Väntsalen på Ekenäs järnvägsstation stängd på grund av ofog

Väntsalen på Ekenäs järnvägsstation stängd på grund av ofog


1.03.2023 / Salli Ojala

Påverka framtidens Byabuss-tjänst genom att besvara enkäten senast den 19 mars 2023.

För området kring Raseborg har man planerat en förnyad Byabuss-tjänst som stöd till den offentliga busstrafiken. Byabussen skulle trafikera de olika byområdena i Raseborg, vilket skulle ge bättre tillgång till de olika bussturerna och tågförbindelserna samt bättre förbindelser till servicen i området kring Raseborg.

Verksamheten för byabussen har testats i Raseborg åren 2019–2021. Man har önskat att få tillbaka tjänsten och hösten 2022 har vi tillsammans med Raseborgs invånare vidareutvecklat tjänsten som en del av projektet Smart Countryside Mobility.

För att färdigställa tjänsten behöver vi ännu din hjälp – ge oss respons genom att besvara enkäten. Det räcker endast cirka fem minuter att besvara enkäten.

Länk till enkäten
På svenska: klicka här
På finska: klicka här

Enkäten är en del av projektet Smart Countryside Mobility där vi utvecklar tjänster för mobilitet och logistik för småvaror på glesbygden i Nyland. Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar projektet och det genomförs 1.6.2021–1.8.2023. Yrkeshögskolan Metropolia koordinerar projektet med yrkeshögskolan Laurea som projektpartner.  


Läs mer om projektet: www.metropolia.fi/smartcountrysidemobility (på finska)
Följ också projektet på LinkedIn: www.linkedin.com/company/77761209/ (på finska)


27.02.2023 / Petra Louhimies

Biljettpriserna för kollektivtrafiken i Raseborg sjunker betydligt i sommar, när det nya biljett- och betalningssystemet Waltti införs. Waltti-systemet upprätthålls av TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy, som är ett it-anskaffnings- och servicebolag som ägs av städer och stadsregioner.

Den största förändringen som systemet medför är att prissättningen ändras så att hela Raseborg utgör en zon för vilken resenären betalar samma pris oberoende av resans längd.

Nya, billigare priser och attraktivare biljettprodukter förväntas leda till en betydande ökning i passagerarantalet. I prissättningen har hänsyn tagits till olika passagerarkategoriers, bl.a. turisters, studerandes och pensionärers, behov.

De nya biljettpriserna som träder i kraft 5.6.2023 är:

kontant/
kontaktlös
betalning
resekort/mobildygn/
24 h
månad10 st. x värdecykelbarn
3,40 €3,20 €8,00 €60,00 € *32,00 €gratis7–16-åringar
-50 % **

Giltighetstiden för en enkel-/värdebiljett är två timmar och det är möjligt att byta från ett trafikmedel till ett annat under den tiden.

* Pensionärs- och studeranderabatt -25 % på månadsbiljett
** Barn under 7 år gratis

Från och med juni kan kollektivtrafikbiljetten för Raseborg köpas av busschauffören, vid ett serviceställe, via en mobilapplikation eller i Walttis webbutik och betalningen kan ske på flera olika sätt. Resekort kan köpas vid ett serviceställe eller beställas i webbutiken. Biljettprodukter som kan laddas på kortet är period- och värdebiljett. Dessutom kommer en reseplanerare som kan användas på mobilapparater samt via webbläsare att tas i bruk.

Vad ska Raseborgs kollektivtrafik heta?

Under våren kommer staden att informera om införandet av systemet samt om noggrannare tidtabell för detta på sin webbplats samt via sociala medier och lokala medier.

Men först och främst behöver vår kollektivtrafik ett passande namn! I Tammerfors används Nysse, i Åbo åker man Föli, men vad skulle vara ett bra namn för kollektivtrafiken i Raseborg? Raseborgare har säkert bra förslag och vi har precis öppnat en enkät där invånarna nu kan lämna in sina namnförslag. Stadsutvecklingssektionen väljer sedan namnet i slutet av mars, berättar informatör Petra Louhimies.

Tack till alla, som lämnat in namnförslag! Bland dem som gett namnförslag och uppgett sin e-postadress har vi nu lottat ut tre st. 10-resors resekort. Vi har informerat vinnarna personligen.

Enkäten är stängd. Tack till alla som lämnat in namnförslag!

Bakom allt detta ligger en stor reform av kollektivtrafiken

De nya biljettpriserna och systemet med en enda taxa grundar sig på en omfattande kollektivtrafikreform som planerats i flera år.

År 2019 fick Raseborgs stad status som myndighet i kollektivtrafikfrågor. Denna förändring innebär i praktiken att vi har rätt att fatta beslut om kollektivtrafiken (busstrafiken) i mycket större utsträckning än förut och detta ger oss naturligtvis mycket friare händer att utveckla den, gläder sig Raseborgs utvecklingschef Jennifer Gammals.

Bakom reformen ligger också den servicenivåutredning som genomfördes år 2021 samt stadens tydliga strategiska riktlinjer, i vilka principerna för hållbar utveckling, goda trafikförbindelser och kreativa kollektivtrafiklösningar tydligt lyfts fram.

Avsikten med servicenivåutredningen var att kartlägga invånarnas åsikter och erfarenheter av kollektivtrafiken. Utredningen stärkte vår uppfattning om hur kollektivtrafiken på vårt område borde utvecklas. Ett av dessa tydliga utvecklingsområden var just att göra biljettsystemet tydligare och billigare, säger persontrafiklogistiker Henri Nevakivi.

I och med Waltti går kollektivtrafiken i Raseborg in i en ny era. I och med en billig prissättning och attraktiva och lättanvända biljettprodukter hoppas vi att privatbilismen i högre grad ska ersättas med kollektivtrafik, fortsätter Nevakivi.


17.02.2023 / Monica Österblad

Päätös_melulupa_Södra viken 2022_Ralf Ajalin Oy

Ladda nerVisa

Det uppstår extra mycket buller pga. spontning och ankarborrning då Södra vikens bryggor repareras.
– Spontning och ankarborrning får utföras vardagar kl. 8–18. Tung trafik samt användning av maskiner som förorsakar störande buller är förbjudna nattetid kl. 22–7.  Grannar ska informeras skriftligt om datum och tider då bullriga arbeten kommer att utföras, och ges kontaktuppgifter till projektansvariga.17.02.2023 / Monica Österblad

Päätös_melulupa_Kuovilantie 2022_Ralf Ajalin Oy_pidennys -30.4.2023

Ladda nerVisa

En trumma under järnvägen i Skogböle byts ut. Vid behov görs arbeten även kvälls- och nattetid.7.02.2023 / Barbro Österman

Trafikledsverket börjar avlägsna riskträd längs banavsnittet Karis–Hangö våren 2023. Träd avlägsnas för att förbättra säkerheten. Avlägsnandet av trädbeståndet hänför sig till projektet för elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar.

På banavsnittet mellan Karis och Hangö kommer man att avlägsna riskträd i järnvägens skyddsområde. Avlägsnandet av riskträd inleds under våren 2023 och fällningen av träden pågår enligt uppskattning fram till slutet av 2023. Avverkningen av riskträd är en del av det pågående projektet för elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar.

Med järnvägens skyddsområde avses ett område som är beläget på båda sidor om järnvägen och sträcker sig 30 meter från mitten av det yttersta spåret. Träd och höga buskar måste avlägsnas från järnvägens skyddsområde för att förbättra säkerheten. Att träd faller på banan orsakar betydande olägenheter för järnvägstrafiken och genom att avlägsna riskträd förebygger man att träden faller.

“Vid behov kan man också bli tvungen att avlägsna träd från tomter som ligger på järnvägens skyddsområde. Vi inspekterar gårdsträden på tomterna enskilt på tomtägarens begäran vid avlägsnandet av trädbeståndet. Markägarna meddelas separat per brev om avlägsnandet av trädbestånd”, berättar projektchef Harri Sakki vid Trafikledsverket.

Som banhållare har Trafikledsverket rätt att avlägsna träd och höga buskar från järnvägens skydds-områden för att förbättra säkerheten. Trafikledsverkets avlägsnande av riskträd medför inga separata kostnader för markägarna. Eventuella ersättningar för avlägsnande av trädbestånd avtalas separat med markägarna.

Mer information:
I första hand tilläggsuppgifter om avlägsnande av riskträd:
Kaj Grönqvist, disponent, områdesdisponering för Södra Finlands banområden, tfn 040 573 5226, kaj.gronqvist@rrm.fi

Ytterligare information om projektets framskridande:
Harri Sakki, projektchef, Trafikledsverket, tfn 029 534 3211, harri.sakki@vayla.fi

I Trafikledsverkets projekt Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar elektrifieras den 149 km långa enkelspåriga banan mellan Hyvinge och Hangö och säkerheten vid plankorsningarna på förbindelse-sträckan förbättras. Följ projektet här (extern länk).


31.01.2023 / Barbro Österman

Föreningar, kulturaktörer och enskilda väglag i Raseborg kan nu söka understöd för sin verksamhet under år 2023.

Länkar till ansökningsblanketterna finns här nedan:

Fullständiga ansökningar lämnas in elektroniskt senast den 28 februari 2023.


23.01.2023 / Petra Louhimies

Nu är det dags att rösta fram årets raseborgare 2022! Omröstningen pågår till 5.2.2023 kl. 23.59 och vinnaren av titeln samt mottagarna av de andra priserna avslöjas i en prisceremoni fredagen den 10.2.2023 kl. 11.00. Prisceremonin sänds också i år live via Facebook.

Utöver titeln årets raseborgare delas ut:

 • årets kulturpris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets idrottspris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets ungdomspris vars mottagare valts av ungdomsfullmäktige
 • årets hållbarhetspris vars mottagare valts av stadsutvecklingssektionen

Förhandsjuryn, bestående av fullmäktiges ordförande Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm och informatör Petra Louhimies har valt följande tre kandidater till omröstning:

Andreas Rönnberg

Andreas Rönnberg är mångårig tränare för BK-46 handbollsherrar samt ett av föreningens juniorlag (CF08). Rönnberg har under flera års tid engagerat sig i och utvecklat föreningens juniorverksamhet och skapat möjligheter för både flickor och pojkar att utveckla sig som handbollsspelare. Rönnberg har dessutom sett till att Karis återtagit platsen som handbollshuvudstad med herrarnas finska mästerskap, flera cup-guld och med internationella matcher som skapar synlighet för Karis och Raseborg både nationellt och internationellt.

Föreningen Gamla stan i Ekenäs rf.

Föreningen har engagerat invånare och andra föreningar i staden och arrangerat många publikevenemang med program såväl för invånarna som för gäster längre ifrån, till exempel Påskäggsjakten, Gamla stan lever, Mörka helgens pumpajakt och julkalendern. Utöver det värnar föreningen om omgivningen genom projekt som Projekt Fågelsången och insekthotell samt vassröjning. 

Marianne Liitelä

Som ordförande för Pojo kyrkoby byförening har Liitelä under flera års tid arbetat för att liva upp både Pojo kyrkby och också hela Raseborgs byar som helhet. Många utvecklingsprojekt i kyrkbyn har uppstått på Liiteläs skrivbord, men också t.ex. inrättandet av Raseborgs byaforum och andra initiativ och uttalanden, vars mål är att öka livskraften i alla byar i Raseborg. Liitelä uppmuntrar och inspirerar, förenar bybor och byns aktörer och utmanar byar att samarbeta för gemensamma mål.

Omröstning avslutad


23.01.2023 / Petra Louhimies

Nu är det dags att rösta fram årets raseborgare 2022! Omröstningen pågår till 5.2.2023 kl. 23.59 och vinnaren av titeln samt mottagarna av de andra priserna avslöjas i en prisceremoni fredagen den 10.2.2023 kl. 11.00. Prisceremonin sänds också i år live via Facebook.

Utöver titeln årets raseborgare delas ut:

 • årets kulturpris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets idrottspris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets ungdomspris vars mottagare valts av ungdomsfullmäktige
 • årets hållbarhetspris vars mottagare valts av stadsutvecklingssektionen

Förhandsjuryn, bestående av fullmäktiges ordförande Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm och informatör Petra Louhimies har valt följande tre kandidater till omröstning:

Andreas Rönnberg

Andreas Rönnberg är mångårig tränare för BK-46 handbollsherrar samt ett av föreningens juniorlag (CF08). Rönnberg har under flera års tid engagerat sig i och utvecklat föreningens juniorverksamhet och skapat möjligheter för både flickor och pojkar att utveckla sig som handbollsspelare. Rönnberg har dessutom sett till att Karis återtagit platsen som handbollshuvudstad med herrarnas finska mästerskap, flera cup-guld och med internationella matcher som skapar synlighet för Karis och Raseborg både nationellt och internationellt.

Föreningen Gamla stan i Ekenäs rf.

Föreningen har engagerat invånare och andra föreningar i staden och arrangerat många publikevenemang med program såväl för invånarna som för gäster längre ifrån, till exempel Påskäggsjakten, Gamla stan lever, Mörka helgens pumpajakt och julkalendern. Utöver det värnar föreningen om omgivningen genom projekt som Projekt Fågelsången och insekthotell samt vassröjning. 

Marianne Liitelä

Som ordförande för Pojo kyrkoby byförening har Liitelä under flera års tid arbetat för att liva upp både Pojo kyrkby och också hela Raseborgs byar som helhet. Många utvecklingsprojekt i kyrkbyn har uppstått på Liiteläs skrivbord, men också t.ex. inrättandet av Raseborgs byaforum och andra initiativ och uttalanden, vars mål är att öka livskraften i alla byar i Raseborg. Liitelä uppmuntrar och inspirerar, förenar bybor och byns aktörer och utmanar byar att samarbeta för gemensamma mål.

Klicka här för att rösta!

11.01.2023 / Petra Louhimies

I Raseborg godkändes i november en bilaga till stadens miljöskyddsföreskrifter, med regler och anvisningar om vatten från byggarbetsplatser.

De senaste åren har medvetenheten ökat om den negativa inverkan på miljön från skräp, partiklar och skadliga ämnen som spolas ut i vattendrag med dagvatten. Allt fler våtmarker byggs för att bromsa läckaget av näring från land. Också vatten från olika byggarbetsplatser kan förorsaka stor skada, även om vattenflödet är tillfälligt, berättar miljöinspektör Monica Österblad.

Grusväg med öppet dike
Erosionskydd saknas, partiklar spolas ut
Så här kan det se ut då erosionsskydd saknas, en stor mängd partiklar spolas i väg.

De nya reglerna som miljö- och byggnadsnämnden fastställt ska nu följas vid så gott som alla byggprojekt i Raseborg.

Det här betyder i praktiken att alla byggprojekt som påverkar ytvatten ska beakta de nya reglerna. De gäller hus- och markbyggen, rivningar och saneringar, sprängning, bergsborrning med mera, förklarar miljöchef Maria M Eriksson.

I korthet handlar de nya reglerna om att tänka efter innan man påbörjar ett projekt samt att göra upp en plan om projektet inverkar på ytvattnet.

 • Att tänka på innan projektet påbörjas:
  • Kan projektet förorsaka att partiklar (slam) eller andra skadliga ämnen (gifter, olja, skräp) spolas ut från området?
  • Vart, hur mycket?
  • Finns här känsliga vattendrag eller annan känslig natur som kan ta skada
  • Finns det dagvattensystem eller diken som kan stockas?

 • Om projektet kan inverka på ytvattnet: gör upp en plan. Det här kan behöva beaktas:
  • Hur minimera påverkan?
  • Rinner det vatten genom området, eller uppstår vattnet på området?
  • Kan man lämna en skyddszon av växtlighet nära vattendrag?
  • Behöver det byggas sedimenteringsbassänger eller annan filtrering?
  • Behövs erosionsskydd?
  • Behöver dagvattenbrunnar skyddas för att inte slamma igen?
  • Hur följer man upp att åtgärderna är tillräckliga?
 • Förverkliga skyddsåtgärderna innan projektet påbörjas. Till exempel:
  • Gör anvisningar/planera för placering av ytjordar, jordmassor (inte i närheten av vattendrag/diken).
  • Planera körrutter som undviker diken (eller bygg en torr överfart).
  • Undvik att komprimera hela området med tunga maskiner – marken absorberar då vatten sämre. Spara skyddszoner i närheten av vattendrag.
  • Bygg sedimenteringsbassänger, dammar och erosionsskydd i god tid.

Anvisningen gällande dagvatten för byggarbetsplatser finns på stadens webbplats. Längst ner på sidan finns också en länk till en finskspråkig guide med mera praktisk information.

Det kan också vara värt att ta en titt på miljöskyddsföreskrifterna, som trädde i kraft i mars 2021, och gäller alla som bor och verkar i Raseborg, med undantag för verksamhet som regleras av miljötillstånd. Här finns regler om bland annat oljecisterner, avlopp på glesbygden, småskalig återvinning av betongkross i markbyggnad, tvätt av fordon och båtar, med mera. Dessutom finns här regler om buller, något som tidigare fanns i städernas ordningsstadgor. De avskaffades för 20 år sedan och ersattes med ordningslagen, men de frågas fortfarande flitigt efter, tipsar Monica Österblad.

Att de nya reglerna och anvisningarna tas i beaktande i byggprojekt är ett samarbete mellan stadens olika enheter inom den tekniska sektorn. I praktiken kan byggnadstillsynen vid behov lägga med villkor i bygglov, samma gäller samhällstekniska enheten vid offertförfrågningar för markbyggnadsprojekt.

Både våra kollegor och projektansvariga som har funderingar kan vända sig till miljöenheten för att få råd och tips om hur man tar de nya reglerna i beaktande i sina byggprojekt, tillägger Österblad.


7.12.2022 / Petra Louhimies

Det är igen dags att nominera kandidater för årets Raseborgspriser 2022!

Priserna delas ut vid en prisceremoni i början av år 2023. Genom priserna uppmärksammar staden en person, förening eller organisation, som gjort en prestation eller gärning utöver det vanliga.

Staden delar ut följande pris:

 • ett kulturpris vars mottagare väljs av kultur- och fritidsnämnden,
 • ett idrottspris vars mottagare väljs av kultur- och fritidsnämnden,
 • ett hållbarhetspris vars mottagare väljs av stadsutvecklingssektionen
 • ett ungdomspris vars mottagare väljs av ungdomsfullmäktige samt
 • premierar Årets raseborgare som invånarna får rösta om i början av året 2023.

Invånarna har nu möjlighet att nominera kandidater till alla kategorier genom att skicka in förslag via denna blankett, senast den 19.12.2022 kl. 12.00.

Klicka här för att nominera en kandidat!

Samtidigt med Raseborgspriserna samlas också förslag på årets idrottsprestationer. Idrottsprestationer premieras enligt de principer som kultur- och fritidsnämnden slagit fast. Förslag på årets idrottsprestationer kan skickas in via denna länk. Se principerna nedan!

Principer för beviljande av idrottsstipendier

Ladda nerVisa


1.12.2022 / Carina Nyholm

Raseborgs stad hyr ut 2 lokaliteter vid Trafikcenter på Järnvägsgatan i Ekenäs. Byggnaden uppvärms med fjärrvärme.

Ena lokalen lämpar sig för restaurangverksamhet. Lokalen är 60 m2 stor. Månadshyran är 805,20 euro. Om hyresgästen är mervärdesskatteskyldig påförs moms, som för tillfället är 24 %. Inga köksmaskiner ingår. Kyl och frys finns.

Den andra lokalen lämpar sig för affärsverksamhet. Lokalen är 75 m2 stor. Månadshyran är 1006,50 euro. Om hyresgästen är mervärdesskatteskyldig påförs moms, som för tillfället är 24 %.

Hyresvärden står för: uppvärmningen, vatten, – och avloppsvatten, sophanteringen, skötsel av yttre områden, snöplogning, sandning, fastighetsförsäkringen och husets fastighetsteknik samt driftsunderhåll.

Hyresgästen står för: brukselen, till verksamheten hörande teknisk utrustning dess service och underhåll, myndighetslov som verksamheten kräver, försäkringar som har med verksamheten och egna inventarier att göra, lösa inventarier, utrymmets städning.

Mera information ges av fastighetschef Catharina Lindström, tfn 019-289 3985

Fritt formulerad ansökan inlämnas senast 9.1.2023 kl. 12.00 till e-post adress: anna.friberg@raseborg.fi. Till ansökan bifogas en kort beskrivning över hyresgästens tilltänkta verksamhet i byggnaden.

RASEBORGS STADS UTRYMMESFÖRVALTNING


22.11.2022 / Marika Stigell

Raseborgs stad begär in anbud för skötsel av gästhamnen för säsongerna 2023-2024, med möjlighet till option på ett + ett år (2025-2026). Anbuden inbegärs via upphandlingskanalen HILMA och bör vara inlämnade senast fredagen den 9.12.2022 kl. 12.00. Anbudsförfarandet är öppet. Del- eller alternativa anbud godkänns inte.

Antalet gästhamnsövernattningar är ca 3 000/säsong. I anbudet anges pris i % av gästplatsavgifterna. Förtöjningsavgiften är idag 20 €/dygn och för sidoförtöjning är avgiften 40 €/dygn. I priserna ingår mervärdesskatt. Avgift för el (5 €/dygn) uppbärs samtidigt och redovisas i sin helhet vidare till staden.

Beskriv den erfarenhet ni har av gästhamnsskötsel och/eller turism samt hur ni tänkt bedriva verksamheten, personalstyrka, skötsel av städning mm. Beskrivningen ska vara max en A4.

Ange också språkkunnighet. Vi förutsätter goda kunskaper i svenska och finska samt sätter värde på övrig språkkunskap.

Vid val av gästhamnsskötare beaktas följande faktorer:

 • Pris (60 p)
 • Erfarenhet, referenser och övriga krav i anbudsförfrågan (40 p)
 • Totalt (0-100 p)

Ur anbudet ska framgå anbudsgivarens FO-nummer samt e-postadress dit meddelande om beslut kan skickas. Raseborgs stad tillämpar beställaransvarslagen.

Tekniska nämnden utser gästhamnsskötare på sitt sammanträde den 13.12.2022.

Närmare uppgifter ger Kjell Holmqvist, kjell.holmqvist@raseborg.fi, tfn 019 289 3900.

Tekniska nämnden i Raseborg’

TN 15.11.2022 Anbudsförfrågan Gästhamnens servicefunktioner 2023-2026

Ladda nerVisa

Karta över gästhamnen

Ladda nerVisa

17.11.2022 / Salli Ojala

I december 2022 ordnar Raseborgs Energi och Raseborgs stad två energikvällar för allmänheten. Syftet med energikvällarna är att belysa den aktuella situationen på elmarknaden och hjälpa invånarna att minska sin egen elförbrukning.

Tillställningarna ordnas onsdag 7.12 i Karis och torsdag 15.12 i Ekenäs. Programmet är det samma båda kvällarna, så du får samma information oberoende av vilken kväll du deltar.

I början av kvällen berättar Raseborgs Energi om bakgrunden till krisen på elmarknaden och om framtidsutsikterna. Osäkerhetsfaktorerna i fråga om elproduktionens tillräcklighet ökar risken för elbrist under den kommande vintern. Raseborgs Energi förklarar i vilka situationer eventuell elbrist kan uppstå och hur man agerar om så sker.

Raseborgs stad ger konsumenterna tips för att minska den egna elräkningen på både kortare och längre sikt. Dessutom presenteras framtida understöd med hjälp av vilka staten stöder hushållens stora elfakturor under våren 2023.

Presentationerna hålls båda kvällarna på båda språken. I slutet av kvällen har det reserverats tid för frågor och diskussion.

Nedan hittas närmare uppgifter om evenemanget samt anvisningar för hur man anmäler sig.

Var och när?

Karis 7.12
Västra Nylands folkhögskolas auditorium. Programmet börjar kl. 18.00
Västra Nylands folkhögskola, auditoriet
Pumpviken 3
10300 Karis

Ekenäs 15.12
Auditoriet på Raseborgsvägen 5. Programmet börjar kl. 18.00
Raseborgsvägen 5 (fd. sjukvårdsskolan), auditoriet
Raseborgsvägen 5
10600 Ekenäs

Program

17.30

Dörrarna öppnas, lätt servering

18.00                 

Elmarknaden i kris – varför och hur ser framtiden ut?
Frank Hoverfelt, VD för Raseborgs Energi

18.45

Eventuell elbrist inkommande vinter – varför och hur skulle det se ut?
Frank Hoverfelt, VD för Raseborgs Energi

19.15                 

Energibesparing på mindre och större sätt
Salli Ojala, hållbarhetskoordinator, Raseborgs stad

19.45                 

Aktuella understöd för höga elräkningar
Salli Ojala, hållbarhetskoordinator, Raseborgs stad

20.00                 

Tid för diskussion

Anmälan

Man bör anmäla sig till tillställningarna senast onsdag 30.11.

Man kan anmäla sig via anmälningsblanketten nedan eller genom att ringa kundtjänsten vid Raseborgs Energi.

Ring tfn 019-289 2400

Gå till anmälningsblanketten:

Karis 7.12.
https://link.webropolsurveys.com/EP/828BF8475AC17CD3

Ekenäs 15.12.
https://link.webropolsurveys.com/EP/2CFF40F7C53D42F5

Evenemangen på Facebook

Karis: klicka här
Ekenäs: klicka här


3.11.2022 / Petra Louhimies

Den kommande vinterns uppvärmningssäsong, som infaller ungefär mellan november och mars, kommer att vara utmanande i fråga om tillgången på energi, eftersom Rysslands krigshandlingar har orsakat problem med denna. Tillgången på energi under den kommande vintern påverkas dessutom av köldperioder och vindförhållanden, tillgången på nordisk vattenkraft, service- och driftsavbrott i produktionen samt efterfrågan på el.

Raseborgs stad förbereder sig på eventuella problem i anslutning till tillgången på energi under vintern på många olika sätt. Genom energisparande förebygger staden också det att elproduktionen inte räcker till att täcka förbrukningen.

– Det är mycket viktigt att alla aktörer – staden, företagen och invånarna – tillsammans förstår betydelsen av att spara för att vi ska kunna trygga tillgången på energi inom de allra mest kritiska verksamheterna, säger stadsdirektör Petra Theman.

Stadens egna åtgärder för energisparande

Raseborgs stad har redan länge vidtagit planenliga åtgärder för att minska på energiförbrukningen.

– I fråga om stadens verksamheter uppstår den största effekten på lång sikt, om man går vidare med förbättringar enligt stadens investeringsprogram. Enligt detta ska största delen av stadens lokaler kopplas till fjärrvärmenätet, gatubelysningen omvandlas till led-belysning och bl.a. solpaneler, andra energikällor, tilläggsisolering och automatik som minskar förbrukningen installeras i det äldre byggnadsbeståndet i samband med renoveringar. Förbrukningen har redan minskat med ca 10 % jämfört med förra året, berättar teknisk direktör Jan Gröndahl.

Flygfoto från Karis, över Pumpviken

Under den kommande vintern behövs dock också tillfälliga punktåtgärder. Raseborgs stad deltar i den nationella kampanjen Snäppet svalare (extern länk), som koordineras av statsbolaget Motiva. Inom ramen för kampanjen meddelar staden om åtgärder som vidtagits för att minska energiförbrukningen, utöver de redan tidigare nämnda åtgärderna.

 1. Förbrukningen (el, värme och bruksvatten) vid stadens fastigheter följs upp månatligen, som vanligt. Särskild uppmärksamhet fästs nu vid de fastigheter som omfattas av direkt elvärme; i dessa sänks inomhustemperaturen till 21 grader och målet är att också i övrigt minska elförbrukningen.
 2. Staden förbereder sig på att stänga alla elbastur i de lokaler staden besitter från december 2022 till utgången av mars 2023, om situationen med tanke på tillgången på el så kräver. Julbastur skulle ändå kunna förverkligas. Bastur finns i cirka 30 byggnader och användningen av dessa förbrukar mycket el. Staden följer hela tiden med situationen och kan vid behov ompröva beslutet i snabb ordning.
 3. Gatubelysningen dämpas vid lämpliga tider på ställen där det är tekniskt möjligt. Belysningen släcks inte helt på grund av att detta bara ger en liten besparing i elförbrukningen samt med tanke på trafiksäkerheten och den allmänna säkerheten.
 4. Under slutet av året ordnar staden tillsammans med Raseborgs Energi invånarmöten där det informeras om minskande av elförbrukningen, beredskap i fall av elbrist samt om andra frågor som gäller energiförbrukning och energistöd. Närmare information om tillställningarna ges senare.

Det är viktigt att också förbereda sig inför eventuella elavbrott

Utöver att spara el är det också aktuellt att förbereda sig inför eventuella elavbrott som problem med eltillgången i värsta fall kan orsaka under den kommande vintern, så som alltid.

– Vi är alla väl medvetna om vad den kommande vintersäsongen kan innebära med tanke på olika former av beredskap. Vi vill förbereda oss så väl som möjligt tillsammans med bl.a. Västra Nylands räddningsverk och Västra Nylands välfärdsområde, eldistributörerna och Raseborgs vatten, säger stadsdirektör Theman.

– Våra bekanta kanaler, dvs. webbplatsen, Facebooksidan (extern länk), som når den breda allmänheten, samt våra aktiva lokala medier, kommer också i fortsättningen att vara våra viktigaste kommunikationskanaler. Invånarmötena är ett bra tillskott till dessa. Dessutom har vi naturligtvis också andra sätt att nå invånarna, såsom skolornas Wilma-tjänst och vårt biblioteksnätverk, fortsätter informatör Petra Louhimies.


31.10.2022 / Petra Louhimies

Under våren 2022 samlade Raseborgs planläggningsenhet invånares syn på framtidens Raseborg genom en enkät samt 8 framtidsworkshoppar i olika delar av Raseborg. Projektet Raseborg 2050 ska utmynna i en utvecklingsbild för markanvändningen som är en slags långsiktig strategi.  Projektets invånardeltagande har ordnats i samarbete med FEMMA Planning Oy som också analyserat resultaten.

– Det är fint och exceptionellt att en stad tar med invånarna när man skapar en ny utvecklingsbild. Jag har nog inte hört om någon annan stad som gjort samma sak på den här nivån. Raseborg är verkligen i utvecklingens framkant och det är värt att vara stolt över, berättar workshopparnas fasilitator geografen Efe Ogbeide från FEMMA Planning Oy.

Unga raseborgare samlade kring Raseborgs karta och funderar kring Raseborgs framtid
Raseborgs framtid visionerades med hjälp av kartor i ungdomsworkshoppen för Raseborg 2050. Fasilitatorerna Milla Kallio och Efe Ogbeide i vänstra delen av bilden.

Raseborgarna skrev rubriker till Framtidsbladet

Framtidsprojektet engagerade invånarna: sammanlagt inkom 659 svar i Visa på kartan-enkäten och cirka 90 personer från olika delar av Raseborg deltog i framtidsverkstäderna.

Under verkstäderna fick deltagarna skriva sina egna rubriker i ”Framtidsbladet”. Övningen framkallade både skratt och applåder. I Bromarv kunde man i Framtidsbladet läsa om rekordinflyttning. År 2050 kommer ”Bromarvs invånarantal att fördubblas igen” och ”byskolan byggas ut”. I Karis var naturen och hållbarheten och de nya evenemangen stort i fokus. Där kunde man läsa om både trädplanteringstalko, skördefest och det högteknologiska företagsevenemanget ”RUSH”. I Svartå odlar man i framtiden nya former av närmat: ”Lokalodlade bananer på Svartå torg” och ”Rekordstor kaffeskörd i år”. Pojo funderade på hållbara nya fordon, hydrokapseltaxin och ny ekoby till Trollshovda. I Snappertuna blev det både ökat invånarantal och turism tack vare nya kryssningsfartyg som tar i land vid det upprustade slottet. I Ekenäs förutspådde man att Raseborg har de mest välmående byarna i hela Finland, så välmående att man lever längre och inte alls är i behov av sjukhus.

Raseborgs ungdomsfullmäktige och invandrarråd hade egna workshoppar. Ungdomarna önskade flera studiemöjligheter och universitet, samt evenemang som skulle skapa sammanhållning i hela Raseborg. Man önskade också ultralokala tjänster, som t.ex. små sjukhus i flera byar och roliga engagerande musikevenemang. Invandrarrådet önskade en gemensam idrottshall som skulle öka känslan av gemenskap, där både unga och vuxna kunde mötas. Man önskade fästa uppmärksamhet på tillgången till basservice och att bostadsområdena inte skulle bli alltför avskilda.

I enkät- och workshopmaterialet kan man hitta flera återkommande teman som engagerar raseborgarna. Intresset för hållbara lösningar, självförsörjning, närmat och småskalighet verkar förena många raseborgare. Att kunna röra sig mellan olika byar och stadsdelar ansågs viktigt även i framtiden. Vattenvägar och -anslutningar såg man som ett intressant komplement att utveckla på sidan om markvägar. Det kan också handla om en önskan att få bättre tillgång till havsområden och skärgården i Raseborg i framtiden.

Det verkar som att raseborgarna vill locka flera invånare till byarna, bygga ut och ha en levande naturnära glesbygd med närtjänster. Samtidigt ställer klimatmålen krav på samhällsstrukturen. Att öka infrastrukturen på glesbygden kan vara utmanande då det från statligt håll finns krav på att vara återhållsam med glesbygdsbyggandet och undvika en splittrad infra. Flera forskningar hävdar är att det är mer energieffektivt och hållbart att förtäta i stadscentra, än att låta glesbygdsområden växa. Bland annat dessa saker måste vi ta i beaktande och se flera olika perspektiv samtidigt när vi börjar forma utvecklingsbilden, berättar stadsarkitekt Johanna Backas.

I nästa steg skapas framtidsscenarier

Resultaten från invånardeltagandet kommer att användas i första hand till framtagandet av utvecklingsbilden. Under hösten 2022 går projektet in i en ny fas. Nu kommer invånarnas idéer kombineras med trender och prognoser som sedan sammanställas till olika framtidsscenarion.  

– I framtidsscenarierna tar vi i beaktande megatrender och prognoser, strategier och planer samt olika analyser och beräkningar. Det kan handla till exempel om megatrender gällande digitalisering och urbanisering, statliga eller lokala planer såsom ”Planen för främjande av cykling i Raseborg”, och analyser som befolkningsprognoser, berättar stadsarkitekt Johanna Backas.

Utvecklingsbilden som är en strategi för markanvändningen i kartformat, färdigställs under år 2023. Framtidsprojektets invånardeltagande har fått stöd av Sitra.

Arbetet med utvecklingsbilden kan följas på stadens hemsida: raseborg.fi/raseborg2050.

Fler framtidsrubriker och det övriga materialet från de enskilda verkstäderna kan läsas här: Raseborg 2050 – Utvecklingsbild för markanvändning – Raseborg

Tilläggsinformation:

Johanna Backas, stadsarkitekt, 019-289 3843

Pontus Högström, markanvändningplanerare, 019-289 3844

fornamn.efternamn@raseborg.fi


20.10.2022 / Martina Rosenqvist

Raseborgs stad ordnar ett informationstillfälle om Södra Vikens pågående entreprenad i Ekenäs.

Stadens representant informerar om projektet.

Tid: Torsdagen 3.11 kl. 15.00-17.00
Plats: auditoriet på Raseborgsvägen 5, 10600 Ekenäs.


14.10.2022 / Cynthia Moed-Ring
Dagvattenvåtmarken i Horsbäck renar vattnet innan det rinner ut i Dragsviksfjärden.

Den första delen av Horsbäck industriområdets dagvattenbehandlingslösning har färdigställts. Våtmarkslösningen består av tre bassänger, mellan vilka vattenströmningen fördröjs av trösklar, och i bassängerna finns näringsbindande växtlighet. Områdets jordmån bidrar därtill att vattnet filtreras till grundvatten.

Dagvatten från bebyggt och ytbelagt stadsområde innehåller skadliga ämnen, såsom näringsämnen och metaller. De ökande belagda ytorna bidrar till minskade vattenströmningar under torra perioder samt snabbare och rikligare vattenströmningar efter regn, i förhållande till obelagda ytor. De stora strömningsvariationerna förorsakar erosion i fåror, vattenskador samt minskar infiltrationen till grundvatten. Våtmarkshelheten ämnar lösa dessa utmaningar i Horsbäck. ”Våtmarkens byggnadsarbeten löpte bra och på basen av de första regnen verkar våtmarken fungera bra”, konstaterar Raseborgs stads gatuchef Fredrik Bäcklund, som ansvarar projektet.

Den byggda våtmarken behandlar vatten från ca 91 ha avrinningsområde och våtmarkens yta är litet över 1 ha. Horsbäcks dagvattenlösnings andra del byggs senare på industriområdets östra sida. ”Båda våtmarkskonstruktionernas förmåga att avlägsna näring, fasta partiklar och metaller från vattnet, kommer att följas upp med vattenprover”, berättar vattendragssakkunniga Katja Pellikka från LUVY.

Horsbäcks dagvattenlösning förverkligar Kustvattenvisionen 2050 -arbetet, som eftersträvar att förbättra kustvattnens tillstånd i Västra Nyland. Raseborgs kustvattenvisions pilotobjekt är Dragsviksfjärden, som är i försvagat ekologiskt tillstånd. Den byggda dagvattenvåtmarken är belägen på Dragsviksfjärdens avrinningsområde. Byggprojektet av Horsbäcks dagvattenkonstruktion koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Raseborgs stad har stått för självfinansieringen av projektet och NTM-centralen har finansierat projektet från programmet för effektiverat vattenskydd.

Tilläggsuppgifter:
Katja Pellikka
vattendragssakkunnig
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452


13.10.2022 / Salli Ojala

På grund av världsläget blir den kommande vintern mycket utmanande med tanke på tillgången på energi samt priset på denna. Genom att delta i spartalkot garanterar vi att energin räcker till åt oss alla.

Raseborg deltar i den nationella kampanjen Snäppet svalare, som inleddes 10.10.2022. Vi kommer att publicera aktuell information om energifrågor under hela uppvärmningsperioden. Den första viktiga informationen kan du läsa i vår artikel som kommer att uppdateras kontinuerligt: Frågor och svar om energisparande.

Staden är tjänsteleverantör inom flera sektorer och förvaltar en enorm fastighetsmassa. Vi har arbetat långsiktigt för att effektivisera vår energiförbrukning. Vi följer noggrant med energiförbrukningen och har obemärkt redan förberett oss på många problem.

Utöver det normala energisparandet planerar vi nu punktåtgärder för den kommande uppvärmningsperioden. Staden vill föregå med gott exempel och uppmuntrar alla att delta inom ramen för sina egna möjligheter. Också små gärningar kan ge en stor effekt. Utmana din granne, din arbetsplats eller din hobbyförening!

Vilka saker oroar dig i fråga om energisparande? Ge respons här:
Kontakt – Raseborg

På webbplatsen för kampanjen Snäppet svalare ges tips för många situationer:  https://www.astettaalemmas.fi/sv

Stadens kontaktperson i fråga om energibesparingskampanjen är hållbarhetskoordinator Salli Ojala, salli.ojala@raseborg.fi


30.09.2022 / Sara Vaskio

Odlarträffen bjöd på information om precisionsgödsling, markskanning och tvåstegsdiken samt om regionens aktuella vattenskyddsprojekt. Träffens teman lockade över 30 deltagare till Fagernäs Gård i Snappertuna.

Tage Björklunds gårdsplan hade fyllts med bilar, medan arrangörerna och deltagarna hade samlats inne i maskinhallen, som för kvällen hade förvandlats till ett föreläsningsutrymme, med vit duk, videokanon, kaffebord, broschyrer och sittplatser. Utanför hallen på fältet stod kvällens höjdpunkt och väntade: fyrhjulingen utrustad med markskanner. 

Projektchef Sara Vaskio öppnade träffen inomhus och berättade om projektet Raseborgs å. Temat i år för projektets arbetspaket “vattenvänligt jordbruk” är precisionsgödsling – därav också temat för odlarträffen. Aktuellt inom projektet är pågående markskanningar på fem olika gårdar på Idbäckens område.

Emil Hästbacka, rådgivare på Nylands Svenska Lantbrukssällskap, berättade om hur precisionsgödsling gynnar både jordbruket och vattenskyddet: ”Tanken med precisionsgödsling är att få gödselinsatserna på rätt plats på åkern, alltså där det behövs” Hästbacka tipsade om att det även finns avgiftsfria satellitbilder tillgängliga, som kan hjälpa till med planeringen av precisionsgödslingen. 

Härefter ledde Hankkijas Mikael Lindroos deltagarna ut på fältet och presenterade den orange fyrhjulingen, som utrustats med markskanner av modellen SoilOptix Gammaspektrometer. Lindroos berättade att markskanningen utförs med 12 meter bredd mellan körspåren, då skannern kan avläsa marken med 6 meters stråle. I medeltal kan man med fyrhjulingen skanna ca 30-35 ha/dag.

Med markskanning kan man lätt identifiera variationerna i bördigheten på skiftena. ”Då behöver man inte längre gödsla och kalka lika mycket överallt på skiftet. Tanken med precisionsgödsling är att inte kalka eller gödsla jämnt överallt, utan man sprider tillsatserna enligt behov, vilket minskar övergödsling och därmed tjänar både miljö och natur, liksom skörden”, fortsatte Lindroos.

Mikael Lindroos, Hankkija, presenterar fyrhjulingen utrustad med markskanner för fältträffens deltagare. (LUVY / Henna Björkqvist)

Projektkoordinator Henna Björkqvist, berättade om Projektet LUMME, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Inom projektet planeras och verkställs våtmarker och tvåstegsdiken på jordbruksmarker, samt samlas och delas information om jord- och skogsbrukets vattenskydd, bla. genom att ordna öppna fältträffar till jordbrukare samt kvällsträffar till skogsägare.

Pasi Valkama, specialforskare på Finlands miljöcentral (SYKE), berättade mera ingående om nyttorna med tvåstegsdiken inom jordbrukets vattenhushållning. Ett tvåstegsdike är bra att anlägga på ställen där det finns risk för översvämningar, eftersom tvåstegsdiken kan råda bot på det, berättade Valkama. Publiken kunde med hjälp en nyutgiven tvåstegsdikesbroschyr [Tvåstegsdike – Vesientila] granska hur tvåstegdiken skiljer sig från ett konventionellt dike. Valkama berättade att undersökningar visat att tvåstegsdikenas översvämningsterrasser kan binda fasta partiklar och näringsämnen från vattnet, medan tvåstegsdiket därtill även gynnar den biologiska mångfalden.

Hankkijas Mikael Lindroos avrundade evenemanget, med att presentera programmet Cropline och hur man med hjälp av den kan tolka resultaten från markskanningen. ”Efter varje skanning erbjuder vi kunden ett 1-1,5h Teamsmöte, för genomgång av resultaten tillsammans”, berättade Lindroos.

Arrangörerna för fältträffen Projektet Raseborgs ås och Projektet LUMMEs representanter var nöjda med att publiken ställde många frågor om markskanningen och tvåstegsdikena, vilket tydde på engagerande ämnen. Niklas Hyvärinen från Snappertuna, som deltog i träffen, kommenterade kvällen på följande vis: ”Det var intressant med nya metoder om hur man får fram åkerns behov av näringsämnen.”

Text Henna Björkqvist, LUVY

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer. 


30.09.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Åkerkanten och Enbackagatan är möjliga att reservera. Tomternas storlek är 1 267 m² – 1 275 m² och priset är 23 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E:post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


28.09.2022 / Salli Ojala

Workshoppen ”Framtidens trafiktjänster i Raseborg”, del 2 – förhandsmaterialet nu tillgängligt!

I slutet av augusti träffades ett antal fiskarsbor – såväl bybor som representanter för staden – för att tillsammans komma med idéer om framtidens trafiktjänster i Raseborg. Av förslagen som uppstod under workshopparna har prototyper utvecklats och nu är det dags att begära respons. Fungerar dessa preliminära modeller för trafiktjänsterna och hur kunde de förbättras ytterligare?

Tjänsterna har nu modellerats och utvecklats vidare till olika tjänsteprototyper som presenteras här: [klicka här]

Du kan bekanta dig med prototyperna på förhand och samtidigt ge respons oberoende av om du deltar i workshopparna eller inte. All respons är viktig för oss och responsen samlas in anonymt.

Välkommen att delta i workshoppar där du får vara med och utveckla framtidens trafiktjänster i Raseborg!  

Samma prototyper kommer också att presenteras vid workshopparna i Fiskars och Pojo:

Fiskars, Café Pesula 5.10. kl 16-19

Pohja, Pohjan kirjasto, 6.10. kl 16-19

Workshopparna är fria tillställningar och du kan titta in under workshoppens gång enligt egen tidtabell. Experterna i projektet är på plats under hela workshoppen och tar emot responsen. Vi bjuder på förfriskningar och mellanmål. Obs Workshopparna hålls på finska.

Vad har hänt före workshoppen?

Responsworkshoppen baserar sig på workshoppen ”Framtidens trafiktjänster i Raseborg” som hölls i slutet av augusti och där fiskarsborna tillsammans kom med idéer för framtidens trafiktjänster.

Idékläcknings- och utvecklingsarbetet baserar sig på det arbete som gjorts under våren 2022: Genom en persontrafikundersökning och intervjuer fick invånarna i Raseborg framföra respons, önskemål och idéer om trafiktjänsterna. Utifrån dessa resultat har man identifierat de viktigaste utmaningarna och genom utvecklingsarbetet söker man lösningar på dessa. 

Vad händer med tjänsterna efter workshoppen?

Experterna inom projektet utvecklar tjänsterna vidare utifrån responsen från workshoppen. Om de vidareutvecklade tjänstelösningarna ordnas en andra responstillställning i början av november.

Anordnare: Yrkeshögskolan Laurea och yrkeshögskolan Metropolia i samarbete med Fiskars-Kyläseura – Fiskars-Byförening r.y. och Pojo kyrkoby byförening rf.

Ytterligare information: Projektchef Jaakko Hannula, jaakko.hannula@laurea.fi, tfn 050 441 3563 

Workshopparna är en del av projektet Smart Countryside Mobility, där man utvecklar tjänster för persontrafik och smågodslogistik i glesbygdsområdena i Nyland. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet genomförs 1.6.2021–1.8.2023. 

Läs mer om projektet: metropolia.fi/smartcountrysidemobility  
Följ projektet också i LinkedIn: linkedin.com/company/77761209/


21.09.2022 / Petra Louhimies

Uppdatering kl 14.08

Problemet är åtgärdat!

Vattenläcka i Karis centrum! Problemet åtgärdas under dagen.


19.09.2022 / Petra Louhimies

I höst inleder Raseborgs stad en strandbyggnadsentreprenad i Södra viken, där strandkonstruktionerna i vikens innersta del förnyas och muddringsarbeten utförs.

Arbetena inleds i oktober 2022 och avsikten är att alla arbeten ska vara färdigställda inför sommaren 2024.

De nya strandkonstruktionerna pålas, ankras och förstärks genom betonggjutning. Slutligen får konstruktionerna en träbeläggning, varvid konstruktionerna till sitt utseende i stor utsträckning kommer att motsvara den nuvarande kajen. Muddringsarbetena i området förläggs så att de utförs under perioderna 1.10.2022–31.3.2023 och 1.10.2023–31.3.2024. Alla muddermassor deponeras, antingen i Forssa eller på Raseborgs stads egen jordavstjälpningsplats.

Tekniska centralen


16.09.2022 / Cynthia Moed-Ring

Med hjälp av precisionsgödsling preciserar man gödseln dit det behövs, med tvåstegsdiken kan man förebygga lokala översvämningar och med hjälp av gipsspridning på åkern, bidrar man till bättre markstruktur –  dessa åtgärder bidrar även till positiv inverkan på vattendragen!

Projektet LUMME, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), ordnar tillsammans med Projektet Raseborgs å en svenskspråkig fältträff om precisionsgödsling (fosfor) och om vattenhushållningsfördelarna med tvåstegsdiken, tisdagen 27.9 i Snappertuna, Raseborg.
Lördagen 24.9 innan ordnas även i Karis (Raseborg) en gipsspridningsshow, som förverkligas av KIPSI-projektet som koordineras av Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen).

”Vi bjuder alla, som har möjlighet, att delta i båda evenemangen” uppmuntrar LUMME-projektets koordinator Henna Björkqvist. Ägaren av platsen för spridningen av gipsen, Skriks Gård, Thomas Björklöf bjuder även in alla jordbrukare till evenemangen. ”Teman för evenemangen är högaktuella. Alla åtgärder som binder näringen i själva åkermarken och som minskar gödselbehovet är välkomna för jordbrukare med tanke på världens nuläge”, konstaterar Björklöf.

Gipsspridningsshow, lördagen 24.9. Skriks gård, Karis

Under evenemanget kan man bekanta sig med KIPSI-projektet och följa med spridningen av gips på åkern. Med gipsbehandlingen kan man märkbart förebygga erosion på åkrarna samt avrinningen av fosfor och kol från dem. Valtra- traktorer finns även till påseende under evenemanget. Anmäl dig med senast 20.9. Anmälning via NTM-centralens sidor eller per e-post till niklas.gronroos@ely-keskus.fi.

Läs mera om evenemanget och anmälning (på finska) >> (https://www.ely-keskus.fi/web/kipsinlevitys -> tapahtumat)

Fältträff, tisdagen 27.9, Fagernäs gård, Snappertuna

Som evenemangets huvudtema hör vi om precisionsgödsling av fosfor, markskanning och användningen av resultaten från den i praktiken. Ämnena presenteras av Emil Hästbacka från Nylands Svenska Lantbrukssällskapet (NSL) samt Mikael Lindroos från Hankkija. Projektchef Sara Vaskio berättar om Projektet Raseborgs å.

Som andra ämne hör vi om tvåstegsdiken och deras fördelar i vattenhushållningen på åkrarna. Ämnet presenteras av specialforskare Pasi Valkama, från Finlands miljöcentral (SYKE). Projektkoordinator Henna Björkqvist, berättar om Projektet LUMME och dess åtgärder som innefattar bland annat verkställandet av våtmarker och tvåstegsdiken på Västra Nylands område.

Evenemanget är avgiftsfritt. Ingen förhandsanmälan behövs.

https://www.luvy.fi/sv/tapahtuma/falttraff-27-9-2022/

Tilläggsuppgifter: 

Henna Björkqvist
områdeskoordinator
henna.bjorkqvist@luvy.fi
045 7884 2810

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer. 

Projektet finansieras via de regionala vattendragsvisionerna Laxfiskarna till Svartån 2030, En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 och Kustvattenvision 2050 och via projektet Hiidenvesi restaurering av kommunerna Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå och Ingå. Därtill finansieras Hiidenvesi-projektet av Helsingforsregionens miljötjänster HRM, fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2022–2024.


13.09.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Espingsgränd är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 1 052 – 1 387 m² och priset är 20 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


9.09.2022 / Petra Louhimies

Centralgatan mellan Dalgatan och Köpmansgatan kommer att saneras. Bärlager samt asfaltyta förnyas och vatten-, avlopps- och dagvattenledningar saneras.

Arbetet påbörjas vecka 37 och slutförs i november.

Entreprenör är A. Berglund Ab. På området finns tillfälliga trafikarrangemang.

Vi beklagar olägenhet och störning som detta förorsakar.30.08.2022 / Salli Ojala
Bild: Raija Kaljunen

I slutet av augusti samlades man i Pojo och Fiskars för att fundera kring hur trafiktjänsterna i Raseborg kunde se ut i framtiden. Under workshopparna som ordnades inom projektet Smart Countryside Mobility kom invånare och representanter för staden med idéer för hur man kunde utveckla nya lösningar på de utmaningar som identifierats utifrån data från vårens undersökning. Teman för workshopparna var kollektivtrafik, anropstrafik och byabuss, ny service baserad på delning samt tjänster som tar sig till invånarna.

Bild: Raija Kaljunen

Workshoppen i Pojo bibliotek 24.8 leddes av tjänstedesignerna Jaakko Hannula, Raija Kaljunen och Miia Seppänen från yrkeshögskolan Laurea. Såväl i Pojo som i Fiskars användes olika kreativa metoder för tjänstedesign. Projektledare Jaakko Hannula var mycket nöjd med tillställningarna.

“Det var fint att invånarna deltog så aktivt och entusiastiskt i de båda workshopparna. Invånarnas synpunkter kring alla teman kom fram på ett utmärkt sätt”, konstaterar Hannula.

Bild: Raija Kaljunen

Också vid tillfället på Cafe Bar Pesula i Fiskars 25.8 arbetade smågrupperna ivrigt. Avslutningsvis presenterade grupperna koncepten som de utvecklat för varandra.

”Vid båda workshopparna berättade grupperna att de utvecklade tjänsterna är avsedda att stödja och komplettera varandra, vilket jag anser vara en utmärkt utgångspunkt. Redan i diskussionerna lyftes genast fram preliminära förslag för hur idéerna kunde utvecklas vidare. Vi fick mycket vägkost med tanke på vidareutvecklandet av trafiktjänsterna”, konstaterar Hannula och tackar förutom deltagarna även Pojo kyrkoby byförening, Fiskars Byförening och Raseborgs stad.

”Ett varmt tack till byföreningarna för gott samarbete! Tillställningarna hade en hyfsad mängd deltagare och vi fick bra lokaler till vårt förfogande. Likaså ett varmt tack till vår samarbetspartner Raseborgs stad, vars representanter också deltog i workshopparna!”

Nästa steg för projektgruppen inom Smart Countryside Mobility är att utveckla de första prototyperna utifrån de tjänster som utformats under workshopparna, och dessa prototyper ska testas av invånarna i Raseborg i början av hösten.

Bilder och text: Raija Kaljunen

Smart Countryside Mobility är ett gemensamt projekt för yrkeshögskolorna Laurea och Metropolia. Genom projektet fås värdefull information med tanke på bland annat stadens framtida områdesplanering, kollektivtrafik och turism.

Läs mer om projektet (på finska): Smart Countryside Mobility | Metropolia


19.08.2022 / Maria Eriksson

På Hummeldal badstrand har den 18.8.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


18.08.2022 / Petra Louhimies

Välkomna på invigningen av den nya cykelvägen mellan Karis och Ekenäs, torsdagen den 25 augusti 2022 kl. 16.00

Plats: Nya vägunderfarten i Horsbäck.

Cykelvägen invigs av minister Thomas Blomqvist.

Byggarbetet med Horsbäcks vägunderfart i Raseborg på riksväg 25 är nu färdigt och därmed hela cykelvägsprojektet på 5,5 km mellan Karis och Ekenäs.

Under fjolåret byggdes avsnittet mellan Karis och Horsbäck, ca 5 km. I år färdigställdes den sista sträckan av cykelvägen, ca 0,5 km, i samband med vägunderfartsprojektet. 

Kostnaderna för hela byggprojektet uppgår till 1,33 miljoner euro. Byggherre för projektet är Raseborg stads tekniska central och för projektet har staden beviljats statsunderstöd på 0,65 milj. euro av Transport- och kommunikationsverket Traficom inom ramen för programmet för främjande av gång och cykling.

Som entreprenör för projektet har fungerat A. Berglund Ab.

Välkommen!


18.08.2022 / Petra Louhimies

Välkomna på invigningen av trafikarrangemangen i Läpp, onsdagen den 7 september 2022 kl. 12.00.

Plats: Vändplatsen i ändan av Doppinggränden.

I invigningsceremonin deltar

 • Minister Thomas Blomqvist
 • Projektchef Antti Koski, Väylävirasto
 • Entreprenörens representant

samt stadens representanter stadsdirektör Petra Theman, teknisk direktör Jan Gröndahl och stadsarkitekt Johanna Backas. Deltagarna kan ställa frågor till stadens representanter gällande Läppområdets utveckling.

Dragsviks traditionsmusikkår står för musiken, de första 70 deltagare bjuds på färska munkar från Shell. Saftservering.


Den planskilda anslutningen i Läpp i Raseborg öppnas för trafik den 31 augusti

Förbättringsarbetet på riksväg 25 vid Läpps anslutning är på slutrakan och anslutningen öppnas för trafik den 31 augusti. De sista arbetena utförs ännu i början av september.

Byggarbetet som inleddes sommaren 2021 vid Läpps anslutning håller på att bli klart enligt tidtabellen. I korsningen mellan riksväg 25 och landsväg 111 har man byggt en lättare planskild anslutning och trafikarrangemangen har förbättrats med en påfart och en avtagsfil.

“Anslutningsarrangemangen reducerar köerna och gör trafiken smidigare. Trafiksäkerheten förbättras särskilt när man svänger till vänster från landsväg 111, men också på andra platser i projektets influensområde”, säger projektchef Antti Koski från Trafikledsverket.


15.08.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Askersvägen, Videvägen, Pilträdsvägen, Aspvägen och Almvägen, Ollabågen och Ollagränd är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 970 – 2 000 m² och priset är 12 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


12.08.2022 / Maria Eriksson

På Campingens, Knipnäs, Hummeldal och Bajon badstränder har den 9.8.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.

På Box badstrand är antalet enterokocker större än det största tillåtna värdet 200pmy/100ml.


10.08.2022 / Petra Louhimies

Hur skulle kollektivtrafiken kunna betjäna oss bättre i Raseborg? Hur skulle en framtida byabuss eller tjänst som baserar sig på delad skjuts se ut? Tänk om tjänsterna rörde sig till invånarna ända till Fiskars och Pojo inom Raseborg.

Välkommen till Framtidens trafiktjänster i Raseborg -verkstäderna, där du har möjlighet att bolla idéer för nya trafiktjänster till Raseborg tillsammans med andra bybor.

Vi arbetar utgående från de enkäter och intervjuer som vi gjort under våren, samt med de utmaningar som tagits upp i resultaten. I verkstaden funderar vi på lösningar, som du har möjlighet att vidareutveckla i en annan verkstad senare under hösten.

Obs! Verkstaden hålls endast på finska, eftersom utvecklingsprojektet där verkstäderna ingår koordineras av Metropolia och Laurea.

Du kan välja mellan två till innehållet identiska tillfällen:

Pojo

24.8.2022 kl. 17.00–19.00. Verkstaden börjar kl. 17.00 med kaffe och mellanmål. Själva arbetet sker mellan kl.17.30-19.00.

Pojo bibliotek (Keskusraitti 4, Pohjankuru)

Anmäl dig till Pojo senast 15.8.2022: https://lnkd.in/eBGG232P  

Fiskars

25.8.2022 kl. 17.00–19.00. Verkstaden börjar kl. 17.00 med kaffe och mellanmål. Själva arbetet sker mellan kl.17.30-19.00.
Cafe Bar Pesula Fiskars (Hälleforsintie 1, Fiskars) 

Anmäl dig till Fiskars senast 15.8.2022: https://lnkd.in/euVUT4Cm 

Verkstaden är en del av Smart Countryside Mobility -projektet, där man utvecklar persontrafik- och logistiktjänster på glesbygden. Projektet är finansierat av Europas områdesutvecklingsfond. Projektet genomförs 1.6.2021-1.8.2023.

Läs mer om projektet (på finska): metropolia.fi/smartcountrysidemobility 
Följ projektet även på LinkedIn: www.linkedin.com/company/77761209/ 

Verkstäderna arrangeras i samarbete med Pojo kyrkoby byförening och Fiskars byförening.

#SmartCountrysideMobility #euroopanaluekehitysrahasto #EAKR #rakennerahastot #uudenmaanliitto #metropolia #laurea #tki #amk #uusimaa #raasepori #pohjankirkonkylänkyläyhdistys #pohja #pohjankirkonkylä #fiskarskyläseura #fiskars #kyläseura #kyläyhdistys


29.07.2022 / Maria Eriksson

På Campingens badstrand har den 25.7.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


18.07.2022 / Sara Vaskio

Rensningen av Raseborgs ås huvudfåra för att förbättra torrläggningen har varit aktuellt redan länge. Efter lång utredning och planering är arbetet redo att börja i juli 2022. Det omfattande grävarbetet börjar med förverkligandet av en stor våtmark på 20 ha vid Huskvarnträsket i Snappertuna.

Raseborgs å är cirka 13 kilometer lång och hör enligt typindelning till små vattendrag i lerjordar. Den har sitt ursprung i Karis, passerar Snappertuna och mynnar i Barösunds havsområde. Raseborgs ås huvudfåra översvämmar och eroderar lätt. Detta gör att jordpartiklar och näringsämnen frigörs och transporteras med vattnet till ån och vidare till havet. Situationen förvärras av att åfåran är nedslammad och övervuxen.

Översvämmning vid Raseborgs å, foto Esa Ervasti

Bukt på översvämningsproblemet

Huvudmålet med arbetet är att minska översvämningarna på åkrarna i området genom att eftersträva naturliga metoder. Naturenlig grundtorrläggning, innebär att det kommer att grävas ett långt tvåstegsdike i åfåran, med översvämningsterrasser på sidorna av fåran som kan ta emot det överflödande vattnet. Därtill har två våtmarker och bottentrösklar planerats för att bromsa upp vattenflödet. Rensningen gäller nästan hela åfåran, från Läppträsket ända till Tunalund. Det nästan 5 kilometer långa tvåstegsdiket blir det längsta i Finland.

Syftet med den naturenliga grundtorrläggningen är att kontrollerat återställa åns naturliga möjlighet att översvämma. Den biologiska mångfalden gynnas av naturenliga metoder och åfåran behöver inte dikningsunderhåll så ofta. Vid naturenlig dikning lämnas åns egentliga fåra orörd, men åns vattenledningsförmåga förbättras genom de översvämningsterasser som grävs, antingen på båda sidor eller bara på ena sidan av fåran.

Översvämmningsterasserna grävs på sidorna av åfåran.

Rensningsplaneringen av Raseborgs ås huvudfåra, har utarbetats i samarbete med Projektet Raseborgs å och Raseborgs ås dikningsbolag. Under projektets gång har noggranna kartläggningar gjorts angående åns djur, växtlighet och vattenkvalitet och uppföljning kommer att fortsätta efter grävarbetet. På åns avrinningsområde har även ett flertal andra åtgärder gjorts inom jord- och skogsbruk för att hindra läckage av näringsämnen, som exempel har våtmarker, erosionsskydd och sedimenteringsbassänger anlagts.

Det är Raseborgs ås dikningsbolag som kommer att genomföra rensningen. Dikningsbolaget är en vattenrättslig sammanslutning som har bildats för att genomföra en samfälld dikning. Sammanslutningens medlemmar är ägarna av de fastigheter med jordbruk, som drar nytta av dikningen.

NTM-centralen i Nyland har beviljat en del av finansiering till dikningsbolaget för naturenlig grundtorrläggningen.

Miljöeffekterna av den naturenliga grundtorrläggningen studeras i samarbete med Valumavesi-projektet, som leds av Finlands miljöcentral SYKE (Suomen ympäristökeskus > Menetelmiä maa- ja metsätalouden kestävään vesienhallintaan (Valumavesi) -hanke (syke.fi))

Tilläggsinformation:


14.07.2022 / Maria Eriksson

Uppföljningen av badvattenkvaliteten vid Gumnäs badstrand i Pojo visar att vattnet fyller kraven ställda i lagstiftningen. Avrådan från bad är därför upphävd. Skyltarna som informerar om avrådan avlägsnas från stranden efter hand. Vattenkvaliteten vid badstranden fortsätter att kontrolleras som vanligt enligt plan.


13.07.2022 / Petra Louhimies

Observera ändrade trafik- och parkeringsarrangemang då ni rör er i Gamla Stan. Ändringen gäller gatupartierna längst Västvallen och Södra Strandgatan mellan Basatorget och Fisktorget som tillsvidare är enkelriktade med körriktning söderut. Det är tillåten att cykla i bägge riktningarna! Skyltarna ”gäller ej cyklister” är beställda och påväg inom kort. Tack för ert tålamod.


12.07.2022 / Maria Eriksson

På Box och Bajon badstrand har den 12.7.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


11.07.2022 / Maria Eriksson

P.g.a. avloppsvattenläckage från Karis-Pojo reningsverk finns det risk för badvattenkvaliteten vid Gumnäs badstrand.
För att utreda ärendet ytterligare kommer prov att tas av vattnet 11.7.2022. Besökare uppmanas se till att t.ex. barn inte sväljer vattnet. Det rekommenderas också att man är noggrann med handhygienen och duschar efter simningen.
Ny information ges efter att undersökningarna blivit färdiga.
Tilläggsuppgifter:
Parkavdelningen/Raseborgs stads växel 019-289 2000
Sydspetsens miljöhälsa / Hangö stads växel tel. 019-220 31


11.07.2022 / Maria Eriksson

På Svedja badstrand har den 11.7.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


4.07.2022 / Petra Louhimies

En flock bestående av fem tjurar av rasen Highland cattle hjälper Raseborgs stad att vårda ett 12 ha stort område intill Stadsfjärden i Ekenäs. Området har stor potential att inom några år igen kunna fungera som livsmiljö för många sällsynta växter och djur.

Det är fråga om två naturskyddsområden, som ägs av Raseborgs stad och som ännu på 1950-talet fungerade som odlings- och betesmark. Betade strandområden och ängar som finns på området är vårdbiotoper som har en mycket stor artrikedom, men som i dagens läge är sällsynta då de snabbt växer igen utan betande djur eller annan skötsel.

Området har röjts och gärdats in enligt en skötselplan som Nylands NTM-central godkänt och Raseborgs stad har fått bidrag för projektet från miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi.   

Från en liten parkeringsplats vid Västerby strandväg kan man gå in i beteshagen via en trappa över elstängslet och vidare till fågeltornet med fin utsikt över Stadsfjärden. Tjurarna är fredliga, men man bör lämna dem ifred. Man ska inte mata eller klappa dem.

Raseborgs stads miljöchef Maria Eriksson: ” Vi är väldigt glada att vi kan återskapa viktiga livsmiljöer på detta sätt. Det blir intressant att följa med hur området utvecklas tack vare betet.”

Mer information:

Projektledning och betesplanering: Miljöchef Maria Eriksson, tfn 019 289 2375, maria.m.eriksson@raseborg.fi

Uppgifter om korna: Djurägare Henrik Ekholm, tfn. 044-2772884 henrik.ekholm1@emiliatestar


1.07.2022 / Petra Louhimies

För ett år sedan fanns det små yngel av flodpärlmussla i Svartån för första gången på årtionden, då ca 200 små musslor, som fötts upp vid en anläggning i Norge, återvände till Svartån i uppfödningslådor. De små musslorna har klarat sig bra och tillsammans med de övriga skyddsåtgärderna inger den genom uppfödning åstadkomna nya generationen hopp inför framtiden. Läs mera på LUVY:s hemsida.

En vuxen flodpärlmussla samt tre år gamla musslor, ett år efter plantering till ån i juni 2022. Bild: Juha-Pekka Vähä

30.06.2022 / Petra Louhimies

Projektet LUUVIRSU (Skyddet av rinnande vatten, restaurering och säkrande av naturens mångfald i Västra Nyland) fick en finansiering från Nylands NTM-central. Projektet främjar den rinnande vattennaturens mångformighet och återställer de rinnande vattenekosystemens funktion i Västra Nylands vattendrag i speciellt de objekt, som man i det nyländska vattenskyddets åtgärdsprogram 2022–2027 föreslagit åtgärder. Projektets totala budget är 554 000 euro under åren 2022–2024. Läs mera på LUVYs hemsida.

Iståndsättning av Junkarsborgs vattenområde i Raseborg är en del av projektet LUUVIRSU. Syftet med iståndsättningen är förbättra laxfiskarnas och flodpärlmusslans livsmiljöer kring Junkarsborg, samt att höja vattenledningskapaciteten för att förhindra översvämningar på åkrarna. Iståndsättningen planeras under året 2022 i samarbete med markägare och museimyndigheter.

Bild: Luvy r.f.

30.06.2022 / Petra Louhimies

Med sommaren kommer insamlingsbilarna till dina trakter

Rosk’n Rolls ambulerande avfallsinsamlingar Otto och Romulus startar sin sommarturné i västra Nyland. Otto och Romulus samlar in hushållens och sommargästernas metallskrot och farligt avfall. Avfall tas emot avgiftsfritt. Turnén börjar i Hangö måndagen den 4 juli och avslutas i Vichtis den 20 juli. Längs rutten finns närmare fyrtio hållplatser. Hållplatserna för sommarturnén är utvalda i synnerhet med tanke på sommargästernas behov.

Otto-bilen samlar in farligt avfall såsom lysrör, spillolja, bilbatterier, målarfärg, lösningsmedel, broms- och kylarvätskor, bekämpningsmedel samt städkemikalier.

Det tryggaste sättet att lämna in farligt avfall till insamlingen är då produkten är i sin originalförpackning eller i någon annan tät förpackning där innehållet är tydligt utmärkt. En kund kan hämta maximalt 50 liter, 5 ackumulatorer eller motsvarande mängd farligt avfall per gång.

Farligt avfall från hushåll tas även avgiftsfritt emot på avfallsstationerna samt i insamlingsskåpen för farligt avfall. Farligt avfall neutraliseras genom behandling i höga temperaturer och energin som uppstår i processen tas till vara.

Till Romulus-bilen kan man föra metallskrot som motsvarar mängden av ett vanligt personbilssläp. Romulus tar emot exempelvis cyklar, plåtbitar, vedeldade bastuugnar (utan stenar) och metallrör. Romulus samlar däremot inte in elapparater, men precis som metallskrotet, kan de föras avgiftsfritt till avfallsstationen för återvinning. Metallen som lämnas till insamlingen återvinns till returråvara för industrins behov.

Inget avfall får lämnas på hållplatserna i förväg.

Tidtabellerna och hållplatsinformationen för de ambulerande Otto och Romulus-insamlingarna finns på webbplatsen www.rosknroll.fi. På samma adress samt i Rosk’n Rolls väggkalender och i Roskis-tidningen finns mer information om vilka avfallsslag som tas emot på turnén. I juli turnerar också insamlingsbåten Otto i östra Nyland.

Tilläggsinformation och mera anvisningar fås också av Rosk’n Rolls kundtjänst tfn 020 637 7000 vardagar kl. 8.30–15.30. Insamlingsturnéerna finansieras med avfallshanteringens grundavgift.

Tidtabell för Raseborg

Tis. 12.7 Raseborg – Lojo
17.00–17.15 Pojo, torget, Centrumpromenaden
17.45–18.00 Antskog, Antskogs bruk, Harabackavägen 3
18.15–18.30 Karislojo, ekopunkten, Kekustie 36
19.00–19.15 Svartå, stadens depå, Lindersvägen–järnvägen.

Ons. 13.7 Raseborg
17.00–17.30 Vättlax, Vättlaxvägen–Brinkbackavägen
18.00–18.30 Bromarv, ekopunkten, Vättlaxvägen–Lillnäsvägen
19.00–19.30 Tenala kby, Tenala torg, Sockenvägen 20

Tors. 14.7 Raseborg
17.00–17.30 Sandnäsudd, bryggan, Sandnäsuddvägen 372
17.45–18.00 Rösund, hamnen, Rösundsvägen
18.15–18.45 Box, butiken, Boxvägen 291
19.30–19.45 Höstnäs, bryggan, Höstnäsvägen

Mån. 18.7 Raseborg
16.45–17.15 Sommarö, ekopunkten, Sommaröstranden 44
17.30–18.00 Baggö, hamnen, Baggövägen
18.45–19.00 Gammelboda, motionsplatsens parkeringsområde, Bergviksvägen 5

Tis. 19.7 Hangö – Raseborg
17.00–17.15 Lappvik, bryggan, Matrosvägen
17.30–18.00 Predium, hamnen, Järnösundsvägen 140
18.30–18.45 Ekenäs, Norra Hamnen, Norra strandgatan
19.00–19.15 Ekenäs, Ormnäs brygga, Skutvägen


28.06.2022 / Maria Eriksson

På Hummeldal badstrand har den 28.6.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


23.06.2022 / Petra Louhimies

Laxfiskarna till Karisån-vattendragsvisionen fick 86 000 euro från Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program

Svartån erbjuder utmärkta förhållanden för att undersöka, utveckla samt utöka erfarenheterna och kunskapen när det gäller konstruktioner som förbättrar fiskens vandringsmöjligheter. (LUVY / Johan Lindholm)

MUSKALAT-projektet, som följer med hur Svartåns fiskvägar fungerar och hur vandringen nedströms fungerar, erhöll en finansiering på 86 357 euro från Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program. Projektets totalbudget är 172 714 euro. Inom projektet gör man undersökningar vid Billnäs kraftverksdamm samt utplanterar fisk i Karisåns vattendrag under åren 2022–2024. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och det är en del av den större vattendragsvisionen Laxfiskarna till Karisån 2030. Visionens målsättning är, att återuppliva vattendragets laxfiskbestånd samt beståndet av flodpärlmussla samt att återställa den naturliga livscykeln. Den finansieras av områdets kommuner.

Under Laxfiskarna till Karisåns vattendragsvisionens första period (2016–2021) byggde man fiskvägar vid Svartåns två nedersta kraftverksdammar Åminnefors och Billnäs. Under den andra perioden av Karisåns vattendragsvision (2022–2029)  är den största ansträngningen att återskapa vandringdkontakten från havet via Svartån till Lojo sjö, Hiidenvesi sjö samt de ovanför liggande åarna.

Svartån erbjuder ypperliga förhållanden för att undersöka, utveckla samt utöka erfarenheter och kunskap gällande konstruktioner som förbättrar fiskens vandringsmöjligheter. Genom den finansiering, som man nu erhållit, kan man följa med hur fiskvägarna fungerar och utvärdera samt utföra ett långsiktigt utvecklingsarbete för att förbättra vandringsmöjligheterna. Detta är viktigt, eftersom det än så länge finns ganska knappt med information om hur de inhemska fiskvägarna fungerar. Planeringen av fiskvägar baserar sig långt på erfarenheter och undersökningar av fiskvägar utomlands.

Speciellt när det gäller fiskens vandring nedströms vet man väldigt lite trots att några undersökningar har gjorts under de allra senaste åren. Inte heller i Finland har man undersökt hur olika styrnings och lockningslösningar har fungerat då det gäller styrningen av fisken till fiskvägarna.  Ovanför Billnäs kraftverk byggde man år 2021 en styrkonstruktion för vandringen nedåt så att fisken, som var på väg neråt tryggt kunde ta sig till fiskvägen istället för att hamna i kraftverkets turbiner. Billnäs nedvandringskonstruktion är den första i sitt slag i världen och den har byggts som en del av Billnäs bruks nya friluftsled, Kulturvallen.

“Längs den kan lokalbefolkningen och resenärer bekanta sig med utöver områdets historia, kultur och vackra miljöer även med det vattenskyddsarbete som utförs i Svartån”, säger Raseborgs stads markanvändningsplanerare Minttu Peuraniemi, som verkar som vattendragvisionens projektchef i Raseborgs stad. “Vi är glada att MUSKALAT-projektets finansiering gör det möjligt att vidareutveckla konstruktionen samt att fortsätta med forskningsarbetet i anslutning till den.”

Inom MUSKALAT-projektet utför man även fiskutplanteringar inom Karisåns vattendragsområde. Inom vattendraget finns det mycket fina levnadsmiljöer för öringen som är tomma eller endast litet utnyttjade. För att stöd återupplivandet och återinförandet av öringsbeståndet krävs en aktiv utplanteringsverksamhet med en öringsstam som är ursprunglig i vattendraget. Även Ekenäs-Pojo fiskeriområde är med och finansierar och stöder MUSKALAT-projektet och då speciellt återupplivandet och vården av vandringsfiskbestånden.

Tilläggsuppgifter:

Juha-Pekka Vähä
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

MUSKALAT-projektet finansieras av Laxfiskarna till Svartån-visionens avtalsfinansiärer: Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Loppis och LUVY. Dessutom finansieras projektet av Ekenäs-Pojo fiskeriområde. Projektets totalkostnad är 172 714 euro. Projektet får finansiering från Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program motsvarande 50 % av de förverkligade kostnaderna.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.


21.06.2022 / Maria Eriksson

På Grabbskog och Box badstrand har den 20.6.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


17.06.2022 / Cynthia Moed-Ring

Sommaren står för dörren och den digraste blomningstiden börjar. Just nu är det samtidigt den rätta tiden att avlägsna skadliga främmande arter, såsom jättebalsamin, vresros, lupin och jättelokor från gårdar och trädgårdar. Laster på mindre än två kubik invasiva arter från hushåll tas emot avgiftsfritt på Rosk’n Rolls samtliga avfallsstationer.
Vissa främmande arter är klassade som invasiva eftersom de bevisligen hotar naturens mångfald och rubbar ekosystemet. Enligt lagen bör skadliga främmande arter bekämpas och man måste förhindra att de sprids.

Jättebalsaminens frukter

Tumregeln är att växterna rensas bort innan blomningen, då förhindras samtidigt fröbildningen. När skotten ännu är små blir också mängden avfall mindre.
Det lönar sig att aktivera hela grannskapet och samtidigt gå in för att tillsammans bekämpa invasiva arter. Den vägen kan man effektivt förhindra att arterna sprids.

Vresros

”På sistone har det varit mycket tal om vresrosen i synnerhet, och vi har också tagit emot vresros på avfallsstationerna”, säger Rosk’n Rolls regionchef Johanna Hynynen.
”Under de två senaste åren har också spanska skogssniglar förts till avfallsstationerna i allt högre grad.”

Försäljningsförbudet på vresros har varit i kraft i Finland redan i tre års tid men från och med den 1 juni är det också förbjudet att odla vresros.
I praktiken betyder förbudet att alla mark- och fastighetsägare – även invånare i enfamiljshus – måste avlägsna rosarten från sin tomt.


På påse till avfallsstationen
Det är förbjudet i lag att dumpa trädgårdsavfall i naturen, till exempel i ett skogsbryn. I synnerhet växtarter som sprids med fröer, såsom jättebalsamin och blomsterlupin, sprids lätt tillsammans med växtbaserat avfall.
Små laster med invasiva arter (under 2 m3) tas avgiftsfritt emot på Rosk’n Rolls avfallsstationer och läggs i insamlingen för brännbart blandavfall. För större mängder växtbaserat avfall, som till exempel uppstår i samband med talkon, bör man i förväg kontakta avfallsstationens mottagning och komma överens om hur man går till väga.

Gör så här:
• Om möjligt, handskas med växtavfall och jord på växtplatsen, den vägen minskar risken för att arten sprids någon annanstans.
• För det bortrensade växtavfallet till avfallsstationen, så lite jord som möjligt får finnas med. Även spanska skogssniglar tas emot på avfallsstationen i egenskap av skadlig främmande art.
• Packa de invasiva arterna i en tätt sluten sopsäck. På det sättet undviker du att växtdelar kommer åt att sprida sig under transporten.

Det lönar sig alltid att rapportera observationer av invasiva arter till Vieraslajit.fi-sajten.
På webbplatsen finns rikligt med information om olika främmande arter och om hur man bekämpar dem.

Källa: Vieraslajit.fi-webbplatsen

Tilläggsinformation:
regionchef Johanna Hynynen,
johanna.hynynen(at)rosknroll.fi,
tfn 020 637 7037

Blomsterlupin

14.06.2022 / Henri Nevakivi

Raseborgs stad har återinfört pendlingsreseförmånen. Bekräftade användarkonton och deras resesedelsaldo har överförts från Eazybreak till Epassi. Eazybreak slogs tidigare samman med Epassi. Epassi är den aktuella pendlingsapplikationen och fungerar tillsammans med VR:s “Matkalla”-applikationen. För att få pendlingsreseförmånen måste kunden vara inskriven i Raseborg och stödbeloppet är 10 % av priset på VR:s periodbiljett, seriebiljetter stöds för närvarande inte.

Mera information finns här: https://www.raseborg.fi/boende-och-miljo/trafik-och-batliv/kollektivtrafik/formanssedlar-till-tag-och-anslutningsbiljetter/


9.06.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Gabrielsgränden, Mirjam Stäubers väg, Solkärrsvägen, Brantvägen och Brantgränden m.fl. är möjliga att reservera. Tomternas storlek är 1 000 – 1 600 m² och priset är 12 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


9.06.2022 / Salli Ojala

För vem? Skogsägare och yrkesverksamma i skogsbranschen. Evenemanget är avgiftsfritt.

När? Torsdag 16.6.2022 kl. 12–17

Vad? Vi fokuserar på metoder, med vilka man kan minska skogsbrukets inverkan på vattendragen.

Var? Start från YH Novias parkering (Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs). Användning av egen bil är nödvändig.

Läs mera och anmäla dig här:
Vattenvård evenemang, Raseborg (lyyti.fi)

Anmälning senast 13.6. kl 16.

Arrangörer: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingfors regionen rf (VHVSY), Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. samt Finlands skogscentrals södra serviceområde.


9.06.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Mariastigen är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 1 100 m² och priset är 12 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


6.06.2022 / Petra Louhimies

Raseborg kommer att få ett nytt tillskott i evenemangsutbudet i år, då Home & Found-festivalen för återbruksboende går av stapeln den 10–12 juni. Home & Found-festivalen är ett nytt boendeevenemang,
som handlar om att hitta en ny livsstil, flytta ut på landet, att hybridjobba med ena foten i stan och den andra på landet, att upptäcka nya kreativa miljöer, dolda pärlor och bygemenskap, bygga hållbart och med respekt för det gamla, lära sig om renovering och att träffa likasinnade människor. Eftersom festivalen stöder stadens profil och värderingar på många olika sätt, finansierar Raseborgs stad evenemanget tillsammans med Nylands förbund.

För dem som är på jakt efter ett nytt hem i Raseborg har Home & Found-festivalen samlat stugor, hus och hem som kommer till försäljning eller uthyrning, objekten finns på festivalens webblats. Utöver dem har olika lokala aktörer hakat på festivalen och de bjuder på mångsidigt program i olika stadsdelar och byar runtom i Raseborg. Under festivalveckoslutet ordnas en egen Home & Found-mässa i vackra Billnäs bruk, där lokala företag och aktörer presenterar sina produkter och tjänster. På mässan finns även lokala experter inom bygg, renovering och inredning – man kan även bekanta sig med arbetsprover.

Raseborgs stads program under mässan


Raseborgs stad deltar i mässan med en egen monter och olika presentationer om stadens verksamhet i det så kallade Speaker’s Corner, som ligger på mässområdet. Presentationerna kommer att äga rum under både lördag och söndag enligt följande:

Lördag 11.6 – mässan öppen 10–17
kl. 13.30 Bildningen presenterar sig
kl. 15.35 Fritid & kultur presenterar sig

Utöver presentationerna deltar Raseborgs stadsarkitekt Johanna Backas i en paneldiskussion om framtida
byggande och boende tillsammans med andra sakkunniga kl. 11 i Speaker’s Corner.

Söndag 12.6 – mässan öppen 10–16
12.35 Bildningen presenterar sig
12.45 Fritid & kultur presenterar sig

Efter presentationerna kan du träffa stadens representanter för de olika verksamheterna och ställa frågor om till exempel skolor och daghem, vad det finns för frilufts- och fritidsmöjligheter eller vilket kulturutbud som erbjuds. Om du är intresserad av tomter, eller till exempel att bygga i Raseborg, kommer stadens bygg-, miljö- och planläggningsavdelningar även att ha personal på plats under både lördag och söndag kl. 12–16. De kan svara på preliminära förfrågningar och hjälpa till med hur man ska gå vidare.

– Vi är jätteglada över det här evenemanget och ser fram emot att få träffa både mässbesökare och
potentiella nya invånare. Vi svarar gärna på frågor om till exempel hur det är att bo i Raseborg,
hurdana stadsdelar och byar vi har, eller vilket mångsidigt utbud av sevärdheter, naturupplevelser
och fritidsmöjligheter vår stad kan erbjuda, berättar Raseborgs marknadsföringskoordinator Martina
Rosenqvist.

Festivalens och mässans öppettider


Som helhet pågår Home & Found-festivalen under veckoslutet 10–12.6.2022, mer info om
festivalprogrammet samt försäljnings-, och uthyrningsobjekt finns på festivalens webbplats.

Billnäsmässan under Home & Found-festivalen är öppen på lördag 11.6 kl. 10–17 och på söndag 12.6 kl.
10–16 på adressen Bruksvägen 8 i Billnäs bruk. Inträdet till mässan är fritt och det finns parkering kring
mässområdet. I Billnäs kan du samtidigt njuta av den anrika bruksmiljön och kanske äta en bit mat på
Brukskrogen eller den populära Scarlet o’Karis-terrassen invid Svartån.

Mer information om stadens medverkan på mässan:
Marknadsföringskoordinator Martina Rosenqvist, martina.rosenqvist@raseborg.fi, tfn +358 19 289 2016

Mer info om Home & Found-festivalen och dess arrangörer:
Projektchef Pauliina Seppälä: pauliina.seppala@homeandfound.fi, tfn +358 50 572 7910
Billnäsmässans arrangör Mats Grönblom: mats.gronblom@billnas.homeandfound.fi, tfn +358 40 053 9238
Festivalens webbplats: https://homeandfound.fi/sv


3.06.2022 / Henri Nevakivi

Enligt beslut av NTM- centralen kan ukrainare resa gratis på NTM-centralens köpta bussturer. Den fria reserätten är fr.o.m. 6.6.2022 till 31.8.2022. Passageraren visar sin fria rätt att resa med ett ukrainskt pass. Ett passbevis som utfärdats av polisen, gränskontrollmyndigheten eller Migrationsverket (Migri) anses vara ett dokument som motsvarar ett pass.

ELY-turer i Raseborgsområdet som omfattas av den fria reserätten:


3.06.2022 / Henri Nevakivi

Raseborgs stad har konkurrensutsatt sommartrafiken och som trafikidkare har Raseborgs Taxi & Buss Ab (Rolly Group) valts. En nyhet i sommartrafiken är att det nu finns bussturer också på lördagar, vilket förbättrar servicenivån särskilt i fråga om trafiken till de viktigaste turistmålen i Raseborg under sommaren. Alla bussar kan ta minst tre cyklar, så passagerarna kan också kombinera sin bussresa med cykling.

Den nya lördagsbussen tar lokalbefolkning och turister till de fantastiska bruken i Billnäs, Fiskars och Svartå. Utvecklingen av mera hållbara trafikformerna baserar sig också på Raseborgs strategi och Finlands turiststrategi. I och med bussturerna kan resenärerna nu enkelt ta sig med tåg till Karis resecenter och därifrån vidare till bruken.

Busstidtabellen kommer att gälla under sommaren 5.6–15.8.2022 (ändringar möjliga). Tidtabellerna hittas även under adressen www.matkahuolto.fi


31.05.2022 / Petra Louhimies

De år 2020 färdigbyggda Svartåns första fiskvägarna öppnades i år för tredje gången för vandringsfiskarna. Billnäs fiskväg öppnades 4.5 och Åminnefors fiskväg 13.5. Öppningen av den nedre fiskvägen i Åminnefors försenades lite från det planerade på grund av service och renoveringsarbeten, men nu är fiskvägarna öppna och fiskarna slipper åter att stiga förbi kraftverksdammarna via fiskvägarna. I år kommer fiskarna vid fiskvägarna att följas med kamera och räknare både vid Åminnefors och vid Billnäs.

Förverkligandet av laxfiskarnas vandringsmöjligheter från havet längs med Svartån till Lojosjön, Hiidenvesi,  ända till Högfors och Loppis, tog i början av året åter igen ett stort steg framåt. Raseborgs stad, Lojo stad, Vichtis kommun, Högfors stad och Loppis kommun samt Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) har avtalat om förverkligandet och finansieringen av “Laxfiskarna till Svartån – vattendragsvisionen 2030“ för perioden 2022–2029. Det är frågan om ett nationellt sett betydande och omfattande samarbete, som har inverkan på hela vattendragets tillstånd samt regionens dragkraft.     

Läs mera på LUVY:s hemsida.

Billnäs fiskväg och kraftverksdam sett från luften
Bild: Pia Nordström

25.05.2022 / Salli Ojala

Den nationella cykelveckan firades i Raseborg 6–15.5 under växelvis soliga och mulna dagar. Temat för årets kampanj var rätt att röra sig tryggt och säkert.

I anslutning till lotteriet under cykelveckan frågade vi vart raseborgarna cyklar och i hurdana cykelsituationer man upplever otrygghet.

I vardagen cyklar man klart mest till jobb och skola. I närområdet är det också lätt att med cykel uträtta ärenden, såsom butiksbesök eller lämnande av barn på dagis. Svarandena njuter av cykling också på sin fritid och särskilt mycket gillas terrängrutterna i skogen.

I fråga om säkerheten var man mest orolig för mötena med vägtrafiken. Svarandena upplevde det som ställvis oklart om bilisterna lägger märke till cyklisterna. Man upplevde också att vägtrafiken blivit livligare med åren och att hastigheterna på vissa ställen är oroande höga.

Dessa situationer lyfte svarandena fram:

 • Att korsa vägen med cykel sker mot biltrafiken. Det upplevdes som otryggt att korsa vägen även vid övergångsställena.
 • Osäkerhet över om bilisten har sett cyklisten och om bilisten känner till trafikreglerna. Man nämnde som exempel situationer, där bilar i hög fart kör ut från parkeringsplatser eller gårdar.
 • Bristande kommunikation i trafiken. Man ger ingen klar signal om att bromsa in eller svänga.
 • Avsaknad av cykelväg eller bristfälligt underhåll. En del av vägnätet är för smalt för alla trafikanters behov.

Skolorna i Raseborg deltog aktivt i temaveckan.

I skolorna kontrollerades cyklarnas skick och utrustning, övades säker cykling, gjordes cykelutfärder och ordnades cykelorientering. I en del skolor fick de äldre eleverna planera och leda program för de yngre eleverna.

Tidningen Etelä-Uusimaa besökte Kila skola onsdag 18.5.

Läs artikeln här (på finska)

Tålamod är viktigt i trafiken! En av de svarande beskrev väl den situation som är vanlig utanför skolorna: en del barn körs med bil till skolan, medan andra rör sig bland trafiken till fots eller med cykel. I dylika situationer bör alla trafikanter säkerställa att de syns och kommunicera om sina rörelser. Man måste också komma ihåg att de allra yngsta och äldsta cyklisterna kan observera och reagera långsammare än man tänker sig.

Ordnandet av cykelveckan utvecklas som en del av stadens arbete för hållbar utveckling.

För nästa år önskar vi genom evenemang och rådgivning aktivera invånare och sammanslutningar i ännu högre grad. Här kan du lämna respons eller kommentarer i anslutning till temat.

Raseborgs stad önskar alla en fartfylld och trygg cykelsäsong!


25.05.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs planläggning arrangerade en framtidsworkshop i Ekenäs bibliotek den 17.5.2022 där ungdomar från Raseborg fick visionera om hur Raseborg kommer att se ut år 2050. Arbetet ingår i Raseborg 2050 -projektet och är en del av framtagningen av en utvecklingsbild för markanvändningen i Raseborg.

Ett digitalt verktyg användes för att ungdomarna också skulle få jobba digitalt.

Pojo har potential och nya havsrutter tas i bruk

I workshoppen deltog nio ungdomar, varav en del är medlemmar i Raseborgs ungdomsfullmäktige. Under workshoppen uppkom många funderingar om hur klimatet kommer att påverka miljön i framtiden. Om havsytan t.ex. skulle höjas kunde man kunna utnyttja mer båttrafik i Raseborg och skapa en rutt mellan Svartå och Ekenäs. Pojo hamn kunde också utvidgas och göras till ett attraktivt ställe att stanna på under resan. Om man dessutom kunde åka direkt med båten till Santa Fé vore det ett bra sätt att färdas på helgerna, tyckte ungdomarna.

Här fick man hitta på idéer och lägga rosa lappar på kartan.

Studieorten Raseborg med Finlands enda fjord

Pojoviken ansåg man att i framtiden kunde heta Raseborgs fjord och dess status som enda fjord i Finland kunde lyftas fram och marknadsföras mer. Raseborg som studieort kunde också få ett uppsving genom nya utbildningsmöjligheter. Hur låter det med en Harvard-filial i Raseborg? Finlands enda ö-universitet med inriktning på t.ex. marinbiologi i mitten av Pojoviken? Eller en modern lantbruksskola i Pojo trakten? Man kunde också tänka sig gemensamma skolor för olika språkgrupper.

Till slut presenterades alla gruppers kartor och idéer.

Mycket träd, hållbar trafik och ultralokal hälsovård

Man önskade sig mycket träd, gröna innergårdar, friluftsmöjligheter och konst på lyktstolpar i Raseborg i framtiden. Maten kunde vara lokalproducerad. Det kom också idéer om ny kollektivtrafik – buss eller metronätverk som skulle stäcka sig runt hela Raseborg. Kanske kunde man åka metro ända till Stockholm också? Hälsovården kunde vara ultralokal och ett sjukhus kunde finnas t.ex. på Skåldö och i Bromarv. Det kunde också finnas gemensamma kyrkor som är öppna för medlemmar av alla religioner. Raseborg kunde också ha en egen Eurovision -tävling där människor från olika byar kan delta med sina låtbidrag. Man kunde sedan rösta fram årets “Raseborgslåt”.

Workshoppens koordinator Julia Ingo till vänster och stadsarkitekt Johanna Backas till höger tillsammans med ungdomarna som deltog.

Från idé till verklighet

Workshoppen faciliterades av Efe Ogbeide och Milla Kallio från Femma planning. Tillställningen var munter och även efter workshoppen fortsatte idéerna att kläckas. Stadsarkitekt Johanna Backas deltog i workshoppen och blev mycket inspirerad av ungdomarnas tankar:

-Det är helt fantastiskt! Vi fick idéer av ungdomarna som jag tycker att vi direkt kan föra vidare. Att ungdomarna ser så fördomsfritt på Raseborg som helhet var inspirerande och ögonöppnande för mig, berättar stadsarkitekt Johanna Backas.

Materialen från ungdomsworkhoppen sammanställs och används som underlag när den nya utvecklingsbilden av markanvändningen skapas. Utvecklingsbilden förväntas bli klar under 2023.


17.05.2022 / Cynthia Moed-Ring

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) påbörjade år 2021 projektet västra Nylands kustvattensvision i samarbete med Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Målet med projektet är att göra restaureringsplaner för de fyra pilotområdena. Dessutom utvecklas en kustvision för västra Nylands kustvatten, som är en gemensam, målmedvetet utarbetad vägkarta för restaureringsarbetet. Projektets mål är att få igång en avrinningsområdesbaserad restaurering av övergödda havsvikar och kustvatten till ett gott ekologiskt tillstånd.

I det här arbetet har vattenkvaliteten, floran och faunan granskats i Dragsviksfjärden i Raseborg. En modellering har gjorts av den yttre belastning som kommer ut i viken med hjälp av VEMALA-modellen och olika framtidsscenarier studerats. Förutom detta, har Dragsviksfjärdens avrinningsområde beskrivits och analyserats med hjälp av GIS. I planen har också olika restaureringsalternativ, deras effekter och kostnader övervägts på ett mångsidigt sätt.

Dragsviksfjärden i Raseborg är en vidsträckt grund havsvik med begränsat vattenutbyte. Längst in hittas Totalfladan, vilken klassificerats som ett fågelskyddsområde av nationell betydelse och som också är en del av Persöfladan-Totalfladans naturskyddsområde. Båttrafiken i Dragsviksfjärden är livlig och en hel del muddringar och slåtter har gjorts vid stränderna och de huvudsakliga båtlederna. En stor del av belastningen till viken rinner ut i Storängsbäcken från nordost. Största delen av det undersökta områdets odlingsmark ligger på gammal sjöbotten inom bäckens avrinningsområde.

De olika vattenkvalitetsparametrarna i Dragsviksfjärden uppvisar antingen otillfredsställande eller dåligt ekologiskt tillstånd. Syrebrist har ändå inte noterats i viken, vilket betyder att den inre belastningen troligen inte är betydande. Vattenvegetationen i viken har ökat markant under åren och påverkar kraftigt rekreationsanvändningen av viken.

Utdrag ur restaureringsplanen som visar figur 26. med en karta över avrinningsområdet och delavrinningsområdena.

Det lönar sig att fokusera restaureringsarbetet i Dragsviksfjärden till avrinningsområdet, så att den yttre belastningen kan minskas. Möjliga restaureringsmetoder i området är markförbättringsmedel, tvåstegsfåror och våtmarker samt konstruktioner för att stanna upp och rena dagvattenflöden.
Spridning av information och rådgivning till bosatta och verksamma i området är också viktigt.

Läs Dragsviksfjärdens restaureringsplan här.


11.05.2022 / Maria Eriksson

Sydspetsens miljöhälsa har för de större, s.k. EU-badstränderna fastställt badvattenklassificeringen inför i år.

Klassificeringen baserar sig på de senaste fyra badsäsongernas provresultat eller resultaten från minst 16 prov och uppdateras årligen efter badsäsongen.

2018201920202021
CampingenBraTillfredställandeTillfredställandeBra
GumnäsUtmärktBraBraBra
KnipanUtmärktUtmärktUtmärkt
SvedjaUtmärktUtmärktUtmärktUtmärkt

9.05.2022 / Petra Louhimies

Grundläggande förbättringsarbten inleds på Karis avfallsstation och pågår över sommaren. Arbetena kommer även att påverka trafikarrangemangen på avfallsstationen och placeringen av de olika funktionerna.

På avfallsstationen förbättras bland annat vattenkontrollen, markens konstruktionslager repareras och asfalten förnyas. Under tiden som ackordet pågår flyttar flaken och containrarna där största delen av avfallet lossas till avfallsstationens bakre del, där det hittills tagits emot bland annat kvistar och krattavfall. Till avfallsstationen kör man ändå fortsättningsvis genom den gamla porten och mottagningen av avfallslaster stannar kvar på samma ställe. Besöket på avfallsstationen kan räcka lite längre på grund av de tillfälliga arrangemangen.

Ackordet beräknas bli klart innan utgången av augusti.

Tilläggsinformation till media: Johanna Hynynen, regionchef, johanna.hynynen@rosknroll.fi, tfn 020 637 7037


5.05.2022 / Salli Ojala

Våren har anlänt och likaså den nationella Cykelveckan!

Cykelveckan pågår drygt tio dagar, från fredag 6.5 till söndag 15.5. Temat för kampanjveckan i år är ”Var och en har rätt att cykla tryggt”.

I invånarenkäten 2020 var det största hindret för raseborgarna att cykla mera otrygghetskänslan i trafiken. Farliga ställen är i synnerhet korsningar och övergångsställen, där man cyklar bland livlig biltrafik. Som stad arbetar vi för att utveckla säkerheten och trivseln i fråga om cykeltrafiken bl.a. genom att genomföra de åtgärder som ingår i programmet för främjande av cykling och trafiksäkerhetsplanen.

Var och en av oss har ansvar för att möjliggöra säkerheten i trafiken. Detta gör man genom att följa två grundläggande principer: iaktta trafikreglerna och ge tydliga signaler åt andra trafikanter. Den nya vägtrafiklagen från år 2020 medförde också några ändringar för cyklister:

Kolla trafikreglerna för cyklister här!

Mer om växelverkan i trafiken på Trafikskyddets webbplats här.

Kom med

Vi vill uppmuntra raseborgarna att delta i cykelveckan! Du kan hoppa på cykeln en, flera eller alla dagar. Vi delar med oss av våra tips på stadens Facebookkonto.

Cykelveckans lotteri

Delta i lotteriet där du kan vinna ett 100 euros presentkort till en cykelaffär. Mer information och länk till lotteriformuläret nedan. Obs. Tid att delta 6.5-15.5

Klicka här för att delta i Cykelveckans lotteri

Kontaktperson i ärenden som berör stadens Cykelveckan
Hållbarhetskoordinator Salli Ojala, salli.ojala@raseborg.fi


27.04.2022 / Petra Louhimies

Under våren 2022 har Raseborgs planläggning arrangerat framtidsworkshoppar, vars syfte är att samla invånares tankar och idéer om framtiden. I workshoppen arbetar vi med året 2050 och materialet från workshopparna används i framtagandet av en utvecklingsbild för markanväningen i Raseborg. Nu har vi öppnat anmälningslänkarna till framtidsworkshopparna i Karis och Ekenäs. Du kan anmäla dig här:

10.5.2022 kl.18-20.30 i Karis (Karis FBK), vänligen anmäl dig senast 6.5.2022 via:
https://link.webropol.com/ep/kariskarjaa

18.5.2022 kl. 18-20.30 i Ekenäs (Ekenäs bibliotek, Svalan), vänligen anmäl dig senast 16.5.2022 via: https://link.webropol.com/ep/ekenastammisaari

Finns plats även i Snappertuna och Bromarv

Om du är snabb hinner du ännu anmäla dig även till Snappertuna eller Bromarv.

2.5.2022 kl. 18–20.30 i Snappertuna (Snappertuna skola), vänligen anmäl dig senast 28.4.2022 via:
https://link.webropol.com/ep/snappertuna

3.5.2022 kl. 18–20.30 i Bromarv (Hembygdens väl), vänligen anmäl dig senast 28.4.2022 via:
https://link.webropol.com/ep/bromarv

Vad är en utvecklingsbild?

En utvecklingsbild är i korthet en vision i kartformat som beskriver i stora drag hur man vill en stad skall se ut i framtiden. Jämfört med en generalplan är en utvecklingsbild inte lika detaljerad. Den är heller inte “lagligt bindande” som en generalplan alltid är. För tillfället har Raseborg ingen gällande generalplan. Arbetet med utvecklingsbilden är ett steg på vägen till att en dag få en generalplan för hela Raseborg. En utvecklingsbild hjälper att kunna utveckla staden strategiskt och långsiktigt.

Läs mer om Raseborg 2050 -projektet.


14.04.2022 / Petra Louhimies

Den första framtidsworkshoppen arrangerades i Pojo den 6.4.2022. Tillställningen blev mycket lyckad och deltagarna var aktivt med under hela kvällen. Raseborgs planläggning som arrangerar workshopparna fick många intressanta framtidsvisioner och tankar från deltagarna. Materialen från workshopparna sammanställs och analyseras för att sen bli en del av det material som står som grund för utvecklingsbilden för markanvändning 2050 (Läs mer om utvecklingsbilden på Raseborg 2050-sidan).

Festsalen vid Pojo bibliotek var mötesplatsen för framtidsworkshoppen i Pojo.

I första delen av workshoppen berättade Efe Ogbeide och Milla Kallio från Femma planning om hur man kan tänka kring olika framtider. Det kan finnas önskvärda, trovärdiga eller t.ex. sannolika framtider. Sedan skrev deltagarna ner hur de tänkte att en vanlig dag kunde se ut år 2050. På basen av beskrivningarna fick man sedan fundera på vilka antaganden som stod som grund dem. Antar vi att det finns bilar i framtiden? Antar vi att Finland hör till EU? Antar vi att medeltemperaturen har höjts? Vad är dina antaganden om framtiden?

Raseborgsbor diskuterar sina beskrivningar om framtidens dag.

Efe Ogbeide från Femma planning lotsade deltagarna genom workshoppen på svenska och finska.

Samhällsgeografen Efe Ogbeide från Femma planning.

I en del av workshoppen fick deltagarna skriva ner händelser på en tidsaxel som påverkat oss både i det förflutna och som kommer att påverka oss i framtiden.

Niclas Skog från planläggningen deltog i Pojos workshop.

I pausen serverades smörgåsar och kaffe samt saft och frukter för att hålla ivern och kreativiteten uppe under hela kvällen.

Sen var det dags för att lägga ut idéer och önskade framtider på Raseborgs karta. Grupperna jobbade utgående från temana boende, miljö, trafik eller näringsliv.

Milla Kallio stöder en av grupperna i arbetet.

Hoppfulla och ivriga diskussioner kunde höras runt borden i festsalen.

Slutligen fick deltagarna skriva nyhetsrubriker för Framtidsbladet 2050. Många skratt och stora applåder följde när alstrena presenterades upp i salen.

Vill du vara med och delta i Raseborgs framtidsworkshoppar under våren 2022? På Raseborg 2050-sidan hittar du information om platser och datum för workshopparna samt anmälningslänkar till dem. Välkommen med!


14.04.2022 / Petra Louhimies

I nyaste numret av Kivestä muuramalla -tidning presenteras ett intressant byggprojekt i Raseborg; Villa Bergola, en fritidsbostad i vackert landskap, med fascinerande fasad. Topparkitekterna berömmer samarbetet med både kunden, Raseborgs stads byggnadstillsyn och byggarna. Du kan läsa artikeln och se på bilderna (på finska) via denna länk.


1.04.2022 / Petra Louhimies


Byggarbetet med Horsbäcks vägunderfart i Raseborg på riksväg 25 inleds i april med anläggandet av byggplatsen och byggandet av tillfälliga trafikarrangemang.

I Horsbäck byggs en ny vägunderfart som en del av projektet Karis-Ekenäs gång- och cykelväg. Under fjolåret byggdes avsnittet mellan Karis och Horsbäck, ca 5 km färdigt. Nu färdigställs den sista sträckan av gång- och cykelvägen, ca 0,5 km, i samband med vägunderfartsprojektet.

Under den tid vägunderfarten byggs kommer trafiken att ledas via en tillfällig omfartsväg med en hastighetsbegränsning på 50 km/h. Omfartsvägen tas i bruk i mitten av maj. Trafikanterna uppmanas att iakttaga stor försiktighet.

Projektet påbörjas i april och blir färdigt i augusti 2022. Kostnaderna för byggprojektet beräknas uppgå till 0,7 miljoner euro. Beställare är Raseborg stad och för projektet har staden beviljats statsunderstöd av Transport- och kommunikationsverket Traficom inom ramen för programmet för främjande av gång och cykling.

Entreprenör för projektet är A. Berglund Ab.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jan Gröndahl, tel. 019 289 2550, jan.grondahl@raseborg.fi
Planeringsansvarig Henrik Westerlund, tel. 019 289 3868, henrik.westerlund@raseborg.fi.

Karta över området

Karta över området där underfarten byggs

1.04.2022 / Petra Louhimies

Skärgårdspolitiken grundar sig på lagen om främjande av skärgårdens utveckling (1981/494). Skärgårdslagen är ett bevis på att skärgårdens särförhållanden är identifierade och att de kräver särskilda åtgärder av både staten och kommunerna. Lagen är en viktig stöttepelare för skärgårdsbor och skärgårdsområden.

Det förberedande arbetet med att uppdatera lagen har inletts. Syftet är att identifiera uppdateringsbehoven och lägga fram preliminära förslag till innehållet av de paragrafer som ska uppdateras. Skärgårdslagen är utfärdad 1981 och har inte uppdaterats systematiskt därefter. Omvärlden har förändrats väldigt mycket under de senaste fyrtio åren, vilket betyder att lagen måste uppdateras både lagtekniskt och innehållsligt. Det förberedande arbetet med att uppdatera lagen sker i samarbete med företrädare för olika statsförvaltningssektorer. En viktig del av arbetet är diskussionsmötena i de olika skärgårds- och insjöområdena och hörandet av skärgårdsborna med hjälp av denna enkät. En bedömning av uppdateringsbehoven blir klar före slutet av 2022.

Med enkäten vill ministeriet samla in skärgårdsbornas åsikter om lagens centrala innehållsliga teman: näringsverksamhet, tillgänglighet, tjänster, natur och miljö. I enkäten talas bara om skärgård, men begreppet omfattar också insjöområdena. Enkäten är öppen för alla. Svarstiden är till den 15 april 2022.

Ett stort tack redan på förhand för era värdefulla svar!

Mer information om det förberedande arbetet ges vid jord- och skogsbruksministeriet av Elina Auri, ledande sakkunnig, elina.auri@gov.fi, tfn. 0295 162 041 och Sami Tantarimäki, planerare, sami.tantarimaki@gov.fi, tfn. 0295 162 330

Klicka här för att delta i enkäten!

28.03.2022 / Petra Louhimies

I Svartåns två nedersta kraftverksdammar, Åminnefors och Billnäs, byggdes fiskvägar under åren 2018–2019. De öppnades i maj 2020, vilket återställde vandringsförbindelsen från havet till Svartåns huvudfåra samt dess sidobäckar. Under år 2021 undersökte man i fiskens rörelser i Svartån såväl uppåt som neråt i fiskvägarna. Undersökningarna gjordes i samarbete med Raseborgs stad, Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), Naturresursinstitutet samt Kala- ja vesitutkimus Oy.

Man följde med hjälp av en räknare och en videokamera med fiskarnas stigning från havet till ån i den nedersta fiskvägen vid Åminnefors kraftverk. Man följde med fiskens vandring nedströms med hjälp av med radiosändare försedda vandringsyngel allt från Billnäs ända ut till havet. Undersökningen var en fortsättning på undersökningen av fisken vandring nedströms som gjordes år 2017. Avsikten med den fortsatta undersökningen var att klargöra huruvida fiskarna hittar till fiskvägarna då de stiger upp i ån i riktning mot reproduktionsområdena samt å andra sidan då de är på väg nedströms mot havet och de vidsträckta områdena för att äta. Samtidigt undersökte man hur det styrnät, som installerats under gångbron ovanför kraftverket i Billnäs fungerar, då det gäller att styra fiskens rörelser i riktning mot fiskvägen.  

Läs mera på LUVY:s hemsida.

En brygga i Billnäs, hus i bakgrunden
Bild: Miina Rautiainen/LUVY r.f.

18.03.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Näckrosbågen är möjliga att reservera. Tomternas storlek är 1 039 – 1 841 m² och priset är 28 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.

E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshus/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs

Se området på kartan.


18.03.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Bodasvängen, Hallongården, Odongränd, Tranbärsvägen, Hallonvägen, Björnbärsvägen och Bergviksvägen är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 920 – 1 200 m² och priset är 23 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.

Det natursköna området endast 3 km utanför Ekenäs centrum. Daghem ca 300 meter ifrån,skolor ca 2,5 km och skolskjuts på 50 meter avstånd.


18.03.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Sångträdet, Sidensvansgränd, Näktergalsgränd, Gåsgränd, Sångsvansgränden och Trastvägen är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 890 – 2 100 m² och priset är 17 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.

Langansböle

Den lugna och sköna natur som endast är 5 km från centrum. Nära till daghem och närmaste butik endast 3,5 km.


18.03.2022 / Sonja Grönqvist

En egnahemstomt vid Bergsvängen är möjlig att reservera. Tomtens storlek är 935 m² och priset är 23 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E:post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


18.03.2022 / Sonja Grönqvist

En egnahemstomt vid Kvarnvägen är möjliga att reservera. Tomtens storlek är 1 144 m² och priset är 23 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och bind till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshus/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


18.03.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Mattsgatan är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 1 100 – 1 200 m² och priset är 34 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


18.03.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Lomgränd är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 1 000 m² och priset är 23 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


14.03.2022 / Petra Louhimies

Planläggningsenheten i Raseborg hälsar Raseborgsborna välkomna till framtidsworkshoppar. Framtidsworkshopparna är en del av projektet Raseborg 2050, där planläggningsenheten i Raseborg utarbetar en utvecklingsbild för markanvändningen i Raseborg för år 2050. Workshoppens huvudsyfte är att samla insikter om hur invånarna vill att Raseborg ser ut i framtiden med fokus på boende, miljö, näringsliv och trafik.

Workshopsmetoden vi använder är en anpassad version av Sitras metod Framtidsfrekvensen. I metoden utmanar man bl.a. sina egna framtidsantaganden och föreställer sig alternativa framtider. Inga förhandskunskaper behövs för att delta. 

Workshopparna har plats för ett begränsat antal deltagare och de 20 första som anmäler sig till varje workshop ryms med. Worshopparna är tvåspråkiga. Vid tillfällena bjuds det på kaffe, te och salt tilltugg. Rådande coronarekommendationer och -restriktioner följs vid workshopparna.

Workshopparna ordnas enligt följande:

 • Pojo 6.4.2022 kl. 18–20.30
  • Plats: Festsal i Pojo bibliotek, Centrumpromenaden 4, Skuru
 • Tenala 19.4.2022 kl. 18–20.30
 • Svartå 27.4.2022 kl. 18–20.30
 • Snappertuna 2.5.2022 kl. 18–20.30
 • Bromarv 3.5.2022 kl. 18–20.30
 • Karis 10.5.2022 kl.18-20.30 (plats och anmälningslänk publiceras senare)
 • Ekenäs 18.5.2022 kl.18-20.30 (anmälningslänk publiceras senare)
  • Plats: Raseborgs stadsbibliotek i Ekenäs, rummet Svalan

Tidigare under vintern kunde raseborgarna delta i arbetet med utvecklingsbilden genom att besvara enkäten ”Visa på kartan”. Invånarna deltog flitigt i enkäten och man fick över 650 svar, vilket är ett fantastiskt resultat. Svaren analyseras under mars månad och de utnyttjas i arbetet med utvecklingsbilden för markanvändningen.

– Vi var positivt överraskade över invånarnas iver att besvara enkäten, säger stadsarkitekt Johanna Backas, som hoppas att entusiasmen fortsätter också i workshopparna. – Vi hoppas också att workshopparna blir roliga och inspirerande tillfällen, där vi tillsammans kan stärka tron på framtiden. 

Mer information om projektet och hur man kan delta hittar du på stadens webbplats: raseborg.fi/raseborg2050.

Tilläggsinformation:

Johanna Backas, stadsarkitekt
019-289 3843, johanna.backas@raseborg.fi

Pontus Högström, markanvändningsplanerare
019-289 3844, pontus.hogstrom@raseborg.fi

Fr.o.m. 1.4.2022 Julia Ingo, koordinator (delaktighet & kommunikation)
019-289 2015, julia.ingo@raseborg.fi


7.03.2022 / Petra Louhimies

Situationen i Ukraina orsakar oro och både staden och räddningsverket har fått mycket förfrågningar gällande skyddsrum.

För närvarande riktas inget sådant hot mot Finland som skulle kräva ibruktagande av skyddsrum. På grund av det stora intresset gällande skyddsrum har räddningsverket lagt ihop ett informationspaket med svar till de vanligaste frågorna.

Mer information på räddningsverkets sida här.

Klicka här för räddningsverkets infopaket!

Var finns allmänna skyddsrum?

På Västra Nylands område finns inga allmänna skyddsrum där invånare utan skyddsrum kunde skydda sig. Ifall man inte har en egen skyddsrumsplats är den primära åtgärden att söka skydd inomhus. Myndigheterna ger vid behov anvisningar om hur befolkningen skall agera. För att skydda befolkningen utan skyddsrumsplats kan också myndigheterna evakuera befolkningen från farozonen. Myndigheterna informerar om evakueringen av området är aktuellt.

Var finns mitt skyddsrum?

Skyddsrum finns vanligtvis i samband med större husbolag eller arbetsplatser och används då av personer som bor eller arbetar i dessa fastigheter. Det finns också skyddsrumsplatser i samband med offentliga utrymmen, såsom skolor och förskolor, där de också är avsedda för fastighetsanvändarnas behov.

I allmänhet ligger skyddsrummen i källaren, på marknivå eller som en del av separata byggnader, till exempel i samband med utomhusförråd.

Skyddsrummen är markerade med den internationellt erkända markeringen för befolkningsskydd, som är en blå triangel på ett orange botten. I mindre husbolag och i egnahemshus finns vanligtvis inga skyddsrum.

Jag har ingen information om mitt skyddsrum, var kan jag hitta information?

Det är möjligt att husbolaget/fastigheten inte har skyddsrum eller reserverade skyddsplatser i andra fastigheter. Flera fastigheter kan också ha ett gemensamt skyddsrum. Om situationen är oklar kan information om skyddsrum eller skyddsplatser säkrast hittas i fastighetens räddningsplan eller i fastighetens bygglovsdokument.

Fler svar på frågor angående skyddsrum hittar ni i räddningsverkets material, se länk ovan!


2.03.2022 / Henri Nevakivi

Gäller fr.o.m. 2.3.2022:

Kl. 6:35 avgång från Karis har avslutats. Kl. 6:50 avgång från Karis har flyttats med fem minuter, ny avgångstid kl. 6:45. En ny Karis-Fiskars tur körs, med avgångstid kl. 19:45. Turerna trafikeras på vardagar mån-fre.


28.02.2022 / Petra Louhimies

Hurudana tjänster för persontrafik saknar du i Raseborg? Hur rör du dig? Vad skulle behövas för att du inte skulle använda bil mer? Det här är en del av de frågor som vi nu söker svar på i enkäten för persontrafikstjänster i Raseborg.

Användarundersökningen utförs och analyseras av Laureas masterstuderanden i service design. Undersökningen är en del av projektet Smart Countryside Mobility, där man strävar till att utveckla innovativa lösningar för persontrafiken i Raseborg.

Läs mer om Smart Coutryside Mobility -projektet i vår artikel.

Svara på enkäten här senast den 15.3.2022.


28.02.2022 / Petra Louhimies

Smart Countryside Mobility är yrkeshögskolornas Laureas och Metropolias samarbetsprojekt, som strävar till att förbättra möjligheterna att ta sig runt på glesbygdsområden i Nyland samt skapa nya möjligheter för affärsverksamhet. Raseborg valdes till projektets utvecklingsområde.

– Raseborg är geografiskt ett stort och mångsidigt område och därför intressant som utvecklingsmål i projektet. På området finns en stark kultur av samarbete, som Bromarvs premiering till Årets Nyländska By 2022 är ett bra exempel på, kommenterar projektets sakkunnighetsteam.

På bilden projektets sakkunnighetsteam. Från vänster: Raija Kaljunen, Eetu Rutanen, Jaakko Hannula, Anni Vainio ja Harri Miinin.

Raseborg stöder projektet

Raseborgs stad stöder Smart Countryside Mobility -projektet genom att dela bakgrundsmaterial, lokalkännedom och genom att stöda projektets kommunikation. Projektets resultat utnyttjas bl.a. i framtagningen av utvecklingsbilden för markanvändningen och i utvecklingen av kollektivtrafiken och turismen.

– Vi är väldigt glada att sakkunnighetsteamet valde just Raseborg som utvecklingsområde. Raseborg är på basen av arealen en av de största städerna i södra Finland och det är väldigt viktigt för både våra invånare och turister att utveckla persontrafiken på ett hållbart sätt, berättar turistchef Ville Vuorelma.

Servicekoncepten utvecklas i nätverk

Utvecklingen av tjänster för persontrafik på området påbörjas under våren 2022 tillsammans med invånare, företag, staden och föreningar. Projektet pågår sedan ända till sommaren 2023. I det första skedet undersöks vilka vanor invånare har då de tar sig runt på området och hur tillgängliga olika slags persontrafikstjänster är. På basen av undersökningsresultaten utvecklas sedan tjänster för persontrafiken tillsammans med olika aktörer i Raseborg. Projektet finansieras av EU och är en del av åtgärderna som gjorts pga. coronapandemin.

Tilläggsinformation

Harri Miinin, projektchef Metropolia
+358 40 576 8392, harri.miinin@metropolia.fi

Jaakko Hannula, projektchef Laurea
+358 504413563, jaakko.hannula@laurea.fi

Minttu Peuraniemi, markanvändningplanerare
019-289 3844, minttu.peuraniemi@raasepori.fi

Ville Vuorelma, turistchef
019-289 2012, ville.vuorelma@raasepori.fi23.02.2022 / Petra Louhimies

I oktober 2021 valdes Raseborgs planläggning till en av tio aktörer som får delta i Sitras Framtidsfrekvensen -partnerskapsprogrammet. Partnerskapsprogrammet är en del av Sitras målsättning att öka kunskapen kring och popularisera framtidstänkandet i Finland. I programmet får de utvalda teamen bl.a. utbildning, material och sparrning kring användandet av Sitras workshopmetod Framtidsfrekvensen. Sammanlagt 78 aktörer ansökte om att få vara med.

Sitra satsar på Raseborg

Nu understöder Sitra Raseborgs framtidsarbete också genom ett betydande understöd. I ett nytt beslut underskrivet av Jyrki Katainen den 16.2.2022 har Sitra beviljat Raseborgs planläggningsenhet ett understöd på 30 000€ för delaktighetsarbetet i Raseborg 2050 -projektet.

Bild: Topias Dean /Sitra

Framtidsworkshopparna för invånare kommer att arrangeras under april och maj 2022. Närmare information om workshopparna ges senare under våren. Redan nu kan invånare i Raseborg vara med och delta i arbetet kring utvecklingsbilden. Under tiden 10.2-10.3.2022 samlar vi insikter om raseborgarnas vardagsrutter och viktiga platser via Visa på kartan -enkäten.

Läs mer om projektet på sidan Raseborg 2050.


17.02.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs planläggning arbetar fram en utvecklingsbild för markanvändningen för år 2050. I det första skedet av projektet samlar vi insikter från invånare genom Visa på kartan -enkäten.

Du kan svara på enkäten fram till den 10.3.2022. Det tar ungefär 30 minuter att svara på enkäten, beroende på hur många rutter du vill lägga till.

Tips! Vi rekommenderar att du använder en dator när du svarar på enkäten. Vi har märkt att det är lättast att märka in rutter på kartan så.

Resultaten från enkäten analyseras och tas i beaktan i den slutliga utformningen av utvecklingsbilden.

Tilläggsinformation om enkäten

Julia Ingo, koordinator (delaktighet & kommunikation)

019-289 2015, julia.ingo@raseborg.fi


10.02.2022 / Cynthia Moed-Ring

Västra Nylands vatten och miljö rf LUVY ordnar Kustvattenkvällar i mars, i samarbete med kustkommunerna Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt, för kommuninvånarna och stugägare. Evenemangen är webbinarier och de ordnas via Teams (man kan delta i evenemanget via datorns webbläsare). Under kvällarna hör du vad som är aktuellt inom vattenskyddet på den egna orten. 

LUVY har berett restaureringsplaner för pilotobjekt, som valts tillsammans med kustkommunerna: Tavastfjärden i Kyrkslätt, Pickalaviken i Sjundeå, Kyrkfjärden i Ingå och Dragsviksfjärden i Raseborg.  

Under webbinarierna presenterar vi den aktuella restaureringsplanen för den berörda orten samt de utförda undersökningarna och möjliga åtgärder.   

Vi berättar också preliminära resultat från den kartbaserade kustenkäten. Enkäten är öppen ännu fram till 27.3 på adressen: https://new.maptionnaire.com/q/6siv8tpa2yip. Du kan alltså ännu delta i enkäten! Målet är att hitta nya restaureringsobjekt, som har blivit mindre uppmärksammade och som väcker oro hos kommuninvånarna, stugägarna eller hos andra områdets användare.  

Åtgärderna inom avrinningsområdet bereds och planeras tillsammans  med markägarna. Vi kartlägger också, om det finns nya jordbrukare eller markägare, som är intresserade av vattenskyddsåtgärder på sin mark. Om du drömmer om en egen våtmark eller grubblar över huruvida tvåstegsdiken skulle lämpa sig på dina marker, kom med och lyssna! 

Evenemangens längd: 1,5h. Programmets innehåll specificeras ännu i februari.  

Kyrkslätt ti 8.3. kl 16:30
LUVY presenterar huvudpunkterna i Tavastfjärdens restaureringsplan och resultat från kartenkäten. Dessutom hör vi jordbrukarnas taltur samt restaureringsåtgärder av Virho ry.    

Ingå to 10.3. kl 17:30
LUVY presenterar huvudpunkterna i Kyrkfkärdens restaureringsplan och resultat från kartenkäten. Därtill hör vi ännu om vattenskyddsanläggningar som WWF verkställt. 

Raseborg ti 15.3. kl 17:00
LUVY presenterar huvudpunkterna i Dragsviksfjärdens restaureringsplan och resultat från kartenkäten. Efter detta hör vi om Raseborgsån-projektet.

Anmälningsblanketten till webbinariet finns på LUVY:s webbsida, via denna länk.

Sjundeå to 17.3. kl 17:00
LUVY presenterar huvudpunkterna i Pickalavikens restaureringsplan och resultat från kartenkäten. Evenemanget avslutas med presentationer av Kustvatten- och Sjundeåån- projekten.    

Kommunernas miljövårdschefer medverkar i evenemangen.  

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.  

Tilläggsuppgifter: 
Henna Björkqvist 
projektarbetare
LUVY
henna.bjorkqvist(at)luvy.fi
045 7884 2810


10.02.2022 / Petra Louhimies

Har du någon gång funderat på hur Raseborg kommer att se ut om trettio år? Hur kommer miljön att se ut? Hur vill du eller dina barn bo i Raseborg i framtiden? Hur tror du att trafiken fungerar? Bland annat dessa frågor kommer Raseborgs planläggningsenhet fundera på i projektet Raseborg 2050.

Utvecklingsbilden stöder generalplaneringen

I Raseborg 2050 projektet utarbetas en utvecklingsbild för markanvändningen i Raseborg för år 2050. Utvecklingsbilden byggs upp på basen av olika scenarier om framtidens samhälle med särskild vikt på trafik, näringsliv, boende och miljö. Slutresultatet är en kartpresentation som beskriver stadens framtidsvision för markanvändningen.

Utvecklingsbilden stöder generalplaneringen i staden, men den saknar rättsverkningar. Det här betyder att den inte har någon ”laglig” styrande effekt på t.ex. generalplanläggningen, detaljplanläggningen eller tillståndsprocesserna.

– Att skapa en utvecklingsbild är väldigt viktigt för oss eftersom det hjälper oss att få en bild av hur människor vill att staden ska se ut i framtiden. Det är också lättare för oss att jobba långsiktig och konsekvent med markanvändningsplaneringen när vi har en tydlig och inspirerande framtidsvision, berättar stadsarkitekt Johanna Backas.

Raseborgs planläggningsenhet satsar på delaktighet

Under våren 2022 har invånare möjlighet att delta i arbetet kring utvecklingsbilden både genom att svara på en kartenkät, och genom att delta i framtidsworkshoppar. Från alla insikter formas sedan olika scenarier som man bekanta sig och kommentera senare mot hösten.

– Det här är första gången vi har möjlighet att göra ett så här omfattande delaktighetsarbete. Det känns roligt att kunna inkludera invånarna och andra intresserade ännu mer i stadsplaneringen på en strategisk nivå, berättar stadsarkitekt Johanna Backas.

Även specialmålgrupper som företagare och barn kommer att involveras i arbetet. Efter delaktighetsskedet går planläggningsenheten in med sitt kunnande och gör konsekvensanalyser. Den slutliga utvecklingsbilden förväntas bli klar sommaren 2023.

Visa på kartan -enkäten

Redan nu kan invånare i Raseborg vara med och delta i arbetet kring utvecklingsbilden. Under tiden 10.2-10.3.2022 samlar vi insikter om raseborgarnas vardagsrutter och viktiga platser via Visa på kartan -enkäten. I enkäten kan man också berätta om vilka rutter eller platser som man anser att borde utvecklas i framtiden.

Mer information om projektet och hur man kan delta hittar du på sidan raseborg.fi/raseborg2050.

Länk till Visa på kartan -enkäten: https://new.maptionnaire.com/q/6u9alv2rxl2v

Tilläggsinformation

Johanna Backas, stadsarkitekt

019-289 3843, johanna.backas@raseborg.fi

Julia Ingo, koordinator (delaktighet & kommunikation)

019-289 2015, julia.ingo@raseborg.fi

Pontus Högström, markanvändningsplanerare

019-289 3844, pontus.hogstrom@raseborg.fi9.12.2021 / Petra Louhimies

Regionförvaltningsverket har avgett sitt beslut gällande ändringsansökan om regleringen av Lojo sjö.  De tillståndsvillkor, som varit i kraft i regleringstillståndet, har inte i alla situationer gjort det möjligt, att utföra en vettig reglering, eftersom regleringen har varit kopplad till kalendern.  I och med beslutet blir bl.a. regleringen av Lojo sjö under våren och sensommaren mera flexibel än tidigare. Läs mera på LUVY:s hemsida.

Raseborgs stad har viljat granska villkorena för att skydda lantbruksmarker från översvämningar.

Vattenkraftverk

1.12.2021 / Sara Vaskio

Projektperioden börjar lida mot sitt slut, men Raseborgs å garanteras en fortsättning för åren 2022–2023 tack vare ett bidrag på 244 000 euro av NTM-centralen i Nyland. Det gläder projektchef Sara Vaskio. - Tack vare tilläggsfinansieringen kan vi fortsätta det värdefulla arbete som påbörjats, säger hon. Vattenvård kräver tålamod och ihärdigt arbete.

Bukt på översvämningarna

Nästa planerade stora åtgärd är den naturliga rensningen av Raseborgsåns huvudfåra. Huvudmålet med dikningen är att minska översvämningar i området och samtidigt förbättra grundtorrläggning av åkrarna. Naturenlig rensning innebär att det på sidorna av huvudfåran grävs översvämningsterrasser. Syftet är att bereda plats åt vattnet vid översvämningar. Därtill kan terrasserna öka biodiversiteten och fånga näringsämnen som rinner till åfåran. Till planen hör även två våtmarker och bottentrösklar som bromsar upp vattenflödet. Dikningsprojektet är av stort intresse nationellt sett:
– Det handlar om Finlands längsta naturenliga rensning av en å. Det är Raseborgs åns dikningsbolag som ansvarar för projektet.

Våtmarken i Tranbokärr är ett exempel på en vattenvårdskonstruktion med många funktioner


Våtmarken i Tranbokärr är den senaste åtgärden i Projektet Raseborgs å. Våtmarken ligger i Karis vid en sidofåra till Raseborgs å. Våtmarker är viktiga mångfunktionella inslag i vattenvården, berättar Vaskio. Våtmarken uppehåller regnvatten och minskar på översvämningarna i den lätt översvämmande Raseborgs ån. Våtmarken fångar även upp näringsämnen i de djupa sedimenteringsbassänger och också växligheten fångar upp och använder näringsämnen som finns i vattnet. Dessutom ger våtmarken en god livsmiljö för många arter: vattenväxter, insekter och med dem trivs även fåglar och andra djur vid våtmarken. På så sätt berikar våtmarken den biologiska mångfalden.

Den nygrävda våtmarken i Tranbokärr.

Våtmarkens upptagningsområde är cirka 200 ha och den nya våtmarken är cirka 0,5 ha stor och ligger på Kaj Björklöfs marker. -Det har varit ett nöje att få ta del av det här projektet, säger Björklöf, Bygget gick bra och även vädret var på vår sida. Björklöf har också varit aktiv i projektet tidigare och deltagit i projektets vattenvänliga odlingsförsök. Syftet är att pröva nya odlingsmetoder, som ska förbättra markens struktur och minska avrinningen av näringsämnen från åkrarna till vattendragen.

Förhoppningsvis kommer vi att se många fåglar här i Tranbokärrs våtmark i vår, änderna hittade genast hit, berättar Kaj Björklöf.

Syftet med projektet Raseborgs å är att minska näringsbelastning som ån för med sig till Landbofjärden. Projektet ingår i miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd och ELY-centralen i Nyland kommer att stödja projektet med 244 000 euro under de kommande två åren. Dessutom får projektet stöd från Raseborgs stad och privata stiftelser. Markägarnas bidrag till projektet är mycket viktigt. Markägare stödjer projektet både genom talkoarbete och genom att ge sin egen mark till förfogande för vattenvård.

Tilläggsinformation:

Projektet är en del av miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd. Nylands NTM-central finansierar projektet med 163 800 euro 1.9.2020-31.12.2021. Programmets viktigaste mål är att minska näringsbelastningen till vattendragen och uppnå god vattenstatus i Östersjön.


19.11.2021 / Petra Louhimies

Hurdant är fritidsboende i Raseborg? Raseborgs planläggningsenhet vill höra din åsikt och du kan hjälpa till genom att besvara enkäten. Du hör till målgruppen om du har en andra bostad, en fritidsbostad eller en sommarstuga i Raseborg. Din hemkommun spelar ingen roll, det vill säga även raseborgare får besvara enkäten, ifall du har en fritidsbostad i Raseborg!

Enkäten är öppen fram till 5.12.2021. Det tar cirka 10 minuter att besvara enkäten. Bland dem som lämnar in sina kontaktuppgifter lottas ut ett gåvokort på 50 € till en dagligvaruhandel i Raseborg.

Klicka här och besvara enkäten!

Utredningen över fritidsboende är en del av markanvändningens utvecklingsbild. Målåret är 2050 och utvecklingsbilden utarbetas under åren 2021-2023. Utvecklingsbilden utarbetas i växelverkan med invånare och aktörer i Raseborg. Mer information om markanvändningens utvecklingsbild kommer att publiceras vid årsskiftet. Det lönar sig alltså att följa med på våra hemsidor!

Tilläggsuppgifter ges av: stadsarkitekt Johanna Backas; 019 289 3843.


16.11.2021 / Cynthia Moed-Ring

Avfallsbolaget Rosk’n Roll börjar samla in avlagda textilier med start den 15 november 2021. Till en början samlas avlagda textilier in på vissa avfallsstationer samt på några verksamhetsställen som drivs av utomstående samarbetspartner. De insamlade textilierna förädlas till returfiber.


Rosk’n Roll startar upp insamlingen av avlagda textilier på fem orter: Lovisa, Borgå, Ekenäs, Lojo och Vichtis. I inledningsfasen kan privatpersoner avgiftsfritt hämta avlagda kläder och hemtextilier till Lovisa avfallsstation och till Goodwills donationsställe i Lovisa, till Domargård avfallscentral i Borgå och till Goodwill-butiken i Borgå, till Ekenäs avfallsstation och till Emmaus Westerviks loppmarknad i Raseborg, till Munka avfallscentral i Lojo samt till Vichtis avfallsstation samt till återvinningcentralen Vihdin Kierrätyskeskus i Nummela.
Rosk’n Roll utökar insamlingsställena under de närmaste åren. Antalet insamlingsplatser och deras placering hittas på webbplatsen rosknroll.fi/avlagdatextilier.


Oanvändbart, rent och torrt
Slutstlitna kläder och hemtextilier från privathushåll hör till insamlingen för avlagda textilier.
“Tumregeln är att rena, torra och slutslitna, det vill säga oanvändbara klädesplagg och hemtextilier, klassas som avlagda textilier”, säger projektplanerare Marika Makkonen på Rosk’n Roll.
Till insamlingen får man ändå inte hämta exempelvis underkläder, strumpor, skor, täcken eller mattor och inte heller fuktiga, mögliga eller starkt luktande textilier. Textilier som innehåller skadedjur får inte heller sättas i insamlingskärlen. Dessa är blandavfall.
“Ifall insamlingsställena för avlagda textilier ännu inte finns på rimligt avstånd, så kan oanvändbara textilier fortsättningsvis sättas i insamlingskärlet för blandavfall. Därifrån fraktas de till avfallskraftverk och återvinns som energi”, tillägger Makkonen.

Till insamlingen för avlagda textilier hör slutslitna kläder och hemtextilier. Kläder och hemtextilier som fortfarande går att använda kan man skänka till välgörenhetsorganisationer eller sälja på loppmarknad.


Slutslitet blir returfiber
De avlagda textilierna sorteras enligt kvalitet hos våra samarbetspartner. Oanvändbara produkter slussas vidare till Sydvästra Finlands avfallsservice nya anläggning i Pemar, där textilierna bearbetas och förvandlas till returråvara. Av de återvunna fibrerna kan man tillverka exempelvis garn, olika fibertygsmaterial, isoleringar, akustikskivor och filterdukar samt kompositmaterial. Nya användningsändamål för fibrerna söks hela tiden.
Användbart material, som kan användas som sådant, riktas tillbaka till textilindustrin eller till nyproduktion via småföretagare.
“Ifall kläder och textilier i gott skick slinker ner i insamlingen, så återanvänds de som sådana. Rosk’n Roll uppmuntrar trots allt att lägga användbara kläder av god kvalitet till exempel i insamlingar som drivs av välgörenhetsorganisationer alternativt föra dem till butiker som säljer återvunna kläder eller till loppmarknader, i stället för att sätta dem i insamlingen för avlagda textilier”, säger Marika Makkonen.


Naturen tackar
Genom att hämta slutslitna kläder och hemtextilier till insamlingen för avlagda textilier gör du samtidigt naturen en tjänst. Textilindustrin hör till de stora miljöbelastarna, och enbart i Finland föds årligen runt 100 miljoner textilavfall.
Hittills har det inte varit möjligt att behandla avlagda textilier i Finland, men tack vare den nya förädlingsanläggningen i Pemar kan dina nötta jeans och din trasiga klänning få nytt liv i returfiberform.
Riksdagen godkände den nya avfallslagen i juni, och i den stipuleras att insamlingen av avlagda textilier måste startas upp i hela landet innan utgången av år 2023. De kommunala avfallsbolagen ansvarar för insamlingen av avlagda texilier från hemmen, i östra och i västra Nyland ligger ansvaret hos Rosk’n Roll.


FAKTA
Rosk’n Rolls insamlingsställen för avlagda textilier:

Raseborg: Ekenäs avfallsstation, Emmaus Westervik
Lojo: Munka avfallscentral
Vichtis: Vichtis avfallsstation, Vihdin Kierrätyskeskus i Nummela
Borgå: Domargård avfallscentral, Goodwills butik
Lovisa: Lovisa avfallsstation, Goodwills donationsställe
Insamlingsställena utökas under de närmaste åren, kontrollera den aktuella situationen och insamlingsställenas exakta adresser på vår webbplats www.rosknroll.fi.


Så här sorterar du avlagda textilier
Till insamlingen för avlagda textilier hör rena, torra, slutslitna och oanvändbara kläder och hemtextilier såsom jackor, byxor, skjortor, kjolar, lakan, handdukar och bordsdukar. Smuts eller lukt får inte lossa från textilierna, men ingrodda fläckar är inget hinder.
I insamlingskärlen får inte läggas mattor, skor, bälten, underkläder, strumpor, strumpbyxor, dynor, täcken, vadderade produkter eller mjukisdjur, och inte heller fuktiga, mögliga, starkt luktande eller skadedjursdrabbade textilier.


Gör så här:
• Packa de avlagda textilierna i en sopsäck, slut påsen tätt.
• Hämta säcken eller säckarna till ovannämnda insamlingsställen
• Du känner igen insamlingskärlen på dekalerna märkta med texten ”Avlagda textilier” på vinröd botten.


21.10.2021 / Petra Louhimies

Det tvåspråkiga skol- och verksamhetscentret Askers i Svartå (Askersvägen 51) har nått takhöjd. Det här firades i Askers blivande matsal med traditionell taklagsfest onsdagen den 20 oktober!

Skissbild på Askers byggnaden

Under taklagsfesten tackade stadens tjänsteinnehavare och förtroendevalda alla dem som deltagit i byggprojektet.

Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef tackade i sitt tal alla involverade för ett mycket gott och välutfört arbete. Bildningsdirektör, Tina Nordman tog i sitt tal fram skolutrymmenas betydelse för den enskilda individens utveckling och Anders Walls, fullmäktiges ordförande poängterade skolans betydelse för hela byn.

Sixten Lundberg och Uffe Enberg underhöll med musik och roliga historier, och det bjöds självklart på taklagsöl, mat och kaffe!

I det multifunktionella verksamhetscentret hittas i framtiden utöver skola (med gymnastiksal och utdelningskök) för 40 svenskspråkiga och 40 finskspråkiga elever också daghem, bibliotek, rådgivning och utrymmen för ungdomsverksamhet.

Läs också artikeln från våren 2021 samt Svartå skolans blogg ”I väntan på nya skolan”!


20.10.2021 / Petra Louhimies

Byggandet av Lindervägens underfart i Svartå påbörjas i november.

Nuvarande Lindersvägens plankorsning stängs när underfarten tas i bruk. Under byggnadstiden blir plankorsningen omändrat för att möjliggöra brobyggnadsarbeten på området. Byggnadsarbetena kommer också kräva korta trafikvbrott på Lindersvägen men projektet informerar om dessa störningar skilt. Skoltransporterna osv. beaktas.

Till projektet ingår också sänkning av landsväg 186 (Salo-Ingå vägen) vid Stormora korsningsbro (vid korsning av landsväg 186 och riksväg 25). Landsvägen sänks för att möjliggöra höga specialtransporter som numera måste köra genom Svartå centrum. Under arbetstiden kommer man att införa byggnadstida trafikarrangemang. Efter att arbetena är klara kommer specialtransporterna att flyttas till lv 186.

Tidtabell

 • Byggandet av Lindersvägens underfart påbörjas 25.11.2021 med förberedelse av järnvägens byggnadstida omändringar, och underfartsprojektet räknas bli klar i oktober 2022.
 • Arbeten på lv 186 påbörjas samtidigt och blir klara 10.12.2021.

Beställare och byggherre i projektet är Trafikledsverket.

Entreprenör YIT Suomi Oy.

Mera infomation on projektet ges av Erkki Mäkelä, Trafikledsverket, tfn. 0295343822, erkki.makela@vayla.fi

Material

Stormora lv 186

Ladda nerVisa

Asemapiirustus Linderintie

Ladda nerVisa

19.10.2021 / Petra Louhimies

Från och med 18.10 kan mikro- och småföretag på landsbygden ansöka om stöd för investeringar som främjar en övergång till förnybar teknik och företagets energi- och resurseffektivitet.

Investeringarna finansieras ur EU:s återhämtningsmedel som underlättar återhämtningen efter coronakrisen.

Läs mer:


28.09.2021 / Cynthia Moed-Ring

Vassen kring fågeltornet i Västerby har nyligen krossats. Syftet är att återskapa ett gammalt betesområde med en öppen strandäng som gynnar vadare och andra fåglar.

Det är fråga om två naturskyddsområden, som ägs av Raseborgs stad och som hör till Natura 2000-programmet. Röjningen av betesområdet görs enligt en skötselplan som Nylands NTM-central godkänt. Staden har fått bidrag för projektet från miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi. 

I området ingår ett vidsträckt vassbälte och en ung lundskog som tidigare varit öppna betesområden eller ängar. En del av området (ca 12 ha) återställs nu till betesmark och ingärdas. Lövsly, som växt upp på tidigare öppna områden, gallras. Värdefulla träd och speciellt sälg och asp samt busksnår sparas.

Från och med nästa vår kommer kor av rasen Highland Cattle att beta på området.

– Vandringsleden till fågeltornet och den fantastiska utsikten från tornet förbättras. Korna kommer att hjälpa oss vårda landskapet och hålla strandängen öppen. Det gynnar inte bara stadens invånare och fåglar utan också värdefulla växter, fjärilar, skalbaggar, humlor och bin, berättar Raseborgs stads miljöchef Maria Eriksson.

Mer information:

Projektledning och betesplanering: Miljöchef Maria Eriksson, tfn 019 289 2375, maria.m.eriksson(at)raseborg.fi

Vasskrossning: Hongiston Konetyö Oy, Arttu Hongisto, tfn 050 4351927


23.08.2021 / Henri Nevakivi

I början av september blir det en förändring av kollektivtrafikens biljettprodukter då den nya Västra Nyland-biljetten tas i bruk. Biljetten ersätter Raseborgs stadsbiljett och Västra Nylands regionalbiljett som tas ut ur försäljning. Om man laddat stadsbiljetten i augusti, kan perioden användas till slut.

Mera information om Västra Nyland-biljetten finns på: https://www.raseborg.fi/boende-och-miljo/trafik-och-batliv/kollektivtrafik/rabattbiljetter-till-bussar/.

Raseborgs stadsbiljett tas ur bruk 1.9.2021 i enlighet med tidigare beslut av stadsstyrelsen och fullmäktige. Beslutet beror på stadens ekonomiska besparingsbehov.


20.08.2021 / Henri Nevakivi

P.g.a. efterfrågan och bussrotationen, fr.o.m. måndag 23.8.2021,

Kl. 10:00 avgång från Ekenäs till Bromarv blir 20 minuter senare, ny tidtabell (mån-fre):

Ekenäs kl. 10:20
Österby kl. 10:25
Tenala kl. 10:35
Bromarv kl. 10:55

Kl. 10:35-11:15 turen Bromarv-Ekenäs ställs in, alltså den körs inte mera.

En ny tur (mån-fre):

Ekenäs kl. 16:10
Österby kl. 16:15
Tenala kl. 16:25
Bromarv kl. 16:45


19.08.2021 / Petra Louhimies

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) förverkligade förra veckan en forsrestaurering i Svartån vid Junkarsborg. Målet med den är att hjälpa den utrotningshotade flodpärlmusslans förökning och överlevnad i Svartån. Senare i höst planteras ännu ut Svartåns flodpärlmusselyngel som återvänt från Norge i det restaurerade området. Det restaurerade området lämpar sig nu också bättre som förökningsområde för laxfisk än tidigare. Läs mera på LUVY:s hemsida.

En grävmaskin muddrar i åfåran
Det strömmande området vid Junkarsborg restaurerades för att bättre passa laxfisk och flodpärlmusslor genom att lägga till grus och sten. Bild: LUVY/Joonas Tammivuori

5.08.2021 / Petra Louhimies

Trafikledsverket informerar.

Byggarbetet på riksväg 25 vid Läpps anslutning har inletts i juli under vecka 29 med anläggning av byggplatsen, röjning av trädbeståndet och nya trafikarrangemang.

I projektet byggs vid anslutningen mellan riksväg 25 och landsväg 111 en lätt planskild anslutning som förutsätter byggande av en ny korsningsbro. Samtidigt rivs den gamla underfartstunneln vid Bäljars. Dessutom bygger man i projektet en ny rondell vid anslutningen mellan lv 111, Läppåkersgatan och Doppinggränden.

Utöver förnyandet av belysningen i anslutningsområdet utökas vägbelysningen med cirka 1 km mot Hangö. Som Raseborgs stads egen upphandling genomförs också en förlängning av Doppinggränden. Under byggandet genomförs tillfälliga trafikarrangemang och omvägar.

”Syftet med projektet är att förbättra säkerheten och smidigheten av trafiken på riksväg 25. Genom de nya arrangemangen möjliggör man också en utveckling av markanvändningen i området”, berättar projektchef Elina Keränen vid Trafikledsverket om projektets bakgrund.

Kostnadskalkylen för projektet uppgår till 3,2 miljoner euro. Kostnaderna delas mellan Trafikledsverket och Raseborgs stad. Raseborgs stad står i sin helhet för kostnaderna för förlängningen av Doppinggränden.

Projektet inleds i juli 2021 och slutförs i augusti 2022. Beställaren är Trafikledsverket och Raseborgs stad, entreprenören är Louhintahiekka Oy

Karta över området

Kartbilden: Trafikledsverket


3.08.2021 / Carina Nyholm

Bostad vid Fjälldalsgatan 7 i Helsingfors uthyrs till studerande från Raseborg. Bostaden delas med två andra studerande. Månadshyran är 290,58 euro. Bostaden lottas ut i första hand bland sådana som nu studerar första året. Om sådana inte finns lottas bostaden ut bland alla andra sökande. Hyresavtalet upprättas för ett år i gången och kan förnyas maximalt i 5 år.

Tilläggsinformation ger bostadssekreterare Carina Nyholm, tfn 019 289 2811.

Fritt formulerad ansökan med studieintyg skall senast 18.8.2021 kl. 12.00 inlämnas till adressen Raseborgs hyresbostäder, bostadssekreterare Carina Nyholm, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.


2.08.2021 / Petra Louhimies

VR:s betalningssystem har ändrats från och med den 1.7.2021 så att fjärrtrafikens serie- och säsongsbiljetter inte längre säljs via R-kiosken. Det här betyder att staden inte längre kan erbjuda nya Eazybreak-resesedlar då dessa inte längre stöds av VR:s betalningssystem. (Eazybreaks produkter kan inte heller köpas via VR-appen.)

Staden utreder vilka möjligheter som finns att även framöver stöda arbetspendling till huvudstadsregionen och Åbo.

Den här informationen har också skickats per e-post i juli till stadens aktiva Eazybreak-användare.


18.07.2021 / Maria Eriksson

Snigelroskisarna är nu på plats, en vid Pumpvikens västra sida bredvid VNF, och den andra i Österby intill Näseängsvägen och Böningsvägens korsning.

I dem kan du alltså lägga avlivade mördarsniglar (anvisningar finns på locket och på hemsidan). Roskisarna har dubbla påsar, och kommer att tömmas av Rosk’n Roll en gång i veckan.

Dessa två roskisar är pilotförsök och om försöket lyckas kommer det att placeras ut flera roskisar enligt invånarnas önskemål.


9.07.2021 / Petra Louhimies

Som en del av projektet #Rannikkovesivisio frågar LUVY Raseborgs, Kyrkslätts och Ingås invånare och stugägare om deras observationer och åsikter gällande kustvattnet.

I projektet letar de också efter potentiella våtmarker och diken som behöver röjas för kommande förbättringar. Förbättringarna av dem kommer att inledas enligt resurser år 2022. Delta i kustvatten-enkäten och var med och påverka! Enkäten är öppen mellan 6.7-30.9.2021: https://new.maptionnaire.com/q/6siv8tpa2yip

Läs mer om projektet: https://www.luvy.fi/sv/projekt/kustvattenvisionen/


5.07.2021 / Petra Louhimies

Trafiken till Kodin Tavaratalo löper fr.o.m. 12.7. via den nybyggda infartsvägen från Ekenäsvägen. I samband med detta stängs den farliga korsningen. Stängning utförs i samarbete med rv25:ns väghållare Nylands NTM-central.


1.07.2021 / Petra Louhimies

Friluftsmöjligheterna i Raseborg utvecklas ytterligare då en ny promenad- och cykelleden öppnas i Billnäs. Leden, som går från Strandparken i Karis till Billnäs och runt bruksområdet bjuder på fina naturupplevelser längs Svartån och Kulturvallens infoskyltar öppnar upp områdets rika historia. Rutten kronas av den nya flytande bron, längs med vilken användarna kan gå till utsiktsplatån ovanför fisktrappan och njuta av den fina utsikten över bruksmiljön och Svartån.

Stadsstyrelseordförande Anders Walls håller tal vid pontonbrons öppning.

Pontonbron, byggd av Raseborg Stad, fungerar även som ett stängsel, som styr fiskarna tryggt neråt längs fiskvägen förbi vattenkraftverkets turbiner mot fisktrappan. Konstruktionen har fått understöd av Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU program, vars syfte är att förbättra vandringsfiskarnas levnadsförhållanden och strävar till att återhämta vandringsfiskståndets naturliga förökning i finska strömvatten. Från utsiktsplattformen, som bron leder till, kan besökarna följa med fiskarnas vandring och läsa mer om fiskvägen och bland annat om Flodpärlmusslan som lever i Svartån.

Skyltarna är placerade runt kulturvallen.

Utvecklingen av promenadrutterna fortsätter ännu det kommande året tillsammans med markägaren.

”Raseborgs Stad förtjänar de lokalas och även alla besökares tack för pontonbron och de nya cykelvägarna, förnyande av vägar och gatubelysning.” konstaterar Olli Muurainen från Billnäs bruk.

Kim Björklund och Aapo Roselius berättar om Billnäs unika historia.

Kulturvallen binder samman områdets unika kultur- och brukshistoria med den nya vandringsleden Åvallen och Banvallen. Genom nio stora informativa och vackert designade skyltar ger de ett ansikte åt Billnäs och dess historia. Bakom projektet står historikerna Kim Björklund och Aapo Roselius.

“Vi vill lyfta fram och peka på områdets fantastiska historia. De som vandrar i eller omkring bruket vandrar på en av Finlands industrihistorias viktigaste platser. Detta är en av våra absolut största symboler för industrialiseringen och moderniseringen av Finland” berättar Björklund och Roselius.

Stadsstyrelseordförande Anders Walls och Piia Nordström chef för samhällsteknik inspekterar den nya utkiksplatsen över fisketrappan.

Kulturvallen projektet har beviljats understöd av Svenska Kulturfonden och Karis-Pojo Sparbanksstiftelsen.Raseborgs Stad och Billnäs Bruk har tillsammans betalat för produktionen och uppsättningen av infoskyltarna. NTM centralens understöd har använts för införskaffning av skyltar och pausplatser till den nya leden mellan Strandparken och Billnäs. Det lokala företaget Kaviva Graphics har designat skyltarna och Mr Media ha tryckt och satt upp dom.
Längs rutten mellan Strandparken och Billnäs har man placerat nya pausplatser, bänkar och bord, vilka har införskaffats med hjälp av stöd från NTM centralen. Den nya rutten för en även till den nya terassrestaurangen Scarlett o Karis, där man kan njuta av drickor och grillmat med influenser från sydstaterna.

“Vi har tillsammans utvecklat en ännu mer dragkraftig helhet på området i och runt Billnäs bruk och Billnäs har blivit ett av must see platserna att besöka för inhemska och utländska turister” konstaterar Ville Vuorelma, Turistchef i Raseborg.


24.06.2021 / Petra Louhimies

Dela din observation via Origin by Oceans hemsida så kommer du att vara delaktig i att hjälpa Östersjön.

”Origin by Ocean Oy är ett finskt företag som fokuserar på algebearbetningsteknik, vars specialprodukter skapar nya möjligheter för naturbaserade produkter i många industrier. Vårt mål är att hjälpa till att lösa övergödningsproblemet i Östersjön genom att skapa nytt välbefinnande och kommersiellt hållbara medel. Tillsammans med avdelningen för mikrobiologi vid Helsingfors universitet kartlägger vi blågrönalgsituationen i Östersjön.”


10.06.2021 / Monica Österblad
Så här kan det se ut där trädgårdsavfall dumpats i skogen. Nässlor, tistlar och jättebalsamin.

Det är ännu vanligt att man slänger trädgårdsavfall i skogen, på allmänna områden eller t.ex. på en oskött del av grannens tomt. Dessa platser lämpar sig inte för trädgårdsavfall. Det är viktigt att förstå att trädgårdsavfall kan vara skadligt om det hamnar på fel ställe.                                                                                                                                        

Varför ska man inte slänga trädgårdsavfall utanför sin tomt?

 • Deponering av trädgårdsavfall är en av de främsta orsakerna till att invasiva främmande arter sprids. Många invasiva arter har importerats och sålts som trädgårdsväxter innan man märkte hur snabbt de sprider sig. Bland dessa finns till exempel jättebalsamin, jätteloka, vresros, parkslide, och lupin, men också japansk humle och röd jättegunnera. Med lite otur blir det som vi i dag tänker på som en lättodlad frodig trädgårdsväxt morgondagens invasiva art.
 • Växter som växer på platsen naturligt t.ex. blåbärsris konkurreras ut av växter som vi inte vill ha i naturen, till exempel kirskål och brännässlor.
 • Spansk skogssnigel (s.k. mördarsnigel) sprids lätt med trädgårdsavfall och jord som flyttas runt.
 • Högar med trädgårdsavfall i naturen ser mindre trevligt ut. Mycket fallfrukt drar också till sig gnagare.
 • Det är också direkt ett brott enligt avfallslagen att slänga avfall i miljön.
 • Du kan visa gott exempel till andra genom att hantera ditt trädgårdsavfall rätt!

Så här blir du av med trädgårdsavfall på rätt sätt:

 • Allt trädgårdsavfall tas emot på avfallsstationerna. Små lass av trädgårdsavfall från hushåll tas emot avgiftsfritt, då de är rätt sorterade. Ifall krattavfallet fraktats i sopsäckar ska det packas upp ur säckarna på avfallsstationen.
 •  Det går bra att kompostera krattavfall i ett ramverk eller i en öppen kompost på din gård.
 • Avklippta grenar kan flisas och användas som täckmaterial till exempel under buskar eller som strömaterial i komposten.

Tack för att ni hjälper till att värna om miljön!

Miljöbyrån och Samhällstekniska enheten i Raseborgs stad


9.06.2021 / Petra Louhimies

Bild: Havsvikarna är viktiga ur såväl rekreationshänseende som för fisket. (Foto: LUVY / Jussi Vesterinen)

Projektet Kustvattenvisionen, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), inleddes denna vår. Inom projektet gör man upp en vision och planer för västra Nylands kustvatten och utgående från dessa inleder man restaureringen av havsvikarna och kustvattnen.

Målsättningen med ”Kustvattnens vattendragsvision” inom projektet är, att få igång restaureringen av övergödda vikar och kustvattnen, utgående från avrinningsområdena så, att vattnen fås i ett ekologiskt gott skick.  Man samlar de västnyländska kustkommunerna samt övriga aktörer att verka tillsammans för att så effektivt som möjligt förbättra kustvattnens skick. Målsättningen är en långsiktig gemensam strävan att restaurera kustvattnen samt ett åtgärdsprogram för förbättrandet av kustvattnens skick.

Havsvikarna är viktiga ur såväl rekreationshänseende som för fisket.  Dessutom sammanhänger ekonomiska intressen med dem. I projektet granskar man havsvikarnas tillstånd samt möjligheterna att restaurera dem ur ekologiskt-, naturskyddsmässigt- samt rekreationshänseende. För de utvalda pilotområdena uppgör man restaureringsplaner under detta år.

Pilotområdena har valts ut tillsammans med kommunerna och de är:

 • Ingå, Kyrkfjärden
 • Kyrkslätt, Tavastfjärden
 • Raseborg, Dragsviksfjärden
 • Sjundeå, Pickalaviken

“Vid uppgörandet av restaureringsplanerna beaktar man respektive objekts särdrag. En heltäckande restaureringsplan skapar en grund för ett effektivt restaureringsarbete”, säger LUVYs vattendragssakkunniga Katja Pellikka.

För varje enskilt område sammanställer man befintlig samt den nyaste informationen om områdets vattenkvalitet, biologiska faktorer samt morfologi, ekologiskt tillstånd och dess utveckling. Dessutom gör man belastningsutredningar för de viktigaste rinnande vattnen. I granskningen beaktar man också områdets eventuella särdrag, värdefulla naturtyper (glon, flador), viktiga objekt för fågel- och fiskbestånden samt värdefulla havsmiljöer.  

”Uppgörandet av vattendragsvisionen är en viktig öppning för restaureringsarbetet i kustvattnen. Det är fint, att kommunerna har kommit med på en enhetlig front för att inleda det långsiktiga arbetet”, säger LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni.

Nylands NTM-central har finansierat projektet med 55 000 euro från programmet för effektiverat vattenskydd.

Tilläggsuppgifter:

Katja Pellikka
vattendragskunnig
LUVY
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452

Västra Nylands vatten och miljö r.f., LUVY, är en regional vattenskyddsförening och erbjudare av tjänster. Vår uppgift är att främja vattenskyddet, miljövården och miljöhälsovården i västra Nyland.


8.06.2021 / Henri Nevakivi

I samarbete med NTM-centralen och Hangö stad, har Raseborgs stad anordnat en sommarbuss
som går mellan Hangö och Fiskars-området. Vi hoppas att bussförbindelsen hjälper till att liva upp
turismen och underlätta förbindelser mellan sevärdheterna i regionen.

Tidtabell för sommarbussen, trafikeras 17.6-14.8.2021 (ändringar är möjliga):


8.06.2021 / Henri Nevakivi

Raseborgs stad har anskaffat närtågsturer från HRT – en tidig morgontur från Karis till Helsingfors
och en sen kvällstur från Helsingfors till Karis. Den sista trafikeringsdagen för dessa turer är
20.6.2021. Staden har anskaffat i samarbete med NTM-centralen och Ingå kommun ersättande
busstrafik, som startar 7.6.2021. Av konkurrenstekniska skäl, kommer närtåg och ersättande
bussar köras samtidigt under två veckors tid. För att förbättra servicenivån, sträcker sig den nya
bussförbindelsen hela vägen till Ekenäs.


8.06.2021 / Henri Nevakivi

Raseborgs stad har genom anbudsförfarande valt Raseborgs Taxi & Buss AB (Rolly Group) som
trafikant för sommarens busstrafik. De trafikerar enligt följande tidtabell (mån-fre) 1.6-15.8.2021
(ändringar är möjliga):


4.06.2021 / Petra Louhimies

Ett projekt, som undersöker laxarnas nedvandring, har inletts vid Billnäs kraftverksdamm i Raseborg. Under undersökningen byggs en separat brygg- och styrkonstruktion i samband med fiskvägen, som styr fiskarnas nedvandring. Målsättningen är, att fiskynglen skulle kunna vandra nedströms förbi kraftverket på ett tryggt sätt.  Undersökningen utförs av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) tillsammans med naturresursinstitutet, Kala- ja vesitutkimus Oy och Raseborgs stad. Läs mera på LUVY:s hemsida.

En person sitter i en båt och observerar fisk med radiosändare
rojektchef Juha-Pekka Vähä observerar fiskarna med sändare i Svartån. Bild: LUVY/Joonas Tammivuori


2.06.2021 / Petra Louhimies

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) har inlett utplanteringar för att återinföra laxfiskstammen i Svartåns vattendrag. Laxfiskarna, som nu utplanteras är öringar, som huvudsakligen fortplantar sig i bäckar. Laxen däremot utnyttjar huvudfårorna för sin reproduktion. Läs mera på LUVY:s hemsida.

En fiskyngel i vatten
 Laxfiskarna, som nu utplanteras är öringar, som huvudsakligen fortplantar sig i bäckar. Bild: LUVY/Joonas Tammivuori

1.06.2021 / Sara Vaskio

Skogscentralen har i samarbete med Projektet Raseborgs å under våren planerat ett flertal vattenvårdskonstruktioner vid Idbäckens avrinningsområde vid Raseborgs å. Projektet söker nu verkställare för naturvårdsplanerna.

Vi har, tillsammans med markägarna i området under våren kartlagt och planerat många nya vattenvårdskonstruktioner. Det finns planer för sedimenteringsbassänger, bottendammar, flödesregleringsdammar och andra konstruktioner, vars främsta uppgift är att minska att näringsämnen från skogen läcker ut i havet. Ett stort tack till markägarna som visat sig vara väldigt positivt inställda till dessa åtgärder, säger projektledare Mika Salmi från Skogscentralen. Salmi är nöjd med samarbetet med Projektet Raseborgs å, detta sätt att arbeta med avrinningsområden i skogsområden är relativt nytt. Nu hoppas vi att det kommer in många ansökningar för verkställandet av planerna.

Ansökningstiden går ut 13.6. Mera information om ansökan och planerna hittar ni i länken:

Luonnonhoitohankkeet | Metsäkeskus (metsakeskus.fi)

Skogscentralen planerar vattenvårdkonstruktioner i Idbäckens avrinningsområde

Inom Raseborgs å- projektet har en ny vattenvårdskonstruktion verkställts under vintern. Projektets första våtmark, våtmarken i Vallarsvedja är 0,5 ha stor och där har det har redan varit en hel del liv och rörelse under våren. Våtmarken har en varierande utformning och är planerad så att fåglar av olika slag skall trivas. Nu väntar vi på att växtligheten i det uppgrävda området tar sig och mångfalden i området ökar, säger projektchef Sara Vaskio. Följande våtmark är planerad och färdig att verkställas under höstens lopp i Tranbokärr.

Raseborgs å projektets första våtmark, i Vallarsvedja

Våtmarkerna har många funktioner förutom att de erbjuder ett hem för många olika växt- och djurarter. Våtmarken fångar upp näringsämnen i de djupa sedimenteringsbassänger och också växligheten fångar upp och använder näringsämnen som finns i vattnet. Regnvattnet uppehålls i våtmarken, detta lättar på översvämningarna i åns huvudfåra då allt regnvatten inte rinner ut på en gång.

En annan åtgärd, som redan planerats en längre tid är den naturenliga rensningen av huvudfåran. Planerna är äntligen på slutrakan. Nu efter omfattande utredningar hoppas vi att arbetet i huvudfåran snart kan börja, säger Vaskio. Dikningsprojektet dras av det lokala dikningsbolaget.

Syftet med projektet Raseborgs å är att minska näringsbelastning som ån för med sig till Landbofjärden. Vattenhushållningen och vattenvårdskonstruktionerna är en viktig del av detta. Ett flertal åtgärder har också gjorts inom jordbruket för att minska näringsläckage från åkrarna. Jag är så glad över den positiva inställningen till vattenvård som markägare och jordbrukare i området har, påpekar Vaskio. 

Projektperioden som Nylands NTM-central finansierar tar slut vid slutet av 2021, men Raseborgs stad har förbundit sig att förlänga projektet med två år, d.v.s. ända till slutet av år 2023. Miljöbyrån har anhållit om tilläggsfinansiering för att fortsätta projektet och finansieringsbeslutet förväntas inom kort.

Tilläggsinformation fås av

Projektchef Sara Vaskio

Projektet är en del av miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd. Nylands NTM-central finansierar projektet med 163 800 euro. Programmets viktigaste mål är att uppnå god vattenstatus.


20.05.2021 / Maria Eriksson

Vi vill tacka Karis Centrumförening rf. som bjuder på vårblommorna i Karis centrum. De har även bidragit till de nya krukor som kommer till sommaren på Köpmansgatan😊


20.05.2021 / Maria Eriksson

Lekparken är stängd 24.5-4.6.2021. Raseborg stad beklagar eventuella olägenheter arbetet kan medföra.


20.05.2021 / Monica Österblad

Yrkeshögskolan Novia har i samarbete med Raseborgs stad, Raseborgs Natur rf och lokala byaföreningar startat ett projekt som ska bekämpa fyra invasiva arter (jättebalsamin, vresros, lupin och spansk skogssnigel). Det ordnas bl.a. talkon, och studerande ska kartlägga förekomster. Invasiva arter minskar den biologiska mångfalden genom att ta utrymme, eller likt sniglarna föröka sig okontrollerat, vilket både direkt och indirekt kan påverka t.om. produktionsväxter. Projektet finansieras av NTM-centralen och Svenska kulturfonden.

Kontakta Kaisa Kauranen (se pressmeddelandet nedan) för närmare info om talkon; åtminstone vid Pumpviken (första gången må. 24.6 kl. 20) och i Svartå har tider redan bestämts för snigeltalkon.

Pressmeddelande_Bekämpning av invasiva främmande arter – Vieraslajien torjuntahanke

Ladda nerVisa


17.05.2021 / Monica Österblad
Spansk skogssnigel
Spansk skogssnigel

Mördarsniglarna (eller spansk skogssnigel) har vaknat igen, och allt tyder på att vinterns snötäcke gynnat övervintringen. Om man vill ha kvar grönskan i trädgården, lönar det sej att börja plocka nu genast. Om mängderna blir stora, vilket de blir på sina håll nu, så får hushåll nu föra både sniglar och invasiva växtarter gratis till Rosk’n Rolls avfallsstationer, packade i sopsäckar/påsar. Tänk på att de går till avfallsförbränning, så undvik onödiga mängder vätska (för sniglarna). Läs mera här: Invasiva främmande arter från hushåll tas emot utan avgift | Rosk’n Roll Oy Ab (rosknroll.fi)

På vår hemsida finns ett infoblad om spansk skogssnigel och hur man bekämpar den. Man kan rapportera skogssnigel-observationer på Vieraslajit.fi.


29.04.2021 / Petra Louhimies

Nya Fokus bygget framskrider. Arbetena kommer under sommarmånaderna att påverka trafikarrangemangen vid Centralgatan och i omgivningen. Fyllnadsarbetet runt sockeln på Fokus huset kräver att den för tillfället söderut enkelriktade Forsströmsgatan (gatuområde mellan Fokus huset och Latvala / Posten)  stängs i två etapper så att trafiken blir dubbelsidig från södra sidan när norra sidan stängs, och vice versa när södra sidan stängs. Störningarna i trafiken vid Forsströmsgatan varar i ca. 3 dagar och utförs mellan vecka 19-20. Elementlyft vid norra änden av Fokus huset kommer även att förorsaka en stängning av ena filen på centralgatan. Detta arbetsskede utförs i början av juni och varar 1-2 dagar.

Vi beklagar olägenheten

// LU Rakennus Oy, Viktor Strandberg tel. 045-8064050


29.04.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs energi utför kabelflyttningsarbete vid underfarten för lättrafik i Björknäs 3.5-21.5.2021. Under den här tiden är leden mellan Pehr Sommars gata och Industrigatan i Björknäs avstängt för trafik.


27.04.2021 / Maria Eriksson

Nu omvandlar vi vissa gräsmattor och vägrenar till ängar i Österby, Malmkulla och Kanaltorget i Karis. Utöver detta kommer vi även att inventera vissa gamla gräsmattor, det innebar att vi inte klipper gräset förrän i juli och under tiden inventerar vi floran för att ta reda på om dessa områden skulle kunna utvecklas till ängsytor, exempel på områden är Kvarnbacken, Herrknallen och Malmkulla. Även våra gräsklippningsrutiner ses över, områden som används aktivt av invånarna klipps oftare och ytor som ligger mer avsides klipps mer sällan för att tillåta gräsmarkens växter blomma innan de klipps.

Detta gör vi  för att gynna den biologiska mångfalden i stadens grönområden. I framtiden får vi njuta av vackra naturblommor som hjälper livsviktiga pollinerande insekter.

Förändringen i våra rutiner möjliggör också att vi kan effektivera skötseln på de områden som används mer intensivt och betjäna raseborgarna bättre.


22.04.2021 / Petra Louhimies

Raseborg stads Tekniska nämnd godkände Karis-Ekenäs gång- och cykelvägens översiktsplan på sitt möte 13.4.2021.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Karis-Ekenäs-cykelväg.jpg

Förberedelserna för byggstart pågår som bäst. Arbetena påbörjas i maj 2021 med skede 1, dvs. avsnittet Ekenäsvägen / Kodin Tavaratalo – Mekanikervägen, dvs. pl 500-5500 i ritningarna. Skede 2, pl 0-500, dvs. underfarten byggs år 2022.

Mera information ges av

Henrik Westerlund, planeringsansvarig tfn 019 289 3868
Piia Nordström, chef för samhällsteknik tfn 019 289 3852

Översiktsplanen Karis-Ekenäs cykelväg Yleissuunnitelma Karjaa-Tammisaari pyörätie 13.04.2021

Ladda nerVisa

19.04.2021 / Marika Stigell

Raseborgs stad har beslutat om avvikande arrangemang gällande vissa externa hyresgästers hyresbetalning och vill för egen del underlätta situationen för företagarna och föreningarna under coron-pandemin.

Raseborgs stad beviljar hyresfrihet under tidsperioden 8.3.2021 – 30.6.2021 åt företag och föreningar som är hyresgäster i stadens byggnader, områden samt anläggningar.

Det avvikande arrangemanget berör företag och föreningar som hyr av staden och vars situation märkbart har försvårats p.g.a. corona pandemin. Ifall hyresgästen har betalat hyran för denna tidsperiod återbetalas hyran.

Hyresgästen bör skriftligen anhålla om hyresfrihet, en fritt formulerad anhållan skall inlämnas per e-post till adressen soile.makinen@raseborg.fi . I anhållan bör motiveras hur rådande pandemi påverkar företagets/föreningens verksamhet. Anhållan ska inlämnas senast 31.5.2021.

Tekniska nämnden i Raseborg


15.04.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stad och de västnyländska kommunernas gemensamma kustbanegrupp bjuder allmänheten till ett webbinarium om kustbanan tisdagen den 20 april 2021 kl. 18.00. Webbinariet sänds via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ef6MXYeX10c

Hur är läget med kustbanan just nu – vilka är dess framtidsvyer? Hur jobbar de västnyländska kommunerna tillsammans för att försäkra kustbanans framtid?

Webbinariet består av två presentationer samt en paneldiskussion. Vi får även höra hälsningar från de andra medlemskommunerna i kustbanegruppen. Före paneldiskussionen ger Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl två korta presentationer som betraktar kustbanan från ett nationellt och ett lokalt perspektiv.

I paneldiskussionen medverkar följande personer:

 • Ragnar Lundqvist, Raseborgs stadsdirektör och ordförande i kustbanegruppen
 • Klara Paul, stipendiesakkunnig, raseborgare och aktiv användare av kustbanan
 • Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Som moderator fungerar Tove Virta.

Frågor till deltagarna kan skickas in på förhand via följande formulär: https://www.lyyti.fi/questions/adf8c0d7a0. Frågor kan även ställas under webbinariet via YouTubes chattfunktion.


15.04.2021 / Cynthia Moed-Ring

Raseborgs stad har beställt en ny skötsel- och användningsplan för Hagen, Ramsholmen och Högholmen i Ekenäs. Den nu färdigställda skötselplanen har gjorts med hjälp av bidrag från miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi. 

Skötselplanen har gjorts av Faunatica Oy, som specialiserat sig på naturinventeringar. Arbetet har utförts i samarbete med stadens miljöbyrå, stadens skogsbruksenhet och NTM-centralen. Den nya planen har denna vecka behandlats både i tekniska nämnden och i miljö- och byggnadsnämnden. Planen kommer nu att skickas till NTM-centralen i Nyland för godkännande.

Hagen-Ramsholmen-Högholmen är en av de mest betydande enhetliga koncentrationerna av lundvegetation i Nyland. Området är ett naturskyddsområde och hör till Natura 2000 -nätverket. Områdets vegetation varierar från torr hassellund till fuktiga klibbals-madkärr.

Inom området växer naturligt och delvis planterade exemplar av alla inhemska ädla lövträd. Många av dem representerar de största exemplaren av arten som påträffats i Finland. Undervegetationen består av krävande lundflora. Inom området förekommer även rikligt med murken ved och t.ex. skalbaggar och tickor som behöver murken ved.

Områdets helhetsareal är ca. 58 ha (Hagen ca. 26 ha, Ramsholmen ca 15 ha, Högholmen ca 13 ha och Gåsören ca 4 ha). Området ägs av Raseborgs stad.

Bron mellan Hagen och Ramsholmen ädellövträdslund med murken ved. (foto: Elina Manninen, Fautanica Oy 2.9.2020)

Det har funnits ett behov av att uppdatera den tidigare skötselplanen för att viktiga naturvärden ska kunna bevaras samtidigt som områdets användning för rekreation beaktas. Raseborgs stads miljöchef Maria Eriksson är glad över den nya skötselplanen: ”Området är fantastiskt och vi vill sköta det så att invånare kan fortsätta trivas här samtidigt som vi gynnar områdets enorma artrikedom och speciella naturvärden.”  

Stadens skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson är också nöjd: ”Den nya planen ger oss möjlighet att gynna ädla lövträd, som till exempel ek, på ett bättre sätt än tidigare. Nu kommer vi också kunna frakta bort kapade bitar och kvistar av träd som fallit över huvudstigarna, något som invånarna har efterlyst.”

Skötsel- och användningsplan Hagen-Ramsholmen-Högholmen 2021

Ladda nerVisa

Förändringar jämfört med den tidigare skötselplanen är i huvudsak:

 • kortare bitar under 3 m av murken ved i närheten av huvudstigarna får föras bort
 • enskilda representativa exemplar av ädla lövträd får gynnas genom att fälla konkurrerande träd
 • de större exemplaren av lärkträd och hästkastanj får stå kvar
 • Gåsören föreslås iordningställas till betesmark
 • behovet av röjning för att gynna hasselbuskar och andra trädslag än lönn har lyfts fram
 • terrängcykling tillåts endast på stigar av klass 1
 • En del klibbalar på Ramsholmen ringbarkas för att främja föryngringen av ask, som är mycket ljuskrävande.

Tilläggsinformation:

Skötselplanen och Helmi-projektet: Miljöchef Maria Eriksson, tfn 019 289 2375, maria.m.eriksson(at)raseborg.fi

Områdets skötsel: Skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson, tfn 019 289 3835,
carl-johan.jansson(at)raseborg.fi


14.04.2021 / Cynthia Moed-Ring

Nu är det vårstädningsdags i trädgården. Men – du kommer väl ihåg att en inte får bränna skräp? Inte ens ris och kvistar, om du bor i tätort. Röken stör grannarna, och elden kan sprida sej! Dessutom är det förbjudet, enligt Nylands avfallsnämnds föreskrifter: https://www.ujlk.fi/sv/bestammelser/

”Det är förbjudet att bränna avfall i syfte att göra sig av med det. I glesbygd får små mängder torrt ris och kvistar, ofarligt brännbart avfall som uppkommer vid jord- och skogsbruk, såsom torr halm och hyggesavfall samt obehandlat träavfall brännas på öppen eld.
I fastighetens eldstäder, även eldstäder som befinner sig utomhus, får obehandlat träavfall brännas, samt små mängder papper, papp och icke ytbehandlad kartong användas som tände. Förbränningen får inte förorsaka rök-, sot-, lukt- eller annan miljö- eller hälsoolägenhet.”

Här görs alltså skillnad på mysbrasan i en eldstad på gården (som är tillåten), och risbränning i en tunna (som eldas i syfte att bli av med riset – inte tillåtet).

Vad göra med riset då? Se det som en tillgång, och flisa det, lägg fliset under buskar eller på gångar. Har du inte tillgång till flismaskin, kan du bygga ett stängsel av ris. Det fungerar samtidigt som stängsel, vindskydd och insektshotell. Fyll på med nytt ris ovanifrån varje år!

Om du ändå vill slippa riset, eller har taggiga kvistar, kan det föras till avfallsstationen. Dit får en föra sorterat ris- och krattavfall gratis – om ris och krattavfall är sorterade separat. Läs mer här: https://www.rosknroll.fi/mottagning-av-avfall/avfallsstationer/sorteringsanvisningar/


8.04.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stad önskar utreda invånarnas syn på servicenivån inom kollektivtrafiken. Synpunkter samlas in via en webbenkät som är öppen fram till 23.4.2021. Det tar cirka 5 minuter att besvara enkäten.

Du kommer till enkäten via länken https://zef.fi/s/sdyt2v4l/.

Vi önskar svar också från dem som inte aktivt använder kollektivtrafiken!

Klicka här för att besvara enkänten

Raseborgs stad har inlett fastställandet av servicenivån inom kollektivtrafiken, som berör stadens område. Syftet med fastställandet av servicenivån är att beskriva hurdan servicenivå kollektivtrafiken ska ha i staden. Vid fastställandet beaktas

 • invånarnas rörlighetsbehov,
 • målen för utvecklingen av trafiksystemet samt
 • stadens möjligheter att finansiera kollektivtrafiken.

Fastställandet av servicenivån styr Raseborgs upphandling av kollektivtrafik framöver. 30.03.2021 / Henri Nevakivi

Raseborg stadsbiljett förnyas 8.4.2021. I fortsättningen laddas biljetten på Matkahuoltos nya resekort, vilket betyder att kortet måste bytas ut till ett ID-baserad resekort. Det gamla resekort kan dock användas till laddade periodens slut.

Med Raseborg stadsbiljett kan du under biljettens giltighetstid resa obegränsat inom Raseborg stads pendlingsområde.

 • Periodbiljetten gäller i 30 dygn från inköpsdagen.
 • Biljetten kan laddas i Matkahuolto, R-kiosker och bussar.
 • Stadsbiljetter säljs endast till personer folkbokförda i Raseborg.
 • Biljetten gäller inte i Pohjolan Liikennes bussar.
 • Andra separata avgifter uppbärs inte, såsom tillägg för snabbtur och nattur eller avgift för transport av barnvagn.

Stadsbiljetten är personlig och vid köp av biljetten ska du bestyrka din identitet med ett pass, ett identitetsbevis som beviljats av polisen eller ett körkort.

Servicesedel

När du köper en stadsbiljett ska du underteckna en servicesedel med anvisningar och villkor för stadsbiljetten. Du kan också skriva ut och fylla i servicesedeln på förhand innan du kommer för att köpa stadsbiljetten. Om gammalt resekort bara bytas ut till ett nytt kort, servicesedeln behöver inte fyllas i eller framställas.

Servicesedel för Raseborg stadsbiljett

Stadsbiljettens pris 

Stadsbiljettens pris är 60,00 €.


22.03.2021 / Cynthia Moed-Ring

Raseborgs stad har inlett ett projekt, där man planerar skötsel och delvis återgång till bete på två naturskyddsområden vid stranden i Västerby. Staden har fått bidrag, som täcker största delen av utgifterna, från miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi.

En stor del av området består av frodig strandvegetation som tidigare har betats. En del av området har redan utvecklats till en värdefull lund med död ved, som inte behöver skötsel. Syftet med projektet är att återställa vårdbiotoper som vuxit igen. Samtidigt har man också beaktat behovet av att bekämpa skadliga invasiva arter och förbättra vandringsleden till Stadsfjärdens fågeltorn.

I området ingår ett vidsträckt vassbälte och en ung lundskog som tidigare varit öppna betesområden eller ängar. En del av området (ca 12 ha) återställs till betesmark och ingärdas. Lövsly, som växt upp på tidigare öppna områden, gallras. Värdefulla träd och speciellt sälg och asp samt busksnår sparas. Den vassbevuxna strandängen slås och unga klibbalar röjs.

Rutten till Stadsfjärdens fågeltorn styrs i fortsättningen från Västerby strandväg där man redan byggt en parkeringsplats, söder om järnvägsövergången. Tidigare har stigen till fågeltornet gått rakt över järnvägsspåret, men denna rutt slopas av säkerhetsskäl. Hangö-Hyvingebanan elektrifieras inom de kommande åren, och den blivande betesmarken kommer att gränsa till järnvägsområdet.

Det är fråga om naturskyddsområden, som ägs av Raseborgs stad och som hör till Natura 2000-programmet. Inrättandet och röjningen av betesområdet har krävt en ny skötselplan som Nylands NTM-central godkände i slutet av februari. Skötselplanen har gjorts av Faunatica Oy, som specialiserat sig på naturinventeringar. Planen har gjorts i samarbete med stadens miljöbyrå, stadens skogsbruksenhet och NTM-centralen.

Såväl tekniska nämnden som miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg har godkänt planen, det praktiska arbetet på naturskyddsområdet kan därmed inledas. Röjningen av betesmarken på de delar som ligger utanför naturskyddsområdet inleddes redan i vintras.

Raseborgs stad söker nu djurägare som är intresserade av att hålla sina djur på bete på området. Enligt planen inleds betet på våren 2022 då man slutfört röjningen och gärdat in området. Man stävar efter ett flerårigt beteskontrakt som man även kan få miljöstöd för. Kor som gärna äter vass, som till exempel finsk boskap eller highland, lämpar sig för strandbete. Får lämpar sig däremot inte för det här området. Intresserade djurägare uppmanas kontakta Raseborgs miljöbyrå.

NTM-centralens naturskyddsexpert Esko Vuorinen: ”Projektet kan ge betydande naturskyddsfördelar, när utbudet av livsmiljöer på området blir mångsidigare. Speciellt vadare och andra fåglar gynnas då igenvuxna ängar och vassområden återställs till betesområden. I skötselplanen har man säkerställt att värdefulla lundområden får fortsätta att utvecklas naturenligt då de inte röjs. En stor del av området har såpass nyligen vuxit igen, att fördelarna med att återställa det till betesmark är större än nackdelarna.”

Raseborgs stads miljöchef Maria Eriksson: ”Det här projekt har redan en längre tid funnits på vår önskelista. Vi är övertygade om att området kunde ha ett större värde som ett närliggande naturområde, för fågelskådning och som ett område där vi kan främja naturens mångfald. Betet underlättar också bekämpningen av invasiva arter som jätteloka och spansk skogssnigel; staden har bekämpat jätteloka på området redan många år. Dessutom förbättras landskapsbilden och framför allt främjar vi bevarandet av värdefulla arter. Det är fint att staden med hjälp av miljöministeriets Helmi-program ges tillfälle att förverkliga dylika projekt, som på många vis gynnar både stadens invånare och natur.”

Mer information

Projektledning och betesplanering: Miljöchef Maria Eriksson, tfn 019 289 2375, maria.m.eriksson(at)raseborg.fi

Naturens mångfald och Helmi-projektet: Naturskyddsexpert Esko Vuorinen, esko.vuorinen(at)ntm-centralen.fi

Grundande av betesområde: Skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson, tfn 019 289 3835, carl-johan.jansson(at)raseborg.fi


12.03.2021 / Cynthia Moed-Ring

Västra Nylands vatten och miljö rf erbjuder avloppsvattenrådgivning per telefon eller e-post till fastighetsägarna i kommunerna i Västra Nyland, de fast bosatta och stugägarna. Man kan be om råd gällande glesbygdens avloppsvattenbehandling bl.a. lagstiftningens krav, olika tekniska lösningar för avloppsvattnet samt om situationen gällande det egna avloppsvattensystemets skick.


Rådgivningstelefon: 045 7750 7725


E-postadress: hajavesineuvonta(at)luvy.fi


25.02.2021 / Petra Louhimies

Under våren 2021 kommer Valonia, Ramboll och Thermopolis att anordna en gratis webbinarieserie om energilösningar för styrelsemedlemmar i husbolag samt fastighetsoperatörer. De tre webbinarierna i serien omfattar produktion och användning av solel, energirenoveringar samt introduktion av forumverksamhet för husbolag.

Webbinarierna är en del av de lokala energirådgivarnas och Motivas kampanj för husbolag som äger rum under våren 2021. Valonia ger lokal energirådgivning i Egentliga Finland, Ramboll i Nyland, Päijät-Häme samt Kymmenedalen och Thermopolis i Österbotten. Kampanjen ger husbolag information och diskussionsmöjligheter om olika energilösningar i form av webbinarier, informationsmaterial och forumverksamhet.

Spana in webbinariumprogrammet och registrera dig nedan.

Anmäl dig till webbinarierna

Webbinarierna för husbolag hålls kl. 17.30-19.00 på Microsoft Teams (länk skickas till deltagare efter anmälan).

17.3 Solel och laddning av elbilar
31.3 Husbolagets energirenoveringar och tillgängliga stödmöjligheter
20.4 Forumverksamhet för husbolag

Anmäl dig till ett eller flera webbinarier här.

Kampanjen arrangerar även webbinarium på finska. Se listan på de finska webbinarierna här.


23.02.2021 / Henri Nevakivi

Tidtabellerna för Raseborgs stads köptrafik förändras fr.o.m. 1.3.2021. Anslutningar till och från tåg i Karis har beaktats i nya tidtabellerna, som gör resekedjan smidigare. Utöver de köpta turerna, kommer trafikanter också att köra marknadsbaserad trafik. De nya tidtabellerna hittar du på Matkahuoltos sida.

Den nya busstidtabellen (köptrafik)


23.02.2021 / Petra Louhimies

Magasinbyggnaden, eller så kallade Gnägget, i Norra hamnen i Ekenäs uthyrs från 12.4.2021, efter att beslut om uthyrning vunnit laga kraft.

Byggnaden är byggd ca 1840, ursprungligen som saltförråd. Under tiden 1970 – 1991 fungerade byggnaden som diskotek och var ett landmärke för många unga. Byggnaden döptes då till Gnägget och namnet har levt kvar. Byggnaden har sedan 1995 fungerat som Forststyrelsens naturinformationscenter Naturum.

Byggnaden är 273 m2 stor och byggd i trä. Byggnaden uppvärms med el. Månadshyran är minst 1 777 €/mån (moms 0 %). I anbudet bör den erbjudna totalhyran €/mån framkomma. Hyrestiden är tidsbunden och omfattar tre år med en option på två tilläggsår. Om hyresgästen är mervärdesskatteskyldig påförs moms, som för tillfället är 24 %. Hyresgästen står för el- och vattenkostnaderna.

Mera information ges av fastighetsbyggmästare Stefan Sarkanen, tfn 019 289 3908 och fastighetschef Catharina Lindström, tfn 019 289 3985.

I anbudet bör bifogas en beskrivning av den tilltänkta verksamhet som ska idkas i byggnaden. Vid val av verksamhetsidkare görs en helhetsbedömning av verksamheten och den erbjuda månadshyran. Denna annons ersätter de tidigare annonserna gällande uthyrning av byggnaden.

Fritt formulerad ansökan inlämnas senast 5.3.2021 kl. 12.00 till e-postadress anna.friberg@raseborg.fi.

RASEBORGS STADS UTRYMMESFÖRVALTNING


19.02.2021 / Cynthia Moed-Ring

Miljöskyddsföreskrifterna är lokala bestämmelser som kompletterar miljöskyddslagen. Målsättningen med föreskrifterna är att med beaktande av de lokala förhållandena:
• förebygga förorening av miljön
• trygga en hälsosam, trivsam och mångsidig miljö
• hindra skadliga verkningar av avfall

Vy från Svartån

Bestämmelserna är bindande för alla som verkar i Raseborg. De gäller såväl invånare som företag/företagare och andra vars verksamhet kan leda till att miljön förorenas. De tillämpas inte på verksamhet som kräver tillstånd, registrering eller anmälan enligt miljöskyddslagen.

Miljö- och byggnadsnämnden godkände föreskrifterna i februari 2021 och de träder i kraft 22.3.2021.

I miljöskyddsföreskrifterna finns bland annat bestämmelser om:
• Behandling av avloppsvatten
• Tvätt och underhåll av fordon, båtar och maskiner
• Tvätt av mattor och textiler
• Snöavstjälpningsplatser
• Utnyttjande av avfall i markbyggnadsarbeten
• Förvaring och hantering av kemikalier
• Ur bruk tagna cisterner och besiktning av cisterner
• Distributionsställen för flytande bränslen
• Jordvärmesystem
• Störande buller
• Bekämpning av damm och halka
• Förebyggande av skadliga effekter av rökgasutsläpp
• Djurhållning och spridning av gödsel

Tilläggsinformation:
• miljöchef Maria Eriksson, maria.m.eriksson@raseborg.fi, 019-289 2375

Raseborgs stads miljöskyddsföreskrifter

Ladda nerVisa

18.02.2021 / Nina Sointu

Billnäs gamla bruksmiljö, som ligger endast några kilometer från Kustbanan och Karis tågstation är ett av Raseborgs utvecklingsområden.

Vid första anblicken kan Billnäs te sig som en fridfull, sömnig liten by, men i verkligheten vimlar det av liv i den snötäckta idyllen. Cykelleden Banvallen, som öppnade 2019 har lockat folk under senare år nu kan man lätt hoppa på tåget med sin egen cykel och ta sig från Karis station via Billnäs och Åminnefors bruk ända till Fiskars Bruk. Förutom cyklisterna, anlände också vandringsfiskarna till Billnäs ifjol, efter en paus mer än 60 år. Det blev möjligt tack vare den nybyggda fisktrappan, som underlättar fiskarnas färd förbi det gamla kraftverket, och vidare upp i Svartån.

Under den lugna idyllen vimlar det av liv i Billnäs bruk. BILD: JOHAN LJUNQVIST/MULTIFOTO

Friluftsrutt byggs i bruksområdet – utsiktsplats över fisktrapporna

Ett stort projekt som inleds i år i Billnäs är byggandet av en cirka 2 kilometer lång friluftsrutt runt bruksområdet. Längs rutten kommer det att placeras skyltar som berättar om Billnäs historia, dess byggnader och miljö. Ruttens höjdpunkt är utsiktsplatsen, som ska byggas längst upp på fisktrapporna – där kan man följa den årliga fiskvandringen först upp till Svartån och sedan tillbaka till havet. Observationsdäcket och pontonbron som leder till utsiktsplatsen planeras vara färdiga till sommaren 2021.

Fisktrapporna har redan i sig varit ett stort byggprojekt. Trappan leder förbi kraftverket i Billnäs och möjliggör att fisken igen kan vandra upp till yngelplatserna för lek. Vid en nyss gjord uppföljning av fisktrappans effekter på fiskstammen, kunde man till allas stora glädje se att bland annat laxen hade hittat tillbaka till Svartån. Laxen är viktig, eftersom den lever i symbios med den utrotningshotade flodpärlmusslan, vars larver utvecklas i vandringsfiskens gälar. Nu finns det hopp om av flodpärlmusslan återhämtar sig.

Svartån, som bland annat rinner genom Billnäs, är i sin helhet en värdefull naturdestination som är väl värd även ett långväga besök.

Ett centrum för distansarbete

Billnäs bruk har varit en plats för finsk industri och näringsliv i nästan 400 år och är för närvarande ett mycket populärt mötes- och bröllopställe. Snart öppnas det kulturhistoriskt betydelsefulla området för distansarbetare, när Billnäs Bruksbolag tar ett steg i en ny riktning.

– Under pandemin renoverade vi flera nya lokaler för våra gäster. Det är logiskt, att vi under denna föränderliga tid utvecklar nya möjligheter till distansarbete och nya mötesformer. Distansarbete i Billnäs kulturlandskap med ändamålsenliga utrymmen och tjänster kan finnas tillgängliga inom en snar framtid, berättar Olli Muurainen från Billnäs Bruk ab.

Muurainen har också satsat på områdets allmänna trivsel, till exempel genom att plantera ett stort antal japanska körsbärsträd, vars vårblomning alla kan njuta av.

Hem i Billnäs bruk

Fönstrena i den mer än 100 år gamla lägenhetsbyggnaden i rödtegel är stora och bjuder på en fantastisk utsikt över fisktrapporna. För fyra år sedan flyttade Tammerforsborna Jenna och Janne Aronen in i huset på Hammarborg. Paret var på jakt efter ett verkstadsutrymme för sitt företag Wood Mind – helst på en inspirerande, kreativ och naturnära plats. De såg en webbannons och styrde kosan mot Billnäs, och trots att de aldrig tidigare besökt Billnäs, kände de sig genast hemma. De blev stormförtjusta i brukets stämning, och innan de visste ordet av, undertecknade de ett kontrakt och blev Billnäsbor.

– Alla platser som vi hittills sett här i Raseborg har fängslat oss och det finns fortfarande så mycket nytt att utforska, beskriver Janne ivrigt.

Trenden att bosätta sig på landsbygden och bruksmiljöns unika atmosfär, bara en timmes färd med tåg till Helsingfors och Åbo, har gjort Billnäs till en attraktivt alternativ för många som planerar flytt.

– Intresset för Billnäs har ökat och vi kommer att fortsätta investera i tillgänglighet och trivsel i området, säger Raseborgs chef för samhällsteknik Piia Nordström.

Det innebär bland annat att nya tomter planeras, vägnätverket renoveras och friluftsområden vidareutvecklas med tanke på nya och gamla invånare.

*******

Mer information

Piia Nordström
Chef för samhällsteknik vid Raseborgs stad
piia.nordstrom@raasepori.fi, +358 19 289 3852

Olli Muurainen – Billnäs bruk
Olli.Muurainen@managementevents.com
billnäs.fi

Jenna & Janne Aronen
Woodmind, https://www.woodmind.fi/

Bilder
Skisser: JS Bygg & Design, www.js.fi
Foton: Multifoto, multifoto.fi

Banvallens cykelrutt https://www.visitraseborg.com/sv/aktiviteter/cykling/banvallen/
Billnäs fiskväg https://www.raseborg.fi/billnas-fiskvag/


9.02.2021 / Petra Louhimies

Torget, kvällstorget och julmarknaden i Ekenäs har genom avtal med Raseborgs stad tidigare skötts av Ekenäs centrumförening rf. Eftersom centrumföreningen har sagt upp avtalet, har staden sökt en ny samarbetspartner för att trygga en fortsatt torgverksamhet i Ekenäs. Till ny samarbetspartner valdes TomTori som tar över torgverksamheten i Ekenäs från och med 9.2.2021.

– Förändringen föranleder inga åtgärder av de försäljare som har årsplatser, utan allt löper som förut, intygar TomToris Tom Rönnblad.

TomTori har lång erfarenhet av att arrangera torghandel och har bl.a. varit stadens samarbetspartner när det gäller höstmarknaden som årligen arrangeras på marknadsplanen i Ekenäs. Tom Rönnblad har också administrerat torghandeln på Ekenäs torg tidigare via centrumföreningen.

– Vi är glada att vi får en erfaren samarbetspartner som kan ta över torghandeln i Ekenäs på kort varsel. Det är viktigt att torghandeln och verksamheten kring den fungerar smidigt och att torget finns kvar som träffpunkt även i framtiden, säger utvecklingschef Jennifer Gammals.

Tom Rönnblad vill utveckla torgverksamheten och har som tanke att t.ex. hålla ett större torg den första lördagen varje månad.

– Jag önskar likväl gamla som nya torghandlare och kunder hjärtligt välkomna att blåsa mera liv i torgverksamheten på Rådhustorget. Tillsammans gör vi torget till en ännu trivsammare och trevligare handelsplats och ett gemensamt vardagsrum, hälsar Tom Rönnblad från TomTori.

Vi träffas på torget!

TomTori
tfn 040 504 8090
info@tomtori.fi
www.tomtori.fi


29.01.2021 / Petra Louhimies

Uppföljning av Åminnefors fiskväg gav goda resultat med ca 2300 vandrande fiskar som använde fiskvägen. Bland dem fanns 10 olika fiskarter vilket betyder att att de olika fiskarna hittar fiskvägen, även de som är inte lika kraftiga simmare klarar sig genom den och en del (vimma) också lekte i den.

Uppföljningsprojektet är Raseborgs stads beställningarbete som utförs av Västra Nylands vatten och miljö LUVY rf:s forskare i enlighet med av fiskerimyndigheten ställda krav. Första året innehöll en hel del testning, omändringar och också vissa tekniska problem. Läs om uppföljningens resultat närmare i rapporten, som publicerats av LUVY rf. Det har också sammanställts en bildbilaga där man kan titta hurdana bilder fiskräknaren har tagit under 2020.

Julkaisu-1_2021_Mustionjoen-Aminneforsin-kalatien-vaelluskalaseuranta-vuonna-2020

Ladda nerVisa

Kuvaliite Mustionjoen kalatiet 2020

Ladda nerVisa

26.01.2021 / Anne Lindholm

Nylands landskapsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde 7.12.2020 (§ 128, § 129, § 130) bestämma med stöd av 201 § i markanvändnings- och bygglagen att den till helheten Nylandsplanen 2050 hörande och av Nylands landskapsfullmäktige 25.8.2020 (§ 20, § 21, § 22) godkända etapplandskapsplanen för Helsingforsregionen, etapplandskapsplanen för östra Nyland och etapplandskapsplanen för västra Nyland träder i kraft innan den har vunnit laga kraft. Nylands förbund och kommunerna har kungjort landskapsstyrelsens beslut i enlighet med 93 § i markanvändnings- och byggförordningen.

Helsingfors förvaltningsdomstol har emellertid i egenskap av besvärsinstans genom handläggningsbeslut fattade 22.1.2021 på basis av de besvär som anförts mot planerna förbjudit verkställigheten av landskapsfullmäktiges ovan nämnda beslut. Verkställighetsförbudet gäller så länge som handläggningen av ärendet pågår. Med andra ord är etapplandskapsplanerna i fråga inte i kraft förrän förvaltningsdomstolen genom egentliga beslut avgör ärendet.

Här kan man bekanta sig med Nylands gällande landskapsplaner.

Information i Helsingfors förvaltningsdomstols meddelande.

Meddelande om versktällighetsförbud

Ladda nerVisa

22.01.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stads projekt Karis-Ekenäs cykelväg har fått statens investeringsstöd 650 000 euro. Projektet är bland med projekten som får stöd via investeringsprogrammet för gång och cykling 2021 som Traficom administrerar.

Projektet uppskattas till 1,3milj € och det omfattar 5,5 km belyst cykelväg norr om RV25, från Ekenäsvägen i Karis till Langansböle i Ekenäs.

Projektet omfattar också en underfart som kommer att byggas till Horsbäck. Kodin Tavaratalos farlig korsning stängs och får en ny infart från Ekenäsvägens håll.

Arbetena inleds i år och blir klara 2022.

Området är nästan helt i privat ägo. Områdets markägare har utan ersättning överlåtit rätten att använda markbottnen till byggande av cykelväg. Det är verkligen unikt och staden tackar varmt alla markägare som bidragit till att cykelförbindelse från Karis till Ekenäs äntligen blir av.

Läs mera på Traficoms webbplats:
Kuntien kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseen ennätyksellinen 31,5 miljoonan euron tuki 51 hankkeelle | Traficom


21.01.2021 / Petra Louhimies

Traficom har utfärdat ett förbud mot att framföra farkost i följande farleder, då farlederna är isbelagda.

Finska viken: Espingskär-Träskö

Traficom utfärdar ett förbud mot att framföra farkost mellan Kalvholmen och Träskön i farleden Espingskär-Träskö under vintersäsongen. Förbudet är i kraft från 20.1.2021 tills det meddelas att förbudet hävs. Förbudet mot att framföra farkost gäller inte sådan användning av farkoster som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningsåtgärder eller av andra motsvarande orsaker och inte heller försvarsmaktens verksamhet.

Karta över farleder stängda för sjötrafik

Ladda nerVisa

13.01.2021 / Petra Louhimies

Gator på många ställen är för tillfälle trånga på grund av bilar samt snöhögar som samlats på körbanan och trottoaren.

Vi påminner alla husägare om att det förbjudet att tömma husgårdarnas snö till gatan. Fastigheterna måste se till att snön transporteras till snötipparna.

Fastighetägaren uppmanas vänligen se till att fastigheternas snöhögar avlägsnas från gatan samt från gångbanan.

Snöavstjäplningsplatser i Karis och Ekenäs

Snöavstjälpning för privata:

I Karis

 • Bäljars industriområde, nedanför Romu Keinänens

I Ekenäs

 • Horsbäck, Västanbyvägen (öppnas vid behov)
 • Jägarbackens strandområde (öppnas vid behov)
 • Hagen / Södra viken öppethållningstider vardaga kl 7-20, lördagar 7-16, söndagar stängt

Mera information fås av Johnny Jonsson, tfn. 019 289 3863

Tacksam för samarbete,

Raseborgs stad / vinterunderhållsteamet

Piia Nordström

Samhällsteknikens chef  tfn. 019 289 3852


30.12.2020 / Sonja Grönqvist

Stadens skogsbruksenhet planerar avverkningar inom park- och närskogar, inom de områden som framgår av kartorna.

Kartmaterial

Ladda nerVisa

Avverkningarna förverkligas 2021 – 22 i den takt väderleksförhållandena medger. Förutom dessa kan också andra objekt bli aktuella enligt invånarnas önskemål.

Stadens skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson tar gärna emot synpunkter och svarar på frågor per tfn  0400 205053 eller per e-post: carl-johan.jansson(at)raseborg.fi.


30.12.2020 / Sonja Grönqvist

Stadens skogsinnehav uppgår till sammanlagt ca 4 350 ha. Av denna areal utgör de tätortsnära skogarna 1 065 ha. Med tätortsnära skogar avses både s.k. parkskogar inom detaljplaneområdena som skogar utanför men i omedelbar närhet av tätorterna och som frekvent utnyttjas för rekreation.

All skogsmark utanför detaljplaneområdena är certifierade enligt standarderna för både PEFC och FSC.

Lagstadgade naturskyddsområden finns sammanlagt 90 ha. Med beaktande av lagstadgat skydd, certifieringskriterier och generella hänsynsregler, kan konstateras att över 30 % av all skogbevuxen mark inte påverkas av skogsskötselåtgärder.

Över närskogarna har uppgjorts en skötselplan som du kan bekanta dig med genom länk nedan. Länken tar dig till en digital karta som du kan zooma till önskad storlek. Genom att placera muspekaren på en beståndsfigur och klicka, får du fram uppgifter om skogen just där. Om det inom figurgränsen finns en färgad symbol, kan du öppna en bild från just det skogsområdet.

Skötselplanens karta

Allmänna skötselprinciper

Ladda nerVisa

Kontaktperson: skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson, tfn 019 289 3835, e-post förnamn.efternamn(at)raseborg.fi.


18.12.2020 / Henri Nevakivi

Hur, var och när rör vi oss? Den nationella resvaneundersökningen kartlägger vår mobilitet hela det kommande året.

Den nationella resvaneundersökningen pågår igen. Undersökningen, som i årtionden regelbundet kartlagt våra mobilitetsvanor, har förnyats och ger oss ännu bättre information om hur aktuella fenomen syns i vår vardag såväl lokalt som nationellt. I år har fler än 90 000 personer bosatta i Finland bjudits in till undersökningen.

Mera information hittar du här: https://www.traficom.fi/sv/hlt


16.12.2020 / Petra Louhimies

Tidtabellerna för Raseborgs interna busstrafik ändras från och med 1.2.2021.

I den nya trafikmodellen har avgångarna inom köptrafiken (busstrafiken som Raseborgs stad köper av trafikföretag) samordnats med tågtidtabellerna i Karis för att resenärerna smidigt ska kunna byta från buss till tåg och tvärtom. Syftet med ändringarna är att göra bytesförbindelserna smidigare, vilket har också önskats särskilt från Pojo- och Fiskarshållet.

Den totala resetiden mellan till exempel Fiskars och Helsingfors kommer i bästa fall att förkortas med nästan en timme, eftersom man inte längre behöver stå och vänta på tåg eller buss. Dessutom kommer det i fortsättningen också att finnas en bytesförbindelse i Karis mellan köptrafiken från Bromarv/Ekenäs och tågen samt mellan Bromarv/Ekenäs och bussarna till Pojo och Fiskars.

Det nya resecentret gör trafiken smidigare och förbättrar fotgängarnas tillgänglighet

Det nya resecentret i Karis öppnades för ett år sedan i december 2019 vilket har gjort kollektivtrafiken smidigare i Raseborg i och med att busstationen flyttade bredvid järnvägsstationen. Dessutom har gångtunneln under bangården förbättrat möjligheterna att byta mellan buss, tåg och taxi samt gjort det lättare för fotgängare att röra sig mellan de olika stadsdelarna i Karis.

Det är nu mycket smidigt att byta mellan buss och tåg när man kan ta sig till bussplattformen och tågperrongen via tunneln. Personer som rör sig med barnvagnar eller stora väskor uppskattar också hissarna, säger Petra Louhimies, informatör vid Raseborgs stad.

Karis resecenter fungerar också som en ypperlig startpunkt för Raseborgs cykelrutter. Från resecentret kan man smidigt cykla till Fiskars längs Banvallen eller välja t.ex. Slottsrutten som går via Raseborgs slott till Ekenäs, säger Raseborgs turistchef Ville Vuorelma.

Målet är att minska koldioxidavtrycket också för trafikens del

Fungerande resekedjor är ett av de viktigaste strategiska målen för kollektivtrafiken både på riksnivå och på EU-nivå.

Muralmålningen vid Karis resecenter heter Resenärerna.

Synkroniseringen av buss- och tågtidtabellerna förbättrar pendlingsmöjligheterna på kustbanan till huvudstadsregionen och till Åbo. Som Hinku-kommun vill Raseborg främja kollektivtrafiken, och kommunen har som mål att ta i bruk gemensamma biljettprodukter för tåg- och busstrafiken.

Smidiga tågförbindelser som främjar pendlingstrafiken stöder Raseborgs stads mål att minska sitt koldioxidavtryck också när det gäller trafiken. Raseborgs stad har anslutit sig till energieffektivitetsavtalet 12.5.2020 genom godkännande av Energimyndigheten och har i och med avtalet förbundit sig att föregå med gott exempel inom främjandet av energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor samt genom att aktivt sprida information om sådan verksamhet och dess resultat. Genom sitt exempel kan staden också bidra till att minska växthusgasutsläppen i Finland, i detta fall genom att möjliggöra och motivera tågtrafiken som ett alternativ till personbil, berättar Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl.

Det avgår dagligen 12–14 tågturer från Karis till Helsingfors. Det första tåget avgår under vardagar redan kl. 5.44 och det sista avgår från Helsingfors till Karis kl. 23.03 och är framme i Karis 00.20. Tågtrafikens servicenivå är alltså relativt god från Raseborg till både Helsingfors och Åbo.

Städerna längs kustbanan vill att kustbanan repareras

Raseborgs stad arbetar tillsammans med Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå och Hangö för att kustbananan skall repareras och upprätthållas även i framtiden. Kustbanans arbetsgrupp kommunicerar aktivt till beslutsfattare och medier för att lyfta upp frågan. På Rantarata.info kan du läsa mer om vad kustbanan betyder för vår region.


15.12.2020 / Petra Louhimies

Byggande av Billnäs-Pumpvikens friluftsled har påbörjats. Friluftsleden byggs i enlighet med av Tekniska nämnden 18.8.2020 godkända parkplanen.

Först byggs avsnittet mellan omfartsvägen lv111/Pentby till Strandparken i Karis. Som entreprenör i projektet A. Berglund Oy.

Parkplan Friluftsled Billnäs Pumpviken

Ladda nerVisa

23.11.2020 / Monica Mannström

Raseborgs Vatten har låtit göra upp en generalplan för en förbindelsevattenledning och ett överföringsavlopp (tryckavlopp) på avsnittet Hangövägen–Snappertuna. Planen har utarbetats av Sweco Infra & Rail Oy.

Ifall linjen byggs kommer Raseborgs Vattens verksamhetsområde att utvidgas till området för den nya vattenförsörjningslinjen.

Presentationen kan du se här nedan

Presentation: Finnäs förbindelseledning

Ladda nerVisa

Ytterligare upplysningar ges av Raseborgs Vattens driftchef, Guy Westerholm (tfn 019-289 2340), och av projektchef Heikki Pärnä vid Sweco Infra & Rail Oy (tfn 050-316 0156).


13.11.2020 / Petra Louhimies

Köpmansgatan i Karis, avsnittet mellan Bangatan och Elin Kurcksgatan, blir enkelriktad gata (med Tekniska nämndens beslut 10.11.2020). Ändringsarbetena görs under vecka 47, dvs. fr.o.m. 16.11.2020.

Orsaken till denna ändring är brist på parkeringsplatser. Genom denna ändring, kan till gatans vänstra sida anvisas 8-10 st nya parkeringsplatser.

Mera information ges av Piia Nordström, Raseborg stad tfn 019 289 3852


11.11.2020 / Henri Nevakivi


Från denna veckan kan du stiga av byabussen vid Ekenäs Lidl/Tokmanni, resan måste bokas via kundtjänst eller webformulär.


10.11.2020 / Petra Louhimies

För Raseborgs stad har ett program för främjande av cykling utarbetats för åren 2020–2025. Projektet ingår i handlingsplanen för år 2020 och det har utarbetats i samarbete med stadens turismtjänster. För projektet har man fått statsunderstöd för mobilitetsstyrning av Traficom. Planen har utarbetats av Ramboll Finland Oy.

Program för främjandet av cykling i Raseborg 2020-2025

Ladda nerVisa

Bilaga 1 Utvecklingsplan, cykelvägsnät (på FI)

Ladda nerVisa

Bilaga 2 Invånarenkätens resultat (på FI)

Ladda nerVisa

Bilaga 3: Cykelvägnätets nuläge i Raseborg (på FI)

Ladda nerVisa

6.11.2020 / Sara Vaskio

Iståndsättningen av avrinningsområdet vid Raseborgs å har kommit i gång på allvar. På sensommaren användes 1000 m3 sten och grus i två av sidofårorna för att förhindra erosion från åkrarna, 80 hektar åker behandlades med jordförbättringsmedel, som minskar på avrinningen från åkrarna. Dessutom byggdes en damm med sedimenteringsbassäng för att hålla kvar avrinningsvattnet från skogsområdet, innan det rinner till åkerdikena.

Dessa är de första åtgärder som gjorts enligt åtgärdsplanen för avrinningsområdet vid Raseborgs å, planen blev färdig hösten 2019 och fokuserar på en bättre vattenhushållning, samt god markstruktur och växtskick på åkrarna. 

– De första åtgärderna i projektet har lyckats över förväntningarna! För detta får vi tacka de skickliga entreprenörer, markägare och alla experter som har hjälpt oss, säger en nöjd Minttu Peuraniemi, som har dragit projektet 2018-2020. Peuraniemi flyttar under hösten 2020 till nya uppgifter på stadens planläggningsenhet.  Projektets färska projektchef Sara Vaskio får för sin del hoppa på i farten. Saker går i rätt riktning och fart gillar jag, vi fortsätter att trycka på gasen, skrattar Vaskio.

Projektchefen Sara Vaskio står vid Raseborgs å

Det känns som att komma tillbaka till sina hemtrakter, säger Vaskio, som är uppvuxen i Ingå, gått i skola i Karis och har spenderat somrarna på sin sommarstuga i Snappertuna. Vaskio är agronom med inriktning på mikrobiologi. Vaskio har intresserat sig för vattenvård och Österjöns situation och studerar samtidigt vid Yrkeshögskolan Novia, på den internationella linjen Sustainable coastal management. Erfarenhet av projektledning har Vaskio från Valio, där hon jobbade som produktutvecklare.

Vaskio har ett hektiskt år framför sig. Näst i tur står byggandet av en våtmark i Vallarsvedja och därtill planeras vattenvårdskonstruktioner i Tranbokärr. Flera dammar och våtmarker för skogsområden planeras att förverkligas i området runt Idbäcken. Detta sker i samarbete med Skogscentralen. Spridning av jordförbättringsmedel kommer att fortsätta på projektområdet, detta för att minska avrinning av näringsämnen från åkermark. Till Vaskios uppgifter hör också att främja vattenvänligt jordbruk.

Förutom iståndsättandet av avrinningsområdet kommer projektet också i fortsättningen att stöda Raseborgsåns dikningsbolag med att genomföra rensning av huvudfåran. Planbilderna är helt på slutrakan och en naturenlig rensning, med tvåstegsdiken och våtmarker planeras att förverkligas under nästa år, konstaterar dikningsbolagets huvudombudsman Petra Troberg.

Arbetet med att minska näringsbelastningen slutar inte nästa år. Planer har redan gjorts med tanke på 2022. Projektets första del som finansierades av miljöministeriet avslutas detta år. För 2021 har projektet har fått tilläggsfinansiering av NTM centralen. Raseborgs stad har lovat tilläggsfinansiering för år 2022. Projektet, som leds av miljöbyrån söker tilläggsfinansieringen. 

Tilläggsinformation fås av

Projektchef Sara Vaskio

I projektet Raseborgs å minskas näringsbelastning som kommer med ån till Finska viken. Projektet leds av Raseborgs miljöbyrå. Miljöministeriet finansierar projektet till 2020 och därefter finansieras projektet av NTM centralen. Projektet förverkligar åtgärdsprogrammen för vatten- och havsvård i Finland, som siktar mot en bra status av vattenmiljöer.
24.09.2020 / Maria Eriksson

Ett förslag till skötselplan för stadens skogar i närheten av tätorterna har gjorts upp. Invånarna har nu möjlighet att framföra sina åsikter om planen via en webbenkät.

Så här deltar du:
Planen presenteras som en GIS– karttillämpning du hittar här: http://arcg.is/0r1n44.
Genom att klicka på en kartfigur får du fram uppgifter om skogsbeståndet på figuren. Förslaget till skötselplan har också en skriftlig del med allmänna målsättningar och skötselprinciper (som hittas här)

Bekanta dig med kartan och skötselprinciperna och framför dina åsikter via webbenkäten. Enkäten är öppen fram till 18.10.2020.

Förslaget till skötselplanen och invånarnas kommentarer kommer till slutlig behandling i tekniska nämnden före årsskiftet.

Närskog

11.09.2020 / Marika Stigell

Jordvärmeborrningarna vid Österby skola börjar vecka 38 och pågår ca 3-4 veckor. Arbetet medför buller och damm och att tung trafik kör på området.

Jordvärme är ett effektivt sätt att utvinna solenergi som lagras i marken och energikällan är förnybar och miljövänlig.

Jordvärme är även en ekonomisk energiform – återbetalningstiden på projektet är ca 6,5 år.

Raseborgs stad är en HINKU kommun

HINKU-nätverket är grundat år 2008 och nätverket samlar kommuner som bundit sig till utsläppsminskningar.

Österby skola har för tillfället oljeuppvärmning, och genom installation av jordvärme minskar Raseborgs stad sina CO2-utsläpp.


10.09.2020 / Cynthia Moed-Ring
Kajak i skärgården.

Ett utkast till Raseborgs miljöskyddsföreskrifter finns nu här. Du kan bekanta dej med utkastet och lämna in kommentarer till miljo@raseborg.fi senast den 2.10.2020.

Kontaktperson:
Maria Eriksson
Miljöchef
Planläggnings- och miljöavdelning
maria.m.eriksson(at)raseborg.fi
tel. 19 289 2375


10.09.2020 / Cynthia Moed-Ring
Närbild på huvudet av en laxfisk som simmar förbi kameran.
Bild: De första laxarna har vandrat upp i Svartån via fiskvägen i Åminnefors.

Det har varit livligt i fiskvägen i Åminnefors i Svartån och nu har man vid uppföljningen observerat att även havslaxen har hittat till fiskvägen. En videokamera, som installerats i fiskvägen, har dokumenterat de första laxarna i fiskvägen.

Man har följt med fiskarnas rörelser i Åminnefors fiskväg sedan i maj med hjälp av en så kallad VAKI-räknare och i slutet av augusti fick man vid sidan om räknaren även en videokamera för uppföljningen. I maj juni observerade man stor aktivitet i Åminnefors fiskväg, då VAKI-räknaren registrerade t.o.m. över hundra uppåt vandrande fiskar per dygn.   Efter en lugnare juli månad ökade trafiken i fiskvägen igen en aning och i slutet av augusti, då den nya videokameran togs i bruk, har man kunnat konstatera, att även att även laxar har hittat fiskvägen – det kunde man även anta redan på basen av de uppgifter som räknaren gav.

”Det var ett gripande ögonblick, att se laxen på nästan 10 kilogram i all sin prakt lugnt simma förbi videokameran” gläder sig Piia Nordström från Raseborgs stad, som ansvarat för byggandet av fiskvägarna.

”Det faktum, att laxfiskarna stiger, är den främsta mätaren på, att projektet lyckats och det är väldigt glädjande att se, att fiskvägen genast visat att den fungerar” gläder sig stadsstyrelsens ordförande Anders Walls från Raseborgs stad.

Svartåns fiskväg fungerar och gör det möjligt för vandringsfiskar, åtminstone vimba och lax, att vandra upp i ån. Uppföljningen fortsätter till slutet av november detta år. Efter det, att uppföljningen avslutats, klarnar det vilka alla arter, som har hittat fiskvägen redan under det första året. Den långsiktiga målsättningen med uppföljningen är, att uppskatta det vandrande beståndet och dess utveckling. Nu då de stigande fiskarnas mängd helt beror på utplanteringar och små, är det speciellt viktigt, att kunna uppskatta hur de byggda fiskvägarna fungerar.

”Att följa med hur de nybyggda fiskvägarna fungerar, är lika viktigt som det egentliga byggandet”, påminner projektchef Juha-Pekka Vähä från Västra Nylands vatten och miljö rf, som ansvarat för undersökningarna gällande fiskvägarnas funktion.

Det är viktigt, att utvärdera hur fiskvägsinvesteringen lyckats samtidigt, som man planerar de fortsatta åtgärderna dvs. byggandet av de två översta fiskvägarna. ”Det är också viktigt att veta hur de förverkligade åtgärderna lyckats även då de gäller att få finansiering för de följande åtgärderna” konstaterar Jaana Pönni från LUVY.

Tilläggsuppgifter:
Piia Nordström
Chef för samhällsteknik
piia.nordstrom(at)raseborg.fi
019 2893852

Juha-Pekka Vähä
Projektchef
Västra Nylands vatten och miljö r.f
juha-pekka.vaha(at)luvy.fi
045 7750 7727

Logotyp med blå vattendroppar och vågor mot vit bakgrund uppe och bokstäverna L U V Y nere.
Logo i grönt med stiliserad borg, vitsippa samt vågor till vänster och texten raseborg raasepori, till höger.
Tre stycken logon där den första har en blå stjärt samt vågor och texten freshabit i orange undertill. Den andra logon har flere gula stjärnor i ring med texten life inuti och blå bakgrund. Den tredje har två blå fåglar som flyger över en båge av stjärnor samt ett grönt landskap. Under detta står texten natura 2000.

10.09.2020 / Cynthia Moed-Ring
Sexton personer på rad tvärsöver en bäck. De langar ämbar åt varandra fyllda med sten.
Bild: Ett bäckrestaureringstalko i friskt höstväder är en utmärkt motvikt till kontorsarbetet!

Bäckrestaureringstalko onsdagen 23.9. kl. 17–20 i Brännmalmsbäcken i Sjundeå å. Praktiskt vattenvårdsarbete utlovas, där musklerna stärks och sinnet piggas upp i trevligt sällskap!

Vad? Vid bäckrestaureringen tillförs stenar till fåran för att liva upp den och bilda gömställen för öring och kräftor. Ta med gummistövlar eller vadarstövlar samt kläder som lämpar sig för utomhusarbete. Talkodeltagarna bjuds på törstsläckande drycker och litet tilltugg. Egna arbetshandskar rekommenderas.

Var? Mötesplats är Sjundeåvägen 560 (en skylt berättar när du är framme)

När? Onsdagen 23.9. kl 17–20

För vem? Här är just för dig ett enastående tillfälle att hjälpa öringarna och kräftorna i Sjundeå å på ett mycket konkret sätt. Tidigare erfarenhet av bäckrestaureringar behövs inte. Arbetet leds av sakkunniga på platsen. Det går att komma för en timme eller fast hela kvällen, allt efter din egen tidtabell.

Anmälan önskas för att underlätta organiseringen och för att kunna förbereda servering!

På grund av COVID-19 går det enbart att försäkra sig om att få lite talkomat genom att anmäla sig i förväg. Provianten packas i personliga påsar och det finns handdesinficeringsmedel på platsen. Talkot genomförs med beaktande av skyddsavstånd.

Anmälningar via telefon044 582 2348 eller e-post joonas.tammivuori@luvy.fi

I Brännmalmsbäcken i Sjundeå centrum genomfördes år 2019 en maskinell bäckresturering och en talkodag, då en bäckfåra restaurerades och förhållandena för vattenlevande organismer förbättrades i bäckens allra nedersta lopp nära Sjundeå ås huvudfåra. Under kommande talkon fortsätter restaureringarna genom att skapa skyddande platser för öringsyngel genom att utnyttja sten- och trämaterial. ”Den här lättillgängliga talkoplatsen lockade rikligt med deltagare i fjol. Vi hoppas att det kommer ivriga talkodeltagare också i år och att vi kan fortsätta det väl påbörjade restaureringsarbetet i bäcken och också se öringen föröka sig i bäcken”, säger Joonas Tammivuori, som förverkligar restaureringar i Sjundeå å vid Västra Nylands vatten och miljö rf.

Kom med!

Projektet Sjundeå å 2030 finansieras år 2020 av kommunerna i området: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt samt Rosk’n Roll Oy Ab, Föreningen Nylands friluftsområden och Västra Nylands vatten och miljö rf. Miljöministeriet finansierar projektet Sjundeå å 2030 till 50 % av de uppkomna kostnaderna ur programmet för effektiverat vattenskydd under åren 2020–2022. Läs mer om Sjundeå å 2030-projektet. http://www.siuntionjoki.fi/

Tilläggsinformation och anmälningar:

Joonas Tammivuori, projektarbetare joonas.tammivuori@luvy.fi
tel. 044 582 2348
Juha-Pekka Vähä, projektchef juha-pekka.vaha@luvy.fi
tel. 045 7750 7727

Evenemanget finns också på Facebook. https://www.facebook.com/vesijaymparisto/


9.09.2020 / Cynthia Moed-Ring
Närbild av brun häst mot blå himmel.
Häststallens miljöbelastning härstammar från många olika källor.
Det publicerade informationsmaterialet hjälper hästägarna och stallföretagarna att beakta miljösynvinkeln i stallens vardag.

Inom ramen för Sjundeå å 2030- och Hiidenvesi restaureringsprojekt, har man under detta år inlett ett pilotprojekt gällande miljörådgivning för häststall. Syftet med projektet är, att erbjuda information och lösningar, för att minska vattendragsbelastningen från stallen samt att främja miljöskyddet.

Som den första åtgärden i projektet har man publicerat skriftligt informationsmaterial gällande häststallens miljö- och vattenskydd. Materialet utgörs av den kortare Miljöskydd i häststallen samt den längre guiden Råd till häststall gällande skötseln av miljöärenden och tillstånd. Den kortare broschyrens syfte är, att fungera som en intresseväckande påminnelse, varför det är viktigt att bry sig om hästallens miljöärenden. I den längre guiden har man gått igenom utöver miljöskyddsinstruktionerna även häststallens miljölagstiftning och -bestämmelser.

Häststallen har ett många möjligheter att påverka sin miljöbelastning, berättar projektets rådgivare Hanna Keinänen från Västra Nylands vatten och miljö rf.”Speciellt gödseln och gödselhanteringen är i en central roll med tanke på miljöskyddet, eftersom de näringsämnen, som finns i hästgödseln, kan åstadkomma såväl goda som dåliga effekter. Gödseln är å en sidan ett utmärkt jordförbättringsmedel på åkrarna, men en belastning av miljön utgör en risk ifall gödseln används i för stora mängder och alltför nära vattendrag. Även t.ex. valet av strö- och bottenmaterial, avfallshanteringen samt en sakenlig dränering har stor betydelse för såväl miljön som säkerheten och trivseln”, fortsätter Keinänen.

Inom projekten förbereder man sig på rådgivning till de enskilda stallen inom Hiidenvesi sjös och Sjundeå ås tillrinningsområden och rådgivningen inleds under hösten. I projektet kontaktar man i första hand per brev de häststall, som ligger nära vattendrag eller på grundvattenområden och i brevet erbjuder man möjlighet till gratis karterings- och rådgivningsbesök till stallet. I samband med besöken, är det möjligt att uppdatera sina uppgifter gällande häststallens lagsstiftning och miljöskyddsbestämmelser. Dessutom utgör besöket ett bra tillfälle att fråga efter tips hur man på olika sätt kan beakta alla möjliga miljöärenden och vattenskyddet på ett stall.

Vattenskyddets effektiveringsprogram 2019–2023, som startades av miljöministeriet är en betydande satsning på vattenskyddet: målsättningen är ett gott tillstånd i Östersjön och inlandsvattnen. Nylands NTM-central finansierar Sjundeå å 2030- och Hiidenvesi restaureringsprojekt under åren 2020–2022 till 50 % med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram.

Guider och tilläggsinformation: https://www.vesientila.fi/sv/vesistokunnostus/haststall/


9.09.2020 / Cynthia Moed-Ring
Två personer granskar en avloppsvattenbrunn.

Övergångsperioden för förnyandet av otillräckliga avloppssystem som ligger på känsliga områden upphörde 31.10.2019. Avloppsvattenprojektets rådgivare hjälper till om systemet ännu inte är sanerat eller ifall det är oklart om övergångsperioden gäller ifrågavarande situation.

Enligt miljöskyddslagen borde avloppsvattenbehandlingen på känsliga områden motsvara lagstiftningens grundnivå från och med 31.10.2019. Grundvatten- och strandområden beräknas vara känsliga områden. Ifall byggnaden producerar avloppsvatten max 100 m från vattendrag eller hav eller är beläget på grundvattenområde hör fastigheten i fråga till övergångsperioden. Det är bra att notera att städernas och kommunernas miljöskyddsföreskrifter tar i beaktande lokala förhållanden och kan ha strängare begränsningar gällande miljöskyddslagstiftningen på känsliga områden. Dessutom kan vattentoaletter vara förbjudna på strandområden. Utanför känsliga områden bör avloppssystemet förnyas senast då det görs vattensystem, andra större renoveringar eller vissa korrigerings- eller förändringsarbeten som kräver lov, ex. en ny vattentoalett byggs, på fastigheten.

Avloppsvatten som uppkommer vid boende innehåller mycket näringsämnen, organiskt ämne som använder syre samt tarmbakterier. Ett fungerande avloppssystem minskar hygienskador på boendemiljön och stränderna samt minskar strändernas övergödning. Ett system som är bra gjort höjer fastighetens värde och skyddar brunnsvattnet mot förorening. Man behöver inte bli ensam med tankarna om lämplig behandling av avloppsvatten. ”Denna höst är ett ypperligt tillfälle att få avgiftsfri och opartisk rådgivning för att uppdatera avloppssystemet. Det går att beställa karterings- och rådgivningsbesök till fastigheten av rådgivarna i avloppsvattenprojektet, eller fråga råd på telefon eller via e-post”, berättar projektkoordinator Virve Ståhl. Rådgivarnas kontaktuppgifter finns på projektets hemsida www.luvy.fi/sv/projekt/glesbygdens-avloppsvatten/. På grund av coronasituationen utförs fastighetsbesöken endast utomhus och rekommendationen om skyddsavstånd samt -utrustning efterföljs. Oberoende av hur besöket förverkligas gås den nuvarande situationen i avloppsvattenbehandling igenom, en bedömning av avloppssystemets förnyelsebehov och råd för att förbättra och underhålla systemet ges under rådgivningstillfället.

Vid vissa situationer i livet kan det vara omöjligt att förnya avloppssystemet. På områden som är känsliga för förorening har fastighetsägaren möjlighet att ansöka om undantag av behandlingskraven för hushållsvatten. Kommunens miljöskyddsmyndighet kan bevilja undantag för högst fem år åt gången på basen av ansökan. Undantaget kan beviljas enligt livssituationen och man kan fortfarande ansöka om undantaget trots att det är en tid sedan övergångsperioden upphörde gälla. Blanketten för ansökan om undantag med dess bilagor finns på www.luvy.fi/sv/projekt/glesbygdens-avloppsvatten/blanketter.  Fastigheter som är befriade från förnyelsen på basen av åldersundantaget är de fastigheter vars ägare är födda före 9.3.1943 och är fastbosatta på fastigheten. Åldersundantaget gäller alltså inte fritidsbosättning.

Glesbygdens avloppsvattenprojekt i västra-Nyland är en fortsättning på LINKKI-projektet som fungerade under åren 2009–2019 och vars målsättning var att främja avloppsvattenhanteringen på glesbygden i samarbete med kommunerna. I finansieringen av glesbygdens avloppsvattenprojekt deltar områdets åtta kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet anslöts till strategin för de västnyländska kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten åren 2014–2021 och den koordinerades av Västra Nylands vatten och miljö r.f. Tilläggsinformation om avloppsrådgivningen på glesbygden finns på projektets hemsidor www.luvy.fi/sv/projekt/glesbygdens-avloppsvatten.
5.08.2020 / Petra Louhimies

På tisdagen den 4.8 samlades en grupp barn i ledning av Västnyländska kultursamfundets barnkulturkoordinator Pamela Andersson till en idéworkshop där barn fick tycka till om vad de skulle vilja ha i “världens bästa park i min hemstad”. Workshoppen arrangerades i samarbete med staden i barnens egna trädgård; Cityträdgården, som är ett av de konkretiserade idéerna från barnens workshop i Fokus-huset förra året. Cityträdgården ligger i hjärtat av Karis på en tomt brevid den gamla brandstationen. Från stadens sida deltog representanter från stadens planläggning och kulturtjänster för att höra på barnens tankar och idéer.

Mest bra och fantastiska idéer

Barnen som var mellan 7 och 10 år fick lägga sina idéer på en tavla med kategorierna fantastisk, bra, ingen skillnad, tråkig och skrämmande. Mest idéer hamnade i kategorierna fantastisk och bra.

En av favoritidéerna var en ballongmaskin där man trycker på en knapp och så kommer en ballong ut. Man önskade också en lyktstolpe som samtidigt skulle vara en jukebox. Musiken kom också fram i idén om en kombinerad gokartbana som skulle köra till en scen där man kunde sitta och lyssna på musik, och sedan åka vidare. Vattenpark, hoppslott och naturområden med stora träd, solstolar och mycket djur önskades också. Man var lite oroade för att hundar bajsar mycket och då måste man ha tillräckligt med sopkorgar. Man tyckte att det är tråkigt om simhallen skulle vara stängd som under coronavåren. Det är också tråkigt om det finns rostiga gungor eller sandlådor där de bara växer gräs. Man upplevde att jobbiga grannar kan kännas skrämmande.

Barnens idéer sammanställdes och insikterna från workshoppen används i stadens utvecklingsarbete.


29.07.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stad har i samarbete med Folkhälsan byggt en ny motionspark i Skepparträdgården i Ekenäs som nu är öppen för allmänheten. Parken är en av Finlands största och där finns många redskap för träning som lämpar sig för olika målgrupper, också personer med funktionsnedsättning.

Vi hoppas att parken kommer ge invånare många trevliga motionsstunder! Välkomna!


21.07.2020 / Petra Louhimies

Över 8 100 karterings- och rådgivningsbesök för glesbygdens avloppsrådgivning har gjorts i de västnyländska kommunerna. Resultaten är samlade i kommunvisa sammanfattningar där de vanligaste avloppssystemen och deras förnyelsebehov, fastigheternas vattenförsörjning, användningen av objekten och hur de ligger i förhållande till känsliga områden är genomgångna.

Avloppsvattenprojektet LINKKI i Västra-Nyland strävade under åren 2009–2019 till att främja behandlingen av avloppsvatten i samarbete med kommunerna. I avloppsvattenprojektet deltog områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet finansierades även av Nylands NTM-central. Projektet anslöts till strategin för de västnyländska kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten åren 2014–2021 och den nationella avloppsrådgivningen. Huvudsyftet för arbetet i glesbygdens avloppsrådgivning har från första början varit fastighetsvisa karterings- och rådgivningsbesök där det på plats gås igenom avloppsvattenhanteringen på fastigheten och där rådgivning om lagstiftning samt möjliga kommunala miljöskyddsföreskrifter ges. Under LINKKI-projektet gjordes fastighetsvisa besök till över 8 100 fastigheter och i dessa karterades avloppshanteringens situation för cirka 8 800 objekt.

Karterings- och rådgivningsbesök förverkligades i huvudsakligen på känsliga strand- och grundvattenområden samt på tätt bebyggda glesbygdsområden. Rådgivningsområden valdes årligen ut med kommunerna. Antalet förverkligade besök i kommunerna varierade mellan 1 851 och 456 stycken. Förnyelsebehovet av avloppssystemen varierade märkbart mellan områden och användningen av byggnaden, dess vattenförsörjning och ålder inverkade på detta. I sin helhet uppfyllde cirka 34 % av avloppssystemen i Västra-Nyland inte lagstiftningens krav under karteringstidpunkten enligt de gjorda karteringarna. Däremot utgjorde objekt där det uppstår små mängder vatten, som traditionella sommarstugor och objekt med enkel vattenutrustning, över en fjärdedel, dvs. 28 %. ”Resultaten av sammanfattningarna är intressanta och det finns stora skillnader mellan kommunerna. Skillnaden i förnyelsebehovet korrelerar starkt med användningsändamålet för objekten. På områden med stugmajoritet är andelen objekt med små mängder avloppsvatten ofta stor. Eftersom stränderna i västra-Nyland ofta har en majoritet med fritidsbostäder och rådgivning har koncentrerats även på dessa för miljön känsliga områden framhävs andelen objekt med små mängder vatten i karteringsmaterialet.” berättar rådgivaren Hanna Keinänen i avloppsvattenprojektet.

Kommunvisa sammanfattningar har samlats i Vattnens kvalitet-sidan under glesbygdens avloppsvatten (https://www.vesientila.fi/sv/restaurering-av-vattendrag/glesbygdens-avloppsvatten/publikationer-och-rapporter/). Rapporterna är gjorda av alla kommuner förutom Kyrkslätt. Rådgivningsbesöken fortsätter i en stor utsträckning i Kyrkslätt även under 2020 varav sammanfattningen för Kyrkslätt publiceras senare. Även årliga lägesöversikt för varje verksamhetsår med resultat från alla karterings- och rådgivningsbesöken finns på Vattnens kvalitet-sidan. De enskilda rådgivningsområdenas avloppsvattenhantering kan granskas på kartan (https://www.vesientila.fi/sv/restaurering-av-vattendrag/glesbygdens-avloppsvatten/).

Under året 2020 fortsätter glesbygdens avloppsrådgivning i Västra-Nyland och det finansieras av kommunerna. Fastighetsägarna på glesbygden kan kontakta rådgivarna i projektet via telefon eller på e-post och vid behov görs även karterings- och rådgivningsbesök på plats. Rådgivarnas kontaktuppgifter samt rådgivningsområden för sommaren 2020 finns på hemsidan för glesbygdens avloppsvattenprojektet (https://www.luvy.fi/sv/projekt/glesbygdens-avloppsvatten/). 


20.07.2020 / Petra Louhimies

Under juni och juli månad utfördes i Jomalvik kanal i Raseborg undersökningar genom ramning och ekolod. Mätningarna utfördes med hjälp av mätningsfartyg och drönare. Trafikledsverkets djupmätningar i kanalen har avslutats och orsakar inte längre störningar för båttrafiken. På basis av resultaten har kanalen inte blivit grundare och den kan användas som förut.


10.07.2020 / Monica Österblad

Mördarsniglar, eller spansk skogssnigel, finns det ovanligt gott om i år. Det mest miljövänliga sättet att bekämpa dem är att samla in och avliva dem för hand. Det kan bli väldigt jobbigt för enskilda personer, så därför skulle det vara viktigt att så många som möjligt av oss plockar sniglar!

Ett infoblad på svenska finns nu att ladda ner längst nere på sidan Naturskydd.


26.06.2020 / Maria Eriksson

Soldäcket förenar Simmis och Knipans badstrand i Ekenäs. Vi hoppas att invånare och turister kan njuta av många soliga dagar där. Simövervakarna är på plats alla dagar mellan kl 11-18. Välkomna!

Simmis; Soldäck

8.06.2020 / Henri Nevakivi

Eftermiddagsturens tidtabell ändras fr.o.m. 10.6.2020:

MÅN-FREUrsprunglig tidNy tidtabell
Bromarv14:3014:00
Tenala14:5014:20
Ekenäs15:0014:35
Karis15:2014:55
Sannäs15:3015:05
Svartå15:4015:15
Karis15:5515:30
MÅN-FREUrsprunglig tidNy tidtabell
Karis16:0515:45
Ekenäs16:2516:05
Tenala16:3516:15
Bromarv17:0016:40


1.06.2020 / Petra Louhimies

Koronaepidemin har ändrat på finländarnas resebeteende och vi tror att stug- och naturliv kommer att höra till mångas semesterplaner för i år. Hyresstugor finns det inte i överflöd av, och därför vill vi kartlägga intresset för privatpersoner att hyra ut sina sommarstugor under den tiden de inte används.

Skulle du vara intresserad av att tjäna pengar på din stuga då inte är där, eller är du rädd för allt det extra jobbet du tror detta skulle medföra? Enkäten kan besvaras anonymt, eller så väljer du att lämna dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt och diskuterar mera. Det tar under 5 minuter att svara på enkäten.

Klicka här för att komma till enkäten.

Enkäten görs av EKSU Ekenäs stugservice & uthyrning

Vid frågor kontakta Daniel Råstedt, tfn 0407037850


29.05.2020 / Petra Louhimies

Först i tur står byggande av erosionsskydd i Grabbacka, samt spridning av jordförbättringsfiber i Sona. Erosionsskydd består av en rad bottendammar eller så kallade kaskadutskov i en naturskön och meanderande vattenfåra. Bottendammarna ska minska vattnets flödeshastighet i vattenfåran och därmed minska erosion vid vattenfårans kanter. Likadana konstruktioner byggs senare på sommaren även vid en vattenfåra som rinner från Malmkullahållet till Raseborgs å.

Näringsfiber spids vid Raseborgs å.

Jordförbättringsfiber sprids på åkerskiften för att förbättra jordens förmåga att hålla vatten och för att öka den mikrobiologiska aktiviteten i marken. Jordförbättringsfiber har konstaterats förbättra åkerns förmåga att effektivt hålla fast fosfor under flera år. Detta tack vare att man tillsätter organiskt material till åkermarken. Fibern är en biprodukt från skogsindustrin och den är behandlad så att den är trygg att använda som jordförbättringsmedel.

– Behandling av åkrar med träfiber är en fortsättning på experiment som gjordes ifjol, påminner projektchef Minttu Peuraniemi. Då behandlade vi åkrarna med gips och strukturkalk, som också är jordförbättringsmedel med vattenvårdseffekt. Erfarenheterna har varit positiva hittills.

På arbetsschema för sommaren finns även byggande av en reglerdamm, en så kallad rördamm, vid Sona. Dammen skall fördröja regnvatten i skogsområdena före vattnet hamnar i åkerdiken. Med dessa åtgärder verkställs åtgärdsplanen för minskande av näringsbelastningen på Raseborgs ås avrinningsområde. Planen färdigställdes förra hösten. Centrala frågor i planen är en bättre vattenhushållning samt bra struktur och växtskick på åkrarna.

– Åtgärder som görs på avrinnigsområdet stöder utmärkt grundtorrläggningsprojektet vid huvudfåran, eftersom de håller kvar vatten i bäckarna och längre upp på avrinningsområdet. Flödesläget vid Raseborgsåns huvudfåra underlättas då allt regnvatten inte störtar dit på en gång och orsakar översvämning på åkrarna, förklarar specialplanerare Harri Aulaskari på Nylands NTM-central, som har varit aktivt med i planeringsarbetet.

Rensningsplanering av Raseborgs ås huvudfåra, som utarbetas i samarbete med projektet och Raseborgs ås dikningsbolag, är på slutrakan. Coronapandemin har fördröjt bearbetning av planen och förhindrat dikningsbolagets sammaträde. – Planbilderna visar tydligt hur områdets översvämningsläge kommer att förbättras efter den naturenliga rensningen, glädjer sig dikningsbolagets huvudombudsman Petra Troberg. Jag tror att vi framskrider till konkurrensutsättning av arbetena under sommaren.

Syftet med projektet Raseborgs å är att minska näringsbelastning som ån för med sig till Landbofjärden. – Projektets start har präglats av omfattande utrednings- och planeringsarbeten, äntligen kan vi börja bygga, påpekar den nöjda projektchefen Peuraniemi. Projektperioden som miljöministeriet finansierar tar slut vid slutet av 2020, men Raseborgs stad har förbundit sig att förlänga projektet med två år, d.v.s. ända till slutet av år 2022. Miljöbyrån har anhållit om tilläggsfinansiering för ett fortsatt projekt från Nylands NTM-central. Finansieringsbeslut förväntas inom kort.

Tilläggsinformation:


28.05.2020 / Maria Eriksson

Vi kommer att utföra servicearbeten på bryggorna vid Simmis badanläggning. Vi har hittat vassa föremål i vattnet.

Hela anläggningen är stängd, vi utreder och öppnar genast då platsen är säker.


27.05.2020 / Henri Nevakivi

Bussbolagen Amper och Wikström kör sommartrafik under tiden 1.6-13.8.2020. Tidtabellerna finns här:

Amper
mån-fre
Wikström
mån-sön
Amper
mån-fre
Wikström
mån-sön
Bromarv9:4015:00
Hangö|13:00|
Ekenäs6:3010:2013:3515:30
Karis6:5010:5013:55|
Ingå7:1511:1514:2016:00
Kyrkslätt vgs7:4011:4014:4516:25
Helsingfors8:1512:1015:1516:55
Amper
mån-fre
Wikström
mån-sön
Amper
mån-fre
Wikström
mån-sön
Helsingfors 9:4512:4016:1017:40
Kyrkslätt vgs 10:1513:1016:4018:10
Ingå 10:4513:3517:1018:35
Karis 11:05|17:4019:00
Ekenäs 11:2514:1018:0019:25
Hangö 12:00||
Bromarv 14:4520:00

13.05.2020 / Petra Louhimies

I Karis framskrider Bangatans gatubyggnad och nu byggs de två upphöjda korsningar och övergångsställen, den ena blir vid Villa Haga (kommande Forsströmsgatan) och den andra vid Köpmansgatan.

Övergångsställen byggs etappvis så att bara en körfil är i bruk. Trafiken dirigeras först till södra körfilen medan man bygger den norra sidan. Köpmansgatans korsning och vägen mellan Villa Haga och Kotipizza är stängda. När norra sidan är byggt, byggs den södra sidan av vägen.

Trafiken dirigeras enligt följande planer:

Karis Bangatan skede 1 Karjaan Ratakatu vaihe 1

Ladda nerVisa

Karis Bangatan skede 2 Ratakatu vaihe 2

Ladda nerVisa

Entreprenör är NRC Group Finland Oy.

Vi beklagar störning och olägenhet som detta kan förorsaka.

Raseborgs stad, samhällsteknik


11.05.2020 / Henri Nevakivi

Stadsstyrelsen har beslutat att ta i bruk den ett år långa optionen för byabusstrafiken. Optionen gäller tiden 1.7.2020–30.6.2021. Byabussförsöket inleddes i augusti ifjol. Ifjol fick staden statligt stöd som täckte cirka 50 procent av kostnaderna för byabussen. Man utgår från att stöd beviljas även i fortsättningen, eftersom försöket har ansetts vara innovativt och nyttigt. Byabussen har fått mycket positiv respons från resenärerna. Raseborgs stad ämnar i fortsättningen effektivera marknadsföringen av servicen för att få flera kunder till byabussen – också bland sommarinvånarna.

Stadsstyrelsen har också fattat beslut om reducerad sommartrafik på grund av coronaviruset för tiden 14.5–14.8.2020. Bussarna trafikerar vardagar på följande rutter: Bromarv-Tenala-Ekenäs-Karis-Svartå och Antskog-Pojo-Karis-Ekenäs. Efter anbudsförfarande valdes Hangö Trafik, Friman & Co som trafikant.

I bussarna duger förutom enkelbiljett även Raseborgs stadsbiljett som resebiljett.

Sommartidtabell 2020 mån-fre

* vid behov

Antskog 7:20
Fiskars 7:30
Pojo 7:35
Karis 7:50
Ekenäs 8:10
Ekenäs, sjukhuset* 8:15

Ekenäs 9:20
Karis 9:40
Pojo 9:55
Fiskars 10:00
Antskog 10:10*

Antskog 14:55
Fiskars 15:05
Pojo 15:10
Karis 15:25
Ekenäs 15:45

Ekenäs 16:25
Karis 16:45
Poko 17:00
Fiskars 17:05
Antskog 17:15*

Bromarv 7:15
Tenala 7:35
Ekenäs, sjukhuset 7:50*
Ekenäs 7:55
Karis 8:15
Svartå 8:30
Sannäs 8:40
Karis 8:50

Karis 9:00
Ekenäs 9:20
Tenala 9:30
Bromarv 9:55

Bromarv 14:30
Tenala 14:50
Ekenäs 15:00
Karis 15:20
Sannäs 15:30
Svartå 15:40
Karis 15:55

Karis 16:05
Ekenäs 16:25
Tenala 16:35
Bromarv 17:00


8.05.2020 / Petra Louhimies

Svartåns två första fiskevägar har öppnats och tagits i bruk den 4.5.2020 (pga rådande situation, utan publik) och fiskarna kan nu äntligen vandra och söka nya boplatser i Svartån upp till Åkerfors. Se videorna nedan!

Till början görs nu först mätningar i båda fiskvägen och studeras hur fiskvägarna beter sig hydrauliskt i olika strömningssituationer.

Åminnefors fiskeväg får nu en fiskräknare och senare därtill videokamera och de testas så att båda fungerar bra när vandringsäsongen påbörjar i september. Målet är att kunna räkna fiskarnas antal och art. Västra Nylands Vatten och Miljö LUVY rf ansvarar för uppföljningsverksamheten och samarbetar i detta med Kymijoen vesi- ja ympäristötutkimus Oy. Kymmeneälvens sakkunniga hämtar till Svartån erfarenheter och metoder som har testats i Kymmeneälvens fiskuppföljningsprojekt. Fiskvägarnas hydraulik studeras av Kala- ja vesistötutkimus Oy och Luode Consulting Oy.

”Svartåns vatten är tidvis grumligt vilket förorsakar viss osäkerhet till räkningsmetoder och tolkning av fiskarnas art från videofilmen kan vara en utmaning”, påminner Jaana Pönni från LUVY rf. Erfarenheterna från Åminnefors styr planering av Billnäs uppföljningsmetod, som görs i samarbete med fiskhushållningsmyndigheten och sakkunniga. Uppföljningen är tänkt påbörjas i full skal 2022.

”Vi mycket att lära oss under de kommande åren. Uppföljning av fiskar som rör sig i fiskevägarna görs i den omfattningen som myndigheterna rekommenderar och steg för steg studerar vi metoderna och hur de lämpar sig här. Det kommer att vara spännande att få de första rapporterna nästa höst, men samtidigt är vi försiktiga med förväntningarna, vandringsfiskarna har ju varit borta snart 70 år” berättar Piia Nordström från Raseborgs stad.

Bakom projektet står kommunerna i området med ett starkt bidrag. Västra Nylands Vatten och Miljö rf. sammankallade år 2015 en sammarbetsgrupp för Laxfisk i Karisåns vattendragsvision, genom vilken bygget av fiskvägarna finansierats av Raseborgs stad, Lojo stad, Vichtis kommun, Högfors stad och Loppis kommun, Koskienergia Oy, Sappi Europe / Kirkniemi, Lojo miljökluster och SSO samt Pojo-Ekenäs och Lojo sjös fiskeområden. Bygget av fiskvägen har också fått betydande finansiering från EU:s projekt Freshabit Life IP. Raseborgs stad har fungerat som byggherr i projektet.

Svartåns fiskvägar fick i egenskap av fiskvägsstrategins spetsprojekt och ett starkt stöd av Jord- och skogsbruksministeriet samt Miljöministeriet samt från Egentliga Finlands NTM-centrals fiskhushållningstjänster och Nylands NTM-central.

Mera information ges av / lisätietoja antavat

Jaana Pönni, Västra Nylands Vatten och Miljö LUVY rf

Juha-Pekka Vähä, Västra Nylands Vatten och Miljö LUVY rf (fiskuppföljningsmetoden)

Piia Nordström, Raseborgs stad

Billnäs fiskväg öppnads 4.5.2020
Åminnefors fiskväg är också nu färdig och öppnades 4.5.2020

29.04.2020 / Maria Eriksson

Raseborgs stad ämnar bygga en ny motionspark i Skepparträdgården där lekparken är placerad idag.
Lekparken på området stängs fr.o.m. 28.4.2020 för att ge utrymme för den nya motionsparken.
I motionsparken kommer det att finnas redskap som lämpar sig för dom flesta besökarna.

Under tiden området är stängt rekommenderar Raseborgs stad besökare att använda lekredskapen som finns på Seminarieskolans gård eller Lejonparken som finns på Strandallén vid Stallörsparken.

Skepparträdgårdens nya motionspark

21.04.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stad utarbetar som bäst ett utvecklingsprogram för cykling. Programmet utarbetas som ett samprojekt mellan Raseborgs stads tekniska central samt stadens turismtjänster. I projektet utreds förutsättningar för vardagscykling, utvecklingen av cykelvägar och rutter samt cykelturismen i vår stad. Vilka är de viktigaste rutterna för skolbarnen, för de som vill cykla till jobbet eller de som cyklar på fritiden? Behövs det nya cykelvägar eller med vilka andra åtgärder kan vi göra cyklingen mer attraktiv?

Förutom cykling i vardagen inkluderar projektet utvecklingen av cykelturismen i Raseborg. Möjligheterna och förutsättningarna för utvecklingsarbetet är väldigt goda – den 200 km långa Kustrutten lanserades år 2018, Fiskars Trail Bike Center har 60 km av södra Finlands bästa terrängcykelstigar, brukslandskapsrutten Banvallen öppnades ifjol och Raseborgsetappen på den europeiska cykelrutten Eurovelo 10 utvecklas i år.

Delta i enkäten!

För att programmet ska bli så bra som möjligt önskar staden höra invånarnas och turisternas åsikter i frågan. Enkäten är öppen för alla. Svarande behöver inte cykla regelbundet eller ha prövat på cykelturism förut. Vi önskar svar av barn, vuxna, unga och äldre, turister, arbetsfärdscyklister – alltså, av dig!

Enklast svarar man på enkäten via datorn, men man kan även använda en smarttelefon. Enkäten är öppen fram till 10.5.2020. Enkäten finns på: https://app.maptionnaire.com/sv/8496/

Enkäten genomförs av Ramboll Finland Oy på uppdrag av Raseborgs stad.

Raseborgs stad har beviljats statsunderstöd från Traficom för utarbetandet av ett utvecklingsprogram för att främja cykling i Raseborg. Planen skall stå färdig i höst 2020.

Mer information ges av

Ville Vuorelma, turistchef, tfn. 019 289 2012
Piia Nordström, ansvarig gatuchef tfn. 019 289 3852


21.04.2020 / Petra Louhimies

Ekenäs skolområdets gatubyggnadsprojekt fortsätter, i år bygger vi om Fleminsgatan på avsnittet Ladugårdsgatan och simhallen. Lättrafikled byggs samt förnyas etappvis Flemingsgatans kommunalteknik tillsammans med Raseborgs Vatten:
– Skede 1: Höijersvägens och Flemingsgatans korsning grävs av
– Skede 2: Grävning på avsnittet Höijersvägen – Hedvig Sohlbergs gata
– Skede 3: Grävning på avsnittet Hedvig Sohlbergs gata – simhallen

Projektet förverkligas i enlighet med gatuplanen för Ekenäs skolområde. Projektet räknas bli färdig i höst.

Byggnadsarbeten kommer att störa trafiken. Flemingsgatan kommer att vara avstängt och omvägar och ersättande trafikarrangemang ordnas.

Entreprenör för projektet är A. Berglund Oy.

Tekniska centralen beklagar störning som projektet eventuellt förorsakar.

Raseborgs stads Tekniska central

Gatuplan för Ekenäs skolområde och Flemingsgatan

Ladda nerVisa

9.04.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stad vill utveckla sommarsäsongens kollektivtrafik även under rådande undantagsförhållanden. För att skapa en så fungerande och bra kollektivtrafik för sommaren som möjligt, utreder vi nu invånarnas användning av kollektivtrafiken speciellt till arbetsresor. Vi hoppas att få era synpunkter gällande rutter och tidtabeller för sommaren 2020. Du kan delta genom att klicka dig vidare till enkäten nedan. Tack för att du hjälper oss att utveckla kollektivtrafiken!

Enkät om kollektivtrafiken sommaren 2020


9.04.2020 / Petra Louhimies

Sköt om vattnet även på fritidsbostaden – Rådgivningen i västra Nyland fortsätter 2020

Avloppsvattenfrågorna är kanske inte de första i tanken vid första stugbesöket för året. Då sommarlovet närmar sig lockar inte ett luktande utedass, en trädgård som svämmar över av tvättvatten eller en obrukbar brunn till ett lättsamt tidsfördriv. Däremot möjliggör ett fungerande toalett- och avloppssystem både en trevlig tid på stugan och att närliggande vattendrag hålls i skick eller att dess tillstånd förbättras. Vattenutrustningen i och förbrukningsgraden av fritidsbostaden påverkar både behovet av hushållsvatten och behandlingen av avloppsvattnet.

Kolla in i brunnarna och granska tillståndet av brunnarna för avloppsvattnet och hushållsvattnet före stugan tas i bruk.

Man kan tänka sig att mängden avloppsvatten som bildas är små om det finns en vattenfri toalett (till exempelvis ett utedass) och mängden tvättvatten som uppstår är ungefär lika mycket som man orkar bära med ämbar. Dessa mängder avloppsvatten är så små att de i sig själv inte orsakar någon risk för förorening av miljön. Avloppsvattnet kan då kontrollerbart ledas till jordmånen till exempel via stenöga eller infiltreringsbrunn utan någon behandling. Om stugan får mer vattenutrustning i form av dusch, disk- eller tvättmaskin bör det finnas en tillräcklig behandling av detta gråvatten innan det leds i marken. I flera fall har behandlingen av detta smutsiga vatten blivit otillräckligt då vattenutrustningen har ökat och då bör systemet effektiveras.

På många sommarstugor finns det i dagsläge även en vattentoalett och då är behandlingen av avloppsvattnet mycket viktig. Behovet för behandlingen av avloppsvatten kan då redan jämföras med den i åretruntboende. Det är dock ofta mer utmanande att behandla avloppsvattnet på fritidsbostäder eftersom de används i varierande grad. Det finns en stor uppsättning olika alternativ i behandlingen av avloppsvatten och stugägaren behöver inte bli ensam i ärendet. Stugans avloppssituation kan kollas upp med en avloppsrådgivare. Rådgivarnas kontaktuppgifter finns här.

Kontrollera vattenkvaliteten

Om fastigheten har en egen hushållsvattenbrunn lönar det sig att kontrollera vattenkvaliteten med tre års mellanrum. I flera fall har stugans hushållsvatten aldrig kontrollerats eller det är en lång tid sen senaste kontrollen. På flera ställen undviks även onödig användning av brunnsvatten som hushållsvatten eftersom man inte känner till dess kvalité. Tilläggsinformation om undersökning av vattenbrunnen fås på exempelvis LUVYLab:s sidor och allmän information om brunnars vattenförsörjning på miljöförvaltningens sidor. Många av hushållsvattnets egenskaper är sådana att de inte kan upptäckas med sinnen. Av denna orsak lönar det sig att undersöka vattenkvaliteten med jämna mellanrum.

Det regionala avloppsvattenprojektet fortsätter

Västra Nylands avloppsvattenprojekt är en fortsättning av LINKKI-projektet, som under åren 2009–2019 strävade till att främja behandlingen av avloppsvatten i samarbete med kommunerna. I avloppsvattenprojektets finansiering deltog områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet anslöts till strategin för de västnyländska kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten åren 2014-2021 och den koordinerades av Västra Nylands vatten och miljö r.f. Tilläggsinformation om avloppsrådgivningen på glesbygden finns på projektets hemsidor.

Tilläggsuppgifter

Virve Ståhl
hankekoordinaattori/ projektkoordinator
LUVY
virve.stahl(at)luvy.fi
0504474993


18.03.2020 / Petra Louhimies

Har er by problem som ni skulle vilja lösa på ett Smart sätt? Nu har ni möjlighet att bli en Smart By.

Vad är en Smart By?

Smart by är t.ex. en by, en ort, ett samhälle, en kommun eller ett område som gemensamt tar fram lösningar för att möta sina utmaningar och problem. Det kan gälla livskvalitet, levnadsstandard, service eller t.ex. miljön. Nu finns det en chans att med experthjälp lösa utmaningar som ni har i er by.

Fem till sju byar i Svenskfinland och på Åland kommer att väljas ut bland ansökningarna och erbjudas ett servicepaket som finansieras av Landsbygdsnätverksamheten i Seinäjoki.

Så här deltar du

För att delta kan du fylla i detta intresseformulär före 30.4.2020 och anmäl er med i tävlingen om Finlands smartaste by – en by som tänker klara sig nu och i framtiden.

Vi har redan många finskspråkiga byar med, så nu söker vi speciellt svenskspråkiga byar genom den här tilläggsansökan.

Tilläggsinfo om tävligen får du genom att kontakta arrangören Uudenmaan Kylät ry – Nylands Byar r.f.


16.03.2020 / Petra Louhimies

Vårstädning av stadens gator pågår. I Karis startade tvättbilarna idag den 16.3.2020. I Ekenäs inleds arbetet imorgon.

Vänligen önskas att fastighetsägarna skulle sköta om trottoarens vårstädning senast nu under inkommande dagar. Vi skulle också vara tacksamma om bilarna skulle parkeras på egen gård – i stället för gatan – för att göra sopningsbilarnas arbete så smidigt som möjligt.

Soliga vårdagar åt alla raseborgare!

Samhällsteknik


2.03.2020 / Katja Koli

Finlands miljöcentral, miljöministeriet, Forststyrelsens Naturtjänster,Geologiska forskningscentralen och Naturresursinstitutet informerar;

Information om 87 ekologiskt betydelsefulla marina undervattensområden vid den finska kusten har nu för första gången sammanställts. Områdena, som sträcker sig från Finska viken till Bottenviken, är viktiga särskilt för mångfalden av arter och naturtyper och för den hotade och unika natur som finns där. Även områden med rik geologisk mångfald och områden i naturtillstånd finns med.

Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer (EMMA) har beskrivits i samarbete med ett stort antal havsmiljöexperter, baserat på omfattande mängder data och litteratur. Omkring 50 experter från över tio olika organisationer var involverade i arbetet. Målet var att ta fram en beskrivning av de viktigaste undervattensmiljöerna till stöd för havsplaneringen.

Nylands EMMA-områden. Bilden lånad från Finlands miljöcentrals hemsidor.

Mer information hittar du genom att klicka på denna mening


24.02.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stad utarbetar som bäst ett bostadspolitiskt program samt en välfärdsberättelse och -plan som stadsfullmäktige ska behandla senare i år. Som ett led i processen vill nu arbetsgrupperna för de två programmen veta vilka faktorer som invånarna upplever att bidrar till boende, trivsel och välfärd i hemstaden. 

Arbetsgrupperna har därför skapat en enkät där nuläget samt invånarnas önskemål och framtidsplaner kring boende och trivsel utreds.

Enkäten öppen till och med 9.3.2020

Enkäten finns tillgänglig på webben via adressen https://link.webropolsurveys.com/S/A8117DC5F14FA26B och är öppen till och med måndagen den 9 mars 2020. Svaren är anonyma och det tar ungefär 5 minuter att fylla i enkäten.

Behöver man hjälp med att fylla i enkäten eller inte har tillgång till internet, kan man alltid vända sig till Raseborgs bibliotek och få hjälp av bibliotekspersonalen.


11.02.2020 / Katja Koli

Under fältsäsongen 2019 nådde LINKKI-projektet genom sina karterings- och rådgivningsbesök totalt 641 fastigheter och 1279 personer i samband med glesbygdens avloppsvattenbehandling. Rådgivningen fortsätter året 2020 finansierat av kommunerna.

År 2019 ordnade LINKKI-projektet en postkortskampanj vars syfte var att påminna och väcka människorna att göra de nödvändiga förnyelserna av sina avloppssystem.

Över 8100 fastigheter i västra Nyland har fått avloppsvattenrådgivning under åren 2009–2019, men 27 000 fastigheter har ännu inte erbjudits rådgivning. Statsbidraget för LINKKI-projektet upphörde 31.10.2019 då övergångsperioden tog slut, men rådgivningsarbetet i västra Nyland fortsätter 2020 finansierat av kommunerna. Det är fortfarande möjligt att fråga råd av projektets rådgivare för glesbygdens avloppsvatten per telefon eller e-post, genom att komma på plats på allmänna tillställningar eller be om ett avgiftsfritt karterings- och rådgivningsbesök. I vissa kommuner fortsätter regionala fastighetsvisa rådgivningsbesök.

Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf och mera information om glesbygdens avloppsvattenrådgivning finns på projekts sidorna.

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl
projektkoordinator
LUVY
virve.stahl(at)luvy.fi
0504474993


3.02.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stad hyr ut åkerområden i Karis och Pojo för odlingsändamål (jordbrukslega). Intresserade kan lämna in ett anbud för att få odla på dessa åkrar i fem år genom att lämna in ett skriftligt anbud till Mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs, senast den 13 februari 2020 kl. 14.00. Anbuden ska vara slutna och märkta ”Jordbrukslega”.

Tilläggsinformation hittar du i kungörelsen ”Jordbrukslega” här: https://tweb.raseborg.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm


3.02.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stads bildningssektor ordnar ett öppet tillfälle för allmänheten i Svartå Slottskrog den 12.2.2020 klockan 18.00.

Under tillfället presenteras det nya Svartå skolcentrums:

 • bygglovsritningar
 • tidtabell för byggandet
 • planer gällande konstens procentprincip
 • riktlinjer för undervisningen

Vi önskar er alla välkomna!

Raseborgs stad/bildningssektor


27.01.2020 / Petra Louhimies

Kokningsuppmaningen upphör därmed genast.

Prov som togs på fredagen från Ekerö vattentag visar god kvalitet och vattnet fyller nu också kvalitets-rekommendationerna. Kokningsuppmaningen upphör därmed genast.

Extra prov sätts in i februari för att följa upp läget och för att komplettera rutinprovtagningen.

Inga fler meddelanden ges i ärendet.

Sydspetsens miljöhälsa


27.01.2020 / Katja Koli

Revideringen av naturvårdslagstiftningen har nu inletts. I det inledande skedet ordnas ett samråd där allmänheten har möjlighet att framföra synpunkter.

Naturvårdslagen är ett av de viktigaste redskapen när det gäller att trygga den biologiska mångfalden i Finland. Lagen stiftades för över 20 år sedan och behöver ses över för att den bättre ska kunna trygga arter, naturtyper och de tjänster som naturen tillhandahåller.

Reformens centrala mål är att främja bevarandet av biologisk mångfald med hjälp av mer välfungerande lagstiftning, att öka acceptansen för naturvård och att effektivisera de administrativa förfarandena. Ett ytterligare mål är att förtydliga naturvårdslagens roll som en del av miljölagstiftningen i stort och att granska naturvårdslagens betydelse när det gäller att begränsa klimatförändringen och främja en anpassning till den.

Fredagen den 24 januari öppnade miljöministeriet en enkät för att kartlägga allmänhetens synpunkter på revideringen av naturvårdslagstiftningen.

Resultaten av enkäten och samråden kommer att utgöra underlag för revideringen av naturvårdslagstiftningen.

Genom att klicka här kommer du vidare till sidan för enkäten.


20.01.2020 / Petra Louhimies

Anmälningar om byggande kan från och med 8.11.2019 skötas via MinSkatt allt efter att byggarbetet framskrider. Anmälan skall göras senast före varje byggnadsinspektion. Via MinSkatt kan du även sköta eventuella tilläggsutredningar på ett smidigt sätt. Märk att i och med ändringen är det inte längre möjligt att göra anmälningar om byggande i Lomake.fi.

Observera att du från och med 1.11.2019 inte längre behöver visa upp intyget för byggnadsinspektören i samband med byggnadsinspektionen.


13.01.2020 / Petra Louhimies

Objekt för upphandling är reparationsåtgärder för två vattenfåror som är känsliga för erosion vid avrinningsområdet till Raseborgs å. Åtgärderna har att göra med projektet Raseborgs å, som minskar näringsbelastningen som kommer med ån till Finska viken betydligt.

Projektet har gjort en åtgärdsplan för att minska näringsbelastningen. Planen innehåller flera potentiella åtgärder för att bl.a. minska erosion. Projektet leds av Raseborgs miljöbyrå. Projekttiden är 1.7.2018-31.12.2020. Projektet förverkligar åtgärdsprogrammen för vatten- och havsvård i Finland, som siktar mot en bra status av vattenmiljöer. Projektet finansieras av miljöministeriet.

Entreprenören skall bekanta sig med objekten i fråga under vecka 4 före inlämning av anbud. Anbuden skall lämnas in senast 31.1.2020 kl 13. Tidtabellen för fältbesök överenskoms med projektledaren, som även levererar dokument om anbudsbegäran.

Projektchef
Minttu Peuraniemi
019 289 2270
förnamn.efternamn@raseborg.fi


30.12.2019 / Petra Louhimies

I Karis bibliotek ordnas den 7.1.2020 kl. 18 ett informations- och diskussionstillfälle om det nya Fokusbygget. Vi presenterar nuläget i planeringsprocessen, stadens verksamhet i den kommande byggnaden och resultaten från enkäten gällande biblioteksverksamheten i Raseborg.

Välkommen!


20.12.2019 / Petra Louhimies

Bästa skärgårdsinvånare, -vänner och -turister samt tillfälliga skärgårdsbesökare!

Jag har glädjen att önska dig välkommen att medverka i utvecklingen av skärgården!

Skärgårdsdelegationen har inlett arbetet med att ta fram ett landsomfattande skärgårdsprogram. Programmet skapar riktlinjer för skärgårdsutvecklingen under de kommande åren. De som bor i skärgården, tillbringar tid där och arbetar med skärgårdsfrågor har den bästa uppfattningen om nuläget och utvecklingsbehoven när det gäller att leva i skärgården. Vi i skärgårdsdelegationen vill höra vilka åtgärder det behövs för att göra vardagen smidig i skärgården med tanke på såväl permanentboendet som fritidsboendet.

Skärgården är en unik plats för boende, arbete och fritid. Skärgårdens potential är stor, oavsett om den hänför sig till företagande, natur eller kultur. Utöver potentialen finns det också utmaningar i skärgårdsområdena och därför försöker vi hitta metoder för att bevara skärgårdens livskraft och öka dess attraktivitet. Skärgården i inlandet är annorlunda än vid havet – båda dessa är värdefulla områden och gör den finländska skärgården enastående även internationellt sett. Det nya skärgårdsprogrammet utarbetas så att det beaktar de olika skärgårdsområdenas särdrag, styrkor och utvecklingsbehov.

Det är fint om du hinner svara på en enkät som öppnas via länken nedan. Svarstiden pågår fram till den 19 januari 2020. I slutet av enkäten har du möjlighet att delta i en utlottning.

Jag och hela skärgårdsdelegationen väntar ivrigt på dina idéer och åsikter om utvecklingen av skärgården! Ett stort tack redan på förhand för de värdefulla svaren.

Sandra Bergqvist
Skärgårdsdelegationens ordförande, riksdagsledamot

Mer information om den elektroniska enkäten och programmets genomförande

Målet med enkäten Skärgårdens röst är att ta reda på vad de som bor och de som tillbringar sin fritid i skärgården och de som känner till skärgårdsfrågor tänker om nuläget och utvecklingsbehoven när det gäller att leva i skärgården.

Enkäten har att göra med Skärgårdsdelegationens process att ta fram ett landsomfattande skärgårdsprogram. Arbetet fortsätter till våren 2020. Region- och kommunforskningscentret Spatia vid Östra Finlands universitet svarar för programarbetet tillsammans med TK-Eval. 

Vi lottar ut ett presentkort på 100 euro bland dem som svarar på enkäten. Vinnaren får själv välja presentkortet (antingen K-gruppen eller S-gruppen). Utlottningen sker i februari 2020 och vinnaren får presentkortet per post.

Enkäten besvaras anonymt och svaren behandlas konfidentiellt. Om du vill delta i utlottningen lämnar du vänligen dina kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna behandlas inte tillsammans med svaren.

Länk till enkäten: www.tk-eval.fi/saaristo

Svarstiden pågår till den 19 januari 2020.

Ytterligare information:

Keimo Sillanpää, specialforskare, TK-Eval, tfn 0500 961 554, keimo.sillanpaa(at)tk-eval.fi

Elina Auri, generalsekreterare, ledande sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 074 4900, elina.auri(at)mmm.fi


20.12.2019 / Henri Nevakivi

Byabussen fortsätter att trafikera, efter nyårsledigheten, från och med den 7.1.2020 fram till den 30.6.2020. Från och med årskiftet 1.1.2020 kommer enkelbiljettens pris att höjas något från 2,50€ till 3,00€.

Ny serviceleverantör

Byabussen är ett pilotprojekt som pågår fram till den 30.6.2020. Byabussen trafikeras av Raseborgs Taxi & buss fram till 17.1.2020 och sedan av Mr. Taxi fr. o. m. 20.1.2020.

Läs mer om byabussen på byabussens webbsida. Du kan boka byabussen elektroniskt via bokningssidan.


19.12.2019 / Petra Louhimies

Gamla busstationens område används nu tillsvidare som parkeringsområde. De gamla perrongerna har tagits bort och det finns utrymme nu för 30 bilar.


12.12.2019 / Henri Nevakivi

Byabussens första försöksperiod tar slut den 31.12.2019. Byabussen har varit omtyckt och fått mycket bra respons under hösten. Vi har också fått många konstruktiva utvecklingsförslag som vi använder som underlag i vidareutvecklingen av servicen.

Byabussen har fått förlängning

Byabussens försöksperiod har fått förlängning och kommer att fortsätta trafikera under 2020 från och med den 7.1.2020. Vi vidareutvecklar byabussen på basen av era önskemål nästa år och återkommer med mer info om det inom kort.

Vi tackar alla resenärer för den gångna hösten och önskar er en god jul och gott nytt år!


10.12.2019 / Henri Nevakivi

Ett nytt resecenter har öppnats i Karis 9.12.2019. Bussarna stannar inte längre på den gamla busstationen i Karis centrum utan har flyttat till busshållplatserna vid resecentret nära järnvägen. Det finns en direkt gångförbindelse mellan resecentret och järnvägsstationen via tunneln och den nya bron.

Resecentret får mer utrustning

Bygget av Karis resecenter fortsätter och utrustningen på platsen kommer att kompletteras med bl.a. vindskydd, bänkar, sopkärl och digitala infoskärmar. Vi beklagar förseningen.2.12.2019 / Petra Louhimies

Billnäs fiskeväg är klar. Man har kunnat följa med bygget av fiskevägen genom vår webbcam och nu har vi sammanställt en timelapse-video av materialet.

Produktion: Multifoto / Johan Ljungqvist


28.11.2019 / Petra Louhimies

Rördammar, sedimenteringsbassänger, översvämningsslätter och våtmarker, bland annat sådana här vattenskyddskonstruktioner behövs för att minska näringsbelastningen som rinner ut till Landbofjärden med Raseborgsån. Den splitternya åtgärdsplanen räknar upp ett mångsidigt och täckande urval av åtgärder vars syfte är att minska näringsbelastningen med 14 % på kort sikt och halvera belastningen i det långa loppet. För åtgärdsplanen står Projektet Raseborgs å som drivs av Raseborgs miljöbyrå.

Bild: Mikael Kopra.

Tyngdpunkten för åtgärdsplanen ligger på att få en bättre vattenhushållning och att förbättra åkrarnas struktur och växtskick. Konstruktioner som minskar vattnets flödeshastighet, kvarhållande av toppflöden samt erosionsskydd föreslås anläggas både vid Raseborgs ås huvudfåra, vid sidobäcken och vid källflöden. Vattenhushållningen vid källflöden underlättar vattenhushållningen även vid huvudfåran vars åkrar lider av översvämningarna.

– Åtgärderna som föreslås i planen hjälper till att hålla vattnet i vattenfåran och översvämningsvattnen borta från åkrarna, säger Stefan Holmberg glatt. Holmberg hoppas att sådda odlingsväxter och näringsämnen i fortsättningen skulle hållas kvar på åkrarna, och inte flyta iväg med översvämningsvattnen till havet där de orsakar övergödning.

Åtgärdsplanen lyfter fram även många för odlare bekanta åtgärder för att minska på belastningen av näringsämnen från jordbruket. Med tanke på vattenskyddet har optimeringen av fosforgödsling enligt växtens verkliga behov en betydande roll. Näringsbelastningen kan även effektivt minskas med vintertida växttäcke och genom odling av fånggrödor.

– Det finns inte en enskild åtgärd som löser allt utan ett gott slutresultat nås genom ett bra urval av åtgärder, konstaterar överinspektör Johan Sundberg på Nylands NTM-central, som också är ordförande för projektet Raseborgs ås styrgrupp. För varje jordbrukare finns en eller flera åtgärder som redan är i bruk eller som kan användas effektivare, påpekar Sundberg, och tillägger att planen dessutom hjälper jordbrukarna att rikta åtgärderna till områden där de är till störst nytta.

-Tanken bakom åtgärdsplanen är att ta fram effektiva metoder för att minska näringsbelastningen på längre sikt, även efter projekttiden, påpekar projektchef Minttu Peuraniemi. Planen visar att det är fullt möjligt att minska näringsbelastningen betydligt, men det kräver ett långsiktigt arbete. Raseborgs stad har nyligen förbundit sig att förlänga projektet med två år, d.v.s. ända till slutet av år 2022. Miljöbyrån anhåller om tilläggsfinansiering för ett fortsatt projekt från Nylands NTM-central. Det nuvarande projektet har dock ännu ett arbetsdrygt år kvar. På arbetslistan för år 2020 står bl.a. rensningsprojektet i samarbete med dikningsbolaget, förverkligande av vattenskyddskonstruktioner på avrinningsområdet, en fortsatt behandling av åkrar med jordförbättringsmedel samt uppföljning av vatten och mark.

Åtgärdsplanen gjordes inom projektet Raseborgs å och den förverkligades i samarbete mellan projektets arbetsgrupp och en konsult. I projektets arbetsgrupp ingick Minttu Peuraniemi, Raseborgs stads miljöinspektör Aapo Ahola, Nylands NTM-centrals specialplanerare Harri Aulaskari samt markägarnas och dikningsbolagets representanter Stefan Holmberg och Torbjörn Nyberg. Konsultfirma var Ramboll Finland Oy; deras arbetsgrupp bestod av vattendragsplaneraren Virve Kupiainen, ledande sakkunnig Pertti Keskitalo samt planeraren Elina Heikkala. Planen är tillgänglig här.

Tilläggsinformation:


28.11.2019 / Henri Nevakivi

I västra Nyland fortsätter den nuvarande regionbiljetten också efter 1.1.2020. Regionbiljetten gäller i 30 dagar inom Lojo, Vichtis, Ingå, Raseborg och Hangö samt för Högfors som slutdestination, även om biljetten inte säljs till Högforsbor.

Efter 1.1.2020 gäller ovan nämnda biljett i följande trafikidkares samtliga turer inom Lojo, Vichtis, Ingå, Raseborg och Hangö:

 • Vainion Liikenne Oy
 • Ampers Busstrafik Ab
 • M.Tervo Oy
 • Wikströms Busstrafik Ab
 • Friman & Co, Hangö Trafik
 • Linjaliikenne Kivistö Oy
 • TL Raasepori Oy
 • Taxiline Koskinen Oy

Dessutom gäller biljetten i de av Pohjolan Liikennes turer, som är en del av kommunernas eller NTM-centralen i Nylands köptrafik. På Raseborgsområdet gäller detta turen som avgår på skoldagar kl.16.30, Karis-Ingå-Degerby-Sjundeå kby.

Tilläggsinformation

Henri Nevakivi, logistiker


23.10.2019 / Petra Louhimies

Entreprenör NRC Group Finland Oy informerar:

Bygget av Karis nya järnvägsbro framskrider med hissarnas reparation. Hissarna vid järnvägsbron tas ur bruk från och med måndagen den 28.10.2019 kl. 8. Reparationen sker under veckorna 44 till 48 och beräknas vara färdig senast den 2.12.2019. Under reparationen går den framkomliga rutten från och till perrongerna via serviceövergången som finns i Helsingfors ändan av bangården (se bild). Säkerhetspersonal kommer att finnas vid övergångsstället för att övervaka och instruera.

Obs! Reparationen påverkar inte huvudrutten som går via järnvägstunneln.

Den framkomliga rutten är märkt på ett flygfoto med grön färg. Rutten går från mellanperrongen via serviceövergången i Helsingfors ändan av bangården till perrongen på järnvägstationssidan.

Mera information ges av:

Jussi Tukeva, arbetschef, NRC Group Finland Oy
tfn  040 863 2232

Jan Gröndahl, Teknisk direktör, Raseborgs stad
tfn 019 289 2550


9.10.2019 / Petra Louhimies

Välkommen på Raseborgs byaträff till Stämbacken i Pojo måndagen den 28.10.2019 kl.18. Temat för kvällen är byaplanering och utvecklingen av föreningshusen. Piia Hasselberg från Skogby kommer och berättar om sina erfarenheter från deras byaplaneringsprojekt.

Byaträffen arrangeras av Raseborgs stad och Nylands Byar r.f.

Anmäl dig till byaträffen med den elektroniska blanketten senast den 25.10 kl.12, så att vi kan dimensionera serveringen enligt deltagarantalet.

Adress: Hanna Gardbergsvägen 1

Tilläggsinfo:

Anu Nilsson
Nylands Byar r.f.
tfn 050 5249 189
kylaasiamies@uudenmaankylat.fi


Jennifer Gammals
Utvecklingschef
Raseborgs stad
tfn 019 289 2700
jennifer.gammals@raseborg.fi


3.10.2019 / Henri Nevakivi

Raseborgs byabuss stannar (vid beställning) fr.o.m. 7.10.2019 också vid Ekenäs resecenters hållplats måndagar, tisdagar och torsdagar. Detta efter feedback från resenärerna.

Läs mer om tjänsten på byabussen-sidan.


1.10.2019 / Petra Louhimies

I Ekenäs i Raseborg verkar Finlands enda sanitetskeramikfabrik, Geberit Production Oy. Fabrikens rötter sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden till Arabias porslinsfabrik, som inledde sin verksamhet i Helsingfors år 1873. År 1969 flyttades verksamheten för sanitetskeramik till nya rymligare utrymmen i Ekenäs, och fabriken i Ekenäs firar i år 50 år. Med anledning av detta jubileumsår bidrar vi med blomsterprakt runtom i staden Raseborg.

Geberit Production Oy hoppas detta gläder stadens invånare!

Tackvare detta bidrag har staden kunnat satsa betydligt mer på höstplanteringarna i år. I krukorna i Ekenäs, Karis och Pojo kan man nu beundra vackra dekorationer med bl.a. Calluna, Bärljung, Silvergirland och Hebe.


25.09.2019 / Petra Louhimies

Fisktrappan i Svartån i Billnäs är klar. De, som byggt, planerat, finansierat eller på annat sätt stött fisktrappan, samlades 25.9. för att följa med hur vatten för första gången släpptes igenom fisktrappan.

”Från Raseborgs stads sida, är vi glada att det här viktiga projektet nu är i det här skedet och att vi kan fira ”taklagsfest”. Vi tackar alla som deltagit i projektet samt särskilt entreprenören och planerarna, det utmanande projektet är klart” glädjer sig Jan Gröndahl, Raseborgs tekniska chef.

Billnäs fiskevägs öppningsfest. Personer står och tittar ner på vattnet som strömmar ner för fiskevägen.

Billnäs fisktrappa är till typen en sk. bassängtrappa, där fiskarna simmar från ett trappsteg till ett annat och kan emellanåt vila i bassängerna mellan stegen. Vid botten av fisktrappan finns ett lager olika stora naturstenar, med vars hjälp man har försökt göra fisktrappan så lätt som möjligt också för de sämst simmande fiskarterna och t.ex. kräftdjuren. Den vindlande fisktrappan i Billnäs ligger på berget nedanför dammen mellan kraftverket och dess dammluckor. Fisktrappans luckor styrs utgående från vattenstånds- och strömningsdata så, att flödet i fisktrappan är 0,55 m3/s. Fisktrappan är öppen från maj till november, så att vandringsfiskens årsrytm följs.

”Då fiskvägar byggs, blir behovet av att förbättra vattenkvaliteten i ån, och likaså möjligheterna att återställa områden med lekgrus för laxfisk i huvudfåran och livsmiljöerna ännu viktigare. Enligt en kartläggning,som gjorts av Naturresursinstitutet, finns det i huvudfåran 3,5 hektar livsmiljöer, som lämpar sig för laxyngel och i sidofårorna 3 km bäckmiljö som genast lämpar sig samt 7 km miljöer, som kan restaureras” påminner Jaana Pönni från Västra Nylands vatten och miljö rf.

Fiskvägarna längs Svartån i Åminnefors och Billnäs baserar sig på de vattenlovsplaner som Maveplan Oy uppgjort år 2015. Då regeringens spetsprojektfinansiering säkerställts, påbörjades bygget sommaren 2018. Huvudentreprenör var GRK Infra Oy. Dessutom har ett stort antal underentreprenör deltagit i projektet. Huvudplanerare var Ingenjörsbyrån Ponvia Oy och för fisktrappornas funktionella planering har Kala- ja Vesitutkimus Oy ansvarat. Svartåns nedersta fiskväg, som leder förbi Åminnefors kraftverksdamm, blir färdig vid årsskiftet.

Bakom projektet står kommunerna i området med en stark insats. Västra Nylands vatten och miljö rf. sammankallade år 2015 en samarbetsgrupp för Laxfisk i Svartåns vattendragsvision, genom vilken bygget av fiskvägarna finansierats av Raseborgs stad, Lojo stad, Vichtis kommun, Högfors stad och Loppis kommun, Koskienergia Oy, Sappi Europe / Kirkniemi, Lojo miljökluster och SSO samt Pojo-Ekenäs och Lojo sjös fiskeområden. Bygget av fiskvägen har också fått betydande finansiering från EU:s projekt Freshabit Life IP. Som byggherre för fiskvägarna har Raseborgs stad  fungerat.

Svartåns fiskvägar fick i egenskap av regeringens spetsprojekt även ett starkt stöd från jord- och skogsbruksministeriet samt miljöministeriet. Stödet från Egentliga Finlands NTM-centrals fiskekonomiska tjänster och Nylands NTM-central har varit oersättligt och samarbetet med Regionförvaltningsverket friktionsfritt.

Våren 2020 kan Svartån igen efter en paus på 65 år öppnas för vandringsfisk. Raseborgs stad och samarbetsgruppen för Laxfisk i Svartåns vattendragsvision framför redan i det här skedet ett varmt tack till såväl alla finansiärer som till dem, som på olika sätt stött projektet i egenskap av sakkunniga.

”I och med att fiskvägarna i Åminnefors och Billnäs blir färdiga vänder sig tankarna mot åns övre lopp, där Åkerfors blivande naturenliga fiskväg och den byggnadstekniskt utmanande Svartå forsen väntar. Förberedelserna för det nya projektet är redan i gång, men finansieringen för fortsättningen är ännu öppen” konstaterar Piia Nordström, ansvarig gatuchef vid Raseborgs stad, om de fortsatta planerna.

Tilläggsuppgifter:

Jaana Pönni
Västra Nylands vatten och miljö rf
tel. 050 575 1738

Piia Nordström
Raseborgs stad
tel. 019 289 3852

Jan Gröndahl
Raseborgs stad
tel. 019 289 2550


24.09.2019 / Petra Louhimies

Entreprenör NRC Group Finland Oy informerar:

Bygget av Karis nya järnvägsbro har framskridit och kommande torsdag den 26.9.2019 öppnas bron för lättrafik. På grund av bl.a. hissarbeten, är en del av bron fortfarande byggplatsområde. Hissarna kommer att tas ur bruk (om detta informeras ännu skilt när hissleveratörens tidtabeller klara). eEreprenören ansvarar för tillfälliga arrangemang på stationsområdet.

Den tillfälliga brons rivning påbörjas vecka 40.

Entreprenaden räknas bli färdig i slutet av november 2019.

Mera information ges av:

Jussi Tukeva, arbetschef, NRC Group Finland Oy
tfn. 040 8632232

Piia Nordström, ansvarig gatuchef, Raseborgs stad
tfn 019 289 3852


24.09.2019 / Petra Louhimies
Bild tagen från Raseborgsvägen i Ekenäs

En invånarenkät i anslutning till trafiksäkerhetsplanen för Raseborg genomfördes under våren 2019 och samlade nationellt sett i förhållande till invånarantalet rekordmånga röster, 1250 st. Parallellt med enkätsvaren har trafikolycksstatistiken analyserats och likheter med de teman som framkom i invånarenkäten upptäckts.

Sett ur ett helhetsperspektiv har trafikolyckor med personskador eller dödsfall som följd minskat avsevärt i Raseborg under de senaste tio åren. Från trafiksäkerhetsplanens utgångsläge år 2010 har antalet offer sjunkit från i medeltal sammanlagt 48 döda eller skadade per år till 33 per år, alltså en förändring på -31 %.

De höga hastigheterna är som väntat det största temat både som olycksorsak och som orosmoment. Ett annat orosmoment som framträder ur statistiken är olyckor där ungdomar är inblandade. Olycksstatistiken för 15–24-åriga raseborgare och särskilt moped- och motorcykelolyckorna bland de yngsta i åldersgruppen är oroväckande, eftersom 33 % av alla olycksoffer tillhör denna åldersgrupp samtidigt som åldersgruppen endast representerar 10 % av befolkningen. Detta avviker från situationen nationellt.

Det tredje stora temat är riksväg 25. RV25 är såväl en del av det nationella stomnätet som en farled för intern trafik i Raseborg och är naturligt framträdande både på grund av otrygga korsningar och det kraftigt ökade antalet älgdjursolyckor. I anslutning till samma trafikkorridor framträder Hangö–Hyvinge-banans plankorsningar tyvärr också i olycksstatistiken.

Också olyckornas ekonomiska verkningar har bedömts. Allt som allt orsakar trafikolyckorna i Raseborg kostnader på 3,3 miljoner euro per år för samhället, främst kostnader som uppkommer via social- och hälsovården.

I invånarenkäten och olycksstatistiken framträder alltså vissa tydliga teman som kommer att styra arbetet i fortsättningen. Exempelvis körhastigheterna i olika omgivningar och ouppmärksamhet i tätorts- och korsningsområden lyfts fram. Arbetsgruppen som förbereder trafiksäkerhetsplanen har i augusti 2019 utfört en inspektion, under vilken man har granskat tiotals objekt som invånarna lyft fram. Arbetet med planen fortsätter hösten 2019.

Länkar:

Invånarenkät, trafiksäkerhet 2019, Raseborg

Ladda nerVisa

Trafikolycksanalyser Raseborg

Ladda nerVisa

Trafikolyckorna i Raseborg på kartan: http://apps.strafica.fi/onn/

Älgdjursolyckorna på kartan: http://apps.strafica.fi/hirvi/

Svaren från trafiksäkerhetsplanens invånarenkät på en klickbar karta http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/hara/

Ytterligare uppgifter:

Piia Nordström, ansvarig gatuchef

Raseborgs stad, samhällsteknik

tfn 019-289 3852 / piia.nordstrom@raseborg.fi


23.08.2019 / Petra Louhimies
Spridning av gips på pilotområdet hösten 2019.

Totalt 300 ton gips och strukturkalk sprids och bearbetas i odlingsmarker vid Raseborgs ås avrinningsområde under den inkommande hösten. Syftet är att minska näringsbelastningen som kommer från åkrarna till ån. 70 hektar åkermark som odlas av fem olika odlare är med i behandlingen. Behandlingen är en del av Projektet Raseborgs å, som leds av Raseborgs stads miljöbyrå.

Strukturkalk sprids
Strukturkalk sprids. Foto: Johnny Wickström.

Gips och strukturkalk förbättrar lermarkers struktur och förhindrar urlakning av fosfor från åkern till vattendraget. Jordens kornstruktur blir uthålligare, åkern håller bättre emot igenslamning och ytavrinning av fosfor minskar. Gipsen har visat sig ha en förmåga att minska urlakning av fosfor och fasta partiklar t.o.m. med 50 % direkt efter behandlingen. Erfarenheterna av strukturkalk är motsvarande. Gips har använts flitigt som vattenvårdsmetod bl.a. vid Savijoki och vid Vanda å. Planer på att använda gips i en större skala vid Skärgårdshavets tillrinningsområde framskrider som bäst. Strukturkalken är däremot mera känt i Sverige, var man kan få miljöstöd då man behandlar åkrarna med strukturkalk.

– Vi vill på en lokal nivå demonstrera användning och effekt av dessa relativt nya jordförbättringsmedel som har en vattenvårdsinverkan, berättar Minttu Peuraniemi, projektchef för projektet Raseborgs å. Det är otroligt glädjande att alla odlare på vårt pilotområde år med i testning av medel!

– Gips och strukturkalk förbättrar markens växtskick, vilket gör medlen attraktiva för bonden, påpekar odlaren Mårten Holmberg. Vattenvårdseffekten är en fördel, eftersom även markägarna önskar att Raseborgs å skulle må bättre, tillägger han.

Av de åkerskiften som Holmberg odlar, kommer en dela att behandlas med gips och en del med strukturkalk, enligt skiftets behov. Jordmånsexperten Janne Heikkinen från Vilkku-projektet har bedömt behovet. Enligt Heikkinen är det viktigt att välja medel utgående från markens egenskaper. Strukturkalk höjer jordens pH och passar särskilt bra för sura jordar. För åkrar som redan har tillräckligt högt pH lämpar sig gips bättre. Båda fungerar som kalsiumgödsel, gips fungerar även som svavelgödsel.

– Det finns också begränsningar i användningen av jordförbättringsmedel, tillägger Heikkinen. Gips lämpar sig inte för åkrar som finns på tillrinningsområdet för en sjö, inte heller på grundvattenområden. I eko-odling får man inte använda strukturkalk eller gips, om inte det är frågan om naturgips. Åkern skall även ha en väl fungerande vattenhushållning för att det skall löna sig att behandla den med jordförbättringsmedel.

Strukturkalk bearbetas i marken
Strukturkalk bearbetas i marken. Foto: Johnny Wickström.

De åkrar som behandlas nu ligger invid en av Raseborgsåns sidofåror, vid Kvarnbäcken i Konungsböle. De lämpar sig bra för jordförbättringsmedel eftersom fåran inte svämmar över. Huvudfåran är däremot känslig för översvämning, vilket gör att fasta partiklar och näringsämnen i samband med regn och snösmältning spolas från åkrarna till ån. Den gemensamma önskan mellan Projektet Raseborgs å och markägarna är att hålla vattnet i fåran och näringsämnena på åkrarna. Arbetet för en förbättrad vattenhushållning har framskridit till planeringsskedet.

När översvämningsproblemet löses, kan man ta i bruk flera andra av vattenvårdsåtgärder. Redan nu håller många odlare sina åkrar gröna under vintern och åkrarna gödslas bara enligt behovet. Med hjälp av gips och strukturkalk kan man effektivera åkrarnas vattenhushållning och minska näringsurlakningen. Det finns mycket potential för fortsatt användning av jordförbättringsmedel vid Raseborgs å, eftersom det finns cirka 17 km2 lerig åkermark på åns avrinningsområde.

 Tilläggsinformation:


21.08.2019 / Petra Louhimies

Tekniska centralen har tagit ibruk två mobila hastighetstavlor. Syfte med tavlorna är att få bilisterna bättre uppmärksamma hastighetsbegränsningen – tavlan ger respons vid överhastighet.

Tavlorna kommer att placeras på platser, där det kommit respons om överhastigheter samt trafiksäkerhetsmässigt viktiga platser så som nära skolor och daghem.

Vi tar också emot förslag gällande platser, där hastighetstavlorna skulle kunna vara till nytta. Tavlornas tagits ibruk nu på Bangatans bygge i Karis och på Raseborgsvägen i Ekenäs.


21.08.2019 / Maria Eriksson

Vi kommer att fräschas upp och ge parken ett lyft.

Parken kommer att vara stängd medan arbetet utförs 21.8-30.8.2019.

För mer information kontakta grönområdesplanerar Maria Eriksson parken@raseborg.fi


15.08.2019 / Petra Louhimies

Broreparationen inleds 12.8.2019 och beräknas vara färdig i början av oktober 2019. Under denna tid är den fria höjden under bron endast 1.5 meter. När arbetet är färdigt återgår den fria höjden igen till 3.1 m.  Arbetena utförs av Destia Oy.


14.08.2019 / Jennifer Gammals

trafikarrangemang 15-16.8

Ladda nerVisa

Entreprenören informerar: asfaltering av rondellen slutförs på torsdagen 15.8. (bottenarbete) och fredagen (asfaltering).

Korsningen måste tidvis stängas av för trafik. Lättrafiken slipper förbi, men biltrafiken dirigeras om.

Skoltransporterna har ändrade rutter och hållplatser, chaufförerna och skolorna informerar elever.

Vi beklagar besvär – men nu projektet snart färdigt.

Raseborgs stad, samhällsteknik

Piia Nordström tfn 019 289 3852


13.08.2019 / Henri Nevakivi

Raseborgs stad erbjuder sina invånare en möjlighet till att anlita byabussen för att ta sig till och från hemmet till Karis eller Ekenäs centrum beroende på var i Raseborg man bor. Det är frågan om ett försök från augusti till årets slut och beroende på hur byabussen som serviceform tas emot görs beslut om att eventuellt fortsätta med verksamheten.

Byabussens service skiljer sig från linjetrafiken så att passagerarna avhämtas från sin hemdörr. Tiden för att uträtta ärenden i centrum är ca två timmar mellan kl. 11 och 13, varefter byabussen kör sina kunder hem igen. De exakta rutterna planeras efter att bokningstiden gått ut och de hjälpbehov passagerarna önskat beaktas. Passagerarna informeras om ungefärlig upphämtningstid i samband med bokningen och cirka tio minuter innan avhämtningen antingen per sms eller per telefon.

Byabussen kör dagligen på förutbestämda områden. Bokning sker senast klockan 15 vardagen innan per telefon 019 289 2533 eller elektroniskt på adressen byabuss.raseborg.fi. Telefontid är kl. 12-15 mån-fre. Måndagar kör byabussen på Bromarv-Tenala-området, tisdagar i byarna väster om Ekenäs och torsdagar på Skåldö-Snappertuna – området. Från dessa områden körs passagerarna till Ekenäs centrum. Till Karis centrum kommer man på onsdagar från PojoFiskars-området och på fredagar från Karis-Svartå-området.

Vi hoppas att kommuninvånarna aktivt använder sig av byabussen. Den modell vi nu har skapat kommer att utvärderas kontinuerligt och vid behov görs behövliga justeringar. Byabussen trafikeras av Raseborgs Taxi & Buss och biljettpriset är 2,50 €/enkelresa.

Närmare information om byabussen och exakt karta över de olika områdena finns på stadens hemsida byabuss.raseborg.fi eller ges via numret 019-289 2533.

Här hittar du info om byabussen på stadens hemsida.


6.08.2019 / Henri Nevakivi

Raseborgs stad tar i bruk en ny periodbiljett från 15.8.2019. Biljetten berättigar till obegränsad användning inom Raseborgs gränser under 30 dagar. Biljetten är servicesedelbaserad och har ett värde på 125 euro. Resenären betalar 60 euro och servicesedelns andel är 65 euro. Biljetten ersätter den nuvarande stadsbiljetten. Följande trafikanter accepterar den nya stadsbiljetten: Ampers Busstrafik AB, Hangö Trafik Friman & Co, Wikströms Busstrafik Ab och Vainion Liikenne Oy.

Den som redan har den tidigare stadsbiljetten kan använda den till periodens slut. Ibruktagandet av den nya biljetten kräver ett första besök på Matkahuoltos betjäningspunkt i Malmkulla, Karis. Nya användare behöver ett hemortsintyg från Raseborgs stad för att få biljetten, men inget betyg behövs vid kortbytet. Efter att biljetten har aktiverats kan nya laddningar göras på R-kioskerna.


31.07.2019 / Petra Louhimies

Även invånare i kranskommunerna kan köpa periodbiljetter via HSL-appen

HRT har ingått ett avtal med flera kranskommuner i Helsingforsregionen. Enligt avtalet får invånare i kranskommunerna köpa HRT-områdets biljetter till samma pris som personer som är fast bosatta i HRT-området. Biljetter kan köpas för alla HRT:s zoner ABCD.

Tills vidare har det varit möjligt att köpa periodbiljetter endast med HRT-kortet men nu kan man köpa biljetten även via HSL-appen. Invånare i kranskommunerna kan köpa 30-dagarsbiljetter för vuxna i appen. Betalkortet debiteras i samband med biljettköp.

Biljettpriserna finns på HRT:s webbplats

Avtalet gäller med Hangö, Hausjärvi, Ingå, Högfors, Lojo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Borgå, Pukkila, Raseborg och Vichtis. Avtalet gäller även med Träskända men invånare i Träskända kan inte köpa alla biljetter och de kan inte ännu köpa biljetter via appen.

HSL-appen kan laddas ner gratis till Android- och iPhone-telefoner från App Store eller Google Play. Appen fungerar i Android- och iPhone-telefoner som har Android 5.0 eller iOS 9.0 eller senare.

På HSL:s webbplats hittar du mer information om HSL-appen


19.07.2019 / Petra Louhimies

Nu kan ni ta er ut på en parkpromenad i Ekenäs centrum! Vi har skapat en promenadrutt som slingrar sig fram längs grönskande parker och stränder i gamla stan i Ekenäs. På vägen kan du beundra stadens planteringar samt sommarblommor i kruka och rabatt. Från promenadrutten kan man även göra avstickare till kyrkan, museet och biblioteket.

Sköna stunder i sommarvärmen önskar vi på Raseborgs stad????

Kartskylt på parkpromenaden i Ekenäs
Kartan över rutten hittas på kartställningar längs med rutten.
Karta över Ekenäs parkpromenad
Parkpromenaden går längs stranden och genom parker i Ekenäs.

19.07.2019 / Petra Louhimies

Raseborgs stad utför kommunaltekniska arbeten på Bangatan i Karis under de kommande månaderna.

Trafikarrangemangen kommer att justeras enligt behov under arbetets gång. Vi strävar till att man inte skulle behöva stänga Bangatan helt och hållet, utan att trafiken skulle få löpa så normalt som möjligt trots byggarbetet.

Vi ber trafikanter att vara uppmärksamma och tackar för ett gott samarbete!

Bilaga: Bangatans trafikarrangemang

Trafikarrangemang under byggarbete i Karis

Ladda nerVisa

Raseborgs stad, samhällsteknik


11.07.2019 / Petra Louhimies

Trots det ostadiga vädret kom flera odlare till Jordmånsdagen i Gårdskulla i Sjundeå den 27.6. Tillsammans med Finlands bästa experter bekantade man sig med jordmånens hemligheter.

Förmiddagen bestod av föreläsningar. Janne Heikkinen som är projektansvarig i VILKKU projektet redogjorde åhörare för markförbättringsämnen som gips och strukturkalk samt deras egenskaper och skillnader. Forskaren Pasi Valkama i Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingfors regionen rf presenterade i sin tur resultat efter en långtidsstudie i jordbrukets effekter i vattendragen. Betydelsen av växttäcket under vintertid i reducering av belastningen kom fram i resultaten. Juuso Joona utbildar odlare i Carbon Action projektet och han ledde åhörare intill kolodlingens värld samt berättade om jordbrukets enorma potential i kontroll av klimatförändring. ”Under årtionden och århundrade har kol frigjorts från jordmånen till följd av människans påverkan. Genom att förbättra växtförmågan i jordmånen kan odlaren binda kol tillbaka till jordmånen och därmed sakta ner klimatförändringen och anpassa sig till det. Samtidigt kan man höja skördenivån” berättade Joona.

På eftermiddagen gav deltagare sig ut på åker för att söka konkreta svar på utmaningar i skötsel av jordmån. På åkerkanten bekantade man sig med traktorns däcktryck, som ofta är för höga och förorsakar därmed förtätning av marken. ”Med värsta otur räcker det med en åkning på våt åker med för höga däcktryck som kan förstöra markens kornstruktur” konstaterade ProAgrias expert Kalle Laine. Att återställa kornstrukturen kräver däremot långsiktigt arbete på flera år.

Det uppenbarliga skydd mot erosion som växttäcket ger presenterades av agronom Jussi Knaapi med sin regnvattensimulator. I simulatorn sprutades vatten på en yta med och utan växttäcke och den uppstående tillrinningen noterades. Mark med växttäcke höll vatten försvåningsvärt bra, medan regnet på mark utan växttäcke orsakade erosion och tillrinning som var rik på organiskt material.

Fungerande täckdikning är en viktig del av vattenhushållning. Rollen av växttäcket under vintertid kom fram även på täckdikeplatsen där odlare fick kika in i Gårdskullas täckdikebrunn och bekanta sig med forskning som Salaojakeskus har genomfört om kvalité och mängd av vatten i täckdiken under olika årstider. Det var viktigt att uppmärksamma att under sommaren upptas regnvatten så effektivt av växter och evaporation att väldigt lite vatten rör sig i täckdiken. Situationen ändras totalt utanför tillväxtperioden, när höstregnen börjar.

Antalet daggmaskar i åkerjorden kartlagdes genom att hälla vatten spetsat med senapspulver i en grop som man hade grävt i marken. Daggmaskarna tyckte illa om senapsvatten och grävde sig upp till ytan. Den här gången hittades bara några enstaka daggmaskar i jordens ytskikt, och även dem var i knut på grund av den torra försommaren. Medan klimatet ändras och extrema väderförhållanden som torka blir allt vanligare, möter även odlarna nya utmaningar. ”Syftet med evenemang som Jordmånsdagen är att öka kunskap bland så väl odlare som andra som arbetar inom jordbruket om åtgärder med vilka man kan förbereda sig i klimatförändringen eller i bästa fall ändra dess riktning” konstaterar Eija Hagelberg från BSAG. Arrangörerna bakom evenemanget, ProAgria Etelä-Suomi, Baltic Sea Action Group, Västra Nylands vatten och miljö r.f., WWF och Raseborgs stad, tackar alla deltagare för en givande dag.

Materialet från Jordmånsdagen hittas på https://carbonaction.org/materials/maaperapaiva/


9.07.2019 / Jennifer Gammals

Svara på enkäten och påverka planeringen av Stallörsparken och Norra hamnen.

Enkäten är öppen 10.7-23.8.2019. Enkäten hittar du här

Stallörsparken och området kring Norra hamnen hör till de mest centrala delarna i Ekenäs. Staden har som mål att höja trivseln på området och öka områdets dragningskraft. Med hjälp av den här enkäten utreds kommuninvånarnas och turisternas syn på området. Enkäten fungerar som bakgrundsmaterial till ändringen av detaljplanen för Stallörsparken och Norra hamnen. Enkäten utnyttjas också i utvecklingen av turismen och (gäst)hamnens funktioner.

För området har anhängiggjorts en detaljplan. Planens hemsida: https://old.raseborg.fi/bygga-och-bo/planlaggning/aktiva-planprojekt/detaljplaner/16813-stallorsparken-detaljplan

Kontaktinfo:

Raseborg stad, planläggning
planlaggning@raseborg.fi
Planläggningsingenjör Johanna Laaksonen, tel. 019 289 3846


27.06.2019 / Jennifer Gammals

Projektgruppen informerar 27.6:

Karis järnvägsbrons och resecentrets ibruktagning sker stegvis med början i september

På järnvägsbrons och resecentrets byggplats håller man som bäst på med tunnelns byggande. Efter att den färdigställts, är vi redan nära själva ibruktagande.

Området tas i bruk stegvis.

Den första viktiga etappen är lätt trafik på bron. Den lätta trafiken flyttas till den nya bron i början av september, att kunna ta bort den tillfälliga bron.

Resecentrets område kan sen byggas färdigt.

Också Bangatan genomgår sanering i början av hösten, vilket påverkar resecentrets ibruktagande något.

Allt som allt, färdigställande och överlåtande till trafiken sker i flere etapper under hösten. Festlig öppnande ordnas självklart!

Projektgruppen informerar trafikidkare och taxin skilt gällande tidtabeller med tanke på flyttning av verksamheten till det nya området.

Slutligen önskas alla trevlig sommar!

Projektgruppen för Karis järnvägsbro och resecenter

Trafikledsverket

Raseborgs stad

NRC Group Finland Oy


12.06.2019 / Petra Louhimies

Jordmånens struktur är nyckeln till en god skörd. På Sjundeå Jordmånsdag 27.6 fördjupar man sig i åkerns växtskick tillsammans med Finlands bästa experter. Det lönar sig att förbättra markens struktur, för att få goda skördar även i ett föränderligt klimat.

Maskar
Jordmånsdag i Sjundeå 27.6.2019

ProAgria Södra Finland, Baltic Sea Action Group, Västra Nylands vatten och miljö rf, WWF och Raseborgs stad inbjuder odlarna till en Jordmånsdag på Gårdskulla gård i Sjundeå 27.6.2019 kl. 10-15.30. Vid tillfället får vi höra expertanföranden om bland annat markförbättringsmedel och om lagring av kol. Efter föreläsningarna presenterar de sakkunniga i åkermiljö t.ex. yt- och dräneringsflödesmätningar, däcktryckets betydelse för marken struktur och markens kvalitetsutvärderingsmätningar. I evenemanget deltar också lantbruksföretag jämte deras produktpresentationer.

Målet med dagen är, att presentera verktyg för att förbättra markens växtskick på ett praktiskt sätt. Ofta medför också åtgärder, som förbättrar växtskicket ett förbättrat tillstånd i naturen. Man kan till exempel med kolbindande odlingsmetoder höja skörden och förbättra markens struktur samt förstås också bromsa klimatförändringen.  ”Man forskar för närvarande på många håll i Finland i markens förmåga att binda kol från atmosfären. Det är viktigt att få för odlarna viktig forskningsinformation förmedlad vidare.”, konstaterar Jordmånsdagens expert, forskaren Juuso Joona.  En förbättring av markens struktur är också viktigt för vattendragen, En mullrik odlingsjord i gott skick uppehåller vatten och näringsämnen, vilket innebär att belastningen av fasta partiklar och näringsämnen till vattendragen minskar.

Att förbättra markstrukturen belönar

Att råda bot på utmaningarna börjar genom, med att man identifierar åkrarnas problem samt att man granskar markens kvalitet och vattenhushållning. När man har fakta om markens struktur och växtskick, hittar man också lättare på lösningar. Det är belönande att se, hur en jordmån som packats till under många år blir porösare, strukturen förbättras och vattengenomsläpplighetsförmågan förbättras.  

Man har arrangerat många skolningstillfällen i Västra Nyland och de har lockat med redan 160 deltagare. På nätet har evenemangen haft nästan 900 följare. ”Skolningstillfällena har fått positiv feedback för att de har öppnat nya synvinklar och för att de har behandlat för odlaren viktiga ämnen. Nu är det ett utmärkt tillfälle att uppdatera kunskaperna om markens växtskick”, konstaterar WWF:s Jenny Jyrkänkallio-Mikkola. Vi önskar odlarna varmt välkomna till Sjundeå jordmånsdag!

Jordmånsdag
Tid: Torsdag 27.6.2019 kl. 10:00 – 15:30
Plats: Gårdskulla gård, Gårdskulla 108, 02570 Sjundeå

Bekanta dig med programmet och anmäl dig senast torsdagen den 20 juni: https://etela-suomi.proagria.fi/tapahtumat/maaperapaiva-jordmansdag-11671
Tilläggsuppgifter:
Jenny Jyrkänkallio-Mikkola jenny.jyrkankallio-mikkola@wwf.fi 040-5006968

Arrangörer:
ProAgria Etelä-Suomi / Elina-projektet, Baltic Sea Action Group / Järki-hanke, Västra NYlands vatten och miljö rf / Sjundeå å 2030-projektet och projektet Hiidenveden kunnostus, WWF / Vesiensuojelu 4K -projektet samt Raseborgs stad / Raaseborgs å -projektet k

Maaperäpäivän ohjelma

Ladda nerVisa

7.06.2019 / Petra Louhimies

På lördagen den 8.6 arrangeras motionsevenemanget Damernas egen 10 i Ekenäs. I och med evenemanget invigs också den nya friluftsleden mellan Ormnäs och Jägarbacken som nu står klar.

Brokonstruktion på friluftsleden mellan Ormnäs och Jägarbacken
Jägarbacken-Ormnäs karta

Friluftsleden är sammanlänkad med den befintliga lättrafikleden som går från Jägarbacken till Knipnäs. Framtidsvisionen är att fortsätta strandstråket så att den kunde sträcka sig enda till Estholmen.

Ormnäs-Estholmen framtidsvision

Ladda nerVisa

Läs mer om Damernas egen 10 på deras webbplats.


6.06.2019 / Petra Louhimies

Förverkligandet av Ekenäs skolområds gatuplan påbörjas nästa vecka fr.o.m. 3.6.2019. Planhelheten kommer att förverkligas etappvis inom 3-4 år. Under sommaren 2019 byggs Raseborgsvägens-Flemingsgatans rondell samt Flemingsgatans lättrafikleds första etapp mellan Björknäsgatan och Ladugårdsgatan. Ladugårdsgatan breddas samtidigt något.

Aktuella ändingar till trafikarrangemang bifogade.

Trafikplan skede 2

Ladda nerVisa

Vi beklagar olägenhet som projektet förorsakar. VI syftar på att ha projektet klart senast till skolstarten.

Huvudentreprenör A. Berglund Oy.

Mera information ges av

Piia Nordström, Raaseporin kaupunki tfn. 019 289 3852
Henrik Westerlund, Raaseporin kaupunki tfn. 019 289 3868
Robin Stenström, A. Berglund Oy, tfn. 0400 837376


31.05.2019 / Petra Louhimies

Många samlades för invigning på den nya bron längs med Banvallen i Åminnefors på tisdagen den 28.5.2019.

Den nya bron knyter samman den nya friluftsleden Banvallen från Karis till Fiskars.

Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls och turistchefen Ville Vuorelma var på plats.

Bron är ett samarbete mellan många parter.

Tekniska direktören Jan Gröndahl höjde en skål för den nya bron.

Stadsdirektören Ragnar Lundqvist höll tal.

Stefan Mutanen och Annika Pråhl från Sparbanksstifelsen i Karis-Pojo överräckte ett bidrag till Billnäs ryttare.

Brons initiativtagare Arja Aminoff fick äran att klippa banden.

Piia Nordström Ansvarig gatuchef i Raseborg testade den nya bron som är till för såväl fotgängare, cyklister som ryttare.

Här nedan hittar du en karta över friluftsleden som pdf.

Banvallens friluftsled – karta

Ladda nerVisa

17.05.2019 / Katja Koli

LUVY samlar med hjälp av en kartbaserad enkät in invånarnas uppgifter gällande vatten- och strandområden i Raseborg. Med hjälp av enkäten kan du skicka in dina observationer, önskemål och bekymmer till stöd för planeringen av vattenvården.

Du vet bäst, hur badplatsen och bäcken i ditt grannskap mår!

Svara på kartförfrågan här https://app.maptionnaire.com/sv/6273/.

Det insamlade materialet används vid uppgörandet av åtgärdsprogram för skötseln av vattendragen i din kommun och vid beredningen av olika metoder inom restaureringsprojekten.

Enkäten är öppen till och med den 30.8.2019. Du kan svara på alla eller bara på de frågor du vill. Du kan också alltid återvända till enkäten för att lägga till nya objekt.

Västra Nylands vatten och miljö behandlar svaren konfidentiellt och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Du kan själv besluta om du vill uppge ditt namn eller om du vill svara anonymt. Bland dem som svarat lottar vi ut tre 20 euros presentkort i varje kommun. I samband med lottdragningen behandlas kontaktuppgifterna separat.

Enkäten fungerar bäst med Firefox och Chrome -webbläsarna. Vi rekommenderar inte Explorer eller Edge. Eftersom kartan är stor, fungerar förfrågan bäst på en stor skärm, men du kan också göra det med mobil.

Enkäten är en del av projektet ”Effekt i vattenvårdsarbetet via nätverk”, som finansieras som ett av regeringens spetsprojekt.

Tilläggsuppgifter:

Maija Venäläinen 
Projektchef
Verkostoilla tehoa vesienhoitoon 
0445285019 
maija.venalainen(at)luvy.fi
Sini Pöytäniemi 
Projektchef och GIS expert 
04577500106 
sini.poytaniemi(at)luvy.fi

15.05.2019 / Petra Louhimies

Raseborgs stad, entreprenören NRC Group Finland Oy (f.d. VR Track Oy) och Trafikledsverket, dvs projektgruppen för ombyggnaden av Karis resecenter och järnvägsbro, vill fira att det nya resecentret och järnvägsbron snart står färdiga och arrangerar tillsammans en väggmålningstävling dvs. en muraltävling.

I tävlingen söker vi två verk. Den andra, rektangulär, förverkligas till tunnelns södra ända och den andra, tiotals meter långa triangulär verk, till resecentrets mur.

Tävlingen är alltså härmed öppnad! Förslagen ska lämnas in elektroniskt senast den 12.6.2019.

Om Du är över 18 år gammal och har färdigheter att förverkliga ett konstverk har Du nu din chans!

Material:

 • tävlingsbrev 15.5.2019
 • muralernas placering och mått
 • Resecentrets arkitektbilder
 • färgkarta

Muraltävlingens tävlingsbrev

Ladda nerVisa

Bilaga Mural på fasaden

Ladda nerVisa

Bilaga Mural i tunneln

Ladda nerVisa

Skiss på tak och trapphus

Ladda nerVisa

Skiss på placering av infotavlor i tunneln

Ladda nerVisa

Färgkarta

Ladda nerVisa

Tilläggsinformation om Karis resecenters muraltävling fås av

Raseborgs stad

kulturplanerare Sirpa Huusko tfn 019 289 2786, e-post sirpa.huusko@raseborg.fi

ansvarig gatuchef Piia Nordström tfn 019 289 3852 piia.nordstrom@raseborg.fi


14.05.2019 / Katja Koli

Det beräknas att upp till 10 000 ton spillolja som klassificeras som farligt avfall, t.ex. smörjoljor som använts för bilar, traktorer och maskiner, hamnar utanför den lagstadgade avfallshanteringen varje år. Det är sannolikt att åtminstone en del av denna spillolja bränns olagligt eller hamnar i miljön. Målet är att en så stor del av spilloljan som möjligt ska återvinnas och kunna återanvändas.

I Finland säljs årligen omkring 60 000–80 000 ton smörjmedel. Använd smörjolja borde återvinnas så att man kan tillverka ny smörjolja av den. Åren 2010–2016 samlades det i medeltal in 36 000 ton spillolja per år i Finland som behandlades vid anläggningar för avfallshantering.

Om spillolja kommer ut i miljön kan den förstöra marken eller yt- eller grundvatten. En liter spillolja är tillräcklig för att förstöra en miljon liter vatten. Vid olaglig förbränning av spillolja frigörs skadliga ämnen och föreningar samt mikropartiklar i luften. De försvagar luftkvaliteten i närmiljön och sprids i marken och vattendragen.

Här kan du läsa mera.


9.05.2019 / Petra Louhimies

Pga Ekenäs energis fjärrvärmearbete på Kilavägen och Alingsåsgatan flyttas bussrutterna från Kilavägen till Ekenäsvägen och hållplatserna enligt bifogat karta. Trafiken förbi arbetsplatsen dirigeras tillfälligt med trafikljus. Blåbärsgatans stängt från Kilavägens håll.


9.05.2019 / Henri Nevakivi

Ett tekniskt fel i HRT:s biljettförsäljningsapp och i prisräknaren på sidan hsl.fi har gjort att periodbiljetterna för raseborgare har sålts till ett alltför högt pris efter förändringen i zonsystemet. HRT beklagar att det har funnits oklarheter och att saken har orsakat förvirring. Raseborg tillhör kranskommunerna och därför är de raseborgare som tillhör kundgruppen ”vuxen” berättigade att köpa periodbiljett till pris för kranskommuninvånare. Felet har korrigerats 7.5.2019 i HRT:s försäljningssystem.

Kommuninvånarna kan ansöka om kompensation per e-post. I e-postmeddelandet ska resekortets ägare ange bankkontonummer samt bifoga ett skannat kvitto på biljettköpet, så betalar HRT in skillnaden i biljettpriset på kontot. E-posten skickas till adressen apj@hsl.fi och som rubrik skriver man “KOMPENSATION RASEBORG”


29.04.2019 / Katja Koli

LINKKI-projektets fältsäsong startar i maj. Projektets rådgivare är också anträffbara vid olika evenemang under sommaren.

Avloppsvattenrådgivningen riktas såsom under tidigare år till föroreningskänsliga områden såsom grundvatten- och strandområden samt tätt befolkade områden. Rådgivningsområdena har valts ut i samarbete med områdets kommuner. Man tar kontakt brevledes med invånarna i de aktuella områdena, där man erbjuder gratis kartläggnings- och rådgivningsbesök. I samband med besöken tittar rådgivaren tillsammans med invånaren på det nuvarande systemet samt ger råd om hur man kan förbättra och sköta avloppssystemet. Vid besöket får fastighetsägaren också en skriftlig utvärdering av huruvida behov finns att förnya systemet.

Rådgivarna inleder nu på våren i Veikkola i Kyrkslätt samt i Raseborg och i Högfors på grundvattenområdena. Senare förflyttar sig rådgivarna till bl.a. Ingås grundvatten- och strandområden, Lojos strandområden, stränderna i Sjundeå samt området kring Vihtijärvi sjö. Besök görs fram till oktober och tidtabellerna preciseras på projektets hemsidor www.hajavesi.fi/se/handelser. I kalendern kan man också kolla, vid vilka sommarevenemang LINKKI-projektets rådgivare finns på plats. I maj-juni erbjuds rådgivning vid följande evenemang:

Vid den landsomfattande avloppsvattenveckan 6–12.5. sporras fastighetsägarna till att kolla, huruvida reparerandet av avloppssystemet berör dem och med vilken tidtabell. LINKKI-projektet deltar i veckan med en facebook-kampanj. Under veckan informerar man om aktuella saker gällande glesbygdens avloppsvattenhantering samt arrangerar olika evenemang runtom i Finland. Man kan följa med LINKKI-projektets glesbygdsavloppsvattenvecka på Västra Nylands vatten och miljös Facebook (https://www.facebook.com/vesijaymparisto/). Tilläggsuppgifter om evenemang material under glesbygdens avloppsvattenvecka finns på miljöministeriets sida (https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Byggande/Byggnadsprojekt/Installationstekniska_system_VVS/Glesbebyggelsens_avloppsvatten/Avlopsvatteveckan).

Västra Nylands vatten och miljös glesbygdsavloppsvattenprojekt LINKKI, strävar till att främja avloppsvattenbehandlingen i glesbygden i samarbete med kommunerna. I projektet deltar åtta kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet finansieras utöver av kommunerna även av Nylands NTM-central. Projektet sammanhänger med de Västnyländska kommunernas avloppsvattenstrategi 2014–2021 och miljöministeriets landsomfattande avloppsvattenrådgivning. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf och tilläggsuppgifter om projektet hittas på nätsidorna på adressen www.hajavesi.fi

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl hankekoordinaattori / projektkoordinator
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry
0504474993
virve.stahl@luvy.fi


17.04.2019 / Petra Louhimies

Fira påsken utan risk för gräsbrand, det har varit närmare 40 markbränder i Nyland under april månad

Det fina vädret kan locka till olika trädgårdssysslor. All hyggesbränning och bränning av trädgårdsavfall skall man glömma den här påsken, eftersom prognosen om varning för gräsbrand är i kraft i södra Finland under slutet av veckan. Du kan kolla upp Meteorologiska institutets varningar från deras hemsida https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar.

”Fjolårets torra gräs- och lövmassor har kommit fram under den smultna snön och fattar väldigt lätt eld, och en liten brand kan enkelt sprida sig okontrollerbart.” säger brandchefen Antti Lallukka från Räddningsverket i Västra Nyland. ”Vindförhållanden kan också överraska. En vindstilla morgon kan förändras snabbt till en blåsig dag, och elden rymmer till omgivningen”, fortsätter Lallukka.

Det har varit 39 markbränder i Nyland under april månad. Det är årligen just under april-maj som det är säsong för markbränder som orsakats av bränning av trädgårdsavfall och hyggesbränning. Människan är syndabocken till ungefär 70 % av markbränderna. ”Den här månaden har det varit 28 stycken flera markbränder än ifjol samma tid. Vädret är alltså idealt för markbränder. Senaste dagarnas torra och blåsigt väder har ökat risken för markbränder.  Jag önskar alla en glad och trygg påsk, utan öppen eld!” önskar brandchefen.

Man får inte göra upp öppen eld om det finns fara för att elden kan sprida sig till omgivningen

Man får inte göra upp öppen eld om det är hård vind eller varning för gräs- eller skogsbrand är i kraft. Med öppen eld menar man en brasa eller annan liknande användning av eld, som orsakar risk för att elden eventuellt kan sprida sig genom marken eller gnistor. Som öppen eld anses inte grillar som är isolerade från marken eller grillar gjorda av tegel eller stenar, som inte orsakar risk för att elden slipper att sprida sig. Räddningsverket ber alla medborgare att ta hand om att förebygga markbränder. Man bör också övervaka barnen så att dom inte hanterar eld, och att man håller olika tändare utom räckhåll från barnen. Den som gör upp eld är alltid ansvarig för skadorna, och ansvaret är stort då närliggande byggnader kan börja brinna.

Kommunerna rekommenderar oftast att göra av med trädgårdsavfallet på andra sätt än genom att bränna. Man kan kompostera ris och löv på ens egen gård eller genom att föra avfallet till en soptipp avgiftsfritt. På glesbygden kan det vara tillåtet att bränna trädgårdsavfall i små mängder, men i tätorter är det vanligtvis förbjudet pga. störande rök. Kolla din kommuns miljöbestämmelser om bränning av trädgårdsavfall. Det är nuförtiden förbjudet på alla ställen att bränna skräp och byggavfall.

Om du ser en markbrand, meddela genast om saken till nödnumret 112. Det är viktigt att man kan påbörja släckningsarbetet så snabbt som möjligt. Räddningsverken rekommenderar att man laddar ner 112 Suomi-applikationen till mobiltelefonen. Genom att ringa via applikationen till nödnumret får nödcentralen automatiskt din position, och hjälpen kommer fram snabbare.


17.04.2019 / Petra Louhimies

Den mängd farligt avfall som hushållen för till insamling har inte ökat tillräckligt. Fortfarande finns det också farligt avfall i soppåsar som förs till avfallskraftverket. Det här är märkvärdigt, eftersom farligt avfall tas emot avgiftsfritt på kommunernas, samkommunernas eller de kommunala avfallsbolagens, såsom Rosk’n Rolls avfallsstationer.

Under våren finns på många områden dessutom ambulerande insamlingar av farligt avfall och olika insamlingskampanjer. På Rosk’n Rolls område startar de ambulerande Otto och Romulus -insamlingarna igen 6.5. Insamlingarnas tidtabeller och hållplatser hittar man i vår kundtidning Roskis som delas ut torsdagen 18.4 och på vår hemsida från https://www.rosknroll.fi/mottagningsplatser/ambulerande-insamlingar/

Redan en liten mängd av ett ämne som klassificeras som farligt kan leda till att miljön förorenas eller till att djurs och människors hälsa skadas. Via avlopp hamnar farliga ämnen slutligen i vattendrag, eftersom avloppsreningsverken inte kan avlägsna alla skadliga ämnen. Innehållet i hemmets sopkärl hamnar i ett avfallskraftverk, där farligt avfall kan förorsaka till och med explosionsfara då det bränns. Farosituationer kan uppstå också då sopkärlet töms i sopbilen eller på avfallsstationen, om de farliga ämnena har sorterats fel.

Tvättmedel, lysrör, aerosoler, läkemedel, batterier, motoroljor och målarfärger är farligt avfall då de tagits ur bruk. Ifall sorteringen av avfall inte ännu hör till din vardag, borde du börja med att lära dig sortera farligt avfall.

”Farligt avfall får inte läggas i hemmets sopkärl, hällas i avloppet, föras till en ekopunkt eller lämnas i naturen” säger Kaisa Halme, kommunikationsexpert vid Cirkulärkraft Finland KIVO rf.

Till insamlingen förs 5,1 kilo per invånare

På avfallsstationer som är medlemmar av Cirkulärkraft Finland rf tog man 2017 emot 5,1 kilo farligt avfall per invånare. Mängden har minskat, för 10 år tidigare tog man emot ett kilo mer per varje invånare.

Mest tog man emot ackumulatorer, målarfärg och spillolja. År 2017 levererades 3 180 ton bärbara batterier och ackumulatorer till den finländska marknaden och av dessa insamlades 1 370 ton. Insamlingsgraden var 45 %. Bärbara batterier och ackumulatorer såsom fingerbatterier och knappceller samt batterier till mobiltelefoner kan avgiftsfritt återlämnas till de butiker som säljer dem. År 2017 importerades till Finland 16 660 ton fordonsbatterier och cirka 14 900 ton samlades in.

Avgiftsfri insamling bl.a. på avfallsstationer och på apotek

Farligt avfall förs från uppsamlingsplatserna, såsom avfallsstationer och apotek, till behörig behandling. Material som kan återvinnas tas till vara för ny produktion och skadligt material behandlas så att det blir ofarligt. Genom att föra exempelvis batterier och små ackumulatorer till insamlingen, kan de farliga ämnen de innehåller behandlas på ett säkert sätt och det material som kan återvinnas kan utnyttjas till exempel inom gödsel- och metallindustrin.

Gamla läkemedel ska återlämnas till apoteket. Den kommunala avfallshanteringen har ordnat med avgiftsfri mottagning av läkemedelsavfall i nästan alla apotek i Finland.

I år driver Cirkulärkraft Finland en kampanj som särskilt lyfter fram medvetenheten om farligt avfall. Under påsken informeras invånare om ämnet på American Car Show i Helsingin Messukeskus. I april visas en kampanjvideo om riskerna med farligt avfall. Videon visas både i TV och på biografer.

På webbplatsen farligtavfall.fi har sammanställts anvisningar bl.a. om hur du kan undvika och sortera farligt avfall. På webbplatsen finns också information om behandling av avfall och en söktjänst som visar var närmaste mottagningsplats finns.

Kampanjens samarbetsparter är Akkukierrätys Pb, Apotekareförbundet, Fortum Waste Solutions, MePak, Recser, Stena Recycling, Finlands Bilåtervinning, Finlands Motorförbund, Finlands Returplast samt Vattenverksföreningen. Dessutom stödjer miljöministeriet, Finsk Handel och Kommunförbundet genomförandet av kampanjen.2.04.2019 / Petra Louhimies

Raseborgs stad har förnyat 20 TiksPac-stationer på olika håll i staden. Hundägare kan använda kostnadsfria påsar för hundbajs i stadens olika parker och vid promenadstråk. Påsarna bör efter användningen slängas i allmänna eller egna sopkärl.

Stationerna förverkligas i samarbete med TiksPac som verkar i hela Norden inom miljö- och naturvårdsbranschen och tack vare lokala sponsorer som stöder konceptet om det rena publika rummet. Stationerna finns på 20 platser i Raseborg, se kartan här.

Parkenheten ansvarar för påfyllningen av påsarna och ifall att de är slut kan man ringa till numret angivet på stationen, tfn 019 289 2000 (växel), och be om att bli kopplad till parkenheten eller mejla till parken@raseborg.fi.


1.04.2019 / Petra Louhimies

Raseborgs miljöbyrås projekt Raseborgs å har fått en viktig samarbetspartner till hjälp när det ingick ett samarbetsavtal med Raseborgs åns dikningsbolag. Raseborgs åns dikningsbolag är en sammanslutning som bildats av markägare längs med ån för att ta hand om grundtorrläggningen.

Projektchefen och huvudombudsmannen glädjer sig över samarbetet
Projektchefen Minttu Peuraniemi (t.v.) och huvudombudsmannen Petra Troberg (t.h.) glädjer sig över samarbetet kring Raseborgsån. Foto: Robert Harling.

Åkrarna vid Raseborgsåns avrinningsområde lider av översvämningar som är kraftiga även vid mindre mängder nederbörd. Översvämningarna spolar marksubstans från åkrarna, vilket försvårar odlingen och göder vattendraget. Samarbetet mellan projektet Raseborgs å och dikningsbolaget har att göra med förbättring av vattenhushållningen på området.

Syftet med samarbetet är att göra upp en iståndsättnings- och grundtorrläggningsplan, som för sin del siktar till minskande näringsbelastning från åkrarna till ån. I planen inkluderas bl.a. en våtmark och en översvämningsterrass som ingår i projektet Raseborgs å. Det är frågan om ett omfattande projekt, som berör minst ett 6,5 kvadratkilometers stort område längs med ån.

– Projekt i sådan här skala kräver en hel del bakgrundsinformation om åns naturvärden och hydrologiska förhållanden. Tyvärr är befintlig information bristfällig när det gäller Raseborgsån, menar projektchef Minttu Peuraniemi. Största delen av utredningarna kan ändå genomföras under kommande sommarperiod.

Ifall utredningarna och planen blir klara före hösten, kan själva grävningsarbeten genomföras under vinter 2020. Då blir projektet genomfört före projektet Raseborgs å tar slut. Tidtabellen är stram, eftersom det är möjligt att projektet kräver ett tillstånd enligt vattenlagen. Då måste förverkligande skjutas upp med ett år.

– Det är Nylands NTM-central som ger utlåtande om tillståndsbehovet. Vi har redan kontaktat NTM-centralen och fått en lista på utredningar som skall göras, konstaterar dikningsbolagets huvudombudsman Petra Troberg. Projektet Raseborgs ås hjälp att köra igång projektet har behövts, eftersom det för utlåtandet behövs sådana utredningar som vi som lekmän inte kan göra.

Miljöinspektören Maria Eriksson är glad över samarbetet med dikningsbolaget. – Samarbetet visar att markägare vid Raseborgsån är färdiga att satsa på vattenvård. Snart kan även övriga intresserade delta i vattenvård som görs i projektet via gräsrotsfinansieringskanal som öppnas senare på våren.

Tilläggsinformation

 • projektchef Minttu Peuraniemi, förnamn.efternamn@raseborg.fi, 019-28922790
 • projektets webbsida: www.raseborg.fi/raseborgsa, Facebook-grupp: https://www.facebook.com/groups/2170471003275517/

I projektet Raseborgs å minskas betydligt näringsbelastningen som kommer med ån till Finska viken. Projektet stöder områdets jordbrukare i vattenvårdsåtgärder, bl. a. i att anlägga vattenskyddsvåtmarker. Projektet främjar även ibruktagandet av nya metoder som siktar till att minska näringsbelastningen samtidigt som det bildar en grund för ett långsiktigt ”vattenvänligt” jordbruk. Projektet leds av Raseborgs miljöbyrå. Miljöministeriet finansierar projektet med 300 000 euro. Projektet förverkligar åtgärdsprogrammen för vatten- och havsvård i Finland, som siktar mot en bra status av vattenmiljöer. Projektet är en del av regeringens spetsprojekt Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts.


22.03.2019 / Henri Nevakivi

Matkahuolto förnyar sin 44 resors arbetsresebiljett och HRTs anslutningsbiljett från 1.4.

Biljetten avslutas och en ny biljett skapas i Matkahuoltos system. Kunder som använder biljettprodukten måste besöka Matkahuolto i mars för att ladda ner en ny biljettprodukt.

Den gamla biljetten kan användas till slutet också i april, men om seriebiljetten har använts till slut ska nästa nedladdning ske på Matkahuolto. Den gamla biljettprodukten får således inte nedladdas på kortet i bussar eller R-kiosker efter 31.3.2019. Kommunikationsministeriets tariff för stödda biljetter ökar med 1,56% från och med 1.4.2019.

Raseborg-Helsingfors arbetsresebiljett: https://www.matkahuolto.fi/sv/tidtabeller-och-priser/bussbiljetter/arbetsresebiljetter/raseborg-helsingfors-arbetsresebiljett/#.XJTncygzaF4


20.03.2019 / Petra Louhimies

Tekniska centralen informerar

Trottoaren på Flemingsgatan framför Seminarieskolan gymnastiksal stängs imorgon av all trafik pga takets rasrisk.

Även stanningsförbud för bilar kommer ikraft.

Trottaren på andra sidan gatan fungerar som omväg, samt Höijersvägen för Seminarieskolans elever.

Skoltransporternas hållplats flyttas längre neråt på Flemingsgatan.

BILAGA LIITE KARTTA Seminarieskolan 21.3.2019

Ladda nerVisa

Vi önskar att skolorna informerar sina elever och föräldrar om situationen. Också skolbusschaufförer skall infomeras om ändringar i arrangemangen.

Mera information om situationen ges av
fastighetschef Catharina Lindström, tfn 019 289 3985.


20.03.2019 / Petra Louhimies

Ungefär 60 personer deltog i Vattenhushållningskvällens mässa, expertpresentationer och därpå följande paneldiskussion. Frågor och svar flödade under hela paneldiskussionens gång.

Vattenhushållningslandskap
Jordmån och vatten diskuterades livligt vid Vattenhushållningskvällen. Foto: Jenny Jyrkänkallio-Mikkola

Baltic Sea Action Group, Västra Nylands Vatten och Miljö rf, WWF och Raseborgs stad ordnade tisdagen 19.3.2019 Vattenhushållningskvällen på Sjundeå Bad. På evenemangets mässa fanns branschens företag och aktuella projekt representerade. Det var möjligt att gå runt på mässan i samband med kaffeserveringen, varefter publiken förflyttade sig till närliggande auditorium för att följa med experternas beredningar innan den egentliga paneldiskussionens början.

Som experter fungerade agronom Jussi Knaapi, professor Kristina Lindström från Helsingfors Universitet, odlare Mathias Weckström från Pargas Gård, projektchef Katrine Möller Sörensen från Tullstorpså-projektet, Sverige, Helena Äijö från Täckdikningsföreningen och specialplanerare Harri Aulaskari från Nylands NTM-centralen. Gustav Rehnberg från Gårdskulla gård fungerade som ordförande för kvällen.

Vattenhushållningskvällens paneldiskussion hölls på samma sätt som Naturkvällen (fi. Luontoilta). Frågor från publiken räckte till för hela paneldiskussionen. Frågorna som ställdes var praktiska för jordbrukarna, och de besvarades av experterna. Under kvällen berördes frågor som bl.a. utnyttjandet av åkerns produktionspotential, betydelsen av mikrober i marken, markstrukturens betydelse, , våtmarkers och tvåstegsdikens betydelse för översvämningsskydd och vattenkvalitet, samt genomförande av dikningsprojekt.

Enligt experterna är vattenhushållning, markstrukturen, näringsbalansen, växttäcke vintertid och våtmarker bland de viktigaste åtgärderna när det gäller jordbrukets vattenvård.

Vattenhushållningskvällens presentationer och paneldiskussion kunde följas med live via nätet under kvällen. Sändningens inspelning finns fortfarande på Västra Nylands vatten och miljö r.f.:s Youtube:

Experternas föreläsningar och paneldiskussionen finns också till påseende på https://www.vesientila.fi/fi/vesistokunnostus/tapahtumakalenteri/?a=viewItem&itemid=14750.

Vattenhushållningskvällen var ett resultat av lyckat samarbete, som redan konkretiserades i samband med Jordmånskvällen i Lojo den 4.12.2018. De entusiastiska projektdragarna planerar nästa evenemang, ett besök till Gårdskulla gård på sommaren.

Medverkande projekt/organisationer:

 • Järki-projektet / Baltic Sea Action Group
 • Sjundeå å-projekt och projektet Hiidenveden kunnostus / Västra Nylands Vatten och Miljö rf
 • Vattenskydd 4k-projekt/ WWF
 • Projektet Raseborgs å / Raseborgs stad

Tilläggsuppgifter:

Minttu Peuraniemi

projektchef

019-28922790

förnamn.efternamn@raseborg.fi


15.03.2019 / Petra Louhimies

MEDDELANDE OM INLEDANDE AV PLANERING OCH RÄTT TILL UTFÖRANDE AV UTREDNINGAR

Förbättring av riksväg 25 vid landsvägs 111 anslutning inklusive vägarrangemang, vägplan, Raseborg

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) och Raseborgs stad inleder utarbetandet av den vägplan som nämns i ärendepunkten och de utredningar som behövs.

Vägplanen omfattar förbättring av riksväg 25 vid landsvägs 111 anslutning. I projektet ingår även förbättring av landsvägs 111 och Läppåkersgatans samt Doppinggrändens anslutning.

Berörda parter anses ha fått information om inledningen av planeringen och rätten till att göra utredningar den sjunde dagen efter det att meddelandet offentliggjordes (108 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och 108 § kommunallagen). Den som gör upp planen har rätt att på fastigheter utföra de mätningar, markundersökningar och andra förberedande åtgärder som planeringsarbetet förutsätter (16 § i lagen om trafiksystem och landsvägar).

Fastighetsägare och övriga sakägare samt personer vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas av planen har rätt att vara närvarande vid utredningarna och framföra sin åsikt i saken (16 § och 27 § i lagen om trafiksystem och landsvägar).

När planeringen framskrider kommer det på ett sätt som meddelas separat senare att ges tillfälle att uttrycka sin åsikt om planen (27 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och 3 § i statsrådets förordning om landsvägar).

När planerna är klara kommer de att hållas offentligt framlagda, varvid berörda parter har möjlighet att göra en skriftlig anmärkning med anledning av planen (27 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och 3 § i statsrådets förordning om landsvägar).

Mer information:

Mira Aaltonen, NTM-centralen i Nyland,
mira.aaltonen@ely-keskus.fi, telefon 0295 026 290

Jan Gröndahl, Raseborg stad,
jan.grondahl@raseborg.fi, telefon 019 289 2250

Helsingfors 11.3.2019 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
www.ely-keskus.fi/uusimaa


6.03.2019 / Petra Louhimies

Raseborgs Vatten utför reparation av vattenledningen i korsningen mellan Nils Grabbegatan och Elin Kurcksgatan.

Vattnet kommer att var stängt för fastigheterna  vid Elin Kurcksgatan mellan Prästmossegatan och Köpmansgatan.

Arbetet startar torsdagen den 7.3.2019 kl 14.00 och fortsätter till ca 24.00.

Korsningsområdet är stängd för trafik.

Vi beklagar eventuella olägenheter som reparationen kan medföra.

Vidare information ger:

Guy Westerholm
driftchef / käyttöpäälikkö
Raseborgs Vatten/Raaseporin Vesi
guy.westerholm@raseborg.fi
tel/puh: 019 289 2340
044 7446555


26.02.2019 / Petra Louhimies

Raseborgsån hämtar med sig till Barösunds havsområde ca. 4000 kg fosfor per år. Fosforn härstammar för det mesta från landområden i anknytning till ån; från åkrarna, skogarna och bosättningen, d.v.s. från avrinningsområdet. Fosforn har en övergödande effekt på vattendraget. Att iståndsätta avrinningsområdet så att fosforn hålls bättre kvar på avrinningsområdet och inte läcker till vattendragen är nyckeln till en förbättrad status på Barösunds havsområde och Raseborgs å.


Filmen är producerad av Raseborgs stads miljöbyrå. Filmen är förvekligad med stöd av Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse. Filmen handlar om status på vårt kusthav samt om hur var och en kan förbättra den.

Metoder för iståndsättning av avrinningsområdet är bl.a. skyddsremsor och skyddszoner, samt våtmarker och bassänger. En skyddszon håller fast vid fasta partiklar och näringsämnen som kommer med ytavrinningen. En våtmark saktar ned vattenflödet i en fåra vilket möjliggör sedimentation av fasta partiklar på bassängens botten. I samband med utredningen “Översiktsplan för skyddszoner, våtmarker och naturens mångfald i Raseborg och Ingå” år 2013 identifierades flera potentiella områden för våtmarker och skyddszoner vid Raseborgsåns avrinningsområde.

Översiktsplan för skyddszoner och våtmarker 2013

Ladda nerVisa

Skyddszoner och våtmarker har även övriga positiva effekter på miljön och på landskapet. Våtmarkerna fungerar som rast- och boplatser för fåglar samt som vattenlager.

TEHO-projektets bild om våtmark
TEHO-projektets bild om en våtmark. Ville Heimala 2012.

Ifall man inte ha kunnat göra ett avtal om skyddszoner, lönar det sig att fundera på alternativa vattenvårdsåtgärder. Fånggrödor, bearbetningsmetoder, formgivning av åkerytan samt jordförbättringsmedel är åtgärder som befrämjar vattenvård. I projektet byggs det en våtmark i samarbete med markägare.


15.02.2019 / Petra Louhimies

Projektet Raseborgs å var med och arrangerade jordmånskvällen ”Maaperäilta” den 4 december 2018 i Kisakallio i Lojo. Under kvällen deltog ca 90 odlare och övriga sakkunniga och ca 50 deltagare via webbcasting för att diskutera aktuella jordmånsärenden.

Kipsinlevitystä. Gipsspridning

Under kvällen berördes frågor som bl.a. utnyttjandet av åkerns produktionspotential, betydelsen av höstgrödor i kontroll av matjorden, jordförbättrande ämnens, så som gipsens, strukturkalkens och fiberns behov och betydelse, undvikande av markpackning samt mikrobnätverket i en fungerande åkerjord. 

Nämnvärt är därtill att skötsel av jordmånen är också god vattenvård och den har en stor betydelse för minskning av jordbrukets näringsbelastning till vattendrag! Ett av de centrala budskapen från sakkunniga var att åtgärder som ökar åkerns resurser och befrämjar vattenvården skall väljas utgående från skiftenas särskilda behov.

Som experter fungerade agronom Jussi Knaapi, jordbrukare-experimenterare-forskare Tuomas Mattila (Kilpiä gård), agrolog Olli-Pekka Ruponen (Toivo gård), projektansvarig Janne Heikkinen från Vilkku Plus- projektet samt forskare Ansa Palojärvi från Naturresursinstitutet.

Kvällens program är inspelat och presentationerna är tillgängliga på Pro Agrias hemsidor!

Den nedanstående tabellen* presenterades under kvällen och den klargör egenskaper och användbarheten av jordförbättringsmedel.

Strukturkalk
FiberGips
pHhöjerkalkstabiliserad: höjer, övriga: höjer inte/liteingen effekt
Ledningstalethöjer måttligthöjer tydligt
GödslingseffektCa/Mg (beroende på produkt)nollfiber: ingen; näringsfiber: N, P, K, S, Ca, MnCa, S, P
Jordmånlerjordarlerjordar och grova jordarlerjordar
Eko-odlingej lämpliglämpligej lämplig
Vattenskyddseffektminskar erosion och urlakning av fosforminskar erosion och urlakning av fosforminskar erosion och urlakning av fosfor
Rekommenderad spridningsmängd6-8 tn/ha (t.o.m. 15 tn/ha)näringsfiber 30 tn/ha ≈ 78 m34 tn/ha
AnnatBrukas ner i marken omedelbart (max. 48 h) efter att kalken spridits (ingen plöjning).Ökar halten organiskt material i jorden.Lämpar sig inte på sjöarnas tillrinningsområden, inte heller på grundvattenområden.

*Tabellen är omskrivet utgående från Janne Heikkinens (Vilkku Plus-projektet) presentation “Maanparannusaineiden merkitys” i “Maaperäilta” 4.12.2018.

OSMO-projektets verktyg som nämndes i evenemaget:

 • Med hjälp av räknare för katjonbyteskapacitet kan du utgående från bördighetsanalysen beräkna jordens kapacitet att lagra näringsämnen och jämföra kapaciteten med målsättningen. Verktyget beräknar även mängden kalcit, dolomit, biotit och gips som behövs för jordförbättringsändamål.
 • Med hjälp av dessa räknare kan du definiera risken för markpackning utgående från maskinens egenskaper och jordmån.

15.02.2019 / Petra Louhimies

Raseborgs miljöbyrå har startat Projektet Raseborgs å, vars syfte är att förbättra Raseborgsåns och havsområdets ekologiska status. Projektet fick en kick-start i september, när projektchefen och Minttu Peuraniemi påbörjade sitt arbete.

– Det är inspirerande att få jobba med ett projekt, där man med hjälp av konkreta åtgärder strävar till att förbättra tillståndet i vår inre skärgård, berättar projektchefen.

Peuraniemi har arbetat med vattenvård i västra Nyland i över tio år och varit via Västra Nylands vatten och miljö rf med om att utveckla och förverkliga avloppsvattenrådgivningen i glesbygden, att befrämja skötsel och utnyttjandet av fisk i samband med restaurering av vattendrag samt att påbörja restaureringsprojektet för Sjundeå å avrinningsområde.

Peuraniemi, hemma från Rovaniemi, som ligger vid Finlands största älvar Kemi och Ounas, uppskattar även mindre vattendrag.

– Också de mindre vattendragen är viktiga livsmiljöer och förökningsområden för bottendjur, insekter och fiskar. I Raseborg har vi otroligt fina vattentillgångar, säger Peuraniemi som håller på med friluftsliv och idrott på sin fritid, och fortsätter

– Utöver skärgården och havsområden erbjuder också de vida skogsmarker med sina sjöar och gölar fina naturupplevelser för raseborgarna.

I Projekt Raseborgs å har man reserverat finansiering speciellt för jordbrukens vattenvårdsåtgärder i Raseborgsåns avrinningsområde.

– Själv bor jag också i avrinningsområdet och ser att var och en av oss kan bidra till en bättre miljö. Min roll som projektchef är att hjälpa markägare och odlare att hitta och verkställa sådana vattenvårdsåtgärder som passar dem. Att projektet för en gång skull ha finansiering just för att verkställa åtgärderna, gör arbetet lättare.

Projektchefen presenterar sig

Kontaktuppgifter:
Projektchef Minttu Peuraniemi
019-289 2270
minttu.peuraniemi@raseborg.fi
Twitter: @peuranimimint

Projektets webbplats: https://www.raseborg.fi/raseborgsa
Projektets Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/2170471003275517


15.02.2019 / Petra Louhimies

Att ta hand om jordmånen är en viktig del av vattenvård. Kom med för att höra, diskutera och ställa frågor om marken!

Vård av jordmånen är en viktig del av vattenvård.
Vård av jordmånen är en viktig del av vattenvård.

Kvällens föreläsare Jussi Knaapi, Olli-Pekka Ruponen, Janne Heikkinen, Tuomas Mattila och Ansa Palojärvi ställer upp för diskussion och paneldebatt. Branchens företagare finns med på mässan. Evenemanget är finskspråkigt, men man får ställa frågor på svenska.

Tid och plats: tisdag 4.12.2018 kl 16-20:30, Kisakallio, Kisakalliontie 284, Lojo. Kaffeservering kl 16. Evenemanget är avgiftsfri, ingen förhandsanmälan behövs.

Evenemanget ordnas i samarbete av:

 • ProAgria Etelä-Suomi, Elina-projektet
 • Baltic Sea Action Group, Järki-projektet
 • Västra Nylands vatten och miljö r.f., projektet Sjundeå å 2030 och Restaureringsprojektet för Hiidenvesi
 • WWF, Vesiensuojelu 4K-projektet
 • Raseborgs stad, Projektet Raseborgs å

15.02.2019 / Petra Louhimies

Raseborgs miljöbyrå har startat Projektet Raseborgs å, vars syfte är att förbättra Raseborgsåns och havsområdets ekologiska status. Projektet fick en kick-start i september, när projektchefen och styrgruppen påbörjade sitt arbete. Områdets markägare och jordbrukare önskas delta i åtgärderna redan i planeringsskedet.

De viktigaste åtgärderna i projektet är anläggande av våtmarker, gipsbehandling av åkrar, tvåstegsdiken och översvämningsterrasser samt övriga motsvarande åtgärder som minskar på näringsbelastning från jordbruket både på åkrar och i vattenfåror. Dessa åtgärder förverkligas i samarbete med områdets markägare och odlare. Finansiering av åtgärder inkluderas i projektet. För att arbetet skall bära frukt, bör åtgärderna riktas och planeras omsorgsfullt. Ramarna för ett långsiktigt vattenvårdsarbete utgörs av en översiktsplan som utarbetas i projektet. Översiktsplanen skall bli färdig under våren 2019. Åtgärdernas inverkan uppföljs i både vattendrag och i marken, uppföljningen kan vid behov börja redan under hösten.

– Det är inspirerande att få jobba med ett projekt, där man med hjälp av konkreta åtgärder strävar till att förbättra tillståndet i vår inre skärgård. Barösunds ekologiska status är idag på riksnivån exceptionellt dåligt”, konstaterar projektchefen Minttu Peuraniemi och gläder sig över den motiverade styrgruppen som konstituerades i september och som sammanför de lokala aktörerna.

Projektets styrgrupp har representanter från Snappertuna hembygdsförening, Raseborgsåns dikningsbolag, SLC Raseborgs lokalavdelning, Forststyrelsen, Västra Nylands landsbygdsförvaltning, NTM-centralen i Nyland, miljöministeriet, Raseborgs miljöbyrå och Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd.

– Det är fint att kommunen har tagit en så stark roll i att vårda övergödda vattendrag på ett sätt som kombinerar vattenvård och havsvård. Samarbete mellan odlare och andra markägare skapar en stark grund för ett lyckat projekt och för att projektets resultat kan utnyttjas i vård av övergödda kustområden, konstaterar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Projektet Raseborgs å sammankallar områdets markägare och odlare till en odlarträff den 6 november kl. 18 i Tunaborg (Snappertuna Kyrkväg 129, Snappertuna) för att höra om projektet och för att ge sina bästa tips för utarbetande av översiktsplanen.

Raseborgsån mynnar ut till Landbofjärden.

Tilläggsinformation:

I projektet Raseborgs å minskas betydligt näringsbelastningen som kommer med ån till Finska viken. Projektet stöder områdets jordbrukare i vattenvårdsåtgärder. Projektet leds av Raseborgs miljöbyrå. Projekttiden är 1.7.2018-31.12.2020 och dess totala budget går upp till 450 000 €. Miljöministeriet finansierar projektet med 300 000 euro. Projektet förverkligar åtgärdsprogrammen för vatten- och havsvård i Finland, som siktar mot en bra status av vattenmiljöer. Projektet är en del av regeringens spetsprojekt Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts.


14.02.2019 / Petra Louhimies

Välkommen med på Projektet Raseborgs ås odlarträff!

Plats: Tunaborg, Snappertuna kyrkoväg 129, Snappertuna

Tid: 6.11.2018 kl 18

 • Projektchefen presenterar projektet
 • Deltagarnas tips gällande avrinningsområdets översiktsplan
 • Kaffebjudning

Inbjudna: Markägare och odlare vid avrinningsområdet för Raseborgsån, tillfället är öppet även för övriga intresserade.

Material:

– Kartor med anteckningar: Duschbäcken, Idbäcken, Kvarnbäcken, övre loppet, nedre loppet, östra delen av övre loppet.


14.02.2019 / Petra Louhimies

I projektet Raseborgs å minskas näringsbelastningen som kommer med ån till Finska viken betydligt. Projektet stöder områdets jordbrukare i vattenvårdsåtgärder, bl. a. i att anlägga våtmarker. Projektet främjar även ibruktagandet av nya metoder som siktar till att minska näringsbelastningen samtidigt som det bildar en grund för ett långsiktigt ”vattenvänligt” jordbruk.

När näringsbelastningen minskar förbättras åns och havsområdets ekologiska status och dessa vattenområden ger en ännu större glädje till områdets invånare och fritidsboende. I och med en effektiv vattenhushållning förbättras jordbrukets förutsättningar.

Projektet utarbetar ramar för en långsiktig vattenvård på hela avrinningsområdet. Ramarna framkommer i form av en översiktsplan. Tillsammans och i samarbete med markägare och odlare förverkligas vattenvårdsåtgärder så som våtmarker, tvåstegsdikning och gipsbehandling. Även evenemang och utflykter arrangeras.

Projektet leds av Raseborgs miljöbyrå. Projekttiden är 1.7.2018-31.12.2020. Den totala budgeten går upp till 450 000 €. Miljöministerium finansierar projektet med 300 000 €. Projektet förverkligar åtgärdsprogrammen för vatten- och havsvård i Finland, som siktar mot en bra status av vattenmiljöer. Projektet är en del av regeringens spetsprojekt “Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts”.

Infograf om projektet Raseborgs Å

14.02.2019 / Petra Louhimies

Raseborgs å är en liten å som rinner direkt ut till havet. Ån löper igenom Snappertunas forntida kulturlandskap från Läppträsket i Karis, via Raseborgs slottsruiner till Landbofjärden.

Ån hämtar vatten från ett cirka 68 km2 stort område, ända från västra delarna av Ingå. Sidofårorna har några småsjöar: Läppträsk, Gålisjön, Kvarnträsk och Källträsk. Ån, vars övre lopp kallas Kungsån, är cirka 13,5 km lång. Ån erbjuder vandringsfisk en hindersfri färd ända till Läppträsket.

Avrinningsområdet till Raseborgsån är låglänt, fallhöjden från Läppträsket är bara 5,3 m. Cirka en fjärdedel av avrinningsområdet består av jordbruksmarker. Åkrarna är för det mesta lerjordar, på många ställer sluttar åkrarna brant mot vattenfåror. Längs med huvudfåran och i mitten av dalarna finns det gott om flacka områden som är känsliga för översvämningar. Dessa har tidigare varit sjöar och våtmarker. En del av sidofårornas toppar buktar sig fortfarande naturligt men i huvudsak har fårorna rätats ut.

Ådalen är kulturmässigt framstående. Åkerbruk har långa anor: ett av de äldsta kornfröet i hela Finland har hittats på området. Snappertuna-Fagervik är ett av de 27 nationallandskapen i Finland och området hör delvis till de byggda kulturmiljöerna av riksintresse (RKY). Jordbruket idag är främst spannmålsodling, antalet djurgårdar är låg.

Vattennivån vid det nedre loppet av ån, cirka 2,5 km från Raseborgs slottsruiner till havet, ligger ungefär vid havets vattennivå. Vid högvatten rinner havsvattnet långt in i inlandet. Denna del av ån har sedan urgamla tider använts som farled från havet till slottet. På grund av landhöjning och igenväxning lämpar sig farleden närmast för paddling.

Raseborgsån rinner till den skyddade inre skärgården, som kallas Barösunds havsområde. Havsområdet är övergött och dess ekologiska status är exeptionellt dålig. Tidigare har havsområdet varit ett viktigt reproduktionsområde för bl.a. gädda och gös, men fiskbestånden har kollapsat under de senaste decennierna. Fiskdöd har upptäckts på området sedan 1970-talet, senast 2015. Raseborgsån är en betydande belastare, eftersom det årligen rinner upp till 4000 kg fosfor ner till havsområdet längs Raseborgs å.

Infograf om Raseborgsån och dess avrinningsområde

7.02.2019 / Petra Louhimies

Miljöministeriet informerade 22.5.2018 om sitt beslut att dela ut bidrag till spetsprojekt inom vattenskyddet. Det är frågan om statsminister Juha Sipiläs regerings spetsprojekt för åren 2016–2020. Bland de projekt som fått finansiering finns Raseborgs stads miljövårdsmyndighets (miljöbyrån) Projekt Raseborgs å. Projektet beviljades den ansökta summan på 300 000 €.

Syftet med Projekt Raseborgs å är att förbättra tillståndet i den inre skärgården i regionen som för tillfället är exceptionellt dåligt i ett nationellt perspektiv. Projektets huvudsakliga mål är att avsevärt minska de näringsutsläpp som hamnar i havet via ån. Strävan är dessutom att förbättra rekreationsvärdena, att fisk- och sjöfågelbestånden ska återhämta sig och att öka miljömedvetenheten inom jordbruket.

Avsikten är att en betydande del av projektfinansieringen ska riktas till konkreta åtgärder. Den grundfinansiering som beviljats av miljöministeriet täcker tillsammans med Raseborgs stads egen finansiering planeringsarbetet och även en mängd konkreta åtgärder samt uppföljning genom vilken de uppnådda resultaten kan bekräftas.

– Den finansiering som vi nu beviljats är en fin prestation. Tilläggsfinansiering från till exempel stiftelser eller företag är naturligtvis välkommen eftersom alla tilläggsmedel riktas till konkreta åtgärder, säger Simon Store som är chef för planläggnings- och miljöavdelningen på Raseborgs stad.

Miljöministeriet fick sammanlagt 108 ansökningar. Finansiering beviljades till 27 projekt, för en summa på sammanlagt 5,5 miljoner euro. Projekt Raseborgs å ingår i de projekt som beviljats mest finansiering. Andra större projekt som beviljades finansiering var bl.a. ett projekt för gipsbehandling av åkrarna i Vanda ås avrinningsområde (sökande: John Nurminens stiftelse, summa: 375 000 €), ett projekt med avsikten att förbättra cirkulationen av näringsämnen i avloppsvattenslam (HRM, 320 000 €) och ett projekt med syftet att utveckla en naturlig metod för hantering av avrinnings- och markvatten i områden för återplantering av skog på sura sulfatmarker (Tapio, 240 000 €).

Raseborgs stads projekt placerade sig tillsammans med Tavastlands yrkeshögskolas projekt Opi ravinteista (sv. lär dig om näringsämnen) på första plats i poängsättningen av projekten.

– Att miljöministeriet har gett vårt projekt hög prioritet ger naturligtvis en stadig grund då projektet drar igång i praktiken, konstaterar miljöinspektör Aapo Ahola från Raseborgs stad som svarat för projektansökan.

Redan i början av sommaren ordnas ett informationsmöte för invånarna i Snappertuna där man berättar om hur projektet ska inledas. Om informationsmötet meddelas i de lokala medierna. Projektet kommer senare att få en egen webbplats. Om projektet informeras även på Raseborgs stads officiella kanaler (bl.a. på stadens webbplats och på Facebook).

Tilläggsinformation ges av:

Miljöinspektör Aapo Ahola, tfn 019 289 2369
Chef för planläggnings- och miljöavdelningen Simon Store, tfn 019 289 3843

Länk till Miljöministeriets meddelande:
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Karkihankerahoituksella_parannetaan_vesi(46836)

Bilaga: Förteckning över de projekt som beviljats finansiering
Rahoitetut vesien- ja merenhoidon sekä ravinteiden kierrätysohjelman (Raki2) kärkihankkeet 2018


6.02.2019 / Petra Louhimies

Raseborgs stad utför snöröjningsarbete på Björknäsgatan och Prästängsgatan fr.o.m. torsdagen 7.2.2019-

Det införs tillfälligt parkeringsförbud med flyttningsuppmaning på Björknäsgatans norra sida (röd färg) fr.o.m. to 7.2.2019. Snöröjning och transport av snö fortsätter och parkeringsförbud införs som följande på Björknäsgatans södra sida (blå sträck), efter det på Prästängsgatan på motsvarande sätt.

Bilarna som trots parkeringsförbud står på gatorna flyttas (flyttningsavgift).
Parkeringsförbudet hävs på varje gatuavsnitt efter arbetena färdigställts.

Med samarbetshälsning Samhällsteknik1.02.2019 / Petra Louhimies

Snöavstjälpning för privata aktörer finns på följande platser:

Karis:
Bäljars industriområde, nedanför Romu Keinänens

Ekenäs:
Horsbäck, Västanbyvägen
Jägarbackens strandområde

**

OBSERVERA!
Hagen / Södra viken full
Flyet inte i bruk

Mera info fås av Johnny Jonsson, 019 289 3863


1.02.2019 / Petra Louhimies

Vi är på skolning 7 och 8.2.2019.


22.01.2019 / Petra Louhimies

Gator på många ställen, särskilt i Ekenäs, är för tillfälle trånga på grund av fastigheternas snöhögar som samlats på körbanan och trottoaren. Detta försvårar trafik och gatans vinterunderhåll t.ex. på Prästängsgatan och Björknäsgatan.

Fastighetägaren uppmanas vänligen avlägsna snöhögarna från gatan samt från gångbanan.

Raseborgs stad / samhällsteknik