Det här behöver du veta om höstens vaccineringar

Det här behöver du veta om höstens vaccineringar

25.10.2022 / Petra Louhimies

1. Ny boosterdos coronavaccin rekommenderas för vissa grupper:

 • alla 65 år fyllda personer
 • alla 18 år fyllda personer som hör till riskgrupper
 • alla 12 år fyllda personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Boosterdosen kan tas oberoende antal tidigare doser eller om man tidigare insjuknat i corona. De enda kriterierna för denna dos är att

 • du hör till en av de ovannämnda grupperna OCH
 • att det gått minst 3 månader från föregående boosterdos/coronasjukdom.

Det här betyder att detta i vissa fall kan vara ditt femte (5:e) dos coronavaccin!

Läs mer – klicka här.

2. Influensavaccinbokning är nu öppen.

Du kan boka din tid antingen via nättjänsten eHälsan eller per telefon, 019 289 3141 (må-to kl. 9-13). Influensavaccin ge kostnadsfritt till:

Om du hör till de grupper som är berättigade till BÅDE den nya boosterdosen coronavaccin OCH influensavaccin, rekommenderar vi att du tar båda samtidigt!

Gör så här:

Boka tid till coronavaccinering antingen på nättjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon 019 289 3141. När du kommer till coronavaccineringen, meddela vaccinatören att du också önskar få influensavaccinet på samma gång. Du behöver alltså inte boka skild tid för influensavaccineringen.

OBS! Det är inte möjligt att få coronavaccin i samband med din tidsbokning som du gjort för influensavaccineringen. Det här beror på att coronavaccinet behöver tillredas och förberedas, och har endast en viss hållbarhet efter att man öppnat en ampull.

Du kan alltså få influensavaccin i samband med din coronavaccineringstid men inte tvärtom!

Läs mer om tidsbokning för influensavaccinering – klicka här!

Kontaktuppgifter

 • Tidsbokning på nätet:
  • eHälsa – när du vill boka tid till influensavaccineringen
 • Tidsbokning per telefon:
  • 019 289 3141, måndag-torsdag kl. 9-13.
  • Tidsbokning för alla vaccineringar, både influensa och corona.

6.10.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs stad vill påminna invånarna om hur man ska gå till väga om man misstänker coronavirussmitta.

Om du har symtom som överensstämmer med coronaviruset, ska du boka testtid (laboratoriebekräftat test) om:

 • du hör till riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom på grund av ålder (över 60 år), sjukdom eller medicinering 
 • du är gravid
 • du har betydande riskfaktorer för blodpropp (se riskfaktorerna på HUS webbplats)
 • du är en yrkesperson inom social- och hälsovården och arbetar i direkt kund- och patientarbete
 • du arbetar inom omsorgs- eller handikappservice eller
 • en yrkesperson inom hälsovården har gett anvisningar om att söka dig till test

Ett coronatest bokar du i första hand via företagshälsovården eller Coronaguiden om kriterierna är uppfyllda.

Observera:

 • Man bör alltid boka tid för coronatest, det finns ingen så kallad drop-in dvs. testning utan tidsbokning i Raseborg!
 • Laboratorietest används enbart för att konstatera insjuknande! Man får inte boka testtid för att kolla om man tillfrisknat, tillfrisknande bedöms på basis av symtomen. (Ett PCR-test kan vara positivt länge efter att man tillfrisknat.)

Hemtest & instruktioner för den som testat positivt

Om dina symtom är lindriga (t.ex. rinnande näsa och halsont) och du inte omfattas av laboratoriebekräftade coronavirustest (se ovan!) kan du också göra ett antigenhemtest.

Klicka här för instruktioner för hur du tar ett hemtest!

Om hemtestet är negativt och dina symtom kvarstår, ska testet upprepas flera dagar i följd, till exempel varannan dag. Ett negativt testresultat utesluter inte med säkerhet en coronasmitta.

Om hemtestet är positivt, stanna hemma och undvik kontakter utanför hemmet. Du kan boka tid till laboratorietest ifall du önskar att smittan blir dokumenterad på Mina Kanta-sidor.

 • Den som testar positivt ska stanna hemma och undvika kontakter i minst fem (5) dygn från att symtomen började tills du har varit symtomfri i minst två (2) dygn.
 • Den som testar positivt och är symtomfri ska stanna hemma fem (5) dagar efter positivt test.

Den som testat positivt (även hemmatest) kan fråga arbetsgivaren om möjlighet att vara sjukledig med egen anmälan eller alternativt kontakta företagshälsovården eller hälsovårdscentralen för ett sjukintyg.

Observera att du inte behöver ett negativt coronatest för att återgå till arbete efter coronavirussmitta! Tillfrisknandet konstateras alltså utgående från symtomen: har du haft symtom, kan du återgå till jobbet efter att du varit symtomfri i minst två dygn.

Hur du söker dig till coronavirusprovtagning

 • Du kan själv boka en tid till coronavirusprovtagning via Coronaguiden. För tidsbokningen behöver du bankkoder eller mobilcertifikat. OBS! Man bör alltid boka tid för coronatest, det finns ingen sk. drop-in, testning utan tidsbokning, i Raseborg!
 • Du kan boka en tid för dig själv och för ditt barn som är under 16 år. Du kan också boka en tid för en annan person om du har fullmakt att uträtta ärenden i tjänsten Suomi.fi.
 • Om du inte har bankkoder eller mobilcertifikat, ring hälsovårdscentralen 019 289 3000 (vardagar kl. 8-16)
 • Observera att jourhjälpen (116 117) inte betjänar i t.ex. tidsbokningsfrågor, förfrågningar om resultat, sjukintyg eller dylikt!
 • Sjukvårdsdistriktets (HUS) coronavirustest är alltid gratis för dig. Testet är gratis också då det är en underleverantör som svarar för coronavirusprovtagningen.
 • Provtagningsställen för coronavirus

22.09.2022 / Petra Louhimies

Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar en ny boosterdos coronavaccin till alla 65 år fyllda, alla 18 år fyllda som hör till riskgrupper samt alla 12 år fyllda med kraftigt nedsatt immunförsvar. Boosterdosen rekommenderas för ovannämnda grupper även om man redan haft corona, och oberoende antal tidigare boosterdoser.

Den nya boosterdosen kan ges när det gått minst tre (3) månader från den senaste dosen eller från att man haft corona. Boosterdosen kan med fördel tas i samband med höstens influensavaccinering i månadsskiftet oktober-november!

Boosterdosen ges från och med 3.10.2022, vaccinet är ett nytt coronavaccin som ger bättre skydd mot virusets omikron-variant. 

Tidsbokningen på nätet (coronavaccinbokning.fi) för denna boosterdos är öppen men vi rekommenderar att man hämtar dosen i samband med influensavaccineringen i månadsskiftet oktober-november! Tidsbokning per telefon 019 289 3141 för denna boosterdos öppnar 3.10.2022.

Vi informerar noggrannare om influensavaccineringen under oktober – observera att det alltså inte ännu är möjligt att boka tid för influensavaccinering!

Nya boosterdosen rekommenderas för:

 • alla 65 år fyllda personer
 • alla 18 år fyllda personer som hör till riskgrupper
 • alla 12 år fyllda personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Boosterdosen kan tas oberoende antal tidigare doser eller om man tidigare insjuknat i corona.

De enda kriterierna för denna dos är att

 1. du hör till en av de ovannämnda grupperna OCH
 2. att det gått minst 3 månader från föregående boosterdos/coronasjukdom.

Vi rekommenderar att du tar din coronabooster i samband med höstens influensavaccinering.


15.08.2022 / Petra Louhimies

Skolstarten närmar sig och många har redan återvänt till sina arbetsplatser. När vi nu står inför terminsstarten, ökar kontakten mellan människor och covid-19-sjukdomsfallen kommer sannolikt att öka igen.

Incidensen var i Raseborg som lägst under första veckan i juli: 502 positiva fall/100 000/14 dygn. Under den senaste månaden har det skett en tydlig ökning och incidensen vecka 32 är 1260/100 000/14 dygn.

– Som jämförelse kan nämnas att incidensen som högst varit 3101 under sista veckan i mars, säger Åsa A. Westerlund, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar.

Under sommarmånaderna har Covid-19 Omicron BA5 varit den huvudsakliga coronavarianten i Finland medan Omicron BA2 var den huvudsakliga varianten under vårterminen. Omicron BA2-smitta har gett svag immunitet, vilket har resulterat i att många nu insjuknar i Omicron BA5-varianten.

Om du insjuknar eller misstänker smitta

Om du har symtom på luftvägsinfektion, ta ett hemtest eller boka tid till PCR-test samt stanna hemma för att undvika smittspridning.

PCR-test (via Coronaguiden) rekommenderas fortsättningsvis för personer i riskgrupp, för social- och hälsovårdens personal och gravida.

Smittspårningens personal ringer i första hand upp personer över 75 år. Med tanke på trombrisken rekommenderas att covid-positiva gör en preliminär bedömning av den egna trombrisken via HUS webbplats. Kontakta smittspårningen (019 289 3111) för att få närmare instruktioner.

Under hösten kommer även en antiviral medicin att kunna påbörjas för personer som är i riskgrupp för svår coronavirusinfektion.

– Medicineringen ges åt en strikt definierad grupp patienter. Om ditt PCR-test är positivt, kommer det med svarsmeddelandet en länk till närmare instruktioner om målgruppen. Tills vidare ges medicinen endast till patienter som vårdas inom specialsjukvården, berättar chefsläkare Tove Wide.

Vaccinering bästa skyddet mot svår sjukdomsform

Fortsättningsvis är vaccinering bästa skyddet mot svår sjukdomsform och det bästa skyddet mot smitta är god handhygien, avstånd och användning av ansiktsmask (speciellt FFP2-mask).

Just nu aktuellt är den fjärde coronavaccindosen för:

 • Över 60-åringar samt
 • 18–69-åringar i riskgrupp 1 och 2

samt de grupper som redan tidigare varit berättigade till en fjärde dos, se mer på raseborg.fi/coronavaccinering.

Tidsbokning på nätet coronavaccinbokning.fi, telefonbokning må-to kl. 9-13, tfn 019 289 3141.

Observera intervallerna mellan doserna: det ska ha gått tre (3) månader efter den tredje dosen för att du ska kunna få den fjärde dosen.

Om du har tre vaccindoser OCH har haft covid, behöver du inte en fjärde dos.


4.08.2022 / Petra Louhimies

Tidsbokningen för den fjärde vaccindosen öppnas för 60–69-åringar enligt följande:

 • Tidsbokning på nätet coronavaccinbokning.fi från och med måndagen den 8. augusti kl. 10.
 • Telefonbokningar (019-289 3141) tas emot fr.o.m. tisdagen den 9. augusti kl. 9.

Vi har återuppringningssystem och alla rings upp efterhand.

Följande grupper kan redan boka sina tider:

 1. 70–79-åringar
 2. 18–69-åringar i riskgrupp 1 och 2

Nätbokning via coronavaccinbokning.fi, telefonbokning 019-289 3141 (öppet måndag-torsdag kl. 9-13).

Observera intervallerna mellan doserna: det ska ha gått tre (3) månader efter den tredje dosen för att du ska kunna få den fjärde dosen. Om du har tre vaccindoser OCH har haft covid, behöver du inte en fjärde dos!

Mer information om den fjärde dosen på THL:s webbplats.


1.08.2022 / Petra Louhimies

Tidsbokningen för den fjärde coronavaccindosen öppnas enligt följande:

 1. 70–79-åringar:
  • Nätbokning via coronavaccinbokning.fi öppen från och med idag 1.8.2022
  • Telefonbokning 019-289 3141 (öppet måndag-torsdag kl. 9-13, återuppringningstjänst!) från och med imorgon tisdag 2.8.2022 kl. 09.
 2. 18–69-åringar i riskgrupp 1 och 2
  • Nätbokning via coronavaccinbokning.fi öppen från och med idag 1.8.2022
  • Telefonbokning 019-289 3141 (öppet måndag-torsdag kl. 9-13) från och med onsdag 3.8.2022 kl. 09.
 3. 60–69-åringar, information om tidsbokning kommer i slutet av denna vecka!


Observera intervallerna mellan doserna: det ska ha gått tre (3) månader efter den tredje dosen för att du ska kunna få den fjärde dosen. Om du har tre vaccindoser OCH har haft covid, behöver du inte en fjärde dos!

Mer information om den fjärde dosen på THL:s webbplats.


27.07.2022 / Stina Kreutzman

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gett en ny rekommendation om utvidgning av de fjärde coronavaccinationerna som avviker från tidigare förhandsbesked. THL rekommenderar att kommunerna börjar erbjuda de fjärde vaccindoserna till vissa befolkningsgrupper redan i juli eller senast från och med den 1 augusti.

Läs här: THL:s rekommendation

Den fjärde dosen vaccin erbjuds stegvis och inleds med de personer som har störst medicinsk risk för att drabbas av allvarlig coronavirussmitta, dvs. i följande ordning:

1. Alla 70-79-åringar. Vi börjar vaccinera denna grupp fr.o.m. 1.8.2022. Tiderna går redan nu att boka via nättjänsten www.coronavaccinbokning.fi. OBS! Telefonbokningen till vaccinering öppnar den 1.8 kl 9 och då kan 70-79 åringar boka sina tider via telefontjänsten 019 289 3141.

2. 18–69-åringar som hör till de medicinska riskgrupperna. Mera information v. 30

3. 60–69-åringar som inte hör till de medicinska riskgrupperna. Mera information v. 30

 • Den fjärde boosterdosen kan ges när det har gått 3 månader sedan den tredje dosen.
 • Coronavirussmitta motsvarar en vaccindos, så den som haft sjukdomen och fått tre vaccindoser behöver inte den fjärde vaccindosen i detta skede.
 • Obs! Rekommendationen gäller tills vidare inte 12–17-åringar i riskgrupperna.

Telefontjänsten för vaccintidsbokning betjänar under sommaren enligt följande:

Boka din vaccinations tid redan nu via nättjänsten www.coronavaccinbokning.fi. Finns lediga vaccinationstider fr.o.m. augusti framåt.

Vår telefontjänst är stängd under juli månad 1.7-31.7.2022.

Coronavaccineringarna är på paus under hela juli månad, 1.7-31.7.2022.

Smittspårningens telefontjänst under sommaren

Smittspårningens telefonlinje (019 289 3111) betjänar under sommaren (från och med 1.6.2022) vardagar (må-fre) klockan 8–15. Telefontjänsten betjänar personer som smittats av coronaviruset och som behöver rådgivning i frågor relaterade till smittan.


23.06.2022 / Petra Louhimies

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar nya boosterdoser för personer som fyllt 12 år och som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Den nya boosterdosen innebär den femte coronavaccindosen för denna grupp.

Den femte boosterdosen kan ges när det har gått 4–6 månader sedan den fjärde dosen. Coronavirussmitta motsvarar en vaccindos även hos personer med immunbrist, så den som har haft sjukdomen och fått fyra vaccindoser behöver inte den femte vaccindosen i detta skede.

Det är också flera grupper som rekommenderas ta en fjärde vaccindos, se grupperna på raseborg.fi/coronavaccinering .

Vi påminner om att coronavaccineringen är stängd under juli månad men det finns ännu några lediga vaccineringstider i juni!


7.06.2022 / Petra Louhimies

Fjärde vaccindos för 70–79-åringar i riskgrupper

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utvidgat rekommendationen för den fjärde coronavirusvaccinationen till 70–79-åriga personer i riskgrupper. (Riskgrupperna på stadens webbplats, länk.)

Tidsbokningen har öppnat via telefontjänsten 019 289 3141 (må-to kl. 9-13 fram till 30.6.2022), tidsbokning via nätet öppnar senare under denna vecka.

Vaccinering, tidsbokning och smittspårningens telefontjänst under sommaren

Smittspårningens telefonlinje (019 289 3111) betjänar under sommaren (från och med 1.6.2022) vardagar (må-fre) klockan 8–15. Telefontjänsten betjänar personer som smittats av coronaviruset och som behöver rådgivning i frågor relaterade till smittan.

Telefontjänsten för vaccintidsbokning betjänar under sommaren enligt följande:

 • Under tiden 3.6-30.6.2022 måndag-torsdag kl. 9-13
 • Under tiden 1.7-31.7.2022 STÄNGT, vaccintider kan bokas via nättjänsten coronavaccinbokning.fi (länk)

Coronavaccineringarna är på paus under hela juli, 1.7-31.7.2022 men för tillfället finns ännu lediga tider att boka i juni.


13.05.2022 / Petra Louhimies

Den fjärde coronavaccinationsdosen erbjuds nu till äldre personer (över 65 år) som

 • får närståendevård,
 • är hemvårdens klienter eller
 • som på grund av sin hälsa och/eller funktionsförmåga behöver hjälp av en annan person för att klara vardagen

Ändringen grundar sig på THL:s utvidgade rekommendation.

Personer som får hemvård erbjuds den fjärde vaccinationsdosen som en del av hemvården, och de behöver inte boka tid på ett allmänt vaccinationsställe.

Övriga kan boka det fjärde vaccinet via nättjänsten coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa 019 289 3141 måndag–fredag kl. 9–13.

Observera att det ska ha gått tre (3) månader från den tredje vaccindosen för att du ska kunna få den fjärde dosen!

Fjärde coronavaccindosen har redan tidigare rekommenderats för 12 år fyllda och äldre med svårt nedsatt immunförsvar, för alla över 80 år samt för alla äldre som bor på vårdhem. Rekommendationen har nu utvidgats till att även omfatta äldre personer i hemvård eller närståendevård, samt äldre personer vars hälsa och funktionsförmåga har på ett liknande sätt försämrats. I HUS-området omfattar rekommendationen personer över 65 år som på grund av sin hälsa och/eller funktionsförmåga behöver hjälp av en annan person för att klara vardagen.

Läs mer på THL:s webbplats.


12.04.2022 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna har 751 nya positiva coronafall konstaterats via PCR-testning i Raseborg vilket ger en incidens på 2755/100 000/14 dagar. I dessa siffror ingår endast de laboratoriebekräftade PCR-testerna, därtill kommer hemmatest och icke-testade fall.

– Andelen positiva test av alla tagna test har stigit igen, och på grund av strejken är testkapaciteten mindre. Epidemin är alltså fortfarande kraftig och det är bra att komma ihåg att man fortsättningsvis ska undvika stora samlingar om man känner sig förkyld eller får andra symtom som kan tyda på en coronainfektion, berättar ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar Åsa A. Westerlund.

Ändringar i coronarapporteringen

Efter denna vecka kommer staden att avsluta sin veckorapportering. Institutet för hälsa och välfärd för statistik över coronasmittor, och vi informerar om vaccinationerna fortlöpande.

På stadens webbplats raseborg.fi och raseborg.fi/corona kommer det fortsättningsvis att finnas information om hur man ska gå till väga om man blir sjuk eller om man misstänker coronasmitta.


5.04.2022 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna har 808 nya positiva coronafall konstaterats via PCR-testning i Raseborg vilket ger en incidens på 2938/100 000/14 dagar (21.3-3.4.2022). I dessa siffror ingår endast de laboratoriebekräftade PCR-testerna, därtill kommer hemmatest och icke-testade fall.

– Det fortsätter alltså att finnas mycket smitta i samhället. Som vi vet, får vaccinerade också smittan, även om allvarliga fall är sällsynta. Likaså är det många som tidigare haft corona, som får det på nytt, berättar chefsläkare Tove Wide.

Av alla PCR-test är 53 % positiva. Tillgången till testtider är god – via Raseborgs webbplats hittar du länken till Coronaguiden där du kan boka en testtid. På grund av vårdarorganisationernas strejk är provtagningspunkten vid Raseborgs sjukhus stängt. (Följ med sjukvårdsdistriktets information via hus.fi/sv/strejk.) 9Lives provtagningspunkt på Raseborgsvägen 37 är öppen, kom ihåg att boka tid via Coronaguiden! Trots röd varningstext om begränsade tider är det bara att logga in och boka.

Vaccineringar

Följande allmänna pop-up-coronavaccinering ordnas på onsdag 20.4 kl. 14–18 i Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmet.

Utöver denna pop-up-vaccinering kommer det att ordnas två pop-up-vaccineringstillfällen för nyanlända personer från Ukraina. Staden erbjuder coronavaccinering för alla 5 år fyllda personer, i enlighet med THL:s rekommendation.

Pop-up-vaccineringar för nyanlända från Ukraina ordnas:

 • 12.4.2022 kl. 10–14 i Ekenäs, Ekgränd 2 (f.d. Hagahemmets utrymmen)
 • 19.4.2022 kl. 10–14 i Karis, Köpmansgatan 14

Dessa tillfällen är avsedda endast från personer som nyligen anlänt från Ukraina! Mer information om vaccineringar finns här på ukrainska.


5.04.2022 / Petra Louhimies

Місто Расеборг організовує щеплення від коронавірусу (COVID-19)   без запису для людей, які нещодавно прибули з України. Щеплення пропонуються дорослим та дітям від 5 та старше років. Ви можете отримати першу вакцину з серії вакцин або доповнити серію вакцин, яку ви вже розпочали швидше.

Розклад вакцинацій:

 • Bівторок 12.4.2022 з 10:00 дo 14:00 годинни  за адресoю: Tammikuja 2, Tammisaari, 10600 Hagakoti.
 • Bівторок 19.4.2022 з 10:00 дo 14:00 годинни за адресoю: Kauppiaankatu 14, 10300 Karjaa

На щеплення не потрібно бронювати час, можна просто прийти на місце в живу чергу (але будьте готові стояти в черзі)

Будь ласка, принесіть із собою:
• Документ,який засвідчує особу.
• Документ, який підтвердить про наявність попередньої вакцини, якщо вона у вас є.

У пункті вакцинації ми попросимо вас заповнити коротку форму попередньої інформації, в якій, серед іншого, буде запитано про щеплення від коронавірусу (COVID-19), які ви отримали раніше.

На місці пункту вакцинації, буде присутній кваліфікований персонал та людина, яка розмовляє Українською.

Більше про щеплення від коронавірусу (COVID-19) читайте тут:

Getting vaccinated against COVID-19: how, why and when? – THL

Raseborg questionnaire FIN_SV_UA

Ladda nerVisa

Information om coronavaccinationer i Raseborg

Raseborgs stad ordnar coronavaccinationer utan tidsbokning för nyanlända personer från Ukraina. Vaccinationer erbjuds åt alla 5 år fyllda personer, det vill säga barn över fem år, samt vuxna. På vaccineringstillfället kan du få det första vaccinet i vaccinserien eller komplettera den vaccinserie som redan påbörjats.

Vaccinationstillfällen kommer att hållas:

 • tisdagen den 12 april 2022 kl. 10-14 i Ekenäs, adress Ekgränd 2.
 • tisdagen den 19 april 2022 kl. 10.00-14.00 i Karis, adress Köpmansgatan 14.

Man behöver alltså inte boka tid för vaccinationen, du kan bara komma på plats, men var beredd på att köa!

Ta gärna med:

 • Identitetsbevis
 • Bevis på tidigare coronavaccin, om du har fått ett eller flera.

Vid vaccinationspunkten kommer vi att be dig fylla i ett kort förhandsformulär där vi frågar bland annat om coronavaccinationer du tidigare fått.

Barn vaccineras av rådgivningens personal som är van vid att vaccinera barn. Det finns också en ukrainsktalande person på plats som hjälper till vid behov.

Mer information om coronavaccinationerna på engelska finns på THL:s webbplats: Getting vaccinated against COVID-19: how, why and when? – THL


29.03.2022 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna har 758 nya positiva coronafall registrerats i Raseborg vilket ger en incidens på 2756/100 000/14 dagar (14-27.3.2022). I dessa siffror ingår endast de laboratoriebekräftade PCR-testerna, därtill kommer hemmatest och icke-testade fall.

– Andelen positiva resultat av alla testresultat är nu 51 % vilket betyder att vartannat PCR-test är nu positivt. I början av pandemin räknades allt som var över 3 % som högt, berättar chefsläkare Tove Wide.

De höga smittalen leder också till frånvaro inom alla sektorer, bland annat bildning och hälsovård.

– Med försiktighetsåtgärder försöker vi hindra smitta på arbetsplatsen, något som kunde leda till problem om många i samma enhet blir sjuka samtidigt. Om behovet av intensivvård kan vi konstatera att när vi under första halvan av marsmånad kunde räkna de patienter som behövde intensivvård i Nyland på ena handens fingrar, behövs sedan en tid tillbaka båda händernas fingrar igen. Förutom detta vårdas många patienter på lungavdelningar och dessa är nu välfyllda. Det märks alltså tydligt att samhället har öppnats upp, berättar Wide.

Vaccineringar

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en fjärde vaccindos till personer som fyllt 80 år samt äldre personer som bor på vårdhem. Den fjärde vaccindosen kan ges när det har gått 3 månader sedan den tredje dosen. Tidsbokning sker via bekanta kanaler: via nättjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon 019-289 3141 (vard. kl. 9–13). Mer information finns på raseborg.fi/coronavaccinering.

Följande pop-up-vaccinering ordnas på onsdag 20.4 kl. 14–18 i Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmet.

Utöver denna pop-up-vaccinering kommer det att ordnas två pop-up-vaccineringstillfällen för nyanlända personer från Ukraina. Staden informerar om dessa pop-up-vaccineringar skilt.


22.03.2022 / Stina Kreutzman

Under de två senaste veckorna har 691 nya positiva coronafall registrerats i Raseborg vilket ger en incidens på 2515/100 000/14 dagar. (I dessa siffror ingår endast de laboratoriebekräftade testerna.)

Risken att få smittan är fortfarande mycket hög och insidensen är stigande.

Vaccineringar

Följande corona-pop-up-vaccineringar ordnas:

 • Tisdag 29.3 kl. 15-18 (vecka 13). Karis, Köpmansgatan 14 (affärslokalen i korsningen av Högbergsgatan och Köpmansgatan).
 • Onsdag 20.4 kl. 14-18 (vecka 16). Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmet

15.03.2022 / Stina Kreutzman

Under de två senaste veckorna har 670 nya positiva coronafall registrerats i Raseborg vilket ger en incidens på 2439/100 000/14 dagar. (I dessa siffror ingår endast de laboratoriebekräftade testerna.)

-Covidsmittan sprids fortfarande kraftigt i Raseborg speciellt i åldersgruppen 20-59-åringar. Risken att få smittan är fortfarande mycket hög trots att restriktionerna minskar berättar ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar Åsa A. Westerlund.

Vaccineringar

Nytt vaccinpreparat, erbjuds endast i Lojo

Ett nytt vaccinpreparat Novavax (Nuvaxovid) har kommit till Finland. Det rekommenderas i första hand till personer som inte kan få mRNA- eller adenovirusvektorvaccin.

För invånare bosatta i Raseborg som önskar få Novavax vaccin, erbjuds möjlighet att få vaccinet på vaccinationspunkten i Lojo, Tennari (Rantapuisto 45, 08100 Lojo). Tidsbokning sker per telefon på numret 044-3743112, vardagar kl. 8-15.30.

OBS! En allmän pop-up-vaccinering (Pfizer) kommer att ordnas inom kort, mera information om det kommer senare!

Tredje dos för 12–17-åringar

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar en tredje dos coronavaccin nu också till 12–17-åringar. Det ska ha gått minst sex månader efter den andra vaccindosen. Tiden kan bokas via de bekanta kanalerna: coronavaccinbokning.fi samt tel. 019 289 3141


8.03.2022 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna har 685 nya positiva coronafall registrerats i Raseborg vilket ger en incidens på 2493/100 000/14 dagar. (I dessa siffror ingår endast de laboratoriebekräftade testerna.)

– Vi har fortsättningsvis mycket smittor och siffran är säkert högre eftersom hemmatesten inte registreras i statistiken. De senaste veckorna har vi i Raseborg haft också fler positiva i åldersgruppen +80, berättar ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar Åsa A. Westerlund.

Vaccineringar

Nytt vaccinpreparat, erbjuds endast i Lojo

Ett nytt vaccinpreparat av Novavax (Nuvaxovid) som rekommenderas i första hand till personer som inte kan få mRNA- eller adenovirusvektorvaccin, har kommit till Finland.

För invånare bosatta i Raseborg som önskar få Novavax vaccin, erbjuds möjlighet att få vaccinet på vaccinationspunkten i Lojo, Tennari (Rantapuisto 45, 08100 Lojo). Tidsbokning sker per telefon på numret 044-3743112, vardagar kl. 8-15.30.

Mer information om Novavax-vaccinet här!

Tredje dos för 12–17-åringar i riskgrupper

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar en tredje dos coronavaccin nu också till 12–17-åringar som hör till riskgrupperna. Det ska ha gått minst sex månader efter den andra vaccindosen. Tiden kan bokas via de bekanta kanalerna: coronavaccinbokning.fi samt tel. 019 289 3141.


1.03.2022 / Stina Kreutzman

Under de två senaste veckorna har 712 nya positiva coronafall registrerats i Raseborg vilket ger en incidens på 2590/100 000/14 dagar. (I dessa siffror ingår endast de laboratoriebekräftade testerna.)

– Incidensen i Raseborg är fortfarande på en mycket hög nivå, men siffran är sakta sjunkande. Med tanke på att risken att insjukna är hög, så är det fortsättningsvis viktigt att avhålla sig från kontakt med andra ifall man har infektionssymptom. Användning av ansiktsmask och god handhygien är bästa sätten att skydda sig mot smitta, säger ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar Åsa A. Westerlund.

Vaccineringar

68.8% av Raseborgarna har fått 3 vaccindoser och det finns gott om tider att boka!

Boka din tid via coronavaccinbokning.fi eller per telefon 019 289 3141.

Observera att dosintervallerna varierar beroende på flere olika faktorer. Vaccinationsintervallet påverkas också av en genomgången coronainfektion

OBS! Kom ihåg att avboka din tid om du inte av någon orsak kan komma till vaccineringen vid den tidpunkt du bokat!

Ändringar i restriktioner

Den nationella rekommendationen om distansarbete upphörde 28.2.2022. Även om den riksomfattande rekommendationen om distansarbete upphör, kan arbetsgivare ha egna rekommendationer gällande distansarbete.

De allmänna hygienkraven i smittskyddslagen gäller tillsvidare, dessa definieras i smittskyddslagens § 58d.


22.02.2022 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna har 757 nya positiva coronafall registrerats i Raseborg vilket ger en incidens på 2755/100 000/14 dagar. (I dessa siffror ingår endast de laboratoriebekräftade testerna.)

– Incidensen är lite lägre än förra veckan men fortsättningsvis på mycket hög nivå. Vågen som började under julhelgerna håller i sig fortfarande och covid drabbar nu speciellt barnfamiljer vilket i sin tur syns som sjukfrånvaron på arbetsplatser, säger Åsa A. Westerlund, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar.

Vaccineringar

Eftersom sjukdomen just nu drabbar speciellt barnfamiljer, påminner vi om vaccinering efter en genomgången sjukdom speciellt för barn i åldern 5–11 år:

• Om ett 5–11 år gammalt barn insjuknar i coronavirussjukdom under 6 veckor efter den första vaccindosen, rekommenderar vi en andra vaccindos om 4–6 månader.

• Om det mellan den första vaccindosen och insjuknande är över 6 veckor, behöver barnet eller den unga inte med tanke på skyddet en andra vaccindos.

• En andra vaccindos kan även ges till barn och unga, då det mellan första vaccindosen och insjuknande har varit över 6 veckor, om det är nödvändigt till exempel på grund av resa eller andra vägande skäl. I detta fall bör observeras att intervallen mellan genomgången sjukdom och vaccinet bör vara minst 4 månader.


15.02.2022 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna 1–14.2.2022 har 814 personer testat positivt för corona vilket ger en incidens på 2960/100 000/14 dagar. I dessa siffror ingår endast de laboratoriebekräftade testerna.

– Vi fortsätter tyvärr registrera mellan 30 och 70 positiva covid-fall per dag. Nu när restriktionerna kring evenemang och allmänna tillställningar upphävts, är det ytterst viktigt att man är symtomfri om och när man deltar eller ordnar träffar och sammankomster. Att hålla avstånd, sprita händerna och använda munskydd är också fortsättningsvis aktuellt, säger Åsa A. Westerlund, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar.

Vaccineringar

En pop-up-vaccinering kommer att ordnas i Karis på torsdag, 17.2.2022 kl. 15–19, vid gågatans vaccineringspunkt (affärslokalen i korsningen av Högbergsgatan och Köpmansgatan), adress: Köpmansgatan 14.

Vi påminner ännu att man ska avboka sin vaccinationstid om man av någon anledning inte kan komma på den bokade tiden! Nu har vi tyvärr haft flera fall där personen som bokat en vaccineringstid inte dykt upp, inte heller avbokat sin tid.


8.02.2022 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna 24.1–6.2.2022 har 733 personer testat positivt för corona vilket ger en incidens på 2649/100 000/14 dagar. Därtill kommer positiva hemmatest och personer utan symtom eller med lindriga symtom, som inte testats.

Ändringar i restriktioner

Från och med idag tisdag 8.2.2022 träder igen ändringar i regionförvaltningsverkets beslut i kraft.

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt kan man nu ordna evenemang enligt följande:

 • Max. 50 deltagare: inga egna sittplatser behövs mer, inga begränsningar i utrymmets kapacitet. För max. 50 deltagare kan man alltså ordna möten och evenemang utan andra begränsningar.
 • 51–500 deltagare: tillåtet att ordna evenemang/tillställningar om deltagarantalet är minst 50 % av utrymmets maximala kapacitet.

Beslutet om att begränsa evenemang är i kraft t.o.m. 22.2.2022.

Kravet på att olika utrymmen för kunder, deltagare och allmänhet ska användas på ett hälsosäkert sätt är fortsättningsvis i kraft, beslutet har förlängts till 22.2.2022.

Mer information om regionförvaltningsverkets beslut här (tyvärr igen endast på finska för tillfället).

Vaccineringar

Det finns lediga vaccinationstider att tillgå. Boka din tid via coronavaccinbokning.fi eller per telefon 019 289 3141. Observera att dosintervallerna varierar beroende på vilken grupp du tillhör. Kontrollera intervallerna på raseborg.fi/coronavaccinering.

– Vi uppmanar fortsättningsvis våra invånare att vaccinera sig. Vaccinet ger längre immunitet mot corona än vad själva sjukdomen ger, och också bättre skydd mot olika varianter. Det är inte som till exempel med mässling, där man insjuknar endast en gång. Dessutom har en vaccinerad person mindre risk att få smittan än en ovaccinerad person och en vaccinerad med coronainfektion smittar kortare tid än en ovaccinerad, påpekar biträdande överläkare Åsa A. Westerlund.

En pop-up-vaccinering kommer att ordnas i Karis 17.2.2022 kl. 15-19, vid gågatans vaccineringspunkt (affärslokalen i korsningen av Högbergsgatan och Köpmansgatan), adress: Köpmansgatan 14.

OBS! Kom ihåg att avboka din tid om du inte av någon orsak kan komma till vaccineringen vid den tidpunkt du bokat!


1.02.2022 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna 17.1–30.1.2022 har 629 personer testat positivt för corona vilket ger en incidens på 2287/100 000/14 dagar. Därtill kommer positiva hemmatest och personer utan symtom eller med lindriga symtom, som inte testats.

– Vi ser alltså ingen minskning i antalet smittade ännu, tvärtom, trenden är stigande. Tisdagen den 1.2.2022 är antalet nya positiva PCR-test i Raseborg 84, vilket är högre än någonsin på en dag, berättar chefsläkare Tove Wide.

Användningen av sjukhusplatser för covid-patienter fortsätter hittills att vara stabil. (Se mer statistik på THL:s webbplats.)

Smittspårningsteamet arbetar från och med onsdagen 26.1.2022 i huvudsak med att ge råd åt personer som testat positivt, hjälpa med bedömning av vård och ta ställning till behovet av trombförebyggande behandling. Smittspårningsteamet ringer upp personer över 16 år.

De som har yngre barn med coronainfektion och behöver intyg för tillfällig vårdledighet för vård av sjukt barn, kan kontakta rådgivningen eller skolhälsovården. Personer i arbetsför ålder med coronainfektion ombedes fråga sin arbetsgivare om sjukledighet med egen anmälan. Om detta inte är möjligt kan man vända sig till företagshälsovården eller hälsovårdscentralen.

Ändringar i restriktioner

Från och med idag tisdag 1.2.2022 träder ändringar i regionförvaltningsverkets beslut i kraft. Beslutet att stänga utrymmen avsedda för hobby- och idrottsverksamhet upphävs helt och beslutet om att begränsa offentliga evenemang lindras.

Under tiden 1.2-15.2.2022 kan man inomhus ordna offentliga tillställningar och allmänna möten för max. 50 personer förutsatt att alla deltagare har egna sittplatser. Offentliga utrymmen får vara öppna men kravet att utrymmen ska användas på ett hälsosäkert sätt är fortsättningsvis i kraft. (Mer om regionförvaltningens beslut, för tillfället endast på finska.) Ekenäs simhall samt bollhallens gym öppnar på fredag 4.2.2022 kl. 08.

Vaccineringar

Det finns mycket lediga vaccinationstider att tillgå. Boka din tid via coronavaccinbokning.fi eller per telefon 019 289 3141. Observera att dosintervallerna varierar beroende på vilken grupp du tillhör. Kontrollera intervallerna på raseborg.fi/coronavaccinering.


25.01.2022 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna 10.1–23.1 har 499 nya covid-19-fall konstaterats i Raseborg. Incidenstalet blir då 1815/100 000/14 dagar. Därtill kommer positiva hemtest och personer utan symtom eller med lindriga symtom, som inte testats. Det verkliga antalet fall antas vara mångdubbelt.

– Fortfarande ger covid-19 tråkiga symtom åt många patienter. Ovaccinerade personer och personer med andra sjukdomar kan behöva sjukhusvård. Enligt erfarenhet hittills behöver trippelvaccinerade inte sjukhusvård, berättar chefsläkare Tove Wide.

Antalet patienter som vårdas på sjukhus och på intensivvård i Nyland har aningen sjunkit. (Se mer statistik på THL:s webbplats.)

Beslut om karantän och isolering 

Smittspårningen med intervjuer, karantän- och isoleringsbeslut har varit till stor nytta under de två år som gått och har smittspårningen har bromsat pandemin. Detta innebär att en stor del av befolkningen hunnit få vaccin innan de blivit smittade.

– Efter omikronvarianten har smittspridningen varit så snabb och antalet personer smittade så stort att smittspårningen som verktyg för att bromsa pandemin varken är effektiv eller praktiskt möjlig, säger Wide.

Från och med onsdagen den 26.1.2022 görs i Raseborg inga karantänbeslut. Isoleringsbeslut görs endast i undantagsfall, ifall det har tydlig betydelse för begränsning av smittan.

Ansvaret för att begränsa smittspridningen är nu på alla invånare

 • Den som testar positivt ska stanna hemma och undvika kontakter i minst fem (5) dygn från att symtomen började tills du har varit symtomfri i minst två (2) dygn.
 • Den som testar positivt och är symtomfri ska stanna hemma fem (5) dagar efter positivt test.

Den som testat positivt (även hemtest) kan fråga arbetsgivaren om möjlighet att vara sjukledig med egen anmälan eller alternativt kontakta företagshälsovården eller hälsovårdscentralen för ett sjukintyg. Föräldrar till sjuka barn kan kontakta rådgivningen.

En person som kan ha blivit exponerad för covid-19 ska i mån av möjlighet undvika kontakter i fem dygn. Detta är en rekommendation. Den som inte har möjlighet till distansarbete eller frånvaro enligt överenskommelse och är helt symtomfri kan gå på jobb och iaktta god handhygien samt använda munskydd.

– Smittskyddsteamets uppgift framöver är att stöda personer som testat positivt, utvärdera trombrisk och ge råd om vård och om hur de smittade kan undvika att sprida smittan vidare. Alla som testar positivt med ett så kallat PCR-test (laboratorietest) får ett textmeddelande med länk till vidare information och hur de vid behov kan kontakta smittskyddsteamet, berättar Wide.

Tidigare karantän- och isoleringsintyg dröjer – skicka in FPA-ansökan genast

Det finns ungefär 1600 karantän- och isoleringsbeslut som ännu är oskrivna. Den arbetstagare/arbetsgivare, som väntar på ett intyg för ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom, kan genast göra sin ansökan till FPA och bifoga läkarintyget senare. FPA kräver att ansökan ska komma in inom 60 dagar från den dag för vilken dagpenning ansöks.


19.01.2022 / Stina Kreutzman

Om du vill rösta på valdagen 23.1.2022 och sitter i karantän, gör såhär:

 • gå till den vallokal du ska rösta i på valdagen
 • på ytterdörren finns ett telefonnummer du ska ringa till
 • vänta utanför tills valnämndsmedlemmar kommer ut
 • röstningen sker utomhus

18.01.2022 / Petra Louhimies

Smittvågen fortsätter sin framfart. På två veckor (3.1–16.3.22) har 558 nya fall konstaterats på vårt område vilket innebär ett incidenstal på 2029/100 000/14 dagar – alltså ännu högre än senast. Andelen positiva test av alla test tagna är också hög, 32 % räknat på de senaste två veckorna. Antalet patienter som behöver sjukhusplats i Nyland är på samma nivå som för en vecka sen.

– Personer som behövt sjukhusvård och haft en svår infektion kan behöva en lång konvalescenstid. Det så kallade long covid med symtom i över tre månader ser vi tills vidare endast enstaka fall bland öppen vårds patienterna men tiden får utvisa hur väl människor repar sig. Vaccinationer minskar också risken för long covid, säger chefsläkare Tove Wide.

Nya anvisningar gäller för vad man ska göra om man blivit exponerad eller om man får symtom som kan passa på covid. Mera ansvar läggs nu på invånarna själva att undvika kontakter och på arbetsgivarna att möjliggöra distansarbete eller frånvarodagar. Smittspårningsteamet koncentrerar sig på personer i riskgrupp, boenden, bäddavdelning och personer, som bor i samma hushåll som en person som insjuknat.

– När en hel procent av befolkningen testar positivt varje vecka är det inte längre möjligt att stoppa smittorna med smittspårning. Nu behövs våra personalresurser på vaccinering och beredskap på att behovet av bäddplatser inom sjukvården kan öka. Dessutom finns det en massa andra uppgifter inom primärvården som inte kan försummas, säger Wide och fortsätter:

– Snabba ändringar i anvisningar skapar mycket ovisshet både bland invånare och personal. Vi skulle vilja veta var viruset finns och hur vi ska akta oss. Så länge virus är osynliga och smittspridningen snabb och utbredd finns det inget annat svar än att alla kontakter ökar smittrisken. Vi måste fundera vilka kontakter som är viktigast och göra egna bedömningar. Om vi träffar andra människor och rör oss i samhället kan risker inte undvikas. Vi vet kanske var viruset fanns i förrgår men inte var det finns idag eller i morgon. Tack vare vaccineringar är risken att insjukna svårt ändå liten.

Coronavaccineringar

 • Tidsbokning för tredje dosen för alla 18 år fyllda personer är öppen.
 • Staden erbjuder vaccin mot covid-19 också till barn i åldern 5–11 år.  

Boka din tid antingen via coronavaccinbokning.fi eller telefontjänsten 019 289 3141. Via samma kanaler kan du också boka tid till din första och andra dos!


11.01.2022 / Petra Louhimies

Smittorna sprids nu i Finland och Europa – Raseborg är inget undantag. Vi har på två veckor 524 nya fall vilket innebär en incidens på 1905/100 000/14 dagar. Därtill kan vi anta att det finns många till som inte varit på test. Tills vidare har sjukvårdsdistriktet kunnat erbjuda test snabbt i Raseborg men för att testkapaciteten ska räcka, reserveras den nu i första hand för äldre och riskpatienter.

Antalet smittor i Raseborg har på en dryg månad ökat över tiofaldigt. I Nyland har antalet patienter som vårdas på sjukhus på grund av corona ungefär tredubblats under den senaste månaden. Intensivvårdspatienternas antal har i Nyland varierat mellan 10 och 20 en längre tid.

– De som insjuknar i omikronvarianten har ofta förkylningssymtom och många lider av trötthet. Vissa personer är symtomfria. I synnerhet för unga är symtomen snabbt övergående. Vaccinationerna minskar smitta, men många vaccinerade har ändå smittats. Viktigt att komma ihåg är att vaccinationerna skyddar mot allvarlig infektion, påminner chefsläkare Tove Wide.

Liksom många andra kommuner i Nyland kommer smittspårningen i Raseborg nu att fokusera på boenden för riskpatienter och på social- och hälsovårdspersonal.

– På grund av det nya epidemiläget är det inte längre vare sig meningsfullt eller möjligt att sätta personer i karantän på basen av exponering i skolor eller daghem, på arbetsplatsen eller via hobbyer, säger Wide.

Vi uppmanar alla invånare som vet att de själva blivit exponerade att undvika kontakter, jobba distans och stanna hemma om det går, åtminstone de fem första dagarna. Alla som har symtom ska stanna hemma även om hemtestet visar negativt. Hemtest rekommenderas men om man får ett negativt testresultat, kan testet gärna upprepas för att öka tillförlitligheten.

Tills vidare fortsätter vi i Raseborg att sätta i karantän familjemedlemmar som bor i samma hushåll som en smittad person. Mer information om detta kommer imorgon onsdag 12.1.2022!

– Vi vädjar till arbetsgivare att tillåta sjukledighet på egen anmälan upp till fem dagar för personer med symtom. För personer som blivit exponerade kan lösningen vara distansarbete eller tjänstledighet eller i nödfall arbete med munskydd, säkerhetsavstånd och handsprit, säger chefsläkare Tove Wide.

Coronavaccineringar

Tidsbokning för tredje dosen för alla 40 år fyllda personer pågår som bäst. Tidsbokningen för personer som fyllt 18 år öppnas på nätet på fredag 14.1.2022 och per telefon på måndag 17.1.2022. Läs mer här.


4.01.2022 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna (må-sö 20.12.2021-2.1.2022) har 242 nya fall konstaterats i Raseborg. Incidensen är 880/100 000/14 dagar. Trenden är dessutom stigande och smittorna ökar explosionsartat. Många smittor kommer via privata fester och som vidaresmittor inom familjer.

Antalet patienter som behöver sjukhusvård i Nyland har stigit, men inte i proportion till de ökande smittorna. Behovet av intensivvård har hållit sig på samma nivå som före julen. Detta är tack vare vaccinationerna.

– Det behövs tyvärr också restriktioner innan vi ser vad denna omikronvåg för med sig. Det gäller att handla med sikte på hur situationen kan se ut om två veckor och inte enbart från hur den ser ut just nu. Den explosionsartat ökande mängden fall påverkar personalläget inom sjukvården och många andra sektorer. Därför är det nu viktigt att vi tillsammans försöker minimera kontakterna för att komma igenom denna våg utan att någon blir utan hjälp och stöd som är nödvändigt, säger chefsläkare Tove Wide.  

Stadens smittspårning är belastad och kontaktar per telefon endast dem som testat positivt. Till exponerade skickat ett SMS (textmeddelande). Vi ber dem som testat positivt att hjälpa till med smittspårningen genom att själv mata in uppgifter på de personer man har exponerat på MinCoronainfo. Närmare instruktioner finns här. Intygen som behövs för ansökan om dagpenning från FPA dröjer tyvärr också.

– Många som fått smittan är unga och klarar sig fint hemma men för den som behöver hjälp av sjukvården gäller de vanliga kontaktkanalerna: hälsovårdscentralens tidsbeställning 019 289 3000 vardagar dagtid, jourhjälpen 116 117 om kvällar och under veckoslutet och 112 vid akuta symtom. Det är viktigt att ringa först för att vården skall kunna ordnas tryggt alla hjälpbehövande, påpekar Wide.

Karantän

Eftersom många nu är i karantän, påminner vi om vad karantän går ut på!

Officiell karantän är ett administrativt beslut fattat av en smittskyddsläkare. Det är en lagstadgad skyldighet att iaktta karantänen, det är inte frivilligt.

När du är i officiell karantän, ska du undvika kontakt med personer utanför det egna hemmet

Du får gå ut bara du håller avstånd till andra människor. Däremot får du inte gå till exempel till arbetet, butiken, apoteket, hobbyer eller andra offentliga evenemang, eftersom det är svårt att undvika närkontakt på dessa platser. 

Om ett barn eller en ung person är i karantän, får han eller hon inte vara på daghemmet eller i skolan.

Du kan be till exempel vänner eller släktingar om hjälp med butiks- eller apoteksärenden. Det är möjligt att beställa mat via en nätbutik. Du kan också begära hjälp via socialservicen i hemkommunen.

Läs mer på THL:s webbplats!

Coronavaccineringar

Aktuellt just nu:

 • 5–11-åringarnas vaccinationer
 • 18–59-åringarnas tredje dos: tidsbokning öppnas stegvis!

Läs gårdagens (må 3.1.2022) vaccininfopaket!


3.01.2022 / Petra Louhimies

För tillfället kan vi kontakta endast de personer som testat positivt!

Direktiv för dig som testat positivt:

Smittspridningen börjar 48 timmar innan symtom. Informera själv de personer som du haft att göra med. Exponerade får ett SMS (textmeddelande) om karantän och bör vid symtom ta ett test.

Gå in på sajten MinCoronainfo och skriv in alla de personer du har exponerat. Uppgifterna förmedlas sedan direkt till smittspårarna.

Om du får svåra coronasymtom, ta kontakt med hälsovården innan du söker dig till vård! Vid akuta svåra symtom ring 112.

Instruktioner till dig som har coronasymtom

 • Hålls hemma om du är sjuk. Om möjligt, gör ett hemmatest av corona.
 • Om du arbetar med personer som har risk för allvarlig coronainfektion eller om du haft många sociala kontakter eller om du hör till en riskgrupp, boka dig en testtid via Coronaguiden.

21.12.2021 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna (må-sö 6-19.12.2021) har 45 nya fall har konstaterats i Raseborg. Incidensen är 164/100 000/14 dagar. Under den senaste veckan har 29 fall konstaterats, vilket visar att trenden är igen stigande, något som var väntat på grund av omikronvarianten.

– Av våra nya fall är 24 % omikronvariantmisstänkta, säkert svar får vi först senare. Karantänsbestämmelserna är strängare för dem som misstänks ha omikron och också vaccinerade sätts i karantän, berättar chefsläkare Tove Wide.

I Nyland ökar antalet patienter som blivit intagna på sjukhus men inte lika kraftigt som antalet smittade. Antalet personer i intensivvård i Nyland har under december månad också varit på ungefär samma nivå men under de senaste dagarna kan en trend åt det sämre märkas.

Chefsläkare Wide hälsar till invånarna inför julen:

– Vad ska vi då tänka? Under två års tid har de flesta av haft en massa frågor i vardagen som beror på corona: är jag bara trött eller håller jag på att bli sjuk? Rinner näsan för att det är kallt ute eller är det en förkylning? Kan jag träffa min vän eller måste jag skjuta upp saken igen? Är jag skyldig om någon annan insjuknar allvarligt? Kommer jag över gränsen när jag gör en för mig viktig resa? Hur ska jag fira jul…

Många frågor har inga tydliga svar fastän vi läser anvisningar så pupillerna blir fyrkantiga. Jag vill ändå tro att de allra flesta tar ansvar. Vi gör beslut så bra vi kan, perfekt blir det inte och smittorisken blir aldrig noll, men den blir mindre när vi tänker efter.

Jag tror på vaccinationerna, tack vare dem klarar de allra flesta infektionen med relativt lindriga symtom. Jag tror på att undvika folksamlingar och använda munskydd på allmänna platser. Jag tror samtidigt att det är viktigt att leva och tillåta sig någonting. Det kan betyda att få träffa dem som är viktiga för oss, att få ge en kram när den verkligen behövs, att få njuta av musik, av sport, av teater, åtminstone någon gång emellanåt. Men tyvärr blir vi ibland tvungna att bita i det sura äpplet och annullera efterlängtade program när vi blir förkylda eller blir satta i karantän. Det kommer nya tillfällen.  

Vi kämpar vidare!

Exponeringar

 • Personer som besökt restaurang Santa Fé 18.12.2021 kl. 19–20 eller Ekenäs bowlinghall samma dag 18.12.2021 kl. 20-22 kan ha blivit exponerade för coronaviruset. Ifall du vistats på dessa platser under ovannämnda tider, boka med låg tröskel tid till coronatest om du får infektionssymtom!

Staden informerar om exponeringar där de möjligen exponerade inte med säkerhet kan identifieras eller nås.

Coronavaccineringar

Hälso- och sjukvården är hårt belastad av olika coronarelaterade uppgifter så som vaccinering, smittspårning, organiserandet av verksamhet och vård av sjuka. Samtidigt behöver också andra sjukdomar förebyggas och skötas om.

– Många vill nu i snabb takt få sitt tredje vaccin, samtidigt som andra vill ha sitt första och andra vaccin. Det är positivt. Vaccinationspunkten i Karis flyttar till Köpmansgatan och kapaciteten att vaccinera ökar i januari, säger hälsoservicechef Annika Rehn.

– Vi hade en målsättning att 90 % av alla som har rätt till vaccination skulle få det, och 80 % av hela befolkningen. Nu nuddar vi vid målet. Av över 12-åringar har 89,3 % fått första vaccinet och 86,9 % andra vaccinet, tredje rundan är påbörjad med fart, berättar Tove Wide.

Adressen till Karis nya vaccineringspunkt är Köpmansgatan 14. Det handlar om affärslokalen på gågatan, i hörnet av Köpmansgatan och Högbergsgatan.

Coronavaccinering av 5–11-åriga barn som tillhör riskgrupper

Nu vaccineras också barn i åldern 5–11 år, som tillhör riskgrupper. Vaccineringen sker på tidsbokning som görs via coronavaccinbokning.fi eller per telefon 019 289 3141. Mer information om vaccinering av 5–11-åringar i riskgrupper finns på raseborg.fi/coronavaccinering.

Telefontjänsten stängd under julhelgen

Vi påminner om att telefontidsbokningen till coronavaccinering stänger över julhelgen, från och med onsdag 22.12 kl. 14 och öppnar igen måndag 3.1.2022 kl. 09. Observera att återuppringningar görs ännu 23.12.2021!

Under telefonbokningens julpaus kan vaccineringstider bokas via nättjänsten coronavaccinbokning.fi. För att få fram de lediga tiderna i tjänsten måste man först välja vaccineringspunkt, sedan klicka på ”sök lediga tider”. Därefter kan man klicka på de olika datumen och se när det finns lediga tider. Vi fyller på med nya lediga tider i början av januari!

Aktuell information om vaccineringar: raseborg.fi/coronavaccinering.


17.12.2021 / Petra Louhimies

Enligt THL:s rekommendation börjar vi också i Raseborg vaccinera mot coronaviruset de barn i åldern 5-11 år som tillhör riskgrupper*.

Vaccineringen sker på tidsbokning och tiden kan bokas

 • via coronavaccinbokning.fi fr.o.m. fredag 17.12.2021
 • via telefontjänsten 019 289 3141, fr.o.m. fredag 17.12.2021

Vi rekommenderar tidsbokning via nättjänsten! När du bokar tid för ditt barn via nättjänsten, välj ”Boka tid (för en annan person)”.

För denna åldersgrupp finns två vaccineringsdagar:

 • tisdag 21.12.2021 i Karis, Bulevarden 21, Karis hälsostation
 • onsdag 22.12.2021 i Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmets utrymmen

Vaccineringen sköts av rådgivningens och skolhälsovårdens personal som är vana vid att vaccinera barn.

Mer information om vaccineringen av 5–11-åringar finns på THL:s webbplats.

* THL har definierat att följande sjukdomar hör till riskgrupp hos barn

 • Personer som genomgått organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • Kraftig immunosuppressiv behandling eller immunbrist
 • Kroniska lungsjukdomar
 • Hjärtsjukdom
 • Kronisk njursjukdom
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Fetma, ISO-BMI 30 eller mer Öppna viktindexräknaren för barn här (på finska)
 • Pediatriska neurologiska patienter med andningssvikt och/eller ökad infektionskänslighet
 • Downs syndrom
 • Diabetes typ 1 och 2
 • Astma som kräver regelbunden medicinering

16.12.2021 / Petra Louhimies

På grund av epidemiläget är hälsovården både nationellt och i Raseborg fortsättningsvis hårt belastad. Samtidigt blir tredje vaccindosen aktuell för fler grupper, något som vidare sätter press på hälsovården och på hur vaccinationerna kan ordnas tryggt och smidigt.

– Vi har under hösten, enligt invånarnas önskemål, ordnat ett antal vaccineringstillfällen utan tidsbokning, så kallade pop-up-vaccineringar som varit populära och omtyckta. Men det är tyvärr så att när det ordnas tillfällen utan tidsbokning, är det omöjligt att förutse hur många som kommer att dyka upp. Väldigt många har uppskattat att få komma utan att ha behövt beställa tid i förväg och kanske tar risken att behöva köa i stället. Tyvärr har det också hänt att personer som redan har en tidsbokning dykt upp på de här tillfällena och det här har orsakat längre köer, berättar hälsoservicechef Annika Rehn.

Rehn beklagar även att de senaste pop-up-tillfällena inte fungerat som de ska och att vi inte har kunnat ta emot alla som velat ha vaccin. På grund av det hårda trycket har vi bestämt att vi inhiberar det sista planerade pop-up-vaccineringstillfället och erbjuder bokningsbara tider i stället.

För att kunna ordna massvaccinationer med tidsbokning krävs tillräckligt stora och fungerande utrymmen som är lediga under en längre tid.

– I våras och somras hade vi möjligheten att använda idrottshallarna både i Ekenäs och i Karis och detta fungerade utmärkt. Men för att nu ta i bruk hallarna skulle det betyda paus i inomhusträningar för en mängd olika idrottsföreningar och andra aktörer, och detta har vi velat undvika, påpekar stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Han uppmanar också alla att vaccinera sig så att vi får en jämn ström av personer.

– I höstas fanns det tider men många drog sig för att vaccinera sig men kommit nu på andra tankar eftersom coronapasset krävs på många ställen, fortsätter Lundqvist.

Sista pop-up ställs in – i stället massvaccinering under mellandagarna

Årets sista pop-up-vaccinationstillfället ställs alltså nu in men i stället kan vi nu erbjuda vaccinationer med tidsbokning under mellandagarna! Dessa vaccinationer kommer att ske i Karis, Köpmangatan 14 (affärslokalen på gågatan i hörnet av Köpmansgatan och Högbergsgatan) under tiden 29–30.12.2021 kl. 9–20. Cirka 1500 vaccineringstider kommer att öppnas för invånarna.

Dessa tider kan bokas av personer som är berättigade att få sin första och andra dos: alla 12 år fyllda personer samt de grupper som för tillfället är berättigade till tredje dosen: 60 år fyllda personer, 12 år fyllda personer som hör till riskgrupperna samt 12 år fyllda personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Tidsbokningen för dessa tider öppnas på nätet via coronavaccinbokning.fi idag torsdag 16.12.2021 kl. 16.00 och per telefon 019 289 3141 på fredag 17.12.2021 kl. 09. Telefonbokningen fungerar som bekant med återuppringning, vi ringer tillbaka till alla i tur och ordning.

– Jag vill tacka alla som ställer upp och vaccinerar, och offrar sina julledigheter för att få raseborgare vaccinerade. Jag ber också om förståelse för att även om den extraordinära situationen pågått nu en lång tid, jobbar stadens hälsovård så hårt som möjligt med att ordna vaccineringstider.

klicka här för mer information om vaccineringarna 29-30.12.2021!

14.12.2021 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna (må-sö 29.11-12.12.2021) har 32 nya positiva fall har konstaterats vilket innebär en incidens på 116/100 000/14 dagar.

Av alla test är andelen positiva test 2,6 % – en tydligt sjunkande trend. Sjukhuspatienterna i Nyland har varit något färre den senaste perioden.

– Omikron-varianten har vi ännu inte sett i Raseborg men den förväntas komma och öka antalet smittade, men om den ökar patienter i behov av sjukhusvård, vet vi inte ännu, berättar chefsläkare Tove Wide.

Coronavaccineringar

Telefontidsbokningen till coronavaccinering är stängd från och med onsdag 22.12 kl. 14 och öppnar igen måndag 3.1.2022 kl. 09. Observera att återuppringningar görs ännu 23.12.2021!

Under telefonbokningens julpaus kan vaccineringstider bokas via nättjänsten coronavaccinbokning.fi. Hälsocentralen ger inte ut tider till coronavaccinering!

Pop-up-coronavaccineringar

Följande corona-pop-up-vaccineringar ordnas:

 • Onsdag 15.12 kl. 16-19 Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmet
 • Måndag 20.12 kl. 16-19 Karis hälsostation

På dessa pop-up-tillfällen kan man få sin första eller andra dos om man är över 12 år, eller sin tredje dos om man är över 60 år eller hör till en riskgrupp.
Andra dosen kan ges sex (6) veckor efter den första dosen och den tredje dosen kan ges 5–6 månader efter den andra.

OBS! Vi kan endast ha en begränsad mängd personer inomhus så det är bra att förbereda sig på att köa utomhus! Dörrarna öppnas kl. 16.00 och vi ber att man inte kommer i förtid.

Se mer information på raseborg.fi/coronavaccinering

Följ med vaccinationsstatistiken via THL:s tjänst.


7.12.2021 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna (må-sö 22.11-5.12.2021) har 48 nya positiva fall har konstaterats vilket innebär ett incidenstal på 175/100 000/14 dagar.

– Vi ser en aning sjunkande trend men nu har vi också haft en lång helg och därmed paus i testning också. Av alla tester är 3,7 % positiva vilket fortfarande är en hög siffra, säger chefsläkare Tove Wide och fortsätter,

– I Raseborg har under den senaste tiden andelen smittande bland alla ovaccinerade varit ungefär 10 gånger högre än andelen smittade bland vaccinerade. Bland de positiva fallen har vi både vaccinerade, ovaccinerade och barn, och främst inom familjer går smittan vidare också till vaccinerade. Risken att hamna i intensivvård är 33 gånger högre bland ovaccinerade.

Coronavaccineringar

De som fått sin första och andra dos Modernas vaccin och är berättigade till en tredje dos ombeds att under december månad ta kontakt per telefon, 019 289 3141.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har nyligen kommit med rekommendation att den tredje dosen coronavaccin ska erbjudas till alla som fyllt 18 år. Samtidigt påpekar THL att äldre och personer inom riskgrupp bör prioriteras och att vaccinationsordningen går från de äldsta till de yngsta.

För Raseborgs del betyder det här att under 60-åringar (som inte tillhör någon riskgrupp) får sin tredje dos i början av 2022. Vi meddelar senare en exakt tidpunkt när tredje dosen blir tillgänglig för alla 18–59-åringar. Vid våra pop-up-vaccineringar före julhelgen erbjuds alltså tredje dosen endast åt 60 år fyllda personer eller personer som tillhör en riskgrupp.

Pop-up-coronavaccineringar

Följande corona-pop-up-vaccineringar ordnas:

 • Torsdag 9.12 kl. 16-19 Karis hälsostation, Bulevarden 21.
 • Onsdag 15.12 kl. 16-19 Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmet
 • Måndag 20.12 kl. 16-19 Karis hälsostation

OBS! På dessa pop-up-tillfällen kan man få sin första eller andra dos om man är över 12 år, eller sin tredje dos om man är över 60 år eller hör till en riskgrupp.

Andra dosen kan ges sex (6) veckor efter den första dosen och den tredje dosen kan ges 5-6 månader efter den andra.

Se mer information på raseborg.fi/coronavaccinering.

Vi kan endast ha en begränsad mängd personer inomhus så det är bra att förbereda sig på att köa utomhus!

Följ med vaccinationsstatistiken via THL:s tjänst.


3.12.2021 / Stina Kreutzman

Regionförvaltningsverken i södra Finland har den 2.12.2021 gjort beslut om strängare coronarestriktioner i Nyland. De nya restriktionerna gäller från och med lördagen 4.12.2021.

En av restriktionerna begränsar antalet personer som får mötas vid allmänna tillställningar inomhus. Maximiantalet är 20 personer. Bestämmelsen kan kringgås genom att arrangören kräver coronapass av besökare över 16 år.

I praktiken betyder det här att staden går in för att kräva coronapass av besökare över 16 år i museet, Ekenäs simhall och konditionssal.

De föreningar som hyr utrymmen/har träningsturer i stadens bollhall, idrottshall och skolornas gymnastiksalar är skyldiga att antingen minska deltagarantalet till 20 personer eller kräva coronapass. Detta gäller deltagare som fyllt 16 år.

Privata företagare och organisationer ska för sin del vidta samma åtgärder gällande begränsningar eller coronapass.

Restriktionerna är i kraft under perioden 4.12 – 31.12.2021.


30.11.2021 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna (må-sö 15.11-28.11.2021) har smittläget fortsatt att vara svårt. 63 nya positiva fall har konstaterats vilket innebär ett incidenstal på 229/100 000 och 14 dagar. Läget är liknande i hela Nyland och därför behövs restriktioner. I Nyland har behovet av sjukhusvård och intensivvård fortsatt att sakta stiga under de senaste veckorna.  I Raseborg är andelen positiva testsvar av alla tester 4,7 % vilket också är ett högt tal.

– Vi har mycket smitta bland barn och unga och en hel del smittor i skolor och daghem.  Raseborgs bäddavdelning är nu fri från smitta, berättar chefsläkare Tove Wide och fortsätter

– Alla som har möjlighet rekommenderas att ta vaccin och speciellt gravida och andra personer med högre risk att insjukna allvarligt. Med munskydd på allmänna platser, avstånd och handhygien kan vi betydligt minska risken att nås av covid-virus som främst smittar via droppsmitta. Trots allt, med otur kan vem som helst, även den försiktiga, drabbas. Även om vaccin inte skyddar helt mot smitta är det mindre risk att bli sjuk och mindre risk och kortare tid som den vaccinerade smittar vidare.  I de allra flesta fall är infektion, isolering och karantän förargliga begränsningar, som stör planer i vardagen, men är förbi på några veckor. Tack till alla för tålamod – genom att följa anvisningar kan vi skydda dem som är speciellt utsatta.

Coronavaccineringar

De som fått sin första och andra dos Modernas vaccin och är berättigade till en tredje dos ombeds att under december månad ta kontakt per telefon, 019 289 3141.

Det finns inga lediga coronavaccineringstider för tillfället för december månad men avbokningstider kan möjligen finnas på coronavaccinbokning.fi

Vi uppmanar invånarna att besöka våra pop-up-vaccineringstillfällen för att få sina coronavaccin!

Pop-up-coronavaccineringar

Följande corona-pop-up-vaccineringar ordnas:

 • Onsdag 1.12 kl. 16-19 Ekenäs, Ekgränd 2 (f.d. Hagahemmets utrymmen)
 • Torsdag 9.12 kl. 16-19 Karis hälsostation
 • Onsdag 15.12 kl. 16-19 Ekenäs, Ekgränd 2
 • Måndag 20.12 kl. 16-19 Karis hälsostation

Observera att vaccineringsplatserna är Karis hälsostation, Bulevarden 21, 10300 Karis och före detta Hagahemmet, Ekgränd 2, 10600 Ekenäs.

Vi kan endast ha en begränsad mängd personer inomhus så det är bra att förbereda sig på att köer kan uppstå.

Följ med vaccinationsstatistiken via THL:s tjänst.


23.11.2021 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna (må-sö 8.11-21.11.2021) har vi haft 68 nya fall av covid-19 i Raseborg. Incidensen för veckorna 45–46 är 247 /100 000/14 dagar.

– Epidemin på bäddavdelningen är under kontroll men besöksförbudet fortsätter åtminstone en vecka till, berättar chefsläkare Tove Wide.

Vi påminner om att det kraftigt försämrade smittoläget förorsakar för tillfället ett stort tryck på hälso- och sjukvårdens verksamheter i Raseborg. Smittspårning, vaccinering, tidsbokning och vård av sjuka är för tillfället ovanligt resurskrävande.

Situationen förorsakar som bäst köer, speciellt till tidsbokning per telefon. Vi ber om tålamod och förståelse av invånarna att till exempel återuppringningen kan dröja (observera att återuppringningen alltid sker från dolt nummer).

Exponeringar i stadens enheter:

 • Pojo kyrkoby skola (där ändå ingen har blivit försatt i karantän)
 • Karis-Billnäs gymnasium
 • Katarinaskolan
 • En avdelning i Kila daghem

Restriktioner och rekommendationer

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beslutat att begränsa offentliga tillställningar med hög risk som ordnas i inomhusutrymmen i Nyland. Beslutet gäller evenemang med allsång och där det finns publik på ståläktare.

Med beslutet begränsas personantalet på ståläktare i inomhusutrymmen så att det vid evenemanget får finnas högst 20 personer som inte har en sittplats. Antalet deltagare på läktare med sittplatser begränsas inte.

Med beslutet begränsas dessutom allsångsevenemang som ordnas inomhus. De är enligt Institutet för hälsa och välfärd högriskevenemang med tanke på spridningen av coronaviruset. Om mer än 20 personer deltar i allsångsevenemanget får högst 50 % av det maximala personantalet som med stöd av annan lagstiftning godkänns för utrymmet släppas in i utrymmet.

Begränsningarna träder i kraft torsdagen den 25 november. Som ett alternativ till dem kan arrangörer införa coronapasset. Mer information på avi.fi.

Coronavaccineringar

Tidsbokningen kommer att vara stängd under mellandagarna 27–31.12.2021

Fortsättningsvis kan du boka din tid för coronavaccinering via nättjänsten coronavaccinbokning.fi, det är fortfarande möjligt att få både första och andra dosen vaccin!

Tid för att få tredje dosen kan också bokas om du hör till följande grupper:

 • du har fyllt 60 år
 • du har fyllt 12 år och hör till antingen riskgrupp 1 eller 2
 • du har fyllt 12 år och har kraftigt nedsatt immunförsvar

Se noggrannare information på raseborg.fi/coronavaccinering

Telefonbokningen kan fortsättningsvis tidvis vara överbelastad på grund av epidemiläget i Raseborg. Vi ringer upp alla, trots att tidpunkten kan avvika något från den meddelade tidpunkten.

Att ringa upprepade gånger till tidsbokningen leder till ytterligare belastning på telefonlinjen. Har du fått en tid för återuppringning, vänliga vänta på ditt samtal!

Alla samtal som kommer från hälsocentralen kommer från ett dolt nummer.

Följande pop-up-coronavaccineringstillfälle ordnas:

 • 1.12.2021 kl. 16–19 i Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmets utrymmen.

Vi kan endast ha en begränsad mängd personer inomhus så det är bra att förbereda sig på att köer kan uppstå.

Influensavaccinering

Följande pop-up-influensavaccineringen ordnas:

 • 24.11.2021 kl. 15-18 i Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmets utrymmen

Vi kan endast ha en begränsad mängd personer inomhus så det är bra att förbereda sig på att köer kan uppstå.

Pop-up-vaccineringstillfället är avsett för personer som är berättigade till ett avgiftsfritt influensavaccin:

 • gravida
 • barn under 7 år
 • personer som fyllt 65 år
 • personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling
 • personer som inleder militärtjänst (beväringar)
 • social- och hälsovårdspersonal och personal inom läkemedelsförsörjningen 
 • den närmaste kretsen till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa

Mer information på raseborg.fi

Följ med vaccinationsstatistiken via THL:s tjänst.


17.11.2021 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna (må-sö 1.11-14.11.2021) har vi haft 89 nya fall av covid-19 i Raseborg. Incidensen för veckorna 44–45 är 323/100 000/14 dagar.

– Det finns alltså mycket smitta i samhället och tyvärr har vi nu också sedan två veckor haft en epidemi på bäddavdelningen, berättar chefsläkare Tove Wide och fortsätter

Epidemin på bäddavdelningen har inneburit besöksförbud, brist på vårdplatser och vårdpersonal, och sämre möjligheter för patienternas rehabilitering då de är mindre i rörelse. Situationen ser ljusare ut men det tar ännu tid innan vi helt kan bedöma vad allt epidemin fört med sig. Besöksförbudet på bäddavdelningen gäller ännu.

– Vi vädjar till invånarna att använda munskydd på allmänna platser och att ta vaccin. Även vaccinerade kan få smittan och smitta vidare, men ofta startar en ny kedja från någon ovaccinerad. För dubbelvaccinerade är sjukdomen ofta symtomfri eller lindrig, påminner Wide.

Vi påminner om att det kraftigt försämrade smittoläget förorsakar för tillfället ett stort tryck på hälso- och sjukvårdens verksamheter i Raseborg. Smittspårning, vaccinering, tidsbokning och vård av sjuka är för tillfället ovanligt resurskrävande.

Situationen förorsakar som bäst köer, speciellt till tidsbokning per telefon. Vi ber om tålamod och förståelse av invånarna att till exempel återuppringningen kan dröja (observera att återuppringningen alltid sker från dolt nummer).

Coronavaccineringar

Du kan boka din tid för coronavaccinering via nättjänsten coronavaccinbokning.fi, det är fortfarande möjligt att få både första och andra dosen vaccin!

Tid för att få tredje dosen kan också bokas om du hör till följande grupper:

 • du har fyllt 60 år
 • du har fyllt 12 år och hör till antingen riskgrupp 1 eller 2
 • du har fyllt 12 år och har kraftigt nedsatt immunförsvar

Se noggrannare information på raseborg.fi/coronavaccinering

Telefonbokningen kan fortsättningsvis tidvis vara överbelastad på grund av epidemiläget i Raseborg. Vi ringer upp alla, trots att tidpunkten kan avvika något från den meddelade tidpunkten.

Att ringa upprepade gånger till tidsbokningen leder till ytterligare belastning på telefonlinjen. Har du fått en tid för återuppringning, vänliga vänta på ditt samtal!

Alla samtal som kommer från hälsocentralen kommer från ett dolt nummer.

Följ med coronavaccinationsstatistiken via THL:s tjänst.

Influensavaccinering

Influensavaccinering pågår parallellt med coronavaccinering. Tyvärr är det av tekniska skäl inte möjligt att boka dessa tider via nätbokning i år. Vi beklagar detta och utgår ifrån att det nästa år igen ska vara möjligt.

Följande pop-up-influensavaccineringen ordnas:

 • 18.11.2021 kl. 14-18 i Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmets utrymmen

OBS! Tillfället är avsett för personer som är berättigade till ett avgiftsfritt influensavaccin:

 • gravida
 • barn under 7 år
 • personer som fyllt 65 år
 • personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling
 • personer som inleder militärtjänst (beväringar)
 • social- och hälsovårdspersonal och personal inom läkemedelsförsörjningen 
 • den närmaste kretsen till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa

11.11.2021 / Petra Louhimies

Personer som har besökt ungdomsgården i Karis 5.11.2021 kl. 15-19.40 kan ha exponerats för coronaviruset.

Vi ber att de personer som varit på Uncan under nämnda tidpunkt bokar tid till coronatest om de har infektionssymtom*!

Via Coronaguiden http://hus.koronabotti.fi/sv/ kan man både göra en symtombedömning och boka tid till test.

Eftersom vi i Raseborg för tillfället har hög coronainsidens och det kommer nya fall i alla åldersgrupper, är det viktigt att alltid boka tid till coronatest ifall man har infektionssymtom!

*Coronavirus orsakar en infektion med symtom så som snuva, hosta, halsont, feber, andnöd, muskelsmärta, magsymtom och huvudvärk. Avsaknad av lukt- och smaksinne kan också förekomma.


9.11.2021 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna (må-sö 25.10-7.11.2021) har vi haft 84 nya fall av covid-19 i Raseborg. Incidensen för veckorna 43–44 är 305/100 000/14 dagar.

Det kraftigt försämrade smittoläget förorsakar för tillfället ett stort tryck på hälso- och sjukvårdens verksamheter i Raseborg. Smittspårning, vaccinering, tidsbokning och vård av sjuka är för tillfället ovanligt resurskrävande.

Situationen förorsakar som bäst köer, speciellt till tidsbokning per telefon. Vi ber om tålamod och förståelse av invånarna att till exempel återuppringningen kan dröja (observera att återuppringningen alltid sker från dolt nummer).

– Nu finns det coronasmitta på många håll och siffrorna beror mycket på hur mycket och var man testar och i vilken mån vi gör screeningtest, berätta chefsläkare Tove Wide.

För en vecka sen konstaterades coronasmitta på hälsovårdscentralens bäddavdelning och sedan dess är avdelningen stängd så att inga nya patienter tas in och att utskrivningar till andra enheter sker endast med mycket vägande skäl. Utskrivningar till hemmen görs när det är möjligt.

– Det är ännu för tidigt att säga vad följderna blir, men längre fram när situationen lugnat sig får vi göra en summering. I detta skede ser det ut som att väldigt många får smittan men att vaccinationerna skyddar långt, säger Wide.

Vad kan vi göra?

 • Det är viktigt att ta vaccination både för sin egen och för andras del.
 • Munskydd rekommenderas där många personer från olika grupper samlas, på allmänna platser, och i bussen.
 • Handhygien är viktigt: tvätta och desinficera händerna.
 • Stanna hemma när du känner dig förkyld. Även om du känner dig lite osäker på om det verkligen är en förkylning är det respektfullt mot andra att följa med läget hemma, i stället för att ta risker.

– Många raseborgare är nu i karantän och vi tackar för tålamodet att stanna hemma. Även om lagen kräver att personer i karantän bör stanna hemma, behövs det också att människor förstår varför det är nödvändigt och respekterar beslutet, påminner Wide.

Vaccineringar

Följ med vaccinationsstatistiken via THL:s tjänst.

Vi påminner om att det för tillfället är långa köer till både influensa- och coronavaccinstidsbokning och vi ber om ert tålamod!

Vi ringer upp alla efterhand men tiden för återuppringning kan avvika från den tid det automatiska meddelandet uppger. Observera att samtalet kommer från ett dolt nummer!

Coronavaccineringar

Det är fortfarande möjligt att boka tid för coronavaccination! Gå in på coronavaccinbokning.fi och boka din tid!

Följande pop-up-coronavaccineringstillfälle ordnas 16.11.2021 kl. 14-18, i Ekenäs, Ekgränd 2 (f.d. Hagahemmets utrymmen).

Vi ber de personer som fått Modernas vaccinpreparat som sin första och andra dos att boka tid till tredje dosen via telefontjänsten. Det är också bra att observera, att det ska ha gått minst 6 månader från den andra dosen för att kunna få den tredje coronavaccinationsdosen. Därför ber vi dem som är berättigade till sin tredje dos först vid årsskiftet att avvakta med tidsbeställningen!

Influensavaccineringar

Pop-up-influensavaccineringar ordnas:

 • 13.11.2021 kl. 9-12 i Karis idrottshall, Idrottsgränd 3
 • 18.11.2021 kl. 14-18 i Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmets utrymmen

OBS! Dessa tillfällen är avsedda för personer som är berättigade till ett avgiftsfritt influensavaccin:

 • gravida
 • barn under 7 år
 • personer som fyllt 65 år
 • personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling
 • personer som inleder militärtjänst (beväringar)
 • social- och hälsovårdspersonal och personal inom läkemedelsförsörjningen 
 • den närmaste kretsen till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa

Läs mer här.


3.11.2021 / Petra Louhimies

Det har konstaterats flera fall av coronavirus på hälsovårdscentralens bäddavdelning. Utredningen påbörjades på kvällen 2.11.2021 på basen av misstankar, som idag har bekräftats.

De drabbade patienterna är vaccinerade och har lindriga symtom.

Situationen föranleder dock att det på bäddavdelningen råder nu besöksförbud samt intagnings- och utskrivningsstopp vilket betyder att inga nya patienter kan tas in och inga patienter som för tillfället vårdas på bäddavdelningen kan skrivas ut till andra vårdenheter.


2.11.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt

Under de två senaste veckorna (må-sö 18.10-31.10.2021) har vi haft 59 nya fall av covid-19 på Raseborgsområdet. Incidensen för veckorna 42–43 är 214/100 000/14 dagar.

Vi har haft flera exponeringar skolorna.  

 – Vår incidens är den högsta hittills under hela pandemin, alla åldersgrupper finns representerade, från 3 till 84 år, berättar chefsläkare Tove Wide och fortsätter

– Det känns tråkigt att rapportera så dystra siffror men fakta är fakta. Kampen går vidare. Behovet av sjukhusvård i Nyland har varit i samma storleksordning flera veckor trots höga smittsiffror, säger Wide.

Vaccineringar

Följ med vaccinationsstatistiken via THL:s tjänst.

Det är för tillfället långa köer till både influensa- och coronavaccinstidsbokning, vi ber om tålamod. Vi ringer upp alla efterhand men tiden för återuppringning kan avvika från den tid det automatiska meddelandet uppger. Observera att samtalet kommer från ett dolt nummer!

Tredje dosen

Vi ber de personer som fått Moderna som sin första och andra dos att boka sin tid via telefontjänsten. Det är också bra att observera, att det ska ha gått minst 6 månader från den andra dosen för att kunna få den tredje coronavaccinationsdosen. Därför ber vi dem som är berättigade till sin tredje dos först vid årsskiftet att avvakta med tidsbeställningen!


27.10.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt

Under de två senaste veckorna (må-sö 11.10-24.10.2021) har vi haft 31 nya fall av covid-19 på Raseborgsområdet varav 28 fall kommit den senaste veckan. Incidensen för veckorna 41–42 är 113/100 000/14 dagar.

Vi har haft exponeringar i några skolor och i en boendeenhet för äldre. Smittspårningen är gjord och klienter på boendeenheten har inte blivit exponerade.

 – Smittalen går nu upp och ner som en jojo. Vecka 41 hade vi bara 3 nya fall i Raseborgs område, vecka 42 fick vi 28 nya fall och vecka 43, alltså denna vecka, har börjat med rivstart med 14 bekräftade positiva fall på måndagen och 6 stycken på tisdagen. Åldersspektret den senaste veckan är 6–67 år. Det finns med också äldre, som med dålig tur riskerar att få en svårare sjukdom, berättar chefsläkare Tove Wide och fortsätter

– ”Är det skäl att vara orolig?”, är en fråga jag ofta fått de senaste dagarna. De allra flesta tillfrisknar hemma och nästan alla vaccinerade och yngre har lindriga symtom. Vi har ändå ett ansvar att skydda dem som är mer utsatta. Det är lätt att tänka att då alla som kommit in på sjukhuset trots vaccin haft en grundsjukdom, så gäller fara inte mig eller mina närmaste. Trots allt finns det i arbetslivet många människor som genomgått behandling för cancer eller som av olika orsaker har medicinering som sänker immunförsvaret. Människor som ser friska ut och fungerar fint i samhället kan vara utsatta. Därför gäller det att undvika trängsel och hålla fast vid goda rutiner vad gäller handhygien och att hållas hemma när en förkylning drabbar. Det gäller inte bara att tänka ”jag själv” utan framför allt på dem som har större risk för svår sjukdom – vi kan inte alltid veta vem de är, påminner Wide.

Vaccineringar – tredje dosen

THL rekommenderar en tredje vaccindos också till alla 60 år fyllda samt alla 12 år fyllda som hör till riskgrupp 1 eller 2.

Raseborgs stad erbjuder den tredje vaccindosen enligt THL:s rekommendation för:

Tidsbokningen börjar måndagen den 1. november (1.11.2021) kl. 09, per telefonpå numret 019 289 3141. Tjänsten har en uppringningstjänst. OBS! I detta skede är det inte möjligt att boka sin tid via nätet!

Observera att den tredje dosen kan ges tidigast 6 månader efter den andra vaccindosen!

Vi kommer också att erbjuda pop-up-vaccineringstillfällen. Vi informerar om tidpunkterna i ett senare skede!

Vaccinet

THL rekommenderar att den tredje dosen i första hand ges med samma preparat som personen har fått som andra dos.

Observera att det inte är möjligt att byta vaccinpreparat på vaccinationsställen.

Vaccinationspunkterna

 • Karis idrottshall, Idrottsgatan 3, Karis, ingång via bakdörren.
 • Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmets utrymmen

Man kan boka sin tid till vilken vaccinationspunkt som helst, oberoende av var i Raseborg man bor.

*Grupp 1: 12 år fyllda (12 år och äldre) med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom

 • Organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • Cancersjukdom under aktiv behandling 
 • Svår störning i immunförsvaret 
 • Svår kronisk njursjukdom 
 • Svår kronisk lungsjukdom 
 • Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes 
 • Downs syndrom 

Grupp 2: 12 år fyllda (12 år och äldre) med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19

 • Astma som kräver kontinuerlig medicinering 
 • Svår hjärtsjukdom
 • Tillstånd som stör andningen
 • Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • Sömnapné  
 • Psykossjukdom 
 • Sjuklig fetma (BMI över 40)

Följ med vaccinationsstatistiken via THL:s tjänst.


20.10.2021 / Petra Louhimies

THL rekommenderar en tredje vaccindos till alla 60 år fyllda samt alla 12 år fyllda som hör till riskgrupp 1 eller 2*. Den tredje dosen kan ges tidigast 5-6 månader efter den andra vaccindosen!

Raseborgs stad kommer att erbjuda den tredje vaccindosen enligt THL:s rekommendation för:

 • alla personer som har fyllt 60 år
 • alla personer som fyllt 12 år och som hör till antingen riskgrupp 1 eller 2

Vi kommer att informera närmare om tidsbokningen och vaccineringstidtabellen under nästa vecka!

*Grupp 1: 12 år fyllda (12 år och äldre) med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom

 • Organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • Cancersjukdom under aktiv behandling 
 • Svår störning i immunförsvaret 
 • Svår kronisk njursjukdom 
 • Svår kronisk lungsjukdom 
 • Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes 
 • Downs syndrom 

Grupp 2: 12 år fyllda (12 år och äldre) med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19

 • Astma som kräver kontinuerlig medicinering 
 • Svår hjärtsjukdom
 • Tillstånd som stör andningen
 • Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • Sömnapné  
 • Psykossjukdom 
 • Sjuklig fetma (BMI över 40)

Tilläggsinformation om riskgrupperna.


19.10.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt

Under de två senaste veckorna (må-sö 4.10-17.10.2021) har vi haft 8 nya fall av covid-19 på Raseborgsområdet men av dem har endast 3 fall kommit den senaste veckan. Incidensen för veckorna 40–41 är 29/100 000/14 dagar.

 – Situationen har blivit lugnare i Raseborg – åtminstone så långt vi känner till. Raseborgarna går mindre på test, vilket är en naturlig följd av ändrade rekommendationen: barn och dubbelvaccinerade med lindriga symtom kan avvakta och följa med hur symtomen utvecklas utan att direkt boka tid till coronatest. Det betyder ändå inte att man kan gå till skolan, dagis eller arbetsplatsen då man känner att en förkylning är på kommande, påminner chefsläkare Tove Wide.

– På många ställen i Nyland testas covid-virusets förekomst i avloppsvattnet och vi vet att det finns smitta i rörelse. Provtagningsställena är huvudsakligen i huvudstadsregionen så specifika nivåer för Raseborg finns inte att tillgå.

Sjukhusvård behövs och även intensivvård. Det är inte meningsfullt att rapportera skilt om Raseborg, vi är så pass få, men vi vill också bli skötta inom specialsjukvården om situationen så kräver. Vaccinationerna ger det bästa skyddet som finns, både för individen och samhället, fortsätter Wide.

Munskyddsrekommendationen i skolorna och i småbarnspedagogiken

Efter höstlovet (från och med 25.10.2021) upphör den allmänna rekommendationen om användningen av munskydd inom småbarnspedagogiken och i skolorna.

Vi rekommenderar att personer som inte är vaccinerade ska använda munskydd. De elever och studerande som anlitar skoltransport till och från skolan rekommenderas använda munskydd i bussen.  Munskydd rekommenderas i skolor även vid stora sammankomster då flera klasser samlas. Handhygienen är fortsättningsvis viktig och eleverna ska fortsätta att äta skollunch i turer.

Vaccineringar

Följ med vaccinationsstatistiken via THL:s tjänst.

– Nu har vi tänkt att ansiktsmasker inte behövs i skolorna när alla haft möjligheten att få vaccinet, men i åldersgruppen 12–15 år saknar ännu hälften det andra vaccinet. De har lindrigare sjukdom än äldre så det är ur den synvinkeln förståeligt om några vill kanske fundera ännu om de ska ta vaccinet eller inte.

Vi har försökt undvika skolklasskarantäner, men några sådana har vi ändå beslutit om under denna hösttermin. Dubbelvaccinerade sätts inte i karantän om det inte finns alldeles speciella skäl (massiv exponering, nedsatt immunförsvar, extrastor risk för smittspridning av någon anledning). Vaccin finns att få – det är bara att boka tid!, uppmanar Tove Wide.

BOKA TID TILL CORONAVACCINERING:

 • via coronavaccinbokning.fi eller
 • per telefon 019 289 3141.

15.10.2021 / Tina Collan-Weber

Personer som har besökt restaurang Club18 i Karis natten mellan lördag-söndag 9-10.10.2021 kl. 00:00-03:00, kan ha blivit exponerade för coronaviruset.

Om du besökt restaurangen vid denna tidpunkt och får symtom, boka tid till coronatest. Läs mer om de nya instruktionerna kring testning.


12.10.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt

Under de två senaste veckorna (må-sö 27.9-10.10.2021) har vi haft 33 nya fall av covid-19 på Raseborgsområdet men av dem har endast 6 fall kommit den senaste veckan. Trenden är alltså nedåtgående. Incidenstalet för veckorna 39–40 är 120/100 000/14 dagar.

– De nya fallen är ovaccinerade vuxna eller barn som inte kan vaccineras, säger chefsläkare Tove Wide.

– Andelen positiva test av alla test är 4,3 % under de två senaste veckorna och under den senaste veckan 1,6, %. Nu syns alltså en trend mot det bättre så tack till er alla som varit isolerade eller i karantän, och till alla som smittspårat eller hjälpt till med smittspårningen, fortsätter Wide.

Vaccineringar

77,6 % av invånarna har nu fått sin första dos och 68,3 % har fått sin andra dos coronavaccin.

Från och med nästa vecka upphör Raseborgs stad med att informera om vaccinationsstatistiken i sina veckoöversikter. Man kan följa med vaccinationsstatistiken via THL:s tjänst.

– Vi uppmanar alla att ta vaccin! Det är inte ett fullständigt skydd och en tredje vaccindos kommer att behövas åtminstone för vissa grupper, men nyttan är obestridlig, påminner Tove Wide.

– Vaccinationer av 12–15-åringar pågår ännu några dagar och sedan går det en vecka innan skyddet hinner utvecklas. Jag uppmanar alla åldersgrupper att använda munskydd i butiker, bussar och tåg och där det är trångt och många människor vistas i samma utrymme, fortsätter Wide.

BOKA TID TILL CORONAVACCINERING:


5.10.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt

Under de två senaste veckorna (må-sö 20.9-3.10.2021) har vi haft rekordmånga nya fall på Raseborgsområdet: 52 nya fall varav nästan alla är också skrivna i Raseborg.

– Detta ger ett incidenstal på 189/100 000/14 dagar, det högsta vi haft hittills i Raseborg. De senaste dagarna ser läget dock ut att lugna sig lite. Vi hoppas på bättre siffror nästa vecka, säger chefsläkare Tove Wide.

– Viruset i Finland är nu nästan uteslutande delta-variant som smittar lätt, vilket syns på att det är vanligt att hela familjen blir smittad om en blir smittad, fortsätter Wide.

Vi har fortfarande skolklasser i karantän och munskydd rekommenderas fortsättningsvis i skolorna från årskurs 6 uppåt.

– Staden tidigarelägger 12–15-åringarnas andra vaccindos om det bara är möjligt med bibehållande av sex veckors vaccinintervall – detta för att kunna befria skoleleverna från ansiktsmask efter höstlovet, berättar Wide. (OBS! Vi skickar information om de nya vaccineringsdatumen via Wilma!)

Vuxna rekommenderas också använda mask i situationer där det är trängsel och där man träffar människor utanför det dagliga umgänget, till exempel vid möten där många olika grupper samlas.

Vaccineringar

77,4 % av invånarna har nu fått sin första dos och 68 % har fått sin andra dos coronavaccin.

Ett pop-up-vaccineringstillfälle ordnas:

 • 12.10.2021 kl. 14-18 i Ekenäs, Ekgränd 2. (f.d. Hagahemmets utrymmen)

Vid pop-up-tillfällen kan du få din första, andra eller tredje vaccindos utan tidsbokning! Den andra vaccindosen kan fås 6 veckor efter den första och den tredje dosen två (2) månader efter den andra. Observera att den tredje vaccindosen gäller endast personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Till pop-up-vaccineringen behöver man inte anmäla sig på förhand utan det räcker med att dyka upp med sitt identitetsbevis eller sitt FPA-kort.

Så här fungerar pop-up-vaccineringen i korthet:

 1. Kontrollera att du har med dig ditt identitetsbevis eller FPA-kort innan du startar hemifrån.
 2. Kom till vaccinationsplatsen och ställ dig i kön.
 3. Visa ditt ID-bevis/FPA-kort till personen som tar emot dig.
 4. Du styrs till ett vaccinationsbås där du får ditt vaccin.
 5. Stanna kvar i 15 minuter efter att du fått ditt vaccin.

29.09.2021 / Petra Louhimies

Personer som har besökt restaurang Santa Fé i Ekenäs torsdag 23.9.2021 kl. 11.30-12.15, kan ha blivit exponerade för coronaviruset.

Om du besökt restaurangen vid denna tidpunkt och får symtom, boka tid till coronatest. Läs mer om de nya instruktionerna kring testning.


28.09.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Nu stiger smittsiffrorna brant i Raseborg!

Måndagen den 27.9.2021 var rekorddag med 14 nya fall och under den allra senaste tvåveckorsperioden 14.9–27.9 (tisdag-måndag) har vi sammanlagt 41 nya fall som ger en incidens på 149/100 000/14 dagar.

– Så höga siffror har vi inte haft under hela pandemin i Raseborg. Andelen positiva test av alla tagna test är 6,2 % vilket är en enormt hög siffra, säger chefsläkare Tove Wide.

Under vecka 37 och 38 var 79 % av de nya positiva ovaccinerade, en del av dem barn som inte kan få vaccin. Om man lämna bort personer under 12 år från siffrorna, var 75 % av de nya positiva helt ovaccinerade men sådana som haft möjlighet att få vaccin. Några hade påbörjat vaccin eller fått sin andra dos bara några dagar innan smittan. 7 % fick covid-infektion trots att de fått sitt andra vaccin över en vecka innan smittan.

– Vi vet att vaccinet inte ger 100 % skydd, men de flesta undviker infektionen tack vare vaccinskyddet och sjukdomen blir lindrigare, fortsätter Wide.

Vi ser mest smitta bland unga vuxna. Dagis- och skolbarn och medelålders personer finns också representerade, men ingen över 60 under de senaste två veckorna. Smitta förekommer i skolklasser, dagisgrupper och på arbetsplatser. Många får smitta inom familjen och några på fester. Det finns några som varit utomlands men de allra flesta har nu fått smittan i Raseborg och nästan alla är raseborgare.

– Smittspårningen har snart ett övermäktigt jobb och tar resurser från annan hälso- och sjukvård. Vad kan vi göra? Munskydden behövs fortfarande på allmänna platser och där som många samlas. Man ska också använda munskydden rätt! Det är ingen idé med ett munskydd som hänger under näsan eller under hakan eller åker av och an mellan fickan och ansiktet. Och så tar vi vaccinet, det är det bästa skyddet! Med höga smittsiffror kommer det också några som blir allvarligt sjuka och det vill vi undvika, påminner Wide.

Vaccineringar

77 % av invånarna har nu fått sin första dos och 67,5 % har fått sin andra dos coronavaccin.

Vi påminner om att det fortfarande är möjligt att komma och vaccinera sig! Imorgon på onsdag 29.9.2021 ordnas en pop-up-vaccinering i Ekenäs, kl. 14-18. Adressen är Ekgränd 2 (f.d. Hagahemmets utrymmen).

Det går också bra att boka din tid via coronavaccinbokning.fi eller per telefon 019 289 3141!


22.09.2021 / Petra Louhimies

Personer som har besökt restaurang Höijers i Ekenäs torsdag 16.9.2021 kl. 11-12 (och suttit inomhus i restaurangsalen) kan ha blivit exponerade för coronaviruset.

Om du besökt restaurangen vid denna tidpunkt och får symtom, boka tid till coronatest. Läs mer om de nya instruktionerna kring testning.


21.09.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 36–37

Under den senaste 14 dagars perioden (6-19.9.2021) har vi i Raseborg haft 9 nya fall av covid-19. Det betyder en incidens på 32,7/100 000/14 dagar.

– Andelen positiva test av alla test är under en procent, 0,91 % och smittkällan är känd i ungefär 2/3 av fallen. Alla dessa siffror innebär att situationen i Raseborg nu går mot det bättre och vi hoppas att det fortsätter så, säger chefsläkare Tove Wide.

Nya anvisningar gällande testning

Regeringen har kommit ut med en ny hybridstrategi enligt vilken både Institutet för hälsa och välfärd (THL) och vårt sjukvårdsdistrikt HUS har uppdaterat sina anvisningar för när man ska gå på test. I Raseborg följer vi samma riktlinjer.

För vuxna gäller följande:

Du behöver i regel inte gå på test om du har lindriga symtom och dessutom

 • fått ditt andra vaccin för minst en vecka sedan eller
 • haft coronainfektion under de senaste 6 månaderna eller
 • fått ett vaccin och har någon gång tidigare haft en coronainfektion.

Du rekommenderas trots allt ta test om

 • Coronaguiden rekommenderar test (Coronaguiden uppdateras enligt nya direktiv)
 • du hör till en allvarlig riskgrupp på grund av ålder (över 60 år), sjukdom eller medicinering
 • du är gravid
 • du har exponerats för coronaviruset under de två senaste veckorna eller fått meddelande via Coronablinkern
 • du arbetar inom social- och hälsovården

Ovaccinerade vuxna ska alltid gå på test vid symtom på virusinfektion.

Gå inte på jobb och undvik kontakter om du är sjuk. Om du har tillfrisknat och känner dig pigg men har lindriga restsymtom exempelvis tillfällig rethosta, kan du återgå på jobb.

För barn gäller följande:

Barn under 12 år, som insjuknar med lindriga förkylningssymtom behöver inte alltid testas. Däremot ska de stanna hemma och undvika kontakter utanför hemmet tills symtomen lättat betydligt och barnet orkar med normala sysslor.

I följande fall rekommenderas ändå test:

 • barnet har symtom och man vet att hen exponerats för ett bekräftat coronavirusfall under de senaste två veckorna
 • barnet har symtom och det i familjen finns ovaccinerade 16 år fyllda personer eller personer vars immunförsvar mot coronaviruset är bristfälligt
 • om läkaren som sköter barnet bedömer att ett test är nödvändigt.

Du kan enligt egen bedömning boka test åt ditt barn ifall du misstänker coronainfektion.

För barn över 12 år, som inte är vaccinerade eller enbart fått sitt första vaccin gäller samma testkriterier som för vuxna.

Barn kan återvända till daghem eller skola när de tydligt tillfrisknat, även om de ännu har lindriga restsymtom såsom lindrig snuva eller hosta.  

Vaccineringar

77 % av invånarna har nu fått sin första dos och 67,4 % har fått sin andra dos coronavaccin.

Pop-up-vaccineringar

Två nya pop-up-vaccineringstillfällen ordnas:

27.9.2021 kl. 10-14 i Karis idrottshall
29.9.2021 kl. 14-18 i Ekenäs, Ekgränd 2, (FÖRE DETTA Hagahemmets utrymmen, följ skyltningen!)

Vid pop-up-tillfällen kan du få din första, andra eller tredje vaccindos utan tidsbokning! Den andra vaccindosen kan fås 6 veckor efter den första och den tredje dosen två (2) månader efter den andra. Observera att den tredje vaccindosen gäller endast personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Läs mer nedan.

Till pop-up-vaccineringen behöver man inte anmäla sig på förhand utan det räcker med att dyka upp med sitt identitetsbevis eller sitt FPA-kort.

Så här fungerar pop-up-vaccineringen i korthet:

 1. Kontrollera att du har med dig ditt identitetsbevis eller FPA-kort innan du startar hemifrån.
 2. Kom till vaccinationsplatsen och ställ dig i kön.
 3. Visa ditt ID-bevis/FPA-kort till personen som tar emot dig.
 4. Du styrs till ett vaccinationsbås där du får ditt vaccin.
 5. Stanna kvar i 15 minuter efter att du fått ditt vaccin

Andra dosen kan tidigareläggas

Det är nu möjligt att få andra dosen efter 6 veckor från den första. Det är viktigt att komma ihåg att ta den så kallade boosterdosen för att få ett tillräckligt bra skydd!

Gå in på coronavaccinbokning.fi och boka din tid eller ring 019 289 3141!

Vaccinationspunkten i Ekenäs finns nu i f.d. Hagahemmets utrymmen!

Tredje dosen endast för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Enligt THL:s instruktioner kommer Raseborg att erbjuda en tredje vaccindos för 12 år fyllda personer som på grund av sjukdom eller vård har ett kraftigt nedsatt immunförsvar.

OBS! Tid till den tredje vaccinationen kan bokas per telefon 019 289 3141 men du kan också besöka något av våra pop-up-vaccineringstillfällen. Från och med onsdag 21.9.2021 kan man också boka sin tid via nättjänsten coronavaccinbokning.fi

Den tredje vaccindosen kan ges tidigast två månader efter den andra dosen. I enlighet med THL:s anvisningar räknas följande till gruppen med kraftigt nedsatt immunförsvar:

 • Organtransplantation
 • Till gruppen hör personer som har genomgått en organtransplantation.
 • Stamcellstransplantation
 • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
 • Cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
 • Autoimmunsjukdomar som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAK-blockerare.
 • Dialys och svår kronisk njurinsufficiens
 • Långt gången eller ovårdad HIV
 • Annat svårt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare

Mer information finns på THL:s webbplats.


14.09.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 35–36

Under den senaste 14 dagars perioden (30.8-12.9.2021) har vi i Raseborg haft 11 nya fall av covid-19. Vi har inte haft några massexponeringar.

Vaccineringsstatistik

76,4 % av invånarna har nu fått sin första dos och 65,1 % har fått sin andra dos coronavaccin.

Under de två pop-upvaccineringstillfällen som ordnades 4.9 och 11.9 fick sammanlagt 319 personer sitt vaccin. 208 personer fick sin första dos och 111 personer sin andra dos!

– Vaccin finns och vår målsättning är 90 % vaccinerade i alla åldersgrupper eller 80 % av hela befolkningen, barn inräknade. Det är en hög men en möjlig målsättning och vi är på god väg, säger chefsläkare Tove Wide.

Det är nu möjligt att få andra dosen efter 6 veckor från den första. Det är viktigt att komma ihåg att ta den så kallade boosterdosen för att få ett tillräckligt bra skydd!

Gå in på coronavaccinbokning.fi och boka din tid eller ring 019 289 3141!

När man bokar sin vaccinationstid är det bra att observera att vaccinationspunkten i Ekenäs flyttar från bollhallen till f.d. Hagahemmets utrymmen nästa vecka!


2.09.2021 / Petra Louhimies

Coronavaccineringsevenemang i Raseborg

Lördag 4.9.2021 kl. 10–14 i Ekenäs bollhall
Lördag 11.9.2021 kl. 10–14 Karis idrottshall

På pop-up-evenemangen kan du få din första coronavaccindos eller din andra dos om det gått 8 veckor sedan den första.

Läs mer här!


31.08.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 33–34

Under den senaste 14 dagars perioden har vi i Raseborg haft 27 nya fall av covid-19. Detta ger en incidens på 98/100 000/14 dagar.

– Invånarna är bra på att gå på coronatest och det är fint, för så får vi smittkedjorna stoppade, säger chefsläkare Tove Wide.

– Det viktigaste nu är att fortsätta med vaccineringarna. Raseborgarnas vaccinationer går bra framåt och vårt mål är 90 % vaccinationstäckning i alla åldersgrupper över 12 år.

– Dubbla vaccin minskar risken att bli smittad och att smitta, och coronainfektionen hos en vaccinerad person är i allmänhet lindrig. Det talas om en tredje omgång vaccinationer men efter två vaccin är skyddet mycket bra. Planen på eventuella ytterligare boosterdoser görs för att göra skyddet mer långvarigt, fortsätter Wide.

Staden vill ännu påminna om pop-up-vaccineringar som ordnas:

 • Lördag 4.9.2021 kl. 10-14 i Ekenäs Bollhall och
 • Lördag 11.9.2021 kl. 10-14 i Karis Idrottshall.

Också studerande som har Raseborg som sin studieort är välkomna att ta sitt vaccin på pop-up-evenemangen!

Vaccineringsstatistik

75 % av invånarna har nu fått sin första dos och 61 % har fått sin andra dos coronavaccin.

Klicka här för vaccinationsstatistik enligt åldersgrupp.


24.08.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 32–33

Under den senaste 14 dagars perioden (9-22.8.2021) har vi i Raseborg haft 17 nya fall av covid-19.

Detta ger en incidens på 62/100 000/14 dagar.

Vaccineringar

73,4 % av invånarna har nu fått sin första dos och 59 % har fått sin andra dos coronavaccin.

Vaccinering av 12–15-åringarna fortsätter i samarbete med skolhälsovården och i dags dato har 34,3 % av den här åldersgruppen redan hunnit få sin första dos. Av 16–19-åringarna har redan 75,3 % fått sin första dos.

Mer vaccinationsstatistik enligt åldersgrupp hittas här.

Vi påminner också om pop-up-vaccineringar som ordnas:

 • Lördag 4.9.2021 kl. 10-14 i Ekenäs Bollhall och
 • Lördag 11.9.2021 kl. 10-14 i Karis Idrottshall.

18.08.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 31–32

Incidensen är 83,6/100 000/14 dagar.

Chefsläkare Tove Wide:

– Vi hoppades på en lugn sommar och fram till midsommar var det lugnt, men sedan blev det tyvärr annorlunda.

Delta-varianten som nu dominerar sprids snabbt. Med nya varianter har också den andra vaccindosen blivit viktigare: den första minskar risk för allvarlig sjukdom men en skyddseffekt på ca. 88 % nås först efter den andra vaccindosen. Vaccinationerna minskar smittorisken men vi ser ändå fall där även dubbelvaccinerade får smitta och smittar vidare.

”Tar det här aldrig slut?” har jag och säkert många andra tänkt. Begränsningar med allt vad det innebär för kultur och samvaro fortsätter, och arbetet med smittspårning är krävande. Vi berörs alla.

Nu finns smittan utbredd i samhället och fortsätter vara det ännu länge, men sjukdomen är nu mindre farlig än tidigare, åtminstone för dem som fått vaccin.

I Raseborg är vaccinationsnivån hög: Över 90 % av 70 år fyllda och äldre samt 80 % av alla över 50 år har fått båda vaccindoserna. Ungdomarnas vaccineringar har börjat med fart och det är en möjlig målsättning att få 90 % av alla över 12 år stuckna med en första dos inom några veckor, sedan kommer boosterdoserna efter två månader.

Nu finns det vaccin och vi kan sticka tusen doser i veckan och vid behov mera. Den som inte ännu blivit vaccinerad välkomnas att beställa tid, det är viktigt att invånarna fortsätter att komma till vaccination! Med en hög vaccinationsnivå kan vi leva ett vanligare liv.

Än så länge har inte alla haft möjlighet att få vaccin, de yngre är ännu i kö. Av solidaritet med dem som ännu väntar på sin första och sin andra dos skall vi fortsätta använda munskydd i butiker och bussar, tvätta/sprita händerna och hålla avstånd och begränsa våra kontakter till de viktigaste.

Vaccineringar

71,6 % av invånarna har nu fått sin första dos och 56,2 % har fått sin andra dos coronavaccin.

Vaccinering av 12–15-åringarna har inletts denna vecka. Vaccineringarna sker i samarbete med skolhälsovården i de olika skolorna runt Raseborg.

Staden ordnar också två pop-up-vaccinationstillfällen för alla personer över 12 år. Studerande med Raseborg som studieort har också möjlighet att få sitt vaccin under pop-up-tillfällena!

Pop-up-vaccineringarna ordnas:

 • Lördag 4.9.2021 kl. 10-14 i Ekenäs Bollhall och
 • Lördag 11.9.2021 kl. 10-14 i Karis Idrottshall.

Du kan komma till pop-up-vaccineringen både för att hämta din första vaccindos men också din andra dos om det gått minst 8 veckor från den första dosen! Till pop-up-vaccineringen behöver man inte anmäla sig på förhand utan det räcker med att dyka upp med sitt identitetsbevis eller sitt FPA-kort.

Så här fungerar pop-up-vaccineringen i korthet:

 1. Kontrollera att du har med dig ditt identitetsbevis eller FPA-kort innan du startar hemifrån.
 2. Kom till vaccinationsplatsen och ställ dig i kön.
 3. Visa ditt ID-bevis/FPA-kort till personen som tar emot dig.
 4. Du styrs till ett vaccinationsbås där du får ditt vaccin.
 5. Stanna kvar i 15 minuter efter att du fått ditt vaccin.

10.08.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 30–31

Under veckorna 30–31 har vi 20 positiva covid-19 fall i Raseborg. Av dessa är 2 icke-raseborgare som vistas på orten. Incidensen för raseborgarnas del är 65,5/100 000/14 dagar. Om man även räknar med icke-raseborgare som vistas på orten är incidensen 72,8/100 000/14 dagar.

Vaccineringar

70,4% av invånarna har nu fått sin första dos och 53,9% har fått sin andra dos coronavaccin. (THL 10.8)

Lediga vaccineringstider finns att boka och vi fyller på tider kontinuerligt. Om tiderna är slut, prova på nytt följande dag! Man kan boka sin tid till vilken vaccinationspunkt som helst, oberoende av var i Raseborg man bor.


7.08.2021 / Petra Louhimies

28.7.2021 kl. 12-13 restaurang Osteria (inomhusutrymmen)

Personer som har besökt restaurangen Osteria i Ekenäs onsdagen 28.7.2021 kl. 12-13 och som suttit inomhus kan ha blivit exponerade för coronaviruset. Personer som det gäller ombedes boka tid till coronatest, koronabotti.hus.fi/sv/, eller vid behov kontakta Raseborgs stads smittskyddsteam tfn 019 289 3111, vardagar 8–16, veckoslut 10–16

4.8.2021 kl. 12.45-13.30 restaurang Fyrens kabinett

Personer som har besökt restaurang Fyrens kabinett i Ekenäs onsdagen 4.8.2021 kl. 12.45-13.30 kan ha blivit exponerade för coronaviruset. OBS! Gäller endast besökare i kabinetten!

Personer som det gäller ombedes kontakta Raseborgs stads smittskyddsteam tfn 019 289 3111, vardagar 8–16, veckoslut 10–16.


6.08.2021 / Petra Louhimies

Skolstart

Skolstarten närmar sig! I Raseborg börjar skolorna i närundervisning. Vi vill också påminna om att munskyddsrekommendationen är i kraft, från årskurs 6 uppåt (gäller också åk 5 i sammansatta klasser).

I samband med skolstarten kör vaccineringen av våra 12–15-åringar så småningom i gång. Vaccineringen koordineras med skolorna och 12–15-åringarna kommer att erbjudas möjligheten att vaccinera sig i skolan. Det kommer också att vara möjligt att vaccinera sig vid våra vaccineringspunkter.

När tidtabellerna har slagits fast, kommer vi att informera vårdnadshavarna via Wilma.

Vaccineringar

Per 6.8.2021 ser vaccineringsprocenten ut som följande:
1. dos 69,7 %
2. dos 51,4 %

Regionförvaltningsverkets rekommendationer

Från och med 5.8.2021 är regionförvaltningsverkets rekommendationer gällande sammankomster i kraft också i Raseborg. Sammankomstbegränsningarna gäller alla sorters verksamhet, både enstaka evenemang och fortlöpande hobbyverksamhet.

 • Inomhus och i avgränsade utomhusområden kan man ordna sammankomster utan deltagarbegränsningar.
 • Vid sammankomster med över tio personer som ordnas inomhus måste kunderna eller deltagarna ha möjlighet att undvika närkontakter, det vill säga möjlighet att hålla trygga avstånd till varandra. Med närkontakt avses att kunderna inomhus vistas på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller har fysisk kontakt med varandra.
 • I utomhustillställningar med över 50 personer måste kunderna eller deltagarna ha möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra, men det krävs inte längre att ett specifikt avstånd ska hållas.
 • Om en tillställning inomhus har mer än tio deltagare och en tillställning utomhus mer än 50 deltagare måste man i tillställningens arrangemang dessutom följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning om förhindrande av coronavirussmitta som publicerades 31.5.2021 (öppnas i en ny flik).
 • Dessutom måste lagens allmänna hygienkrav uppfyllas; kunderna ska bl.a. erbjudas möjlighet att rengöra händerna och deras vistelse ordnas så glest som möjligt.

3.08.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 29–30

Under veckorna 29–30 har vi 25 positiva covid-19 fall i Raseborg. Av dessa är 20 raseborgare och 5 icke-raseborgare som vistas på orten. Incidensen för raseborgarnas del är 72,7/100 000/14 dagar. Om man även räknar med icke-raseborgare som vistas på orten är incidensen 90,9/100 000/14 dagar.

Deltavarianten är dominerande i Raseborg och den smittar mycket lättare än de andra varianterna. Man ser nu en ökning av behovet av sjukhusvård i Nyland, också yngre personer har behövt sjukhusvård.

Det är fortsättningsvis viktigt att minska risken för smittspridning genom att hålla distans, använda munskydd och agera ansvarsfullt i vardagen. Rekommendationen är att också vaccinerade ska fortsätta använda munskydd.

Vaccineringar

69,0% av invånarna har nu fått sin första dos och 50,3% har fått sin andra dos coronavaccin. (THL 3.8)

Det finns ett begränsat antal bokningsbara vaccinationstider!


27.07.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 28–29

Under veckorna 28–29 upptäcktes 28 positiva covid-19 fall i Raseborg. Detta ger incidensen 101/100 000/14 dagar. För tillfället har vi dessutom ett femtiotal människor i karantän. Det är fortfarande väldigt viktigt att boka tid till coronatest vid symtom, detta gäller även för dem som är vaccinerade.

– Hela Nyland befinner sig nu i accelerationsfasen. I Raseborg är största delen av fallen deltavarianten, vilket även innebär en större risk för smittspridning.

Det lönar sig också att ladda ner Coronablinker-appen eftersom den kan informera om exponering i situationer där stora folkmassor är samlade och smittspårningen inte har möjlighet att identifiera alla exponerade, påminner tf. chefsläkare Åsa A. Westerlund.

Regionförvaltningsverket förbereder ett beslut gällande offentliga tillställningar som innebär att restriktionerna som nu är i kraft i huvudstadsregionen, skulle gälla i hela Nyland från och med den 5.8. Vi informerar om eventuella förändringar i restriktionerna.

Vaccineringar

68,7% av invånarna har nu fått sin första dos och 45,5% har fått sin andra dos coronavaccin. (THL 26.7)

Det finns ett begränsat antal bokningsbara vaccinationstider!


23.07.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs beredskapsgrupp har samlats under torsdagen för att ställning till coronaläget som försämrats avsevärt inom de senaste dygnen. Nylands coronakoordinationsgrupp har dessutom på torsdag eftermiddag 22.7 konstaterat att hela Nyland är i accelerationsfasen.

– Coronaläget i Raseborg försämrats avsevärt inom några dygn: sammanlagt nio (9) nya fall konstaterats inom de tre (3) närmaste dygnen vilket betyder en incidens på 104/100 000/14 dagar när man också räknar med coronapositiva icke-raseborgare som vistas på orten. För tillfället har vi ett femtiotal personer i karantän, säger tf. chefsläkare Åsa A. Westerlund.

Stadens beredskapsgrupp vill därför påminna om följande:  

1. Det är fortfarande ytterst viktigt att testa sig om man har symtom. Börja med att göra en symtombedömning via Coronaguiden. Via Guiden bokar du också din testtid behändigt.

OBS! Medan du väntar på ditt testresultat, ska du stanna hemma och inte röra dig bland andra människor! Ifall ditt testresultat visar sig vara positivt, kan du ha exponerat andra också under tiden du väntar på resultatet.  

2. Använd munskydd alltid inomhus i allmänna utrymmen och också utomhus på offentliga platser då det inte är möjligt att hålla avstånd!

3. Desinficera händerna när du besöker affärer, butiker eller andra allmänna utrymmen. Kom också ihåg att hålla avstånd till andra människor. Det är också viktigt att näringsidkarna noggrant följer regionförvaltningsverkets hygienbestämmelser, bland annat genom att erbjuda möjlighet till att desinficera eller tvätta händerna!

Uppdaterat vaccineringsläge i Raseborg:
dos 1: 68,3 %
dos 2: 42,5 %

Raseborgs stads beredskapsgrupp följer med läget kontinuerligt.


20.07.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 27–28

Under veckorna 27–28 upptäcktes 10 positiva covid-19 fall i Raseborg. Dessutom har vi 8 positiva personer, som befinner sig i Raseborg men är från andra orter. Sammanlagt ger detta en incidens på 65/100 000/14 dagar.

Av alla dessa härrör sig 6 fall från Hangö regattan.

Vaccineringar

68,2% av invånarna har nu fått sin första dos och 41,3% har fått sin andra dos coronavaccin. (THL 20.7)

Det finns nu ett begränsat antal bokningsbara vaccinationstider!


19.07.2021 / Petra Louhimies

Personer som har besökt Hamnterrassen Baywatch i Ekenäs och suttit inomhus fredagen 16.7.2021, mellan kl. 16–24 kan ha blivit utsatta för coronavirussmitta.

Personer som det gäller ombedes boka tid till coronatest, koronabotti.hus.fi/sv/, eller vid kontakta Raseborgs stads smittskyddsteam tfn 019 289 3111, vardagar 8–16, veckoslut 10–16.


13.07.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 26–27

Under de två senaste veckorna har det konstaterats 12 fall av coronavirus i Raseborg. Detta ger incidensen 44/100 000/14 dagar.

Vaccineringar

68% av invånarna har nu fått sin första dos och 35,6% har fått sin andra dos coronavaccin. (THL 12.7)

Det finns nu ett begränsat antal bokningsbara vaccinationstider!

Följande grupp kan boka tid för vaccinering:

Personer i åldern 12–15 år (födda 2006–2009) som hör till en riskgrupp har nu möjlighet att boka tid för coronavaccination. Vid vaccinationstillfället skall den som vaccineras ha fyllt 12 år. Du kan gå in på webbsidan för Institutet för hälsa och välfärd för att kontrollera vem som hör till en riskgrupp.

Den minderåriga kan själv besluta om han eller hon ska vaccineras, om den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall.

Om den unga inte själv vill eller kan besluta om sin coronavirusvaccination behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet: Samtycke-till-coronavirusvaccination-av-ungdomar.pdf.

Boka tid i första hand via webben www.koronarokotusaika.fi/sv. eller per telefon på numret 019 289 3141.


12.07.2021 / Petra Louhimies

Du, som kommit som resenär till Raseborg från ett riskland måste gå på ett coronatest 3 till 5 dagar efter ankomst till Finland. Du behöver inte gå på test om du har ett intyg över godtagbar vaccinationsserie mot covid-19 eller ett intyg över att du haft en covid-19 infektion inom 6 månader.

Boka din tid till coronatest via Finentry.fi. Användningen av FINENTRY-tjänsten, reservering till coronavirustest som gjorts med hjälp av tjänsten och själva testet är avgiftsfritt. De närmaste Finentry-provtagningsställena är i Hangö och Lojo.

Vid problem ring tel 019-289 3111 kl 10-15 / Raseborgs stads smittskyddsteam.


6.07.2021 / Petra Louhimies

Personer som har besökt Lunchrestaurangen Centro i Ekenäs to 1.7.2021 och suttit inomhus mellan kl 12-12.45 kan ha blivit utsatta för coronavirussmitta.

Personer som det gäller ombedes boka tid till coronatest, koronabotti.hus.fi/sv/, eller vid frågor kontakta Raseborgs stads smittskyddsteam tfn 019 289 3111, vardagar 8–16, veckoslut 10–16.


6.07.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 25–26

Vi har 10 nya fall av Covid-19 på Raseborgs område och de hör till flera olika smittkedjor. Av dessa är 5 raseborgare och 5 personer som tillfälligt bor i Raseborg. Detta ger incidensen 36/100 000/14 dagar.

Snabba förändringar i Covid-19-epidemiläget är möjligt. Det är fortfarande viktigt att man följer anvisningarna och rekommendationerna.

Vaccineringar

67,9% av invånarna har nu fått sin första dos och 29,3% har fått sin andra dos coronavaccin. (THL 5.7)

I juni fick dryga 2300 personer sin första dos vaccin och ungefär 4800 personer fick sin andra dos. I Raseborg gavs i juni alltså över 7000 doser vaccin.

För tillfället finns inga nya tider att boka, staden informerar när det igen är möjligt att boka nya tider.


1.07.2021 / Petra Louhimies

Personer som har besökt Hamnterrassen Baywatch i Ekenäs och suttit inomhus under tiden sö-ti 27-29.6, mellan kl 8-16 kan ha blivit utsatta för coronavirussmitta.

Personer som det gäller ombedes boka tid till coronatest, koronabotti.hus.fi/sv/, och kontakta Raseborgs stads smittskyddsteam tfn 019 289 3111, vardagar 8–16, veckoslut 10–16.


29.06.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 24–25

Vi har 7 nya fall av Covid-19 i Raseborg. Det ger en incidens på 25/100 000/14 dagar.

Vaccineringar

67,1 % av Raseborgarna har nu fått sin första dos coronavaccin. 24,2 % har också redan hunnit få sin andra
dos.

Vi informerar om vaccineringar nästa gång då det finns nya lediga tider att tillgå för dem som ska få sin
första dos. Man kan följa med hur vaccinationerna framskrider via den här länken:
Koronavaccinationstäckning per område och åldersgrupp – Koronavaccinationer i Finland – THL
användargränssnitt för data kuber och sammanfattningar.

En hälsning från chefsläkare Tove Wide:

-Vi har 7 nya fall av covid-19 på Raseborgs område och de hör till fyra olika smittkedjor. Pandemin är alltså
inte över. Eftersom de nya fallen kommit den senaste veckan är trenden stigande. Smittorna har nu kommit
från två andra kommuner i södra Finland och två olika grannländer. Det goda är att det knappast blir vidare
smittor från dessa fall utanför familjerna.

Enstaka nya fall får vi också i fortsättningen vara beredda på, men om alla, som kommer från resa går på
test enligt anvisningar och håller isolering och karantän får vi nya smittkedjor snabbt stoppade.
Bland de finländare som återvänt från St. Petersburg har man konstaterat nästan 300 fall av coronavirus.
THL uppmanar alla resenärer som rest från St. Petersburg till Finland, oberoende av transportmedel, att
söka sig till coronavirustest ifall man ej redan varit på test. Även de som testat sig vid gränsen uppmanas att
testa sig på nytt tidigast 72 timmar efter att man anlänt till landet, för att kunna utesluta smitta.

Vaccinationerna skyddar de mest sårbara mot allvarlig Covid-19, eftersom åldringar och riskgrupper hunnit
få vaccin. Det är ännu många yngre som väntar på vaccin. Det kommer mindre vaccin till Finland nu och det
är många som skall få sin tre månaders boosterdos. Därför har kön tyvärr nu stannat, men vi hoppas att få
den i rörelse igen senast i augusti.


22.06.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 23–24

Inga nya fall av coronavirus har konstaterats i Raseborg hittills under juni månad. Incidensen fortsätter vara 0/100 000/14 dagar.

Vaccinering

De kommande veckorna räcker vaccintillgången endast till inplanerade boosterdoser. Det är ytterst viktigt att i god tid avboka sin tid om man får förhinder. Detta ger möjlighet att erbjuda tiden till följande person i stället. Vi informerar genast då tider igen finns att tillgå, som det ser ut kommer nya tider att kunna erbjudas först i augusti. Avbokningstider i någon mån kan förekomma. Situationen kan förändras och vi informerar om eventuella förändringar.

En hälsning från chefsläkare Tove Wide:

-Östra och Västra Nyland är nu på basnivån. Mellannyland och huvudstadsregionen är i accelerationsfasen (inbromsningsfasen).

Då man använder allmänna transportmedel, i sjukvården samt då man rör sig på allmänna platser där det inte är möjligt att hålla avstånd, rekommenderas fortfarande munskydd. Kom också ihåg handhygienen!

Vi hoppas att kunna fortsätta i lugnt skede, även om enstaka smittor skulle komma från andra områden eller från utlandet.


21.06.2021 / Petra Louhimies

Stadsdirektör Ragnar Lundqvists, chefsläkare Tove Wides och hälsoservicechef Annika Rehns sommarhälsning till personal och invånare 17.6.2021.


17.06.2021 / Petra Louhimies

För tillfället finns det ont om tider för dem som önskar få sin första dos coronavaccin. De vacciner som fås för tillfället, går i stor utsträckning till dem som ska få sin andra dos. Därför är det väldigt viktigt att man i god tid avbokar om man är förhindrad att infinna sig på sin bokade tid. På det här sättet får någon annan möjlighet att få avbokningstiden och risken för att vaccindoser går förlorade minimeras.

Vi ber dig att i god tid kontrollera när du har tid för vaccinering!

Via nättjänsten coronavaccinbokning.fi
Via telefontjänsten 019 289 3141


15.06.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 22–23

Inga nya fall av coronavirus har konstaterats i Raseborg hittills under juni månad. Incidensen fortsätter vara 0/100 000/14 dagar.

Vaccinering

-Vaccinationerna framskrider och tidsbokningen är öppen för alla åldersgrupper från 16 år uppåt. Intresset för att vaccinera sig har varit stort och det är glädjande, säger hälsoservicechef Annika Rehn.

Under juni-juli kan det uppstå perioder då det inte finns tillgängliga lediga tider. Detta beror på att antalet invånare som ska få sin andra dos är mycket stort. Om lediga tider inte finns uppmanas man att prova på nytt senare. Om lediga tider inte finns på coronavaccinbokning.fi så har telefonbokningen inte heller lediga tider att erbjuda.

De som har en tid bokad för andra dosen uppmanas att komma på den tid som är bokad eftersom möjligheten att erbjuda alternativa tider under sommaren är mycket begränsad. Om du trots allt väljer att inte komma är det viktigt att du avbokar din tid, påminner Annika Rehn.

En hälsning från chefsläkare Tove Wide:

-Corona-situationen fortsätter att vara lugn i Raseborg. Staden befinner sig nu i basnivån.

Den som av någon viktig anledning reser bör kontrollera info på www.finentry.fi och THL:s sidor gällande resande.

Munskydd rekommenderas på allmänna platser inomhus och utomhus ifall det är trängsel. Även rekommendationen om distansarbete gäller fortfarande. Vid evenemang bör man tänka på att människor ska kunna hålla avstånd till varandra, ha möjlighet till handhygien och att ytor bör rengöras.


9.06.2021 / Petra Louhimies

Den tredje omgången för kostnadsstöd till företagare har börjat. Ansökan skall lämnas in senast den 23.6.2021. Stödet lämpar sig också för ensamföretagare och nu är det också lättare att få ett positivt beslut än under tidigare omgångar. Du kan läsa mera om stödet och också söka det via Statskontorets webbsida. Be din bokförare om hjälp samt nödvändiga uppgifter. Novagos företagsutvecklingscentral hjälper också gärna vid behov. Du kan ringa endera Annika Metsämäki 044-046 4481 eller Taina Jukola 044-758 5691 eller e-post till adress yritysapu@novago.fi.

Vem är kostnadsstödet riktat till?

Kostnadsstödet är avsett för företag med omsättning som har minskat avsevärt på grund av coronapandemin och som har svåranpassade, till stödperioden (1.11.2020–28.2.2021) relaterade löne- och andra kostnader. Målet med kostnadsstödet är att stödja den fortsatta verksamheten för företag i den svåra situationen som coronapandemin orsakat och minska antalet konkurser genom att ordna tilläggstid för anpassningen av verksamheten och kostnaderna i den kris som uppstått på grund av den utdragna coronapandemin när smittoriskvågen återvänt. Läs mer om kriterierna på Stadskontorets webbplats.

Har du rätt till ersättning för stängning?

Kontrollera också om du har rätt till ersättning för stängning om coronabestämmelserna stängt dörren till din verksamhetslokal. Stödet kan sökas inom fyra månader från stängningsbeslutet. Också den här ersättningen söks via Statskontoret.

Företagare – om du har rätt till stöd, så sök det!


8.06.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 21–22

Under de två senaste veckorna har inga nya fall av coronavirus konstaterats i Raseborg. Incidensen är 0.

Vaccinering

62,6% av raseborgarna har fått sin första dos vaccin. 11,2% har fått sin andra dos. (Per 8.6.2021)

En hälsning från chefsläkare Tove Wide:

– Situationen är lugn i Raseborg. Vi har inte haft nya positiva fall de senaste två veckorna. Ca 350 raseborgare går på test varje vecka. Det är mindre än i huvudstadsregionen, men det är förståeligt då vår situation överlag är lugnare.

Vi kan vara nöjda då över 90 % av 80-åringarna och äldre har tagit vaccin. Över 80 % av de som är äldre än 50 år, samt över 70 % i åldersgruppen 40–49 är nu vaccinerade. Vaccinationstid kan bokas av alla åldersgrupper och vi hoppas att procenterna ökar. Nu ser vi att vaccinationerna börjar ha verkan då vi har färre smittofall och färre som behöver sjukhusvård.

Ta ditt vaccin och också ditt andra vaccin. Anpassa dina planer så att det är möjligt – så hjälper du inte bara dig själv utan också alla andra i samhället. Det bästa skyddet är inte det man fått själv, utan att viruset inte rör sig i samhället när tillräckligt många är vaccinerade.

Fortfarande gäller rekommendationen om distansarbete och användningen av munskydd på allmänna platser. Kom ihåg att tvätta händerna när du tagit bort ditt munskydd samt då du kommer utifrån in.


2.06.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 20–21

Under de två senaste veckorna har två fall av coronavirus konstaterats i Raseborg. Incidensen är 7/100 000/14 dagar. Under vecka 21 konstaterades inga nya fall av coronavirus.

Vaccinering

Nu är 58,4% av raseborgarna vaccinerade. (Per 31.5.2021)

Kom ihåg att nu får alla 16 år fyllda raseborgare boka vaccinationstid!

Tidsbokning är öppen för alla 16 år fyllda raseborgare. Man kan boka sin tid via nättjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon. Telefontjänsten 019 289 3141 är öppen vardagar kl. 9-15 och tjänsten har en återuppringningstjänst. Man kan boka sin tid till Karis idrottshall eller Ekenäs bollhall, oavsett i vilken del av Raseborg man är bosatt.

OBS! Vi fyller på vaccineringstider kontinuerligt. Om tiderna är slut, prova på nytt följande dag! (Och ifall tiderna är slut på nättjänsten, är de också slut i telefontjänsten.)

Mer information på http://raseborg.fi/coronavaccinering

Restriktioner och rekommendationer

Nyland räknas inte längre som ett enda område, vilket innebär att restriktionerna i Raseborg inte längre är de samma som i resten av Nyland. Huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla) och Mellannyland är fortfarande i spridningsfasen. Övriga kommuner i Öst- och Västnyland inklusive Raseborg befinner sig nu på mellersta nivån, den så kallade accelerationsfasen, som i detta skede kunde kallas inbromsningsfasen.

Från och med 2.6.2021 gäller följande begränsningar för offentliga sammankomster i Raseborg:

Inomhus och i avgränsade utomhusutrymmen kan man ordna sammankomster utan deltagarbegränsningar. Om det i en tillställning inomhus finns mer än tio personer och utomhus mer än 50 (femtio) personer måste man i tillställningens arrangemang följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner. Läs mer om regionförvaltningsverkets beslut på: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69910989# (för tillfället endast på finska)

Distansarbete och munskydd rekommenderas som tidigare.

-Situationen i Raseborg fortsätter att vara lugn. I huvudstadsregionen finns det mera corona, men också där sjunker siffrorna. I våra grannländer Sverige och Estland finns det fortfarande mycket smitta men trenden går mot det bättre, säger chefsläkare Tove Wide.

– Testning och karantän vid inresa till Finland är mycket viktigt. Det har människor också förstått eftersom de som testat positivt i allmänhet inte har smittat vidare då de varit i karantän. Information om hur man ska göra om man reser finns på THL:s sidor och appen Finentry. Vid inresa kan testen tas kommunalt utan extrakostnader men den som reser ut ur landet får ta testet via privata hälsovården, påminner Wide.


26.05.2021 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 19–20

Under de två senaste veckorna har 2 nya fall av coronavirus konstaterats i Raseborg. Incidensen är 7/100 000/14 dagar.

Vaccinering

Statistik

Vaccinerade av hela Raseborgs befolkning: 55 % (per 24.5.2021).

– 55 % av Raseborgs befolkning är nu vaccinerad och många har också redan fått sin andra dos. Det här betyder att vi börjar se ljuset i tunneln, men att vi fortsättningsvis måste komma ihåg att följa de restriktioner som gäller, även om dessa nu stegvis luckras upp. Att vaccinera sig mot covid-19 hjälper oss på väg mot ett normalt liv med socialt umgänge och olika evenemang som var en naturlig del av vardagen före coronaviruset. Vaccinet ger skydd mot allvarlig sjukdom och hjälper också till att skydda andra, säger hälsoservicechef Annika Rehn.

Alla 16 år fyllda raseborgare får boka vaccinationstid!

Nu öppnas tidsbokningen för alla 16 år fyllda raseborgare! Man kan boka sin tid via nättjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon. Telefontjänsten 019 289 3141 är öppen vardagar kl. 9-15 och tjänsten har en återuppringningstjänst. Man kan boka sin tid till Karis idrottshall eller Ekenäs bollhall, oavsett i vilken del av Raseborg man är bosatt.

OBS! Vi fyller på vaccineringstider kontinuerligt. Om tiderna är slut, prova på nytt följande dag! (Och ifall tiderna är slut på nättjänsten, är de också slut i telefontjänsten.)

Mer information på http://raseborg.fi/coronavaccinering

Vaccineringsintyg

Finlands nationella coronavaccinationsintyg kan fås på mina Kanta-sidor från och med den 26 maj. Medborgarna får tillgång till intygen stegvis men enligt THL borde nästan alla raseborgare redan se vaccinintyget på sina Kanta-sidor.

Läs mer på THL:s webbplats.

Restriktioner och rekommendationer

Regionförvaltningsverket har gjort ett beslut angående sammankomstbegränsningarna. För Raseborgs del betyder det att begränsningarna lindras.

I Raseborg under perioden 25–31 maj kan man inomhus ordna sammankomster med högst 20 (tjugo) personer och i utomhusutrymmen sammankomster med högst 50 (femtio) personer. 1–15 juni kan sammankomster med högst 50 (femtio) personer ordnas både inomhus och i utomhusutrymmen.

 • 25-31.5.2021: 20 personer inomhus, 50 utomhus
 • 1-15.6.2021: 50 personer inomhus, 50 utomhus

Stadens beredskapsgrupp beslöt att samma begränsningar gäller för hobbyverksamhet och rekommenderar att privata tillställningar följer samma linje.

Regionförvaltningsverket har inte förlängt det så kallade beslutet om säkert avstånd i Raseborg. Beslutet har upphävts från och med 25.5.2021.

– Det är ändå viktigt att också de som redan är vaccinerade fortsättningsvis håller säkerhetsavstånd, använder munskydd, tvättar händerna och följer de direktiv som ges för att förhindra spridning av viruset, poängterar Annika Rehn.


21.05.2021 / Tina Collan-Weber

Institutet för hälsa och välfärd har gjort en linjedragning (18.5) enligt vilken också de som är födda 1952–1956 framöver som andra vaccindos kan få ett mRNA-vaccin, fast vaccinationsserien har påbörjats med AstraZenecas vaccin. Rekommendationen är fortfarande att 1952–1956 födda personer fortsätter vaccinationsserien med samma coronavaccin som hen fått tidigare, ifall inga medicinska hinder för användningen av vaccinpreparatet ifråga har uppdagats.

Om du trots det önskar att du får den andra dosen med mRNA-vaccinet, var vänlig och annullera din tid via tidsbokningen koronarokotusaika.fi/sv och kontakta tidsbokningen per telefon på numret 019 289 3141 för att boka tid för din andra dos. Att byta vaccinpreparat vid vaccinationspunkten är inte möjligt. Observera att om du inhiberar din tid kan du bli tvungen att vänta på ny tid för boosterdosen tills det finns lediga tider för vaccinet i fråga.

Att byta vaccinpreparat vid vaccinationspunkten är inte möjligt, det måste göras via tidsbokningen i förväg!


18.05.2021 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 18–19

Under de två senaste veckorna har 2 nya fall av coronavirus konstaterats i Raseborg. Incidensen är 7/100 000 och 14 dagar.

En hälsning från chefsläkare Tove Wide:

– Vi har haft två lugna veckor i Raseborg med lågt incidenstal. De få fall vi har haft i maj har inte lett till exponeringar eftersom människor varit färdigt i karantän eller hållit sig för sig själva i väntan på testsvar. För tillfället har vi inte en enda person i isolering och endast ett fåtal i karantän. Det är tack vare ansvarstagande invånare som tagit det säkra för det osäkra och begränsat sina kontakter i risksituationer. Det finns människor som reser och har goda skäl att resa, om det sedan handlar om arbete, familj eller kärlek. Det avgörande är att gå på test och följa instruktioner och det har raseborgarna gjort.

Barn och ungas hobbyverksamhet har tillåtits under våren, och även om den inte är helt utan risker, är den mycket viktig för de ungas välbefinnande. Vuxnas hobbyer utomhus skall nu också i begränsad omfattning göras möjlig. De som har behov kan börja fundera på säkerhetsplan för den egna verksamheten.

Nu talas det mycket om exitplan och när vaccineringarna går framåt, finns det många frågor kring vad som är tillåtet. Ändå måste vi minnas att situationen i Nyland som stort är på samma nivå som senaste oktober med siffror som motsvarar spridningsfas, den högsta av tre nivåer. Från andra orter och länder vet vi att situationen kan ändra från en stabil situation till en alarmerande situation på någon vecka. Det räcker med en tillställning där några blir smittade med ett variantvirus som lätt smittar vidare till familjerna och i värsta fall ytterligare till kamrater i skolan, arbetsplatsen, hobbyer osv. 

Man kunde jämföra läget med varning för skogsbrand, då måste alla iaktta säkerhetsåtgärder även om det inte förekommit brand på den egna orten. Och det första sommarregnet räcker inte för att faran skall vara över även om det ger hopp om bättre tider.

Den som är vaccinerad är skyddad mot allvarlig coronainfektion som kräver sjukhusvård. En del kan ändå få en lindrig infektion som kan smitta vidare. Risken att smitta vidare uppskattas till en tredjedel jämfört med en ovaccinerad person. Nu är över hälften av raseborgarna vaccinerade, men procenten är lägre i den arbetsföra befolkningen och barn och unga är inte vaccinerade. De riskerar sällan sjukhusvård men de kan ändå få långvarig covid med trötthet, störningar i smak- och luktsinne och andra besvärliga symtom.

Det gäller alltså för oss som är vaccinerade att vara solidariska med dem som inte ännu är vaccinerade och fortsätta vara försiktiga.

Vaccinering

Statistik

Vaccinerade av hela Raseborgs befolkning: 52,7 % (per 17.5.2021).

1982–1986 födda i vaccineringstur

Åldersgruppen som just nu är i vaccinationstur är personer födda 1982–1986. Den här gruppen kan boka sina tider som bäst antingen via nättjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon. Telefontjänsten 019 289 3141 är öppen vardagar kl. 9-15 och tjänsten har en återuppringningstjänst. Man kan boka sin tid till Karis eller Ekenäs, oavsett i vilken del av Raseborg man är bosatt.

Också de tidigare åldersgrupperna samt riskgrupperna får boka sina vaccinationstider enligt tidigare instruktioner: man förlorar alltså inte sin rätt till vaccin även om man av någon orsak inte velat eller kunnat ta vaccinet direkt då ens egen åldersgrupp kommit i tur. Mer information på http://raseborg.fi/coronavaccinering

Restriktioner och rekommendationer

De uppdaterade restriktionerna och rekommendationerna hittas här: https://www.raseborg.fi/aktuella-restriktioner-och-rekommendationer/

Beredskapsgruppen har beslutit att tillåta hobbyverksamhet för vuxna, i grupper på max. 10 personer och så att 2 meters säkerhetsavstånd och god hygien kan garanteras. Utöver detta ska en skriftlig säkerhetsplan utformas där man förklarar hur säkert utövande kan garanteras.


17.05.2021 / Petra Louhimies

På måndag 17.5.2021 kl. 16.00 öppnas tidsbokning på nätet för åldersgruppen 1982–1986 födda. Vaccineringarna börjar på onsdag 19.5.2021.

Så här bokar du din vaccinationstid

 • Via nättjänsten coronavaccinbokning.fi, från och med måndag 17.5.2021 kl. 16.00
 • Via telefontjänsten 019 289 3141, från och med tisdag 18.5.2021 kl. 09

OBSERVERA! För tillfället finns det begränsat med tider för denna åldersgrupp. Om tiderna är slut i nättjänsten, är de också det i telefontjänsten.

Vaccinationspunkterna

Vaccinationspunkterna är:

 • Karis idrottshall, Idrottsgatan 3, Karis, ingång via bakdörren.
 • Ekenäs bollhall, Flemingsgatan 19, Ekenäs

Man kan boka sin tid till vilken vaccinationspunkt som helst, oberoende av var i Raseborg man bor.

Vaccinet

Enligt THL:s direktiv är vaccinet för denna grupp Pfizer BioNTech Comirnaty.

Praktiska anvisningar

Kom ihåg följande när du kommer till vaccinationspunkten:

 • Kom till vaccineringen endast om du är frisk! Kom inte till vaccineringen om du har symtom som tyder på coronavirusinfektion* 
 • Ta med FPA-kortet eller ett identitetsbevis 
 • För att undvika köer eller trängsel, kom till vaccineringspunkten vid rätt tidpunkt, ca 5 minuter före din vaccinationstid.
 • Använd munskydd och håll ett avstånd på minst två (2) meter till andra
 • Vaccinet ges i överarmen, kom klädd så att du lätt får din överarm synlig. 
 • Förbered dig på att stanna kvar för uppföljning i minst 15 minuter efter vaccinationen.

*Vanliga symtom är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, illamående, försämrad allmänkondition. Ett ganska vanligt symtom är nedsatt smak- och luktsinne.

Också de tidigare åldersgrupperna kan fortsätta boka sina vaccinationstider enligt tidigare instruktioner!


11.05.2021 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 17–18

Under de två senaste veckorna har 4 nya fall av coronavirus konstaterats i Raseborg. Incidensen är 14,5/100 000 och 14 dagar.

Fortsättningsvis är det viktigt att testa sig om man får symtom. Man får snabbt tid till provtagning och svaren kommer i medeltal inom 20 timmar från att provet tagits. OBS! Man ska alltid boka tid för coronatest i förväg! Lättast går det via Coronaguiden.

Vaccinering

Statistik

Vaccinerade av hela Raseborgs befolkning: 50 % (per 10.5.2021).

6,5 % av invånarna har fått också sin andra vaccindos.

1972–1981 födda uppmanas boka sin vaccinationstid!

Åldersgruppen som just nu är i vaccinationstur är personer födda 1972–1981. Den här gruppen kan boka sina tider som bäst antingen via nättjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon. Telefontjänsten 019 289 3141 är öppen vardagar kl. 9-15 och tjänsten har en återuppringningstjänst. Man kan boka sin tid till Karis eller Ekenäs, oavsett i vilken del av Raseborg man är bosatt.

Också de tidigare åldersgrupperna samt riskgrupperna får boka sina vaccinationstider enligt tidigare instruktioner: man förlorar alltså inte sin rätt till vaccin även om man av någon orsak inte velat eller kunnat ta vaccinet direkt då ens egen åldersgrupp kommit i tur. Mer information på http://raseborg.fi/coronavaccinering

Vi informerar genast när vi kan öppna tidsbokningen för följande åldersgrupp!

Boosterdoserna ges i Ekenäs bollhall och Karis idrottshall

Observera att vaccinationspunkterna på f.d. Hagahemmet i Ekenäs och Felix Froms gata i Karis har upphört. De som fått sin första dos i f.d. Hagahemmets utrymmen i Ekenäs, får sin andra dos i Ekenäs bollhall. De som fått sin första dos på Felix Froms gata i Karis, får sin andra dos i Karis idrottshall.

Restriktioner och rekommendationer

De uppdaterade restriktionerna och rekommendationerna hittas här: https://www.raseborg.fi/aktuella-restriktioner-och-rekommendationer/


4.05.2021 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 16–17

Under de två senaste veckorna har 4 nya fall av coronavirus konstaterats i Raseborg. Incidensen är 14,5/100 000 och 14 dagar.

Fortsättningsvis är det viktigt att testa sig om man får symtom. Man får snabbt tid till provtagning och svaren kommer i medeltal inom 13 timmar från att provet tagits.

Vaccinering

Statistik

Vaccinerade av hela Raseborgs befolkning: 45 % (per 3.5.2021)

Vaccineringen fortsätter

Åldersgruppen som just nu är i vaccinationstur är personer födda 1972–1981. Den här gruppen kan boka sina tider som bäst antingen via nättjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon. Telefontjänsten 019 289 3141 är öppen vardagar kl. 9-15 och tjänsten har en återuppringningstjänst.

För tillfället finns det inga lediga tider för den här och nästa vecka, följande lediga tiderna går till därpå följande vecka.

Också de tidigare åldersgrupperna samt riskgrupperna får boka sina vaccinationstider enligt tidigare instruktioner: man förlorar alltså inte sin rätt till vaccin även om man av någon orsak inte velat eller kunnat ta vaccinet direkt då ens egen åldersgrupp kommit i tur. Mer information på http://raseborg.fi/coronavaccinering

Vi informerar genast när vi kan öppna tidsbokningen för följande åldersgrupp!

Restriktioner och rekommendationer

De uppdaterade restriktionerna och rekommendationerna hittas här: https://www.raseborg.fi/aktuella-restriktioner-och-rekommendationer/


29.04.2021 / Petra Louhimies

Boostervaccinationer för personer som fått Astra Zenecas vaccin som första vaccindos

Personer födda åren 1952–1956 som har fått första vaccindosen av AstraZenecas vaccin, får också den andra vaccindosen av samma vaccin. Man avviker från detta endast ifall man fått allvarliga allergiska reaktioner mot första vaccinet eller om man haft sinustrombos eller trombocytopeni (HIT) i samband med heparinbehandling.

För personer födda år 1957 och senare som fått första vaccindosen av AstraZenecas vaccin, ges Pfizer-Biontechs vaccin som andra dos.

Boostervaccinationer för personer från andra orter

Boostervaccinationen ges i samma kommun där den första vaccindosen har getts. Det är inte möjligt att flytta tiden för boostervaccination till ett annat vaccinationsställe. Boosterdoserna reserveras på basis av tidpunkten för den första vaccindosen och det är därför inte möjligt att reservera extra boosterdoser.

Från början av maj kan Pfizer-Biontechs vaccin ges till alla åldersgrupper som vaccineras

THL har fastställt att mRNA-coronavaccin, i Raseborg Pfizer-Biontech, kan från början av maj ges till alla åldersgrupper som vaccineras.

Från och med måndag 3.5.2021 styrs tiderna för första dosen för åldersgruppen 1952–1956 födda automatiskt till Pfizers vaccin. Detta gäller tider bokade för första dosen både till måndag 3.5.2021 och från och med måndag 3.5.2021.

 • Om en person född åren 1952–1956 önskar få Astra Zenecas vaccin, ska tiden bokas via telefontjänsten 019 289 3141. 
 • Att byta vaccinpreparat vid vaccinationspunkten är inte möjligt!
 • Boosterdosen ges till personer födda 1952–1956 med samma vaccin som första dosen.

Riskgrupp 2 utvidgas till 16–17-åringar

Från och med 29.4.2021 utvidgas vaccineringarna i riskgrupp 2 till 16–17-åringar, du ska ha fyllt 16 år för att kunna boka! Tidsbokning:

 • Fr.o.m. 29.4.2021 kl. 13.00 via telefontjänsten 019 289 3141 (vard. 9–15)
 • Fr.o.m. 29.4.2021 kl. 16.00 via coronavaccinbokning.fi

Riskgrupp 2: 16–64-åringar med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för allvarlig covid-19 coronavirussjukdom.

 • Astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
 • Neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
 • Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • Sömnapné
 • Psykossjukdom
 • Sjuklig fetma (BMI över 40)

Riskgrupp 1 kan fortsätta boka sina tider enligt tidigare instruktioner!


27.04.2021 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 15–16

Under de två senaste veckorna har 4 nya fall av coronavirus konstaterats i Raseborg. Incidensen är 14/100 000 och 14 dagar.

– Situationen ser bättre ut, säger chefsläkare Tove Wide.

– I maj får privata gym öppna, restaurangerna har delvis fått öppna och skolorna är i närundervisning. Distansarbete och ansiktsmasker rekommenderas som tidigare. Evenemangsförbud fortsätter och vuxnas hobbyer är fortfarande på paus. Det gäller att följa med läget några veckor att det inte kommer bakslag, innan vi kan fatta följande beslut om fortsättningen. Vaccinationerna fortsätter och ger hopp om bättre tider.

Vaccinering

Statistik

Vaccinerade av hela Raseborgs befolkning: 40,5 % (per 26.4.2021)

Vaccineringen fortsätter

Riskgruppernas vaccination fortsätter enligt tidigare instruktioner, se noggrannare anvisningar på https://www.raseborg.fi/coronavaccinering/ .

Åldersgruppen som just nu är i vaccinationstur är personer födda 1967–1971. Den här gruppen kan boka sina tider som bäst antingen via nättjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon. Telefontjänsten 019 289 3141 är öppen vardagar kl. 9-15 och tjänsten har en återuppringningstjänst. Efter den här veckan är ca. 82 % av den här åldersgruppen vaccinerade.

Näst i vaccinationstur är personer födda 1972–1981! Tidsbokningen öppnas:

 • Via nättjänsten coronavaccinbokning.fi på torsdag 29.4.2021 kl. 10.00.
 • Via telefontjänsten 019 289 3141 på torsdag 29.4.2021 kl. 10.00.

Också de tidigare åldersgrupperna får boka sina vaccinationstider enligt tidigare instruktioner: man förlorar alltså inte sin rätt till vaccin även om man av någon orsak inte velat eller kunnat ta vaccinet direkt då ens egen åldersgrupp kommit i tur. Tidsbokning för alla grundfriska personer födda år 1971 eller tidigare är öppen på adressen coronavaccinbokning.fi. Man kan också ringa telefontjänsten 019 289 3141 vardagar 9–15.

Mer information angående vaccinationer med Astra Zenecas vaccin kommer i slutet av veckan.

Information om andra vaccineringsdosen

De som fått sin första vaccindos vid vaccinationspunkterna på Felix Froms gatan i Karis och i Hagahemmet i Ekenäs, får sin andra vaccinationsdos vid följande vaccinationspunkter:

 • personer som fått sin första dos vid vaccinationspunkten på Felix Froms gatan i Karis, kommer att få sin andra dos i Karis idrottshall.
 • personer som fått sin första dos i före detta Hagahemmets utrymmen i Ekenäs, får sin andra dos i Ekenäs bollhall.

Restriktioner och rekommendationer

De uppdaterade restriktionerna och rekommendationerna hittas här: https://www.raseborg.fi/aktuella-restriktioner-och-rekommendationer/

Stadens beredskapsgrupp samlas till sitt veckomöte imorgon onsdag 28.4.2021 och informerar om möjliga ändringar i restriktionerna efter mötet.


20.04.2021 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 14–15

Under de två senaste veckorna har 17 nya fall av coronavirus konstaterats i Raseborg. Incidensen är 62/100 000 och 14 dagar.

– Senaste veckan har varit mycket lugnare än de föregående veckorna och vår smittsiffra sjunker, vi hoppas att det fortsätter så! Tack till alla som har varit försiktiga, säger chefsläkare Tove Wide.

– Årskurserna 7–9 och andra stadiets skolor har återgått till närundervisning och vi jobbar på att ordna skolgången så tryggt att karantän av hela klasser kunde undvikas så långt det är möjligt. Det innebär att maskanvändning är viktig både i skolorna och skolskjutsarna för årskurserna 7–9 och studerande på andra stadiet. Tills vidare har vi inte sett det nödvändigt att införa maskanvändning för årskurser 1–5 i Raseborg, fortsätter Wide.

Vaccinering

Statistik

Vaccinerade av hela Raseborgs befolkning: 34 % (per 18.4.2021)

– Raseborgare har varit mycket aktiva att låta vaccinera sig! När en ny grupp kommer till vaccinationstur, bokas tiderna snabbt och vaccinationsprocenten i alla de åldersgrupper som nu vaccinerats är hög. De aktivaste att låta vaccinera sig har varit våra 70–79-åringar (95 %) med över 80-åringar som fin tvåa (ca. 90 %), berättar hälsoservicechef Annika Rehn.

Per 18.4.2021 har vi även vaccinerat:
88 % av personer födda 1952–1956
65 % av personer födda 1957–1961

Vaccineringen fortsätter

Riskgruppernas vaccination fortsätter enligt tidigare instruktioner, se noggrannare anvisningar på https://www.raseborg.fi/coronavaccinering/ .

Åldersgruppen som just nu är i vaccinationstur är personer födda 1962–1966. Den här gruppen kan boka sina tider som bäst antingen via nättjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon. Telefontjänsten 019 289 3141 är öppen vardagar kl. 9-15 och tjänsten har en återuppringningstjänst.

Näst i vaccinationstur är personer födda 1967–1971! Tidsbokning för denna grupp öppnas:
– Via nättjänsten coronavaccinbokning.fi idag tisdag 20.4.2021 kl. 16.00.
– Via telefontjänsten imorgon onsdag 21.4.2021 kl. 09.00

Också de tidigare åldersgrupperna får boka sina vaccinationstider enligt tidigare instruktioner: man förlorar alltså inte sin rätt till vaccin även om man av någon orsak inte velat eller kunnat ta vaccinet direkt då ens egen åldersgrupp kommit i tur. Tidsbokning för alla grundfriska personer födda år 1966 eller tidigare är öppen på adressen coronavaccinbokning.fi. Man kan också ringa telefontjänsten 019 289 3141 vardagar 9–15.

Restriktioner och rekommendationer fortsätter!

De uppdaterade restriktionerna och rekommendationerna hittas här: https://www.raseborg.fi/aktuella-restriktioner-och-rekommendationer/

Vi följer med läget kontinuerligt och informerar om möjliga ändringar.


19.04.2021 / Petra Louhimies

Vaccineringarna utvidgas till personer födda åren 1967–1971!

Tidsbokning via nättjänsten coronavaccinbokning.fi för denna grupp kommer i gång på tisdag 20.4.2021 kl. 16.00 och via telefontjänsten 019 289 3141onsdag 21.4.2021 kl. 09. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 09-15 och har en återuppringningstjänst.

Vaccinationspunkterna

Vaccinationspunkterna är:

 • Karis idrottshall, Idrottsgatan 3, Karis, ingång via bakdörren.
 • Ekenäs bollhall, Flemingsgatan 19, Ekenäs

Man kan boka sin tid till vilken vaccinationspunkt som helst, oberoende av var i Raseborg man bor.

Vaccinet

Enligt THL:s direktiv är vaccinet för denna grupp Pfizer BioNTech Comirnaty.

Praktiska anvisningar

Kom ihåg följande när du kommer till vaccinationspunkten:

 • Kom till vaccineringen endast om du är frisk! Kom inte till vaccineringen om du har symtom som tyder på coronavirusinfektion* 
 • Ta med FPA-kortet eller ett identitetsbevis 
 • För att undvika köer eller trängsel, kom till vaccineringspunkten vid rätt tidpunkt, ca 5 minuter före din vaccinationstid.
 • Använd munskydd och håll ett avstånd på minst två (2) meter till andra
 • Vaccinet ges i överarmen, kom klädd så att du lätt får din överarm synlig. 
 • Förbered dig på att stanna kvar för uppföljning i minst 15 minuter efter vaccinationen.

*Vanliga symtom är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, illamående, försämrad allmänkondition. Ett ganska vanligt symtom är nedsatt smak- och luktsinne.

Också de tidigare åldersgrupperna kan fortsätta boka sina vaccinationstider enligt tidigare instruktioner!


15.04.2021 / Petra Louhimies

På tisdag 20.4.2021 inleder vi vaccinering av personer födda åren 1962–1966!

Tidsbokning både via telefontjänsten (019 289 3141) och nättjänsten coronavaccinbokning.fi för denna grupp kommer i gång på fredag 16.4.2021 kl. 12.00. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 09–15 och har en återuppringningstjänst.

Vaccinationspunkterna

Vaccinationspunkterna är:

 • Karis idrottshall, Idrottsgatan 3, Karis, ingång via bakdörren.
 • Ekenäs bollhall, Flemingsgatan 19, Ekenäs

Man kan boka sin tid till vilken vaccinationspunkt som helst, oberoende av var i Raseborg man bor.

Vaccinet

Enligt THL:s direktiv är vaccinet för denna grupp Pfizer BioNTech Comirnaty.

Praktiska anvisningar

Kom ihåg följande när du kommer till vaccinationspunkten:

 • Kom till vaccineringen endast om du är frisk! Kom inte till vaccineringen om du har symtom som tyder på coronavirusinfektion* 
 • Ta med FPA-kortet eller ett identitetsbevis 
 • För att undvika köer eller trängsel, kom till vaccineringspunkten vid rätt tidpunkt, ca 5 minuter före din vaccinationstid.
 • Använd munskydd och håll ett avstånd på minst två (2) meter till andra
 • Vaccinet ges i överarmen, kom klädd så att du lätt får din överarm synlig. 
 • Förbered dig på att stanna kvar för uppföljning i minst 15 minuter efter vaccinationen.

*Vanliga symtom är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, illamående, försämrad allmänkondition. Ett ganska vanligt symtom är nedsatt smak- och luktsinne.

Också de tidigare åldersgrupperna kan fortsätta boka sina vaccinationstider enligt tidigare instruktioner!


13.04.2021 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 13—14

Under veckorna 13–14 har 25 nya fall av coronavirus konstaterats i Raseborg. Incidensen är 91/100 000 och 14 dagar. (I jämförelse incidens i hela Finland 105,6 och i HUS-området 198.)

– Coronasituationen i Nyland och i Finland är nu något bättre, men i Raseborg ser de två senaste veckorna inte bra ut. Vi har haft 25 nya positiva fall de senaste två veckorna vilket betyder 91/100 000 och 14 dagar. Två veckor innan det hade vi bara 3 nya fall och en mycket lugn situation. Det här visar hur situationen snabbt kan ändra, säger chefsläkare Tove Wide.

– Under de senaste veckorna har 2,7 % av raseborgarna varit på test, vilket är något lägre än i Nyland över lag. Andelen positiva svar av testerna är 3,4 % vilket är något över siffran för hela landet. För några veckor sedan var andelen positiva test av alla test nere i 0,55 %.

Under de senaste veckorna har vi också haft fyra olika skolexponeringar, vilket är olyckligt då vi önskar att så många elever som möjligt ska kunna erbjudas närstudier igen.

Bland de positiva fallen i Raseborg dominerar nu barn och ungdomar i åldern 10–20 år och unga vuxna 20–40 år, berättar Wide.

Vad kan vi då göra för att den följande två veckors perioden ska bli lugnare och inte värre?

 1. Gå till test utan dröjsmål vid symtom. Detta är grunden för att få nyupptäckta smittkedjor stoppade.
 2. Undvik tillfälliga närkontakter med andra människor. Tänk noga efter vem som verkligen är viktig för dig och vilka möten du ännu kan avstå från en tid. Jobba på distans om det går.
 3. Använd munskydd i butiken och på allmänna platser. Sprita händerna.
 4. Ta vaccin när du blir erbjuden! Vi har två olika vaccin tillgängliga i Raseborg, Pfizer och Astra Zeneca. Båda vaccinen skyddar effektivt mot allvarlig coronasjukdom och minskar smittorisken. Lindriga biverkningar är vanliga men allvarliga biverkningar är ytterst ovanliga. Sjukdomen innebär en mycket större hälsorisk.  Vaccinen ges enligt nationella riktlinjer. Det går inte att välja vaccin.

Ändringar i stadens coronakommunikation

Från och med denna vecka, vecka 15, kommer staden att göra en liten ändring i hur man informerar om möjliga exponeringar. Hittills har vi informerat om exponeringar i våra egna enheter samt i samband med fall där alla exponerade inte med säkerhet kunnat spåras. Stadens beredskapsgrupp har idag på sitt möte beslutat att endast informera om fall där exponerade inte kan spåras.

Information om exponeringar i våra egna enheter skickas internt, till exempel i skolornas fall via Wilma, till de berörda. Till allmänheten och medierna informeras det om möjliga exponeringar veckovis, i veckoöversikten.

Vaccinering

Statistik

– Vaccinationerna framskrider bra, gläder sig Annika Rehn, hälsoservicechef.  – Av över 70-åringar är nu 95 % vaccinerade.

Vaccinerade av hela Raseborgs befolkning: 28 %

Vaccineringen fortsätter

Riskgruppernas vaccination fortsätter enligt tidigare instruktioner, se noggrannare anvisningar på https://www.raseborg.fi/coronavaccinering/.

Åldersgruppen som just nu är i vaccinationstur är personer födda 1957–1961. Den här gruppen kan boka sina tider som bäst antingen via nättjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon. Telefontjänsten 019 289 3141 är öppen vardagar kl. 9-15 och tjänsten har en återuppringningstjänst. Vi beklagar felet i den tidigare informationen som påstod att också telefonbokningen börjar på måndag kl. 16!  

Också de tidigare åldersgrupperna får boka sina vaccinationstider enligt tidigare instruktioner: man förlorar alltså inte sin rätt till vaccin även om man av någon orsak inte velat eller kunnat ta vaccinet direkt då ens egen åldersgrupp kommit i tur. Tidsbokning för alla grundfriska personer födda år 1961 eller tidigare är öppen på adressen coronavaccinbokning.fi. Man kan också ringa telefontjänsten 019 289 3141 vardagar 9–15.

Restriktioner och rekommendationer fortsätter!

De uppdaterade restriktionerna och rekommendationerna hittas på denna sida.

Nytt från tidigare är:

– Närundervisning i skolorna, gymnasierna återgår till närundervisning fr.o.m. 14.4.

– För barn och unga födda 2002 och senare tillåts hobbyverksamhet utomhus med vissa restriktioner. Idrottskansliet har informerat föreningarna om direktiv som gäller.

Vi påminner också om regionförvaltningsverkets (AVI) beslut som gäller i Raseborg:
– Aktörer ska säkerställa att kontakter mellan personer i utrymmen faktiskt kan undvikas. I kraft till och med 30.4.2021.

– Stängning av utrymmen, bland andra utrymmen för inomhussport och annan hobbyverksamhet, i kraft till och med 28.4.2021.

– Allmänna tillställningar förbjudna och rekommendation att undvika också alla onödiga närkontakter med andra personer, i kraft till och med 30.4.2021.

Utöver detta gäller statsrådets begränsningar av restaurangernas verksamhet: i Nyland ska restauranger och andra förplägnadsrörelser (kaféer, barer, nattklubbar) vara stängda fram till 18 april 2021. Stängningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat och dryck för avhämtning.

Vi följer med läget kontinuerligt och informerar om möjliga ändringar.


7.04.2021 / Tina Collan-Weber

Det har bekräftats ett fall av coronavirus i Katarinaskolan.

Stadens smittskyddsteam kontaktar alla exponerade (48 elever och 8 som hör till skolans personal) senast under morgondagen per telefon och ger närmare anvisningar om karantän. Vårdnadshavare har fått vidare anvisningar samt information via Wilma om skolgången under karantäntiden.

De exponerade sätts i karantän i 14 dagar enligt sista exponeringsdagen.  

Detta händer då en coronavirussmitta konstateras

Om coronavirussmitta konstateras hos någon i skolan eller i dagvården, utreder Raseborgs stads smittskyddsteam om det har förekommit exponering och spårar de exponerade. De exponerade kontaktas personligen och sätts i karantän i 14 dygn med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Den som har blivit smittad med coronavirus ska stanna borta från skolan eller dagvården i minst 10 dygn från symtomens början, men vid behov längre så att hen varit symtomfri i minst två dygn (48 h) innan återvändo till skolan eller dagvården.

Smittskyddsläkaren bestämmer datumen för karantän och isolering enligt en helhetsbedömning.

Läs THL:s instruktioner kring karantän och isolering.


6.04.2021 / Tina Collan-Weber

Det har bekräftats ett fall av coronavirus i Kiilan koulu.

Stadens smittskyddsteam kontaktar alla exponerade (28 elever och 5 som hör till skolans personal) senast under morgondagen per telefon och ger närmare anvisningar om karantän. Vårdnadshavare har fått vidare anvisningar samt information via Wilma om skolgången under karantäntiden.

De exponerade sätts i karantän i 14 dagar enligt sista exponeringsdagen.  

Detta händer då en coronavirussmitta konstateras

Om coronavirussmitta konstateras hos någon i skolan eller i dagvården, utreder Raseborgs stads smittskyddsteam om det har förekommit exponering och spårar de exponerade. De exponerade kontaktas personligen och sätts i karantän i 14 dygn med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Den som har blivit smittad med coronavirus ska stanna borta från skolan eller dagvården i minst 10 dygn från symtomens början, men vid behov längre så att hen varit symtomfri i minst två dygn (48 h) innan återvändo till skolan eller dagvården.

Smittskyddsläkaren bestämmer datumen för karantän och isolering enligt en helhetsbedömning.

Läs THL:s instruktioner kring karantän och isolering.


31.03.2021 / Petra Louhimies

Personer födda 1952–1956

På tisdag 6.4.2021 inleder vi vaccinering av personer födda åren 1952–1956, både grundfriska och personer i riskgrupp, i Karis idrottshall.

Tidsbokningen både per telefon på numret 019 289 3141 och via nättjänsten coronavaccinbokning.fi för denna grupp kommer i gång på torsdag 1.4.2021 kl. 10.00.

Enligt THL:s direktiv är vaccinet för denna grupp AstraZeneca.

Också de tidigare åldersgrupperna kan fortsätta boka sina vaccinationstider enligt tidigare instruktioner!

Riskgruppernas vaccineringar

Riskgrupperna vaccineras vecka 14 enligt följande:

 1. Riskgrupp 1, personer födda 1957–2005*
  * Obs! Du ska ha fyllt 16 år för att kunna boka en vaccinationstid.

Tidsbokning enligt följande:

 • 16–17-åringar endast via telefontjänsten 019 289 3141 fr.o.m. torsdag 1.4.2021 kl. 10.00.
 • Över 18-åringar tidsbokning antingen via nättjänsten coronavaccinbokning.fi eller telefontjänsten 019 289 3141 fr.o.m. torsdag 1.4.2021 kl. 10.00.

Till riskgrupp 1 hör: 16–64-åringar med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för allvarlig covid-19 coronavirussjukdom

 • Organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • Cancersjukdom under aktiv behandling
 • Svår störning i immunförsvaret
 • Svår kronisk njursjukdom
 • Svår kronisk lungsjukdom
 • Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom

2. Riskgrupp 2, personer födda 1957–2003*

*Obs! Du ska ha fyllt 18 år för att kunna boka dessa tider.

Tidsbokning både via nättjänsten coronavaccinbokning.fi och telefontjänsten 019 289 3141 fr.o.m. torsdag 1.4.2021 kl. 10.00.

Till riskgrupp 2 hör: 18–64-åringar med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för allvarlig covid-19 coronavirussjukdom

 • Astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
 • Neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
 • Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • Sömnapné
 • Psykossjukdom
 • Sjuklig fetma (BMI över 40)

Vaccinet för dessa grupper är enligt THL:s direktiv Pfizer BioNTech Comirnaty.

Mer information om riskgrupperna på THL:s webbplats.

Telefonbokning under påskhelgen

Telefonbokningstjänsten är öppen kring påskhelgen enligt följande:

 • på skärtorsdag 1.4.2021 10–15
 • på tisdag efter påsk, 6.4.2021 kl. 09–15

Telefonbokningen är alltså stängd påskhelgen 2-5.4.2021

Om inga större ändringar kommer under påsken, informerar vi följande gång om vaccineringarna på torsdag 8.4.2021


30.03.2021 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Utöver veckoöversikten informerar staden fortlöpande om nya fall och exponeringar som berör allmänheten i en större skala.

Ingen veckoöversikt publiceras tisdagen efter påsk, 6.4.2021.

Veckoöversikt v. 11—12

Under veckorna 11–12 har 7 nya fall av coronavirus konstaterats på Raseborgs område. Incidensen är 25,38/100 000 och 14 dagar.

Smittkällan i de flesta fallen är känd men det finns också två (2) fall där källan är oklar.  

– Läget är alltså stabilt för tillfället i Raseborg. I Nyland är smittfallen på hög nivå men situationen har hållits på ungefär samma nivå under den senaste veckan. Vi kämpar vidare för att situationen skall fortsätta att vara hanterlig, säger chefsläkare Tove Wide.

Vaccinering

Statistik

Hittills har vaccinerats:

– 1087 personer i riskgrupperna 1 och 2 (vaccineringen avbröts v. 12 på grund av THL:s nya direktiv gällande AstraZenecas vaccin).
– 1811 personer födda 1940 och tidigare
– 1520 personer födda 1941–1946
– 336 personer födda 1947–1951

Av alla år 1951 och tidigare födda raseborgare har vi nu vaccinerat 63 %.

Av alla invånare har nu 18,2 % fått sitt vaccin.

Personer födda 1951 och tidigare

Vaccinering av personer födda 1941–1946 pågick under förra veckan. Den här veckan, vecka 13 har vaccineringen av personer födda 1947–1951 (samt 1955 och tidigare födda som bor i samma hushåll) kommit i gång. Det finns inga lediga vaccinationstider kvar för denna vecka, men för veckan efter påsk finns det gott om lediga tider kvar!

Personer födda 1951 och tidigare uppmanas boka sin tid antingen via webbtjänsten coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa vår telefontjänst, 019 289 3141. Tjänsten har en återuppringningstjänst.

Personer födda 1952–1955 som bor i samma hushåll med någon född 1951 eller tidigare, får boka sin tid via telefontjänsten. (Nätbokning för denna grupp är inte möjlig!)

Även om vi går vidare till yngre åldersgrupper i vaccineringen, förlorar man inte sin rätt till vaccination även om man av någon anledning inte direkt kan eller vill ta vaccinet. Nät- och telefontidsbokningen är öppen för alla födda år 1951 och tidigare, oberoende av om man hör till en riskgrupp eller ej!

Riskgrupper

Vi informerar närmare om hur riskgruppernas vaccinationer fortsätter imorgon på onsdag 31.3.2021!

Restriktioner och rekommendationer fortsätter!

De uppdaterade restriktionerna och rekommendationerna hittas på den här sidan.

Vi påminner om att regionförvaltningsverkets (AVI) beslut gäller också i Raseborg:

– Aktörer ska säkerställa att kontakter mellan personer i utrymmen kan faktiskt undvikas. I kraft till och med 14.4.2021

– Stängning av utrymmen, bland andra utrymmen för inomhussport och annan hobbyverksamhet, i kraft till och med 11.4.2021. Dessutom bereder regionförvaltningsverket i enlighet med de senaste ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar ett beslut som innebär att bl.a. motionsutrymmen stängs helt och hållet från och med den 1 april 2021.

– Allmänna tillställningar förbjudna och rekommendation att undvika också alla onödiga närkontakter med andra personer, i kraft till och med 14.4.2021.

Vi följer med läget kontinuerligt och informerar om möjliga ändringar.


25.03.2021 / Petra Louhimies

Vaccineringar med AstraZenecas vaccin återupptas måndagen 29.3.2021 för personer födda 1952–1956 i riskgrupp 1 och 2.

Vaccinationstiderna för personer som hör till riskgrupp 1 eller 2 och är födda 1957 och senare avbokas på grund av THL:s nya direktiv gällande AstraZenecas vaccin. Nya tider öppnas inte heller för tillfället för denna grupp.

De 1957–2002 födda personer som hör till riskgrupp 1 eller 2 och som har en vaccinationstid bokad för vecka 13 informeras om avbokningarna per SMS.

Vi informerar genast när vi kan återuppta vaccineringen av 1957 och senare födda i riskgrupp 1 och 2.

Läs mer på THL:s webbplats.


25.03.2021 / Petra Louhimies

Vaccineringar av personer födda 1947–1951 börjar på tisdag 30.3.2021! Följande instruktioner gäller för personer födda åren 1947–1951 och de år 1955 eller tidigare födda som bor i samma hushåll. Vi meddelar genast när vi kan öppna upp tider för följande åldersgrupp.

Personer födda 1946 och tidigare kan även de fortsätta boka sin tid både via nättjänsten och per telefon 019 289 3141.

Så här bokar du din vaccinationstid 

Tid till vaccination kan bokas antingen via nättjänsten http://coronavaccinbokning.fi eller via en telefontjänst. OBS! För personer födda 1955 och tidigare som bor i samma hushåll är det endast telefontidsbokning som gäller.

 • Nätbokningen öppnas fredag den 26.3.2021 kl. 17.00 på adressen http://coronavaccinbokning.fi 
 • Telefontjänsten öppnas måndag den 29.3.2021 kl. 09.00 på numret 019 289 3141. Vaccinationstid kan bokas per telefon enbart via detta nummer!

Telefontjänsten har en återuppringningstjänst vilket betyder att vi ringer tillbaka om linjerna är upptagna. Observera, att samtalet kommer från ett hemligt nummer!

För att undvika köer i telefontjänsten, rekommenderar vi att man använder nätbokningen.  

Vaccinationspunkterna

 Vaccinationspunkterna är:

 • Karis idrottshall, Idrottsgatan 3, Karis. Ingång via bakdörren, följ skyltningen!
 • F.d. Hagahemmets utrymmen, Ekgränd 2, Ekenäs (OBS! En begränsad mängd tider!) 

Man kan boka sin tid till vilken vaccinationspunkt som helst, oberoende av var i Raseborg man bor. 

Vaccinet  

Vaccinet för den här gruppen är Pfizer BioNTech Comirnaty. 

Praktiska anvisningar 

Kom ihåg följande när du kommer till vaccinationspunkten:

 • Kom till vaccineringen endast om du är frisk! Kom inte till vaccineringen om du har symtom som tyder på coronavirusinfektion*  
 • Ta med FPA-kortet eller ett identitetsbevis  
 • För att undvika köer eller trängsel, kom till vaccineringspunkten vid rätt tidpunkt, ca 5 minuter före din vaccinationstid. 
 • Använd munskydd och håll ett avstånd på minst två (2) meter till andra 
 • Vaccinet ges i överarmen, kom klädd så att du lätt får din överarm synlig.  
 • Förbered dig på att stanna kvar för uppföljning i minst 15 minuter efter vaccinationen. 

*Vanliga symtom är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, illamående, försämrad allmänkondition. Ett ganska vanligt symtom är nedsatt smak- och luktsinne. 


23.03.2021 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Utöver veckoöversikten informerar staden fortlöpande om nya fall och exponeringar som berör allmänheten i en större skala.

Veckoöversikt v. 10—11

Under veckorna 10–11 har 15 nya fall av coronavirus konstaterats på Raseborgs område. Incidensen är 55/100 000 och 14 dagar. Totalt har 142 raseborgare diagnostiserats med covid-19 sedan pandemin började.

En hälsning till alla raseborgare, från chefsläkare Tove Wide

– Coronapandemin har pågått ett drygt år. Vi är inne i den tredje vågen och vet inte hur resten av våren kommer att se ut. Jag hoppas att toppen snart är nådd.

Men vi vet av erfarenhet från andra länder såsom Estland och Tjeckien att situationen kan bli ännu mycket värre. I Finland har vi tillräckligt med sjukhusplatser och intensivvårdsplatser, men samarbete mellan sjukhusen krävs för att alla skall få rätt vård. Marginalerna är begränsade. Om fallen ökar ytterligare, leder det till nedskärningar i vården för icke-coronapatienter. Vaccinationer pågår och vi kan försiktigt hoppas på en bra sommar, men tyvärr är kampen inte över. 

Under året som gått har vi lärt oss mycket. Under våren fanns det brist på ansiktsmasker till den grad att det var stöldvara, nu har vi masker tillgängliga överallt. Vaccin har forskats fram på rekordtid men ändå måste vi ha tålamod tills större mängder tillverkats, levererats och stuckits. Smittspårarteamet har med jämna mellanrum fått nya arbetstagare och arbetet fortsätter. Skolorna har lärt sig att med kort varsel växla mellan närundervisning och distansundervisning.

Senaste sommar var ganska lugn, även om vi var tvungna att avstå från festivaler och resor. Nu kämpar vi vidare och hoppas att nästa sommar blir bra. Vaccinationsarbetet kommer att fortsätta på högvarv över sommaren. Alla de begränsningar i vardagslivet, som vi stegvis fått vänja oss vid hjälper oss att hålla situationen under kontroll. För att de skall ha effekt, krävs det att alla följer samma linjer.

I synnerhet med tanke på alla barn, unga, unga vuxna som har aptit på att ta in nytt, lära sig och hitta sin väg hoppas jag att det inte tar så många månader innan det blir möjligt att komma ut ur grottan.

Vaccinering

Alla över 80 åriga raseborgare som önskat få vaccin har nu fått det. Om det ännu finns någon född 1940 eller tidigare som vill ha vaccin, kan tid bokas genom att ringa telefonnumret 019 289 3141.

Av invånarna har nu 12,2 % fått sitt vaccin.

Stadens och THL:S statistik stämmer inte överens för tillfället. Det här beror på ett tekniskt fel som är under utredning.

Statistik

Hittills har vaccinerats:

– 1087 personer i riskgrupperna 1 och 2
– 1740 över 80-åringar (85,5 %)

1941–1946 födda

Vaccinering av personer födda 1941–1946 inleds imorgon onsdag 24.3.2021. Det finns ännu lediga tider att boka så vi uppmanar alla i den här åldersgruppen att boka sin tid antingen via nätet på coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa numret 019 289 3141. Telefontjänsten har en återuppringningstjänst.

1947–1951 födda

Vi hoppas kunna öppna upp tider för följande åldersgrupp redan till nästa vecka. Vi informerar genast då tidsbokningen öppnas för denna åldersgrupp!

Riskgrupper

På fredag 19.3 meddelade THL att man tillfälligt avbryter användningen av AstraZenecas coronavirusvaccin. I Raseborg har AstraZenecas vaccin getts åt riskgrupperna. Därför är alla vaccinationstider för riskgrupperna under vecka 12 avbokade. Alla personer som hör till riskgrupp 1 eller 2 och som har en vaccinationstid bokad för vecka 12 har informerats om avbokningarna per SMS.

Vaccineringarna med AstraZenecas vaccin återupptas tidigast 29.3.2021. Staden informerar genast vi vet när vi kan återuppta riskgruppernas vaccinering.

Restriktioner och rekommendationer fortsätter!

De uppdaterade restriktionerna och rekommendationerna hittas här.

Vi påminner om att regionförvaltningsverkets (AVI) beslut gäller också i Raseborg:

 • Aktörer ska säkerställa att kontakter mellan personer i utrymmen kan faktiskt undvikas. I kraft till och med 14.4.2021.
 • Stängning av utrymmen, bland andra utrymmen för inomhussport och annan hobbyverksamhet, i kraft till och med 28.3.2021
 • Allmänna tillställningar förbjudna och rekommendation att undvika också alla onödiga närkontakter med andra personer, i kraft till och med 14.4.2021.

  Vi följer med läget kontinuerligt och informerar om möjliga ändringar.

19.03.2021 / Petra Louhimies

THL har beslutit att tillfälligt avbryta användningen av AstraZenecas coronavirusvaccin. Därför är alla vaccinationstider för riskgrupperna under vecka 12 tillfälligt avbokade. Alla personer som hör till riskgrupp 1 eller 2 och som har en vaccinationstid bokad för vecka 12 informeras om avbokningarna per SMS.

Vaccineringarna med AstraZenecas vaccin återupptas tidigast 29.3.2021. Staden informerar genast vi vet när vi kan återuppta riskgruppernas vaccinering.

Observera att detta gäller endast personer i riskgrupp 1 och 2, de äldre åldersgrupperna vaccineras med Pfizer BioNTechs vaccin.

Läs mer på THL:s webbplats.


18.03.2021 / Petra Louhimies

Vaccineringar av personer födda 1941–1946 börjar på onsdag 24.3.2021! 

Följande instruktioner gäller endast för personer födda åren 1941–1946. Vi meddelar genast när vi kan öppna upp tider också för 1947–1951 födda!

Så här bokar du din vaccinationstid 

Tid till vaccination kan bokas antingen via nättjänsten http://koronarokotusaika.fi/sv/ eller via en telefontjänst. 

 • Nätbokningen öppnas fredag den 19.3.2021 kl. 17.00 på adressen http://koronarokotusaika.fi/sv/ 
 • Telefontjänsten öppnas måndag den 22.3.2021 kl. 09.00 på numret 019 289 3141.  

Telefontjänsten har en återuppringningstjänst vilket betyder att vi ringer tillbaka om linjerna är upptagna.

För att undvika köer i telefontjänsten, rekommenderar vi att man använder nätbokningen.  

Det finns 1596 lediga tider vecka 12 för personer i åldersgruppen 1941–1946 födda vilket betyder att alla i denna grupp har möjlighet att få sitt vaccin under vecka 12. 

Vaccinationspunkterna 

Vaccinationspunkterna är:

 • Karis idrottshall, Idrottsgatan 3, Karis 
 • F.d. Hagahemmets utrymmen, Ekgränd 2, Ekenäs (OBS! En begränsad mängd tider!) 

Man kan boka sin tid till vilken vaccinationspunkt som helst, oberoende av var i Raseborg man bor. 

Vaccinet 

 Vaccinet för den här gruppen är Pfizer BioNTech Comirnaty. 

Praktiska anvisningar 

Kom ihåg följande när du kommer till vaccinationspunkten: 

 • Kom till vaccineringen endast om du är frisk! Kom inte till vaccineringen om du har symtom som tyder på coronavirusinfektion*  
 • Ta med FPA-kortet eller ett identitetsbevis  
 • För att undvika köer eller trängsel, kom till vaccineringspunkten vid rätt tidpunkt, ca 5 minuter före din vaccinationstid. 
 • Använd munskydd och håll ett avstånd på minst två (2) meter till andra 
 • Vaccinet ges i överarmen, kom klädd så att du lätt får din överarm synlig.  
 • Förbered dig på att stanna kvar för uppföljning i minst 15 minuter efter vaccinationen. 

*Vanliga symtom är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, illamående, försämrad allmänkondition. Ett ganska vanligt symtom är nedsatt smak- och luktsinne. 


17.03.2021 / Petra Louhimies

Det har bekräftats ett fall av coronavirus i Kiilan koulu.

Stadens smittskyddsteam kontaktar alla exponerade (22 elever och 5 som hör till skolans personal) senast under morgondagen per telefon och ger närmare anvisningar om karantän. Vårdnadshavare har fått vidare anvisningar samt information via Wilma om skolgången under karantäntiden.

De exponerade sätts i karantän i 14 dagar enligt sista exponeringsdagen.  

Detta händer då en coronavirussmitta konstateras

Om coronavirussmitta konstateras hos någon i skolan eller i dagvården, utreder Raseborgs stads smittskyddsteam om det har förekommit exponering och spårar de exponerade. De exponerade kontaktas personligen och sätts i karantän i 14 dygn med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Den som har blivit smittad med coronavirus ska stanna borta från skolan eller dagvården i minst 10 dygn från symtomens början, men vid behov längre så att hen varit symtomfri i minst två dygn (48 h) innan återvändo till skolan eller dagvården.

Smittskyddsläkaren bestämmer datumen för karantän och isolering enligt en helhetsbedömning.

Läs THL:s instruktioner kring karantän och isolering.


16.03.2021 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Utöver veckoöversikten informerar staden fortlöpande om nya fall och exponeringar som berör allmänheten i en större skala.

Veckoöversikt v. 9—10

Under veckorna 9–10 har det i Raseborg konstaterats 87 nya fall per 100 000 invånare, vilket betyder 24 nya fall under tidsperioden. Det kumulativa antalet fall i Raseborg under hela epidemin är 135 fall per 16.3.2021.

Vi har nu många enskilda smittor som inte hänger ihop med varandra. De flesta smittkällorna är kända men med finns även ett litet kluster där källan inte är känd. Det muterade viruset har nu identifierats i de flesta fallen.

Vaccinering

Statistik

Hittills har vaccinerats:

– 776 personer i riskgrupperna 1 och 2
– 1433 över 80-åringar (70 %)

Av hela befolkningen i Raseborg har 2659 personer, 9,6 % vaccinerats.

1940 födda och äldre

Raseborg har nu kallat alla 1940 födda och äldre (samt i samma hushåll boende över 65-åringar) till vaccinering. Stadens personal har ringt upp denna grupp och erbjudit vaccinationstid. Alla i denna grupp har alltså inte ännu fått sitt vaccin men man har bokat vaccinationstid till alla som har velat ta vaccinet.

Personer födda 1940 eller tidigare och som inte blivit uppringda av staden ombeds kontakta seniorrådgivningen tfn: 019 289 3133 för att få en tid för vaccinering.

1941 födda och yngre

Vaccinering av personer födda 1941 och yngre inleds snart! I slutet av veckan kommer vi med mer information om tidtabellen, tidsbokningen och vaccineringspunkterna. Tid för vaccinering kommer att kunna bokas per telefon och via webbtjänsten.

OBS! Vi ber att man inte ringer till hälsocentralen för att fråga om vaccineringen! Vaccineringen sker inte på HVC och personalen behövs till vårdarbete. Vi uppmanar alla att följa med våra stadens egna kanaler samt informationen i lokalmedia!

Riskgrupper

Samtidigt med de äldre åldersgrupperna vaccinerar vi personer födda 1952–2002 som hör till riskgrupp 1* eller 2**. OBS! Personer som hör till riskgrupp 2 och är födda 1952–2002 kan boka sin tid från och med i morgon onsdag 17.3.2021 kl. 17.

Riskgrupperna bokar sin tid via webbtjänsten http://koronarokotusaika.fi/sv/.

Vaccinet för denna grupp är: Astra Zeneca

Vaccinationspunkten för denna grupp är: f.d. Hagahemmets utrymmen i Ekenäs, adress Ekgränd 2.

Raseborg följer den nationella vaccinationsordningen. Vi informerar om hur vaccineringen framskrider via sidan https://www.raseborg.fi/coronavaccinering.

Restriktioner och rekommendationer fortsätter!

De uppdaterade restriktionerna och rekommendationerna hittas här.

Vi följer med läget kontinuerligt och informerar om möjliga ändringar.


* Riskgrupp 1: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19

 • Organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • Cancersjukdom under aktiv behandling
 • Svår störning i immunförsvaret
 • Svår kronisk njursjukdom
 • Svår kronisk lungsjukdom
 • Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom (vuxna)

**Riskgrupp 2: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19

 • Astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
 • Stroke eller annan neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
 • Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • Svår sömnapné
 • Psykossjukdom
 • Sjuklig fetma (BMI minst 40)

10.03.2021 / Petra Louhimies

Från och med idag onsdag 10.3.2021 kl. 17.00 kan personer som hör till riskgrupp 2** födda 1952–1961 boka en vaccineringstid via http://koronarokotusaika.fi/sv/ !

Det finns 133 tider lediga imorgon torsdag 11.3 och 336 ons-to 17-18.3.2021 för personer i riskgrupperna. Riskgrupperna vaccineras på f.d. Hagahemmets utrymmen i Ekenäs (Ekgränd 2).

Dessa lediga tider kan alltså bokas av personer som

 • hör till riskgrupp 1* (födda 1952–2002) eller
 • riskgrupp 2 (födda 1952–1961).

Riskgrupperna vaccineras med Astra Zenecas vaccin som inte lämpar sig för över 70-åringar. Därför är övre åldersgränsen i bägge fallen personer födda 1952.

*Grupp 1: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19

 • Organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • Cancersjukdom under aktiv behandling
 • Svår störning i försvarssystemet
 • Svår kronisk njursjukdom
 • Svår kronisk lungsjukdom
 • Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom (vuxna)

**Grupp 2: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19

 • Astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
 • Stroke eller annan neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
 • Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret 
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • Svår sömnapné
 • Psykossjukdom
 • Sjuklig fetma (BMI minst 40)

Praktiska anvisningar

När du kommer till vaccineringen, ska du ha med dig:

 • FPA-kort samt
 • kopia på senaste texten (till exempel epikris eller sjukberättelse) från vårdande enhet som bestyrker sjukdomens diagnos och svårighetsgrad.

Är du osäker på om du kan vaccineras, kontakta din vårdande läkare.

Vaccineringspunkten i Raseborg är: gamla Hagahemmets utrymmen, adress Ekgränd 2, Ekenäs.


9.03.2021 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Utöver veckoöversikten informerar staden fortlöpande om nya fall och exponeringar som berör allmänheten i en större skala.

Veckoöversikt v. 8—9

Under veckorna 8–9 har det i Raseborg konstaterats 127 nya fall per 100 000 invånare, vilket betyder 35 nya fall under tidsperioden. De allra senaste dagarna har siffran dock sjunkit lite, till 101/100 000 de senaste 14 dagarna. Det kumulativa antalet fall i Raseborg under hela epidemin är 127 per 9.3.2021.

Det muterade viruset har nu identifierats i tre olika smittkedjor (25 personer) medan sex olika kedjor (10 personer) har haft det så kallade vanliga coronaviruset.

– Våra siffror ligger på en mycket högre nivå än tidigare så det finns alla skäl till strikta restriktioner. Samtidigt är det viktigt att värna om välbefinnande hos barn och unga och därför har barn under 12 år möjlighet till hobbyverksamhet. Men viruset smittar i alla åldersgrupper så också i barnens hobbyverksamhet är det skäl att strikt följa hygien- och säkerhetsåtgärder, säger chefsläkare Tove Wide.
– Vi bör var och en sträva till så få kontakter som möjligt och att använda munskydd noggrant på allmänna platser. Man ska också komma ihåg att desinficera händerna när man tagit bort munskyddet.

Vaccinering

Som bäst vaccineras 1940 födda och äldre parallellt med hemvårdens klienter och personer i riskgrupp 1* födda 1952–2002. 

Hittills har vaccinerats:

– Alla klienter på stadens äldreboenden som önskat få vaccinet
– Hemvårdens över 80-åriga klienter som önskat få vaccinet

– 350 personer i riskgrupp 1
– Av över 80-åringarna har 1129 personer (54,7 %) vaccinerats, samt 151 personer i samma hushåll boende över 65-åringar.

– Av hela befolkningen i Raseborg har 6,7 % vaccinerats. (OBS! Korrigerad från 8 % till 6,7 %!)

1940 födda och äldre kontaktas av staden per telefon (börjandes från de äldsta) för att erbjudas tid för vaccinering. Samtidigt erbjuds 65 år fyllda personer som bor i samma hushåll en tid för vaccinering. 

Personer som är födda 1938 eller tidigare och som inte ännu har blivit uppringda av staden ombeds kontakta seniorrådgivningen tfn: 019 289 3133 för att få en tid för vaccinering.

Vaccinering av de äldre åldersgrupperna ordnas i Karis, Tenala, Pojo och Ekenäs.

Personer som hör till riskgrupp 1 som är födda 1952–2002 vaccineras på f.d. Hagahemmet i Ekenäs.

Vaccinering av 1941–1951 födda

När alla invånare födda 1940 eller tidigare fått en tid för vaccinering, öppnas telefon- och nätbokning först för 1941 födda och sedan för övriga i åldersgruppen  70–79-åringar (personer födda 1941–1951) i åldersordning. För tillfället kan vi inte ännu bekräfta när exakt den här gruppen kommer till vaccineringstur men vi informerar om tidpunkten och ger även information om tidsbokningen genast när tidtabellen kan bekräftas.

– Att 70–80-åringar ännu hamnar vänta på sin tur medan yngre i riskgruppen vaccineras, beror på att tillgången till Modernas vaccin som passar för över 70-åringar är sämre än tillgången till Astra Zenecas vaccin som alltså ges åt under 70-åringar, påpekar chefsläkare Tove Wide.

Raseborg följer den nationella vaccinationsordningen. Vi informerar om hur vaccineringen framskrider via sidan https://www.raseborg.fi/coronavaccinering.

Restriktioner och rekommendationer fortsätter!

De uppdaterade restriktionerna och rekommendationerna hittas via denna länk.

Vi följer med läget kontinuerligt och informerar om möjliga ändringar.


* Riskgrupp 1: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19

 • Organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • Cancersjukdom under aktiv behandling
 • Svår störning i immunförsvaret
 • Svår kronisk njursjukdom
 • Svår kronisk lungsjukdom
 • Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom (vuxna)

8.03.2021 / Petra Louhimies

Personer som har besökt restaurang Villa Smakhus i Ekenäs måndag 1.3.2021 mellan kl. 11.15 och 11.45 kan ha blivit exponerade för coronavirussmitta.

Dessa personer ska följa med sitt mående och söka sig till coronavirustest med mycket låg tröskel!

Via Coronaguiden kan man både göra en symtombedömning och boka tid till test.


2.03.2021 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Utöver veckoöversikten informerar staden fortlöpande om nya fall och exponeringar som berör allmänheten i en större skala.

Veckoöversikt v. 7—8

Under veckorna 7–8 har det i Raseborg konstaterats 72,5 nya fall per 100 000 invånare, vilket betyder 20 nya fall under tidsperioden.

De senaste veckornas fall har kommit från flera olika källor: de flesta inom familjer och bland familjebekanta. En smitta härstammar från utlandet och en person har blivit smittad på sin arbetsplats. I antalet finns också en smitta vars källa inte är känd. Flera av smittorna är misstänkta mutationsvirus.

– Även om de flesta fallen nu kommer från familjemedlemmar eller familjebekanta, har vi nu också fristående smittor – fall som inte hänger ihop på något sätt. Vår incidens är också högre än någonsin under pandemin. Lägger man ännu till att flera av smittorna misstänks vara mutationsvirus som smittar betydligt lättare och snabbare, är det nu om någonsin skäl att begränsa sina kontakter till det egna hemmet, säger överläkare Solveig Lundqvist.

Vaccinering

Som bäst vaccineras 1940 födda och äldre parallellt med hemvårdsklienter och personer i riskgrupp 1 födda 1952–1965. Alla klienter på stadens äldreboenden som önskat det har nu blivit vaccinerade. 

Vissa grupper har redan fått sin andra dos vaccin medan andra har fått vänta, det här beror på att direktiven för tiden mellan första och andra dosen har ändrats från 21 dagar till 12 veckor fr.o.m. 3.2.2021.

Hittills har vaccinerats:

– Alla klienter på stadens äldreboenden som önskat få vaccinet
– Hemvårdens över 85-åriga klienter som önskat få vaccinet

– 155 personer i riskgrupp 1
Av över 80-åringarna har 928 personer (45,5 %) vaccinerats, samt 98 personer i samma hushåll boende över 65-åringar.

– Av hela befolkningen i Raseborg har 6,7 % vaccinerats.

1940 födda och äldre kontaktas av staden per telefon för att erbjudas tid för vaccinering. Samtidigt erbjuds 65 år fyllda personer som bor i samma hushåll en tid för vaccinering. 

Personer som är födda 1934 eller tidigare och som inte ännu har blivit uppringda av staden ombeds kontakta seniorrådgivningen tfn: 019 289 3133 för att få en tid för vaccinering.

Vaccinering av de äldre åldersgrupperna ordnas i Karis, Tenala, Pojo och Ekenäs.

Personer som hör till riskgrupp 1* som är födda 1952–1965 vaccineras på f.d. Hagahemmet i Ekenäs.

Vaccinering av 1941–1951 födda

När alla invånare födda 1940 eller tidigare fått en tid för vaccinering, öppnas telefon- och nätbokning för 70–79-åringar (personer födda 1941–1951). För tillfället kan vi inte ännu bekräfta när exakt den här gruppen kommer till vaccineringstur men vi informerar om tidpunkten och ger även information om tidsbokningen genast när tidtabellen kan bekräftas.

Raseborg följer den nationella vaccinationsordningen. Vi informerar om hur vaccineringen framskrider via sidan https://www.raseborg.fi/coronavaccinering.

Restriktioner och rekommendationer fortsätter!

Alla de restriktioner som för tillfället är i kraft i Raseborg fortsätter fortfarande. Samtidigt förbereder vi oss på att verkställa de restriktioner som AVI och statsrådet informerat om, bland annat gällande distansstudier för högstadieskolorna och gymnasierna.

Vi följer med läget kontinuerligt och informerar om möjliga ändringar.


* Riskgrupp 1: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19

 • Organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • Cancersjukdom under aktiv behandling
 • Svår störning i immunförsvaret
 • Svår kronisk njursjukdom
 • Svår kronisk lungsjukdom
 • Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom (vuxna)


1.03.2021 / Stina Kreutzman

Uppdaterad 1.7.2022

Södra Finlands regionförvaltningsverk (AVI) har inga aktuella coronarestriktioner i kraft i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrik.


Följande rekommendationer gäller fortsättningsvis:

Munskydd

Institutet för hälsa och välfärd THL har slopat den allmänna rekommendationen om munskydd men munskydd kan fortfarande användas enligt eget övervägande

Institutet för hälsa och välfärd (THL) slopar den allmänna rekommendationen om munskydd för medborgare men med tre undantag:

THL rekommenderar att munskydd används fortfarande i offentliga lokaler och trafikmedel:

 • när man söker sig till vård eller test på grund av misstanke om corona
 • när man har symtom på luftvägsinfektion, men måste röra sig utanför hemmet
 • när man vet att man har exponerats för coronaviruset (t.ex. smittor har konstaterats i familjen) och inte kan undvika närkontakter utanför hemmet.

Observera att social- och hälsovården har egna rekommendationer och anvisningar om användningen av skydd. Personal inom hälsovården, vård och omsorg förutsätts fortsättningsvis använda mask i sitt arbete, både i kontakt med patienter/klienter och gemensamma möten.

Patienter/klienter inom hälsovården samt besökare till enheter inom vård och omsorg rekommenderas använda mask när man rör sig i de allmänna utrymmena.

Vid epidemisituationer i enheten följs tidigare instruktioner gällande FFP2-masker och annan skyddsutrustning.

Trots uppdateringen av rekommendationen kan var och en enligt eget övervägande fortfarande använda munskydd till exempel i sådana inomhuslokaler där det är svårt att undvika närkontakter.

Besök på våra boendeenheter

Vi rekommenderar följande vad gäller besök på våra boendeenheter:

 • Man kommer på besök endast om man är helt frisk.
 • Besök bokas gärna på förhand.
 • Munskydd skall användas då man rör sig i allmänna utrymmen. I patientrummet kan munskydd tas bort om både patienterna och besökarna i rummet har fått två vaccindoser.
 • Personalen ger besökare instruktioner kring noggrann handhygien och vid hosta.
 • Besökare ska sträva till att hålla 2 meters säkerhetsavstånd till klienten och personalen.
 • Besök sker i klientens rum, inte i de gemensamma utrymmena.
 • Ta hänsyn till andra närstående när du besöker enheterna, planera din vistelse så att även andra får chansen att komma på besök. Vi försöker att undvika en alltför stor mängd besökare samtidigt.
 • Enhetens förman ansvarar för att besöken kan ordnas tryggt.

Besök på bäddavdelningen

 • Besök endast med tidsbokning! Ring kl. 8–15 tel. 019-289 3070 och boka tid.
 • Besökstider: kl.13-16 och kl. 17-19.
 • Besök endast i patientrum, ej vistelse i allmänna utrymmen.
 • Besöken max. 1 timme/gång
 • Ej besök om ni har influensasymptom, magont eller diarré.
 • Besökare bör använda munskydd under hela vistelsen på avdelningen.
 • Handdesinfektion före och efter besök.
 • Patienter i livets slut, besök ordnas enligt skild överenskommelse.
 • Vid frågor, vänligen kontakta personalen!

1.03.2021 / Petra Louhimies

Information om hur vaccineringen framskrider samlas på sidan https://www.raseborg.fi/coronavaccinering. Vi informerar också om vaccineringarna på veckobasis i veckoöversikten som publiceras på tisdagar på stadens webbplats och som skickas till de lokala medierna.


26.02.2021 / Petra Louhimies

Södra Finlands regionförvaltningsverk har 24.2.2021 meddelat om ett beslut som ålägger många aktörer inom sjukvårdsdistriktet att säkerställa att nära kontakter mellan personer i utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets faktiskt kan undvikas.

Beslutet gäller:

 • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer
 • enskilda näringsidkare
 • kommuner och samkommuner
 • religionssamfund
 • offentligrättsliga organ

Beslutet är i kraft 25.2 – 14.3.2021, och är i enlighet med paragraf 58 d i den temporära lagen om smittsamma sjukdomar. Regionförvaltningsverkets beslut gäller inte restauranger – beslut om begränsning av restaurangernas verksamhet fattas av statsrådet.

Beslutet gäller aktörernas utrymmen inomhus som används för samtidig vistelse av mer än 10 kunder eller deltagare och avgränsade utomhusutrymmen som används för mer än 50 kunder eller deltagare samtidigt och för vars användning verksamhetsarrangören ansvarar vid en viss tidpunkt.

Regionförvaltningsverket vägleder aktörerna på allmän nivå vid genomförandet av den nya bestämmelsen och strävar efter att så snart som möjligt ge svar på de vanligaste frågorna på webbplatsen http://rfv.fi.

Läs mer om beslutet på Regionförvaltningsverkets sida.

Observera att dagens (26.2.2021) beslut om att stänga vissa utrymmen inom HUS-området inte gäller i Raseborgs stad!

Raseborgs stad förbereder sig också för de andra restriktionerna och åtgärderna som statsrådet informerade om i sitt informationstillfälle i går torsdag 25.2.2021. Vi informerar mer i början av vecka 9.


26.02.2021 / Petra Louhimies

På grund av nya positiva coronafall i Karjaan yhteiskoulu testas hela skolans personal samt alla elever på klasser 7 och 8. Stadens smittskyddsteam är i kontakt med alla berörda per telefon. Information har också skickats till vårdnadshavarna via Wilma.

På grund av det bekräftade fallet i Kiilan koulu, har barn som deltagit i församlingens eftermiddagsverksamhet på Lilla Prästgården i Karis satts i karantän. Smittspårningen är i kontakt med berörda familjer per telefon.

OBS! Raseborgs Wilma har nyligen uppdaterats, adressen wilma.raseborg.fi gäller inte lägre. Ny adress till Wilma är raseborg.inschool.fi.

Använder man Wilmas mobilapplikation, måste man byta till den nya adressen enligt följande anvisningar:

1. Öppna mobilapplikation och välj Roller

2. Radera aktiva användarnamn (klicka på Ändra och välj radera)

3. Klicka på “+” och välj alternativet “Välj Wilma”

4. Sök raseborg.inschool.fi i listan

5. Logga in med ditt användarnamn och lösenord

6. Om du har glömt ditt lösenord, gå till adressen raseborg.inschool.fi, och ändra ditt lösenord via Glömt lösenord? -länken. Du kan återställa ditt lösenord till den e-post du skapade kontot med. Elever och studerande bör begära om lösenordsbyte via skolan.

7. Om byte av lösenord inte fungerar eller om du har andra problem med Wilma användningen, vänligen kontakta skolan.

Observera att man alltid kan logga in i Wilma via webbläsaren, adressen http://raseborg.inschool.fi


23.02.2021 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Utöver veckoöversikten informerar staden fortlöpande om nya fall och exponeringar som berör allmänheten i en större skala.

Veckoöversikt v. 6—7

Under veckorna 67 har det i Raseborg konstaterats 18,1 nya fall per 100 000 invånare, vilket betyder 5 nya fall under tidsperioden. Det kumulativa antalet smittor är nu 90.

På restaurang Fyren i Ekenäs har ett litet antal gäster blivit exponerade för coronavirus lördagen 13.2.2021. Stadens smittspårningsteam har lyckats kartlägga de möjliga exponerade, mycket långt tack vare gästernas förhandsbokningar.

Staden påminner alla restauranggäster att meddela sitt telefonnummer antingen i samband med en förhandsbokning eller vid besöket. Detta hjälper med smittspårningen och gör att man snabbare och effektivare kan kontakta de möjliga exponerade ifall en exponering ägt rum.

Idag tisdag 23.2 informerade staden också om bekräftade fall av coronavirus i två skolor i Karis. Exponerade elever sätts i karantän och Karjaan yhteiskoulu övergår till distansundervisning nästa vecka, efter sportlovsveckan.

Riskgruppens vaccinering

Riskgruppens vaccineringar börjades med åldersgruppen 1952–1956 födda men nu kan vi på grund av vaccintillgången öppna upp lediga tider för en större åldersgrupp. Från och med fredagen 26.2.2021 kan personer som hör till riskgrupp 1* och är födda 1952–1965 boka sin tid via http://koronarokotusaika.fi/sv/.

Observera att endast personer i riskgruppen, inte deras anhöriga, är berättigade till vaccinet i detta skede! När man kommer till vaccineringen bör man ha med:

 • FPA-kort (utan FPA-kortet kan man inte få vaccinet!) samt
 • kopia på senaste texten (till exempel epikris eller sjukberättelse) från vårdande enhet som bestyrker sjukdomens diagnos och svårighetsgrad.

Detta är viktigt för att vi ska kunna bestyrka rätt riksgruppstillhörighet på plats. Är du osäker på om du kan vaccineras, kontakta din vårdande läkare.

Vaccinering av de äldre åldersgrupperna

Vi fortsätter vaccinera också den äldre befolkningen, 1940 födda och äldre inklusive närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll. Vi ringer upp alla 1940 födda och äldre i den takt vi får tillgång till vaccin som lämpar sig för denna grupp.

Av de över 80-åringarna har nu 745 personer vaccinerats, 36,5 % av hela åldersgruppen i Raseborg.

– Tillgången till vacciner är fortsättningsvis liten, och vi ber om tålamod av invånarna eftersom det dröjer. Alla som är villiga att ta vaccinet kommer att få det inom sinom tid, påminner hälsoservicechef Annika Rehn.

Vi informerar närmare då det blir aktuellt att vaccinera under 80-åringar! Vi ber också alla i olika riskgrupper att hålla koll på Raseborgs webbplats och vår information i de lokala medierna för hur vaccineringarna framskrider samt för nya lediga tider!

Raseborg följer strikt den nationella vaccinationsordningen. Vi kommer att informera närmare då vaccineringen framskrider och nya grupper står i tur. Följ med sidan https://www.raseborg.fi/coronavaccinering.

Restriktioner och rekommendationer fortsätter också i mars

Som tidigare informerats, fortsätter restriktionerna också i mars. Vi följer med läget kontinuerligt och informerar om möjliga ändringar.


* Riskgrupp 1: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19

 • Organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • Cancersjukdom under aktiv behandling
 • Svår störning i immunförsvaret
 • Svår kronisk njursjukdom
 • Svår kronisk lungsjukdom
 • Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom (vuxna)

23.02.2021 / Petra Louhimies

Det har bekräftats fall av coronavirus i Kiilan koulu och Karjaan yhteiskoulu. Det är fråga om sammankopplade smittor.

Stadens smittskyddsteam kontaktar alla exponerade under denna vecka per telefon.

De exponerade sätts i karantän i 14 dagar enligt sista exponeringsdagen. På grund av att så många lärare i skolan blivit exponerade, övergår Karjaan yhteiskoulu till distansundervisning nästa vecka, efter sportlovsveckan, för en veckas tid.

Detta händer då en coronavirussmitta konstateras

Om coronavirussmitta konstateras hos någon i skolan eller i dagvården, utreder Raseborgs stads smittskyddsteam om det har förekommit exponering och spårar de exponerade. De exponerade kontaktas personligen och sätts i karantän i 14 dygn med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Den som har blivit smittad med coronavirus ska stanna borta från skolan eller dagvården i minst 10 dygn från symtomens början, men vid behov längre så att hen varit symtomfri i minst två dygn (48 h) innan återvändo till skolan eller dagvården.

Smittskyddsläkaren bestämmer datumen för karantän och isolering enligt en helhetsbedömning.

Läs THL:s instruktioner kring karantän och isolering här.


19.02.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stads beredskapsgrupp samlades idag fredag 19.2.2021 för att diskutera de rådande restriktionerna och rekommendationerna.

Rekommendationerna och restriktionerna är i kraft till och med 31.3.2021 eller tills annat meddelas.

Situationen utvärderas kontinuerligt och staden informerar om möjliga ändringar fortlöpande.

Munskydd

Rekommendation för användning av munskydd gäller personer som fyllt 12 år.

THL:s rekommendation om munskydd gäller i hela landet och för Nyland som är i fasen för samhällsspridning rekommenderas användning av munskydd också på alla arbetsplatser samt vid hobby- och frivilligverksamhet inomhus, om flera personer vistas i samma utrymme.

THL rekommenderar användning av munskydd i följande situationer och för följande personer:

 • Alltid i kollektivtrafik och andra kollektiva trafikmedel, till exempel taxi.
 • Alltid i offentliga lokaler, inklusive skolor och läroanstalter från och med årskurs 6 i grundskolan.
 • I arbetsgemenskaper inomhus, om flera personer arbetar eller vistas i samma rum.- Användning av visir är ett alternativ för personer som av hälsoskäl inte kan använda munskydd.

Utbildning

 • Gymnasierna har återgått till närstudier 11.1.2021. Beslutet ses över vid behov och distansstudier införs snabbt om det behövs.
 • Inför studentskrivningarna rekommenderas abiturienterna att försätta sig i frivillig karantän för 14 dagar.
 • Andra årets gymnasiestuderande övergår till distansundervisning inför studentskrivningarna
 • Vid andra läroanstalter på andra stadiet kan närstudier tillåtas när det stöder studerandes inlärning.
 • Grundläggande utbildningen följer de restriktioner som social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet gett, bland annat gällande munskydd. PRAO-perioder ordnas inte för tillfället.
 • Kulturinstitutet fortsätter med distansundervisning alltid då det är möjligt.

Museer, bibliotek, ungdomsgårdar

 • Raseborgs museum är stängt.
 • Stadens ungdomsgårdar får hålla öppet med begränsningar, för att kunna erbjuda ungdomar en trygg plats inomhus på fritiden.
 • Biblioteken hålls stängda men man kan hämta ut reserverat material enligt bibliotekens instruktioner.

Idrott

 • Simhallen och stadens idrottsutrymmen samt skolornas gymnastiksalar är stängda.
 • I enlighet med Olympiska kommitténs rekommendation tillåter staden att toppidrottare över 20 år med landslagsuppdrag samt lag som tävlar på FM- eller division 1 nivå får träna i stadens utrymmen. Idrottskansliet skickar närmare information och instruktioner till dessa idrottare och lag.
 • Barn födda 2008 och senare tillåts träna inomhus med vissa restriktioner. Bland annat får gruppstorleken vara maximalt 10 personer med tränare inräknat. Fritidschefen informerar föreningarna skilt med noggrannare anvisningar gällande bokningar.

Allmänna tillställningar och distansarbete

Privata tillställningar och närkontakter

 • I enlighet med rekommendationen från huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp rekommenderar också Raseborgs stad att begränsa närkontakterna till endast dem som bor i samma hushåll eller jämförbara förhållanden.
 • Privata tillställningar eller träffar rekommenderas inte!

16.02.2021 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Utöver veckoöversikten informerar staden fortlöpande om nya fall och exponeringar som berör allmänheten i en större skala.

Veckoöversikt v. 5—6

Under veckorna 5—6 har det i Raseborg varit 14,5 nya fall per 100 000 invånare, vilket betyder 4 nya fall under tidsperioden.

Fira sportlov tryggt i Raseborg

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har kommit med tydliga instruktioner för sportlovsfirare. Det finns risk för smitta överallt i Finland och epidemisituationen lever hela tiden. Resande ökar risken för att viruset sprids ytterligare. Därför rekommenderar THL att man

 • vistas utomhus i närområdet och tillbringar tid med sin närmaste krets,
 • undviker folksamlingar och avstår från after ski och
 • beaktar den regionala epidemisituationen

Regeringen rekommenderar att man undviker alla onödiga resor till utlandet! Om du ändå väljer att resa, är det av stor vikt att du följer alla direktiv för att förhindra smittspridning och tar ansvar för att boka de behövliga coronatesten både före och efter inresa till Finland och tar reda på karantänreglerna. Läs THL:s instruktioner om resor och coronaviruspandemin här.

— Raseborg bjuder på otaliga utelivsmöjligheter som man njuta av under sportlovet — skida i Västerby och dricka varm kakao vid en eld, åk slalom eller pulka, bygg ett snöslott eller besök ett naturområde som du inte varit till tidigare. Jag rekommenderar också varmt att stöda alla våra utmärkta lokala företag genom att köpa deras tjänster och produkter, säger Raseborgs turistchef Ville Vuorelma.

Vaccineringen

I fredags (12.2) fick vi ett litet antal doser Astra Zenecas vaccin till Raseborg. Vaccinet lämpar sig till under 70-åringar vilket betyder att vi kunde öppna 160 vaccinationstider till personer i riskgruppen, födda 1952–1956.

Det finns ännu några lediga vaccinationstider för denna grupp för denna veckas torsdag, 18.2.2021 och flera lediga tider till följande vecka, v. 8! Bokningen gör man via http://www.koronarokotusaika.fi/sv/ , på sajten finns tydliga instruktioner till hur man gör bokningen.

Observera att vi ringer upp endast de äldre åldersgrupperna, 1940 födda och äldre. 1941 födda och yngre ska i detta skede vänta på att nät- och telefonbokningen blir möjligt. Vi ber också alla i olika riskgrupper att hålla koll på Raseborgs webbplats och vår information i de lokala medierna för hur vaccinationerna framskrider samt för nya lediga tider!

Raseborg följer strikt den nationella vaccinationsordningen. Vi kommer att informera närmare då vaccineringen framskrider och nya grupper står i tur. Följ med sidan https://www.raseborg.fi/coronavaccinering.

Restriktioner och rekommendationer fortsätter i februari

Som tidigare informerats, fortsätter restriktionerna i februari. Vi följer med läget kontinuerligt och informerar fortlöpande om möjliga ändringar.


12.02.2021 / Petra Louhimies

Raseborg har fått ett litet antal doser av Astra Zenecas vaccin som lämpar sig till personer som är under 70 år gamla.

Vi kan alltså nu öppna 160 vaccinationstider att boka för personer födda 1952–1956, som hör till den första riskgruppen:

Grupp 1: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19

 • Organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • Cancersjukdom under aktiv behandling
 • Svår störning i immunförsvaret
 • Svår kronisk njursjukdom
 • Svår kronisk lungsjukdom
 • Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom (vuxna)

Dessa tider kan endast bokas via nätet på adressen: https://www.koronarokotusaika.fi/sv/

Tidsbokning via telefon är inte ännu möjligt i detta skede.

Praktiska anvisningar

När du kommer till vaccineringen, ska du ha med dig:

 • FPA-kort (ytterst viktigt!)
 • Identitetsbevis om du har ett sådant
 • kopia på senaste texten från vårdande enhet som bestyrker sjukdomens diagnos och svårighetsgrad (läkarintyg behövs inte).

Vaccineringspunkten i Raseborg är:
gamla Hagahemmets utrymmen, adress Ekgränd 2, Ekenäs.

OBSERVERA! Vi ringer upp som bäst de äldre åldersgrupperna vars vaccinering fortsätter samtidigt!


9.02.2021 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Utöver veckoöversikten informerar staden fortlöpande om nya fall och exponeringar som berör allmänheten i en större skala.

Veckoöversikt v. 4—5

Under veckorna 4–5 har det i Raseborg varit 21,75 nya fall per 100 000 invånare, vilket betyder 6 nya fall under tidsperioden.

På fredag 5.2.2021 informerade staden om ett bekräftat coronafall i Ekenäs gymnasium. Ca. 30 personer är i karantän.

Vaccineringen

Vaccineringen fortskrider i den takt vi får vaccin till Raseborg.

Raseborg följer strikt den nationella vaccinationsordningen. Vi kommer att informera närmare då vaccineringen framskrider och nya grupper står i tur. Följ med sidan https://www.raseborg.fi/coronavaccinering.

Vaccinering av den äldre befolkningen börjar genast vi får tillgång till mer vaccin. Raseborg kommer att ringa upp de äldre åldersgrupperna i tur och ordning, och i samband med samtalet erbjuder vi en vaccinationstid och gör bokningen om man så önskar.

Senare kommer det att finnas möjlighet att själv boka sin tid via en webbtjänst eller per telefon.

Restriktioner och rekommendationer fortsätter i februari

Som tidigare informerats, fortsätter restriktionerna i februari.


5.02.2021 / Petra Louhimies

Det har bekräftats fall av coronavirus på Ekenäs gymnasium.

Stadens smittskyddsteam kontaktar alla exponerade under kvällen (5.2.2021) eller senast imorgon per telefon.

De exponerade sätts i karantän i 14 dagar enligt sista exponeringsdagen. Om skolgången under karantäntiden informeras mer via Wilma. För andra än de exponerade fortsätter skolgången som vanligt enligt gällande säkerhetsregler.

Detta händer då en coronavirussmitta konstateras

Om coronavirussmitta konstateras hon någon i skolan eller i dagvården, utreder Raseborgs stads smittskyddsteam om det har förekommit exponering och spårar de exponerade. De exponerade kontaktas personligen och sätts i karantän i 14 dygn med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Den som har blivit smittad med coronavirus ska stanna borta från skolan eller dagvården i minst 10 dygn från symtomens början, men vid behov längre så att hen varit symtomfri i minst två dygn (48 h) innan återvändo till skolan eller dagvården.

Smittskyddsläkaren bestämmer datumen för karantän och isolering enligt en helhetsbedömning.

Läs THL:s tydliga instruktioner om karantän och isolering.


2.02.2021 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Utöver veckoöversikten informerar staden fortlöpande om nya fall och exponeringar som berör allmänheten i en större skala.

Veckoöversikt v. 3—4

Under veckorna 3–4 har det i Raseborg varit 14,5 nya fall per 100 000 invånare, vilket betyder 4 nya fall under tidsperioden.

Vi har hittills kunnat hålla smittan borta från Raseborgs boendeenheter samt bäddavdelningen och det har inte heller konstaterats några dödsfall relaterade till coronaviruset.

Sedan 18.1 till måndag 1.2 kl. 9.30 har 685 coronavirustester tagits, ett medeltal på 48 tester/dag. Kapacitet finns för mer testning, testtid får man vanligen samma dag (senast följande) och svaret kommer i regel inom 24 timmar. Vi uppmanar fortsättningsvis till testning med låg tröskel: det ger möjlighet till att snabbt spåra smittkällor och sätta eventuella exponerade i karantän för att snabbt stoppa spridning av smittan.

– Förebyggande av smittspridning är den viktigaste åtgärden vi har för tillfället, säger Annika Rehn, chef för hälsovårdstjänster på Raseborgs stad.

– Att följa restriktioner och rekommendationer är en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga smittspridning. Vi har haft en bra situation i Raseborg och jag hoppas att det förblir på det sättet. Därför är det viktigt att fortsättningsvis vara uppmärksam på vilka begränsningar och rekommendationer som är gällande, fortsätter Rehn.

Via Coronaguiden gör man snabbt och behändigt en symtombedömning och kan vid behov boka tid till ett coronavirustest. http://koronabotti.hus.fi

Vaccineringen

Under januari månad, 11.1–30.1.2021 har det i Raseborg och Hangö vaccinerats dryga 1000 personer.

Vaccineringen fortskrider i den takt vi har tillgång till vacciner.

Raseborg följer strikt den nationella vaccinationsordningen. Alla kommer att få sitt vaccin då de står i tur. Vi kommer att informera närmare då vaccineringen framskrider och nya grupper står i tur. Följ med sidan https://www.raseborg.fi/coronavaccinering.

Restriktioner och rekommendationer fortsätter i februari

Som tidigare informerats, fortsätter restriktionerna i februari.

– Det beklagliga för tillfället är de nya virusformerna som sprider sig lättare, säger hygienskötare Pia Halavakoski.

– Trots att det givetvis finns en trötthet i att följa ikraftvarande begräsningar är det ändå viktigt att fortsättningsvis göra det för att bibehålla den goda situation vi de facto har i Raseborg, uppmanar Annika Rehn.


26.01.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stads beredskapsgrupp samlades idag tisdag 26.1.2021 för att diskutera de rådande restriktionerna och rekommendationerna. I enlighet med statsrådets rekommendationer (25.1.2021) beslöt beredskapsgruppen att fortsätta med största delen av de rekommendationer och restriktioner som nu är i kraft.

Rekommendationerna och restriktionerna är i kraft till och med 28.2.2021 eller tills annat meddelas.

Situationen utvärderas kontinuerligt och staden informerar om möjliga ändringar fortlöpande.

Munskydd

Rekommendation för användning av munskydd gäller personer som fyllt 12 år.

THL:s rekommendation om munskydd gäller i hela landet och för Nyland som är i fasen för samhällsspridning rekommenderas användning av munskydd också på alla arbetsplatser samt vid hobby- och frivilligverksamhet inomhus, om flera personer vistas i samma utrymme.

THL rekommenderar användning av munskydd i följande situationer och för följande personer:

 • Alltid i kollektivtrafik och andra kollektiva trafikmedel, till exempel taxi.
 • Alltid i offentliga lokaler, inklusive skolor och läroanstalter från och med årskurs 6 i grundskolan.
 • I arbetsgemenskaper inomhus, om flera personer arbetar eller vistas i samma rum.- Användning av visir är ett alternativ för personer som av hälsoskäl inte kan använda munskydd.

Utbildning

 • Gymnasierna har återgått till närstudier 11.1.2021. Beslutet ses över vid behov och distansstudier införs snabbt om det behövs.
 • Vid andra läroanstalter på andra stadiet kan närstudier tillåtas när det stöder studerandes inlärning.
 • Grundläggande utbildningen följer de restriktioner som social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet gett, bland annat gällande munskydd. PRAO-perioder ordnas inte för tillfället.
 • Kulturinstitutet fortsätter med distansundervisning alltid då det är möjligt.

Museer, bibliotek, ungdomsgårdar

 • Raseborgs museum är stängt.
 • Stadens ungdomsgårdar får hålla öppet med begränsningar, för att kunna erbjuda ungdomar en trygg plats inomhus på fritiden.
 • Biblioteken hålls stängda men man kan hämta ut reserverat material enligt bibliotekens instruktioner.

Idrott

 • Simhallen och stadens idrottsutrymmen samt skolornas gymnastiksalar är stängda.
 • I enlighet med Olympiska kommitténs rekommendation tillåter staden att toppidrottare över 20 år med landslagsuppdrag samt lag som tävlar på FM- eller division 1 nivå får träna i stadens utrymmen. Idrottskansliet skickar närmare information och instruktioner till dessa idrottare och lag.
 • Under 13-åringar tillåts träna inomhus med vissa restriktioner. Bland annat får gruppstorleken vara maximalt 10 personer med tränare inräknat. Fritidschefen informerar föreningarna skilt med noggrannare anvisningar gällande bokningar.

Allmänna tillställningar och distansarbete

Privata tillställningar och närkontakter

 • I enlighet med rekommendationen från huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp rekommenderar också Raseborgs stad att begränsa närkontakterna till endast dem som bor i samma hushåll eller jämförbara förhållanden.
 • Privata tillställningar eller träffar rekommenderas inte!

Veckoöversikt

Vecka 2–3:

 • 2 nya fall (båda personer som inte är skrivna i Raseborg) vilket betyder en sänkning tillbaka till 7,25/100 000/2 veckor.
 • Under dessa två veckor har 563 tester tagits på HUS Raseborgs Drive-In. Det betyder ca 40 test per dag. Detta antal skulle gärna få stiga ytterligare, så att vi med säkerhet får fast smittorna och kan göra smittspårning.

— Man ska inte bli hemma och vänta på att flunsan går om, utan man ska låta testa sig även om det kanske känns onödigt. Om man ens får en tanke om att ’borde jag’, är svaret på det JA, säger hygienskötare Pia Halavakoski.

Information om vaccinering

Observera! HUS (Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt) nätbokning för allmänheten är inte öppen i Raseborg ännu! Information om vaccineringen i Raseborg uppdateras till sidan raseborg.fi/coronavaccinering

Coronavaccineringen kom igång i Raseborg och Hangö på måndag 11.1.2021. För tillfället får Raseborg ett begränsat antal vaccin per vecka och vaccin ges efterhand som de kommer till Raseborg.

Vaccineringsordningen grundar sig på nationella linjedragningar och förordningen från statsrådet 22.12.2020, som Raseborgs stad följer. Det är inte möjligt att kringgå den officiella vaccinationsordningen. 

Vi informerar målgruppen berättigad till vaccinering om tidtabeller och tidsbokning direkt då vaccineringstidtabellerna har säkerställts!

Under de första veckorna har man vaccinerat ca. 500 doser och i slutet av denna vecka (v. 4) är målet sammanlagt 950 doser.

Gruppen som nu vaccineras är:

– Personal inom dygnetruntomsorgen för de äldre

Gruppen som är följande i tur är:
– hemvårdens klienter

Vaccinering av hemvårdens klienter påbörjas som följande steg. Hemvården är i kontakt med de klienter som står i tur.

Grupper som redan vaccinerats är:

– Sjukvårdspersonal som deltar i provtagning eller i vård av patienter med misstänkt eller konstaterad coronainfektion.

– Boende inom dygnetruntomsorgen för äldre.

Vaccineringen av klienter på dygnetruntomsorgen för de äldre avslutas idag 26.1.2021 vilket betyder att klienter på boendeenheter för de äldre i Raseborg och Hangö nu är vaccinerade. Största delen av klienterna har tagit vaccinet vilket betyder att vaccinationstäckningen för den här gruppen är närmare 100 %.


12.01.2021 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Utöver veckoöversikten informerar staden fortlöpande om nya fall och exponeringar som berör allmänheten i en större skala.

Veckoöversikt v. 53—1

Under veckorna 53–1 har det i Raseborg varit 43,5 nya fall per 100 000 invånare, en ordentlig ökning under jul och nyår (jämfört med 7,25/100 000/2 veckor under veckorna 51–52). Detta betyder 12 nya fall den senaste 14 dagars perioden i Raseborg.

De allra flesta känner till smittkällan men i siffran finns också smittor vars källa förblir oklar.

Hygienskötaren Pia Halavakoski uppmanar personer med symtom* som tyder på coronavirusinfektion fortsättningsvis att testa sig.

”Till exempel på måndag 11.1 syntes en rejäl minskning i testerna. Men viruset försvann ingenstans även om året bytte”, påminner Halavakoski.

Via Coronaguiden gör man snabbt och behändigt en symtombedömning och kan vid behov boka tid till ett coronavirustest.

Restriktionerna fortsätter hela januari månad

Raseborgs stads beredskapsgrupp beslöt på sitt möte 8.1.2021 att i enlighet med HNS-området fortsätta restriktionerna åtminstone fram till 31.1.2021. Situationen utvärderas kontinuerligt och staden informerar om möjliga ändringar fortlöpande.

Södra Finlands regionalförvaltningsverk har också förlängt restriktionerna gällande allmänna tillställningar till och med 31.1.2021. Detta betyder att alla allmänna tillställningar är förbjudna, med ett undantag för möten med max. 10 deltagare, som är lagstadgade eller annars absolut nödvändiga.

De i kraft varande restriktionerna och rekommendationerna hittas på den här sidan.

*Symtomen kan vara: feber, hosta, snuva, täppthet, halsont, irriterad hals, huvudvärk, muskelvärk, avsaknad av lukt- och/eller smaksinnet, magsymtom (t.ex magont, diarré, uppkastning) andnöd, trötthet, matthet. Ett av ovannämnda symtom räcker för att gå på test!


7.01.2021 / Petra Louhimies

Coronavaccinering inleds i Raseborg och Hangö måndagen den 11.1.2021. Vaccinationerna sker som ett samarbete mellan Raseborg och Hangö, med vaccinationspunkten i Raseborg.

Nu vaccineras endast den personal i Raseborg och Hangö som deltar i provtagning eller i vård av patienter med misstänkt eller konstaterad coronainfektion. Sammanlagt handlar det om cirka 100 personer.

Från vecka 3 vaccineras personal och boende inom dygnetruntomsorgen för äldre. Personalen vaccineras i detta skede vid vaccinationspunkten i Raseborg medan boende inom dygnetruntomsorgen för de äldre vaccineras i boendeenheterna.

Vaccineringen av de äldre åldersgrupperna kommer igång högst troligen under februari månad. Information om allmänhetens vaccinering ges vid ett senare tillfälle, då det klarnar sig bland annat vilken typ och vilken mängd vaccin som blir tillgängligt.

Raseborgs stad informerar om vaccinationerna på webbplatsen på adressen www.raseborg.fi/coronavaccinering samt via lokala medier.


15.12.2020 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Utöver veckoöversikten informerar staden fortlöpande om nya fall och exponeringar som berör allmänheten i en större skala.

OBS! Under julhelgerna publiceras veckoöversikten inte!

Veckoöversikt v. 49—50

Under veckorna 49–50 har det under de 14 senaste dagarna i Raseborg varit 14 nya fall per 100 000 invånare. Räknar man med personer som befinner sig i Raseborg men inte är skrivna här, är siffran 22 fall per 100 000 invånare, under den senaste 14 dagars perioden.

Chefsläkaren Tove Wide berättar:

”Coronafallen i Finland ökar något. Läget är värst i Nyland men antalet nya fall har stabiliserats då man jämför de två senaste veckorna med två veckor innan. Det betyder att restriktionerna som infördes har gjort nytta.

I Raseborg har situationen också hållits på liknande nivå som tidigare. Vi har inte haft massexponeringar de senaste veckorna. Det betyder att de som fått smittan har varit försiktiga och inte rört sig bland folk.

Det är till stor hjälp att ni alla avstår från evenemang, fester, stora möten och överlag försöker begränsa kontakterna till de som är allra viktigast. Det är till hjälp att mänskor nu lärt sig använda ansiktsmask i butiker, på arbetsplatser och andra platser där det rör sig mycket folk.”

Restriktioner och rekommendationer

Under de senaste veckorna har det kommit många nya restriktioner och rekommendationer, och flera av dem är i kraft ännu över julhelgerna. I slutet av veckan ordnas i Nyland åtminstone två olika möten angående restriktioner och hur länge de är i kraft, och stadens beredskapsgrupp samlas ännu på fredag.

De restriktioner och rekommendationer som för tillfället är i kraft finns i den här artikeln.

Några av de viktigaste att komma ihåg:

 • Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.
 • Alla stadens offentliga utrymmen stängda (bl.a. simhallen, museet, konditionssalarna).
  • Ungdomsgårdarna öppnar sina dörrar – vi informerar skilt om detaljerna.
 • All organiserad hobbyverksamhet för alla åldrar inomhus och all hobbyverksamhet utomhus för över 20-åringar avbryts.
 • Alla turer på uteidrottsplatserna för över 20-åringar inhiberas.
 • Hobbyverksamheten för under 20-åringar fortsätter utomhus enligt de instruktioner som skickats till föreningarna per e-post från stadens fritidsavdelning 2.12.2020

Inga tävlingar, matcher eller serier får arrangeras.


8.12.2020 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Utöver veckoöversikten informerar staden fortlöpande om nya fall och exponeringar som berör allmänheten i en större skala.

Veckoöversikt v. 48—49

Under veckorna 48–49 har 4 (fyra) nya fall av coronavirussmitta konstaterats i Raseborg.

Detta motsvarar 14,5 nya fall/100 000 invånare under de senaste 14 dagarna.

Utöver det finns fall av icke-raseborgare som befinner sig i Raseborg och någon ny smitta dyker det upp på vårt område nästan varje dag och det är inte förutsägbart var. ”Många vet inte varifrån de fått smittan och de positiva fallen finns i olika åldersgrupper, olika arbetsplatser, olika regioner”, säger chefsläkaren Tove Wide.

”De senaste veckorna har vi inte haft massexponeringar vilket beror på att invånarna varit försiktiga.

I Västra Nyland har vi en lugnare situation än i huvudstadsregionen men situationen kan snabbt ändra. Hela Nyland är i spridningsfasen och nu kämpar vi alla hårt för att situationen inte skall eskalera. Vi har ännu några vintermånader att kämpa innan vaccin kan ges befolkningen. Munskydd bör användas av alla över 15 år gamla på allmänna platser. Det är önskvärt att vi alla begränsar våra kontakter till det minimala under de kommande veckorna.” tillägger Wide.

Restriktioner och rekommendationer

Under de senaste veckorna har det kommit många nya restriktioner och rekommendationer. Se hela listan här.

Några av de viktigaste att komma ihåg:

 • Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.
 • Alla stadens offentliga utrymmen stängda (bl.a. simhallen, ungdomsgårdarna, konditionssalarna.)
  • Biblioteken lånar ut reserverat material
 • All organiserad hobbyverksamhet för alla åldrar inomhus och all hobbyverksamhet utomhus för över 20-åringar avbryts.
 • Alla turer på uteidrottsplatserna för över 20-åringar inhiberas.
 • Hobbyverksamheten för under 20-åringar fortsätter utomhus enligt de instruktioner som skickats till föreningarna per e-post från stadens fritidsavdelning 2.12.2020
 • Inga tävlingar, matcher eller serier får arrangeras.

25.11.2020 / Petra Louhimies

På grund av coronaepidemin har vi följande regler i kraft i våra boendeenheter:

 • Man får komma på besök endast om man är helt frisk.
 • Alla besök ska bokas på förhand, endast 1 besökare/klient, maximalt 3 besökare/enhet.
 • När man kommer på besök och under hela besöket ska munskydd användas.
 • Personalen ger besökarna instruktioner bland annat gällande handhygien.
 • Besökare ska sträva till att hålla 2 meters säkerhetsavstånd till klienten.
 • Alltid då det är möjligt, ordnas besöken i ett skilt infektionssäkert utrymme där det finns till exempel ett droppskydd (pleksiglas) mellan besökaren och klienten. I andra fallsker besöken i klientens rum, inte i de gemensamma utrymmena.
 • Besöket får vara 30 minuter.

Enhetschefen ansvarar för att besöken kan ordnas tryggt, och kan vid behov hamna bedöma möjligheten till besök på nytt. Alltid är besök inte möjliga.


24.11.2020 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Utöver veckoöversikten informerar staden fortlöpande om nya fall och exponeringar som berör allmänheten i en större skala.

Veckoöversikt v. 46—47

Under veckorna 46–47 har 3 (tre) nya fall av coronavirussmitta konstaterats i Raseborg.

Detta motsvarar 11 nya fall/100 000 invånare under de senaste 14 dagarna.

”Situationen i Nyland är allvarlig med en ökning av över 60 % av nya fall inom en vecka. I Raseborg är situationen för tillfället lugn med 11 nya fall per 100 000 och 2 veckor. Också procentandelen positiva av alla testade är tillsvidare låg. Vi bör dock beakta att många människor av olika skäl är tvungna att flytta på sig, många går i skola eller arbetar på annan ort.  

Vi bör också minnas att det vi gör idag påverkar situationen om två veckor. Det gäller alltså att handla proaktivt även om situationen i Raseborg är bättre just nu än inom huvudstadsregionen. Nya begränsningar har införts och ytterligare restriktioner kommer nästa vecka. De kommer att gälla en tre veckors period och vara lika i hela Nyland. Restriktionerna gäller bland annat användning av ansiktsmask, allmänna tillställningar, distansarbete och hur vi skyddar riskgrupper.

Speciellt ber vi om eftertanke och iakttagande av regler då vi besöker ställen där äldre personer och andra i riskgrupp bor. Målet är att skydda riskgrupper och att sjukhusen skall kunna vårda både corona- och andra patienter. Vi har vintermånader framför och måste kämpa ännu några månader i väntan på ett vaccin.”,
säger chefsläkare Tove Wide.

Nya restriktioner och rekommendationer

Nya restriktioner och rekommendationer bland annat gällande allmänna tillställningar är redan i kraft, men nya, striktare begränsningar är att vänta. Vi uppdaterar rekommendationerna till stadens webbplats samt informerar via sociala medier och lokala medier.


23.11.2020 / Petra Louhimies

På grund av det ändrade epidemiläget i huvudstadsregionen har följande rekommendationer och restriktioner gjorts också för hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistriktets del.

Uppdaterade rekommendationer:

 • Privata tillställningar med över 10 deltagare rekommenderas inte!
 • Användning av munskydd rekommenderas för personalen i högstadierna. Personalen rekommenderas använda munskydd också på lågstadiet, i småbarnspedagogiken rekommenderas visir.
 • Munskyddsrekommendation gäller också dem som jobbar med barn, exempelvis på rådgivningarna.

I våra högstadieskolor övas användning av munskydd under denna vecka. För tillfället gäller alltså munskyddsrekommendationen i våra grundskolor endast personalen!

Uppdaterade begränsningar:

 • Under tiden 23.11-13.12 får offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med över 20 personer inte ordnas. Utomhus på ett begränsat område kan tillställningar ordnas när man följer THL:s instruktioner för säkerhetsavstånd och hygien. Läs mer på regionförvaltningsverkets webbplats.

 • All grupphobbyverksamhet för vuxna (över 20 år) avbryts för tiden 23.11-13.12.

 • Besökarantalet i offentliga utrymmen, såsom i simhallar, konditionssalar, museum och bibliotek begränsas till hälften av det normala.

Raseborgs stad vill ännu påminna om begränsningarna på våra boendeenheter och bäddavdelningen: munskydd bör användas och man får inte vistas i allmänna utrymmen. Ifall smitta konstateras på boendeenhet införs besöksförbud.


17.11.2020 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Utöver veckoöversikten informerar staden fortlöpande om nya fall och exponeringar som berör allmänheten i en större skala.

Veckoöversikt v. 45—46

Under veckorna 45–46 har 3 (tre) nya fall av coronavirussmitta konstaterats i Raseborg. Därtill har vi haft några fall hos personer som tillfälligt vistats i Raseborg.

Detta motsvarar 10 nya fall/100 000 invånare under de senaste 14 dagarna.

Inga massexponeringar. ”Tack till alla som avstått från riskfyllda evenemang och som vidtagit åtgärder.”
Tove Wide, chefsläkare

Fortfarande skäl att använda munskydd på allmänna platser där säkerhetsavstånd inte går att hålla. Kommer du som patient eller som anhörig till hälsovårdscentralen ska du ha munskydd på. Lärare och annan vuxen personal i våra högstadieskolor använder också munskydd.

Uppdaterade instruktioner gällande hobbyverksamhet

Sjukvårdsdistriktet har uppdaterat sina instruktioner gällande hobbyverksamhet.

 • För att trygga fortsatt verksamhet förutsätts munskydd av alla som fyllt 15 år och rekommenderas för personer som deltar i hobbyverksamhet för högstadieåldern i inomhusutrymmen som administreras av kommunerna och i kollektivtransport. Användningen av munskydd förutsätts inte av personer som inte kan använda munskydd på grund av sitt hälsotillstånd.
 • Munskydd används i alla situationer, med undantag av idrottssituationer. Även vid körövningar strävar man efter att använda munskydd. Amatörorkestrar ska överväga sitt program utan blåsinstrument, andra använder munskydd.
 • Man kommer endast till hobbyerna när man är frisk. Man ska vara helt symtomfri, inte ens lindriga symtom får förekomma.
 • Deltagarna kommer in en och en.
 • Storleken på hobbygrupperna rekommenderas vara under 20 personer.
 • Verksamheten planeras så att
  • Munskydd används i alla situationer (även publiken), se ovan.
  • Om möjligt ska avstånd på 2 m hållas inom- och utomhus.
  • Avstånden ökas genom arrangemang i lokalerna.
  • Antalet ledsagare och vårdnadshavare minskas i utrymmena.
  • Separata smågrupper föredras.
  • Samträning av grupper undviks.
  • Blandning av grupper undviks.
  • Distansförbindelser utnyttjas, såsom med motionshobbyer för äldre.
  • Hobbyredskapen är personliga.
  • Om möjligt ska man komma till träningen iklädd träningskläder eller undvika användningen av omklädningsrum.
  • Arrangören sköter efterstädningen.

Det rekommenderas att stora kultur- och idrottsevenemang (såsom utställningar, konserter, idrottsturneringar osv.) inte ordnas. Om en sådan händelse anses vara absolut motiverad bör det totala antalet deltagare begränsas till under 50 personer och ordnas utan publik. Om publiken ändå kommer till platsen kan evenemangsarrangören förutsätta att deltagarna använder ansiktsmask genom att informera om detta på förhand.

Evenemangsarrangören ansvarar för ett tillräckligt förebyggande av coronasmitta och säkerställande av säkerheten med iakttagande av THL:s, UKM:s, Olympiakommitténs och grenförbundens anvisningar.


10.11.2020 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Utöver veckoöversikten informerar staden fortlöpande om nya fall och exponeringar som berör allmänheten i en större skala.

Veckoöversikt v. 45

Under veckorna 44–45 har 7 nya fall av coronavirussmitta konstaterats i Raseborg.

Detta motsvarar 25,5 nya fall/100 000 invånare under de senaste 14 dagarna.

Chefsläkare Tove Wide berättar:

”Raseborg är ett relativt litet område, så siffrorna varierar. Dessutom rör sig människor mycket över kommungränserna. Vi befinner oss som tidigare i upptrappningsfas, på tröskeln till spridningsfas.

Vi uppmanar alla att ta sitt ansvar, använda munskydd på allmänna platser där säkerhetsavstånd inte går att hålla. Kommer du som patient eller som anhörig till hälsovårdscentralen ska du ha munskydd på.

Telefonservicen till hälsocentralen har varit belastad bland annat på grund av tidsbeställning till influensavaccinerna. I år är influensavaccinet ännu viktigare än tidigare år – corona och influensa är en dålig kombination. Genom att ta vaccinet kan du skydda både dig själv och andra människor i din omgivning.”

Viktigt att komma ihåg

 • Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att man inte håller lillajulsfester för flera än tio personer. Läs THL:s instruktioner här.
 • Telefonköerna till hälsocentralen är för tillfället långa, boka i stället din tid för influensavaccinering via eHälsan.

3.11.2020 / Petra Louhimies

Från och med vecka 45 kommer Raseborgs stad ut med en veckoöversikt över coronasituationen i staden. Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt om andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Utöver veckoöversikten informerar staden fortlöpande om nya fall och exponeringar som berör allmänheten i en större skala.

Veckoöversikt v. 43-44

Under de senaste två veckorna (vecka 43-44) har 14 nya fall av coronasmitta konstaterats i Raseborg. Incidensen i Raseborg under de senaste 14 dygnen är 50.9/100 000 (fall per invånare). I hela Nyland är incidensen 81,9/100 000.

Chefsläkare Tove Wide berättar:

”Det har varit flera nya fall i Raseborg den senaste tvåveckorsperioden än tidigare, men de senaste fem dagarna har vi inte haft några nya fall. Tack till smittspårarna. Tack också till alla invånare, som förstår att iaktta försiktighetsåtgärder, vi börjar också bli vana vid att använda munskydd.”

Vi har inte haft smitta bland den äldre befolkningen och inte på äldreboenden, vilket är bra. Vi har vintern framför oss och nu behövs tålamod att kämpa vidare.”

Exponeringar v. 44

Raseborgs stad meddelade om exponeringar i skolor och daghem:

 • 22.10 bekräftades fall i Karjaan Yhteiskoulu och Kiilan koulu i Karis
 • 29.10 bekräftades fall i Seminarieskolan och Skogsgläntans daghem i Ekenäs

Ändringar i rekommendationer och restriktioner

Enligt Södra Finlands regionförvaltningsverkets beslut får publiktillställningar med över 20 personer ordnas endast om THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) samt undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkerhetsavstånd och hygienåtgärder tillämpas.

Viktigt att komma ihåg

Sjukvårdsdistriktets rekommendation för alla över 15 år att använda munskydd gäller fortsättningsvis.

Besök till äldrevårdens boendeenheter samt hälsovårdscentralens bäddavdelning ska man alltid i förväg komma överens om med personalen. För att besök på boendeenheter och bäddavdelningen också i fortsättningen ska vara möjliga, är det ytterst viktigt att följa säkerhetsanvisningarna: att tvätta/desinficera händerna, använda munskydd både i korridorer och inne på rummen. Gäster skall inte alls vistas i allmänna utrymmen!

Coronaguiden är ett bra verktyg som hjälper med att göra en symtombedömning och få information om coronavirusets symtom och exponering. Dessutom kan du nu boka en tid åt dig själv eller ditt barn (under 16 år) till ett coronavirustest!


29.10.2020 / Petra Louhimies

Det har bekräftats fall av coronavirus i Seminarieskolan och Skogsgläntans daghem i Ekenäs.

Exponerade elever och lärare i Seminarieskolan har satts i karantän till och med 5.11.2020. Eleverna får instruktioner gällande skolgång under karantäntiden via Wilma. För andra än de exponerade fortsätter skolgången som vanligt enligt gällande säkerhetsregler.

Exponerade barn och personal på Skogsgläntans daghem har satts i karantän till och med 5.11.2020.

Stadens smittskyddsteam är i kontakt per telefon under torsdagen med alla exponerade barns familjer samt de exponerade lärarna.

Exponeringarna gäller en skolklass och en daghemsavdelning.

Detta händer då en coronavirussmitta konstateras

Om coronavirussmitta konstateras hon någon i skolan eller i dagvården, utreder Raseborgs stads smittskyddsteam om det har förekommit exponering och spårar de exponerade. De exponerade kontaktas personligen och sätts i karantän i 10 dygn med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Den som har blivit smittad med coronavirus ska stanna borta från skolan eller dagvården i minst 7 dygn från symtomens början, men vid behov längre så att hen varit symtomfri i minst två dygn innan återvändo till skolan eller dagvården.

Smittskyddsläkaren bestämmer datumen för karantän och isolering enligt en helhetsbedömning.

En vårdnadshavare som är hemma med ett barn under 16 som är i karantän har rätt till dagpenning vid smittsamma sjukdomar, mer information på FPA:s webbplats.


22.10.2020 / Petra Louhimies

Det har bekräftats fall av coronavirus i Karjaan yhteiskoulu och Kiilan koulu. Exponeringen i Karjaan lukio har inte lett till ett fall och studerande som beordrats stanna hemma som säkerhetsåtgärd, kan återgå till skolan.

Exponerade elever och lärare i Kiilan koulu har satts i karantän till och med 30.10. Stadens smittskyddsteam är i kontakt per telefon under torsdagen och fredagen med alla exponerade elevers familjer samt de exponerade lärarna. Om skolgången under karantäntiden informeras mer på fredag via Wilma. För andra än de exponerade fortsätter skolgången som vanligt enligt gällande säkerhetsregler.

Exponerade elever och lärare i Karjaan yhteiskoulu sätts i karantän till och med 30.10. Andra elever i Karjaan yhteiskoulu övergår till distansundervisning till och med 30.10 då närundervisning inte längre kan ordnas på ett tryggt sätt på grund av att så många lärare är borta.

(Distansundervisningen gäller inte elever med beslut om särskilt stöd, förlängd läroplikt eller elever i förberedande undervisning.)

Detta händer då en coronavirussmitta konstateras

Om coronavirussmitta konstateras hon någon i skolan eller i dagvården, utreder Raseborgs stads smittskyddsteam om det har förekommit exponering och spårar de exponerade. De exponerade kontaktas personligen och sätts i karantän i 10 dygn med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Den som har blivit smittad med coronavirus ska stanna borta från skolan eller dagvården i minst 7 dygn från symtomens början, men vid behov längre så att hen varit symtomfri i minst två dygn innan återvändo till skolan eller dagvården.

Smittskyddsläkaren bestämmer datumen för karantän och isolering enligt en helhetsbedömning.


21.10.2020 / Petra Louhimies

I Karjaan lukio, Karjaan yhteiskoulu och Kiilan koulu har det hänt möjliga exponeringar till coronavirus.

Som säkerhetsåtgärd hålls de exponerade klassernas elever och studerande hemma under torsdag och fredag. Vi informerar mer på fredag då coronatestresultat förväntas bli färdiga.

Skolornas elever/studerande, föräldrar och personalen har informerats via Wilma.


19.10.2020 / Petra Louhimies
Coronaguide illustration

Sedan början av september har det varit möjligt för invånarna inom Nyland att boka en tid till coronavirustest för sig själva via Coronaguiden. Nu har det gjorts ett tillägg i Coronaguiden som även möjliggör tidsbokning för en annan person. En förälder kan boka en tid för sitt barn som är under 16 år som står under vårdnad.

Via den mycket populära Coronaguiden har redan över 32 000 självständiga tidsbokningar gjorts. 

”Möjligheten att boka tid för en annan person, till exempel ett barn, har varit en mycket önskad funktion. Det är viktigt att ha en snabb och enkel tidsbokningsmetod nu när epidemin är i en accelerationsfas i Nyland”, konstaterar Sirpa Arvonen, ansvarsområdesdirektör vid HUS IT-förvaltning. 

Anvisningar och svar som textmeddelande

Efter bokningen skickar Coronaguiden en bekräftelse på provtagningstiden, ankomstanvisningar och avbokningsanvisningar via textmeddelande. Provsvaren skickas också som textmeddelanden när testsvaren är färdiga, i genomsnitt inom 2 dygn.  Textmeddelanden skickas dygnet runt, det vill säga resultatmeddelandet kan också komma nattetid.

Positiva resultat på tester som bokats via Coronaguiden kan dessutom ses på Mina Kanta-sidorna efter att hemkommunens enhet för smittsamma sjukdomar har registrerat resultaten i patientdatasystemet. De negativa provresultaten syns på Mina Kanta-sidorna först från och med slutet av november.

Om svaret är positivt ringer smittspåraren på kommunens enhet för smittsamma sjukdomar till den som fått smitta eller hans/hennes vårdnadshavare.

Man kommer även till coronavirustest inom Nyland genom att enligt den egna kommunens anvisningar ringa coronarådgivningstelefonen, hälsocentralen, Jourhjälpen eller tjänsten Omaolo.

Adress: koronabotti.hus.fi  


16.10.2020 / Petra Louhimies

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har kommit med nya rekommendation för att förebygga coronavirussmitta i hobbyverksamhet. Rekommendationerna gäller också Raseborg.

I Nyland är coronavirusepidemin i en accelerationsfas och en del av sjukvårdsområdena riskerar att övergå till spridningsfasen. Situationen kan förändras mycket snabbt.

Coronavirusinfektion smittar lättast två dygn före och efter symtomens början. För att förhindra spridning rekommenderar vi att man i hobbyverksamheten minskar möten mellan människor och tiden man vistas i samma utrymme.

Anvisningar för hobbyverksamhet

I hobbyverksamhet, såsom idrottsföreningar, medborgar- och arbetarinstitutens kurser, konstläroanstalter (t.ex. dans-, teater-, musik- och bildkonstläroanstalter), grupphobbyer (t.ex. scoutverksamhet, orkester- och körverksamhet) samt andra motsvarande ska följande anvisningar som förebygger spridningen av coronaviruset följas:

• De som deltar i hobbyverksamhet uppmanas att använda munskydd (från och med högstadieåldern) för att trygga fortsatt hobbyverksamhet.

• Man kommer endast till hobbyerna när man är frisk. Man ska vara helt symtomfri, inte ens lindriga symtom får förekomma.

• Munskydd används i alla situationer, med undantag av idrottssituationer. Även vid körövningar strävar man till att använda munskydd. Amatörorkestrar ska överväga att utesluta blåsinstrument ur sitt program, andra använder munskydd.

• Alla som deltar i verksamheten ska använda munskydd under hela tillställningen, även en eventuell publik.

• Storleken på hobbygrupper rekommenderas vara under 20 personer.

• Verksamheten planeras så att:
– munskydd används i alla situationer, se ovan
– ett avstånd på 2 meter hålls inomhus och utomhus
– separata smågrupper prioriteras
– gemensamma övningar för grupper undviks
– man undviker att blanda grupper
– andra sätt, såsom distansförbindelser, utnyttjas i verksamheten för att förebygga coronavirussmitta
– hobbyredskapen är personliga, men desinfektion av gemensamma redskap (såsom boll) tas hand om
– man i mån av möjlighet kommer till övningarna klädd i idrottsutrustning, vistelsen i omklädningsrummen och andra gemensamma utrymmen minimeras
– arrangören sköter efterstädningen.

Stora kultur- och idrottsevenemang

Det rekommenderas att stora kultur- och idrottsevenemang (såsom utställningar, konserter, idrottsturneringar osv.) inte ordnas.

Om en sådan händelse anses vara absolut motiverad bör det totala antalet deltagare begränsas till under 50 personer och ordnas utan publik. Om publiken ändå kommer till platsen kan evenemangsarrangören förutsätta att deltagarna använder munskydd genom att informera om detta på förhand.

Evenemangsarrangören ansvarar för tillräckligt förebyggande av coronavirussmitta och tryggar säkerheten i enlighet med anvisningarna från THL, UKM och grenförbunden https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset/gallande-begransningar.

HUS arbetsgrupp
Kati Liukko, Eeva Ruotsalainen
Topi Turunen, Paula Kosonen
Tuure Ärling, Laura Juvonen


15.10.2020 / Petra Louhimies

Personer som har besökt restaurang Höijers i Ekenäs torsdag 8.10.2020 mellan klockan 19 och 22 kan ha blivit utsatta för coronavirussmitta.

Personer som det gäller ombedes kontakta Raseborgs stads smittskyddsteam tfn 019 289 3111, vardagar 8–18, veckoslut 10–18.


5.10.2020 / Petra Louhimies

Uppdaterad 9.10.2020 15.25

Antalet fall ökar

Antalet nya coronavirusfall i Finland har ökat betydligt varje vecka under den senaste månaden. Incidensen under både sju och 14 dygn samt andelen positiva prov har ökat oroväckande. I synnerhet inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS/HUS) har epidemiläget försämrats snabbt och området befinner sig i den så kallade upptrappningsfasen.

(Enligt social- och hälsovårdsministeriets handlingsplan är den epidemiologiska lägesbilden indelad i tre stadier: basnivå, upptrappningsfas och spridningsfas.)

När epidemiläget försämras är det viktigt att reagera snabbt och förutseende. Epidemin bekämpas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar genom lokala och regionala åtgärder.

Upptrappningsfasens syns nu också i Raseborg. I enlighet med hela HUS-områdets rekommendationer har stadens beredskapsgrupp bestämt följande:

Raseborgs stads rekommendationer

Eftersom smitta har spridits inom HNS-området bland annat inom familjekretsen och privata fester, rekommenderar vi att man inte ska ordna privata tillställningar med över 20 personer.

Distansarbete

Stadshusets personal övergår till distansarbete fr.o.m. måndag 12.10.2020. Stadens anslagstavla finns på Ekåsens område, vid Kosthålli-byggnadens ingång.

Stadshusets dörrar stängs fr.o.m. måndag 12.10.2020. Stadshusets personal betjänar via telefon och elektroniska kanaler.

Munskydd

Raseborgs stad rekommenderar att munskydd används på allmänna platser där det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd.

Användning rekommenderas bland annat i följande situationer:

 • I kollektivtrafik
 • I offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang där nära kontakter inte alltid kan undvikas.

Exempel på offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang där användning rekommenderas.

 • Butiker och affärslokaler
 • Banker, bibliotek och liknande lokaler
 • Kyrkor och andra lokaler för religiösa samfund
 • Konsertsalar, teatrar, biografer, museer och gallerior

Munskydd på andra stadiets läroanstalter 12.10.2020

Användning av munskydd rekommenderas i de andra stadiets läroanstalter som verkar inom staden. Rekommendationen gäller läroanstalternas elever, undervisningspersonal och övrig personal. 

Studeranden ansvarar i första hand för anskaffandet av sina munskydd. De studeranden som inte har möjlighet att skaffa sina munskydd själva får tygmasker av staden. Tygmaskerna delas ut i respektive gymnasium.

Idrottsföreningar

Sjukhusdistriktet förbereder gemensamma instruktioner för hela området och staden informerar om dem vid ett senare tillfälle. Idrottsföreningar kommer också att erbjudas en möjlighet att delta i ett distansmöte där man kan ställa frågor angående försiktighetsåtgärder i idrottssammanhang.

Användning av munskydd rekommenderas bl.a. i omklädningsrummen och andra gemensamma utrymmen.

Munskydd för mindre bemedlade

Vi påminner också att de mindre bemedlade som inte har möjlighet att skaffa munskydd får dem via staden.

Utdelning av munskydd av tyg (3 st/person) via vuxensocialarbete vid följande utdelningspunkter:

 1. Ekenäs, Vuxensocialarbete/kansli Torpet, Raseborgsvägen 37 alla vardagar kl. 09.00-12.00
 2. Karis, Elin Kurksgatan 11 Torsdagar kl. 14.00-16.00
 3. Pojo, Mariavägen 18 Fredagar kl. 09.00-11.00

OBS! Du ska vara symtomfri när du kommer och hämtar munskydd!


18.09.2020 / Petra Louhimies

Uppdaterad 21.9.2021

Gör så här när ditt barn i skolålder har infektionssymtom*

Barn under 12 år, som insjuknar med lindriga förkylningssymtom behöver inte alltid testas för coronaviruset. Däremot ska de stanna hemma och undvika kontakter utanför hemmet tills symtomen lättat betydligt och barnet orkar med normala sysslor.

I följande fall rekommenderas ändå ett coronatest:

 • barnet har symtom och man vet att hen exponerats för ett bekräftat coronavirusfall under de senaste två veckorna
 • barnet har symtom och det i familjen finns ovaccinerade 16 år fyllda personer eller personer vars immunförsvar mot coronaviruset är bristfälligt
 • om läkaren som sköter barnet bedömer att ett test är nödvändigt.

Du kan enligt egen bedömning boka test åt ditt barn ifall du misstänker coronainfektion.

För barn över 12 år, som inte är vaccinerade eller enbart fått sitt första vaccin gäller samma testkriterier som för vuxna.

Barn kan återvända till daghem eller skola när de tydligt tillfrisknat, även om de ännu har lindriga restsymtom såsom lindrig snuva eller hosta.  

*Coronavirus orsakar en infektion med symtom så som snuva, hosta, halsont, feber, andnöd, muskelsmärta, magsymtom och huvudvärk. Avsaknad av lukt- och smaksinne kan också förekomma.


9.09.2020 / Petra Louhimies

Personer som bor inom HUS område kan nu själva boka en tid till en coronavirusprovtagning via Coronaguiden.

Via Coronaguiden som togs i bruk i våras har man kunnat uppskatta sitt behov att testa sig för coronaviruset. Nu kan invånarna i Nyland själva boka en tid till provtagningen via Coronaguiden. För Helsingforsbor är det fortfarande tjänsten Omaolo som är självbetjäningskanal om man behöver boka tid till coronavirustest och Coronaguiden hänvisar Helsingforsbor till Omaolo.

Efter att ha svarat på Coronaguidens frågor angående symtom och exponering kan användaren själv boka en lämplig tid till ett provtagningsställe. Före tidsbokningen fyller man i förhandsuppgifter.

För tidsbokningen krävs bankkoder eller mobilcertifikat. Tidsbokning för en annan person, till exempel barn, kan göras under ett senare angett tillfälle.

Koronabotti illustrationsbild

Reformen tros minska på köerna i servicenumren

Man kommer även till coronavirustest inom HUS område genom att enligt den egna kommunens anvisningar ringa coronarådgivningsnumret, den egna hälsocentralen, Jourhjälpen eller tjänsten Omaolo.

”Vi hoppas att Coronaguidens självständiga tidsbokning minskar på köerna i telefontjänsterna”, konstaterar Sirpa Arvonen, ansvarsområdesdirektör vid HUS IT-förvaltning.

Anvisningar och svar per textmeddelande

Efter att ha bokat en tid till coronavirustest får kunden en bekräftelse på provtagningstiden samt ankomstanvisningar per textmeddelande. Även provresultaten kommer per textmeddelande efter att testsvaret är klart.

Positiva resultat från coronavirustest som tagits via självbetjäningstidsbokningen i Coronaguiden kan ses på Mina Kanta-sidorna med en fördröjning, dvs. efter att de kommunala enheterna för smittsamma sjukdomar har registrerat resultaten i patientdatasystemet i varje kommun. Negativa testresultat kommer att synas på Mina Kanta-sidorna tidigast i början av oktober, då även positiva resultat kommer att synas snabbare.

Om resultatet är positivt ringer smittspåraren på kommunens enhet för smittsamma sjukdomar till personen som insjuknat och ställer frågor om exponeringen.

Det är HUS epidemiologiska enhet och HUS IT-förvaltnings elektroniska tjänster som producerat den nya tjänsten.


1.09.2020 / Petra Louhimies

Cirka 30 barn och 8 personer tillhörande personalen på Pojo daghem i Raseborg har satts i karantän på grund av ett bekräftat fall av coronavirus på daghemmet.

Under tisdagen den 1 september är Raseborgs stads smittskyddsteam i kontakt med barnens vårdnadshavare samt personalen på daghemmet och ger instruktioner angående karantänbestämmelserna. Familjerna har också fått instruktioner om hur och när man ska vara i kontakt med sjukvården om någon i familjen får symtom.

– Smittkällan är i detta fall okänd. Eftersom provtagningstid och testresultat dröjt är det bara några dagar kvar av karantänstiden. Det är beklagligt att konstaterandet av corona sker med dröjsmål, målsättningen är provtagning inom ett dygn och svar inom 48 timmar, men det kan ännu dröja innan målsättningarna nås,
berättar Raseborgs stads chefsläkare Tove Wide.

Barnen och personalen på daghemmet ska vara i karantän på onsdag och torsdag, på fredag är daghemmet öppet igen.

Detta händer då en coronavirussmitta konstateras

Om coronavirussmitta konstateras hos någon i skolan eller i dagvården utreder Raseborgs smittskyddsteam om det har förekommit exponering och spårar de exponerade. De exponerade kontaktas personligen och sätts i karantän i 14 dygn med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Den som har blivit smittad med coronavirus ska stanna borta från skolan eller dagvården i minst 14 dygn från symtomens början, men vid behov längre så att hen varit symtomfri i minst två dygn innan återvändo till skolan eller dagvården.

Instruktioner för vårdnadshavare: när ditt barn har förkylningssymtom.


25.08.2020 / Petra Louhimies

Uppdaterad 31.8.2020

Det här meddelandet har skickats till vårdnadshavare via Wilma.

Institutet för välfärd och hälsa, THL har utfärdat direktiv för att främja en trygg skolgång och småbarnspedagogik.

Coronavirus orsakar en infektion med symtom så som snuva, hosta, halsont, feber, andnöd, muskelsmärta, magsymtom och huvudvärk. Avsaknad av lukt- och smaksinne kan också förekomma.

THL:s uppdaterade instruktioner nedan:

Hur gör man när ett barn insjuknar i en luftvägsinfektion?

När vårdnadshavaren konstaterar att barnet har infektionssymtom får barnet inte gå till skolan eller småbarnspedagogiken.

Barnet ska testas om vårdnadshavaren eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer att barnet har symtom som tyder på coronavirusinfektion.

 • Om symtomen är mycket lindriga och barnet veterligen inte har exponerats för ett bekräftat fall av coronavirus och ingen i familjen har rest utomlands under de föregående 14 dygnen, kan symtomen följas upp hemma utan testning. Ett barn med symtom kan dock inte gå till skolan eller småbarnspedagogiken.
 • Om barnet har allergisk snuva, enstaka nysningar eller om näsan börjar rinna då barnet går ut men symtomen upphör inomhus, kan barnet gå till skolan eller småbarnspedagogiken, förutsatt att barnets allmäntillstånd annars är normalt och inga infektionssymtom förekommer.

Om symtomen försvinner helt under uppföljningen behöver testet inte utföras, utan man kan återvända till skolan eller småbarnspedagogiken efter en symtomfri dag.

Om testresultatet är negativt kan barnet återvända till skolan eller småbarnspedagogiken när han eller hon håller på att bli frisk även om symtomen inte helt har gått tillbaka.

Om testet tas, men resultatet fördröjs, kan barnet återvända till skolan eller småbarnspedagogiken efter en symtomfri dag, om barnet veterligen inte har exponerats för ett bekräftat fall av coronavirus och ingen i familjen har rest utomlands under de föregående 14 dygnen.

För personer som insjuknat i samma familj samtidigt räcker det med ett negativt coronatest. Alla barn i familjen behöver inte testas.

Om barnets symtom i andningsvägarna blir långvariga behöver barnet inte testas upprepade gånger, så länge symtombilden förblir densamma.

Skolan och dagvården kan inte kräva uppvisande av negativt coronatestsvar eller intyg om testsvar när ett barn återgår till skolan eller dagvården.

Om coronavirussmitta konstateras

Om coronavirussmitta konstateras hos någon i skolan eller i dagvården utreder Raseborgs smittskyddsteam om det har förekommit exponering och spårar de exponerade. De exponerade kontaktas personligen och sätts i karantän i 14 dygn med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Den som har blivit smittad med coronavirus ska stanna borta från skolan eller dagvården i minst 14 dygn från symtomens början, men vid behov längre så att hen varit symtomfri i minst två dygn innan återvändo till skolan eller dagvården.

Personer i riskgrupper

Det är sällsynt att barn drabbas av svår coronavirussjukdom och risken för en sådan är inte större heller hos majoriteten av de barn och unga som har en långvarig sjukdom. Till riskgruppen för svår coronavirussjukdom hör barn vars underliggande sjukdom medför en ökad risk för allvarliga infektioner samt barn med medicinering som sänker motståndsförmågan.

Den vårdande specialläkaren eller skolläkaren bedömer om ett barn kan delta i närundervisning eller dagvården.

Ifall  ett barns familjemedlem tillhör riskgruppen för svår coronavirusinfektion behövs även en bedömning av läkare.

Läkarens bedömning är i kraft högst 2 månader. I vissa fall kan skolhälsovårdaren göra den förnyade bedömningen.

Bedömning av risken för svår coronainfektion behövs för besluten om enskilda arrangemang inom småbarnspedagogiken och skolan.

/ Elevvårdens styrgrupp och smittskyddsteamet


14.08.2020 / Petra Louhimies

THL (institutet för hälsa och välfärd) rekommenderar att medborgarna använder ansiktsmask i vissa situationer för att skydda andra människor. Att använda ansiktsmask är ett sätt att förebygga spridningen av coronaviruset. Det är fortfarande av största vikt att man håller 2 meters säkerhetsavstånd alltid när det är möjligt, att tvätta händerna, hosta i ärmen eller i en engångsnäsduk, samt att undvika att röra vid ansiktet

THL rekommenderar att du använder mask när du

 • använder kollektivtrafik, där det är svårt att undvika närkontakt 
 • är på väg för att testa dig för corona, eller av nödvändiga skäl måste röra dig utanför hemmet medan du väntar på testresultatet
 • återvänder till Finland från ett riskområde och tar dig från inreseplatsen, t.ex. flygplatsen, till karantänen, samt om du under karantänen av nödvändiga skäl måste röra dig utanför hemmet. 

Ansiktsmask kan fortfarande användas även i andra situationer, om det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd. Rekommendationen är i kraft inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som också Raseborg hör till.

Anskaffning av ansiktsmasker

I huvudsak ska var och en skaffa och bekosta sina ansiktsmasker själv.

De mindre bemedlade som inte har möjlighet att skaffa ansiktsmasker får dem via staden. Stadens studerande och skolelever över 15 år får ansiktsmasker via sin egen skola.

Utdelning av ansiktsmasker av tyg (3 st/person) via vuxensocialarbete vid följande utdelningspunkter från och med onsdag 19.08.2020

 1. Ekenäs, Vuxensocialarbete/kansli Torpet, Raseborgsvägen 37 alla vardagar kl. 09.00-12.00
 2. Karis, Elin Kurksgatan 11 Torsdagar kl. 14.00-16.00
 3. Pojo, Mariavägen 18 Fredagar kl. 09.00-11.00

OBS! Du ska vara symtomfri när du kommer och hämtar masker!

Se också

THL:s instruktioner till hur man använder en ansiktsmask, tyvärr tillgänglig endast på finska.


11.08.2020 / Petra Louhimies

Köer i hälsovårdscentralens telefontjänst!

Hälsovårdscentralens telefontjänst har för tillfället långa köer. Vi ber alla som varit på coronavirustest att vänta på sina testsvar.

HUS (Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt) levererar testresultaten personligen till alla som varit på test via textmeddelande. Testresultaten kommer alltså inte till hälsovårdscentralen. För tillfället kan det dröja några dagar innan resultaten är färdiga.

Om du misstänker en smitta, börja med att göra symtombedömning för coronavirusinfektion på omaolo.fi


6.07.2020 / Petra Louhimies

Påminnelse om fortsatt försiktighet!

Även om läget med covid-19-epidemin i Finland för tillfället är rätt så lugnt, är det fortsättningsvis skäl att följa de redan nu vanliga försiktighetsåtgärderna:

– Kom ihåg säkerhetsavståndet

– Tvätta/desinficera händerna

– Hälsa utan handskakning

– Hosta/nys/snyt dig i en engångsnäsduk som du sedan genast kastar i skräpkorgen

– Håll dig hemma om du är sjuk

– Sök dig till provtagning med låg tröskel

Gränserna öppnas också så småningom och Finland tillåter nu resande till ett antal europeiska länder utan särskilda krav på karantänliknande förhållanden vid hemresa. Utrikesministeriets allmänna rekommendation är fortfarande att undvika resor som inte är nödvändiga, med undantag för Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen. Med resor som inte är nödvändiga avses till exempel fritidsresor.

Alla som anländer till Finland rekommenderas självmant hålla sig i karantänliknande förhållanden i 14 dygn. Personer som anländer från Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland eller Litauen behöver inte hålla sig i karantänliknande förhållanden.

Mer information:


6.05.2020 / Petra Louhimies
Institutet för hälsa och välfärds instruktioner om att fortsättningsvis vara ansvarsfull

Regeringen har fattat beslut om att ytterligare avveckla restriktioner. Mera information hittas på Statsrådets webbplats.

Fortsatta restriktioner

 • Till utgången av juli gäller begränsningarna i enlighet med regionförvaltningsverkens tidigare beslut. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för färre än 50 personer är tillåtna både inomhus och utomhus.
 • Tillställningar för över 50 men högst 500 personer inomhus och utomhus är tillåtna, förutsatt att säkerheten vid tillställningarna kan garanteras genom iakttagande av Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om tillräckliga säkerhetsavstånd, begränsning av antalet besökare så att avstånden kan hållas samt hygienrutiner.
 • Tillställningar utomhus för sammanlagt över 500 personer är tillåtna genom arrangemang där olika områden avskiljs från varandra. Stora offentliga tillställningar med över 500 deltagare är enligt regeringens riktlinjer förbjudna till och med den 31 juli 2020.

Social- och hälsovården i Raseborg

Vi tar hand om din hälsa – också under coronaepidemin!

Viktigt att komma ihåg också i coronatider – sök vård i tid! Det är tryggt att söka vård på alla våra hälso- och sjukvårdstjänster. Tidsbokning till hälsostationerna: 019 289 3000, vardagar kl. 8-16. Under andra tider betjänar jourhjälpen på numret 116 117.

Besöksförbud

På Hälsovårdscentralens bäddavdelning är dörren stängd. Alla besök på bäddavdelningen bör vara överenskomna på förhand. Munskydd kan delas ut till anhöriga som besöker en sådan patient som inte är i skick att vistas utomhus.

På äldreboenden är besök utomhus, bakom plexiglas tillåtna. Besöken bör vara överenskomna på förhand.

Tandvård

Tandvården kör gradvis igång med kontroller och vård av barn och skolelever. Tandvården kontaktar de berörda.

Akutvård samt nödvändig vård för friska sköts normalt. Personer som hör till riskgrupper rekommenderas att avboka sin icke-akut vård men får akut vård med patientens samtycke.

Rådgivningar

 • Rådgivningarnas årskontroller kör igång gradvis och fr.o.m. 14.5.2020 återgår rådgivningarna till normal verksamhet.
 • All form av gruppverksamhet är inhiberad tillsvidare.

Seniorverksamhet

 • Seniorpunkter fortsättningsvis inhiberade
 • All dagverksamhet inhiberad
 • Konditionssalen på Villa Anemone håller fortsättningsvis stängt.

Mottagningsverksamhet

 • Hälsocentralens hälsogranskningar kör igång gradvis
 • Om du har en tidsbokning till någon av våra mottagningar (till exempel hälsostation, tandläkare osv.) och har/får förkylningssymtom, ber vi dig kontakta mottagningen för att annullera eller boka om din tid! Mental- och missbrukarvårdens klienter som har förkylningssymtom kan erbjudas stödsamtal per telefon istället.
 • Läkarbesökstider kan på begäran ändras till telefontider.

För att förbättra tillgången till provtagningsmöjligheter tas fr.om. den 16.4 patienter med infektionssymtom emot endast på Ekenäs hälsostation. Olika former av infektionssymtom kan vara t.ex. feber, hosta, snuva, andnöd, trötthet, muskelvärk, illamående eller diarré.

Ring alltid före du besöker hälsocentralen!
Telefon: 019 289 3000, vardagar kl. 8-16.

Om du har lindriga symtom ska du stanna hemma och vila. Förkylningsrådgivningen kan kontaktas för hemvårdsanvisningar och råd, tfn 019 289 3141, vardagar kl. 8-18. Vid behov hänvisas du till vård.

Förkylningsrådgivning

Raseborgs stads Förkylningsrådgivning betjänar fortsättningsvis måndag-fredag kl. 08-16 på numret 019 289 3141. Till numret kan du ringa om du är förkyld och är osäker på hur du ska förhålla dig till dina symtom. Om du är i behov av intyg för vård av sjukt barn kan du också ringa hit. Förkylningsrådgivningen hänvisar till vidare vård vid behov.

Social service

 • Vid behov av barn och familjetjänsternas service betjänar jourtelefonen vardagar 040 5865631 (må-fre kl. 8 – 15). OBS kom ihåg att ringa, skicka inte SMS!
 • Vuxensocialarbete återgår till sina vanliga mottagnings- och öppethållningstider fr.o.m. 8.6.2020
 • Handikappservice informerar gällande förfaringssätt under Coronaviruspandemin gällande personlig assistans och närståendevård 0-65 år.

Hemleveranstjänst

Hemleveranstjänsten av matvaror fortsätter.15.04.2020 / Petra Louhimies

Vid sina ramförhandlingar den 8.4.2020 bestämde regeringen att 250 miljoner euro skall avsättas som stöd till egenföretagare. Pengarna kommer att fördelas via kommunerna. I syfte att stabilisera den temporärt försämrade ekonomiska situation som orsakas av coronaepidemin, tillämpas denna förordning för beviljande av statsstöd till egenföretagare i enlighet med statsbudgeten. 

Arbets- och näringsministeriet beviljar coronastöd till egenföretagare via kommunerna. I den västnyländska regionen har kommunerna (Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå) kommit överens om ett gemensamt förfarande när det gäller stöden.

Ansökningarna går via Novago

Ansökan om stöd går till så att Novago Företagsutveckling Ab, som ägs av kommunerna, tar emot ansökningarna elektroniskt via sin webbplats (www.novago.fi). Efter detta fattar kommunerna beslut om att bevilja eller avslå ansökningarna och stöd betalas sedan ut till de företagare som har fått ett positivt beslut.

Förutsättningen för att stödet för egenföretagare ska beviljas är att företagets kraftigt försämrade ekonomiska situation och minskade omsättning beror på coronaepidemin. Man uppskattar att epidemin har börjat påverka egenföretagarnas ekonomiska situation i Finland negativt från och med 16.3.2020, d.v.s. när undantagstillståndet fastställdes och beredskapslagstiftningen togs i bruk.  

Ansökningsblankett och tilläggsinformation om hur ansökningen ska fyllas i samt kriterier för beviljande av stöd finns på Novagos webbplats https://novago.fi/yksinyrittajanavustus/. För att fylla i ansökningen krävs stark autentisering och ansökningstiden startar torsdagen den 16.4.2020 kl. 12.00.  

Ansökan om stöd görs i företagets hemkommun som finns registrerad i Företags- och Organisationsdatasystemet (YTJ). Stödets storlek är 2 000 euro och det är en engångsersättning. Stödet beviljas för att täcka utgifterna för bedrivandet av egenföretagarens verksamhet. 

Med egenföretagare avses här en person som ensam idkar ekonomisk verksamhet oberoende av företagsform (enskild näringsidkare, kb, öb, ab eller andelslag).  Även så kallade ”lättföretagare” och frilansare kan ansöka om stöd. Erhållande av stödet förutsätter att företagaren inte har anställd arbetskraft vid ansökningstillfället. 

Företagaren måste påvisa att hens ekonomiska situation har försämrats på grund av coronaviruset. Företaget får inte ha varit i ekonomiska svårigheter före coronakrisen. Egenföretagaren anses ha förutsättningar för en lönsam verksamhet om företagsverksamheten har varit lönsam enligt bokslutet eller skattedeklarationen för 2019. Om egenföretagaren har en skatteskuld bör hen ha en plan för återbetalning av skatteskulden som är godkänd av Skatteförvaltningen. Den sökande bör också se till att de minimis-stöd som har beviljats genom olika beslut inte överskrider det tillåta maximala beloppet. 

Avtal görs när stöden beviljats

Kommunen och egenföretagaren som tar emot stödet gör upp ett avtal om stödet i enlighet med 7 § mom. 3 i statsunderstödslagen. Avtalet innehåller villkoren för stödets beviljande, användande och övervakning av användandet. Avtalet är nödvändigt för att de egenföretagare som erhåller stödet ska vara medvetna om stödets natur som statsunderstöd. Till de delar som har att göra med användandet av stödet kan ANM granska egenföretagarens ekonomi och verksamhet. I och med ett positivt beslut på ansökningen uppstår ett privaträttsligt avtalsförhållande mellan kommunen och den sökande.  Avtalet uppstår i och med att kommunen godkänner ansökningen och den sökande erhåller information om godkännandet. 

Stödet kan betalas ut för kostnader som har uppstått under tidsperioden 16.3.2020–31.8.2020. Stödet är tidsbegränsat och kan sökas fram till 30.9.2020. 

Kontaktpersoner

För alla frågor som har att göra med stödet kan man vara i kontakt med Novago företagsutvecklings rådgivare eller via kundtjänsten 019 369 1865. Samtliga individuella kontaktuppgifter finns på adressen https://novago.fi/sv/kontakt/. Kommunerna har följande kontaktpersoner gällande stödet för egenföretagare: 

Gör så här

Om du är egenföretagare och coronakrisen har lett till betydande inkomstförluster för ditt företag gör du på följande sätt

 1. Läs först noggrant igenom ANM:s kriterier (se nedan) för erhållande av stödet och utvärdera huruvida du uppfyller dessa. 
 2. Ta kontakt med din bokförare/ditt faktureringsandelslag för att i elektronisk format få de bilagor som krävs för ansökningen. Du kan också skanna dokumenten från din egen bokföring på förhand. 
 3. Logga in på ansökningen med stark autentisering (nätbankskod och/eller mobilcertifikat).
 4. Fyll i ansökningen noggrant och bifoga de bilagor som krävs. Ansökningen finns på Novagos sidor.   

ANM:s kriterier för erhållande av stödet 

För att erhålla stödet måste egenföretagaren uppfylla vissa kriterier. De kriterier som har fastställts av ANM är: 

 • Med egenföretagare avses här en person som ensam idkar ekonomisk verksamhet oberoende av företagsform (enskild näringsidkare, kb, öb, ab eller andelslag). Även så kallade ”lättföretagare” och frilansare kan ansöka om stöd. Erhållande av stödet förutsätter att företagaren inte har anställd arbetskraft vid ansökningstillfället.  
 • Med egenföretagare som bedriver ekonomisk verksamhet som huvudsyssla avses en företagare som har pensionsförsäkring för egenföretagare (FöPL-försäkringsnummer) eller som kan förevisa en årlig företagarinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro. Om företaget har startat sin verksamhet för mindre än 6 månader sedan, bör företagaren påvisa att inkomsterna skulle ha varit minst 20 000 euro utan coronakrisen.  
 • Som bilaga krävs bokslutet för 2019/senaste bokslut eller skattedeklarationen för 2019/senaste skattedeklaration. Dessutom krävs kopior av bokföringen och/eller kontoutdrag för att bekräfta hur försäljningen och utgifterna har utvecklats 2020. ”Lättföretagare” och frilansare bör ge bevis på verksamhetens lönsamhet och den inkomstförlust som coronakrisen har orsakat med bästa tillbudsstående verifikat.   
 • Försämringen av företagsverksamheten och omsättningen efter 16.3.2020 måste verifieras med kopior av bokföringen och/eller kontoutdrag (utgifter och försäljningsinkomster). Om försäljningsintäkterna har sjunkit 30 % eller mer kan detta anses vara en betydande försämring.  
 • Egenföretagaren anses ha förutsättningar för en lönsam verksamhet om företagsverksamheten har varit lönsam enligt bokslutet eller skattedeklarationen för 2019. Om egenföretagaren har en skatteskuld, bör det finnas en plan för återbetalning av skatteskulden som är godkänd av Skatteförvaltningen. Vid utvärderingen av verksamhetens lönsamhet kan egenföretagarens utredning av den exceptionella situationen 2019 tas i beaktande. 
 • För att stabilisera egenföretagarens verksamhet kan stöd för kostnader som orsakas av egenföretagarens verksamhet beviljas för tiden 16.3.2020–31.8.2020. Egenföretagare kan ansöka om stöd fram till 30.9.2020.  
 • Stödet kan sökas parallellt med det utvidgade arbetslöshetsstöd som är på kommande för företagare.  
 • Den sökande bör se till att de minimis-stöd som har beviljats genom olika beslut inte överskrider det tillåta maximala beloppet. De minimis-stöd är ett offentligt företagsstöd som enligt europiska unionens tolkning är så litet att det inte snedvrider konkurrensen eller påverkar handeln mellan EU-medlemsstaterna. Ett företag kan beviljas högst 200 000 euro i de minimis-stöd under tre på varandra följande skatteår. För företag som verkar inom landsvägstransportsbranschen kan de minimis-stödet uppgå till högst 100 000 euro. I stödbeslutet har det angetts om det är frågan om ett de minimis-stöd. Ytterligare information: https://tem.fi/sv/stod-av-mindre-betydelse-de-minimis-stod-  
 • Egenföretagarstödet beviljas företagarspecifikt. Om egenföretagaren har flera företag som hen arbetar i beviljas stödet för det företag som företagaren har som huvudsyssla. Det kan finnas flera personer i företagarställning i företaget, som alltså inte är i arbetstagarställning (arbetsförhållande), men inte nödvändigtvis någon person i arbetsförhållande.  
 • Om egenföretagaren idkar en sido- eller tilläggsnäring tolkas detta som en företagare i bisyssla, vilket inte berättigar till stöd. 

Allmän information om ansökningsproceduren 

 • Egenföretagaren ansöker skriftligen om stödet i sin hemkommun (hemkommunen enligt uppgifterna som finns registrerade i Företags- och Organisationsdatasystemet (YTJ)). Stödet för egenföretagare är en engångsersättning på 2 000 euro för egenföretagarens kalkylerade kostnader som orsakas av företagsverksamheten, exempelvis kostnader för utrymmen och utrustning som har anskaffas för företagsverksamheten samt bokföringskostnader och övriga kontorsutgifter. Lön som företagaren betalar ut till sig själv anses, när engångsersättningen beviljas, inte vara utgifter som orsakas av företagsverksamheten. Stödet anses därmed inte vara inkomst som företagaren får från företaget. Meningen med stödet är att det delvis ska hjälpa egenföretagaren att klara av den utmanande ekonomiska situation som coronavirusepidemin orsakar. Engångsersättningen kan beviljas för kostnader som har uppstått från och med 16.3.2020 och sista ansökningsdagen för stödet är 30.9.2020. Det är ett beräknat belopp och mottagaren av stödet är inte förpliktigad att framlägga verifikat på hur kostnaderna har uppstått när stödet söks eller i efterhand.  
 • Om den sökande har angett felaktig information, kommer man i avtalet mellan kommunen och den sökande överens om att stödtagaren omedelbart ska återbetala stöd som har erhållits felaktigt, med för stort belopp eller utan grund och att kommunen vid missbruk kan kräva tillbaka det utbetalade stödet.  
 • Ansökningarna behandlas i den ordningsföljd de kommer in.  

De minimis-stöd på 2 000 euro ingår i detta stöd. På grundval av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt gällande stöd av mindre betydelse (Europeiska unionens officiella tidning L 352, 24.12.2013) kan offentligt stöd till företag i form av de minimis-stöd för det löpande skatteåret och de båda föregående skatteåren beviljas till ett belopp på högst 200 000 euro (för företag som erbjuder landsvägstransporttjänster är minimis -stödet högst 100 000 euro.) Till de minimis-stödens maximibelopp räknas förutom stödtagarens de minimis-stöd även de minimis-stöd som har beviljats i Finland till finländska företag i samma koncern eller till andra finländska företag som har en koppling enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 artikel 2 punkt 2 till företaget som erhåller stödet. Stödtagaren ansvarar för att summan av de minimis-stöd som har beviljats av olika instanser (bl.a. ministerier, myndigheter som underlyder ministerierna, Business Finland, Finnvera Oyj, kommunerna, landskapsförbunden) inte överstiger denna summa. Stödtagaren är förpliktigad att informera kommunen om de minimis-stöd som hen själv eller ovan avsedda allokerade företag har erhållit och tidpunkten när dessa stöd har erhållits. 


15.04.2020 / Petra Louhimies

För att förbättra tillgången till provtagningsmöjligheter tas fr.om. den 16.4 patienter med infektionssymtom emot endast på Ekenäs hälsostation. Olika former av infektionssymtom kan vara t.ex. feber, hosta, snuva, andnöd, trötthet, muskelvärk, illamående eller diarré.

Ring alltid före du besöker hälsocentralen!
Telefon: 019 289 3000, vardagar kl. 8-16.

Om du har lindriga symtom ska du stanna hemma och vila. Förkylningsrådgivningen kan kontaktas för hemvårdsanvisningar och råd, tfn 019 289 3141, vardagar kl. 8-18. Vid behov hänvisas du till vård.


15.04.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stad har gjort ett avvikande arrangemang gällande vissa externa hyresgästers hyresbetalning och vill för egen del underlätta situationen för företagarna och föreningarna under coronapandemin. Raseborgs stad ger hyresfrihet för april-, maj- och juni månad åt företag och föreningar som är hyresgäster i stadens byggnader samt anläggningar. Det avvikande hyresbetalningsarrangemanget berör företag och föreningar som hyr av staden och vars situation märkbart har försvårats p.g.a. coronapandemin. Ifall hyresgästen har betalat april- och maj månaders hyra återbetalas hyran.

Hyresgästen bör skriftligen anhålla hyresfrihet. En fritt formulerad anhållan skall inlämnas per e-post till adressen soile.makinen@raseborg.fi. I anhållan bör motiveras hur rådande pandemi påverkar företagets/föreningens verksamhet. Anhållan ska inlämnas senast 31.5.2020.

 Vi följer med framskridningen av coronapandemin och vid behov vidtar vi nya åtgärder för att hjälpa hyresgästens lägessituation under dessa exceptionella tider.

Tilläggsinfo

Teknisk direktör Jan Gröndahl, jan.grondahl@raseborg.fi

Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg, anna.friberg@raseborg.fi


6.04.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stad uppmanar alla invånare, besökare och fritidsboenden att köpa lokalt, för att trygga den fina service som våra små och medelstora företag erbjuder oss i regionen. Nu behöver företagen intäkter för att kunna ha förutsättningar att fortsätta med sin verksamhet och alla kan dra sitt strå till stacken genom att välja lokala produkter och tjänster.

För att uppmana alla att konsumera lokalt har Raseborgs stad satt igång en Köp lokalt-kampanj, där budskapet är enkelt – köp lokalt. Kampanjen syns som annonser i HBL, Västra Nyland och Etelä-Uusimaa, i gatubilden på Place2Go-skyltar samt på sociala medier och på webbplatserna raseborg.fi- och visitraseborg.com. Alla har även möjligheten att ladda ner “Köper lokalt”-ramen från Raseborgs Facebooksida och lägga upp den på sin egen Facebookprofilbild för att visa sitt stöd för de lokala företagen.

“Med kampanjen vill vi även uppmana alla städer i Finland att visa sitt stöd för de lokala företagen på den egna hemorten”

Jennifer Gammals – Raseborgs utvecklingschef

Många sätt att köpa lokalt och att få stöd

De nya restriktionerna förbjuder restauranger, caféer och barer att hålla öppet, men i fortsättningen är det ännu möjligt att beställa take away-måltider. Staden har kartlagt möjligheterna för hemleverans och upphämtning av mat i Raseborg och samlat ihop all information till sin webbplats.

“Då vi ringt runt till krögarna i Raseborg har vi varit imponerade av den kämparanda som företagarna visat prov på. Många testar nu med take away, vissa också med hemleverans och sedan hoppas de på att kunderna hittar denna service.”

Martina Österberg, Raseborgs turismtjänster

Staden samlar ihop tips på hur du kan konsumera lokalt under dessa exceptionella tider. Du kan t. ex. handla i gårdsbutiker, rekogrupper och köpa presentkort till tjänster via den nya webbutiken shoplocally.fi. De samlade tipsen läggs upp från och med 1.4 på både stadens och Visit Raseborgs webbplatser och uppdateras kontinuerligt.

Hyresnedsättning, rådgivning och stöd för företag

Staden har informerat de restaurangföretag som hyr utrymmen av staden och de har fått nedsatt hyra för april och maj.

Stadens delägda utvecklingsbolag Novago har samlat ihop all nödvändig information till företagen om företagsstöd och uppdaterar sidan kontinuerligt. Novago ger även konsultation och hjälper företagen med olika slags ansökningar. 

Kulturaktörer kan kontakta stadens kulturtjänster för konsultation och hjälp med ansökningarna gällande stadens kulturunderstöd och övriga bidragsgivare, mera information fås av kultursekreterare Lotta Lerviks, lotta.lerviks@raseborg.fi. Kulturföretagare kan också utnyttja plattformen shoplocally.fi för att sälja sina tjänster. Stadens samarbetspartner Luckan Raseborg erbjuder också information och råd till kulturaktörer.

Staden har samlat länkar och info till företagare på sidan Coronainfo för företag.

Mer information

Jennifer Gammals, utvecklingschef

E-post: jennifer.gammals@raseborg.fi


2.04.2020 / Jennifer Gammals

Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet har berett en finansieringsmodell för ensamföretagare i coronavirusläget. Ensamföretagare kan hos kommunerna ansöka om finansiering för svårigheter till följd av coronavirusepidemin. Avsikten är att ansökningsomgången ska inledas efter att man hittat en lösning i fråga om detaljerna i modellen och verkställandet.

– Ensamföretagare är viktiga för det finska samhället och därför är det bra att det finns ett sätt att stödja dem. Syftet med stödet till ensamföretagare är att möjliggöra fortsatt lönsam företagsverksamhet efter det avbrott i verksamheten som coronavirusepidemin orsakat. Kommunerna har god kännedom om hur situationen ser ut för ensamföretagarna i området och goda kontakter till företagstjänster, säger näringsminister Mika Lintilä.

Kriterierna för stödet är desamma för alla kommuner. Staten finansierar stödet i sin helhet genom att i tilläggsbudgeten för 2020 anvisa 100 miljoner euro av närings-, trafik- och miljöcentralernas bevillningsfullmakter för företagsstöd.

En förutsättning för stödet är att företagsverksamheten har varit lönsam innan den avbröts. Stödbeloppet ska vara konstant och det ska kunna användas till alla kostnader för företagsverksamhet, särskilt till fasta kostnader såsom hyror. Det tidsbegränsade stödprogrammet ska vara i kraft i sex månader.

– Genom att stödja lönsam företagsverksamhet över en svår tidsperiod stöder vi inte bara företagarna, utan också kommunernas livskraft. Via kommunernas företagstjänster når stödet snabbt och effektivt dem som behöver det, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Stöd kan beviljas företagare vid sidan om utvidgat utkomstskydd för arbetslösa. Den kommun som beviljar stödet ska säkerställa att stödet inte blir överkompenserande i förhållande till företagsverksamhetens omfattning.

Kommunerna kan genomföra finansieringen med stöd av kommunernas allmänna kompetens, och modellen förutsätter ingen ny lagstiftning. Kommunen ska avtala med arbets- och näringsministeriet om att utföra uppdraget. Kommunerna får också samarbeta med varandra.

Ytterligare upplysningar:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 213
Ilona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 186
Marja-Riitta Pihlman, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 208
Minna Karhunen, verkställande direktör, Kommunförbundet, tfn  09 771 2000
Timo Reina, vice verkställande direktör, Kommunförbundet 09 771 2700


1.04.2020 / Petra Louhimies

Under dessa exceptionella tider betyder våra dagliga val mycket för våra lokala producenter och företagare. Därför uppmanar vi alla att köpa lokalt, så att våra företagare och producenter har en chans att överleva under dessa svåra tider. Här hittar du tips på serviceutbudet i Raseborg under coronakrisen.

I Raseborg är vi stolta över våra lokala produkter och tjänster. Här betjänar butiks- eller salongsägaren dig ofta själv och du vet vart dina pengar går. På torg och i gårdsbutiker kan du köpa närproducerade varor direkt utan mellanhänder.

Nya, lokala webbutiker

Många företagare står inför en ny situation och behöver hitta på nya sätt att nå ut till sina kunder. Därför är det smart att i mån av möjlighet överföra en del av försäljningen till webben. Två lokala aktörer har tagit fram lokala webbutikslösningar i snabb takt. Eftersom webbutikerna är alldeles nya, lönar det sig att gå in och kolla med jämna mellanrum, utbudet av produkter och tjänster växer an efter.

I Shop Locally kan företag i Raseborg, Hangö och Ingå själv sälja sina produkter, sin service eller presentkort på webben. Om du själv är företagare och vill sälja dina produkter, kan du anmäla ditt intresse direkt till Shop Locally.

Place2Go har även lanserat en egen webbutik Place2Shop, som även den betjänar lokala företagare i raseborg, Ingå och Hangö. Vill du sälja dina produkter via den, kan du kontakta Place2Go.

Place2Shop -webbutiken hittar du här.

Hemleverans till våra invånare

I samarbete med flera mataffärer i Raseborg börjar stadens äldreservice och sysselsättningstjänster på måndag 23.3.2020 med hemleverans av matvaror. Tjänsten är avsedd för stadens invånare som på grund av coronavirusepidemin ska undvika kontakter med andra personer. (Personer över 70 år gamla och personer i riskgrupper.)

Raseborgs take away -restauranger

De coronarelaterade restriktionerna inom restaurangbranschen påverkar inte take away-verksamhet, och därför vill vi uppmana alla att stöda lokala restauranger under dessa svåra tider. Beställ alltså i mån av möjlighet din lunch eller middag som take away! Du får njuta av färdig mat och samtidigt som du stöder din lokala krögare. Om du inte kan avhämta portionen själv, erbjuder en del restauranger även hemkörning.

Obs! Kom ihåg att beställa din portion på förhand för att undvika rusning. Observera också säkerhetsavståndet till andra kunder och personalen då du hämtar din mat och använd betalkort istället för kontanter.

Du hittar du våra lokala take away -restauranger i denna artikel.

Närmat direkt från producenterna

Raseborg är centret för högklassig närmat. Här finns ett förvånansvärt stort nätverk av matentusiaster, lokala producenter och ekologiska producenter. Många av våra bönder och köttproducenter säljer sina produkter i sina egna gårdsbutiker, i Ekenäs och Karis reko-ringar och på torgen. Under de senaste åren har Raseborgs närmatsutbud utvidgats med många fina artesanprodukter som framställs i stadens ysterier, lokala bryggerier, bagerier och t.o.m.destillerier.

Made in Raseborg – logon togs i bruk i Raseborg 2019 för att ge synlighet till lokala produkter.

Här kan du handla direkt hos producenten

Torgen är en viktig del av Raseborgs matkultur och vissa håller faktiskt öppet året om, t ex i Ekenäs och Karis. Du hittar de olika torgens öppettider och platser här: https://www.visitraseborg.com/sv/se-och-upplev/torg-narmat/

Mörby gårds gårdsbutik har varit hjärtat i den ekologiska gårdens verksamhet sedan 1991. I sortimentet hittar du bl.a. på gården producerade ekologiska spannmålsprodukter, honung och nötkött. http://www.morby.fi/, Följ på Facebook: Mörby gård.

Fiskars närmatsring fungerar via Facebook och erbjuder närmat- och dryck som take away från lokala producenter i Fiskars. Beställningarna görs på Facebook under producenternas inlägg eller genom att kontakta producenten direkt. Avhämtning på basen av förhandsbeställning från @ägrästaproom lördagar kl. 14-17. OBS! I Taproom får bara max.1 kund vistas åt gången. Försäljningen är i alla fall i början ämnad bara för personer i Fiskars och närområdet (pga. en begränsad mängd gårdar). Om du vill sälja dina produkter, kan du ta kontakt med gruppens administratörer. Distributionen sköts av Ägräs Taproom tillsammans med producenterna. Betalningen sker i första hand direkt till producenterna.

Gå med i gruppen på Facebook.

Rekoringarna i Ekenäs och Karis

Direktförsäljningen av närmat i rekoringarna via Facebook har varit en stor succé de senaste åren. Producenternas och konsumenternas gemensamma rekoringar möjliggör handel med lokala produkter utan onödiga mellanhänder. 

Producenterna meddelar om utdelningens sortiment på Facebook-gruppens första sida. I producentens inlägg hittar du utdelningens datum, beskrivning av produkterna, förpackningsstorleken, priset, innehållsförteckningen och beställningstiden. Också telefonnummer.

Som kund kan du beställa produkter genom att kommentera producenternas inlägg. Kom ihåg att beställa före beställningstiden tar slut. Beställningen är bindande och du som kund förbinder dig till att avhämta och betala produkterna och producenten att leverera produkterna under utdelningstillfället. Om du får förhinder och inte kan avhämta din beställning, skall du meddela den andra parten så fort som möjligt.

Ekenäs rekoring har utdelning på udda veckors fredagar (under vintern) på parkeringen vid Yrkeshögskolan Novia. Adress Raseborgsvägen 9. Gå med och följ med informationen i Facebookgruppen.

Karis rekoring har utdelning på udda veckors fredagar (under vintern) på parkeringen vid Axxell. Bangatan 75, Karis. Gå med och följ med informationen i Facebookgruppen.

En samlad lista över närmatsproducenter och köpställen hittar du här.

Understöd lokala konstnärer, hantverkare och designers

Många kreativa människor har bosatt sig i Raseborg tack vare den inspirerande och lugna miljön. Deras mångsidiga verk och produkter finns att köpa i olika stadsdelar och byar, men även i deras egna verkstäder och ateljéer.

Vi har sammanställt en lista över Raseborgs olika aktörer här.

Håll även utkik efter deras produkter i Shop Locally och Place2Go-webbutikerna (se ovan).

Specialarrangemang inom dagligvaruhandeln

På följande verksamhetsställen (mataffärer) i Varuboden-Osla är affärens första öppettimme (på vardagar) reserverad för de kunder som hör till riskgruppen: S-Market Ekenäs, S-Market Karis, S-Market Pojo och Sale Tenala.

Transportföretaget GoParking sköter från och med 2.4. om beställnings-, plocknings- och hemleveranstjänst av mat från våra affärer. Tilläggsinformation om tjänsten finns på adressen: www.goparking.fi/gojelppi/.21.03.2020 / Sebastian Berg

Hej alla

Vi på Raseborgs ungdomstjänster vill påminna er alla att vi även i dessa tider finns tillgängliga för er ungdomar. Även om vi inte kan ha ungdomsgårdarna öppna så kan ni vara i kontakt med oss digitalt via diverse medier. Tag gärna kontakt om det är något ni undrar över, om ni behöv någon att prata med, om ni behöv hjälp med skolarbete…etc. Tveka inte att ta kontakt. Ni hittar oss på följande sociala medier.

Raseborgs Ungdomstjänster/ Raaseporin nuorisopalvelut:

facebook/ messenger: Raseborgs Ungdomstjänster / Raaseporin Nuorisopalvelut

Instagram: @uncan_raseborg

TikTok: @uncan_raseborg8

e-mail: ungdomsbyran@raseborg.fi

Ungdomsledare/ Nuoriso-ohjaaja Sebastian Berg:

Facebook/ messenger: Ungdomsledare Sebastian Nuoriso-ohjaaja

Instagram: ungdomsledare Sebastian Berg

Snapchat: sebu.uncan

Whatsapp: 0405637486

Discord: Uncan_sebu#3683

e-mail: sebastian.berg@raseborg.fi

Ungdomsledare/ Nuoriso-ohjaaja Nadine Mannström:

Facebook/ messenger: nadine ungdomsledare nuoriso-ohjaaja

Instagram: Ungdomsledare_nadine

Snapchat: Nadine Ungdomsledare Nuoriso-ohjaaja

Whatsapp: 0404806031

Discord: Uncan_Nadine#6641

e-mail: nadine.mannstrom@raseborg.fi

Ungdomsledare/ Nuoriso-ohjaaja Marko Hakala:

Facebook/ messenger: Marko Ungdomsledare Nuoriso-ohjaaja

Instagram: ungdomsledaremarko

Snapchat:

Whatsapp: 0403579554

Discord: marko_uncan#6523

e-mail: marko.hakala@raseborg.fi

Specialungdomsledare/ erityisnuoriso-ohjaaja Nicolina Holmberg:

Facebook/ messenger: specialungdomsledare nicolina erityisnuoriso-ohjaaja

Instagram: nicolinauncan

Snapchat: Nicolina Uncan

Whatsapp: 0447446548

Discord: Uncan_Nicolina#7797

e-mail: nicolina.holmberg@raseborg.fi

Specialungdomsledare/ erityisnuoriso-ohjaaja Camilla Lindholm:

Facebook/ messenger: Specialungdomsledare Camilla Erityisnuoriso-ohjaaja

Instagram: uncancamilla

Snapchat: Camillauncan

Whatsapp: 0408085616

Discord: camilla_uncan#2578

e-mail: camilla.lindholm@raseborg.fi

Ungdomsledare/ Nuoriso-ohjaaja Sollav Anvar:

Facebook/ messenger: Susku Ungdomsledare Nuoriso-ohjaaja

Whatsapp: 0447602241

Discord: uncan_susku#5320

e-mail: sollav.anvar@raseborg.fi


20.03.2020 / Petra Louhimies

Lyssna på stadsdirektör Ragnar Lundqvists hälsning till stadens invånare och personal.


18.03.2020 / Petra Louhimies

Novago Företagsutveckling Ab har gått in för högre beredskap gällande rådgivning åt företag i området som lider av effekterna som coronaviruset för med sig. Under dessa exceptionella förhållanden är det viktigt att inget livskraftigt företag går omkull. Det finns nu en stor efterfrågan på rådgivningsarbete för utvecklingsbolag.

På grund av coronaviruset har efterfrågan dramatiskt försvagats på många områden, vilket orsakar omedelbara problem för företagens betalningsförmåga och kassahantering. Därför har Finlands Företagare, Kommunförbundet, SUK (Nyföretagarcentralerna i Finland) och SEKES beslutat arbeta tillsammans för att hjälpa företag klara sig igenom dessa prövande tider. Parterna kommer att öka mängden rådgivare samt utveckla gemensamma strategier för att snabbt kunna svara på dessa utmanande situationer. Som medlem i SUK och SEKES kommer Novago snabbt att anta dessa policyer och därmed säkerställa att det finns tillräckliga resurser för rådgivning (särskilt gällande finans, kassaflöde, HR) i en nödsituation.

Inledande åtgärder inkluderar:
• snabbt tilldela personalresurser för att ge råd åt företag i akuta krissituationer;
• undersöka behovet och möjligheten till samarbete med Finnvera och ELY-centralen gällande företagens finansieringsansökningar,
• identifiera frågor där samarbete med organisationer representerande företag, kommuner, andra kommunala organisationer och olika myndigheter behövs;
• göra tydliga riktlinjer och rekommendationer, till exempel gällande samarbete mellan kommuner och föreningar under exceptionella omständigheter.

Organisationerna betonar att människors hälsa är prioritering nummer ett, men att vi nu också bör se framåt. Även i denna exceptionella situation är livskraftiga företags överlevnad avgörande och alla möjliga gamla och nya åtgärder och resurser måste mobiliseras mycket snabbt.

Vi kommer också att uppdatera vår webbplats och lägga till aktuell information om bl.a. statsrådets åtgärder där, så fort de finns tillgängliga. Vi rekommenderar också länken till Företagarnas finskspråkiga webbplats Kaikki Koronasta. Där uppdateras också information om statens aktiviteter.

Novago hjälper den som vill bli och som redan är företagare. Novago ger råd när man vill starta företag, utveckla verksamheten, internationalisera företaget eller finansiera det samt när man stöter på problem. Man får även hjälp då man ska köpa eller sälja ett företag eller när det blir aktuellt med en generationsväxling. Novago hjälper också med rekrytering och personalförvaltning. Novago Företagsutveckling Ab ägs av fem kommuner i Västra Nyland: Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå.

Kontaktuppgifter till Novago.


17.03.2020 / Petra Louhimies

Förkylningsrådgivning 019 289 3141 betjänar må-fre kl. 8-16.

Raseborgs social- och hälsovård inskränker sin icke-brådskande verksamhet med anledning av coronavirusepidemin (covid-19). Personalen frigörs för mera brådskande uppgifter.

Kommuninvånare betjänas fr.om. tisdagen 17.3.2020 kl. 16.00 med en servicetelefon gällande frågor om förkylningssymptom. Till numret 019 289 3141 kan du ringa om du är förkyld och är osäker på hur du ska förhålla dig till dina symtom. Om du är i behov av intyg för vård av sjukt barn kan du också ringa hit. Förkylningsrådgivningen hänvisar till vidare vård vid behov. OBS! Om du själv är i behov av intyg på grund av sjukfrånvaro från arbetsplatsen, ska du vara i kontakt med din egen företagshälsovård.

Hälsovårdscentralens telefonlinjer och jourhjälpen (116 117) är för tillfället överbelastade! Undvik därför att ta kontakt till dessa punkter om du inte är i behov av vård eller om du har lindriga förkylningssymtom.

Lindriga luftvägssymtom behandlas hemma. Om man inte är i behov av sjukvård eller en bedömning av utbildad sjukvårdspersonal, rekommenderas det att man vårdar sig själv hemma.

telefonnummer på mobilskärm

17.03.2020 / Sirpa Huusko

Idag 17.3. har vi pop up utställning i Galleri Perspektivet kl. 10-15

Political Being är en konversation/dialog mellan en radiodokument (Rospuuttoryhmä), musik på pappret (Markus Lindén), stenen, träden, principer av tryggare plats och mellan besökerna. Den har kuraterad av L.Murtomaa.

Vi återkommer sen när vi har möjlighet att forsätta utställningsverksamhet ☘️