Uppdatering må 26.2 Dragsvik-Langansböle-Horsbäck: vattnet kan användas normalt!

Uppdatering må 26.2 Dragsvik-Langansböle-Horsbäck: vattnet kan användas normalt!

23.02.2024 / Petra Louhimies

Uppdatering 26.2.2024

Vattnet från Ekerö fyller åter kvalitetsmålen och kokningsuppmaningen från fredag upphävs!


Meddelande från fredagen 23.2.2024

Vid rutinprovtagning har framkommit, att det i utgående vatten från Ekerö vattentag i Ekenäs fanns ca 2 800 cfu/ml heterotrofa bakterier. Mängden avviker från den normala nivån och utgör därmed en avvikelse från kvalitetsrekommendationerna. Koliforma bakterier, som skulle tyda på avföringskontaminering har inte konstaterats. Vattnet från Ekerö vattentag blandas med annat vatten i vattennätet, så det är svårt att säga exakt hur stora avvikelser från rekommendationerna det är fråga om för enskilda användare. Raseborgs vatten skickar ännu idag ut SMS om situationen till användare närmast Ekerö vattentag.

Användare i Dragsvik-Langansböle-Horsbäck-området uppmanas för säkerhets skull koka hushållsvattnet. Nya prov tas ännu idag och resultaten väntas bli färdiga under kommande måndag, 26.2.2024. Raseborgs vatten spolar också i ledningsnätet för säkerhets skull.

Ytterligare information ges måndagen den 26.2.2024.


9.08.2023 / Petra Louhimies

Artikeln uppdaterad 16.8.2023 kl. 11.20

Vattenkvaliteten är nu normal vid Lappvik badstrand, avrådan från bad upphävs.

Resultaten från provet taget 14.8.2023 vid Lappvik badstrand i Hangö visar att badvattnet åter fyller kraven och avrådan från bad upphävs med omedelbar verkan.

Det verkar sannolikt att de dåliga resultaten som konstaterades förra veckan från flera stränder orsakades av väderförhållandena och det höga vattenståndet. Variationer i vattenståndet och kraftig sjögång kan påverka vattenkvaliteten överlag, vilket kan vara bra att komma ihåg också på övriga badplatser och stränder.


27.01.2020 / Petra Louhimies

Kokningsuppmaningen upphör därmed genast.

Prov som togs på fredagen från Ekerö vattentag visar god kvalitet och vattnet fyller nu också kvalitets-rekommendationerna. Kokningsuppmaningen upphör därmed genast.

Extra prov sätts in i februari för att följa upp läget och för att komplettera rutinprovtagningen.

Inga fler meddelanden ges i ärendet.

Sydspetsens miljöhälsa