Raseborgs stads skogsplan 2024–2034 – ge dina kommentarer!

Raseborgs stads skogsplan 2024–2034 – ge dina kommentarer!

4.07.2024 / Petra Louhimies

Raseborgs stads skogsplan för åren 2024–2034 ställs nu till allmänt påseende och för kommentarer. Planen innehåller riktgivande åtgärdsförslag för vissa av stadens skogsområden.

Skogsplanen presenteras i stadens karttjänst, som ett kartlager. På kartan syns de olika områdena där åtgärder är planerade i olika färger. Skogsområden där inga åtgärder är planerade men som är i stadens ägo syns på kartan som gröna områden. Genom att klicka på ett område på kartan får man mer information om vad som är planerat, vad figurens nummer är och vilken fastighetsbeteckning området har.

I karttjänsten är det lätt att zooma in på de olika områdena där åtgärder är planerade, det handlar ju om rätt så många områden överallt i Raseborg. Kommentarerna samlar vi sedan in via en enkät på webben, berättar Mats Wikström, skogsbruksingenjör på Raseborgs stad.

Så här skickar du in dina kommentarer

 1. Bekanta dig med kartan. Leta fram området som du vill kommentera.
 2. Klicka på området som du vill kommentera och se vilken åtgärd är planerad.
 3. Öppna enkäten i en ny flik, länken till enkäten hittar du i samma informationsruta där också planen, fastighetsbeteckningen och figurnumret finns.
 4. Skriv in dina kommentarer i enkäten. Kom ihåg att fylla fastighetsbeteckningen och figurnumret.
 5. Om du vill ge kommentarer på olika områden, fyll i enkäten på nytt.
klicka här för att komma till kartan!

Du kan också kopiera en direktlänk till kartan: https://karta.raseborg.fi/link/V8V3z .

Termer som används i planen

 • Gallring
  Gallring är en beståndsvårdande avverkning som innebär att en del av träden tas bort så att man lämnar kvar ett stamantal som garanterar skogen de bästa tillväxtförutsättningarna. Vid gallringen fälls klena och sämre träd så att de bästa träden som växer bra får mer utrymme, näringsämnen och ljus.
  • Första gallring: diameter på träden under 16 cm
  • Gallring: diameter på träden över 16 cm

 • Förnyelse
  Förnyelse kan innebära kalhuggning. Vid kalhuggning avverkas det gamla trädbeståndet på nästan hela figuren. Kvar lämnas endast grupper av naturvårdsträd som främjar mångfald och uppkomsten av död ved. Efter avverkning planteras ny skog.

  Förnyelse kan också betyda förnyelse med fröträd. I det här fallet lämnas friska härskande träd med bra kvalitet med fina kronor, 20–100 stammar per hektar för att ge frön till ny skog.

  Man kan också förnya skog genom skärmställning. Då lämnas 100–300 stammar per hektar för att ge skydd åt nya plantor för frost och gräsuppkomst.

 • Avverkning av överståndare
  Det här innebär att man avlägsnar fröträd eller skärmträd från förnyelseytor som förnyats på naturlig väg.

 • Plock/luckhuggning
  Plockhuggning är en kombination mellan gallring och kalyta. Man skapar mindre luckor för att naturlig förnyelse kan komma i gång.


17.05.2024 / Barbro Österman

Många fiskarter leker på våren, bland annat gösen. I både Ekenäs-Pojo och Ingå fiskeriområden har man i en del vikar och flador begränsat fisket under tiden 15.5–15.6 för att trygga gösens lek.

Grunda havsvikar som uppvärms snabbt är viktiga lekområden för vårlekande fisk. Längs kusten är det rätt så små områden som producerar en stor del av fiskynglen. Efter att ynglen vuxit till sig, sprider sig sedan fiskarna över ett större område.

Gösen leker i södra Finland under maj-juni, beroende på hur snabbt vattnet värms upp. Leken inleds då vattentemperaturen är cirka 12 grader. Före det har göshanarna redan intagit sina revir. Efter leken stannar hanen kvar och försvarar mycket aggressivt rommen, vilket gör dem väldigt utsatta för fiske.

En kvinna metar vid en sjö.

Åtgärder för att skydda gösen i Ekenäs-Pojo fiskeriområde

Med beslut av Egentliga Finlands NTM-central är fiske med handredskap, ryssja och nät förbjudet i områdena Gammelboda, Jomalvik kanal, Edesviken, Totalfladan och Kopparöfladan under tiden 15.5–15.6 åren 2024–2028.

Noggrannare information, så som kartor på fiskeförbudsområdena, finns på Ekenäs-Pojo fiskeriområdes hemsida.

Tilläggsuppgifter:
Gabi Lindholm, verksamhetsledare för Ingå och Ekenäs-Pojo fiskeriområden
tfn: 050 404 2738, e-post: gabi.lindholm@outlook.com


3.05.2024 / Barbro Österman

Många fiskarter leker på våren, bland annat den populära fångstfisken gädda. Västra Nylands fiskeriområde vill nu påminna traktens fiskare om att handredskapsfiske och nätfiske är förbjudet i Nitlaxviken, Heimlax och Bölsviken fram till 31.5 för att trygga gäddans lek.

Grunda havsvikar som uppvärms snabbt, åmynningar och även små bäckar är viktiga lekområden för vårlekande fisk. Längs kusten är det rätt så små områden som producerar en stor del av fiskynglen. Efter att ynglen vuxit till sig, sprider sig sedan fiskarna över ett större område.

Gäddan inleder leken tidigt på våren, vid vattentemperaturen på 1–4 grader. Är våren sen, som den varit i år, blir också leken senare. Gäddan hör till våra snabbast växande fiskarter, efter den första sommaren är den redan 10–14 centimeter lång.

Vårens fiskeförbud inom Västra Nylands fiskeriområde

Med beslut av Egentliga Finlands NTM-central är följande fiskebegränsning i kraft inom Västra Nylands fiskeriområde under åren 2024-2028. Handredskapsfiske och nätfiske är förbjudet under tiden 15.4–31.5 i Nitlaxviken, Heimlax och Bölsviken. Handredskapsfiske betyder fiske med spö och konstgjort bete, trollingfiske och fiske med spinnspö. Mete, med naturligt bete och spö utan rulle som lämpar sig för kastfiske, är tillåtet. Noggrannare information, så som kartor, finns på fiskeriområdets hemsidor.

Tilläggsuppgifter:
Gabi Lindholm, verksamhetsledare för Västra Nylands fiskeriområde, tfn 050 404 2738, e-post: gabi.lindholm@outlook.com 


19.06.2023 / Petra Louhimies

Över 900 röster lämnades in i omröstningen av årets satsning i Raseborgs medborgarbudget.

Naturens återställningsprojekt, ett förslag inlämnat av Raseborgs Natur rf. blev i omröstningen en klar publikfavorit med sina 201 röster. Återställningsprojekten handlar om att återställa grönområden närmare dess naturliga tillstånd.

– Det är ett stort mandat och jag är jätteglad över att just detta förslag vann. Eftersom beslutet har kommit från invånarna, känns det extra fint och verkligen som att det är raseborgarnas önskemål, berättar Solja Kvarnström, ordförande för Raseborgs Natur rf.

Rösterna mellan de åtta förslagen fördelades på följande sätt:

1. Belysta motionstrappor på lämpliga platser i Raseborg139
2. Fortsättning på gångbanan i Österby132
3. Reparation av trappan mellan Norra strandgatan och Väverigatan130
4. Ny brygga vid simstranden på Ramsholmen107
5. Uppgradering av olika parker på olika håll i Raseborg78
6. Utegym i Tenala86
7. Förnya planteringarna på Karis järnvägsstation33
8.Naturens återställningsprojekt på lämpliga platser i Raseborg201
Antal röster totalt906

Planering under 2023, förverkligande under 2024

För att i snabb takt komma i gång med planeringen, har Raseborgs stad och Raseborgs Natur rf redan hunnit med ett första gemensamt möte.

– Planeringen utgår ifrån att vi anlägger eller återställer grönområden närmare deras naturliga tillstånd för att gynna den biologiska mångfalden. Lämpliga åtgärder kan exempelvis vara att låta bli att klippa vissa gräsmattor regelbundet och i stället låta dem bli blomsterängar som slås en gång per år. Man sparar pengar och utsläppen blir mindre. Fjärilarna och humlorna tackar, berättar ansvarig parkchef Maria Eriksson.

–  Andra åtgärder kan vara att plantera sälg som är ett viktigt trädslag i naturen eller att täppa igen diken på torvmark som tidigare torrlagts för att återställa våtmarker till exempel Älgsjö i närheten av Storträsket i Västerby, fortsätter miljöchef Maria M. Eriksson.

– Åtgärderna görs i stadens regi men vi planerar tillsammans och anlitar sakkunniga. En viktig del av projektet är också informationsspridning och kommunikation – vi ser det som en jättebra möjlighet att samtidigt öka på kunskapen om varför ämnet är så viktigt och vad privatpersoner kan förverkliga på egna tomter och trädgårdar, fortsätter Kvarnström.

På stadens webbplats samt via sociala medier kan man följa med hur medborgarbudgetens vinnarförslag genomförs.9.06.2022 / Petra Louhimies

För vem? Skogsägare och yrkesverksamma i skogsbranschen. Evenemanget är avgiftsfritt.

När? Torsdag 16.6.2022 kl. 12–17

Vad? Vi fokuserar på metoder, med vilka man kan minska skogsbrukets inverkan på vattendragen.

Var? Start från YH Novias parkering (Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs). Användning av egen bil är nödvändig.

Läs mera och anmäla dig här:
Vattenvård evenemang, Raseborg (lyyti.fi)

Anmälning senast 13.6. kl 16.

Arrangörer: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingfors regionen rf (VHVSY), Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. samt Finlands skogscentrals södra serviceområde.


21.01.2021 / Petra Louhimies

Traficom har utfärdat ett förbud mot att framföra farkost i följande farleder, då farlederna är isbelagda.

Finska viken: Espingskär-Träskö

Traficom utfärdar ett förbud mot att framföra farkost mellan Kalvholmen och Träskön i farleden Espingskär-Träskö under vintersäsongen. Förbudet är i kraft från 20.1.2021 tills det meddelas att förbudet hävs. Förbudet mot att framföra farkost gäller inte sådan användning av farkoster som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningsåtgärder eller av andra motsvarande orsaker och inte heller försvarsmaktens verksamhet.

Karta över farleder stängda för sjötrafik

Ladda nerVisa

30.12.2020 / Sonja Grönqvist

Stadens skogsbruksenhet planerar avverkningar inom park- och närskogar, inom de områden som framgår av kartorna.

Kartmaterial

Ladda nerVisa

Avverkningarna förverkligas 2021 – 22 i den takt väderleksförhållandena medger. Förutom dessa kan också andra objekt bli aktuella enligt invånarnas önskemål.

Stadens skogsbruksingenjör Mats Wikström tar gärna emot synpunkter och svarar på frågor per tfn 019-289 3834 eller per e-post: mats.wikstrom(at)raseborg.fi