Företagstomter i Bäljars

Företagstomter i Bäljars

3.04.2023 / Sonja Grönqvist

Företagstomter i Bäljars är möjliga att reservera. Gällande pris är 12 euro/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av mätningschefen, tfn 019 289 3821.
E-post: matning@raseborg.fi.

Besöksadress: mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.


3.04.2023 / Sonja Grönqvist

Företagstomter i Horsbäck är möjliga att reservera. Tomternas kan delas enligt önskad storlek och priset är 12 euro/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av mätningschefen, tfn 019 289 3821.
E-post: matning@raseborg.fi.

Besöksadress: mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.