Kajplats i Norra Hamnen

Kajplats i Norra Hamnen

28.03.2023 / Marika Stigell

Tekniska nämnden har den 21.2.2023 § 45 beslutat att kajkanten väster om lyftplatsen i Norra hamnen reserveras för chartertrafik, skärgårdskryssningar och förbindelsetrafik. Kajkanten bör vara tillgänglig för nämnda trafik och således anvisas ingen fast båtplats.

Platsen finns utmärkt på kartan nedan.

En tidtabell för användningen av kajkanten kommer att göras upp på basen av inkomna ansökningar. Tidtabellen och taxan för användningen slås fast av tekniska nämnden den 16.5.2023, så att användningen av kajkanten kan påbörjas den 1.6.2023.

Ifall ni är intresserade av att använda kajkanten för ovan nämnda ändamål, önskar vi att ni meddelar staden åtminstone följande uppgifter:

 • Kort beskrivning av verksamheten
 • Behovet av el, vatten osv.
 • Vilka tider på dygnet som kajkanten behövs
 • Uppskattad tidsperiod för verksamheten
 • Uppskattat antal gånger som kajkanten behövs

Intresse för att använda kajkanten skall inlämnas per e-post till tekniska centralen soile.makinen(at)raseborg.fi, senast 21.4.2023 kl. 16.00.

Tilläggsuppgifter:

 • Chef för administrativa tjänster Jens Rosendal, jens.rosendal(at)raseborg.fi, tfn 019 289 2522
 • Hamnchef Kjell Holmqvist, kjell.holmqvist(at)raseborg.fi, tfn 019 289 3900

Karta över kajplats för uthyrning

Ladda nerVisa

24.10.2022 / Tobias Björklund

Raseborgs stad utbildar årligen cirka 60 anställda i första hjälpen. Vi söker nu utbildare för åren 2023–2024 samt ett eventuellt optionsår.

Vi önskar offert på utbildning för cirka 60 anställda per år. Utbildningstillfällena är utspridda över året, exempelvis under vår och höst. Tillfällen ska ordnas både på svenska och finska. Utbildningens nivå ska vara kurs i livräddande första hjälpen, 8 timmar.

Utbildaren ska ha en examen inom vården på minst yrkeshögskolenivå och vara godkänd Röda Korset-utbildare i första hjälpen.

Av offerten ska framgå

 • kursupplägg och innehåll
 • antal utbildningstillfällen per år och maximalt antal deltagare per tillfälle
 • pris per tillfälle exklusive moms.

Raseborgs stads personalavdelning sköter anmälningen till utbildningen och administrationen av lämpliga utrymmen.

Valkriterier: pris och lämplighet

Betalningsvillkor: 21 dagar, nätfaktura. Av anbudet ska framgå FO-nummer.

Vänligen skicka er offert till personalchef Johan Nylund, johan.nylund@raseborg.fi, senast 7.11.2022 kl. 13.00.


31.03.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs stad ska under år 2022 genomföra en kampanj och upphandlar nu reklam- eller kommunikationsbyråtjänster för att planera, koordinera, genomföra och följa upp denna kampanj. Offertförfrågan, brandinghandbok och grafiska manual (endast på finska) hittas här nedan.

Anbudsförfrågan av tjänster för marknadsföringskampanj_Raseborg_3.2022

Ladda nerVisa

Raseborgs grafiska manual (på finska)

Ladda nerVisa

Raseborgs varumärkeshandbok 2022

Ladda nerVisa

15.10.2021 / Petra Louhimies

Raseborg stads planläggning upphandlar faciliteringstjänst för växelverkan inom utvecklingsbilds arbete. Sista inlämningsdagen är 29.10.2021. För närmare information kontakta markanvändningsplaneraren Minttu Peuraniemi, minttu.peuraniemi@raseborg.fi, tfn 019-289 3844.


22.12.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stad begär anbud på skogs- och parkarbetstjänster samt vassklippning. Avtalstiden är 1.2.2021 -31.12.2023. Sista inlämningsdagen för anbud är 11.1.2021 kl 12.00.

Anbudsbegäran Skogs- och parkarbetstjänster 2021-2023

Ladda nerVisa

24.02.2020 / Jennifer Gammals

Hör expertens idéer om hur kommunernas upphandling sköts smart och
hur mindre företag ensamma eller tillsammans kan sälja åt kommunen.
Möjlighet till verkligt nyttigt och effektivt nätverkande!

Ti 12.3.2020, kl 13.30 16.30
Fennia Arena
Aleksis Kivivägen 7, Sjundeå

Kl. 13.00 14.30: Upphandlingsrådgivare Sanna Meronen Vilenius från
Nylands Företagare berättar om fungerande konce pt
Kl. 14.30 16.30: ”Speed dating” träffar med företag och kommun
representanter med ansvar för upphandling utnyttjande Y treffi appen
Kaffeservering

Läs mer och anmäl dig på :
https://businessmaker.fi/lansiuudenmaanhankinta/index.php/fi/


21.01.2020 / Marika Stigell

Raseborgs stad hyr ut följande glasskioskplatser för perioden 2020 – 2022:

 1. Stationsvägen (Ekenäs)
 2. Spruthusskvären (Ekenäs)
 3. Skvären i hörnet av Gustav Wasas gata och Drottninggatan (Ekenäs)

Platserna finns utmärkta på bifogade karta.

Tidsperioden för uthyrningen är tre år, 2020 – 2022, 15.4.-30.9. årligen. Glasskioskerna bör bortföras mellan säsongerna.

Byggnadstillsynen bör godkänna kioskernas utseende. Kioskinnehavaren bör anskaffa alla övriga myndighetslov som behövs i sammanhanget.

Staden ansvarar inte för eventuella följder av omläggning av trafik, evenemang, torgverksamhet mm.

Anbud ges i €/ säsong för respektive plats. I anbudspriset bör inte ingå mervärdesskatt eftersom det är fråga om markarrende eller därmed jämförbart arrende.

I första hand uthyrs en (1) plats per sökande. Tekniska nämnden kan dock ompröva det maximala antalet platser per sökande. Sökande uppmanas ange i vilken ordning de ansökta platserna prioriteras (i första hand söks plats nr x, i andra hand nr y osv.) Anbud ges per plats, anbudssumman kan variera.

Staden förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud.

Skriftliga anbud innehållande årlig hyra skall inlämnas till tekniska centralen, PB 58, 10611 RASEBORG senast 10 februari 2020 kl. 15.00. Anbuden skall vara slutna och märkta “Glasskioskplatser”.

Närmare information ger chefen för administrativa tjänster Jens Rosendal, tfn 019 289 2522.

2020_Glasskiosker karta

Ladda nerVisa

13.01.2020 / Petra Louhimies

Objekt för upphandling är reparationsåtgärder för två vattenfåror som är känsliga för erosion vid avrinningsområdet till Raseborgs å. Åtgärderna har att göra med projektet Raseborgs å, som minskar näringsbelastningen som kommer med ån till Finska viken betydligt.

Projektet har gjort en åtgärdsplan för att minska näringsbelastningen. Planen innehåller flera potentiella åtgärder för att bl.a. minska erosion. Projektet leds av Raseborgs miljöbyrå. Projekttiden är 1.7.2018-31.12.2020. Projektet förverkligar åtgärdsprogrammen för vatten- och havsvård i Finland, som siktar mot en bra status av vattenmiljöer. Projektet finansieras av miljöministeriet.

Entreprenören skall bekanta sig med objekten i fråga under vecka 4 före inlämning av anbud. Anbuden skall lämnas in senast 31.1.2020 kl 13. Tidtabellen för fältbesök överenskoms med projektledaren, som även levererar dokument om anbudsbegäran.

Projektchef
Minttu Peuraniemi
019 289 2270
förnamn.efternamn@raseborg.fi


1.11.2019 / Tobias Björklund

Anbudsbegäran första hjälpen utbildningar år 2020–2021

Raseborgs stad utbildar årligen cirka 100 anställda i första hjälpen. Vi söker nu utbildare för dessa, åren 2020 och 2021.

Vi önskar offert på utbildningar för cirka 100 anställda per år. Utbildningarna är utspridda längs med året, exempelvis vår och höst. Utbildningstillfällen ska ordnas både på svenska och finska. Kursernas utbildningsnivå ska vara; kurs i livräddande första hjälpen 8 timmar.

Utbildaren ska ha examen inom vård på minst yrkeshögskolenivå och vara godkänd röda korset-utbildare i första hjälpen.

I offerten ska det komma fram;

 • kursupplägg och innehåll
 • hur många tillfällen som ordnas per år och hur många deltagare som ryms med per kurs
 • pris och vad eventuella extra kurstillfällen kostar

Raseborgs stads personalavdelning sköter anmälningen till kurserna och administration av lämpliga kursutrymmen.

Valkriterier: pris, innehåll och lämplighet.

Betalningsvillkor: 21 dagar, nätfaktura. Ur anbudet ska framgå FO-nummer.

Vänligen skicka er offert till personalchef Johan Nylund, johan.nylund@raseborg.fi, senast 15.11.2019 kl. 16:00.