Vattnet från Ekerö vattentag fyller åter kvalitetsrekommendationerna

Vattnet från Ekerö vattentag fyller åter kvalitetsrekommendationerna

27.01.2020 / Petra Louhimies

Kokningsuppmaningen upphör därmed genast.

Prov som togs på fredagen från Ekerö vattentag visar god kvalitet och vattnet fyller nu också kvalitets-rekommendationerna. Kokningsuppmaningen upphör därmed genast.

Extra prov sätts in i februari för att följa upp läget och för att komplettera rutinprovtagningen.

Inga fler meddelanden ges i ärendet.

Sydspetsens miljöhälsa