Företagstomter i Horsbäck

Företagstomter i Horsbäck

11.03.2022 / Sonja Grönqvist

Företagstomter i Horsbäck är möjliga att reservera. Tomternas kan delas enligt önskad storlek och priset är 10 euro/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Obs! Försäljningspriset höjs fr.o.m. 18.3.2022 till 12 €/m² (tekniska nämndens beslut 15.2.2022).

Närmare information fås av mätningschefen, tfn 019 289 3821.
E-post: matning@raseborg.fi.

Besöksadress: mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.


11.03.2022 / Sonja Grönqvist

Företagstomter i Bäljars är möjliga att reservera. Gällande pris är 10 euro/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Obs! Försäljningspriset höjs fr.o.m. 18.3.2022 till 12 €/m² (tekniska nämndens beslut 15.2.2022).

Närmare information fås av mätningschefen, tfn 019 289 3821.
E-post: matning@raseborg.fi.

Besöksadress: mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.