Användning av stadens lokaliteter hösten 2024–våren 2025

Användning av stadens lokaliteter hösten 2024–våren 2025

15.04.2024 / Anne-Marie Ekholm
Föreningar registrerade i Raseborgs stad, vilka för regelbunden användning önskar disponera lokaliteter som tillhör staden, kan skriftligt ansöka om dem. Förening som önskar hyra utrymmen, för stora engångsevenemang, bör gärna sex månader innan aktiviteten startar anhålla därom. Ansökan görs via dessa länkar och deadline är 30.4.2024. Redan inkomna ansökningar beaktas. https://app.assently.com/t/42jxej (organisationer) https://app.assently.com/t/bkv5az (privatpersoner) Ansökningar kan göras efter 30.4.2024, men vid fördelning av träningsturer beaktas dessa först efter att i tid inkomna behandlats.

10.04.2024 / Anne-Marie Ekholm

Raseborgs stad söker caféföretagare till Ekenäs simhall. I avtalet ingår försäljning av cafeteriaprodukter, simhalls- och gymbiljetter, uthyrning av simdräkter, handdukar och övriga produkter i anslutning till simhallsverksamheten. Företagaren betalar månatlig hyra för caféutrymmet (grundutrustning som behövs för verksamheten ingår) och erhåller provision (5 %) per såld biljett. Antalet besökare under år 2023 var 86 779.

Caféet ska vara öppet under simhallens öppethållningstider som i nuläget är måndagar och torsdagar kl. 06-21, tisdagar och fredagar kl. 08–21, onsdagar kl. 09-21, lördagar och söndagar kl. 11-18. Under de perioder simhallen är stängd (6 veckor under perioden juni-juli), uppbärs ingen hyresavgift.

Avtalsperioden börjar enligt överenskommelse, men senast 1.8.2024.

Är du intresserad av verksamheten?

Vänligen ta kontakt med chef för Idrottstjänster, Julia Salmela 040-75 85 715, julia.salmela@raseborg.fi


27.03.2024 / Anne-Marie Ekholm

Busstransport till Seniorsvängen ordnas enligt tidtabell nedan:

 • Bromarv kyrka 12.00 -Tenala Sale 12.25 – Ekenäs bollhall 12.45
 • Fiskars torg 11.50 – Pojo busstation 12.00 – Karis resecenter 12.20 – Ekenäs bollhall 12.45
 • Svartå kiosk 11.50 – Snappertuna kyrka 12.20 – Ekenäs bollhall 12.45

Anmälan via textmeddelande till Julia Thurin 040 1838117 senast 5.4 kl. 10.00

Bussen kör tillbaka samma rutter från Ekenäs bollhall efter evenemangets slut kl. 16.00.


18.03.2024 / Anne-Marie Ekholm

Måndagen den 18.3 börjar arbetet med att grundförbättra konstgräsplanen vid Ekenäs Centrumplan.

Första arbetsfasen är att ta bort och flytta den gamla mattan som kommer att återanvändas i Karis idrottspark.

Utvecklingen av Karis idrottspark påbörjades under 2023 med att bygga markbotten färdigt för träningsplaner runtom befintlig konstgräsplan.

Dessa mindre träningsplaner förbättrar träningsmöjligheterna.

Alla som är intresserade av idrottsplatsbyggen kommer att kunna följa med entreprenaden via stadens sociala medier.

Det blir en veckovis rapportering om hur arbetet framskrider.
Facebook: Raseborg stads idrott och Hälsomotion
Instagram: motionliikunta_raseborg


19.01.2024 / Petra Louhimies

Det är igen dags att rösta fram årets raseborgare 2023! Vinnaren av titeln samt mottagarna av de andra Raseborgspriserna avslöjas i en prisceremoni i mitten av februari. Prisceremonin sänds också live via stadens Facebook-sida.

Utöver titeln årets raseborgare delas ut:

 • årets kulturpris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets idrottspris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets ungdomspris vars mottagare valts av ungdomsfullmäktige
 • årets hållbarhetspris vars mottagare valts av stadsutvecklingssektionen

Förhandsjuryn, bestående av representanter valda av stadsstyrelsen, i år styrelseordförande Anita Westerholm och styrelsemedlem Kati Sointukangas samt kommunikationschef Petra Louhimies har valt följande tre kandidater till omröstning:

Raseborgs julhjälp

Jenna Nyman, Jenna Ahlroth-Ragnell, Jannica Nyman, Jenny Romberg-Valkeapää

Raseborgs julhjälp hjälper familjer som på grund av olika livssituationer inte har råd med julklappar eller julmat. Till exempel kan fattigdom, arbetslöshet eller sjukdom förekomma i familjer. Sedan 2022 drivs julhjälpen, som startade 2015, av de ”fyra J:na”, Jenna Nyman, Jannica Nyman, Jenna Ahlroth-Ragnell och Jenny Romberg-Valkeapää.

Gruppen har varit i kontakt med företag, och privatpersoner har även fått donera till behövande. De har tagit emot varor och ordnat så att alla sökande, totalt 70 familjer år 2023, har fått hjälp till jul. Utöver det delar de ut gåvor till ensamma och behövande äldre. De gör jobbet helt frivilligt, vid sidan av sina egna vardagsjobb och familjer.

Sepi Sundman

Sepi Sundman är mångårig föreningsaktiv och känd bland annat som ordförande i Karis mentalvårdsförening Kaippari ry som 2022 fick Vuoden Pomppu-priset som Centralförbundet för mental hälsa årligen delar ut till en förening som utmärkt sig i arbetet för mental hälsa.

År 2023 gav Sundman ut en bok där han berättar om sina skeden inom musiken och arrangemanget av Faces-festivalen. Sundman är mångas stöd och trygghet, och en sann föreningsaktiv som man kan också hitta bakom ljudbordet vid olika evenemang.

Anne Ingman

Anne Ingman har gjort Helene Schjerfbeck-temaguidningar i Ekenäs sedan 2009. Hon har förtjänstfullt lyft fram Raseborgs mest kända och konstnär skapat en mångsidig tidsresa för besökare genom att dyka in i Schjerfbecks liv och rollen som Helene på ett heltäckande sätt. Guidningarna och Annes roll som Helene har väckt uppmärksamhet under åren också i nationell media.

Omröstningen har avslutats 2.2.2024 kl. 12.00. Tack till alla som röstat!


19.01.2024 / Anne-Marie Ekholm8.12.2023 / Barbro Österman

Intensivrengöring i Ekenäs simhall har utförts, bassängvattnet fyller kraven och simhallen öppnas för allmänheten 9.12.2023.

Ekenäs simhall stängdes för allmänheten den 5 december, eftersom Pseudomonas Aeruginosa-bakterier konstaterades i stora bassängen. Extra städning av våtutrymmen har nu gjorts, spolningar av reningssystemen för bassängvattnet har utförts samtidigt som klorhalten i bassängen tillfälligt har höjts medan simhallen har varit stängd. Nya prov tagna den 7 december 2023 visar att vattnet i samtliga bassänger är fritt från Pseudomonas Aerugnosa-bakterier.

Simhallen öppnar därmed för allmänheten lördagen den 9 december. Uppföljningen av vattenkvaliteten fortsätter enligt rutinplanen, en provtagningsrunda görs ännu före årsskiftet.

Inga fler meddelanden ges i ärendet.

Tilläggsuppgifter till media ges av:

Fredrika Åkerö, fritidschef, tfn 019 289 2145

Katianna Kuula, SYMI direktör för hälsoövervakningen, tfn 040 13 59 2225.12.2023 / Petra Louhimies

Det har framkommit ur resultaten från en rutinprovtagning i Ekenäs simhall att det förekommer Pseudomonas Aeruginosa-bakterier i stora bassängen. Kvalitetskravet är att dessa bakterier inte alls ska förekomma.

Med anledning av resultaten stängs simhallen tidigare än vanligt idag och hallen hålls stängd 6-8.12.2023, medan åtgärder och provtagning planeras.

Mera information ges fredagen den 8.12.2023.


20.11.2023 / Anne-Marie Ekholm

Staden informerar om det vinterunderhåll staden sköter för skidspår och isbanor/rinkar vintersäsongen 2023-24

Perioden 1.12.2023-29.2.2024 har staden vinterdejour för skidspår och isbanor.

Följande skidspår upprätthålls i Karis: Idrottsparkens skidspår, skidspår på Tallmo motionsbana

Följande skidspår upprätthålls i Ekenäsområdet: Marknadsplan, Dragsvik motionsbana, Västerby friluftsområdes skidspår tillsammans med Österby Sportklubb via skötselavtal.

Parkering på Västerby friluftsområde erbjuds vid Ekenäs port, Grabbskog strand och där Trollskogsstigen startar. Även Västerby skolas parkering kan användas kvällstid och på helger.

Följande isbanor upprätthålls i Karis och Pojo:

 • Idrottsparken rink och isbana
 • Pojo kyrkoby rink

Följande isbanor upprätthålls i Ekenäs:

 • Marknadsplan rink och isbana
 • Gammelboda rink och isbana
 • Langansböle rink och isbana

Via skötselavtal med föreningar förverkligas:

 • skidspår på Oxberget i Svartå och i Pojo kyrkby och Fiskars
 • skidspår och isbanor på Bromarv sportplan och rink, Skogby sportplan och rink
 • isandet av rinken i anslutning till Tenala skolgård
 • isbanor på Västerby skolplan, Österby näridrottsplats och Snappertuna skolplan

Stadens idrottsanläggningsskötsel har inte möjlighet att förverkliga skidspår eller isbanor utöver de som listats här.


17.10.2023 / Anne-Marie Ekholm

Program:

-Spökvandring i källaren kl. 17-20

-Disco i simhallen kl. 18-20

-Lotteri

-Ballongsläpp kl. 19


18.09.2023 / Anne-Marie Ekholm

OBS! I simhallen stänger kassan 60 minuter innan simhallen stänger.

Dag före självständighetsdag 5.12Öppet kl. 8.00-16.00
Självständighetsdag 6.12Stängt
Dag före julafton 23.12Öppet kl. 11.00-16.00
Julafton, juldagen och annandag jul 24-26.12Stängt
Nyårsafton 31.12Öppet kl. 11.00-16.00
Nyårsdag 1.1Stängt
Trettondag 6.1Öppet kl. 11.00-18.00
Skärtorsdag 28.3Öppet kl. 6.00-18.00
Långfredag 29.3Stängt
Påskafton, påskdagen och annandag påsk 30.3-1.4Öppet kl. 11.00-18.00
Valborgsmässoafton 30.4Öppet kl. 8.00-16.00
Första maj 1.5Stängt
Kristi Himmelsfärd 9.5Öppet kl. 11.00-18.00
Fredag 14.6Öppet kl. 8.00-16.00

7.09.2023 / Anne-Marie Ekholm

8-22.9.2023 är Ekenäs bollhall reserverad för studentskrivningar.

Bollhallens konditionssal är öppen, men besökare har inte tillgång till omklädningsrum eller dusch.


4.09.2023 / Anne-Marie Ekholm

Från och med 4.9.2023 kan du lösa ut en nyckel till seniorkonditionssalarna.

Raseborgs stads idrottstjänster har två konditionssalar, där användaren ska ha fyllt 65 år eller vara pensionär.

För att kunna använda seniorkonditionssalarna ska du registrera dig via idrottsledaren (tel. 019 289 3085) och godkänna villkoren för aktivering av nyckel. Lämna meddelande på telefonsvararen om idrottsledaren inte svarar, så ringer han upp dig. Via idrottsledaren får du lösa ut din nyckel enligt överenskommelse. De gamla nycklarna fungerar inte längre, så du som tidigare har löst ut en nyckel, bör returnera den till idrottsledaren.

För 6 månader betalar användaren 35 euro i avgift, för 12 månader är avgiften 60 euro. Avgiften faktureras.

Samma nyckel kan utan extra kostnader användas både i Karis och Pojo om användaren så önskar.

Läs mera om seniorkonditionssalarna här.27.06.2023 / Petra Louhimies

Raseborgs stad delar varje år ut verksamhetsunderstöd till föreningar och andra aktörer såsom kulturaktörer och väglag. År 2023 delas det ut nästan 300 000 euro i understöd.

Nedan finns listade bidrag utdelade av kultur- och fritidsnämnden samt stadsutvecklingssektionen.

Kulturunderstöd 2023

Ladda nerVisa

Idrottens verksamhetsbidrag 2023

Ladda nerVisa

Ungdomens verksamhetsbidrag 2023

Ladda nerVisa

Stadstutvecklingssektionens bidrag 2023

Ladda nerVisa


17.05.2023 / Anne-Marie Ekholm

Ekenäs simhall har stängt 17.6-30.7.

Under perioden 1-30.7 är bollhallens konditionssal stängd.

Simhallen och konditionssalen är i augusti stängda på veckosluten.


8.05.2023 / Anne-Marie Ekholm

Banan är färdig för användning fredag 12.5 kl. 17.00 och tas ner på söndagen den 14.5 kl. 16.00.


14.04.2023 / Anne-Marie Ekholm

Föreningar registrerade i Raseborgs stad, vilka för regelbunden användning önskar disponera lokaliteter som tillhör staden, kan skriftligt ansöka om dem.

Förening som önskar hyra utrymmen, för stora engångsevenemang, bör gärna sex månader innan aktiviteten startar anhålla därom.

Ansökan görs via dessa länkar och deadline är 30.4.2023. Redan inkomna ansökningar beaktas.

https://app.assently.com/t/42jxej (organisationer)

https://app.assently.com/t/bkv5az (privatpersoner)

Ansökningar kan göras efter 30.4.2023, men vid fördelning av träningsturer beaktas dessa först efter att i tid inkomna behandlats.


6.04.2023 / Anne-Marie Ekholm

Lördagen den 15.4 kommer omklädningsrummen i Ekenäs bollhall att vara stängda från och med kl. 14.00.


15.03.2023 / Anne-Marie Ekholm
Torsdag 6.4kl. 06:00-18:00
Fredag 7.4stängt
Lördag-måndag 8-10.4kl. 11:00-18:00

13.03.2023 / Anne-Marie Ekholm

Raseborgs stads idrottstjänster har två konditionssalar, där användaren ska ha fyllt 65 år eller vara pensionär.

För att kunna använda seniorkonditionssalarna ska du registrera dig via idrottsledaren (tel. 019 289 3085) och godkänna villkoren för aktivering av nyckel. Lämna meddelande på telefonsvararen om idrottsledaren inte svarar, så ringer han upp dig. Via idrottsledaren får du lösa ut din nyckel enligt överenskommelse.

För 6 månader betalar användaren 35 euro i avgift, för 12 månader är avgiften 60 euro. Avgiften faktureras.
Samma nyckel kan utan extra kostnader användas både i Karis och Pojo om användaren så önskar. Användaren behöver inte vara bosatt i Raseborg för att få kvittera ut nyckel.

Konditionssalarnas bemanning
Stadens idrottstjänster har en idrottsledare på plats på fastslagna veckotider. Idrottsledaren handleder användarna i hur maskinerna ska användas på ett tryggt sätt och betjänar i kundärenden.
Konditionssalarna är också öppna för egenträning, men då finns det inte en handledare på plats från stadens idrottstjänster.

Villa Anemones konditionssal i Karis är öppen för egenträning 2023

Öppethållningstider:
måndag och fredag kl. 7-20
tisdag-torsdag kl. 7-9 och 14-20
lördag-söndag kl. 8-18

Idrottsledare på plats
måndag kl. 13-15
tisdag kl. 9-12
torsdag kl. 12-15

Handledd gruppverksamhet (Villa Anemone)

Handledd gruppverksamhet ordnas av Välfärdsområdets rehabiliteringsenhet. Dessa tider är riktade till personer som fysioterapeuterna bedömer att egenträning inte lämpar sig för.

Under dessa tider är konditionssalen stängd för egenträning:
tisdag kl. 13-14
onsdag kl. 11-12
torsdag kl. 9-11

Mariahemmets konditionssal i Pojo

Den nya konditionssalen är öppen i mars månad vardagar kl. 8-16. Kom och prova på!

Idrottsledaren är på plats
måndagar och onsdagar kl. 9-12.

Du kan registrera dig som användare av konditionssalen från och med 15.4 och efter det kommer salen i Pojo också att vara öppen för egenträning kvällar och veckoslut.

Gruppträning (Pojo)

En Kraft i åren-grupp använder Pojo seniorkonditionssal följande tider, och då är salen inte öppen för enskilda besökare.

Tisdagar 18.4, 25.4, 9.5, 16.5 kl. 9.00-11.00
Onsdag 24.5 kl. 9.00-11.00
Torsdagar 20.4, 25.5 kl. 9.00-11.00
Fredag 28.4 kl. 14.00-16.00 samt fredagar 5.5, 12.5, 19.5 kl. 9.00-11.00

Kom ihåg att det är viktigt med god handhygien. Tvätta och desinficera händerna då du kommer och lämnar konditionssalen. Vi önskar att var och en rengör redskapen efter användning.


10.03.2023 / Anne-Marie Ekholm

Kom med på Kraft i åren-projektets träff torsdag 16.3 kl. 11-15 på idrottsinstitutet Kisakeskus i Pojo.

Vi bjuder på lätt lunch, nyttig information och rolig motion.
Transport kan ordnas vid behov.

Frågor och anmälan till julia.thurin@raseborg.fi senast måndag 13.3.

Logotyp

2.03.2023 / Anne-Marie Ekholm

Det pågår en uppdatering av konditionssalen i Ekenäs bollhall.

Löpmattan och en av konditionscyklarna flyttas ut redan idag torsdag 2.3.

Alla cardiomaskiner kommer att förnyas. På grund av leveransen och installeringen kommer vi att hålla stängt torsdagen den 9.3 under förmiddagen.

Konditionssalen öppnar igen kl. 13.00 den 9.3.


1.03.2023 / Anne-Marie Ekholm

Simma metrar och motionera minuter. Kampanjen pågår i Ekenäs simhall under tiden 1-31.3.2023.


27.02.2023 / Anne-Marie Ekholm

Välkommen att bekanta dig med nya seniorkonditionssalen i Mariabackens servicehus.

tisdag 7.3. kl. 14-16,

adress: Mariavägen 18, följ skyltning.

Staden Raseborg och Stöd för de äldre i Karis och Pojo rf ordnar tillsammans öppet hus.


20.02.2023 / Anne-Marie Ekholm

Det finns en ny chans att skicka in förslag på idrottsprestationer 2022.

Bilagan visar vilka principer som gäller och med länken nedan kan man nominera idrottare eller lag.

https://link.webropolsurveys.com/S/4F5022C847B4E2E1

Länken stängs 28.2.2023.


17.02.2023 / Anne-Marie Ekholm

Vänligen tag kontakt med:

Idrottsledare
Ada Malm 040-6434208

Idrottsinstruktör
Patrik Nyberg 019 289 2191 (040-7585716)
Julia Salmela 019 289 2192 (040-7585715)
Julia Thurin 019 289 2194 (040-1838117)


16.02.2023 / Anne-Marie Ekholm

Publika skridskoturer i ishallen under sportlovet
Måndag-torsdag
kl. 13-15 utan klubba
kl. 15-16 med klubba
Fredag kl. 16.30-18 med klubba
Lördag kl. 12.30-14.30 utan klubba

Wednesday fun & Friday fun
i Ekenäs simhall för barnen kl. 17-19

Relaxsimning för vuxna onsdag och fredag kl. 19.30-20.30


Ungdomsgårdarna i Ekenäs, Tenala och Karis är öppna som vanligt

Escape room i kulturhuset Fokus
tisdag-torsdag kl. 13-16

Välkomna!


23.01.2023 / Petra Louhimies

Nu är det dags att rösta fram årets raseborgare 2022! Omröstningen pågår till 5.2.2023 kl. 23.59 och vinnaren av titeln samt mottagarna av de andra priserna avslöjas i en prisceremoni fredagen den 10.2.2023 kl. 11.00. Prisceremonin sänds också i år live via Facebook.

Utöver titeln årets raseborgare delas ut:

 • årets kulturpris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets idrottspris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets ungdomspris vars mottagare valts av ungdomsfullmäktige
 • årets hållbarhetspris vars mottagare valts av stadsutvecklingssektionen

Förhandsjuryn, bestående av fullmäktiges ordförande Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm och informatör Petra Louhimies har valt följande tre kandidater till omröstning:

Andreas Rönnberg

Andreas Rönnberg är mångårig tränare för BK-46 handbollsherrar samt ett av föreningens juniorlag (CF08). Rönnberg har under flera års tid engagerat sig i och utvecklat föreningens juniorverksamhet och skapat möjligheter för både flickor och pojkar att utveckla sig som handbollsspelare. Rönnberg har dessutom sett till att Karis återtagit platsen som handbollshuvudstad med herrarnas finska mästerskap, flera cup-guld och med internationella matcher som skapar synlighet för Karis och Raseborg både nationellt och internationellt.

Föreningen Gamla stan i Ekenäs rf.

Föreningen har engagerat invånare och andra föreningar i staden och arrangerat många publikevenemang med program såväl för invånarna som för gäster längre ifrån, till exempel Påskäggsjakten, Gamla stan lever, Mörka helgens pumpajakt och julkalendern. Utöver det värnar föreningen om omgivningen genom projekt som Projekt Fågelsången och insekthotell samt vassröjning. 

Marianne Liitelä

Som ordförande för Pojo kyrkoby byförening har Liitelä under flera års tid arbetat för att liva upp både Pojo kyrkby och också hela Raseborgs byar som helhet. Många utvecklingsprojekt i kyrkbyn har uppstått på Liiteläs skrivbord, men också t.ex. inrättandet av Raseborgs byaforum och andra initiativ och uttalanden, vars mål är att öka livskraften i alla byar i Raseborg. Liitelä uppmuntrar och inspirerar, förenar bybor och byns aktörer och utmanar byar att samarbeta för gemensamma mål.

Omröstning avslutad


23.01.2023 / Petra Louhimies

Nu är det dags att rösta fram årets raseborgare 2022! Omröstningen pågår till 5.2.2023 kl. 23.59 och vinnaren av titeln samt mottagarna av de andra priserna avslöjas i en prisceremoni fredagen den 10.2.2023 kl. 11.00. Prisceremonin sänds också i år live via Facebook.

Utöver titeln årets raseborgare delas ut:

 • årets kulturpris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets idrottspris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets ungdomspris vars mottagare valts av ungdomsfullmäktige
 • årets hållbarhetspris vars mottagare valts av stadsutvecklingssektionen

Förhandsjuryn, bestående av fullmäktiges ordförande Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm och informatör Petra Louhimies har valt följande tre kandidater till omröstning:

Andreas Rönnberg

Andreas Rönnberg är mångårig tränare för BK-46 handbollsherrar samt ett av föreningens juniorlag (CF08). Rönnberg har under flera års tid engagerat sig i och utvecklat föreningens juniorverksamhet och skapat möjligheter för både flickor och pojkar att utveckla sig som handbollsspelare. Rönnberg har dessutom sett till att Karis återtagit platsen som handbollshuvudstad med herrarnas finska mästerskap, flera cup-guld och med internationella matcher som skapar synlighet för Karis och Raseborg både nationellt och internationellt.

Föreningen Gamla stan i Ekenäs rf.

Föreningen har engagerat invånare och andra föreningar i staden och arrangerat många publikevenemang med program såväl för invånarna som för gäster längre ifrån, till exempel Påskäggsjakten, Gamla stan lever, Mörka helgens pumpajakt och julkalendern. Utöver det värnar föreningen om omgivningen genom projekt som Projekt Fågelsången och insekthotell samt vassröjning. 

Marianne Liitelä

Som ordförande för Pojo kyrkoby byförening har Liitelä under flera års tid arbetat för att liva upp både Pojo kyrkby och också hela Raseborgs byar som helhet. Många utvecklingsprojekt i kyrkbyn har uppstått på Liiteläs skrivbord, men också t.ex. inrättandet av Raseborgs byaforum och andra initiativ och uttalanden, vars mål är att öka livskraften i alla byar i Raseborg. Liitelä uppmuntrar och inspirerar, förenar bybor och byns aktörer och utmanar byar att samarbeta för gemensamma mål.

Klicka här för att rösta!

20.01.2023 / Anne-Marie Ekholm

OBS!

Nylands brigad har bokat banor i Ekenäs simhall för sina simtester. Under de tider de har bokat, kan det vara mer människor än normalt.

Om du vill simma när det är lugnare, kolla simhallens bokningskalender nedan.

Simhallens bokningskalender20.12.2022 / Anne-Marie Ekholm

22.12 kl. 19.30-20.30

Vi dämpar belysningen och spelar lugn musik.
Rutchkanan, fontänen i barnbassängen och nackmassagen är stängda under den här tiden.


20.12.2022 / Anne-Marie Ekholm

Välkommen med på avgiftsfritt motionsmarathon den 27:e december!

Under dagen erbjuds fyra olika träningspass – två av dessa i bollhallen och två i simhallen. Du kan delta i en eller flera träningar under dagen och anmälan till respektive grupp är bindande på grund av begränsade platser. Träningarna som erbjuds är:

 • Cirkelträning
 • Core
 • Djupvattengymnastik
 • Suppama HIIT

Träningarna som sker på simhallsidan kräver en inträdesavgift som betalas i simhallskassan. De som deltar i träningstillfällen i bollhallen – kom ihåg att ta med eget underlag!

Utlottning av pris sker bland dem som anmält sig och som deltagit i alla fyra träningar!

Anmälan sker via denna länk.


14.12.2022 / Anne-Marie Ekholm

Här finns drop-in utbudet för våren 2023.

Utbudet finns även nedan.


7.12.2022 / Petra Louhimies

Det är igen dags att nominera kandidater för årets Raseborgspriser 2022!

Priserna delas ut vid en prisceremoni i början av år 2023. Genom priserna uppmärksammar staden en person, förening eller organisation, som gjort en prestation eller gärning utöver det vanliga.

Staden delar ut följande pris:

 • ett kulturpris vars mottagare väljs av kultur- och fritidsnämnden,
 • ett idrottspris vars mottagare väljs av kultur- och fritidsnämnden,
 • ett hållbarhetspris vars mottagare väljs av stadsutvecklingssektionen
 • ett ungdomspris vars mottagare väljs av ungdomsfullmäktige samt
 • premierar Årets raseborgare som invånarna får rösta om i början av året 2023.

Invånarna har nu möjlighet att nominera kandidater till alla kategorier genom att skicka in förslag via denna blankett, senast den 19.12.2022 kl. 12.00.

Klicka här för att nominera en kandidat!

Samtidigt med Raseborgspriserna samlas också förslag på årets idrottsprestationer. Idrottsprestationer premieras enligt de principer som kultur- och fritidsnämnden slagit fast. Förslag på årets idrottsprestationer kan skickas in via denna länk. Se principerna nedan!

Principer för beviljande av idrottsstipendier

Ladda nerVisa


7.12.2022 / Anne-Marie Ekholm

Avgiftsfri vattengymnastik, terapi

Max 15 pers.

v. 49 & 50

Måndag
Onsdag
Fredag

Kl. 12.00-12.30

28.11.2022 / Anne-Marie Ekholm

Förhandsanmälningar till ledd verksamhet våren 2023 öppnar torsdagen den 8.12 kl. 13.00. Tilläggsinformation och anmälningslänkar finns här.


11.11.2022 / Anne-Marie Ekholm

Alla drop-in grupper har julpaus 5.12.2022-9.1.2023. Vi önskar grupperna God Jul.


11.11.2022 / Anne-Marie Ekholm

Torsdagens drop-in Lavis och FasciaMethod i Karis Alexia House 3:e våningen är inhiberade för resten av året. Vi önskar grupperna God Jul.


26.10.2022 / Anne-Marie Ekholm

Skulle du vara intresserad av att hålla en grupp för äldre i er förening? På de här inspirationseftermiddagarna lär du dig enkla övningar efter färdiga program.

Plats:                  Villa  Anemones festsal

Tid:                     23.11 kl. 13-16
7.12 kl. 13-16                     

Ledare:              Marja-Liisa Riikonen
Benita Bäcklund

Mångsidig träning tillsammans med kamrater ger mera glädje och kraft i åren.

Anmälningar: Benita Bäcklund tfn 050-3522312


14.10.2022 / Anne-Marie Ekholm

Hydrohex-skärmen är inte i bruk samtidigt som det arrangeras vattengymnastik.


28.09.2022 / Anne-Marie Ekholm

OBS! I simhallen stänger kassan 60 minuter innan simhallen stänger.

Stadens julfest 2.12Öppet kl. 8.00-16.00
Dag före självständighetsdag 5.12Öppet kl. 6.00-16.00
Självständighetsdag 6.12Stängt
Dag före julafton 23.12Öppet kl. 8.00-16.00
Julafton, juldagen och annandag jul 24-26.12Stängt
Nyårsafton 31.12Öppet kl. 11.00-16.00
Nyårsdag 1.1Stängt
Trettondag 6.1Öppet kl. 11.00-18.00
Skärtorsdag 6.4Öppet kl. 6.00-18.00
Långfredag 7.4Stängt
Påskafton, påskdagen och annandag påsk 8-10.4Öppet kl. 11.00-18.00
Valborgsmässoafton 30.4Öppet kl. 11.00-16.00
Första maj 1.5Stängt
Kristi Himmelsfärd 18.5Öppet kl. 11.00-18.00
16.6Öppet kl. 8.00-16.00

12.09.2022 / Anne-Marie Ekholm

Vinterbadarnas nycklar kommer att ge tillgång till sommaromklädesrummet under perioden 14-30.9. Efter att vinterbadssäsongen börjar 1.10, fungerar nycklarna som tidigare till de varma omklädesrummena.


2.09.2022 / Petra Louhimies

Välkomna att bekanta er med verksamheten på Raseborgsvägen 5, onsdagen den 7 september 2022 kl. 14–18!

En del av Raseborgs stads verksamheter som erbjuder tjänster för barn, unga och familjer har nyligen flyttat till Raseborgsvägen 5. Nu bjuder vi på öppet hus med roligt program för barn och barnfamiljer (bland annat ansiktsmålning).

Hjärtligt välkomna att bekanta er med vår verksamhet och våra nya utrymmen!

 • Mödra-, barn- och preventivrådgivning
 • Familjesocialarbete (social- och familjehandledning, hemservice för barnfamiljer, servicekoordinator)
 • Barn- och ungdomsmottagningen (familjeterapeuter, psykologer)
 • Barnhabilitering (tal-, fysio- och ergoterapi)
 • Motionsrådgivning

Vi bjuder på bulle, saft och kaffe!

Ingång via innergården

31.08.2022 / Anne-Marie Ekholm

Omklädningsrum 1 & 2 i Ekenäs bollhall är ur bruk under september p.g.a. renovering. Gymbesökare hänvisas till omklädningsrum 3 respektive 4. Dessa omklädningsrum delas med bollhallens användare. Duschmöjlighet finns inte.


30.08.2022 / Anne-Marie Ekholm

Drop-in motionstimmar på tisdag och torsdag startar v. 36.

Detta gäller Lavis, Funktionell träning, FasciaMethod och Festivo.


29.08.2022 / Anne-Marie Ekholm

Välkomna på invigningen av Raseborgs första motionstrappa i Västerby lördagen den 3 september 2022 kl. 13.00. Parkering vid Västerby skidstuga.

Plats: Västerby friluftsområde (Västerbyvägen 41, 10620 Raseborg).

Motionstrappan invigs av Raseborgs stadsstyrelseordförande Anita Westerholm.


25.08.2022 / Anne-Marie Ekholm

Raseborgs stad och Pojo kyrkoby byförening ordnar ett öppet invånarmöte inför byggandet av Pojo skatepark.

Vi berättar hur planeringen ser ut och diskuterar – Välkomna alla intresserade!

Tidpunkt: måndag 29.8. kl. 17

Plats: Pojo biblioteks festsal (Centrumpromenaden 4)


26.04.2022 / Anne-Marie Ekholm

Förhandsanmälningar till sommarsimskola 2022 sker fr.o.m. torsdagen den 5.5 kl. 13.00 via denna länk eller per telefon 019 289 2191; 019 289 2192.
Innan ni anmäler barnet, kontrollera nedan så att ni väljer rätt nivå på simskolan.


Nivå 1 / Nybörjare

För nybörjare, icke simkunniga, osäkra i vattnet samt dem som inte förut gått i någon simskola.
Bassäng: barn (terapi)

Målsättning: simma 10m (vv, vs, nyb)


Nivå 1 / vattenvan

För nybörjare som är vana med vatten och kan simma/glida några meter eller som har gått en nivå 1- / nybörjarsimskola förut.
Bassäng: barn och terapi

Målsättning: simma 10m (nyb)

Nivå 1 / 10m grupp

Kan simma 10m
Bassäng: terapi och stora bassängen

Målsättning: simma minst 25 m i stora bassängen (intressemärke)

Nivå 2

Kan simma i stora bassängen
Bassäng: stora och terapibassängen

Målsättning: 200 m och 2 simsätt med rätt teknik (talangmärke, teknikmärke)

Nivå 3

För simkunniga
Bassäng: stora bassängen

Målsättning: kandidat, magister, primusmagister


13.04.2022 / Anne-Marie Ekholm

Raseborgs stad planerar en renovering av Ekenäs simhall och samlar nu in åsikter från användare om simhallens tjänster. Enkäten besvaras anonymt och det tar cirka 5 minuter.
Enkäten stänger måndagen den 2.5.2022 kl. 23.59. Du kan vid behov svara på enkäten i pappersformat i simhallen och då är svarstiden fram tills simhallen stänger för dagen den 2.5.2022 kl. 21.00.

Länk till enkäten


13.04.2022 / Anne-Marie Ekholm

Föreningar registrerade i Raseborgs stad, vilka för regelbunden användning önskar disponera lokaliteter som tillhör staden, kan skriftligt ansöka om dem.

Förening som önskar hyra utrymmen, för stora engångsevenemang, bör gärna sex månader innan aktiviteten startar anhålla därom.

Ansökan görs via dessa länkar och deadline är 30.4.2022 kl. 12.00.

https://app.assently.com/t/42jxej (organisationer)

https://app.assently.com/t/bkv5az (privatpersoner)


25.03.2022 / Anne-Marie Ekholm

Friday fun alla fredagar mellan kl. 17.00-19.00 i Ekenäs simhall. Under Friday fun plockas det fram olika flytsaker och redskap att leka med i stora bassängen. 


7.02.2022 / Petra Louhimies

Nu är det dags att rösta fram årets raseborgare 2021! Omröstningen pågår till 13.2.2022 kl. 23.59 och vinnaren av titeln samt mottagarna av de andra priserna avslöjas i en prisceremoni 18.2.2022 kl. 15.00. Prisceremonin sänds också i år live via Facebook.

Utöver titeln årets raseborgare delas ut:

 • årets kulturpris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets idrottspris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets ungdomspris vars mottagare valts av ungdomsfullmäktige
 • årets miljöpris vars mottagare valts av stadsutvecklingssektionen

Förhandsjuryn, bestående av fullmäktiges ordförande Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm, utvecklingschef Jennifer Gammals och informatör Petra Louhimies har från allt som allt 17 inkomna förslag valt följande tre kandidater till omröstning

Bromarv byaråd

Bromarv byaråd nomineras för sitt aktiva arbete för hembyn. Bromarv har utvecklats under de senaste åren märkbart, och har ett aktivt och mångsidigt föreningsliv.
Bromarv byaråd r.f. är en ideell förening för hela Bromarv med mål att tillsammans med andra föreningar, organisationer, företagare och Bromarvvänner hålla byn levande och livskraftig. Byarådet arbetar aktivt för sin hemby och engagerar byborna.

Jan Holmberg

Jan Holmberg nomineras för sin aktivitet i de olika byagrupperna på Facebook. ”…en verksamhet som uppskattas av många och varit extravärdefull under pandemin.” skrivs det i nomineringen. Holmberg är administratör i flera bya- och stadsdelsgrupper med Raseborg-koppling på Facebook, och jobbar frivilligt och aktivt med att sprida information och diskutera med gruppmedlemmarna.

Christopher Senn

Christopher Senn nomineras för sitt engagemang i och intresse för livet i Raseborg. I nomineringen beskrivs han som en glädjespridare med rätt inställning till livet och att han sprider ett fint budskap i Raseborg med sin framsträckta hjälpande hand. Senn ställer upp och fotograferar på skolavslutningar, studentfester, danstillställningar, skolor och teatrar. Han tar kontakt med både gamla och unga och knyter vänskapsband med alla han möter.

Klicka här för att rösta!

4.02.2022 / Anne-Marie Ekholm

Raseborgs stad har under det pågående läsåret drivit Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, som är ett projekt under undervisnings- och kulturministeriet. Projektet är riktat till grundskoleelever och 235 kommuner runt om i landet deltar. Raseborg kommer att anhålla om bidrag från ministeriet också för kommande läsår.

Vi söker nu nya hobbyarrangörer och -aktörer, för att kunna erbjuda barn och unga i Raseborg en så bred palett av olika hobbyverksamheter som möjligt.

Vad då Finlandsmodellen?

Finlandsmodellens huvudsakliga mål är att öka barns och ungas välmående. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri. I Finlandsmodellen kombineras barns och ungas önskemål om hobbyverksamhet, koordinering av god praxis som redan etablerats samt samarbete mellan skola och hobbyaktörer.

Hur har det kommit igång i Raseborg?

I Raseborg är 57 klubbar igång för tillfället. I februari kommer ytterligare 10-20 klubbar att köra igång. I dessa klubbar deltar regelbundet ca 700 barn och unga i avgiftsfri hobbyverksamhet, som de själv önskat och röstat fram. I Raseborg har tio olika lokala hobbyaktörer varit med och möjliggjort verksamheten. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i samarbete mellan den lokala styrgruppen, projektkoordinatorn, arrangörerna och skolorna.

Nya arrangörer sökes

Ordnar ni en hobbyverksamhet, som ni skulle vilja erbjuda som ett alternativ för barn och unga i Raseborg? Tag i sådana fall kontakt med Raseborgs koordinator för projektet, Isak Vilander, senast den 11.2.2022. Kontakt via e-post: isak.vilander@raseborg.fi . Under början av mars 2022 kommer eleverna att rösta om vilka hobbyn de vill att skall arrangeras i skolorna läsåret 2022-23.


3.02.2022 / Anne-Marie Ekholm

Till våra drop-in grupper behöver man inte anmäla sig. Man kommer bara på plats och betalar 2€/ gång + inträde. 

Drop-in
motionsgrupper våren 2022

MåndagTisdag Torsdag
Rumpa-Mage-Lår
kl. 18.40-19.40

Karis Alexia House 3:e våningen
Eget underlag med!
Frisk rygg
kl. 10.15-11.00

Karis Alexia House 3:e våningen
Eget underlag med!
Lavis®
kl. 10.30-11.15
Ekenäs bollhall
Kroppsvård 30 min + Mindfullness 15 min
kl. 19.45-20.30

Karis Alexia House 3:e våningen
Eget underlag med!
Festivo
kl. 17.00-17.45

Raseborgsvägen 5
Lavis®
kl. 13.00-13.45
Karis Alexia House 3:e våningen
Cirkelträning utomhus
kl. 17.30-18.30

v. 18 (2.5.2022)
Ekenäs Skepparträdgården
Eget underlag med!
Funktionell träning
kl. 17.50-18.50

Raseborgsvägen 5
Eget underlag med!
FasciaMethod®
kl. 13.50-14.50
Karis Alexia House 3:e våningen
Eget underlag med!
Cirkelträning utomhus
kl. 18.40-19.40

v. 18 (2.5.2022)
Karis pumpviken
Eget underlag med!
FasciaMethod®
kl. 19.00-20.00
Raseborgsvägen 5
Eget underlag med!

Drop-in
vattengymnastik våren 2022

Ekenäs simhall, 2€/ gång + inträde

Börjar v. 6 (8.2.2022)

TisdagOnsdag Torsdag Fredag
Djupvattengymnastik B.1-3
kl. 16.15-16.45

Börjar v. 13 (29.3.2022)
Vattengymnastik, terapi
kl. 11.15-11.45
Vattengymnastik, terapi
kl. 18.30-19.00
Djupvattengymnastik B.1-3
kl. 12.00-12.30
Djupvattengymnastik B.1-3
kl. 19.00-19.30
Djupvattengymnastik B.1-3
kl. 12.00-12.30

1.02.2022 / Anne-Marie Ekholm
 • Rekommendation om att använda munskydd i allmänna utrymmen.
 • Fortfarande bör man följa de allmänna rekommendationerna gällande förhindrandet av smittspridning; håll avstånd och tvätta händer.
 • Besök idrottens utrymmen endast om du är symtomfri.
 • Vi begränsar besökarantalet i simhallen. Coronapass krävs ej.  

1.02.2022 / Anne-Marie Ekholm
 • Simskolornas klockslag kommer att justeras lite, de anmälda får e-post under dagen. 
 • De grupper som har anmälan börjar enligt schemat. Kom ihåg att inhibera din plats om du inte kommer att delta. 
 • Alla drop-in timmar börjar från och med måndag enligt schemat. Detta gäller både gruppträning och vattengymnastik. 

Mera  information om grupperna och tidtabellerna kommer inom de närmaste dagarna.

Information till besökare i simhallen och konditionssalen samt i ledd verksamhet.

 • Rekommendation om att använda munskydd i allmänna utrymmen.
 • Fortfarande bör man följa de allmänna rekommendationerna gällande förhindrandet av smittspridning; håll avstånd och tvätta händer.
 • Besök idrottens utrymmen endast om du är symtomfri.
 • Vi begränsar besökarantalet i simhallen. Coronapass krävs ej.  


31.01.2022 / Anne-Marie Ekholm

Simhallen och bollhallen gym öppnar fredag 4.2 kl. 8.00.


24.01.2022 / Anne-Marie Ekholm

Regionförvaltningsverket i södra Finland (AVI) har den 21.1.2022 beslutat att förlänga restriktionerna som varit i kraft vid årsskiftet. Här nedan en sammanfattning om restriktionerna som för tillfället gäller i Raseborg.

Offentliga evenemang

Alla offentliga evenemang och möten som ordnas inomhus är förbjudna, oavsett antalet deltagare. Beslutet är i kraft t.o.m. måndagen den 7.2.2022.

Allmänna utrymmen

Offentliga och privata aktörers alla följande utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet måste stänga:

 • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
 • allmänna bastur och simhallars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem

Det är inte möjligt att använda de stängda lokalerna med coronapass.

Ledda gruppaktiviteter för barn och ungdomar födda 2003 eller senare kan dock fortsätta som vanligt. Beslutet berör inte heller professionella idrottsutövare.

Regionförvaltningsverkets beslut är i kraft t.o.m. måndagen den 7.2.2022.

Dessutom har Raseborgs stads beredskapsgrupp beslutat följande:

 • Simskolor för barn och simundervisning för skolklasser kommer att arrangeras i Ekenäs simhall. Skolklasserna och de som anmält sig till vårens simskolor kommer att kontaktas under början av vecka 2 för mera information.
 • Simmis vinterbads omklädningsrums hålls öppet, men inne i omklädningsrummet får vara max. 4 personer åt gången och inte vistas mera än 15 minuter. Bastun är stängd.
 • Is- och skidbanorna är öppna, men inne i omklädningsrummet får vara max. 5 personer åt gången och inte vistas mera än 15 minuter.

8.12.2021 / Petra Louhimies

Det är igen dags att nominera kandidater för årets Raseborgspriser! Priserna delas ut vid en prisceremoni i början av år 2022. Genom priserna uppmärksammar staden en person, förening eller organisation, som gjort en prestation eller gärning utöver det vanliga.

I år delar staden ut:

 • ett kulturpris vars mottagare väljs av kultur- och fritidsnämnden,
 • ett idrottspris vars mottagare väljs av kultur- och fritidsnämnden
 • ett ungdomspris vars mottagare väljs av ungdomsfullmäktige
 • ett miljöpris vars mottagare väljs av stadsutvecklingssektionen samt
 • utnämningen Årets raseborgare som invånarna får rösta om i början av året 2022.

Invånarna har nu möjlighet att nominera kandidater till alla kategorier genom att skicka in förslag via följande adress: https://www.lyyti.fi/questions/528214cd68, senast den 20.12.2021.

Klicka här för kandidatnominering!

Kultur- och fritidsnämnden delar också ut stipendier för årets idrottsprestationer. Stipendierna delas ut enligt vissa principer, läs mer här.


8.12.2021 / Anne-Marie Ekholm

Det har blivit dags att skicka in förslag på årets idrottsprestationer 2021.

Dokumentet visar vilka principer som gäller och med denna länk kan man nominera idrottare eller lag. Länken stängs 20.12.2021.

principer för beviljande av idrottsstipendier

Ladda nerVisa


3.12.2021 / Anne-Marie Ekholm

Staden informerar om det vinterunderhåll staden sköter för skidspår och isbanor/rinkar vintersäsongen 2021-22

Då nedskärningar har genomförts i anläggningsskötseln för verksamhetsåret 2021 innebär det att skapandet av isbanor fördröjs i Raseborg. I december månad utförs inte dejourarbete pga nedskärningar, och det innebär att isbanor spolas endast vardagar dagtid. Det leder till att det tar längre tid att få isbanor som kan användas. Arbetet har påbörjats och staden informerar skilt på hemsidan och sociala medier när isbanor kan användas. Perioden 1.1-28.2.2022 har staden vinterdejour för skidspår och isbanor.

Följande skidspår upprätthålls i Karis: Idrottsparkens skidspår

Följande skidspår upprätthålls i Ekenäsområdet: Marknadsplan, Dragsvik motionsbana, Västerby friluftsområdes skidspår tillsammans med Österby Sportklubb via skötselavtal.

Parkering på Västerby fritluftsområde erbjuds vid Ekenäs port, Grabbskog strand och där Trollskogsstigen startar. Även Västerby skolas parkering kan användas kvällstid och på helger.

Följande isbanor upprätthålls i Karis och Pojo:

 • Idrottsparken rink och isbana
 • Pojo plogning av rink och isbana

Följande isbanor upprätthålls i Ekenäs:

 • Marknadsplan rink och isbana
 • Gammelboda rink och isbana
 • Langansböle rink och isbana

Via skötselavtal med föreningar förverkligas:

 • skidspår på Oxberget i Svartå och i Pojo kyrkby.
 • skidspår och isbanor på Bromarv sportplan och rink, Skogby sportplan och rink
 • isbanor på skolgårdarna i Österby, Tenala, Snappertuna, Västerby.

Stadens idrottsanläggningsskötsel har inte möjlighet att förverkliga skidspår eller isbanor utöver de som listats här.

På stadens hemsida finns information vilka isbanor som är öppna, listan uppdateras efterhand. Ishockeyrinkar och skridskobanor – Raseborg

För mera information:
Fredrika Åkerö
fritidschef
019-289 2145


22.11.2021 / Anne-Marie Ekholm

Förhandsanmälningar till ledd verksamhet våren 2022 sker fr.o.m. torsdagen den 9.12 kl. 13.00 via länkarna nedan (publiceras 2.12) eller per telefon 019 289 2191; 019 289 2192 eller 019 289 2194.

Vårens kursutbud publiceras 2.12.


12.11.2021 / Anne-Marie Ekholm

Simmis är igen öppet.


1.11.2021 / Anne-Marie Ekholm

Staden påbörjar avverkning av skog i Västerby friluftsområde. Avverkningen görs för att möjliggöra byggandet av den nya rullskidsbanan som färdigställs nästa år. Banan byggs i samarbete med Österby sportklubb. Maskinell avverkning betyder en skyddszon på en radie av 70m runt maskinen där inga obehöriga ska röra sig, (140m i diameter). Området det berör framgår av kartan.

Varningsmärken och markeringsband är uppsatta på området. Arbetet med avverkning och utkörning av virke och energived börjar 1.11 och pågår till 14.11.2021.

Avverkningsområde

Ladda nerVisa

19.10.2021 / Anne-Marie Ekholm
söndag5.12.2021kl. 11.00-16.00
måndag6.12.2021stängt
torsdag23.12.2021kl. 6.00-16.00
fredag-söndag24-26.12.2021stängt
fredag31.12.2021kl. 8.00-16.00
lördag1.1.2022stängt
torsdag6.1.20222kl. 11.00-18.00
fredag15.4.2022stängt
måndag18.4.2022kl. 11.00-18.00
lördag30.4.2022kl. 11.00-16.00
söndag1.5.2022stängt
torsdag26.5.2022kl. 11.00-18.00

17.09.2021 / Anne-Marie Ekholm

Det är möjligt att vinterbada  i centrum av Ekenäs, på Stallörens badinrättning, även kallad Simmis. Staden övergår gradvis till ett nytt låssystem, iLOQ.

Nu har också byggnaden, som inrymmer omklädningsrum och bastu i Simmis fått nya lås och nya iLOQ-nycklar tas i bruk.

Det här innebär att alla som vill vinterbada säsongen 1.10.2021-30.4.2022 behöver byta ut sin gamla abloynyckel till en ny iLOQ-nyckel. Om du vill börja vinterbada i år och inte är kund från tidigare, så kan också du lösa ut en nyckel i Ekenäs simhalls kassa. Du fyller då i en faktureringsblankett, som du får av kassapersonalen. Denna service finns att få tillsvidare i simhallens kassa.

Det kan göras i Ekenäs simhalls kassa från och med måndagen den 20.9.

Simhallskassan är öppen:

måndag 6-20
tisdag 8-20
onsdag 9-20
torsdag 6-20
fredag 8-20
lördag 11-17
söndag 11-17

Vänligen ha med dig identifikationsbevis.

En pantavgift på för den nya nyckeln faktureras kunden, 25 euro (nyckelns självkostnadspris). Pantavgiften betalas tillbaka när nyckeln returneras.

Säsongsavgiften för vinterbad är 75 euro. I den avgiften ingår två bastuturer i veckan, tisdagar och fredagar kl. 16-20.


3.09.2021 / Anne-Marie Ekholm

Simhallen öppnar med regelbundna öppethållningstider måndagen den 6.9.2021 kl. 6.00.

När du besöker Ekenäs simhall ska du följa de allmänna rekommendationerna, tvätta eller desinficera händerna samt nysa eller hosta i engångsnäsduk eller armveck och respektera avstånden till andra besökare och personalen.

Maskrekommendation gäller i allmänna utrymmen, men kunder rekommenderas inte använda munskydd i dusch- och bassängutrymmen.6.08.2021 / Anne-Marie Ekholm

Bollhallens gym kommer att öppna från och med 10.8.2021 med vissa begränsningar samt rådande corona restriktioner. Gymmet kommer att vara öppet följande tider:

Måndag – torsdag kl. 8.00 – 15.00
Fredag kl. 8.00 – 13.00

Observera att du bör vara färdigt ombytt, eftersom vi inte har omklädningsrummen till förfogandet. I gymmet kommer att finnas klädhängare samt skoställning som du kan använda vid behov. Ingången sker normalt via huvudingången. Personal kan vid behov ringas på plats till kassan (närmare instruktioner hittar du vid kassadisken).


21.07.2021 / Petra Louhimies

Simhallen öppnar måndag 6.9.2021. Detta förutsatt att inte Corona-restriktioner är i kraft som begränsar verksamheten.

Simhallen har under sommaren genomgått en omfattande konditionsgranskning. Konditionsgranskningen som genomfördes av företaget Contesta gjordes för att kunna planera en renovering av simhallen.

När simhallen i mitten av augusti är återställd efter konditionsgranskningen, kan stadens utrymmesförvaltning börja fylla bassängerna. Att fylla bassängerna och få vattenprover godkända, som krävs för att kunna öppna simhallen, tar drygt två veckor. Så även om simhallens ytor är i skick igen i augusti tar det ännu över två veckor före simhallen kan öppna. Tyvärr lyckades inte staden forcera tidtabellen så att bassängerna kunde börja fyllas i juli.

Det är stadens utrymmesförvaltning som ansvarar för byggnaden och sköter alla tidtabeller och upphandlingar för byggnadens underhåll och konditionsgranskningen, samt övervakar att arbetena fortskrider. Stadens fritidsavdelning är ansvarig för själva verksamheten i simhallen, som simövervakningen och den ledda verksamheten med simskolor och vattengymnastik. För simskolornas och andra kursers del som stadens fritidsavdelning erbjuder, öppnar möjligheten att anmäla sig i augusti och kurserna planeras starta i september.

För mera information:

Thomas Flemmich, t.f. stadsdirektör, 0192892100 (thomas.flemmich(at)raseborg.fi)

Catharina Lindström, fastighetschef, 019 289 3985. Svarar på frågor angående konditionsgranskningen och underhållsfrågor.

Fredrika Åkerö, fritidschef, 019 289 2145. Svarar på frågor angående den ledda verksamheten.


21.05.2021 / Anne-Marie Ekholm

Raseborgs beredskapsgrupp har idag 21.5.2021 beslutat att det utomhus är tillåtet att:

 • juniorer födda 2002 och yngre får träna upp till 50 personer samtidigt, samt spela matcher
 • utöva vuxnas hobbyverksamhet för 50 personer samtidigt

När det blir möjligt att tillåta matcher för seniorlag är oklart. Det är inte ännu tillåtet, med undantag för de lag som spelar på FM- eller div. 1 nivå.

Inomhus är det fortfarande endast möjligt för juniorer att träna i max 10 personers grupper.

INGEN PUBLIK

I enlighet med Regionförvaltningsverkets myndighetsbeslut, som är i kraft tills 31.5.2021, är det inte tillåtet att ha publik på någon tillställning eller match.

Det är på föreningens/arrangörens ansvar att det inte finns publik och det är polisen som övervakar att Regionförvaltningsverkets beslut efterlevs.


16.04.2021 / Anne-Marie Ekholm

Föreningar registrerade i Raseborgs stad, vilka för regelbunden användning önskar disponera
lokaliteter som tillhör staden, kan skriftligt ansöka om dem.

Förening som önskar hyra utrymmen, för engångsevenemang, bör senast en månad innan aktiviteten
startar anhålla därom.

Ansökan görs på denna bankett och deadline är 30.4.2021 kl. 12.00.


19.03.2021 / Anne-Marie Ekholm

Raseborgs stads idrott och hälsomotion bjuder på digitala träningspass

Schemat hittar du på facebook sidan Raseborgs stads idrott och hälsomotion, på instagram motionliikunta_raseborg eller Idrott & Hälsomotion – Liikunta (raasepori.fi)

Schemat och utbudet varierar alla veckor.


26.01.2021 / Anne-Marie Ekholm

Beredskapsgruppen beslöt idag 26.1.2021 att ikraftvarande restriktioner förlängs att gälla till sista februari.

Undantag till detta görs endast för föreningar, där juniorer under 13 år får från och med 1.2 träna inomhus i grupper på max 10 personer inklusive ledare/tränare. Om lag också har 13 år fyllda spelare, får endast de som är under 13 år träna inomhus.  Föräldrar får inte vara med inne på träningarna.

Inneutrymmen som får bokas är gymnastiksalarna, Karis idrottshall och Ekenäs bollhall och utrymmena kan inte delas. Tiderna ska bokas i förväg av de tider föreningen tilldelats för pågående säsong och det ska reserveras tillräcklig med tid mellan de olika grupperna så att de inte möts i omklädningsrum eller korridorer. Matcher tillåts fortfarande inte.

Simhallen är fortfarande stängd.


26.06.2020 / Maria Eriksson

Soldäcket förenar Simmis och Knipans badstrand i Ekenäs. Vi hoppas att invånare och turister kan njuta av många soliga dagar där. Simövervakarna är på plats alla dagar mellan kl 11-18. Välkomna!

Simmis; Soldäck

8.05.2020 / Anne-Marie Ekholm

Vi erbjuder individuellt stöd och verktyg för att förbättra din hälsa.

Om du känner att du behöver hjälp i motionsfrågor kan du ringa 019 289 2181 må, ti och ons kl. 9 – 11.


4.05.2020 / Anne-Marie Ekholm

Här kan du printa ut Raseborgs stads Idrott och hälsomotions Superjumppa-bordsspel som passar för hela familjen.

Om du inte har möjlighet att printa spelet kan du hämta ett eget exemplar vid Ekenäs simhall varje vardag mellan kl. 11.00-14.00.

Spelen finns i en låda utanför huvudingången.

Trevliga spelstunder!

Färglägg blomma färdig

Ladda nerVisa

KostBINGO

Ladda nerVisa

Motions Bingo – Liikunta Bingo A4

Ladda nerVisa

Superjumppa spel-peli

Ladda nerVisa

Spelregler

Ladda nerVisa

30.09.2019 / Petra Louhimies

I fredags började världsmästerskapen i friidrott i Doha som är årets höjdpunkt för många. Inte minst för Raseborgs egna spjutkastare Oliver Helander som tävlar i kvalet inkommande lördag den 5.10.2019. Oliver har precis landat i Doha och förbereder sig inför tävlingen.

– På fredag gjorde jag sista kastträningen före VM tävlingarna. På Lördag blev det en lätt styrketräning innan jag åkte hit till Doha på söndagen. Här blir det ännu några lättare pass innan kvaltävlingen, berättar Oliver Helander.

Oliver Helander på väg att kasta i väg sitt spjut på en idrottsplan i Turkiet
Oliver Helander sista kastträning i fredags

Raseborgs stad har följt med och understött Olivers träning och håller nu tummarna inför lördagens tävling.

– Det är häftigt att vi har en raseborgare med i VM och vi är väldigt stolta! Nu gäller det för oss alla i Raseborg att ta fram flaggorna och vimplarna och heja på Oliver, glädjer sig utvecklingschef Jennifer Gammals.

Oliver Helander poserar med sitt spjut. I bakgrunden blå himmel med vita moln.
Raseborg stad samarbetar med Oliver Helander. #madeinraseborg

Kvalgrupp A i spjutkast där Oliver tävlar kan ses på Yle Tv2 på lördag 5.10 kl.16.30. Finalen är på söndag 6.10 kl.19.55.

– Jag ser fram emot att göra min VM debut och känner mig i bra form, hälsar Oliver till alla som hejar i Raseborg.

Du kan följa med Oliver på hans instagram och med hashtaggen #madeinraseborg


18.02.2019 / Petra Louhimies

Äntligen är det sportlov! Det händer på många ställen i Raseborg, men här är ett ihopplock av en del aktiviteter som kan orsaka svett och glatt humör!

På skidor

Det finns flera skidspår i Raseborg. Den aktuella situationen gällande skidspåren i Raseborg kan du hittar här. Mera information om skidspåren i Västerby finns också på ÖSK:s hemsidor. Oxberget och Karis-området finns på IK Trissans hemsidor.

Påminne skidcenter har öppet varje dag kl.10-19 och skidbussen för ungdomar åker till Påminne både på tisdag och fredag under sportlovsveckan. Se tidtabell och hållplatser här.

På skridskor

Känner du för att damma av dina gamla skridskor? Staden har en rad av isbanor som är öppna med väderreservation. Lista på alla isbanor hittar du här. Ishallen i Karis är öppen under sportlovet enligt följande:

Onsdag kl.15.30-17.30 utan klubba
Torsdag 16-17.30 med klubba och
Fredag kl.15.30-17.30 utan klubba

Mer info Aktia ishall.

Inomhus

Hoppborgslandet Hopsis tar över Ekenäs bollhall på onsdag och torsdag kl. 11-16. Mer info om evenemanget hittar du här.

Simhallen har öppet som vanligt och ordnar även roligt Aqua Puls -pass. Aqua Puls är 45 min intervallträning i vattnet med bottenkontakt. Aqua Puls drop-in ordnas:

Onsdag kl.17.15-18.00
Torsdag kl.12-12.45 och 17.15-18.00

Alla andra Drop-In vattengymnastiker går också som vanligt på sportlovet. Kontakta simhallen för mer infomation tfn 019-289 2190.


4.02.2019 / Petra Louhimies

Alla vinterbadarnycklar är nu utkvitterade och lediga nycklar finns därmed inte att avhämta.


1.01.2019 / Petra Louhimies
Torsdag6.12.2018stängt
Söndag23.12.2018kl. 10.00-16.00
Mån-Ons24-26.12.2018stängt
Måndag31.12.2018kl. 06.00-16.00
Tisdag1.1.2019stängt
Torsdag18.4.2019kl. 06.00-18.00
Fredag19.4.2019stängt
Måndag22.4.2019kl. 10.00-18.00
Tisdag30.4.2019kl. 08.00-16.00
Onsdag1.5.2019stängt
Torsdag30.5.2019kl. 10.00-18.00

  
 
Kassan stängs en timme före simhallen stänger.