”Tusendollars chans för drömläge vid Lojosjön i Raseborg”

”Tusendollars chans för drömläge vid Lojosjön i Raseborg”

21.03.2024 / Barbro Österman
Bastufantast? Grillningsnörd? Frisimmare? Vad du än gillar erbjuder Västerudden med sin utsikt vid Lojosjön i Raseborg ett drömläge för fritidsboende, intygar stadens projekttrio skogsbruksingenjör Mats Wikström, marknadsföringskoordinator Martina Rosenqvist och mätningschef Roger Nyberg.

Det är inte varje år kommuner och städer bryter ut, röjer och förbereder nya strandtomter vid hav eller sjöar. Nu har Raseborgs stad brutit ut nya fritidstomter till färdiga byggplatser och byggt vägar på Västerudden och Bråtan i Svartå, precis på stranden till Lojosjön. De tre första byggplatserna har lagts ut för budgivning på webbplatsen huutokaupat.com och i början av juni återstår det att se hur högt priserna klivit.

–  Det här är nog kanske de finaste byggplatser för fritidsboende som erbjudits under hela Raseborgs 15-åriga historia. Byggrutorna finns färdigt inritade i stranddetaljplanen och vi har redan byggt huvudvägar till området, så att de nya fritidsboende bekvämt kan inleda med att grunda ett gemensamt väglag. Så det är mer eller mindre ”nyckeln i handen”, även om man själv först ska bygga det där drömfritidshuset dit nyckeln passar, säger stadens mätningschef Roger Nyberg skämtsamt.

Byggplatsernas startpris låg faktiskt på noll euro i auktionen, men efter publiceringen för cirka två veckor sedan har priserna redan tagit fart. Staden förbehåller sig rätten att förkasta anbud som inte når upp till den nivå som man kan förvänta sig av den här typens försäljningsobjekt. Totalt handlar det om 15 byggplatser på två olika områden i Svartå: 3 byggplatser på Västerudden som vackert sticker ut sin nos i Lojosjön, och 12 byggplatser på den ganska brant sluttande Bråtan, där röjningsarbetena och vägbygget är på slutrakan. Där kommer byggplatserna att placeras i två etage: en rad med egen strand precis nere vid sjön, och en rad längre upp i sluttningen, vilket garanterar en fin utsikt över området.

Stadens skogsbruksingenjör Mats Wikström har haft hand om områdets huggning och röjning och för det jobbet har han samarbetat med skickliga skogsarbetare och entreprenörer. De har en ganska svårfångad fingertoppskänsla för hur mycket träd som ska tas bort och hur många som ska sparas för att få en balanserad helhet. Hugger man för mycket blir det för kalt och lämnar man kvar alltför många träd ser man inte den fantastiska sjöutsikten.

 – Idén med att röja området och göra det vackert och snyggt underlättar såklart väldigt mycket för den som vill komma i gång med planerandet och byggandet så snart som möjligt. Dessutom är det mycket trevligare att sälja den här typen av byggplatser när man ser vilken otrolig utsikt som öppnar sig från byggrutan eller en eventuell framtida bastu, förklarar Wikström.

Marknadsföringskampanj för bättre synlighet
Staden ska för första gången göra en kampanj för försäljningen av den här typen av byggplatser. Här kommer stadens marknadsföringskoordinator Martina Rosenqvist in i bilden.

– Vi har ingen stor budget att röra oss med, så då får man vara lite påhittig i stället. Det här är ju en tusendollars chans att ge bud på ett verkligt drömläge vid Lojosjön, så det är kring det temat vi tänker bygga upp kampanjen, berättar Rosenqvist.

Att bjuda ut fina byggplatser för nya fritidsboende kan också ha andra gynnsamma effekter än att de ger staden klirr i kassan. I och med att många idag har möjlighet att distansarbeta, är det mycket sannolikt att dessa nya fritidsboende kommer att spendera betydligt mer tid på sina fritidshus än endast på sommaren. På så vis blir de deltidsboende raseborgare, som hämtar inkomster till lokala affärer, anlitar närbelägna tjänsteleverantörer och som ofta även blir delaktiga i byns eller stadsdelens gemenskap.

– Sådana här nya deltidsboende ska vi välkomna med öppna armar, de är guld värda för oss. För om de trivs i Raseborg, berättar de högst sannolikt om det för alla vänner och bekanta och kanske lockar hit ännu fler deltids- eller heltidsboende, resonerar Rosenqvist.

Den tvåspråkiga kampanjen kommer att rulla på sociala medier i slutet av maj och början av juni – och om budgeten tillåter utökar man synligheten till andra kanaler. Budgivningen för Västeruddens tre byggplatser tar slut i början av juni. Beroende på hur högt priserna har klivit, tas ärendet till behandling antingen i tekniska nämnden eller stadsstyrelsen, som fattar beslut om byggplatserna ska säljas enligt de anbud man fått in.

Och för den som är riktigt het på gröten och inte orkar vänta på att snön smälter på Västerudden har staden en färdig lösning:

– Om man redan nu vill rekognosera på Västerudden är den nya vägen till området öppen, så det är bara att åka dit och börja drömma om den perfekta grillverandan eller fiskeklippan. Dessutom finns det fakta om byggplatserna och vilka regler och bestämmelser som gäller för en stranddetaljplan på auktionssidan huutokaupat.com, säger mätningschef Roger Nyberg, som ansvarar för projektet.

Ifall någon missar den första chansen att få sin drömstugplats vid Lojosjön, kommer det en andra chans då Bråtans 12 byggplatser förhoppningsvis läggs ut för budgivning under hösten.


29.11.2023 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Espingsgränd är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 1 052 – 1 387 m² och priset är 20 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


29.11.2023 / Sonja Grönqvist

En egnahemstomt vid Kvarnvägen är möjlig att reservera. Tomtens storlek är 1 144 m² och priset är 23 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


15.05.2023 / Petra Louhimies

Raseborgs stad ger ut publikationen ”Guldet på vår gård” som berättar om gårdsträdens betydelse.

“Våra gårdsträd är en undervärderad skatt, ett intelligent
system, som skyddar oss mot sol och vind, motverkar översvämningar
och ger oss syre. Träden skapar inte bara en trivsam miljö för oss själva,
utan också ett hem för fåglarna och insekterna, som är livsviktiga för
naturens kretslopp…
I den här publikationen vill vi berätta om allt det som du
kanske inte visste om våra gårdsträd. Vi vill ge dig en inblick
i trädens magiska värld och locka dig att tänka efter, ifall du
en dag står inför valet mellan att hugga ner ett träd eller låta
det stå kvar. “

Välkommen på infotillfälle till Raseborgs museum

Onsdagen den 17.5 kl. 15-17 arrangerar vi ett info- och publiceringstillfälle på Raseborgs museum, Gustav Wasas gata 11. Under tillfället berättar stadsarkitekt Johanna Backas, miljöchef Maria Eriksson och ansvarig parkchef Maria Eriksson om gårdsträden ur sitt perspektiv. Under tillfället har du möjlighet att få med dig den pinfärska publikationen samt delta i vårt trädquiz. Tillfället är öppet för alla.

Grön parkbild med träd och solen som kommer igenom trädkronan. Guldet på vår gård - Det du inte visste om våra gårdsträd med vit text.

Visste du att en 25m hög skogslind producerar ungefär 1,7kg syre i timmen? Om du fäller trädet behöver du plantera 2700 nya träd för att producera samma mängd syre. 

Kampanjen syns också i Raseborgs bibliotek

Från och med den 17.5 kan du hitta publikationen i biblioteken i Raseborg. På många bibliotek kommer vi också ställa fram en mini-utställning om temat. Publikationen kommer också att distribueras till bl.a. fastighetsbolag. Senare under året kommer kampanjen få en fortsättning ute i stadsbilden på olika ställen.

Du kan delta

Du kan delta i kampanjen genom att ta en bild på ditt käraste gårdsträd och dela bilden på sociala medier med hashtaggen #guldetpåvårgård. På så sätt hjälper du oss att föra vidare det viktiga budskapet. Tack för din insats.


Publikationen och kampanjen är ett samarbete mellan flera olika enheter i staden bl.a. planläggningen, miljön, parken och muséet som alla tillfört sin sakkunskap och sitt perspektiv.


31.03.2023 / Petra Louhimies

Tiden för grannhöranden i samband med undantagslov, avgörande av planeringsbehov och byggnadslov förlängs från två till tre veckor (21 dagar). Ändringen är i kraft genast. Ändringen görs på grund av att leveranstiderna på posten har blivit längre och vi vill säkerställa att alla grannar hinner svara innan tiden gått ut. Tiden är tre veckor även för grannhöranden som skickas utomlands.

Avgiften för grannhöranden i samband med undantagslov slopas

Ett grannhörande kan skötas av dig som söker lov eller av staden. I samband med ett undantagslov är grannhörandet i fortsättningen gratis och staden sköter gärna saken för dig. Vi hoppas att ändringen skall minska antalet ofullständiga och felaktiga grannhöranden och försnabba processen när vi bereder avgörande av planeringsbehov och undantagslov.

Märk att avgiften för grannhöranden i samband med bygglov och tillstånd för miljöåtgärder förblir den samma som tidigare. Avgiften är 62€ per fastighet om staden sköter saken. Du kan också i fortsättningen delge grannen själv, då tar vi förstås inte betalt.

Vad är ett grannhörande?

Då man söker om undantagslov, bygglov samt vissa tillstånd för miljöåtgärder som t.ex. trädfällningslov, skall man i de flesta fall göra ett så kallat grannhörande. Grannhörandet säkerställer att de närmaste grannarna vet vad som är på gång på tomten bredvid och kan kommentera det vid behov.


Gå vidare till e-tjänsten med stadens alla protokoll för att hitta beslutet som gjordes i Planläggningsnämnden 1.3.2023.

Läs mer om planläggningens taxor på sidan Undantagslov och bedömning av planeringsbehov.

Läs mer om byggnadstillsynens taxor på sidan Byggnadstillsynens taxor.

Läs mer om miljöbyråns taxor på sidan Blanketter, taxor och tillsynsplan.


11.01.2023 / Petra Louhimies

I Raseborg godkändes i november en bilaga till stadens miljöskyddsföreskrifter, med regler och anvisningar om vatten från byggarbetsplatser.

De senaste åren har medvetenheten ökat om den negativa inverkan på miljön från skräp, partiklar och skadliga ämnen som spolas ut i vattendrag med dagvatten. Allt fler våtmarker byggs för att bromsa läckaget av näring från land. Också vatten från olika byggarbetsplatser kan förorsaka stor skada, även om vattenflödet är tillfälligt, berättar miljöinspektör Monica Österblad.

Grusväg med öppet dike
Erosionskydd saknas, partiklar spolas ut
Så här kan det se ut då erosionsskydd saknas, en stor mängd partiklar spolas i väg.

De nya reglerna som miljö- och byggnadsnämnden fastställt ska nu följas vid så gott som alla byggprojekt i Raseborg.

Det här betyder i praktiken att alla byggprojekt som påverkar ytvatten ska beakta de nya reglerna. De gäller hus- och markbyggen, rivningar och saneringar, sprängning, bergsborrning med mera, förklarar miljöchef Maria M Eriksson.

I korthet handlar de nya reglerna om att tänka efter innan man påbörjar ett projekt samt att göra upp en plan om projektet inverkar på ytvattnet.

 • Att tänka på innan projektet påbörjas:
  • Kan projektet förorsaka att partiklar (slam) eller andra skadliga ämnen (gifter, olja, skräp) spolas ut från området?
  • Vart, hur mycket?
  • Finns här känsliga vattendrag eller annan känslig natur som kan ta skada
  • Finns det dagvattensystem eller diken som kan stockas?

 • Om projektet kan inverka på ytvattnet: gör upp en plan. Det här kan behöva beaktas:
  • Hur minimera påverkan?
  • Rinner det vatten genom området, eller uppstår vattnet på området?
  • Kan man lämna en skyddszon av växtlighet nära vattendrag?
  • Behöver det byggas sedimenteringsbassänger eller annan filtrering?
  • Behövs erosionsskydd?
  • Behöver dagvattenbrunnar skyddas för att inte slamma igen?
  • Hur följer man upp att åtgärderna är tillräckliga?
 • Förverkliga skyddsåtgärderna innan projektet påbörjas. Till exempel:
  • Gör anvisningar/planera för placering av ytjordar, jordmassor (inte i närheten av vattendrag/diken).
  • Planera körrutter som undviker diken (eller bygg en torr överfart).
  • Undvik att komprimera hela området med tunga maskiner – marken absorberar då vatten sämre. Spara skyddszoner i närheten av vattendrag.
  • Bygg sedimenteringsbassänger, dammar och erosionsskydd i god tid.

Anvisningen gällande dagvatten för byggarbetsplatser finns på stadens webbplats. Längst ner på sidan finns också en länk till en finskspråkig guide med mera praktisk information.

Det kan också vara värt att ta en titt på miljöskyddsföreskrifterna, som trädde i kraft i mars 2021, och gäller alla som bor och verkar i Raseborg, med undantag för verksamhet som regleras av miljötillstånd. Här finns regler om bland annat oljecisterner, avlopp på glesbygden, småskalig återvinning av betongkross i markbyggnad, tvätt av fordon och båtar, med mera. Dessutom finns här regler om buller, något som tidigare fanns i städernas ordningsstadgor. De avskaffades för 20 år sedan och ersattes med ordningslagen, men de frågas fortfarande flitigt efter, tipsar Monica Österblad.

Att de nya reglerna och anvisningarna tas i beaktande i byggprojekt är ett samarbete mellan stadens olika enheter inom den tekniska sektorn. I praktiken kan byggnadstillsynen vid behov lägga med villkor i bygglov, samma gäller samhällstekniska enheten vid offertförfrågningar för markbyggnadsprojekt.

Både våra kollegor och projektansvariga som har funderingar kan vända sig till miljöenheten för att få råd och tips om hur man tar de nya reglerna i beaktande i sina byggprojekt, tillägger Österblad.


30.09.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Åkerkanten och Enbackagatan är möjliga att reservera. Tomternas storlek är 1 267 m² – 1 275 m² och priset är 23 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E:post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


15.08.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Askersvägen, Videvägen, Pilträdsvägen, Aspvägen och Almvägen, Ollabågen och Ollagränd är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 970 – 2 000 m² och priset är 12 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


9.06.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Gabrielsgränden, Mirjam Stäubers väg, Solkärrsvägen, Brantvägen och Brantgränden m.fl. är möjliga att reservera. Tomternas storlek är 1 000 – 1 600 m² och priset är 12 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


9.06.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Mariastigen är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 1 100 m² och priset är 12 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


14.04.2022 / Petra Louhimies

I nyaste numret av Kivestä muuramalla -tidning presenteras ett intressant byggprojekt i Raseborg; Villa Bergola, en fritidsbostad i vackert landskap, med fascinerande fasad. Topparkitekterna berömmer samarbetet med både kunden, Raseborgs stads byggnadstillsyn och byggarna. Du kan läsa artikeln och se på bilderna (på finska) via denna länk.


18.03.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Näckrosbågen är möjliga att reservera. Tomternas storlek är 1 039 – 1 841 m² och priset är 28 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.

E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshus/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs

Se området på kartan.


18.03.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Bodasvängen, Hallongården, Odongränd, Tranbärsvägen, Hallonvägen, Björnbärsvägen och Bergviksvägen är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 920 – 1 200 m² och priset är 23 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.

Det natursköna området endast 3 km utanför Ekenäs centrum. Daghem ca 300 meter ifrån,skolor ca 2,5 km och skolskjuts på 50 meter avstånd.


18.03.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Sångträdet, Sidensvansgränd, Näktergalsgränd, Gåsgränd, Sångsvansgränden och Trastvägen är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 890 – 2 100 m² och priset är 17 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.

Langansböle

Den lugna och sköna natur som endast är 5 km från centrum. Nära till daghem och närmaste butik endast 3,5 km.


18.03.2022 / Sonja Grönqvist

En egnahemstomt vid Bergsvängen är möjlig att reservera. Tomtens storlek är 935 m² och priset är 23 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E:post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


18.03.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Mattsgatan är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 1 100 – 1 200 m² och priset är 34 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


18.03.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Lomgränd är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 1 000 m² och priset är 23 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


3.02.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stad hyr ut åkerområden i Karis och Pojo för odlingsändamål (jordbrukslega). Intresserade kan lämna in ett anbud för att få odla på dessa åkrar i fem år genom att lämna in ett skriftligt anbud till Mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs, senast den 13 februari 2020 kl. 14.00. Anbuden ska vara slutna och märkta ”Jordbrukslega”.

Tilläggsinformation hittar du i kungörelsen ”Jordbrukslega” här: https://tweb.raseborg.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm


3.02.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stads bildningssektor ordnar ett öppet tillfälle för allmänheten i Svartå Slottskrog den 12.2.2020 klockan 18.00.

Under tillfället presenteras det nya Svartå skolcentrums:

 • bygglovsritningar
 • tidtabell för byggandet
 • planer gällande konstens procentprincip
 • riktlinjer för undervisningen

Vi önskar er alla välkomna!

Raseborgs stad/bildningssektor


20.01.2020 / Petra Louhimies

Anmälningar om byggande kan från och med 8.11.2019 skötas via MinSkatt allt efter att byggarbetet framskrider. Anmälan skall göras senast före varje byggnadsinspektion. Via MinSkatt kan du även sköta eventuella tilläggsutredningar på ett smidigt sätt. Märk att i och med ändringen är det inte längre möjligt att göra anmälningar om byggande i Lomake.fi.

Observera att du från och med 1.11.2019 inte längre behöver visa upp intyget för byggnadsinspektören i samband med byggnadsinspektionen.


30.12.2019 / Petra Louhimies

I Karis bibliotek ordnas den 7.1.2020 kl. 18 ett informations- och diskussionstillfälle om det nya Fokusbygget. Vi presenterar nuläget i planeringsprocessen, stadens verksamhet i den kommande byggnaden och resultaten från enkäten gällande biblioteksverksamheten i Raseborg.

Välkommen!


1.02.2019 / Petra Louhimies

Vi är på skolning 7 och 8.2.2019.