Nytt fiskeförbud i Ekenäs-Pojo fiskeriområde för att skydda gösens lek

Nytt fiskeförbud i Ekenäs-Pojo fiskeriområde för att skydda gösens lek

17.05.2024 / Barbro Österman

Många fiskarter leker på våren, bland annat gösen. I både Ekenäs-Pojo och Ingå fiskeriområden har man i en del vikar och flador begränsat fisket under tiden 15.5–15.6 för att trygga gösens lek.

Grunda havsvikar som uppvärms snabbt är viktiga lekområden för vårlekande fisk. Längs kusten är det rätt så små områden som producerar en stor del av fiskynglen. Efter att ynglen vuxit till sig, sprider sig sedan fiskarna över ett större område.

Gösen leker i södra Finland under maj-juni, beroende på hur snabbt vattnet värms upp. Leken inleds då vattentemperaturen är cirka 12 grader. Före det har göshanarna redan intagit sina revir. Efter leken stannar hanen kvar och försvarar mycket aggressivt rommen, vilket gör dem väldigt utsatta för fiske.

En kvinna metar vid en sjö.

Åtgärder för att skydda gösen i Ekenäs-Pojo fiskeriområde

Med beslut av Egentliga Finlands NTM-central är fiske med handredskap, ryssja och nät förbjudet i områdena Gammelboda, Jomalvik kanal, Edesviken, Totalfladan och Kopparöfladan under tiden 15.5–15.6 åren 2024–2028.

Noggrannare information, så som kartor på fiskeförbudsområdena, finns på Ekenäs-Pojo fiskeriområdes hemsida.

Tilläggsuppgifter:
Gabi Lindholm, verksamhetsledare för Ingå och Ekenäs-Pojo fiskeriområden
tfn: 050 404 2738, e-post: gabi.lindholm@outlook.com


16.05.2024 / Annika Blomberg

När man planerar sin sommarträdgård är det bra att tänka på att införskaffa sådana växter som lockar till sig pollinerande insekter. Samtidigt gynnas även fruktträd och bärbuskar, som även de behöver insekter för att kunna producera skörd. 

Från blommorna får insekterna näring i form av nektar och pollen. Det är blommornas färg, form och doft som leder fram insekterna till dem. Många förädlade blommor producerar inte nödvändigtvis nektar, därför lönar det sig att välja enkla blommor som även finns naturligt i Finlands natur. Dessutom tål dessa blommor bättre våra lokala väderförhållanden. 

Bra växter för pollinerare är bland annat: krokus, nävor, hallon, lavendel, kungsmynta, timjan, ringblomma, solros, gräslök. 

Mera information om vilka blommor som pollinerare föredrar hittas i YLE:s artikel: Locka pollinerare till trädgård och balkong! Här får du tips på växter som samtidigt är en fröjd för ögat – Natur – svenska.yle.fi

 


15.05.2024 / Annika Blomberg

Raseborgs stad och Raseborgs vatten har idag 15.5.2024 påbörjat saneringen av gatan och ledningsnätet på Skillnadsgatan i Ekenäs centrum. Arbetet kommer att orsaka störningar i trafiken. Vi beklagar störningar som saneringen medför i området.

Arbetet påbörjas från korsningen Stationsvägen/Skillnadsgatan till korsningen Björknäsgatan/Drottninggatan och fortsätter sedan norrut på Björknäsgatan till Ystadsgatans korsning.


15.05.2024 / Petra Louhimies

Raseborgs stad deltar i den nationella städdagen lördagen den 25 maj 2024 kl. 9-13, med att öppna stadshusets parkeringsplats (den delen som ligger närmast stadshuset) för ett öppet lopptorg. Alla är välkomna att sälja: stadens anställda, invånare, föreningar…!

Evenemangets plansch

I nötskal

 • Adressen är Raseborgsvägen 37, Ekenäs. Loppiset ordnas på parkeringen närmast stadshuset.
 • Platsnumrering eller -reservationer finns inte, det är bara att dyka upp!
 • Hämta med dig det du behöver, exempelvis filt, klädräcken, försäljningsbord.
 • Städ efter sig: för bort osålda varor och avfall.
 • Stadshusets toaletter är tillgängliga.
 • Parkeringen sker på parkeringsplatsen närmast Raseborgsvägen.

Varför?

Raseborg är en stad med långa loppisanor, samt en stad som satsar på cirkulär ekonomi. Staden vill också möjliggöra något roligt och gemensamt, där man kan delta med låg tröskel utan stora krav. Dagen ordnas av några aktiva frivilliga som jobbar på staden, inklusive stadsdirektören. Städdagen har etablerat sig i huvudstadsregionen som ett enkelt sätt att bli av med saker man inte behöver så staden uppmuntrar också invånare och olika aktörer att delta i städdagen på andra håll i Raseborg.

Hur?

Kom till stadshuset, Raseborgsvägen 37 i Ekenäs med det du vill sälja och det du behöver för att ställa fram dina varor. Säljtiden är kl 9-13. Inga platsreserveringar. Du kan sälja till exempel kläder, leksaker, små hushållsartiklar och teknik, blommor och växter, böcker, möbler, föremål som blivit över från renoveringar och annat lämpligt för en loppis.

Har du fler frågor, når du oss på information@raseborg.fi!


14.05.2024 / Annika Blomberg

På bebyggda områden med asfalt och kortklippt gräsmatta har livsmiljöerna för pollinerare och andra insekter minskat.   

Med sommarkampanjen Vildare Raseborg vill Raseborgs stad synliggöra det arbete som görs i staden för att främja biologisk mångfald och återställa naturen. Alla raseborgare är välkomna att delta i kampanjen! 

Bakgrund i medborgarbudgeten 2023 

Naturens återställningsprojekt, ett förslag inlämnat av Raseborgs Natur r.f., blev i omröstningen en klar publikfavorit i medborgarbudgeten för år 2023.  Arbetet med vinnarförslaget har börjat under våren 2024, och nu bjuder vi med invånarna i arbetet med att skapa näringsrika och skyddande livsmiljöer för pollinerare.  

Med enkla medel kan varje trädgårdsägare öka möjligheterna för vildvuxen natur och stärka den biologiska mångfalden. Låt en del av gräsmattan växa under sommaren eller anlägg en blomsteräng på din tomt! 

Återställning av naturen behöver inte vara krångligt eller svårt. På den egna tomten kan man tryggt låta gräset växa. Om man vill ha en välskött trädgård kan man enbart klippa kanterna längs stenläggningar och gångar, säger stadens parkchef Maria Eriksson

Så här deltar du: 

 • Låt gräset eller delar av det vara orört. 
 • Sprid blomfrön vilt hit och dit och se vad som händer under sommaren. Om du vill kan du även anlägga en blomsteräng. 
 • Vila i skuggan och njut av förfriskningar medan naturen sköter sig själv. 
 • Anmäl dina vildare kvadratmeter och delta i vår utlottning! Varje vildare kvadratmeter är viktig! 

Ange ytan av din oklippta gräsmatta i stadens räknare på raseborg.fi/vildareraseborg

Du kan delta precis när det passar dig! Under sommaren kommer vi dessutom att lotta ut fyra Raseborg-hänggungor bland invånare som deltagit i kampanjen. Medan du slappnar av i hänggungan kan du följa gräsets tillväxt och din egen trädgårds vildvuxenhet. 

Kampanjen pågår mellan 14.5–30.8

Tilläggsinformation ger: 

Maria Eriksson 
Parkchef, Raseborgs stad 
019 289 3866, maria.eriksson@raseborg.fi  
 


13.05.2024 / Barbro Österman

År 2023 valdes Raseborgs Natur rf:s förslag om återställningsprojekt för naturen som vinnare i den deltagande budgeteringen. I återställningsprojekten återställs grönområden närmare sitt naturliga tillstånd för att främja biologisk mångfald.

Genomförandet av återställningsprojekten har påbörjats under våren 2024. Genom kampanjen Vildare Raseborg informeras invånarna om återställningsprojekten och deras genomförande.

Trädstubbe

Deltagande budgetering är en metod där kommunens invånare engageras i diskussionen, planeringen och beslutsfattandet om gemensamma skattepengar. För år 2023 hade en summa på 100 000 euro reserverats för deltagande budgetering.

Invånarna samlade in förslag och idéer, varpå stadens arbetsgrupp valde lämpliga förslag. Slutligen fick invånarna rösta om vilket förslag som skulle genomföras som en del av stadens verksamhet.

Naturens återställningsprojekt, ett förslag inlämnat av Raseborgs Natur rf. blev i omröstningen en klar publikfavorit med sina 201 röster. Återställningsprojekten handlar om att återställa grönområden närmare dess naturliga tillstånd.

– Det är ett stort mandat och jag är jätteglad över att just detta förslag vann. Eftersom beslutet har kommit från invånarna, känns det extrabra och verkligen som att det är raseborgarnas önskemål, berättar Solja Kvarnström, ordförande för Raseborgs Natur rf.

Planering under 2023, förverkligande under 2024

För att i snabb takt komma i gång med planeringen, har Raseborgs stad och Raseborgs Natur rf redan hunnit med ett första gemensamt möte.

– Planeringen utgår ifrån att vi anlägger eller återställer grönområden närmare deras naturliga tillstånd för att gynna den biologiska mångfalden. Lämpliga åtgärder kan exempelvis vara att låta bli att klippa vissa gräsmattor regelbundet och i stället låta dem bli blomsterängar som slås en gång per år. Man sparar pengar och utsläppen blir mindre. Fjärilarna och humlorna tackar, berättar ansvarig parkchef Maria Eriksson.

–  Andra åtgärder kan vara att plantera sälg som är ett viktigt trädslag i naturen eller att täppa igen diken på torvmark som tidigare torrlagts för att återställa våtmarker till exempel Älgsjö i närheten av Storträsket i Västerby, fortsätter miljöchef Maria M. Eriksson.

– Åtgärderna görs i stadens regi men vi planerar tillsammans och anlitar sakkunniga. En viktig del av projektet är också informationsspridning och kommunikation – vi ser det som en jättebra möjlighet att samtidigt öka på kunskapen om varför ämnet är så viktigt och vad privatpersoner kan förverkliga på egna tomter och trädgårdar, fortsätter Kvarnström.

Vi planerar återställningsprojekt i:

 1. Pålarv i Bromarv
 2. Korsningen i Pojo kyrkby
 3. Bäcken vid Stabsgatan i Karis

10.05.2024 / Barbro Österman

Trafikledsverket avlägsnar riskträd på banavsnittet mellan Hyvinge och Karis och arbetet fortsätter fram till slutet av 2024. Arbetet inleddes hösten 2023. Avlägsnandet av riskträd är en del av Trafikledsverkets projekt Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och avlägsnande av plankorsningar.

Trafikledsverket inledde hösten 2023 avlägsnandet av träd och höga buskar på banavsnittet mellan Hyvinge och Karis. Målet är att avlägsna höga träd och buskar längs banan mellan Hyvinge och Karis ännu under år 2024.

”Arbeten i anknytning till avlägsnande av rådjursbestånd har pågått sedan förra hösten. De markägare som berörs av avlägsnandet av trädbeståndet har också informerats per brev i slutet av förra året”, berättar Trafikledsverkets projektchef Harri Sakki.

Om träd faller på järnvägen kan det orsaka betydande olägenhet för järnvägstrafiken. Riskträd avlägsnas från järnvägens skyddsområde för att förbättra säkerheten och avlägsnandet förebygger till exempel att träd faller på banan.

Riskträd avlägsnas från järnvägens skyddsområde, med vilket avses det område på båda sidor om banan som sträcker sig 30 meter från mitten av det yttersta spåret. Eventuella ersättningar för avlägsnande av trädbestånd avtalas separat med markägarna.

Mer information:

I första hand tilläggsuppgifter om avlägsnande av riskträd

Kaj Grönqvist, markanvändningsdisponent, områdesdisponering för Södra Finlands banområden, tfn 040 573 5226, kaj.gronqvist@rrm.fi

Ytterligare information om projektets framskridande:

Harri Sakki, projektchef, Trafikledsverket, tfn 029 534 3211, harri.sakki@vayla.fi

I Trafikledsverkets projekt Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar elektrifieras den 149 km långa enkelspåriga banan mellan Hyvinge och Hangö och säkerheten vid plankorsningarna på förbindelsesträckan förbättras. Följ projektet här (extern länk).


6.05.2024 / Barbro Österman

Otto, insamlingsbilen för farligt avfall och Romulus, som tar emot metallskrot, åker ut på vårturné i början av maj. Gör en avstickare till hållplatsen nära dig och gör dig av med farligt avfall och metallskrot som samlats i knutarna.

Insamlingsbilarna för avfall startar den 6 maj och åker runt i västra och östra Nyland för att samla in farligt avfall och metallskrot från hushåll och fritidsboende. Högfors är startpunkten för den västnyländska rundan och när bilarna bromsar in i Hangö den 29.5 har det samlats in avfall från nästan lika många platser.

Otto-insamlingsbilen för farligt avfall tar bland annat emot lysrör, spillolja, ackumulatorer, målarfärger, lösningsmedel, bekämpningsmedel, kyl- och bromsvätskor samt städkemikalier. Det är säkrast att lämna avfallet till insamlingen i originalförpackning. Något annat helt och tätt slutet kärl går också, men då är det viktigt att tydligt märka ut vad förpackningen innehåller. Otto-insamlingsbilen tar emot max 50 kg farligt avfall per kund.

Romulus-bilen, som samlar in metallskrot, tar emot metallskrot motsvarande en släpvagnslast. Till exempel cyklar, plåtstycken, metallburkar och vedeldade bastuugnar med stenarna bortplockade, passar bra i lasten. Upp till 95 procent av den insamlade metallen återvinns och blir returråvara bland annat för industrins behov. Elapparater är däremot inte lämpliga för Romulus att plocka med sig men kan föras avgiftsfritt till avfallsstationerna för återvinning.

De ambulerande insamlingarna genomförs med avfallshanteringens grundavgift och är avsedda för avfall från hushåll och fritidsboende. Avfall får inte lämnas vid insamlingsplatserna i förväg.

Otto, insamlingsbilen för farligt avfall och Romulus, som tar emot metallskrot, åker runt i Västnyland den 6–29.5. Bild: Rosk’n Roll.

Insamlingsbilen för farligt avfall, Otto och Romulus, som samlar in metallskrot, åker runt enligt följande:

Ti 21.5
16.30–16.45 Billnäs, bredvid bruket, Bruksvägen 10 
17.15–17.30 Fiskars, torget, Åkerraden 
17.45–18.15 Pojo kby, torget, Centrumpromenaden 
18.45–19.00 Skarpkulla, muséet, Skarpkullavägen 301

On 22.5 
15.45–16.00 Backgränd, Seppälä gård, Backgrändsvägen 660 
16.30–17.00 Svartå, ekopunkten, Mjölnarbyvägen 
17.30–17.45 Grundsjö, ekopunkten, Grundsjövägen 99 
18.00–18.30 Bäljars, besiktningsstationen, Ekenäsvägen 55 
18.45–19.00 Lövkulla, kiosken, Dönsbyvägen 7

Må 27.5
16.30–16.45 Snappertuna, brandstationen, Gamla Kustvägen 658 
17.15–17.45 Ekenäs, marknadsplanen, Flemingsgatan 
18.00–18.15 Trollböle, Vesterby kiosk, Hangövägen-Trollbölevägen 
18.30–18.45 Österby, skolan, Österbyvägen 51

Ti 28.5
15.30–16.00 Prästkulla, föreningslokalen, Nitlaxvägen 12 
16.45–17.15 Bromarv, sommartorget, Vättlaxvägen-Lillnäsvägen 
17.45–18.15 Tenala, torget, Sockenvägen 20 
18.45–19.00 Hulta, Fylgia föreningslokal, Trollshovdavägen 29

De exakta tidtabellerna och anvisningarna för Ottos och Romulus turné finns på webbplatsen www.rosknroll.fi, i Roskis -tidningen som delats ut till hemmen i april samt i Rosk’n Rolls väggkalender.


3.05.2024 / Barbro Österman

Många fiskarter leker på våren, bland annat den populära fångstfisken gädda. Västra Nylands fiskeriområde vill nu påminna traktens fiskare om att handredskapsfiske och nätfiske är förbjudet i Nitlaxviken, Heimlax och Bölsviken fram till 31.5 för att trygga gäddans lek.

Grunda havsvikar som uppvärms snabbt, åmynningar och även små bäckar är viktiga lekområden för vårlekande fisk. Längs kusten är det rätt så små områden som producerar en stor del av fiskynglen. Efter att ynglen vuxit till sig, sprider sig sedan fiskarna över ett större område.

Gäddan inleder leken tidigt på våren, vid vattentemperaturen på 1–4 grader. Är våren sen, som den varit i år, blir också leken senare. Gäddan hör till våra snabbast växande fiskarter, efter den första sommaren är den redan 10–14 centimeter lång.

Vårens fiskeförbud inom Västra Nylands fiskeriområde

Med beslut av Egentliga Finlands NTM-central är följande fiskebegränsning i kraft inom Västra Nylands fiskeriområde under åren 2024-2028. Handredskapsfiske och nätfiske är förbjudet under tiden 15.4–31.5 i Nitlaxviken, Heimlax och Bölsviken. Handredskapsfiske betyder fiske med spö och konstgjort bete, trollingfiske och fiske med spinnspö. Mete, med naturligt bete och spö utan rulle som lämpar sig för kastfiske, är tillåtet. Noggrannare information, så som kartor, finns på fiskeriområdets hemsidor.

Tilläggsuppgifter:
Gabi Lindholm, verksamhetsledare för Västra Nylands fiskeriområde, tfn 050 404 2738, e-post: gabi.lindholm@outlook.com 


30.04.2024 / Barbro Österman

Finlands största riksomfattande publikevenemang, Öppna Byarnas dag, ordnas lördagen den 8 juni. Organisatör är Finlands Byar rf i samarbete med de regionala byaföreningarna och Leader-grupperna runt om i hela Finland. Evenemanget ger synlighet åt hundratals byar som huvudattraktioner och närturismmål. Dagen erbjuder en unik möjlighet att komma nära livet i byn och den finländska landsbygden.

Du kan anmäla din by senast 12.5. Byarnas evenemang publiceras senare i maj på Öppna Byars hemsida. Mer info om Öppna Byar -dagen hittar du här.

Ett nytt nummer av den digitala tidningen Nylands Byar är publicerad. I tidningen kan du bland annat bekanta dig med Årets nyländska by som är Pojo kyrkoby, läsa om Hangö som firar sitt 150-jubileumsår och hur man ska få mera frivilliga krafter med i byaföreningarnas verksamhet.

Här kan du läsa om byaverksamheten!


29.04.2024 / Annika Blomberg

Underhållspersonalen vid Raseborgs stad och Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) sakkunniga öppnar luckorna i Svartåns Billnäs och Åminnefors fiskvägar den 2 maj, vilket gör det möjligt för fisken att stiga från havet upp i Svartån. Fiskvägarna öppnas nu för femte gången. 

Man förväntar sig, att den mängd fisk, som stiger i Svartån, kommer att öka i framtiden, eftersom man under de senaste åren gjort många utplanteringar av laxöring. Även denna vår utplanterar vi tiotusentals nykläckta laxöringsyngel i vattendragets bäckar och åar, men undantagsvis även äldre, ettåriga fiskar. Utöver öringarna planerar man inom ramen för resurserna, att utplantera även yngel av vandringslax och vandringssik.  

Under den senaste säsongen steg ett tiotal öringar och laxar upp i Svartån med hjälp av fiskvägarna och av dessa vandrade ca hälften vidare ända till området ovanför kraftverket i Billnäs. På basen av uppföljningsundersökningarna fungerar fiskvägarna bra för fisk som vandrar från havet upp i ån.  

Tidpunkten för öppnandet av fiskvägarna är fortsättningsvis i enlighet med miljötillståndet: fiskvägarna är i bruk från början av maj till slutet av november. Senaste år kom vintern och stark kyla tidigt, redan i medlet av november. Den stränga kylan medförde utmaningar för fiskvägarnas luckor då vattenånga som frös fast på konstruktionerna förhindrade luckornas funktion. Detta år har man planerat, att stänga luckorna beroende på väderförhållandena. På basen av uppföljningsundersökningarna påverkar en tidigare stängning i november inte mängden fisk i ån, eftersom antalet stigande fisk i november är litet. I någon mån kan en tidigare stängning påverka de laxar, som efter leken är på väg nedströms tillbaka till havet. Tillsvidare är inverkan närmast teoretisk, eftersom antalet stigande laxar varit litet. 

Denna vår har det hörts goda nyheter för vandringsfiskarna, eftersom Raseborgs stad fick miljötillstånd av Regionförvaltningsverket för byggandet av en fiskväg för att leda fisken förbi det översta vandringshindret i Svartån, kraftverksdammen i Svartå. För kraftverksdammen nedanför vid Åkerfors fick Raseborgs stad miljötillstånd för att bygga en fiskväg i december senaste år, men tillståndet har inte ännu vunnit laga kraft, eftersom det har överklagats till Vasa förvaltningsdomstol. Då man i framtiden får fiskvägar vid såväl Åkerforsens som Svartåforsens kraftverksdammar, kan fisken vandra från havet upp i Karisåns vattendrag ända upp till Lojo sjö.    

Du kan följa med fiskvägarnas funktion och resultat på LUVYs webbsidor och de sociala mediernas kanaler. 

Tilläggsinformation: Projektchef Oscar Sjöberg 019 289 2529


26.04.2024 / Annika Blomberg

Arbetet med saneringen av vattentaket vid Höjdens skola kommer att påbörjas den 6 maj 2024! Först kommer sidobyggnadens vattentak att åtgärdas och när vårterminen är slut fortsätter arbetet med huvudbyggnadens tak. Hela entreprenaden förväntas vara slutförd inom september månad. Till huvudentreprenör för saneringen har stadens tekniska nämnd valt Kattava Oy.


26.04.2024 / Petra Louhimies

Välkommen på invigningen av Pumpvikens äventyrsbana onsdagen den 8 maj 2024, klockan 15–17!

Banan är resultatet av Raseborgs allra första medborgarbudget som genomfördes år 2022. Äventyrsbanan blev färdig i november 2023.

Evenemanget börjar klockan 15 med festlig bandklippning och invigningstal av Sebastian Risku, näringslivsdirektör på Raseborgs stad. Vår idrottsinstruktör är på plats och ger tips på hur både stora och små kan använda banan, och vi bjuder på saft och kex. Dessutom delar vi ut blomsterfrön passligt inför den stundande trädgårdssäsongen!

Hjärtligt välkomna att öppna Pumpvikens sommarsäsong med oss!


25.04.2024 / Monica Österblad

Restaurang Santa Fe ordnar musik med trubadur på innergården 10-11.5.2024, kl. 19-23.

Beslut_bulleranmälan_Santa Fe 25årsjubileum 2024

LataaNäytä

16.04.2024 / Annika Blomberg

Med vårens ankomst är det dags att börja städa, även utomhus. Kom och var med i hela Finlands gemensamma städuppgifter. Raseborgs stad deltar även i år i YLE:s kampanj En miljon soppåsar (extern länk).

Visste du att det finns totalt 230 sopkärl längs gångvägarna och parkerna i Raseborg som stadens parkenhet ansvarar för att tömma? Genom att använda dem kan vi tillsammans hålla vår omgivning städad året runt.

YLE lanserade den 15.4. kampanjen En miljon soppåsar, där alla kan delta. Kampanjen avslutas på världsmiljödagen den 5 juni.

Förra året samlade vi raseborgare in och registrerade totalt 642 soppåsar till kampanjen. Är det dags att sätta nytt rekord?

Samla sopor ensam eller i grupp och lägg till antalet soppåsar du samlar in för din stad på Yles webbplats yle.fi/miljoonaroskapussia eller i Yle-appen. Yle konto krävs för att registrera insamlade sopor. Sätt slutligen soppåsarna du samlat in till det blandade avfallet.


16.04.2024 / Monica Österblad

Ekenäs motorklubb/sportbilister rf ordnar sitt traditionella asfaltrallysprintevenemang i Horsbäck, lördag-söndag 27-28.4.2024. Många vägar på industriområdet kommer att vara avstängda under tävlingen.

Melulupapäätös_ETMKUA_2024.04

Ladda nerVisa

9.04.2024 / Annika Blomberg

Regionförvaltningsverket har beviljat Raseborgs stad vattentillstånd för att bygga en fiskväg till kraftverksdammen i Svartå fors. Svartå fors ligger intill Svartå slott och är det fjärde och sista kraftverket i Svartån innan Lojo träsk. De två lägsta kraftverksdammarna, Åminnefors och Billnäs, har redan fungerande fiskvägar, och regionförvaltningsverket beviljade vattentillstånd för Åkerforsens fiskväg i december 2023. “I och med fiskvägstillståndet för Svartå fors är drömmen om Svartån utan vandringshinder och vandringsfiskens återkomst till Karisåns vattendragssystem igen ett betydande steg närmare”, gläder sig Raseborgs stads projektchef Oskar Sjöberg

Planeringen av fiskvägen och erhållandet av tillståndet har varit en process i flera faser och tillståndsbehandlingen har tagit drygt ett år. Nästa steg är att koordinera och komma överens om fiskvägsplanerna med kraftverksbolaget, inleda konstruktionsplaneringsfasen och säkerställa den nödvändiga totala finansieringen. Byggandet av fiskvägen är planerad att börja tidigast år 2025. 

Tillståndsbeslutet för fiskvägen och byggandet av den är ett betydande steg i vandringsfiskens återkomst och ett av de viktigaste projekten i området. “Att få projektet att framskrida är en prestation som vi bara kunde lyckas med tillsammans med kommunerna i området”, säger Jaana Pönni, verksamhetsledare för LUVY. 

Nyttan av fiskvägen för flodpärlmusslan är betydande, eftersom laxfiskar fungerar som musslans mellanvärdar. Att de laxfiskar, såsom öring och lax, som vandrar i Svartån, kan fullfölja sin naturliga livscykel främjar också flodpärlmusslans fortplantningsmöjligheter. Byggandet av fiskvägar skapar också möjligheter till att utveckla turismen och företagsverksamheten samt att förbättra användningen av ån för rekreation. 

Tilläggsuppgifter: Projektchef Oskar Sjöberg 019 289 2529


28.03.2024 / Cynthia Moed-Ring

Publikation: Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2023

Samarbetet mellan kommunerna i Västra Nyland och Västra Nylands vatten och miljö (LUVY) gällande glesbygdens avloppsvattenhantering har pågått länge. LUVY har erbjudit avloppsvattenrådgivning åt invånarna i Västra Nyland redan i 14 års tid. Avloppsvattenrådgivningen har under årens lopp förändrats i enlighet med de rådande behoven. Efter det att övergångstiden tog slut år 2019, har man inom rådgivningen så småningom övergått till en upprätthållande rådgivning per telefon och e-post. Fastighetsvis rådgivning har i mån av möjlighet ännu förverkligats på invånarnas begäran.  

“Samarbetet kring glesbygdens avloppsvatten har hämtat värdefull information gällande situationen rörande glesbygdens avloppsvattenhantering i kommunerna. Nu är det dags för kommunerna att sätta igång med övervakningen av glesbygdens avloppsvatten samt att hitta verksamhetsformerna och riktlinjerna för det. Ett koordinerat glesbygdsavloppsvattensammarbete är viktigt även i framtiden, så att man genom utbyte av erfarenheter mellan övervakarna kan skapa en enhetlig övervakning i hela Västra Nyland”, kommenterar Lojo stads miljöinspektör Eija Kanninen

Under år 2023 tog man kontakt via rådgivningstelefonen eller via e-posten totalt 38 gånger, framgår det i den nyligen publicerade slutrapporten för år 2023. Rådgivarna deltog med en rådgivningspunkt på olika håll i Västra Nyland vid sju olika torgevenemang. I Kyrkslätt erbjöd man fastighetsvis rådgivning i utvalda områden samt förverkligade upprepad rådgivning åt fastigheter som tidigare erhållit rådgivning. Genom den upprepade rådgivningen nådde man 21 fastighetsägare och man förhöll sig positiv till kontakterna.   

Glesbygdsavloppsvattensamarbetet mellan LUVY och kommunerna i Västra Nyland fortsätter även år 2024. Rådgivning finns att få såsom under tidigare år per telefon eller via e-post. Systematisk fastighetsvis rådgivning förverkligas inte under år 2024. Rådgivningsmaterial finns att få vid många sommarevenemang i de västnyländska kommunerna. Rådgivarna nås också via rådgivningstelefonen 045 7750 7725 samt per e-post hajavesineuvonta@luvy.fi. Omfattande rådgivningsmaterial finns också på Vattnenskvalitet-sidorna.

Tillägsuppgifter:
Niina Hätinen
miljösakkunnig
niina.hatinen@luvy.fi
044 773 0018

Västra Nylands glesbygdsavloppsvattenprojekt strävar till, att främja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten i samarbete med kommunerna. Områdets 8 kommuner deltar i projektet som finansiärer: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet koordineras av LUVY. Projektet är en del av de västnyländska kommunernas glesbygdsavloppsvattenstrategi 2022–2026. Projektets finansiering kommer från områdets kommuner.

Logo: Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.


21.03.2024 / Barbro Österman
Bastufantast? Grillningsnörd? Frisimmare? Vad du än gillar erbjuder Västerudden med sin utsikt vid Lojosjön i Raseborg ett drömläge för fritidsboende, intygar stadens projekttrio skogsbruksingenjör Mats Wikström, marknadsföringskoordinator Martina Rosenqvist och mätningschef Roger Nyberg.

Det är inte varje år kommuner och städer bryter ut, röjer och förbereder nya strandtomter vid hav eller sjöar. Nu har Raseborgs stad brutit ut nya fritidstomter till färdiga byggplatser och byggt vägar på Västerudden och Bråtan i Svartå, precis på stranden till Lojosjön. De tre första byggplatserna har lagts ut för budgivning på webbplatsen huutokaupat.com och i början av juni återstår det att se hur högt priserna klivit.

–  Det här är nog kanske de finaste byggplatser för fritidsboende som erbjudits under hela Raseborgs 15-åriga historia. Byggrutorna finns färdigt inritade i stranddetaljplanen och vi har redan byggt huvudvägar till området, så att de nya fritidsboende bekvämt kan inleda med att grunda ett gemensamt väglag. Så det är mer eller mindre ”nyckeln i handen”, även om man själv först ska bygga det där drömfritidshuset dit nyckeln passar, säger stadens mätningschef Roger Nyberg skämtsamt.

Byggplatsernas startpris låg faktiskt på noll euro i auktionen, men efter publiceringen för cirka två veckor sedan har priserna redan tagit fart. Staden förbehåller sig rätten att förkasta anbud som inte når upp till den nivå som man kan förvänta sig av den här typens försäljningsobjekt. Totalt handlar det om 15 byggplatser på två olika områden i Svartå: 3 byggplatser på Västerudden som vackert sticker ut sin nos i Lojosjön, och 12 byggplatser på den ganska brant sluttande Bråtan, där röjningsarbetena och vägbygget är på slutrakan. Där kommer byggplatserna att placeras i två etage: en rad med egen strand precis nere vid sjön, och en rad längre upp i sluttningen, vilket garanterar en fin utsikt över området.

Stadens skogsbruksingenjör Mats Wikström har haft hand om områdets huggning och röjning och för det jobbet har han samarbetat med skickliga skogsarbetare och entreprenörer. De har en ganska svårfångad fingertoppskänsla för hur mycket träd som ska tas bort och hur många som ska sparas för att få en balanserad helhet. Hugger man för mycket blir det för kalt och lämnar man kvar alltför många träd ser man inte den fantastiska sjöutsikten.

 – Idén med att röja området och göra det vackert och snyggt underlättar såklart väldigt mycket för den som vill komma i gång med planerandet och byggandet så snart som möjligt. Dessutom är det mycket trevligare att sälja den här typen av byggplatser när man ser vilken otrolig utsikt som öppnar sig från byggrutan eller en eventuell framtida bastu, förklarar Wikström.

Marknadsföringskampanj för bättre synlighet
Staden ska för första gången göra en kampanj för försäljningen av den här typen av byggplatser. Här kommer stadens marknadsföringskoordinator Martina Rosenqvist in i bilden.

– Vi har ingen stor budget att röra oss med, så då får man vara lite påhittig i stället. Det här är ju en tusendollars chans att ge bud på ett verkligt drömläge vid Lojosjön, så det är kring det temat vi tänker bygga upp kampanjen, berättar Rosenqvist.

Att bjuda ut fina byggplatser för nya fritidsboende kan också ha andra gynnsamma effekter än att de ger staden klirr i kassan. I och med att många idag har möjlighet att distansarbeta, är det mycket sannolikt att dessa nya fritidsboende kommer att spendera betydligt mer tid på sina fritidshus än endast på sommaren. På så vis blir de deltidsboende raseborgare, som hämtar inkomster till lokala affärer, anlitar närbelägna tjänsteleverantörer och som ofta även blir delaktiga i byns eller stadsdelens gemenskap.

– Sådana här nya deltidsboende ska vi välkomna med öppna armar, de är guld värda för oss. För om de trivs i Raseborg, berättar de högst sannolikt om det för alla vänner och bekanta och kanske lockar hit ännu fler deltids- eller heltidsboende, resonerar Rosenqvist.

Den tvåspråkiga kampanjen kommer att rulla på sociala medier i slutet av maj och början av juni – och om budgeten tillåter utökar man synligheten till andra kanaler. Budgivningen för Västeruddens tre byggplatser tar slut i början av juni. Beroende på hur högt priserna har klivit, tas ärendet till behandling antingen i tekniska nämnden eller stadsstyrelsen, som fattar beslut om byggplatserna ska säljas enligt de anbud man fått in.

Och för den som är riktigt het på gröten och inte orkar vänta på att snön smälter på Västerudden har staden en färdig lösning:

– Om man redan nu vill rekognosera på Västerudden är den nya vägen till området öppen, så det är bara att åka dit och börja drömma om den perfekta grillverandan eller fiskeklippan. Dessutom finns det fakta om byggplatserna och vilka regler och bestämmelser som gäller för en stranddetaljplan på auktionssidan huutokaupat.com, säger mätningschef Roger Nyberg, som ansvarar för projektet.

Ifall någon missar den första chansen att få sin drömstugplats vid Lojosjön, kommer det en andra chans då Bråtans 12 byggplatser förhoppningsvis läggs ut för budgivning under hösten.


8.03.2024 / Carina Nyholm

Raseborgs stad har för uthyrning 2 bostäder på Prästängsgatan i Ekenäs.

2 r + k, 37 m², hyra = 619,30
2 r + k, 40 m², hyra = 638,55

Kontakta bostadssekreterare Carina Nyholm; tfn 019 289 2811.


7.03.2024 / Petra Louhimies

Regeringen har i samband med budgetförhandlingarna i höstas beslutat att rikta ett anslag på 80 miljoner euro till banavsnittet Köklax–Karis. Anslaget ingår i investeringsbilagan till regeringsprogrammet.

För Kustbanans avsnitt Köklax-Karis och Karis-Hangö har Trafikledsverket gjort en projektutvärdering. För banavsnittet Karis-Hangö har det gjorts en infrastrukturutredning.

Kustbanan har en central inverkan på utvecklingen av den regionala tillväxten och livskraften i Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Raseborg och Hangö. Den nuvarande Kustbanan betjänar fjärrtrafiken i Finlands tillväxttriangel i minst flera årtionden, samtidigt som det finns stark utvecklingspotential för lokaltrafiken på banavsnittet: områdets egna markanvändningskalkyler visar en 25-procentig ökning av antalet resor på banavsnittet Kyrkslätt-Karis fram till år 2050 jämfört med nuläget. Utöver detta hänför sig banan också till farleder kritiska för försörjningsberedskapen i Södra Finland och den så kallade Military Mobility.

Därför föreslår Kustbanearbetsgruppen att regeringsperiodens anslag på 80 miljoner euro ska i enlighet med de regeringsbeslut som redan fattats riktas till genomförandet av alternativ 2 (K-VE2) för utveckling av banavsnittet Köklax–Karis.

Enligt Kustbanearbetsgruppen erbjuder utvecklingsalternativ 2 den bästa möjligheten att utveckla fjärr- och närtågstrafiken på den nuvarande Kustbanan och ökar avsevärt banans tålighet mot störningar.

Kustbanearbetsgruppens ställningstagande mars 2024

Ladda nerVisa

Bakgrundsmaterial (på finska)


1.03.2024 / Petra Louhimies

Staden följer noggrant upp Statistikcentralens befolkningssiffror (extern länk) som berättar bland annat hur många som föds och dör i Raseborg, hur många som flyttar hit från andra kommuner och länder samt hur många som flyttar inom stadens gränser.

Statistiken för år 2023 har nyligen publicerats och vi kan igen se en positiv nettoflyttning! Det betyder att det till Raseborg har flyttat fler personer än vad det flyttat bort härifrån: inflyttare minus utflyttare, sådana som flyttat från/till andra kommuner i Finland och sådana som flyttat från/till ett annat land. De senaste fem åren har vi faktiskt varje år haft en positiv nettoflyttning, som du kan se i grafiken nedan.

Grafik, inflyttningsstatistik per år 2019-2023

Det är ändå inte endast in- och utflyttning som påverkar invånarantalet utan också hur många som föds till raseborgare och hur många som dör här. Det här kallas den naturliga befolkningsförändringen. Också i Raseborgs fall, som i så många andra kommuner har vi en negativ naturlig befolkningsförändring: det dör fler personer i Raseborg än vad det föds barn.

Eftersom inflyttningen inte lyckas kompensera den naturliga minskningen, blir hela befolkningsmängden lite mindre varje år. Vi är ändå mycket glada och stolta över den fortsatta positiva inflyttningen och välkomnar alla nya raseborgare!

Och ”slutsiffran” då? 27 211 raseborgare per 31.12.2023.


27.02.2024 / Cynthia Moed-Ring

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) i samarbete med Raseborgs stad bjuder in alla mark- och vattenområdesägare längs Svartån, jordbrukare i området och andra intresserade till en fiskkväll vid Svartån. Evenemanget är en uppföljning till fiskkvällen som hölls den 31 oktober 2023, där man diskuterade och sökte svar på hur fiskar påverkar bland annat jordbruket.

Under fiskkvällen i mars kommer det att ges en lägesrapport angående planerna för fisktrapporna vid Åkerforsen och Svartåforsen längs Svartån. Vi får även höra de senaste resultaten från de redan byggda fisktrapporna vid Åminnefors och Billnäs, samt om resultat från fiskvägsräknaren och nedvandringsundersökningen.
För att stärka laxbeståndet i Svartån och förbättra livsmiljön för flodpärlmusslan har åtgärden med utplantering av laxfisk också föreslagits i vattendragsvisionen för Laxfiskarna till Karisån 2030. Under evenemanget kommer man att gå igenom planerna för utplantering av fisk och vilka lov som behövs för det i Svartån och dess sidobäckar. Vi går även igenom hur markägaren kan påverka utplanteringen av fisk och fisket. 

Var: Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis 
När: onsdagen den 20 mars 2023 kl. 18:00–20:00 (kaffeservering från kl. 17:30) 
För vem: Mark- och vattenägare längs Svartån, jordbrukare i området och andra intresserade. 

Under kvällen kommer följande ämnen att behandlas: 

 • Lägesrapport om fisktrappsbygget vid Åkerforsen och Svartåforsen 
 • Resultaten från utvecklingsarbetet och övervakningen av nedvandringen vid Billnäs och Åminnefors 
 • Behovet av tillstånd för fiskutplanteringar samt uppföljning av deras resultat 

Program och anmälning >>

Vid evenemanget närvarar representanter och experter för Laxfiskarna till Karisån 2030-vattendragsvisionen från Raseborgs stad och LUVY. 

Evenemanget kommer att genomföras så tvåspråkigt som möjligt: Talarna talar sitt modersmål, och skriftliga presentationsmaterial finns tillgängliga både på finska och svenska. Diskussionen mot slutet av evenemanget kommer att hållas på finska, men frågor och centrala innehåll i svaren kommer att tolkas till svenska för publiken på plats. 

Evenemangsplatsen rymmer cirka 80 personer – anmäl dig på förhand, senast söndagen den 17.3. Det kommer också att finnas kaffeservering under evenemanget. 

Välkommen att lyssna och diskutera om Svartån och dessa sidobäckar, fiskvägar och utplanteringar!  

Den vintriga Svartån i väntan på vårens ankomst. (LUVY / henna Björqkvist)

Tilläggsuppgifter: 

Annika Söderholm-Emas
områdeskoordinator
projektkoordinator
annika.soderholm-emas@luvy.fi
044 528 5019

Logo: Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto

MUSKALAT-projektet finansieras av Laxfiskarna till Svartån-visionens avtalsfinansiärer: Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Loppis och LUVY. Dessutom finansieras projektet av Ekenäs-Pojo fiskeriområde. Projektets totalkostnad är 172 714 €. Projektet får finansiering från Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program motsvarande 50 % av de förverkligade kostnaderna.

Laxfiskarna till Svartån-vattendragsvision: Svatråns vattendrag och dess tillrinningsområden är i gott ekologiskt tillstånd, flodpärlmusslans och laxfiskarnas naturliga livscykel är tryggad och rekreationsmöjligheterna i vattendraget har blivit mångsidigare.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.


23.02.2024 / Petra Louhimies

Uppdatering 26.2.2024

Vattnet från Ekerö fyller åter kvalitetsmålen och kokningsuppmaningen från fredag upphävs!


Meddelande från fredagen 23.2.2024

Vid rutinprovtagning har framkommit, att det i utgående vatten från Ekerö vattentag i Ekenäs fanns ca 2 800 cfu/ml heterotrofa bakterier. Mängden avviker från den normala nivån och utgör därmed en avvikelse från kvalitetsrekommendationerna. Koliforma bakterier, som skulle tyda på avföringskontaminering har inte konstaterats. Vattnet från Ekerö vattentag blandas med annat vatten i vattennätet, så det är svårt att säga exakt hur stora avvikelser från rekommendationerna det är fråga om för enskilda användare. Raseborgs vatten skickar ännu idag ut SMS om situationen till användare närmast Ekerö vattentag.

Användare i Dragsvik-Langansböle-Horsbäck-området uppmanas för säkerhets skull koka hushållsvattnet. Nya prov tas ännu idag och resultaten väntas bli färdiga under kommande måndag, 26.2.2024. Raseborgs vatten spolar också i ledningsnätet för säkerhets skull.

Ytterligare information ges måndagen den 26.2.2024.


13.02.2024 / Oskar Sjöberg
Kameran vid Svartåns fiskvägsmätare fångade ett fantastiskt ögonblick när laxen elegant rörde sig fritt genom Åminnefors fiskväg och strävade mot Billnäs, där de övre lekbäckarna lockar till lek. (LUVY / Juha-Pekka Vähä)

Fiskvägarna vid Åminnefors och Billnäs stängdes i slutet av november. Fiskvägarna var öppna i nästan sju månader. Under sommarens fiskvägsuppföljning observerades rekordantalet nästan 7 000 fiskar från Åminnefors fiskväg, varav 60 % passerade upp genom fiskräknaren. Även vid Billnäs observerades nästan 2 000 fiskar. De flesta av dessa var mörtfiskar, särskilt vimma och braxen, men det fanns även några stora laxarfiskar och havsöringar bland dem. För att påskynda återhämtningen av havsöringsbeståndet vill man göra utplanteringar. 

I fjol observerades tre exceptionellt aktiva vandringsperioder vid Åminnefors fiskväg. Den livligaste perioden var den 12–16 maj, precis under lektiden för vimmor, då nästan 3500 fiskobservationer registrerades. Under två dagar (13–14 maj) var antalet observationer över tusen fiskar per dag. De andra två aktiva vandringsperioderna vid Åminnefors fiskväg var den 25–27 maj (totalt 935 fiskobservationer) och den 8–9 juni (316 fiskobservationer). Mellan juli och september noterades cirka 300 fiskobservationer per månad, men i oktober var antalet endast lite över 100. Medan hösten fortskred svalnade vattnet snabbt och vintern kom tidigt. I november gjordes endast färre än tio fiskobservationer, även om det fanns vissa störningar i fiskräknaren och vissa fiskar kanske inte upptäcktes. 

I Billnäs noterades sammanlagt 1 914 fiskobservationer under övervakningsperioden, varav 76 % passerade upp genom fiskräknaren. I Billnäs var maj månad inte särskilt livlig när det gällde fiskobservationer. Över 40 % av observationerna noterades istället under september. Även i Billnäs observerades huvudsakligen mörtfiskar, särskilt braxen, men också en liten mängd laxfiskar noterades som vandrade uppåt via Billnäs fiskväg. 

Trots det rekordhöga antalet fiskobservationer från Svartåns fiskvägar är antalet laxfiskar som vandrar uppströms ganska litet. Från Åminnefors fiskväg registrerades 10 laxfiskar, varav hälften var laxar och hälften stora havsöringar. Den första observationen gjordes redan då fiskvägarna öppnades i början av maj när en havsöring vandrade nedströms via fiskvägen. Den sista observationen av laxfisk gjordes i slutet av november av en laxfisk som också rörde sig nedströms. Från Billnäs fiskväg gjordes endast 4 säkra observationer av laxfiskar som rörde sig uppströms. 

“Det lilla antalet laxfiskar är kanske en besvikelse, men ingen överraskning”, konstaterar projektchef Juha-Pekka Vähä. Orsakerna till det låga antalet uppströms vandrand laxfiskar beror på det svaga tillståndet för områdets laxbestånd och deras livsmiljöer. Mängden yngel av laxvandringsfiskar som planteras ut i Svartån är liten, laxsmolten (vandringsyngel) har varit i dåligt skick de senaste åren, och nedvandringens dödlighet är känd för att vara hög särskilt vid de övre kraftverksdammarna. Å andra sidan har det inte varit möjligt att plantera ut öringsyngel i Svartåns sidofåror de senaste åren. och Utan  utplanteringar går återhämtningen av öringbeståndet i Svartåns sidofåror långsamt och är för närvarande bara beroende av några få vandrande öringar. I Karisåns övre område har det genomförts ganska många ut planteringar varje år och öringbeståndet har återhämtat sig. Vi har kapacitet att plantera ut öring med ursprung från Karisälven och därmed återställa öringbeståndet även i Svartåns sidofåror, men vi behöver markägarnas godkännande för utplanteringarna, säger projektchef Juha-Pekka Vähä. 

För närvarande förhåller sig en del av markägarna skeptiska till återhämtningen av laxbestånden i sidofårorna. För att främja en positiv attityd anordnade LUVY en fiskkväll vid Svartån i september förra året. Målet med fiskkvällen var att hitta svar på hur fisk påverkar bland annat jordbruket.   

Svartåns fiskkväll 31.10.2023 >> 

Trots den långsamma återhämtningen av laxbestånden fortsätter arbetet med att förbättra vandringslederna och vattenkvaliteten i Svartån. I december erhöll Raseborgs stad ett vattentillstånd från regionförvaltningsverket för att bygga en naturlig fiskväg förbi Åkerforsens kraftverksdamm. I Billnäs i Svartå har också nedvandringsmöjligheterna för laxfiskar förbättrats och undersökts. En rapport om utvecklings- och forskningsarbetet gällande nedvandringen sommaren 2023 är under arbete. Resultaten ser lovande ut, men mer information kommer att tillkännages senare. 

Arbete för att återinföra vandringsfiskarna i Svartån görs i samarbete med områdets kommuner inom laxfiskarna till Karisån-vattendragsvisionen som koordineras av LUVY. Återhämtningen av laxfiskstammarna är kritisk särskilt för flodpärlmusslan, då laxfiskarna fungerar som mellanvärdar för flodpärlmusslan. 

Tilläggsuppgifter:  

Juha-Pekka Vähä
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

http://www.luvy.fi


8.02.2024 / Sonja Grönqvist

Raseborgs stad upplåter följande odlingsarealer på lega för fem år för jordbruksändamål. Anbud kan ges på följande åkerområden:

Åkerområden i Svedja

• basskiftena 220-02447-34, 220-01285-36, 220-01286-37, 220-01287-38 och 220-01288-39, vilkas sammanlagda areal är ca 26,3 ha.

Åkerområdena är insådda i flerårig grönträda.

Svedja, basskifte 220-02447-34 mfl.

Ladda nerVisa

Åkerområden i Vesterby (uppdaterat 21.2.2024)

• basskiftena 835-02596-49, 835-05996-54, 835-059997-55, 835-02601-54, 835-02603-56, 835-06000-58, 835-05998-56, 835-05999-57, 835-06001-59, 835-02607-60 och del av 835-04226-30, vilkas sammanlagda areal är ca 26,9 ha.

På basskiftet 835-05998-56 har EIF Discgolf två korgar och utslagsplatser som hör till en frisbeegolfbana.
På basskiftena 835-04226-30 samt 835-02596-49 har Österby sportklubb getts möjlighet att dra upp skidspår.
På en del av basskiftet 835-05998-56 har staden ingått ett planeringsreserveringsavtal med föreningen Alfa Omega Raseborg r.f.

Vesterby, basskifte 835-02596-49 m.fl.

Ladda nerVisa

Skriftliga anbud ska inlämnas till mätningsenheten, Raseborgsvägen 37,
10650 Ekenäs senast 28 februari 2024 kl. 14.00. Anbuden ska vara slutna och märkta ”Jordbrukslega”.

Anbudsblankett, jordbrukslega, Svedja, 2024

Ladda nerVisa

Anbudsblankett, jordbrukslega, Vesterby, 2024

Ladda nerVisa

Närmare information ges av stadsgeodeten, tfn 019 289 3820.

Anbudsblanketter kan också beställas från mätningsenheten, tfn 019 289 2526.

MÄTNINGSENHETEN


31.01.2024 / Barbro Österman

I Ekenäs ordnas den 21.2.2024 kl. 10-11 ett informationstillfälle om projektfinansieringsmöjligheter via Interreg Central Baltic-programmet. Under evenemanget presenteras programmet och dess mål av den nationella kontaktpunkten för Finland, Viola Mickos. Det kommer även finnas möjlighet till diskussion kring potentiella projektidéer och andra frågor.

Central Baltic Programme 2021-2027 är ett EU-program för gränsöverskridande samarbete i mellersta Östersjöområdet, vars mål är att understöda projekt som syftar till att lösa gemensamma utmaningar tillsammans och över gränserna. Regionerna som ingår i programmet är belägna i Finland (inklusive Åland), Estland, Lettland och Sverige.

Under programperioden 2021-2027 finns det möjlighet att söka medel för projekt inom fyra tematiska områden: innovativ affärsutveckling, förbättrad miljö och resursanvändning, förbättrade anställningsmöjligheter, och förbättrade offentliga tjänster.

Mer information om programmet och finansierade projekt finns på programmets hemsida.
Om du har frågor angående evenemanget eller Central Baltic-programmet kan du kontakta
Viola Mickos (Kontaktpunkt, Finland), tfn. 045 133 5854, viola.mickos@uudenmaanliitto.fi

Infotillfälle om Central Baltic Projektfinansiering.

19.01.2024 / Petra Louhimies

Det är igen dags att rösta fram årets raseborgare 2023! Vinnaren av titeln samt mottagarna av de andra Raseborgspriserna avslöjas i en prisceremoni i mitten av februari. Prisceremonin sänds också live via stadens Facebook-sida.

Utöver titeln årets raseborgare delas ut:

 • årets kulturpris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets idrottspris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets ungdomspris vars mottagare valts av ungdomsfullmäktige
 • årets hållbarhetspris vars mottagare valts av stadsutvecklingssektionen

Förhandsjuryn, bestående av representanter valda av stadsstyrelsen, i år styrelseordförande Anita Westerholm och styrelsemedlem Kati Sointukangas samt kommunikationschef Petra Louhimies har valt följande tre kandidater till omröstning:

Raseborgs julhjälp

Jenna Nyman, Jenna Ahlroth-Ragnell, Jannica Nyman, Jenny Romberg-Valkeapää

Raseborgs julhjälp hjälper familjer som på grund av olika livssituationer inte har råd med julklappar eller julmat. Till exempel kan fattigdom, arbetslöshet eller sjukdom förekomma i familjer. Sedan 2022 drivs julhjälpen, som startade 2015, av de ”fyra J:na”, Jenna Nyman, Jannica Nyman, Jenna Ahlroth-Ragnell och Jenny Romberg-Valkeapää.

Gruppen har varit i kontakt med företag, och privatpersoner har även fått donera till behövande. De har tagit emot varor och ordnat så att alla sökande, totalt 70 familjer år 2023, har fått hjälp till jul. Utöver det delar de ut gåvor till ensamma och behövande äldre. De gör jobbet helt frivilligt, vid sidan av sina egna vardagsjobb och familjer.

Sepi Sundman

Sepi Sundman är mångårig föreningsaktiv och känd bland annat som ordförande i Karis mentalvårdsförening Kaippari ry som 2022 fick Vuoden Pomppu-priset som Centralförbundet för mental hälsa årligen delar ut till en förening som utmärkt sig i arbetet för mental hälsa.

År 2023 gav Sundman ut en bok där han berättar om sina skeden inom musiken och arrangemanget av Faces-festivalen. Sundman är mångas stöd och trygghet, och en sann föreningsaktiv som man kan också hitta bakom ljudbordet vid olika evenemang.

Anne Ingman

Anne Ingman har gjort Helene Schjerfbeck-temaguidningar i Ekenäs sedan 2009. Hon har förtjänstfullt lyft fram Raseborgs mest kända och konstnär skapat en mångsidig tidsresa för besökare genom att dyka in i Schjerfbecks liv och rollen som Helene på ett heltäckande sätt. Guidningarna och Annes roll som Helene har väckt uppmärksamhet under åren också i nationell media.

Omröstningen har avslutats 2.2.2024 kl. 12.00. Tack till alla som röstat!


16.01.2024 / Monica Österblad

Några dagar i tidsgaffeln 22.1–8.3.2024 kommer det att flisas hyggesrester vid Snäcksunds parkering, som en del av skötselplanen för Hagen-Ramsholmen. På Gåsören sprängs högstubbar, som en del av iordningställande av betesmarken.

Beslut_bulleranmälan_Skogen_Ramsholmen, flisning_2024

Ladda nerVisa


8.01.2024 / Petra Louhimies

Tågtrafiken mellan Hangö och Karis blir VR:s närtrafik den 8 januari 2024. H-tåget kommer också att trafikera till Helsingfors tre dagar i veckan.

Måndagen den 8.1.2024 börjar närtåget H sin trafik mellan Hangö och Karis med hållplatserna Hangö-Norra, Sandö, Lappvik, Skogby, Ekenäs och Dragsvik.

Se biljettpriserna och boka biljett på VR:s webbplats.

Direkt förbindelse mellan Hangö och Helsingfors tre dagar i veckan

30 fjärrtågturer stannar i Karis varje vardag. H-tågets tidtabeller betjänar passagerare med anslutningsförbindelser till både Helsingfors och Hangö.

På onsdagar, fredagar och söndagar kör H-tåget även direkt mellan Helsingfors och Hangö. H-tåget avgår från Helsingfors kl. 20.53 och anländer till Hangö kl. 22.45. Från Hangö avgår H-tåget kl. 20.05 och det anländer till Helsingfors kl. 21.53.

Du kan endast resa på H-tåget med en VR-biljett. Helsingfors-Karis är den första hållplatsen som du kan köpa en biljett till från Helsingfors, eftersom de tidigare hållplatserna (Böle, Alberga, Esbo, Kyrkslätt, Sjundeå) är stationer i HRT-området. Du kan inte resa på H-tåget med en HRT-biljett.

Biljetter till närtåget

Du kan köpa en närtågsbiljett i VR Matkalla-appen, på webbplatsen vr.fi, i stationernas biljettautomater och i R-kiosker. Du måste ha biljett innan du stiger på tåget. På VR:s närtåg kan konduktören påföra en kontrollavgift på 80 euro för personer som reser utan biljett.


8.01.2024 / Barbro Österman

Den andra upplagan av Raseborgs populära marknadsföringskampanj, Landskapskontoret, pågick under tiden 6-30.11.2023 och blev en riktig succé: kampanjen lockade över dubbelt så många deltagare som år 2022, vilket är ett ypperligt resultat. Tre lyckliga vinnare lottades ut genast efter kampanjens slut. Idén med kampanjen Landskapskontoret är att erbjuda människor en möjlighet att provbo i Raseborg genom att kombinera distansarbete med fina fritidsupplevelser i mångsidiga Raseborgs vackra och varierande stadsdelar och byar.

Vi är helt betagna av den mängd svar som rasslade in under kampanjen och verkligen nöjda med ett så fint resultat – mer än en dubblering är ju minsann inte fy skam. Kampanjen gav oss väldigt god synlighet och aktivitet i de digikanaler vi hade valt ut. Totalt fick vi in 1 025 svar, varav 934 var finskspråkiga och 91 svenskspråkiga. Även i år hade vi en öppen fråga i tävlingsformuläret, där vi bad deltagarna beskriva sig själv, sina jobb, fritidsintressen och varför de ville komma hit och distansarbeta. Och precis som ifjol har många skrivit långa, personliga och glädjande ingående svar om varför Raseborg intresserar som plats. Svaren ger oss såklart också väldigt intressant information om vilken enormt varierande skara människor och vilken bredd av olika yrkeskategorier som vill kombinera distansarbete och semester i Raseborg, berättar Raseborgs marknadsföringskoordinator Martina Rosenqvist, som står för kampanjens koncept och produktion. 

De tre vinnarnas yrken, bostadsorter och önskelandskapskontor är enligt följande:

 • En överlärare och forskare från Åbo, som håller online-kurser över hela världen, valde att distanssemestra i det personligt restaurerade stockhuset Skogshyddan Air i havsnära Skogby. 
 • En Sjundeåbo, som jobbar som forskningskoordinator inom personaltrivsel och -nöjdhet, ville testa på nostalgiskt och mysigt lantliv i Villa Dönsby en bit utanför Karis.
 • En Lahtisbaserad IT- och förändringskonsult inom industrin, som även skriver fackböcker valde att byta ut sitt hemkontor mot högklassiga och ombonade Nordcenter Golf & Country Club invid natursköna Pojoviken i Åminnefors.

Vinnarna har fått ett presentkort, som berättigar till 2–5 dagars distansjobbsemester. Vistelsen ska kvitteras ut inom ett år, men för att ge vinnarna en mer realistisk bild av hurdant Raseborg är under andra tider av året, är presentkortet inte giltigt under sommarperioden 15.6–15.8 eller under högtider och olika lov. Dessutom ska vistelsen gå av stapeln mellan måndag och fredag, så att folk faktiskt kan testa på att distansjobba här.

Att kampanjen igen gick så otroligt bra ger naturligtvis blodad tand, så ifall vi har resurser att fortsätta med en tredje rond nästa år, har jag idéer om hur vi kan vidareutveckla konceptet, säger Rosenqvist.

Tilläggsuppgifter:

Raseborgs stads marknadsföringskoordinator Martina Rosenqvist 
martina.rosenqvist@raseborg.fi, tfn 019 289 201628.12.2023 / Barbro Österman

De aktuella avgångarna under mellandagarna 27-29.12.23 och 2-5.1.24 hittar du på opas.waltti.fi. Tips: Spara sidan till startskärmen för en smidig tillgång till tidtabellerna!

Du hittar också tidtabellen i pdf format här


19.12.2023 / Oskar Sjöberg
Åkerforsens kraftverk. (LUVY / Henna Björkqvist)

Den 18.12.2023 har regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljat vattentillstånd för att bygga Åkerforsens naturenliga kraftverks fiskväg bredvid Åkerforsens energikraftverk. Åkerforsens kraftverk som är beläget invid Salo-Ingå-vägen är från havet sett det tredje kraftverket av fyra i Svartå ån, och har även den största fallhöjden. Åren 2018–2019 byggdes fiskvägar i de två första som en del av FRESHHABIT LIFE IP-projektet, i samarbete med områdets kommuner och kraftverksbolaget Koskienergia Koskivoima Ab. Vattentillståndet för Åkerforsen möjliggör att följande vandringshinder från havet till Lojo-sjön kringgås. Efter Åkerforsen är det bara Svartå-forsens kraftverksdamm som hindrar laxfiskarna från att stiga ända upp till Lojo-sjön och de strömmande vattendrag som finns ovanför.

Fiskvägsplaneringen och tillståndsprocessen för byggandet av Åkerforsens fiskväg har varit en process i flera etapper. Tillståndsbehandlingen tog lite över ett år. Det som gör tillståndsbehandlingen och beslutet exceptionellt är två parallella tillståndsansökningar för samma åtgärd för att underlätta fiskvandringen till fiskvägen förbi dammen. Förverkligandet av projektplanerna skilde sig dock anmärkningsvärt från varandra. Fiskvägen som planerats av Raseborgs stad, som erhöll vattenlovet, hade en 600 meter lång naturlik bäckfåra förbi kraftverksdammen, medan kraftverksbolaget planerade tekniska Borland-fiskväg skulle placeras inne i kraftverkets flottningstunnel.  

Den naturenliga bäcken skulle möjliggöra förutom fiskarnas vandring även deras existens året runt och förökning i bäcken. Det finns även planer för att grunda livsmiljöer för Svartå åns unika flodpärlmussla. På så vis skulle bäcken även ha andra betydande fördelar förutom ordnande av fiskvandringen.

Följande steg i projektet är att samordna fiskvägsplanerna och en överenskommelse med kraftföretaget, startande av byggnadsskedet samt att säkerställa den behövliga totalfinansieringen. Byggnadsarbetena av fiskvägarna startar först efter att finansieringen och byggnadsplanerna är klara, i nuläget ser det ut att ske tidigast år 2025.

– Tillståndsbeslutet för Åkerforsens fiskväg och byggandet av fiskvägen är ett stort steg framåt för att återinföra vandringsfiskarna till Karis ån och är ett av stadens spetsprojekt, berättar tekniska direktören Jan Gröndahl från Raseborgs stad.

Arbetet för att återinföra vandringsfiskarna i Svartån görs i samarbete med områdets kommuner inom laxfiskarna till Karis ån-vattendragsvisionen som koordineras av LUVY.

Tillståndsbeslutet för Svartå å väntas i början av år 2024. Framstegen för byggandet av fiskvägen är ett resultat av ett långsiktigt  och gemensamt vattenvårdsarbete tillsammans med områdets kommuner. 
– Vi lyckas tillsammans, gläder sig verksamhetsledare Jaana Pönni från LUVY.

Nyttan av fiskvägarna för flodpärlmusslan är betydande eftersom laxfiskarna fungerar som mellanvärdar för flodpärlmusslan. Framgången av en naturlig livscykel för de migrerande laxfiskarna, öring och lax, gagnar även flodpärlmusslans fortplantningsmöjligheter. Dessutom skapar förverkligandet av fiskvägarna möjligheter för utvecklande av turism och företagsverksamhet samt förbättrar hela vattendragets rekreationsanvändning.

Tilläggsuppgifter:

Oskar Sjöberg
Projektchef
Raseborgs stad
oskar.sjoberg@raseborg.fi
019 289 2529

Jan Gröndahl
Teknisk direktör
Raseborgs stad
jan.grondahl@raseborg.fi
019 289 2550

Juha-Pekka Vähä
Projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727


15.12.2023 / Barbro Österman

Samhällstekniska avdelningen informerar

Raseborgs stad har beställt en ny offentlig toalett som placeras i Stallörsparken i närheten av lekparken. Toaletten har nyligen levererats på plats, men den är inte ännu i bruk utan kommer att färdigställas nästa vår då den kläs in av en stål- och trästomme. En ramp byggs för rörelsehindrade.

Samhällstekniska avdelningen informerar när toaletten är klar att tas i bruk.12.12.2023 / Barbro Österman

Raseborgs stad har upplåtit strandområden för skörd av vass för utveckling av ersättande produkter för engångskärl och sugrör. Detta initiativ är en del av stadens engagemang för att främja hållbarhet och stöda miljövänlig företagsamhet. Skördearbetet kommer att äga rum på strandområdet intill Trollböle samt strandområdena kring Estholmen. Projektet är resultatet av ett spännande samarbete mellan en finsk entreprenör och ett svenskt företag, som ansvarar för produktutvecklingen.

Planen är att genomföra skördearbetet under vecka 50, förutsatt att väderförhållandena är gynnsamma. NTM-centralen har gett sitt samtycke till de planerade åtgärderna.

Inom Raseborg finns stora vassbevuxna vikar, vilket ger en riklig tillgång till råmaterialet i form av vass. Genom att upplåta strandområdena för skörd under vintern 2023–2024 strävar Raseborgs stad efter att främja utvecklingen av hållbara produktlösningar.

Vass är ett ekologiskt hållbart råmaterial som kan öppna upp för nya innovationer och företagsamhet, säger Juha Laiho, miljöinspektör på Raseborgs stad.

Ett hållbart utnyttjande av vassbestånden stöder inte bara företagsamhet utan även kommunens övergripande miljöarbete för klimatet och vattenvården.

Vassbestånden spelar en viktig roll i kampen mot klimatförändringar, eftersom de binder betydande mängder koldioxid från atmosfären. Dessutom hjälper skörden av vass till att avlägsna organiskt material, vilket minskar belastningen på våra eutrofierade strandområden och främjar vattenvården, berättar Laiho.

Tilläggsinformation:

Juha Laiho, miljöinspektör, 019 289 2369, juha.laiho@raseborg.fi


11.12.2023 / Barbro Österman

Sommaren 2024 inleds bete på den lilla holmen Gåsören, norr om Ramsholmen i Ekenäs. Innan kor kan påbörja betet där måste den kommande hagmarken och strandbetet iordningställas. Betesmarken har ingärdats hösten 2023 och snart står röjningen av Gåsörens träd- och buskbestånd i tur. Arbetet kommer att utföras vintern 2023–2024 när väderförhållandena är gynnsamma. Målet med gallringen är att skapa en öppen hagmark med ett glest trädbestånd.

Åtgärderna följer den skötselplan för Hagen-Ramsholmen som Nylands Närings-, trafik-och miljöcentral godkänt 2021. Projektet leds av Raseborgs stad och finansieras med hjälp av miljöministeriets livsmiljöprogram HELMI.

Vad är nyttan med projektet?

Gåsören är igenväxt och domineras av klibbal och ett ungt björkbestånd. Stränderna domineras av hög vass och sly. Målet är att skapa en mångsidigare miljö, som gynnar vadare och andra fåglar som föredrar lågvuxna stränder, berättar miljöinspektör Juha Laiho.

Hagmarkerna har minskat kraftigt under de senaste årtiondena, vilket har medfört att många arter som är beroende av hagmark har blivit hotade, däribland många insekter. Projektets huvudmålsättning är att stärka den biologiska mångfalden och gynna hotade arter.

Hagmarken med den parklika miljön förväntas också höja områdets landskapsvärde.

Tilläggsinformation ges av:

Helmi-projektet: miljöinspektör Juha Laiho, tfn 019 289 2369, juha.laiho@raseborg.fi

Trädröjningen: skogsbruksingenjör Mats Wikström, tfn 019 289 3834, mats.wikstrom@raseborg.fi


29.11.2023 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Espingsgränd är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 1 052 – 1 387 m² och priset är 20 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


29.11.2023 / Sonja Grönqvist

En egnahemstomt vid Kvarnvägen är möjlig att reservera. Tomtens storlek är 1 144 m² och priset är 23 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


17.11.2023 / Petra Louhimies

En äventyrsbana står nu klar i Pumpvikens parkområde i Karis. Banan som passar för hela familjen är ett resultat av Raseborgs första medborgarbudget och planerades tillsammans med gruppen som föreslog en uppgradering av Pumpvikens parkfunktioner.

Det finns flera lekparker som passar för små barn i Raseborg men den nya äventyrsbanan är för hela familjen, en plats där både barn och vuxna kan leka tillsammans, röra på sig och ha kul. I våra diskussioner med initiativtagarna blev det snabbt klart att vi ska satsa på någonting roligt för hela familjen, berättar Raseborgs stads parkchef Maria Eriksson.

Äventyrsbanan består av olika hinder och aktiviteter med cirka 20 meter lång linbana som säkert blir en favorit för barn i alla åldrar och för vuxna med barnasinnet kvar.

Pumpvikens äventyrbana med linbanan i mitten, i höstskrud

Nu när vädret kan vara ostabilt och det blir tidigt mörkt om kvällarna, blir det ingen officiell invigning av parken. I stället siktar vi blickarna mot en varmare och ljusare årstid och funderar på ett invigningsevenemang för våren 2024. Men banan är färdig och öppen så det är bara att ta en sväng till ”Pumppis” och testa, uppmanar trädgårdsmästare Tanja Liljeqvist.

Summan för den första medborgarbudgeten år 2022 var 50 000 euro och det vinnande förslaget samlade 181 av 581 röster.


2.11.2023 / Carina Nyholm

I Fiskars pågår saneringen av Gästerbyvägens bro. Brons räcken och andra konstruktioner i anslutning till bron förnyas.

Hela bro-området är en byggarbetsplats och bron får under inga omständigheter användas, även om det inte pågår något byggarbete på platsen.

Vi beklagar de olägenheter som det förorsakar de boende och aktörer i området.


13.10.2023 / Barbro Österman

Tekniska centralen informerar

Sanering av Stenåkersvägen har planerats under sommaren 2023 och är planerad att utföras under tiden 16.10 – 31.12.2023. Saneringen omfattar förnyande av vägbanan samt slingan och parkeringsområdet vid daghemmet. Lättrafikleden byggs ut till banvallens lätta trafikled på Stenåkersvägens sydsida.

Trafiken till gårdarna kommer som regel att förlöpa så gott som normalt under saneringen, men vid behov med hjälp av tillfälliga trafikarrangemang.

De praktiska arrangemangen på arbetsplatsen sköts av entreprenören Ralf Jung Ab, Robin Metsola.

Karta över sanering av Stenåkersvägen som utförs under hösten 2023.

29.09.2023 / Cynthia Moed-Ring

Underhåll av avloppsvattensystemet lönar sig att göra regelbundet under hela året, och är en viktig del av fastighetsskötseln. Det lönar sig att kontrollera avloppsvattensystemens skick och funktionsduglighet efter sommaren, före snön lägger sig.

Ett gammalt brunnslock i betong delvis täckt av mossa.

Korrekt skötsel av avloppsvattensystemet säkerställer skydd av närmiljön från luktolägenheter och från att driftsproblem ska uppstå. Nedan finns tips för att hålla avloppsvattensystemet i gott skick:

 1. Regelbunden granskning: Granska regelbundet avloppsvattensystemets olika delar, så som containrar, lock, rör och att det finns tillräckligt med flockningsmedel.
  Kolla även ute på fälten att ventilationsrören inte innehåller vatten och att de når upp ovanför snöytan.
  Saker att följa upp i minireningsverk är bland annat elektronik och pumpar, att det finns tillräckligt med flockningsmedel och att platsen för tömning fungerar och att det inte finns hinder i vägen.
 2. Följande av bruksanvisning: Läs och följ tillverkarens bruks- och underhållsinstruktioner.
  Undvik att sätta något i systemet som kunde orsaka stopp eller skador i rören, som till exempel oupplöst fett.
  Genom att följa instruktionerna säkerställer du goda förutsättningar för systemets funktion och förlänger dess livslängd så mycket som möjligt.
 3. Tömningar: Det är bra att följa med ansamlingen av sediment i brunnarna under alla årstider, även under vintern.
  Avskiljningsbrunnar bör underhållas genom tömning, antingen som förbehandling eller som de är, för att förhindra fast material från att transporteras ut i jordmånen.
  Många reningssystem kräver även tömning vid behov.
  Dessutom rekommenderas det att regelbundet kontrollera mindre avloppssystem på stugor, som infiltrationssystem eller avskiljningsbrunnar för små mängder tvättvatten, samt att rengöra slam vid behov.

avloppsvattenguide-sidan hittar du användnings- och underhållsinstruktioner för de vanligaste systemen för rening av avloppsvatten. Om du är osäker på funktionsdugligheten i din fastighets avloppsvattensystem, rekommenderas att du kontrollerar systemets skick och funktion tillsammans med en avloppsvattenrådgivare.
Rådgivare från Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) avloppsvattenprojekt svarar på gratis rådgivningssamtal: rådgivningstelefon 045 7750 7725 (tisdag och onsdag kl. 9 – 15)
och e-post hajavesineuvonta@luvy.fi.

Tilläggsuppgifter:

Kirsi Mansilla
projektarbetare, rådgivare
kirsi.mansilla@luvy.fi
050 535 4938

Projektet för glesbygdens avloppsvatten i Västra Nyland strävar till att främja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten i samarbete med kommunerna. Områdets 8 kommuner deltar i projektet som finansiärer: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet koordineras av LUVY och är en del av de västnyländska kommunernas glesbygdsavloppsvattenstrategi 2022–2026.

Logo: Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.


26.09.2023 / Barbro Österman

Längs banavsnittet mellan Hyvinge och Karis avlägsnas riskträd för att förbättra säkerheten. Arbetet inleds i slutet av hösten 2023 och målet är att avlägsna riskträden före slutet av 2024. Avlägsnandet av riskträd är en del av Trafikledsverkets projekt Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och avlägsnande av plankorsningar.

Träd och höga buskar avlägsnas från järnvägens skyddsområde för att förbättra säkerheten. Med järnvägens skyddsområde avses ett område som är beläget på båda sidor om järnvägen och sträcker sig 30 meter från mitten av det yttersta spåret.

”Genom att avlägsna riskträd förebygger man till exempel att träd faller på banan. Fall skulle orsaka betydande olägenheter för järnvägstrafiken”, berättar projektchef Harri Sakki om avlägsnandet av trädbeståndet.

Markägarna informeras separat per brev om avlägsnandet av riskträd. Avlägsnandet av träd och buskar medför inga separata kostnader för markägarna. Eventuella ersättningar för avlägsnande av trädbestånd avtalas separat med markägarna. 

Mer information:

I första hand tilläggsuppgifter om avlägsnande av riskträd: Kaj Grönqvist, markanvändningsdisponent, områdesdisponering för Södra Finlands banområden, tfn 040573 5226, kaj.gronqvist@rrm.fi

Ytterligare information om projektets framskridande: Harri Sakki, projektchef, Trafikledsverket, tfn 029 534 3211, harri.sakki@vayla.fi

Följ projektet

Karta över Hangö-Hyvinge-banan.
Källa: Väylävirasto

I Trafikledsverkets projekt Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar elektrifieras den 149 km långa enkelspåriga banan mellan Hyvinge och Hangö och säkerheten vid plankorsningarna på förbindelsesträckan förbättras.


26.09.2023 / Barbro Österman

Under hösten 2023 förnyar Västra Nylands räddningsverk anordningarna för befolkningsskyddslarm i Raseborg, Hangö och Ingå. I samband med det årliga underhållet byter man ut anordningarna i Hangonkylän koulu, Hangö brandstation, Ingå vattentorn och Karis brandstation. Dessutom installeras ett befolkningsskyddslarm i nya Tenala brandstation. Larmanordningarna byts ut till en ny och allt effektivare modell, varvid larmanordningarnas signalstyrka förbättras och ljudet av signalen täcker ett större område än tidigare. De nya anordningarnas underhållssäkerhet är även bättre än de förra. Installationsarbetet görs under vecka 39 och 40.

Den månatliga testsignalen ska höras starkare än tidigare

Invånarna i området och andra som befinner sig i närheten hör ändringen senast den första vardagsmåndagen månaden efter installeringsarbetet, då den månatliga, riksomfattande testningen av befolkningsskyddslarmen alltid ljuder kl. 12. Då hörs från larmanordningarna ett sju sekunder långt jämnt ljud. I samband med testningen kan man också höra ett inbandat meddelande: ”hälyttimien kokeilu, provalarm, testing sirens”.

Efter ändringen av larmanordningarna hörs testsignalerna i områdena med de nya larmanordningarna betydligt starkare och täcker ett större område än tidigare. Ändringen kräver inga åtgärder av invånarna, men det är bra att vara medveten om och komma ihåg detta när testsignalerna ljuder.

Befolkningsskyddslarmen varnar personer som rör sig utomhus

Med hjälp av befolkningsskyddslarmet kan man ge en allmän farosignal, till exempel om det finns farlig rök eller gas i luften som hotar invånarna. Den allmänna farosignalen är en oavbruten stigande och fallande ljudsignal som varar en minut. Då den allmänna farosignalen ljuder ska alla som befinner sig utomhus söka skydd inomhus. Inomhus ska du stänga dörrar, fönster och vädringsluckor samt stänga av ventilationen om det är möjligt. Faran över-signalen är en obruten jämn signal som pågår i en minut. Den meddelar att hotet eller faran är över. Mer information om den allmänna farosignalen

Befolkningsskyddslarmen är i första hand avsedda för att varna personer som rör sig utomhus. Signalerna från dem hörs alltså nödvändigtvis inte inomhus. Dessutom påverkar även terrängformerna, den bebyggda miljön och vädret hur väl larmen hörs. Befolkningsskyddslarmen täcker inte alla områden. Larmanordningarna är i första hand placerade på platser där det bor eller rör sig mycket folk.

En del av ett larmsystem med flera kanaler

Utöver den allmänna farosignalen som ges med hjälp av befolkningsskyddslarmet ges alltid ett varningsmeddelande, som läses upp på radion och visas på text-TV:s sida 112 samt vid behov som en löpande text i överkanten på tv-sändningarna. Varningsmeddelandet syns också bland annat på webbplatserna pelastustoimi.fi och 112.fi. Varningsmeddelandet skickas dessutom via appen 112 Suomi. Räddningsverken rekommenderar att alla installerar appen 112 Suomi på sina telefoner.

Inom Västra Nylands räddningsverks område finns omkring 80 befolkningsskyddslarm. Larmanordningarna förnyas och underhålls enligt behov. Räddningsverket kartlägger också om det finns nya bostadsområden som skulle behöva ett befolkningsskyddslarm.

Mer information:

Västra Nylands räddningsverk, signalmästare Juha Sundqvist


20.09.2023 / Barbro Österman

Billnäs 2,4 kilometer långa byväg blev färdig i augusti–september 2023. Den har planerats och genomförts i samarbete med Raseborgs stad, NTM-centralen i Nyland och Traficom.

För byvägen fick Hammarsmedsvägen och Billnäs parkväg ny beläggning. Hastighetsbegränsningen på byvägen varierar mellan 40 och 30 km/h.

På byvägen finns i mitten ett normalt brett körfält och på båda sidorna av vägen finns bredare vägrenar än vanligt. På byvägen kör man med motorfordon på mitten av vägen och cykeltrafiken samt fotgängarna använder vägrenen. I en mötessituation väjer bilarna till vägrenen, dock med beaktande av gång- och cykeltrafiken. Det dubbelriktade körfältet som reserverats för motortrafik är 3 meter brett och vägrenarna som i första hand reserverats för fotgängare och cyklister är cirka 1,5 meter breda.

Så här rör du dig på byvägen

1. Körlinjer: I en normal situation kör motorfordonen på mitten. Fotgängaren använder någondera vägrenen och cyklisten den högra vägrenen.

2. Möten: När två motorfordon möts utnyttjas vägrenen så att fordonen kan mötas tryggt.

3. Väjning: När en cyklist möter en fotgängare förflyttar sig cyklisten mot mitten av vägen. En cyklist som flyttar sig till mittfilen väjer för trafiken i mittfilen.

4. Kom ihåg: Möten med trafik i motsatt riktning ska vara trygga. Med motorfordon ska man förflytta sig till vägrenen endast om vägrenen är fri. Om andra användare befinner sig på vägrenen ska fordonet vänta tills trafiksituationen tillåter ett möte eller en omkörning.

Det byvägskoncept som utvecklats i Holland erbjuder en möjlighet att förbättra säkerheten för den lätta trafiken och erbjuder tryggare förhållanden för cyklister och fotgängare utan byggande av en separat cykelväg. Byvägen lämpar sig särskilt för platser där biltrafiken inte är särskilt livlig och där det inte nödvändigtvis är ekonomiskt lönsamt att bygga en separat cykelväg eller gångbana. Byvägen erbjuder en möjlighet att minska bilarnas hastigheter och öka trafiksäkerheten.

Byvägar är en relativt ny vägtyp i Finland och de har ännu inte implementerats i stor utsträckning. Byvägar har tidigare byggts i bl.a. Salo (Mathildedal), Hattula, Pyttis och på gränsen mellan Esbo och Vanda, och dessa lösningar följs upp på lång sikt. Samtidigt fortsätter de normala trafiksäkerhetsåtgärderna, såsom användningen av hastighetsbegränsningar och farthinder vid behov.

På Billnäs byväg kör motorfordonen på mittfältet. Fotgängaren använder någondera vägrenen och cyklisten den högra vägrenen.
Skyltarna på Billnäs byväg styr färden på vägen.

Mer information:
Raseborgs stad
Jan Gröndahl, teknisk direktör
tfn 019 289 2550
jan.grondahl@raseborg.fi


20.09.2023 / Monica Österblad

South West Motorsport rf ordnar rally (harrasteralli) i Prästkulla lördagen den 30 september, kl. 8-18.

Beslut_bulleranmälan_SouthWestMotorsport_9.2023

Ladda nerVisa

12.09.2023 / Carina Nyholm

I Ekenäs saneras Brunnsgatan under hösten 2023. Projektet omfattar hela Brunnsgatan, en del av Gustav Vasas gata och en del av Drottninggatan.

Saneringen omfattar förnyande av vägbanans bär- och ytlager, vatten- och avloppsledningar samt utbyggnad av dagvattenledningar.

Arbetet medför exceptionella trafikarrangemang som ändras i takt med att projektet framskrider. Vi beklagar de eventuella olägenheter som undantagsarrangemangen förorsakar.


8.09.2023 / Carina Nyholm

Katarinaskolans sanering startar i september, byggtiden är planerad till 20 månader. Entreprenadformen är delad underställd form.

Entreprenadavtal har ingåtts med följande företag:

– Uudenmaan Rakentaja-Talo Oy väljs till entreprenör för byggnadsentreprenad till sanering av Katarinaskolan i Karis då deras offert är förmånligast. Pris 6 282 000,00 euro.

– Sähkö-Sinssi Oy väljs till entreprenör för elentreprenad till sanering av Katarinaskolan i Karis då deras offert är förmånligast. Pris 951 000,00 euro.

-Ilmastointi C. Johansson Oy väljs till entreprenör för ventilationsentreprenad till sanering av Katarinaskolan i Karis då deras offert är förmånligast. Pris 953 600,00 euro.

– LVI-Palvelu Alanko Salminen Oy väljs till entreprenör för rörentreprenad till sanering av Katarinaskolan i Karis då deras offert är förmånligast. Pris 850 000,00 euro.

– Turun LVI-Instrumentointi Oy väljs till entreprenör för automatiseringsentreprenad till sanering av Katarinaskolan då deras offert är förmånligast. Pris 58 455,00 euro.

Stadsstyrelsen valde entreprenörerna 11.7.2023.


1.09.2023 / Petra Louhimies

I går, torsdagen den 31.8.2023 på eftermiddagen upptäcktes ett oljeutsläpp i Skuru hamn. Räddningsverket och sjöbevakningen bommade hamnbassängen och har under natten kunnat spärra av området samt skydda både egendom och strandområde. Staden följer med läget och arbetar just nu tillsammans med de ansvariga myndigheterna både med tanke på den akuta situationen och följdaktioner.

Följ med Räddningsverkets kommunikation på Twitter https://twitter.com/lupelastus


23.08.2023 / Petra Louhimies

Byvägen ska stå klar i augusti–september 2023. Vägen har planerats och genomförts som ett samarbete mellan Raseborgs stad, NTM-centralen i Nyland och Traficom.

Med hjälp av byvägen ökar säkerheten för lättrafiken.

Vy från Billnäs i höstskrud

Billnäs allén och Hammarsmedsvägen i centrum av Billnäs bruk omvandlas i slutet av sommaren till byväg.

En byväg innebär i praktiken att trafikarrangemangen på en redan befintlig gata eller väg ändras så att det i mitten av vägen reserveras en ca tre meter bred körbana för bilister och på vardera sidan om denna ca 1,5 meter breda vägrenar för lättrafik, berättar Tatu Troberg som är projektchef vid Raseborgs stad.

Byvägar, som lämpar sig särskilt väl för historiska och ofta tätt byggda miljöer, minskar körhastigheterna på ett naturligt sätt, vilket förbättrar säkerheten för bland annat fotgängare, cyklister och ryttare. Det görs inga strukturella ändringar i vägen, utan trafikarrangemangen genomförs med hjälp av skyltar och vägmarkeringar. Vägrenarna är alltså på samma nivå som vägen. 

För bilisterna märks förändringen främst i form av sänkt körhastighet. I stället för den tidigare hastighetsbegränsningen på 40 km/h är begränsningen på den några kilometer långa byvägen 30 km/h. Då bilar ska mötas utnyttjas vägrenarna, dock med beaktande av eventuell lättrafik.

Byvägskonceptet har utvecklats i Holland. I Finland har NTM-centralen utrett områden som skulle gagnas av en byväg och ett av dessa områden är Billnäs i Raseborg, var man undersökt trafikmängder och färdsätt. I Finland finns det redan byvägar bland annat i Mathildedals bruk, Pyttis, Hattula och Mänttä-Vilppula. Responsen från invånare, företag och turister har i huvudsak varit mycket uppmuntrande.

Tack vare den nya byvägen kan man alltså njuta av Billnäs bruksmiljö på ett ännu tryggare sätt.

– Byvägen i Billnäs är en fin fortsättning på Raseborgs målmedvetna arbete för att utveckla stadens cykelinfrastruktur. Tillsammans med Åvallen, Banvallen och Åsens cykelväg mellan Karis och Ekenäs främjar byvägen en smidigare och säkrare cykeltrafik för både invånare och besökare, gläder sig också Raseborgs turistchef Ville Vuorelma.


16.08.2023 / Monica Österblad

Ett fem minuters fyrverkeri kommer att hållas i samband med en bröllopsfest, utanför restaurang Fyren i Ekenäs. Pjäserna skjuts upp från en flotte. Fyrverkeriet är planerat till kl. 22:15, i samband med att Raseborgsfestivalen tar en liten paus för byte av artist.

Beslut_bulleranmälan_fyrverkeri_Fyren 19.8.2023

Ladda nerVisa

15.08.2023 / Nina Sointu

Personer som studerar i gymnasiet eller vid en yrkesinriktad läroanstalt kan ansöka om skolresestöd för kostnader till följd av dagliga skolresor.

Läs mer om skolresestöd och gör din ansökan på FPA:s sidor: https://www.kela.fi/skolresestod

Skolresestödet kan användas så snart eleven har skickat in en webbansökan till FPA och fått en elektronisk köprätt. Enligt lag kan resestödet tas i bruk tidigast 14 dagar innan stödperiodens början. I MittFPA måste du välja kollektivtrafik som färdmedel och Waltti som biljettförsäljare (Matkahuoltos biljetter fungerar inte för Bosse-trafik).

Så här tar du stödet i bruk till Bosse-kortet:

 1. Du måste ha köpt ett Bosse-kort (5 €) innan du börjar. Ditt kort måste vara personligt och registrerat i kundgruppen ”student”. Kundgruppen måste vara giltig vid köptillfället.
 2. Registrera dig och logga in på Walttis nätbutik (https://kauppa.waltti.fi).
 3. Använd stark identifiering vid inloggning.
 4. Lägg till resekortet du använder på ditt konto.
 5. Köp en periodbiljett och tryck på Se information om skolresestöd som beviljats ​​av FPA här -knappen.
 6. Välj Zon A och den beviljade perioden som du ska använda (14- eller 30-dagars stöd).
 7. Köp biljetten.

9.08.2023 / Petra Louhimies

Artikeln uppdaterad 16.8.2023 kl. 11.20

Vattenkvaliteten är nu normal vid Lappvik badstrand, avrådan från bad upphävs.

Resultaten från provet taget 14.8.2023 vid Lappvik badstrand i Hangö visar att badvattnet åter fyller kraven och avrådan från bad upphävs med omedelbar verkan.

Det verkar sannolikt att de dåliga resultaten som konstaterades förra veckan från flera stränder orsakades av väderförhållandena och det höga vattenståndet. Variationer i vattenståndet och kraftig sjögång kan påverka vattenkvaliteten överlag, vilket kan vara bra att komma ihåg också på övriga badplatser och stränder.


1.08.2023 / Petra Louhimies

I Finland sprids just nu högpatogen (mycket sjukdomsframkallande) fågelinfluensa på flera orter. Livsmedelsverket och lokalt Sydspetsens Miljöhälsa följer aktivt med situationen. Raseborgs stad förmedlar information från Sydspetsens miljöhälsa på denna sida samt vid behov via våra sociala kanaler.

Massdöd av vilda fåglar och enskilda döda rovfåglar i Hangö, Ingå och Raseborg ska anmälas till tillsynsveterinären.

Kontaktuppgifter till tillsynsveterinären:

 • Telefon: 040 135 9225
 • E-post: vet@symi.fi

Aktuellt

Det rekommenderas också att skydda eget fjäderfä noggrant. Om symtom på fågelinfluensa såsom minskad vatten- och foderkonsumtion eller äggproduktion observeras hos fjäderfä, ska tillsynsveterinären meddelas, se kontaktuppgifterna ovan.

Fågelinfluensan och människan

Fågelinfluensavirusen smittar inte lätt människan. Smittan kräver vanligtvis nära kontakt med en infekterad fågel eller deras sekret.

Fågelinfluensa har inte konstaterats smitta via livsmedel och det är inte nödvändigt att ändra på invanda vanor att använda livsmedlen på grund av fågelinfluensan.

Det finns ingen anledning att begränsa användningen av bär, frukt eller andra grönsaker på grund av fågelinfluensan. Det lönar sig att tvätta grönsaker och frukt före användning som vanligt. Undvik att äta synligt smutsiga bär.

Nyttiga länkar och mer information om fågelinfluensa


13.07.2023 / Maria Eriksson

På Furutorp badstrand har den 13.7.2023 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


10.07.2023 / Maria Eriksson

På Box badstrand har den 10.7.2023 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


7.07.2023 / Maria Eriksson

Nu har resterna av badhuset som brann ner till grunden den 27 maj städats bort.

Stranden har försetts med tillfälliga badhytter och informationstavla.

Planeringen av ett nytt badhus inleds på hösten.


30.06.2023 / Monica Österblad

Karis FBK ordnar dans på FBK-husets gård på Karisnatten, fredag 28.7.2023. Man får spela till kl. 24.

Beslut_bulleranmälan_Karis FBK_Karisnatten 28.7.2023

Ladda nerVisa

30.06.2023 / Maria Eriksson

På Hummeldal badstrand har den 30.6.2023 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


29.06.2023 / Monica Österblad

Medeltida rejvparty ordnas vid Raseborgs slott för femte gången. Musiken får hålla på till kl. 01.

Päätös_meluilmoitus_Retriitti 2023

Ladda nerVisa

29.06.2023 / Barbro Österman

Ansökningarna om företags- och projektstöd för landsbygden för EU-finansieringsperioden 2023–2027 har inletts i den förnyade e-tjänsten Hyrrä. Nu kan man ansöka om alla former av företagsstöd samt om projektstöd för investeringar i sammanslutningar, utbildnings- och informationsförmedlings-projekt.

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har i år 2,7 miljoner euro att dela ut till företags- och projektstöd. Beslutsfattandet och utbetalningen av stöden inleds stegvis under hösten 2023. De regionala NTM-centralerna och de lokala Leader-grupperna väljer ut de objekt som ska finansieras och ger råd om hur man ansöker om stöd. Finansieringsriktlinjerna för företags- och projektstöd finns på NTM-centralens webbplats.

Deadline för inlämnandet av ansökningar är 31.8.2023.


28.06.2023 / Monica Österblad

Pub Santa Fé i Ekenäs ordnar igen gårdsfest med livemusik 22.7.2023, kl. 18-23.

Beslut_bulleranmälan_Santa Fe gårdsfest_2023

Ladda nerVisa

28.06.2023 / Petra Louhimies

Rosk’n Rolls insamlingsbilar Otto och Romulus åker ut på sommarrunda i Västra Nyland. Bilarna tar avgiftsfritt emot metallskrot och farligt avfall från hushåll och fritidsboende. Turnén startar i Vichtis den 3.7 och slutar nästan 40 hållplatser senare i Hangö den 19.7. 

Sommarturnéns hållplatser är valda speciellt med sommargästernas behov i åtanke. Insamlingsbilen Otto far emot farligt avfall såsom energisparlampor, lysrör, spillolja, oljefilter, ackumulatorer, målarfärg, lösningsmedel, kylar- och bromsvätska, bekämpningsmedel, råttgift och städkemikalier. 

Man får inte blanda olika slags farligt avfall med varandra. Det är bäst att överlämna farligt avfall i originalförpackningen eller i en annan hel och tätt sluten behållare, där innehållet är tydligt angivet. Kom ihåg att stänga korkar och lock ordentligt. 

En kund får hämta maximalt 50 kilogram farligt avfall åt gången. 

Återvinn metallskrotet 

Avfallet överlämnas alltid direkt till insamlingsbilens personal. Det är inte tillåtet att lämna avfall på hållplatserna i förväg.  

Romulus-insamlingsbilen tar emot metallskrot motsvarande ungefär ett personbilssläp per kund. Till exempel cyklar, plåtstycken, metallrör och andra metallföremål tas emot i bilen. Elapparater passar däremot inte bland metallen. Elapparater kan föras avgiftsfritt till avfallsstationen för återvinning. 

Avfallsstationerna betjänar året om 

Farligt avfall, metallskrot och elapparater tas även avgiftsfritt emot året om på Rosk’n Rolls avfallsstationer inom ramen för öppettiderna. Avfallsstationerna i Borgå, Sibbo och Lovisa betjänar under sommarlördagar och Lovisa avfallsstation kan man dessutom besöka som självbetjäning måndag-söndag kl. 8–20. 

Det går också bra att föra hushållets farliga avfall till självbetjäningscontainrarna för farligt avfall samt till skåpen för farligt avfall, som finns på vissa servicestationer. 

Otto och Romulus-turnéns exakta tidtabeller och hållplatser finns i Rosk’n Rolls väggkalender och i Roskis-tidningen samt på adressen www.rosknroll.fi/sv/ambulerande-insamlingar. På samma adress finns mera information om avfallet som tas emot i samband med insamlingen, inklusive mängdbegränsningarna. Det lönar sig att bekanta sig med instruktionerna i förväg. Tilläggsinformation och anvisningar fås också via Rosk’n Rolls kundtjänst tfn 020 637 7000, vardagar kl. 8.30–15.30.  

Insamlingsbåten Otto turnerar i juli i skärgården i Östra Nyland. De ambulerande insamlingarna genomförs med avfallshanteringens grundavgift. 

Tidtabellerna för sommarturnén finns bifogade i PDF-filen nedan.

Sommarturnén, Västra Nyland 3–19.7.2023

Ladda nerVisa

27.06.2023 / Monica Österblad

Restaurang KW har som vanligt livemusik på Karisnatten, fredag 28.7.2023. Dessutom firar man 10 år, också med bänd, följande dag. På fredag får de spela till kl. 00:45, och på lördag till kl. 22. Motiveringarna finns i bullerlovet här nedan.

Beslut_bulleranmälan_KW_2023

Ladda nerVisa

27.06.2023 / Monica Österblad

Augustinatten flyttade till Stallörsparken, och spelar högst till 00:30, vilket är en kvart kortare än man hade önskat sig vid Bossa Nova.

Beslut_bulleranmälan_Augustinatten 2023

Ladda nerVisa

27.06.2023 / Monica Österblad

Hemma hos Greta spelar till kl. 24 i Bromarv skärgårdshamn.

Beslut_bulleranmälan_Hemma hos Greta_2023

Ladda nerVisa

26.06.2023 / Petra Louhimies

I Ekenäs centrum, längs Stora Kyrkogatan, genomförs veckan efter midsommar preliminära arkeologiska utforskningar. Utforskningarna är knutna till renoveringen av Stora Kyrkogatan, som planeras att genomföras 2023-2024.

Kvarteren kring Stora Kyrkogatan uppstod förmodligen i slutet av 1550-talet. Ekenäs gamla detaljplanområde är en fast fornlämning, så för renoveringen är det nödvändigt att utreda om det i dessa kvarter har bevarats strukturer, fynd eller kulturlager som belyser områdets historia. Utforskningarna inleds med provutgrävningar, som kommer att genomföras den 27–30 juni 2023. Ark-byroo Oy ansvarar för provutgrävningarna.

Mer information om provutgrävningarna: Ark-byroo Ab / Raseborgs stad.22.06.2023 / Monica Österblad

Fiskars Oyj fick bullerlov för sommarens tillställningar i festlokalen i Tröskhuset, och ska reda ut tillståndsbehovet i fortsättningen, genom att följa upp verksamheten med regelbundna mätningar. Invånarna i Fiskars informeras om tillställningarna via byns e-postlista.

Beslut_bulleranmälan_Fiskars Tröskhuset

Ladda nerVisa

22.06.2023 / Monica Österblad

Musiken får pågå i Stallörsparken, Ekenäs, till kl. 24 på fredag 18.8, och 00:30 natten mot söndag.

utdrag_miljo_och_byggnadsnamnden_14.6.2023__80_beslut_gallande_anmalan_enligt_miljoskyddslagen_11

Ladda nerVisa

21.06.2023 / Petra Louhimies

Utbyte av gatans strukturella skikt, uppgradering av gatans dränering och av den synliga delen av gatan för att överensstämma med den godkända gatuplanen. För närvarande omfattar projektet inte renovering av vatten- och avloppsledningar som förvaltas av Raseborgs Vatten. Saneringen pågår under perioden 26.6-11.8.2023.


19.06.2023 / Petra Louhimies

Över 900 röster lämnades in i omröstningen av årets satsning i Raseborgs medborgarbudget.

Naturens återställningsprojekt, ett förslag inlämnat av Raseborgs Natur rf. blev i omröstningen en klar publikfavorit med sina 201 röster. Återställningsprojekten handlar om att återställa grönområden närmare dess naturliga tillstånd.

– Det är ett stort mandat och jag är jätteglad över att just detta förslag vann. Eftersom beslutet har kommit från invånarna, känns det extra fint och verkligen som att det är raseborgarnas önskemål, berättar Solja Kvarnström, ordförande för Raseborgs Natur rf.

Rösterna mellan de åtta förslagen fördelades på följande sätt:

1. Belysta motionstrappor på lämpliga platser i Raseborg139
2. Fortsättning på gångbanan i Österby132
3. Reparation av trappan mellan Norra strandgatan och Väverigatan130
4. Ny brygga vid simstranden på Ramsholmen107
5. Uppgradering av olika parker på olika håll i Raseborg78
6. Utegym i Tenala86
7. Förnya planteringarna på Karis järnvägsstation33
8.Naturens återställningsprojekt på lämpliga platser i Raseborg201
Antal röster totalt906

Planering under 2023, förverkligande under 2024

För att i snabb takt komma i gång med planeringen, har Raseborgs stad och Raseborgs Natur rf redan hunnit med ett första gemensamt möte.

– Planeringen utgår ifrån att vi anlägger eller återställer grönområden närmare deras naturliga tillstånd för att gynna den biologiska mångfalden. Lämpliga åtgärder kan exempelvis vara att låta bli att klippa vissa gräsmattor regelbundet och i stället låta dem bli blomsterängar som slås en gång per år. Man sparar pengar och utsläppen blir mindre. Fjärilarna och humlorna tackar, berättar ansvarig parkchef Maria Eriksson.

–  Andra åtgärder kan vara att plantera sälg som är ett viktigt trädslag i naturen eller att täppa igen diken på torvmark som tidigare torrlagts för att återställa våtmarker till exempel Älgsjö i närheten av Storträsket i Västerby, fortsätter miljöchef Maria M. Eriksson.

– Åtgärderna görs i stadens regi men vi planerar tillsammans och anlitar sakkunniga. En viktig del av projektet är också informationsspridning och kommunikation – vi ser det som en jättebra möjlighet att samtidigt öka på kunskapen om varför ämnet är så viktigt och vad privatpersoner kan förverkliga på egna tomter och trädgårdar, fortsätter Kvarnström.

På stadens webbplats samt via sociala medier kan man följa med hur medborgarbudgetens vinnarförslag genomförs.


16.06.2023 / Petra Louhimies

Projektet Raseborgs å som startade 2018 har beviljats fortsatt finansiering för två år framåt, tack vare ett bidrag på 198 600 euro av NTM-centralen i Nyland. Det betyder att vi kommer att fortsätta arbetet på området runt Raseborgs å och därtill kommer projektområdet att utvidgas, berättar en nöjd projektchef Sara Vaskio.


Projektet Raseborgs å kommer i fortsättningen att heta Projektet Raseborgs Å och Snappertuna inre skärgård. Den nya projektperioden började genast 1.6 och fortsätter till 30 juni 2025. Arbetet sätter i gång med en uppdatering av åtgärdsplanen för hela området. I åtgärdsplanen karteras de kostnadseffektivt bästa åtgärderna för att nå målet. -Målet och principen är densamma som tidigare, vi jobbar på land för att minska näringsläckaget till havet, berättar Vaskio. Nytt för den här projektperioden är att vi kommer att utvidga området och arbeta också med åtgärder som särskilt berör skärgården.

Projektområdet 2023-2025 sträcker sig ända till skärgården i Snappertuna.

Stora grävarbeten har gjorts under vintern och våren vid Raseborgs å.

En av de riktigt stora åtgärderna vid Raseborgs å har varit dikningen av å-fåran. Målet med dikningen är att minska översvämningar på området. Dikningen, som utförts av det lokala dikningsbolaget görs på ett naturenligt sätt och det nästan 5 km långa tvåstegsdiket är nu klart.

-Tanken med ett tvåstegsdike är att man inte gräver ett djupt rakt dike, utan breddar å-fåran så att vattnet har mera utrymme. Den breda å-fårans översvämningsterrasser ska med tiden gynna den biologiska mångfalden och minska näringsläckage från åkrarna. Men miljöarbete i denna skala tar tid, vi får nog ännu vänta på resultaten och nu väntar vi på att naturen återhämtar sig, förklarar Vaskio.

En viktig del i den nya projektperioden är att följa upp de förverkligade åtgärderna. Många åtgärder har redan gjorts under den tid projektet verkat vid Raseborgs å, ett flertal vattenvårdskonstruktioner, som våtmarker och sedimenteringsbassänger har förverkligats, därtill har åtgärder gjorts inom jordbruket för att minska näringsläckage från åkrarna. I framtiden hoppas vi på att också skärgårdsborna fås aktivt med i projektet, säger Vaskio.

Forskare från Aalto universitet och Finlands miljöcentral följer upp tvåstegsdikningen. Här planteras lågväxt vide på översvämningsterrassen. Bild: Kaisa Väistilä

Tilläggsinformation:

Projektet är en del av miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd. Nylands NTM-central finansierar projektet med 198 600 euro. Programmets viktigaste mål är att minska näringsbelastningen till vattendragen och uppnå god vattenstatus i Östersjön.


14.06.2023 / Carina Nyholm

Ekenäs högstadieskolas tillverkningskök sanerades i sin helhet. Köket förstorades med en tillbyggnad på 128 m2. Planeringen startade i augusti 2021. Byggstarten skedde i juni 2022. Saneringen och tillbyggnaden var klar i början av juni 2023. Hela maskinparken förnyades. Köket producerar ca. 500-700 portioner per dag i dagsläge. Kapacitet finns att utöka portionsantalet. Ett nytt ventilationsutrymme byggdes på tillbyggnadens tak med värmeåtervinning.


9.06.2023 / Carina Nyholm

Förnyandet av Mikaelskolans yttertak är färdigt. Projektet har funnits med i byggnadernas grundförbättringsplan år 2023. Det gamla plåttaket har rivits och ett nytt falsat plåttak har monterats. Samtidigt som yttertaket byttes förbättrades konstruktionsdetaljerna.


8.06.2023 / Maria Eriksson

Sydspetsens miljöhälsa har för de större, s.k. EU-badstränderna fastställt badvattenklassificeringen inför 2023.För EU-badstränderna bestäms en badvattenklass efter varje badsäsong. Vid beräkningarna beaktas badvattenresultat från de fyra senaste säsongerna, dvs. i år resultat från åren 2019 – 2022 eller på basen av minst 16 prov. Badvattnet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredställande eller dåligt.Badvattenklassificeringarna efter badsäsongerna 2019 – 2022 för större badstränder i Raseborg.

KommunBadstrandBadvattenklass 2019Badvattenklass 2020Badvattenklass 2021Badvattenklass 2022
RaseborgCampingenTillfredsställandeTillfredsställandeBraBra
RaseborgGumnäsBraBraBraUtmärkt
RaseborgKnipanUtmärktUtmärktUtmärktUtmärkt
RaseborgSvedjaUtmärktUtmärktUtmärktUtmärkt

7.06.2023 / Monica Österblad

Ralf Ajalin Oy ska reparera bron över Borgbyån (Hamnvägen, Skuru; på privat väg, söder om Åbovägen). Arbetet utförs vardagar 19.6–31.10.2023, och innefattar rivning av gamla brokonstruktioner, pålning, och bygge av nytt brolock.

Päätös_meluilmoitus_Borgbynjoen silta_2023

Ladda nerVisa

6.06.2023 / Barbro Österman

Öppna byars dag hålls inkommande lördag, den 10 juni. Öppna byar är Finlands största evenemang, eftersom det ordnas mer än 600 evenemang i hela landet. På evenemangsdagen kan du ta en tur till byarna och delta i olika evenemang!

Öppna byar är en betydelsefull dag för finska byar. Uppskattningsvis mer än 100 000 besökare deltar på olika slags evenemang under en dag.

– Evenemangskartan ser väldigt bra ut och intressanta evenemang anordnas i byarna, från världscup i slangkastning och basturally till trailrunning. Helgens väder ser också bra ut, så det bjuds igen på en lyckad evenemangsdag, säger evenemangets nationella koordinator, Marianne Liitelä från Suomen Kylät ry.

torg, fiskars klocktorn, folksamling, blombukett

Öppna byars dag arrangeras redan för nionde gången i hela landet. Målet med dagen är att öka byturismen, ge stadsbor en gnista att flytta ut på landsbygden och lyfta fram byarnas mångsidiga aktiviteter.

Här hittar du alla evenemang på Öppna byar

I Raseborg uppmärksammas dagen av Byaforums medlemsföreningar, som anordnar följande evenemang:

 • Pojo-dagen – Byhändelse för hela familjen kl. 10-14
  Det finns mycket att se och uppleva för hela familjen. Musik, uppträdanden, loppis- och torgförsäljning, aktiviteter, utställningar.
  Pojo kyrkoby byförening rf, Pojo kyrkoby
 • Loppis för barn och torgförsäljning kl. 11-14
  Byns barn säljer loppisgrejer och självgjorda prylar.
  Fiskars Kyläseura ry, Fiskars torg, Åkerraden 1
 • Historiska personer i Gamla stan
  Runtom i Gamla stan i Ekenäs presenteras 16 intressanta historiska personer med kopplingar till staden. En introduktion till personen finns på elskåpen i Gamla Stan. För att göra det lättare att hitta personerna har föreningen Gamla Stan i Ekenäs publicerat en karta, som finns i föreningens broschyrlådor i Gamla Stan, till exempel på Basatorget. I samband med presentationen finns en QR-kod, som tar dig till föreningens hemsida där du kan hitta en längre introduktion om den historiska personen.
  Gamla Stan i Ekenäs rf., Basatorget, Ekenäs
  www.gamlastaniekenas.fi
 • Öppna Byars Dag och Sommartorg kl. 9-12
  Säsongens första sommartorg. Bekanta dig med olika sorters djur, t.ex. en orm (ca. kl. 10), höns och hästar som man får rida på samt andra smådjur. Ludde Lindholm uppträder med stämningsfull sång och spelar gitarr ca. kl. 9.30 och 10.30.
  Prästkullanejdens hembygdsförening r.f., Nitlaxvägen 12, Ekenäs
  www.prastkulla.fi/hem

2.06.2023 / Petra Louhimies

Under tiden 5-11.6.2023 lönar det sig att åka kollektivt i Raseborg!
Det är nämligen helt gratis att åka våra Bosse-bussar, vart än i Raseborg du vill åka, hur många gånger du än vill åka!

Kolla tidtabellerna och rutterna i vår nya reseplanerare opas.waltti.fi. Alla rutter som du hittar i planeraren är alltså gratis turer under första veckan i juni. Trevlig resa!

Bosse-trafiken inkluderar följande trafikanter:

 • Rolly
 • NTM-trafik inom Raseborgs område (Salon Tilausmatka, Linjaliikenne Kivistö)

Läs mer: raseborg.fi/bosse


31.05.2023 / Maria Eriksson

På lördag morgon den 27 maj nåddes vi av nyheten att Furutorps badhus brunnit ner till grunden.

När den tekniska utredningen är gjord kommer vi att städa upp stranden och hämta en tillfällig badhytt att badsäsongen kan köra i gång.

Vi återkommer med mera info efterhand.


26.05.2023 / Monica Österblad

Arbetet har påbörjats 25.4.2023, och beräknades vara färdigt senast 31.7.2023. Men eftersom man sedan beslöt göra uppehåll i arbetet under juli, kommer det att fortsätta under augusti.

Päätös_meluilmoitus_Långholmen_Nyström Oy_2023_elokuulle

Ladda nerVisa

25.05.2023 / Barbro Österman

Raseborgs nya laddningsstationer vid hamnen i Ekenäs, Predium och Sommaröstrand är nu officiellt invigda!

Vid stationen kan du låsa din cykel, ladda dina mobila apparater och e-cykelbatterier gratis, använda gratis wi-fi, pumpa luft i cykeldäcken och söka information om Raseborgs evenemang och tjänster på informationspekskärmen.

Stationerna har utvecklats och byggts med stöd från EU Interreg Central Baltic i samarbete med Stockholms region, Pargas och Kimitoön.

En av Raseborgs laddningsstationer för elcyklar finns invid Ekenäs gästhamn

Raseborgs stadsdirektör Petra Theman testar laddningsstationen


25.05.2023 / Barbro Österman

Byggstarten för nybyggnaden, som omfattar 359,9 m², gick förra våren. Den nya brandstationen byggdes på samma ställe, Kommunalhusvägen 2 a, som den gamla byggnaden. Projektet har färdigställts inom ramarna för budget och tidtabell.

Tenala brandstation

19.05.2023 / Cynthia Moed-Ring

Torsdagen 15.6. kl 18-20 blir det projektets balsamintalko i alkärret som är öppet för alla!
Mötesplatsen är vid Söllerödsvägen, parkeringsplatsen vid Flyets fotbollsplan.
Se närmare info om talkot i Facebook-evenemanget.

Målet med landskapsvårdsprojektet är att stärka naturens mångfald på lokal nivå i västra Nyland. Projektkonsortiet består av städerna Raseborg, Lojo och Hangö, föreningen Nylands friluftsområden och Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf. Finansiärer är miljöministeriets Helmi livsmiljöprogram och medlemmarna i konsortiet.

Invasiva arten jättebalsamin i kanten av naturkyddsområdets norra del (Foto: Kaisa Kauranen).

I projektet ingår 25 naturvårdsobjekt. Det största enskilda objektet är Flyets alkärr i Ekenäs, som är ett värdefullt naturskyddsområde. Från området avlägsnas två invasiva arter, jättebalsamin och blekbalsamin, som konkurrerar ut områdets naturliga flora. En grupp på fyra naturvårdare börjar arbeta i Flyet de närmaste veckorna. Arbetet kommer att pågå under hela sommaren.

Mer info om projektet här och specifikt Flyets alkärr här (enbart på finska).

Läs mer om invasiva arter här.

Jättebalsamin på natruskyddsområdets södra del. (Foto: Kaisa Kauranen).

Kontaktpersoner:
Jari Kurjonen, projektansvarig, 050 543 6578, jari.kurjonen(at)sll.fi
Kaisa Kauranen, projektkoordinaator, 050 556 8819, kaisa.kauranen(at)sll.fi

Jättebalsaminens frökapsel.


17.05.2023 / Monica Österblad

Syllarna på broarna kommer att bytas, och bron under syllarna slipas maskinellt och målas. Västerbybäckens trumma är planerad att bytas 10-12.6. Broarna repareras under juni-augusti. Arbetet görs huvudsakligen kvälls- och nattetid, på tågtrafikens villkor. Ralf Ajalin Oy har hand om projektet och kan ge noggrannare tidtabeller. Kontaktuppgifter finns i beslutet.

Beslut_bulleranmälan_Ralf Ajalin ratasillankorjaus ja rumpu 2023

Ladda nerVisa

16.05.2023 / Nina Sointu
Illustration, Bosse-buss

Raseborgs stad genomgår en gradvis reform av kollektivtrafiken. En stor förändring är digitaliseringen av kollektivtrafikens bakgrundssystem, när det riksomfattande biljettsystemet Waltti tas i bruk. Införandet av det nya systemet påverkar också väsentligt hur kollektivtrafiken planeras. Det digitala språnget tillåter bland annat utveckling av rutt- och tidtabellsplanering som stöds av aktuell trafikdata. Kollektivtrafiken fick ett nytt namn på våren och kallas nu för Bosse.

Den första etappen färdig i början av juni

Ett elektroniskt betalnings- och biljettsystem införs i den första fasen. Det innebär att kunden kan ladda ner en gratis Waltti Mobiili-applikation till sin telefon från Google Play och App Store. Waltti Mobiili-applikationen är kundens enklaste och närmaste biljettbutik, där man kan köpa enkelbiljetter, dagsbiljetter och periodbiljetter. Alternativt kan man beställa ett nytt Bosse-resekort från Waltti-webbutiken som öppnas inom de närmaste veckorna. Resekortet postas hem och efter det kan kunden köpa en periodbiljett eller ladda värde till sitt kort på nätet.

Biljetter kan också köpas från Luckan i Karis och R-kiosk i Ekenäs. Om försäljningsstart informeras senare.

Hitta fram med hjälp av en elektronisk reseplanerare

I framtiden kan du söka en lämplig bussförbindelse antingen i Waltti Mobiili-applikationen eller på nätet. Startpunkt, destination och tid anges i ruttguiden, varefter den föreslår befintliga förbindelser på kartan. Sommartidtabellerna träder i kraft 5.6.2023 och samtidigt lanseras den första versionen av reseplaneraren.

Förändringar i biljettprodukter

Samtidigt som sommartidtabellerna träder i kraft (5.6.2023) tas i bruk en fast prismodell för Raseborgs kollektivtrafik. Det betyder att priset är detsamma i hela området, oavsett resans längd. Samtidigt sänks biljettpriserna.

Försäljningen av Raseborgs stadsbiljett via Matkahuolto slutar 31.5.2023, biljetterna är giltiga tills 30.6.2023.

I bussen kan du betala din resa med kontaktlösa betalningsmedel och kontanter.


Om kollektivtrafikens förnyelse informeras på webbplatsen raseborg.fi/bosse och på sociala medier.

Vad är Waltti?

Waltti är ett riksomfattande biljettsystem för kollektivtrafiken, vars verksamhet idag sträcker sig till flera stadsregioner. Du kan använda Waltti-tjänsten inte bara på din egen ort utan även i andra Waltti-städer. Läs mera på https://waltti.fi/sv/framsidan/


15.05.2023 / Petra Louhimies

Raseborgs stad ger ut publikationen ”Guldet på vår gård” som berättar om gårdsträdens betydelse.

“Våra gårdsträd är en undervärderad skatt, ett intelligent
system, som skyddar oss mot sol och vind, motverkar översvämningar
och ger oss syre. Träden skapar inte bara en trivsam miljö för oss själva,
utan också ett hem för fåglarna och insekterna, som är livsviktiga för
naturens kretslopp…
I den här publikationen vill vi berätta om allt det som du
kanske inte visste om våra gårdsträd. Vi vill ge dig en inblick
i trädens magiska värld och locka dig att tänka efter, ifall du
en dag står inför valet mellan att hugga ner ett träd eller låta
det stå kvar. “

Välkommen på infotillfälle till Raseborgs museum

Onsdagen den 17.5 kl. 15-17 arrangerar vi ett info- och publiceringstillfälle på Raseborgs museum, Gustav Wasas gata 11. Under tillfället berättar stadsarkitekt Johanna Backas, miljöchef Maria Eriksson och ansvarig parkchef Maria Eriksson om gårdsträden ur sitt perspektiv. Under tillfället har du möjlighet att få med dig den pinfärska publikationen samt delta i vårt trädquiz. Tillfället är öppet för alla.

Grön parkbild med träd och solen som kommer igenom trädkronan. Guldet på vår gård - Det du inte visste om våra gårdsträd med vit text.

Visste du att en 25m hög skogslind producerar ungefär 1,7kg syre i timmen? Om du fäller trädet behöver du plantera 2700 nya träd för att producera samma mängd syre. 

Kampanjen syns också i Raseborgs bibliotek

Från och med den 17.5 kan du hitta publikationen i biblioteken i Raseborg. På många bibliotek kommer vi också ställa fram en mini-utställning om temat. Publikationen kommer också att distribueras till bl.a. fastighetsbolag. Senare under året kommer kampanjen få en fortsättning ute i stadsbilden på olika ställen.

Du kan delta

Du kan delta i kampanjen genom att ta en bild på ditt käraste gårdsträd och dela bilden på sociala medier med hashtaggen #guldetpåvårgård. På så sätt hjälper du oss att föra vidare det viktiga budskapet. Tack för din insats.


Publikationen och kampanjen är ett samarbete mellan flera olika enheter i staden bl.a. planläggningen, miljön, parken och muséet som alla tillfört sin sakkunskap och sitt perspektiv.


12.05.2023 / Monica Österblad

South West Motorsports rally 13.5.2023

NTM-centralen har givit bullerlov för rallytävling, på vägsträckor i Raseborg, Ingå och Lojo. Lovet (på finska) och kungörelsen finns på NTM-centralens sidor.


11.05.2023 / Cynthia Moed-Ring

Kom med på gemensamt skräptalko!

Var? – Samlingsplatsen är Ramsholmens parkering i Ekenäs (Snäcksundsvägen)

När? – Onsdagen 17 maj kl. 16-18

Vem? – Talko öppet för alla!
Ordnas gemensamt av WWF Finland, Håll Skärgården Ren, Roskaritarit samt Raseborgs stad.

Arrangörerna har all utrustning som behövs.
Till talkot kan man komma när som helst under talkotiden och delta så länge det passar en själv.
Det bjuds på smått ätbart och drickbart till deltagarna!

Anmäl dig till evenemanget här!
Anmälan görs så att arrangörerna kan anpassa utrustning mm till deltagarantalet, men även drop-in deltagare är välkomna!

Finn några fel. Vad hör inte hemma i naturen?

10.05.2023 / Oskar Sjöberg

Fiskevägarna i Billnäs och Åminnefors öppnades 2.5 för fjärde gången. Nu kan fiskarna igen stiga förbi kraftverksdammarna via fiskvägarna. Det som är nytt för i år att man förbättrat fiskarnas möjligheter att vandra nedåt tryggt förbi dammarna. Man följer också med noggrant under säsongen för att säkerställa att åtgärderna fungerar. Välkommen för att bekanta dig med fiskvägarna.

Laxfiskarna till Karisån – vattendragsvisionen 2030 för perioden 2022–2029 är ett nationellt sett betydande och omfattande samarbete, som har inverkan på hela vattendragets tillstånd samt regionens dragkraft.     

Läs mera på LUVY:s hemsida.


10.05.2023 / Carina Nyholm

Slutarbetet med sanering av Centralgatan fortsätter med asfalterings- och beläggningsarbeten. Tillfälliga trafikarrangemang i området. Samtidigt blir gårdsområdet bredvid Fokus klart.

Sanering av Pojo torg fortsätter under maj och målet är att arbetet ska vara klart i augusti. På området finns tillfälliga trafikarrangemang. Entreprenör är Ralf Jung Oy.

Centralgatan i Karis, flygbild


Sanering av Pojo torg


10.05.2023 / Petra Louhimies

Den uppdaterade servicenätsutredningen som koncentrerar sig på skolor och daghem presenterades i går kväll 9.5.2023 i Karis på Tryckeriteatern. Mikko Marja-aho från Tilakonsultit Oy presenterade utredningen för ca. 40 åhörare. På plats var också stadsdirektör Petra Theman, teknisk direktör Jan Gröndahl och bildningsdirektör Tina Nordman.

Utredningen behandlar Raseborgs skol- och daghemsnät från olika synvinklar och fungerar som bakgrundsmaterial när staden planerar sin verksamhet i framtiden och när beslut om tjänsterna ska fattas. Utredningen är alltså inte i sig bindande eller ett fattat beslut.

Bekanta dig med utredningen via följande länk:

Servicenätsutredning 05_2023 skolor daghem

Ladda nerVisa

9.05.2023 / Petra Louhimies

Ett moduldaghem med utrymmen för tre barngrupper tar form på Karjaan yhteiskoulus tomt! Byggnadens storlek är ca. 550 m2 och daghemmet ska vara inflyttningsklart i juni 2023.

Det var i mitten av december 2022 som stadsstyrelsen godkände anskaffandet av ett nytt moduldaghem med tre avdelningar till Karisområdet. Tekniska nämnden beslöt att upphandla daghemmet i mitten av januari 2023 och byggstarten på tomten skedde i mars. Och om endast några veckor ska daghemmet vara inflyttningsklart!

Vy på gården och moduldaghemmet i byggnadsskede

27.04.2023 / Barbro Österman

Insamlingsbilarna för avfall åker ut på vårturné

Insamlingsbilen Otto för farligt avfall och Romulus, som tar emot metallskrot, inleder sin traditionella vårrunda direkt efter första maj. I västra Nyland kör insamlingen igång i Högfors den 2 maj och slutar i Hangö den 24 maj.

Otto-insamlingsbilen tar emot farligt avfall såsom lysrör, spillolja, ackumulatorer, målarfärg, lösningsmedel och bekämpningsmedel. Av säkerhetsskäl är det bäst att det farliga avfallet förs till insamlingen i originalförpackning, alternativt i ett annat tätt slutet och helt kärl där innehållet är tydligt angivet. Till Otto-bilen kan man föra högst 50 kg farligt avfall per kund.

Till Romulus-bilen, som samlar in metallskrot, får man föra metallskrot motsvarande en släpvagnslast. Ombord på Romulus duger till exempel cyklar, plåtstycken, vedeldade bastu-ugnar (utan stenar) och metallrör. Däremot samlar Romulus inte in elapparater. Elapparater, allehanda metallskrot samt farligt avfall kan året om föras avgiftsfritt till avfallsstationerna för återvinning.

De ambulerande insamlingarna genomförs med avfallshanteringens grundavgift och är avsedda för hushåll och fritidsboende på området.

De exakta tidtabellerna för Otto och Romulus vårrunda samt anvisningar hittas på webbplatsen, i Roskis-tidningen som delades ut till alla hem i mitten av april samt i Rosk’n Rolls väggkalender. Det är inte tillåtet att lämna avfall på insamlingsplatserna i förväg. Tilläggsinformation och anvisningar fås vid behov även från Rosk’n Rolls kundtjänst 020 637 7000 vardagar kl. 8.30–15.30.

Se tidtabellerna och anvisningarna


21.04.2023 / Petra Louhimies

Snön smälter och våren framskrider med stormsteg. I och med det kommer också en stor mängd skräp fram i omgivningen – munskydd, godispapper och tappade vantar. Den vackra vårsolen lockar oss att gå ut och samtidigt kan vi göra naturen en tjänst och plocka lite skräp på vägen. Raseborgs stad uppmuntrar raseborgarna att delta i städtalkot!

Yle Västnyland talar med Ekenäs gymnasiums studeranden, lyssna här
Gymnasiestuderande plockar skräp i ett soligt Ekenäs

Kampanjen En miljon soppåsar

Yle startade 13.4 kampanjen En miljon soppåsar, vars syfte är att inspirera finländarna till att samla in en miljon påsar skräp från omgivningen. Kampanjen pågår i två månader och avslutas 14.6.2023 kl. 20.

Hur deltar man? Det är väldigt enkelt:

 1. Gå ut för dig själv eller tillsammans med ett entusiastiskt sällskap. Ta med dig en soppåse av valfri storlek och skydda dina händer med handskar.
 2. Samla det skräp du hittar i naturen i påsen. Se till att barn inte försöker samla farligt skräp såsom glasskärvor.
 3. Registrera de fyllda soppåsarna i räknaren som fungerar i realtid på adressen https://svenska.yle.fi/miljonsoppasar. Du kan registrera högst 30 påsar åt gången. Uppdatera sidan om du vill registrera fler påsar.
  Obs. Logga in med ditt Yle-konto för att registrera insamlade soppåsar.
 4. För soppåsen till ett insamlingskärl för blandavfall. Om ni är många som deltar i talkot tillsammans, kan ni samla ihop soppåsarna och föra dem till avfallsstationens insamlingspunkt för blandavfall antingen i Ekenäs eller Karis. Information om avfallsstationernas öppettider hittas här: Ekenäs / Karis.

Du kan följa vår verksamhet på stadens Instagram– och Facebook -sidor.

Se Ofta ställda frågor om kampanjen [här].


21.04.2023 / Cynthia Moed-Ring

Inom Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) nya VALUME II-projekt förbättras inom pilotområdena den naturenliga vattenbehandlingen och belastningen minskas på havsvikarna. Under projektets gång byggs tvåstegsdiken och våtmarker. Med konstruktionerna strävas efter att skapa bättre förutsättningar för lantbrukets verksamhet inför klimatförändringen samt att öka naturens mångfald.

Jordbrukets vattenhantering ökar även naturens mångfald. I bildens syns en våtmark.

Vid planeringen kombineras befintlig digital geodata med terrängkartering, så att de bästa platserna som är lämpliga för vattenbehandlingskonstruktioner kan hittas. Markkarteringar kommer att göras i Raseborg inom Totalfladans avrinningsområde invid Storängs- och Lillängsbäcken med sidofåror, i Sjundeå invid Bölebäcken samt i Kyrkslätt invid Jolkbyån.

Markägarna kommer att kontaktas då intresse finns för att göra utförligare planering av eventuella vattenskyddskonstruktioner tillsammans med markägaren. ”Markägare från andra områden får också gärna vara i kontakt med oss, om ni har bra platser för vattenskyddskontruktioner att erbjuda”, uppmuntrar vattendragssakunniga Katja Pellikka.

Tilläggsuppgifter:

Annika Söderholm-Emas
områdeskoordinator
projektkoordinator
annika.soderholm-emas(at)luvy.fi
044 528 5019

Katja Pellikka
vattendragssakkunnig
katja.pellikka(at)luvy.fi
050 475 4452

VALUME II-projektet förverkligas som en del av Kustvattenvisionen 2050 -arbetet som strävar efter att förbättra kustvattnens tillstånd. Ett sexårigt finansieringsavtal har gjorts tillsammans med kommunerna, med målsättningen att restaurera kustvattnen. Visionen finansieras för närvarande av Raseborgs, Sjundeås och Kyrkslätts kommuner. Projektet har fått finansiering från Miljöministeriets Program för effektiverat vattenskydd (NTM-centralen i Norra Österbotten, vattenhantering inom jord- och skogsbruket) 210 000 € för åren 20232025. Projektet tar slut 15.6.2025. 

Vattenskyddets effektiveringsprogram 2019–2023, som startades av miljöministeriet, är en betydande satsning på skyddet av vattnen: målet är ett gott tillstånd i Östersjön och inlandsvattnen.


14.04.2023 / Monica Österblad

Ekenäs-Tammisaaren MK/UA ordnar en rallisprint-tävling på Horsbäck industriområde. Mindre än 150 bilar beräknas delta. Enligt tävlingsreglerna får bilarnas ljudnivå inte överskrida 110 dB(A).

Päätös_melulupa_ET-MK-UA_Horsbäck rallisprint 2023

Ladda nerVisa

31.03.2023 / Petra Louhimies

Tiden för grannhöranden i samband med undantagslov, avgörande av planeringsbehov och byggnadslov förlängs från två till tre veckor (21 dagar). Ändringen är i kraft genast. Ändringen görs på grund av att leveranstiderna på posten har blivit längre och vi vill säkerställa att alla grannar hinner svara innan tiden gått ut. Tiden är tre veckor även för grannhöranden som skickas utomlands.

Avgiften för grannhöranden i samband med undantagslov slopas

Ett grannhörande kan skötas av dig som söker lov eller av staden. I samband med ett undantagslov är grannhörandet i fortsättningen gratis och staden sköter gärna saken för dig. Vi hoppas att ändringen skall minska antalet ofullständiga och felaktiga grannhöranden och försnabba processen när vi bereder avgörande av planeringsbehov och undantagslov.

Märk att avgiften för grannhöranden i samband med bygglov och tillstånd för miljöåtgärder förblir den samma som tidigare. Avgiften är 62€ per fastighet om staden sköter saken. Du kan också i fortsättningen delge grannen själv, då tar vi förstås inte betalt.

Vad är ett grannhörande?

Då man söker om undantagslov, bygglov samt vissa tillstånd för miljöåtgärder som t.ex. trädfällningslov, skall man i de flesta fall göra ett så kallat grannhörande. Grannhörandet säkerställer att de närmaste grannarna vet vad som är på gång på tomten bredvid och kan kommentera det vid behov.


Gå vidare till e-tjänsten med stadens alla protokoll för att hitta beslutet som gjordes i Planläggningsnämnden 1.3.2023.

Läs mer om planläggningens taxor på sidan Undantagslov och bedömning av planeringsbehov.

Läs mer om byggnadstillsynens taxor på sidan Byggnadstillsynens taxor.

Läs mer om miljöbyråns taxor på sidan Blanketter, taxor och tillsynsplan.


30.03.2023 / Monica Österblad

Beslut_bulleranmälan_Gebbelby_2023

Ladda nerVisa

Krossning får ske vardagar mellan kl. 7-19.


28.03.2023 / Barbro Österman

Kommunerna i Västra Nyland – Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis – vill tillsammans främja ett gott tillstånd i Östersjöns samt naturens diversitet. Skyddet av Östersjön har redan länge legat i centrum för det finländska naturskyddsarbetet. Då det gäller att förbättra tillståndet i kustvattnen i Östersjön bör man rikta och vidga blickarna mot restaureringsarbetet i tillrinningsområdena. Från tillrinningsområdena och källvattendragen rinner belastningen via åarna för att slutligen hamna i Östersjöns kustvatten.

Tillståndet i kustvattnet i Västra Nyland är det sämsta i hela Finska vikens kustvatten och massförekomster av alger förekommer årligen. Tillståndet i havet och kustvattnen kan inte förbättras med de nuvarande insatserna. Kustvattnens belastning härstammar huvudsakligen från den diffusa belastningen i tillrinningsområdena, speciellt då från jord- och skogsbruket. Klimatförändringen utgör ytterligare ett hot för att belastningen skall öka.    

Genom att minska näringsbelastningen i de åar, som utmynnar i havet, uppnår man betydande nytta med tanke på hela Östersjön. Ett skyddande av Östersjön, som startar från restaurering av källvattendragen, innebär ett effektivt restaurerande av tillrinningsområdena och som ett resultat av detta blir kustvattnen renare – enligt principen en å och en havsvik i taget.

Ytvattnens ekologiska tillstånd 2022

Ett starkt samarbete mellan kommunerna och övriga aktörer är en förutsättning för att restaureringsarbetet skall lyckas. Det regionala samarbetet och det stora kunnandet gällande skyddsarbetet i Västra Nyland utgör ett modellexempel. I Västra Nyland har man redan länge utfört framgångsrikt skyddsarbete inom tillrinningsområdena och man har inom området ett starkt lokalt stöd för det här arbetet. Kommunerna i Västra Nyland har tillsammans med Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) förverkligat samt förverkligar flera restaureringsprojekt, vilkas målsättning är, att säkerställa rena och livskraftiga närvattendrag för den lokala befolkningens, turisternas och företagens behov. Man satsar som egenfinansiering över en miljon euro på de gemensamma vattenskydds- och restaureringsåtgärderna. Mot den egna finansieringen ansöker man motfinansiering från olika finansieringskällor. Finansieringen av de gemensamma restaureringsåtgärderna har huvudsakligen samlats med hjälp av långsiktiga vattendragsvisionsfinansieringsavtal. Även områdets företag, fiskeriområden och lokala föreningar deltar i finansieringen. Dessutom satsar kommunerna själva på vattenskyddet såväl via projekten som på annat sätt.  

Säkerställandet av naturens diversitet och skyddet av vår värdefulla natur är självklara orsaker för att stöda vattenskyddet såväl då det gäller kustvattnen som källvattendragen. Vattenskyddet och rena vatten har betydelse även i ett bredare perspektiv såväl regionalekonomiskt, som för turismen, fisket samt människornas välmående. En ren natur och rent vatten är en konkurrensfördel för Finland i många avseenden.

Vattenskyddet har även kopplingar till anpassningen till klimatförändringen och kolbindningen genom exempelvis dagvattenkonstruktioner, fördröjning och lagring av vatten samt återställande av myrområden.

Vattnets kvalitet har betydelse

Genom att skydda vattendrag uppnår vi följande mål:

1. Naturens diversitet säkerställs
Såväl Östersjön som inlandsvattnen är viktiga livsmiljöer för många arter och deras ekosystem är mycket mångformiga. Ingen annan än vi finländare själva kan skydda Finlands natur.

2. De regionalekonomiska effekterna
Vattenskyddet har viktiga ekonomiska effekter för regionen. Ett rent vatten är en viktig resurs för många branscher allt från industrin till jordbruket och fisket. Rent vatten är ett livsvillkor för ett hållbart jordbruk och det inverkar således därför direkt även på den finska livsmedelssäkerheten och försörjningssäkerheten. Rena vattendrag har också en stark dragningskraft då det gäller turismen. Såväl inhemska som utländska resenärer söker sig allt mera till naturobjekt, där man kan njuta av vattendragens och strändernas skönhet och aktiviteter. Turismen har en viktig sysselsättande effekt inom området. Samarbetet mellan industrin och lantbruket, då det gäller minskandet av näringsbelastningen och skadorna på miljön samt säkerställandet av vattenskyddet, är ytterst viktigt ur såväl näringsidkarnas, kommunernas och medborgarnas synvinkel. Näringslivet har också under de senaste åren allt starkare lyft fram säkerställandet av naturens diversitet som en kritisk faktor då det gäller den stabila grunden för den ekonomiska lönsamheten och investeringsmiljön.

3. Människans välmående och rekreationsanvändningen av naturen
Såväl lokala invånare som turister söker avkoppling från naturen. Forskningsresultat visar, att vistelse i naturen har positiva effekter på människornas välmående. I de vattenskyddsprojekt, som förverkligats i Västra Nyland, har man i samtliga kommuner haft ett starkt stöd från lokala invånarna. Invånarna vill njuta av rena vattendrag och till exempel avlägsnandet av dammarna i de rinnande vattnen spelar en central roll för vandringsfiskarnas välmående men även sett ur rekreationsfiskets synvinkel. 

Regeringsprogrammets målsättningar:

Under den kommande regeringsperioden bör man säkra en långsiktig och förutseende finansiering till vattenskyddet och säkerställandet av naturens mångfald i hela landet. Speciellt bör man stöda och identifiera hela avrinningsområdets roll då det gäller att minska näringsbelastningen i Östersjön samt rikta finansiering för detta ändamål.

Man bör klargöra koordineringsansvaret mellan de olika förvaltningsområdena, då det gäller skyddet av Östersjön och det övriga vattenskyddet. Projektarbetet, som spritts ut mellan de olika förvaltningsområdena och den splittrade finansieringen försvårar märkbart ett övertygande och långsiktigt arbete för skyddet av Östersjön och dess tillrinningsområden.

Västra Nyland är genom sitt starka engagemang och målmedvetna arbetet med vattendragsvisionen ett utmärkt såväl nationellt som internationellt pilotobjekt, då det gäller att förbättra kustvatten från källflödena till havet!

I åtgärdsprogrammet för Nylands vattenvård 2022-2027 konstaterar man, att behovet för vattenskyddet i Nyland är ca 44 miljoner euro. Vi behöver ca 15 miljoner euro årligen för att uppnå betydande resultat då det gäller att förbättra tillståndet i kustvattnen och återskapa mångfalden i Västra Nyland.

Starkt engagemang inom området via vattendragsvisionerna

Exempel på projekt som lyckats i Västra Nyland:

I Västra Nyland utför man bl.a. arbete för den viktiga flodpärlmusslans levnadsförhållanden genom att riva vandringshinder i Svartån och i större utsträckning i Karisån samt genom att återskapa den naturliga livscykeln. Svartåns två fiskvägar har redan förverkligats med stöd av en omfattande grupp egenfinansiärer samt stöd från staten. Byggandet av två fiskvägar kostade ca 2,5 miljoner euro, av vilket områdets egenfinansiering utgjorde ca 50 %. Tillståndsbehandlingen för de två övre fiskvägarna är på gång och målet är, att komma igång med byggandet efter det att tillstånd beviljats. Kommunerna har förbundit sig med totalt ca 6 miljoner euro under perioden 2022-2029 för förverkligandet av fiskvägarna och återställandet av mångformigheten. Restaureringsarbete inom tillrinningsområdet har utförts i Karisåns övre del i Hiidenvesi sjö allt sedan 1990-talet och det arbetet fortsätter.

Det målmedvetna samarbetet mellan kommunerna inom Sjundeå å:s tillrinningsområde inleddes år 2019 och kommunerna har förbundit sig att finansiera arbetet med ca 900 000 euro under åren 2019-2024. Områdets företag och föreningar har dessutom finansierat projektet med ca 200 000 euro. Mot egenfinansieringen har man ansökt och fått betydande finansiering från statsförvaltningen.   

Tillsammans lyckas vi!


1.03.2023 / Petra Louhimies

Påverka framtidens Byabuss-tjänst genom att besvara enkäten senast den 19 mars 2023.

För området kring Raseborg har man planerat en förnyad Byabuss-tjänst som stöd till den offentliga busstrafiken. Byabussen skulle trafikera de olika byområdena i Raseborg, vilket skulle ge bättre tillgång till de olika bussturerna och tågförbindelserna samt bättre förbindelser till servicen i området kring Raseborg.

Verksamheten för byabussen har testats i Raseborg åren 2019–2021. Man har önskat att få tillbaka tjänsten och hösten 2022 har vi tillsammans med Raseborgs invånare vidareutvecklat tjänsten som en del av projektet Smart Countryside Mobility.

För att färdigställa tjänsten behöver vi ännu din hjälp – ge oss respons genom att besvara enkäten. Det räcker endast cirka fem minuter att besvara enkäten.

Länk till enkäten
På svenska: klicka här
På finska: klicka här

Enkäten är en del av projektet Smart Countryside Mobility där vi utvecklar tjänster för mobilitet och logistik för småvaror på glesbygden i Nyland. Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar projektet och det genomförs 1.6.2021–1.8.2023. Yrkeshögskolan Metropolia koordinerar projektet med yrkeshögskolan Laurea som projektpartner.  


Läs mer om projektet: www.metropolia.fi/smartcountrysidemobility (på finska)
Följ också projektet på LinkedIn: www.linkedin.com/company/77761209/ (på finska)


27.02.2023 / Petra Louhimies

Biljettpriserna för kollektivtrafiken i Raseborg sjunker betydligt i sommar, när det nya biljett- och betalningssystemet Waltti införs. Waltti-systemet upprätthålls av TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy, som är ett it-anskaffnings- och servicebolag som ägs av städer och stadsregioner.

Den största förändringen som systemet medför är att prissättningen ändras så att hela Raseborg utgör en zon för vilken resenären betalar samma pris oberoende av resans längd.

Nya, billigare priser och attraktivare biljettprodukter förväntas leda till en betydande ökning i passagerarantalet. I prissättningen har hänsyn tagits till olika passagerarkategoriers, bl.a. turisters, studerandes och pensionärers, behov.

De nya biljettpriserna som träder i kraft 5.6.2023 är:

kontant/
kontaktlös
betalning
resekort/mobildygn/
24 h
månad10 st. x värdecykelbarn
3,40 €3,20 €8,00 €60,00 € *32,00 €gratis7–16-åringar
-50 % **

Giltighetstiden för en enkel-/värdebiljett är två timmar och det är möjligt att byta från ett trafikmedel till ett annat under den tiden.

* Pensionärs- och studeranderabatt -25 % på månadsbiljett
** Barn under 7 år gratis

Från och med juni kan kollektivtrafikbiljetten för Raseborg köpas av busschauffören, vid ett serviceställe, via en mobilapplikation eller i Walttis webbutik och betalningen kan ske på flera olika sätt. Resekort kan köpas vid ett serviceställe eller beställas i webbutiken. Biljettprodukter som kan laddas på kortet är period- och värdebiljett. Dessutom kommer en reseplanerare som kan användas på mobilapparater samt via webbläsare att tas i bruk.

Vad ska Raseborgs kollektivtrafik heta?

Under våren kommer staden att informera om införandet av systemet samt om noggrannare tidtabell för detta på sin webbplats samt via sociala medier och lokala medier.

Men först och främst behöver vår kollektivtrafik ett passande namn! I Tammerfors används Nysse, i Åbo åker man Föli, men vad skulle vara ett bra namn för kollektivtrafiken i Raseborg? Raseborgare har säkert bra förslag och vi har precis öppnat en enkät där invånarna nu kan lämna in sina namnförslag. Stadsutvecklingssektionen väljer sedan namnet i slutet av mars, berättar informatör Petra Louhimies.

Tack till alla, som lämnat in namnförslag! Bland dem som gett namnförslag och uppgett sin e-postadress har vi nu lottat ut tre st. 10-resors resekort. Vi har informerat vinnarna personligen.

Enkäten är stängd. Tack till alla som lämnat in namnförslag!

Bakom allt detta ligger en stor reform av kollektivtrafiken

De nya biljettpriserna och systemet med en enda taxa grundar sig på en omfattande kollektivtrafikreform som planerats i flera år.

År 2019 fick Raseborgs stad status som myndighet i kollektivtrafikfrågor. Denna förändring innebär i praktiken att vi har rätt att fatta beslut om kollektivtrafiken (busstrafiken) i mycket större utsträckning än förut och detta ger oss naturligtvis mycket friare händer att utveckla den, gläder sig Raseborgs utvecklingschef Jennifer Gammals.

Bakom reformen ligger också den servicenivåutredning som genomfördes år 2021 samt stadens tydliga strategiska riktlinjer, i vilka principerna för hållbar utveckling, goda trafikförbindelser och kreativa kollektivtrafiklösningar tydligt lyfts fram.

Avsikten med servicenivåutredningen var att kartlägga invånarnas åsikter och erfarenheter av kollektivtrafiken. Utredningen stärkte vår uppfattning om hur kollektivtrafiken på vårt område borde utvecklas. Ett av dessa tydliga utvecklingsområden var just att göra biljettsystemet tydligare och billigare, säger persontrafiklogistiker Henri Nevakivi.

I och med Waltti går kollektivtrafiken i Raseborg in i en ny era. I och med en billig prissättning och attraktiva och lättanvända biljettprodukter hoppas vi att privatbilismen i högre grad ska ersättas med kollektivtrafik, fortsätter Nevakivi.


17.02.2023 / Monica Österblad

En trumma under järnvägen i Skogböle byts ut. Vid behov görs arbeten även kvälls- och nattetid. Bullerlovet har förlängts i två omgångar, senast till 30.11.2023.

Päätös_melulupa_Kuovilantie 2022_Ralf Ajalin Oy_pidennys 1.5-30.11.2023

Ladda nerVisa

7.02.2023 / Barbro Österman

Trafikledsverket börjar avlägsna riskträd längs banavsnittet Karis–Hangö våren 2023. Träd avlägsnas för att förbättra säkerheten. Avlägsnandet av trädbeståndet hänför sig till projektet för elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar.

På banavsnittet mellan Karis och Hangö kommer man att avlägsna riskträd i järnvägens skyddsområde. Avlägsnandet av riskträd inleds under våren 2023 och fällningen av träden pågår enligt uppskattning fram till slutet av 2023. Avverkningen av riskträd är en del av det pågående projektet för elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar.

Med järnvägens skyddsområde avses ett område som är beläget på båda sidor om järnvägen och sträcker sig 30 meter från mitten av det yttersta spåret. Träd och höga buskar måste avlägsnas från järnvägens skyddsområde för att förbättra säkerheten. Att träd faller på banan orsakar betydande olägenheter för järnvägstrafiken och genom att avlägsna riskträd förebygger man att träden faller.

”Vid behov kan man också bli tvungen att avlägsna träd från tomter som ligger på järnvägens skyddsområde. Vi inspekterar gårdsträden på tomterna enskilt på tomtägarens begäran vid avlägsnandet av trädbeståndet. Markägarna meddelas separat per brev om avlägsnandet av trädbestånd”, berättar projektchef Harri Sakki vid Trafikledsverket.

Som banhållare har Trafikledsverket rätt att avlägsna träd och höga buskar från järnvägens skydds-områden för att förbättra säkerheten. Trafikledsverkets avlägsnande av riskträd medför inga separata kostnader för markägarna. Eventuella ersättningar för avlägsnande av trädbestånd avtalas separat med markägarna.

Mer information:
I första hand tilläggsuppgifter om avlägsnande av riskträd:
Kaj Grönqvist, disponent, områdesdisponering för Södra Finlands banområden, tfn 040 573 5226, kaj.gronqvist@rrm.fi

Ytterligare information om projektets framskridande:
Harri Sakki, projektchef, Trafikledsverket, tfn 029 534 3211, harri.sakki@vayla.fi

I Trafikledsverkets projekt Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar elektrifieras den 149 km långa enkelspåriga banan mellan Hyvinge och Hangö och säkerheten vid plankorsningarna på förbindelse-sträckan förbättras. Följ projektet här (extern länk).


23.01.2023 / Petra Louhimies

Nu är det dags att rösta fram årets raseborgare 2022! Omröstningen pågår till 5.2.2023 kl. 23.59 och vinnaren av titeln samt mottagarna av de andra priserna avslöjas i en prisceremoni fredagen den 10.2.2023 kl. 11.00. Prisceremonin sänds också i år live via Facebook.

Utöver titeln årets raseborgare delas ut:

 • årets kulturpris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets idrottspris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets ungdomspris vars mottagare valts av ungdomsfullmäktige
 • årets hållbarhetspris vars mottagare valts av stadsutvecklingssektionen

Förhandsjuryn, bestående av fullmäktiges ordförande Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm och informatör Petra Louhimies har valt följande tre kandidater till omröstning:

Andreas Rönnberg

Andreas Rönnberg är mångårig tränare för BK-46 handbollsherrar samt ett av föreningens juniorlag (CF08). Rönnberg har under flera års tid engagerat sig i och utvecklat föreningens juniorverksamhet och skapat möjligheter för både flickor och pojkar att utveckla sig som handbollsspelare. Rönnberg har dessutom sett till att Karis återtagit platsen som handbollshuvudstad med herrarnas finska mästerskap, flera cup-guld och med internationella matcher som skapar synlighet för Karis och Raseborg både nationellt och internationellt.

Föreningen Gamla stan i Ekenäs rf.

Föreningen har engagerat invånare och andra föreningar i staden och arrangerat många publikevenemang med program såväl för invånarna som för gäster längre ifrån, till exempel Påskäggsjakten, Gamla stan lever, Mörka helgens pumpajakt och julkalendern. Utöver det värnar föreningen om omgivningen genom projekt som Projekt Fågelsången och insekthotell samt vassröjning. 

Marianne Liitelä

Som ordförande för Pojo kyrkoby byförening har Liitelä under flera års tid arbetat för att liva upp både Pojo kyrkby och också hela Raseborgs byar som helhet. Många utvecklingsprojekt i kyrkbyn har uppstått på Liiteläs skrivbord, men också t.ex. inrättandet av Raseborgs byaforum och andra initiativ och uttalanden, vars mål är att öka livskraften i alla byar i Raseborg. Liitelä uppmuntrar och inspirerar, förenar bybor och byns aktörer och utmanar byar att samarbeta för gemensamma mål.

Omröstning avslutad


23.01.2023 / Petra Louhimies

Nu är det dags att rösta fram årets raseborgare 2022! Omröstningen pågår till 5.2.2023 kl. 23.59 och vinnaren av titeln samt mottagarna av de andra priserna avslöjas i en prisceremoni fredagen den 10.2.2023 kl. 11.00. Prisceremonin sänds också i år live via Facebook.

Utöver titeln årets raseborgare delas ut:

 • årets kulturpris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets idrottspris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets ungdomspris vars mottagare valts av ungdomsfullmäktige
 • årets hållbarhetspris vars mottagare valts av stadsutvecklingssektionen

Förhandsjuryn, bestående av fullmäktiges ordförande Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm och informatör Petra Louhimies har valt följande tre kandidater till omröstning:

Andreas Rönnberg

Andreas Rönnberg är mångårig tränare för BK-46 handbollsherrar samt ett av föreningens juniorlag (CF08). Rönnberg har under flera års tid engagerat sig i och utvecklat föreningens juniorverksamhet och skapat möjligheter för både flickor och pojkar att utveckla sig som handbollsspelare. Rönnberg har dessutom sett till att Karis återtagit platsen som handbollshuvudstad med herrarnas finska mästerskap, flera cup-guld och med internationella matcher som skapar synlighet för Karis och Raseborg både nationellt och internationellt.

Föreningen Gamla stan i Ekenäs rf.

Föreningen har engagerat invånare och andra föreningar i staden och arrangerat många publikevenemang med program såväl för invånarna som för gäster längre ifrån, till exempel Påskäggsjakten, Gamla stan lever, Mörka helgens pumpajakt och julkalendern. Utöver det värnar föreningen om omgivningen genom projekt som Projekt Fågelsången och insekthotell samt vassröjning. 

Marianne Liitelä

Som ordförande för Pojo kyrkoby byförening har Liitelä under flera års tid arbetat för att liva upp både Pojo kyrkby och också hela Raseborgs byar som helhet. Många utvecklingsprojekt i kyrkbyn har uppstått på Liiteläs skrivbord, men också t.ex. inrättandet av Raseborgs byaforum och andra initiativ och uttalanden, vars mål är att öka livskraften i alla byar i Raseborg. Liitelä uppmuntrar och inspirerar, förenar bybor och byns aktörer och utmanar byar att samarbeta för gemensamma mål.

Klicka här för att rösta!

11.01.2023 / Petra Louhimies

I Raseborg godkändes i november en bilaga till stadens miljöskyddsföreskrifter, med regler och anvisningar om vatten från byggarbetsplatser.

De senaste åren har medvetenheten ökat om den negativa inverkan på miljön från skräp, partiklar och skadliga ämnen som spolas ut i vattendrag med dagvatten. Allt fler våtmarker byggs för att bromsa läckaget av näring från land. Också vatten från olika byggarbetsplatser kan förorsaka stor skada, även om vattenflödet är tillfälligt, berättar miljöinspektör Monica Österblad.

Grusväg med öppet dike
Erosionskydd saknas, partiklar spolas ut
Så här kan det se ut då erosionsskydd saknas, en stor mängd partiklar spolas i väg.

De nya reglerna som miljö- och byggnadsnämnden fastställt ska nu följas vid så gott som alla byggprojekt i Raseborg.

Det här betyder i praktiken att alla byggprojekt som påverkar ytvatten ska beakta de nya reglerna. De gäller hus- och markbyggen, rivningar och saneringar, sprängning, bergsborrning med mera, förklarar miljöchef Maria M Eriksson.

I korthet handlar de nya reglerna om att tänka efter innan man påbörjar ett projekt samt att göra upp en plan om projektet inverkar på ytvattnet.

 • Att tänka på innan projektet påbörjas:
  • Kan projektet förorsaka att partiklar (slam) eller andra skadliga ämnen (gifter, olja, skräp) spolas ut från området?
  • Vart, hur mycket?
  • Finns här känsliga vattendrag eller annan känslig natur som kan ta skada
  • Finns det dagvattensystem eller diken som kan stockas?

 • Om projektet kan inverka på ytvattnet: gör upp en plan. Det här kan behöva beaktas:
  • Hur minimera påverkan?
  • Rinner det vatten genom området, eller uppstår vattnet på området?
  • Kan man lämna en skyddszon av växtlighet nära vattendrag?
  • Behöver det byggas sedimenteringsbassänger eller annan filtrering?
  • Behövs erosionsskydd?
  • Behöver dagvattenbrunnar skyddas för att inte slamma igen?
  • Hur följer man upp att åtgärderna är tillräckliga?
 • Förverkliga skyddsåtgärderna innan projektet påbörjas. Till exempel:
  • Gör anvisningar/planera för placering av ytjordar, jordmassor (inte i närheten av vattendrag/diken).
  • Planera körrutter som undviker diken (eller bygg en torr överfart).
  • Undvik att komprimera hela området med tunga maskiner – marken absorberar då vatten sämre. Spara skyddszoner i närheten av vattendrag.
  • Bygg sedimenteringsbassänger, dammar och erosionsskydd i god tid.

Anvisningen gällande dagvatten för byggarbetsplatser finns på stadens webbplats. Längst ner på sidan finns också en länk till en finskspråkig guide med mera praktisk information.

Det kan också vara värt att ta en titt på miljöskyddsföreskrifterna, som trädde i kraft i mars 2021, och gäller alla som bor och verkar i Raseborg, med undantag för verksamhet som regleras av miljötillstånd. Här finns regler om bland annat oljecisterner, avlopp på glesbygden, småskalig återvinning av betongkross i markbyggnad, tvätt av fordon och båtar, med mera. Dessutom finns här regler om buller, något som tidigare fanns i städernas ordningsstadgor. De avskaffades för 20 år sedan och ersattes med ordningslagen, men de frågas fortfarande flitigt efter, tipsar Monica Österblad.

Att de nya reglerna och anvisningarna tas i beaktande i byggprojekt är ett samarbete mellan stadens olika enheter inom den tekniska sektorn. I praktiken kan byggnadstillsynen vid behov lägga med villkor i bygglov, samma gäller samhällstekniska enheten vid offertförfrågningar för markbyggnadsprojekt.

Både våra kollegor och projektansvariga som har funderingar kan vända sig till miljöenheten för att få råd och tips om hur man tar de nya reglerna i beaktande i sina byggprojekt, tillägger Österblad.


7.12.2022 / Petra Louhimies

Det är igen dags att nominera kandidater för årets Raseborgspriser 2022!

Priserna delas ut vid en prisceremoni i början av år 2023. Genom priserna uppmärksammar staden en person, förening eller organisation, som gjort en prestation eller gärning utöver det vanliga.

Staden delar ut följande pris:

 • ett kulturpris vars mottagare väljs av kultur- och fritidsnämnden,
 • ett idrottspris vars mottagare väljs av kultur- och fritidsnämnden,
 • ett hållbarhetspris vars mottagare väljs av stadsutvecklingssektionen
 • ett ungdomspris vars mottagare väljs av ungdomsfullmäktige samt
 • premierar Årets raseborgare som invånarna får rösta om i början av året 2023.

Invånarna har nu möjlighet att nominera kandidater till alla kategorier genom att skicka in förslag via denna blankett, senast den 19.12.2022 kl. 12.00.

Klicka här för att nominera en kandidat!

Samtidigt med Raseborgspriserna samlas också förslag på årets idrottsprestationer. Idrottsprestationer premieras enligt de principer som kultur- och fritidsnämnden slagit fast. Förslag på årets idrottsprestationer kan skickas in via denna länk. Se principerna nedan!

Principer för beviljande av idrottsstipendier

Ladda nerVisa


1.12.2022 / Carina Nyholm

Raseborgs stad hyr ut 2 lokaliteter vid Trafikcenter på Järnvägsgatan i Ekenäs. Byggnaden uppvärms med fjärrvärme.

Ena lokalen lämpar sig för restaurangverksamhet. Lokalen är 60 m2 stor. Månadshyran är 805,20 euro. Om hyresgästen är mervärdesskatteskyldig påförs moms, som för tillfället är 24 %. Inga köksmaskiner ingår. Kyl och frys finns.

Den andra lokalen lämpar sig för affärsverksamhet. Lokalen är 75 m2 stor. Månadshyran är 1006,50 euro. Om hyresgästen är mervärdesskatteskyldig påförs moms, som för tillfället är 24 %.

Hyresvärden står för: uppvärmningen, vatten, – och avloppsvatten, sophanteringen, skötsel av yttre områden, snöplogning, sandning, fastighetsförsäkringen och husets fastighetsteknik samt driftsunderhåll.

Hyresgästen står för: brukselen, till verksamheten hörande teknisk utrustning dess service och underhåll, myndighetslov som verksamheten kräver, försäkringar som har med verksamheten och egna inventarier att göra, lösa inventarier, utrymmets städning.

Mera information ges av fastighetschef Catharina Lindström, tfn 019-289 3985

Fritt formulerad ansökan inlämnas senast 9.1.2023 kl. 12.00 till e-post adress: anna.friberg@raseborg.fi. Till ansökan bifogas en kort beskrivning över hyresgästens tilltänkta verksamhet i byggnaden.

RASEBORGS STADS UTRYMMESFÖRVALTNING


22.11.2022 / Marika Stigell

Raseborgs stad begär in anbud för skötsel av gästhamnen för säsongerna 2023-2024, med möjlighet till option på ett + ett år (2025-2026). Anbuden inbegärs via upphandlingskanalen HILMA och bör vara inlämnade senast fredagen den 9.12.2022 kl. 12.00. Anbudsförfarandet är öppet. Del- eller alternativa anbud godkänns inte.

Antalet gästhamnsövernattningar är ca 3 000/säsong. I anbudet anges pris i % av gästplatsavgifterna. Förtöjningsavgiften är idag 20 €/dygn och för sidoförtöjning är avgiften 40 €/dygn. I priserna ingår mervärdesskatt. Avgift för el (5 €/dygn) uppbärs samtidigt och redovisas i sin helhet vidare till staden.

Beskriv den erfarenhet ni har av gästhamnsskötsel och/eller turism samt hur ni tänkt bedriva verksamheten, personalstyrka, skötsel av städning mm. Beskrivningen ska vara max en A4.

Ange också språkkunnighet. Vi förutsätter goda kunskaper i svenska och finska samt sätter värde på övrig språkkunskap.

Vid val av gästhamnsskötare beaktas följande faktorer:

 • Pris (60 p)
 • Erfarenhet, referenser och övriga krav i anbudsförfrågan (40 p)
 • Totalt (0-100 p)

Ur anbudet ska framgå anbudsgivarens FO-nummer samt e-postadress dit meddelande om beslut kan skickas. Raseborgs stad tillämpar beställaransvarslagen.

Tekniska nämnden utser gästhamnsskötare på sitt sammanträde den 13.12.2022.

Närmare uppgifter ger Kjell Holmqvist, kjell.holmqvist@raseborg.fi, tfn 019 289 3900.

Tekniska nämnden i Raseborg’

TN 15.11.2022 Anbudsförfrågan Gästhamnens servicefunktioner 2023-2026

Ladda nerVisa

Karta över gästhamnen

Ladda nerVisa

17.11.2022 / Petra Louhimies

I december 2022 ordnar Raseborgs Energi och Raseborgs stad två energikvällar för allmänheten. Syftet med energikvällarna är att belysa den aktuella situationen på elmarknaden och hjälpa invånarna att minska sin egen elförbrukning.

Tillställningarna ordnas onsdag 7.12 i Karis och torsdag 15.12 i Ekenäs. Programmet är det samma båda kvällarna, så du får samma information oberoende av vilken kväll du deltar.

I början av kvällen berättar Raseborgs Energi om bakgrunden till krisen på elmarknaden och om framtidsutsikterna. Osäkerhetsfaktorerna i fråga om elproduktionens tillräcklighet ökar risken för elbrist under den kommande vintern. Raseborgs Energi förklarar i vilka situationer eventuell elbrist kan uppstå och hur man agerar om så sker.

Raseborgs stad ger konsumenterna tips för att minska den egna elräkningen på både kortare och längre sikt. Dessutom presenteras framtida understöd med hjälp av vilka staten stöder hushållens stora elfakturor under våren 2023.

Presentationerna hålls båda kvällarna på båda språken. I slutet av kvällen har det reserverats tid för frågor och diskussion.

Nedan hittas närmare uppgifter om evenemanget samt anvisningar för hur man anmäler sig.

Var och när?

Karis 7.12
Västra Nylands folkhögskolas auditorium. Programmet börjar kl. 18.00
Västra Nylands folkhögskola, auditoriet
Pumpviken 3
10300 Karis

Ekenäs 15.12
Auditoriet på Raseborgsvägen 5. Programmet börjar kl. 18.00
Raseborgsvägen 5 (fd. sjukvårdsskolan), auditoriet
Raseborgsvägen 5
10600 Ekenäs

Program

17.30

Dörrarna öppnas, lätt servering

18.00                 

Elmarknaden i kris – varför och hur ser framtiden ut?
Frank Hoverfelt, VD för Raseborgs Energi

18.45

Eventuell elbrist inkommande vinter – varför och hur skulle det se ut?
Frank Hoverfelt, VD för Raseborgs Energi

19.15                 

Energibesparing på mindre och större sätt
Salli Ojala, hållbarhetskoordinator, Raseborgs stad

19.45                 

Aktuella understöd för höga elräkningar
Salli Ojala, hållbarhetskoordinator, Raseborgs stad

20.00                 

Tid för diskussion

Anmälan

Man bör anmäla sig till tillställningarna senast onsdag 30.11.

Man kan anmäla sig via anmälningsblanketten nedan eller genom att ringa kundtjänsten vid Raseborgs Energi.

Ring tfn 019-289 2400

Gå till anmälningsblanketten:

Karis 7.12.
https://link.webropolsurveys.com/EP/828BF8475AC17CD3

Ekenäs 15.12.
https://link.webropolsurveys.com/EP/2CFF40F7C53D42F5

Evenemangen på Facebook

Karis: klicka här
Ekenäs: klicka här


3.11.2022 / Petra Louhimies

Den kommande vinterns uppvärmningssäsong, som infaller ungefär mellan november och mars, kommer att vara utmanande i fråga om tillgången på energi, eftersom Rysslands krigshandlingar har orsakat problem med denna. Tillgången på energi under den kommande vintern påverkas dessutom av köldperioder och vindförhållanden, tillgången på nordisk vattenkraft, service- och driftsavbrott i produktionen samt efterfrågan på el.

Raseborgs stad förbereder sig på eventuella problem i anslutning till tillgången på energi under vintern på många olika sätt. Genom energisparande förebygger staden också det att elproduktionen inte räcker till att täcka förbrukningen.

– Det är mycket viktigt att alla aktörer – staden, företagen och invånarna – tillsammans förstår betydelsen av att spara för att vi ska kunna trygga tillgången på energi inom de allra mest kritiska verksamheterna, säger stadsdirektör Petra Theman.

Stadens egna åtgärder för energisparande

Raseborgs stad har redan länge vidtagit planenliga åtgärder för att minska på energiförbrukningen.

– I fråga om stadens verksamheter uppstår den största effekten på lång sikt, om man går vidare med förbättringar enligt stadens investeringsprogram. Enligt detta ska största delen av stadens lokaler kopplas till fjärrvärmenätet, gatubelysningen omvandlas till led-belysning och bl.a. solpaneler, andra energikällor, tilläggsisolering och automatik som minskar förbrukningen installeras i det äldre byggnadsbeståndet i samband med renoveringar. Förbrukningen har redan minskat med ca 10 % jämfört med förra året, berättar teknisk direktör Jan Gröndahl.

Flygfoto från Karis, över Pumpviken

Under den kommande vintern behövs dock också tillfälliga punktåtgärder. Raseborgs stad deltar i den nationella kampanjen Snäppet svalare (extern länk), som koordineras av statsbolaget Motiva. Inom ramen för kampanjen meddelar staden om åtgärder som vidtagits för att minska energiförbrukningen, utöver de redan tidigare nämnda åtgärderna.

 1. Förbrukningen (el, värme och bruksvatten) vid stadens fastigheter följs upp månatligen, som vanligt. Särskild uppmärksamhet fästs nu vid de fastigheter som omfattas av direkt elvärme; i dessa sänks inomhustemperaturen till 21 grader och målet är att också i övrigt minska elförbrukningen.
 2. Staden förbereder sig på att stänga alla elbastur i de lokaler staden besitter från december 2022 till utgången av mars 2023, om situationen med tanke på tillgången på el så kräver. Julbastur skulle ändå kunna förverkligas. Bastur finns i cirka 30 byggnader och användningen av dessa förbrukar mycket el. Staden följer hela tiden med situationen och kan vid behov ompröva beslutet i snabb ordning.
 3. Gatubelysningen dämpas vid lämpliga tider på ställen där det är tekniskt möjligt. Belysningen släcks inte helt på grund av att detta bara ger en liten besparing i elförbrukningen samt med tanke på trafiksäkerheten och den allmänna säkerheten.
 4. Under slutet av året ordnar staden tillsammans med Raseborgs Energi invånarmöten där det informeras om minskande av elförbrukningen, beredskap i fall av elbrist samt om andra frågor som gäller energiförbrukning och energistöd. Närmare information om tillställningarna ges senare.

Det är viktigt att också förbereda sig inför eventuella elavbrott

Utöver att spara el är det också aktuellt att förbereda sig inför eventuella elavbrott som problem med eltillgången i värsta fall kan orsaka under den kommande vintern, så som alltid.

– Vi är alla väl medvetna om vad den kommande vintersäsongen kan innebära med tanke på olika former av beredskap. Vi vill förbereda oss så väl som möjligt tillsammans med bl.a. Västra Nylands räddningsverk och Västra Nylands välfärdsområde, eldistributörerna och Raseborgs vatten, säger stadsdirektör Theman.

– Våra bekanta kanaler, dvs. webbplatsen, Facebooksidan (extern länk), som når den breda allmänheten, samt våra aktiva lokala medier, kommer också i fortsättningen att vara våra viktigaste kommunikationskanaler. Invånarmötena är ett bra tillskott till dessa. Dessutom har vi naturligtvis också andra sätt att nå invånarna, såsom skolornas Wilma-tjänst och vårt biblioteksnätverk, fortsätter informatör Petra Louhimies.


31.10.2022 / Petra Louhimies

Under våren 2022 samlade Raseborgs planläggningsenhet invånares syn på framtidens Raseborg genom en enkät samt 8 framtidsworkshoppar i olika delar av Raseborg. Projektet Raseborg 2050 ska utmynna i en utvecklingsbild för markanvändningen som är en slags långsiktig strategi.  Projektets invånardeltagande har ordnats i samarbete med FEMMA Planning Oy som också analyserat resultaten.

– Det är fint och exceptionellt att en stad tar med invånarna när man skapar en ny utvecklingsbild. Jag har nog inte hört om någon annan stad som gjort samma sak på den här nivån. Raseborg är verkligen i utvecklingens framkant och det är värt att vara stolt över, berättar workshopparnas fasilitator geografen Efe Ogbeide från FEMMA Planning Oy.

Unga raseborgare samlade kring Raseborgs karta och funderar kring Raseborgs framtid
Raseborgs framtid visionerades med hjälp av kartor i ungdomsworkshoppen för Raseborg 2050. Fasilitatorerna Milla Kallio och Efe Ogbeide i vänstra delen av bilden.

Raseborgarna skrev rubriker till Framtidsbladet

Framtidsprojektet engagerade invånarna: sammanlagt inkom 659 svar i Visa på kartan-enkäten och cirka 90 personer från olika delar av Raseborg deltog i framtidsverkstäderna.

Under verkstäderna fick deltagarna skriva sina egna rubriker i ”Framtidsbladet”. Övningen framkallade både skratt och applåder. I Bromarv kunde man i Framtidsbladet läsa om rekordinflyttning. År 2050 kommer ”Bromarvs invånarantal att fördubblas igen” och ”byskolan byggas ut”. I Karis var naturen och hållbarheten och de nya evenemangen stort i fokus. Där kunde man läsa om både trädplanteringstalko, skördefest och det högteknologiska företagsevenemanget ”RUSH”. I Svartå odlar man i framtiden nya former av närmat: ”Lokalodlade bananer på Svartå torg” och ”Rekordstor kaffeskörd i år”. Pojo funderade på hållbara nya fordon, hydrokapseltaxin och ny ekoby till Trollshovda. I Snappertuna blev det både ökat invånarantal och turism tack vare nya kryssningsfartyg som tar i land vid det upprustade slottet. I Ekenäs förutspådde man att Raseborg har de mest välmående byarna i hela Finland, så välmående att man lever längre och inte alls är i behov av sjukhus.

Raseborgs ungdomsfullmäktige och invandrarråd hade egna workshoppar. Ungdomarna önskade flera studiemöjligheter och universitet, samt evenemang som skulle skapa sammanhållning i hela Raseborg. Man önskade också ultralokala tjänster, som t.ex. små sjukhus i flera byar och roliga engagerande musikevenemang. Invandrarrådet önskade en gemensam idrottshall som skulle öka känslan av gemenskap, där både unga och vuxna kunde mötas. Man önskade fästa uppmärksamhet på tillgången till basservice och att bostadsområdena inte skulle bli alltför avskilda.

I enkät- och workshopmaterialet kan man hitta flera återkommande teman som engagerar raseborgarna. Intresset för hållbara lösningar, självförsörjning, närmat och småskalighet verkar förena många raseborgare. Att kunna röra sig mellan olika byar och stadsdelar ansågs viktigt även i framtiden. Vattenvägar och -anslutningar såg man som ett intressant komplement att utveckla på sidan om markvägar. Det kan också handla om en önskan att få bättre tillgång till havsområden och skärgården i Raseborg i framtiden.

Det verkar som att raseborgarna vill locka flera invånare till byarna, bygga ut och ha en levande naturnära glesbygd med närtjänster. Samtidigt ställer klimatmålen krav på samhällsstrukturen. Att öka infrastrukturen på glesbygden kan vara utmanande då det från statligt håll finns krav på att vara återhållsam med glesbygdsbyggandet och undvika en splittrad infra. Flera forskningar hävdar är att det är mer energieffektivt och hållbart att förtäta i stadscentra, än att låta glesbygdsområden växa. Bland annat dessa saker måste vi ta i beaktande och se flera olika perspektiv samtidigt när vi börjar forma utvecklingsbilden, berättar stadsarkitekt Johanna Backas.

I nästa steg skapas framtidsscenarier

Resultaten från invånardeltagandet kommer att användas i första hand till framtagandet av utvecklingsbilden. Under hösten 2022 går projektet in i en ny fas. Nu kommer invånarnas idéer kombineras med trender och prognoser som sedan sammanställas till olika framtidsscenarion.  

– I framtidsscenarierna tar vi i beaktande megatrender och prognoser, strategier och planer samt olika analyser och beräkningar. Det kan handla till exempel om megatrender gällande digitalisering och urbanisering, statliga eller lokala planer såsom ”Planen för främjande av cykling i Raseborg”, och analyser som befolkningsprognoser, berättar stadsarkitekt Johanna Backas.

Utvecklingsbilden som är en strategi för markanvändningen i kartformat, färdigställs under år 2023. Framtidsprojektets invånardeltagande har fått stöd av Sitra.

Arbetet med utvecklingsbilden kan följas på stadens hemsida: raseborg.fi/raseborg2050.

Fler framtidsrubriker och det övriga materialet från de enskilda verkstäderna kan läsas här: Raseborg 2050 – Utvecklingsbild för markanvändning – Raseborg

Tilläggsinformation:

Johanna Backas, stadsarkitekt, 019-289 3843

Pontus Högström, markanvändningplanerare, 019-289 3844

fornamn.efternamn@raseborg.fi


20.10.2022 / Martina Rosenqvist

Raseborgs stad ordnar ett informationstillfälle om Södra Vikens pågående entreprenad i Ekenäs.

Stadens representant informerar om projektet.

Tid: Torsdagen 3.11 kl. 15.00-17.00
Plats: auditoriet på Raseborgsvägen 5, 10600 Ekenäs.


14.10.2022 / Cynthia Moed-Ring
Dagvattenvåtmarken i Horsbäck renar vattnet innan det rinner ut i Dragsviksfjärden.

Den första delen av Horsbäck industriområdets dagvattenbehandlingslösning har färdigställts. Våtmarkslösningen består av tre bassänger, mellan vilka vattenströmningen fördröjs av trösklar, och i bassängerna finns näringsbindande växtlighet. Områdets jordmån bidrar därtill att vattnet filtreras till grundvatten.

Dagvatten från bebyggt och ytbelagt stadsområde innehåller skadliga ämnen, såsom näringsämnen och metaller. De ökande belagda ytorna bidrar till minskade vattenströmningar under torra perioder samt snabbare och rikligare vattenströmningar efter regn, i förhållande till obelagda ytor. De stora strömningsvariationerna förorsakar erosion i fåror, vattenskador samt minskar infiltrationen till grundvatten. Våtmarkshelheten ämnar lösa dessa utmaningar i Horsbäck. ”Våtmarkens byggnadsarbeten löpte bra och på basen av de första regnen verkar våtmarken fungera bra”, konstaterar Raseborgs stads gatuchef Fredrik Bäcklund, som ansvarar projektet.

Den byggda våtmarken behandlar vatten från ca 91 ha avrinningsområde och våtmarkens yta är litet över 1 ha. Horsbäcks dagvattenlösnings andra del byggs senare på industriområdets östra sida. ”Båda våtmarkskonstruktionernas förmåga att avlägsna näring, fasta partiklar och metaller från vattnet, kommer att följas upp med vattenprover”, berättar vattendragssakkunniga Katja Pellikka från LUVY.

Horsbäcks dagvattenlösning förverkligar Kustvattenvisionen 2050 -arbetet, som eftersträvar att förbättra kustvattnens tillstånd i Västra Nyland. Raseborgs kustvattenvisions pilotobjekt är Dragsviksfjärden, som är i försvagat ekologiskt tillstånd. Den byggda dagvattenvåtmarken är belägen på Dragsviksfjärdens avrinningsområde. Byggprojektet av Horsbäcks dagvattenkonstruktion koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Raseborgs stad har stått för självfinansieringen av projektet och NTM-centralen har finansierat projektet från programmet för effektiverat vattenskydd.

Tilläggsuppgifter:
Katja Pellikka
vattendragssakkunnig
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452


13.10.2022 / Petra Louhimies

På grund av världsläget blir den kommande vintern mycket utmanande med tanke på tillgången på energi samt priset på denna. Genom att delta i spartalkot garanterar vi att energin räcker till åt oss alla.

Raseborg deltar i den nationella kampanjen Snäppet svalare, som inleddes 10.10.2022. Vi kommer att publicera aktuell information om energifrågor under hela uppvärmningsperioden. Den första viktiga informationen kan du läsa i vår artikel som kommer att uppdateras kontinuerligt: Frågor och svar om energisparande.

Staden är tjänsteleverantör inom flera sektorer och förvaltar en enorm fastighetsmassa. Vi har arbetat långsiktigt för att effektivisera vår energiförbrukning. Vi följer noggrant med energiförbrukningen och har obemärkt redan förberett oss på många problem.

Utöver det normala energisparandet planerar vi nu punktåtgärder för den kommande uppvärmningsperioden. Staden vill föregå med gott exempel och uppmuntrar alla att delta inom ramen för sina egna möjligheter. Också små gärningar kan ge en stor effekt. Utmana din granne, din arbetsplats eller din hobbyförening!

Vilka saker oroar dig i fråga om energisparande? Ge respons här:
Kontakt – Raseborg

På webbplatsen för kampanjen Snäppet svalare ges tips för många situationer:  https://www.astettaalemmas.fi/sv


30.09.2022 / Sara Vaskio

Odlarträffen bjöd på information om precisionsgödsling, markskanning och tvåstegsdiken samt om regionens aktuella vattenskyddsprojekt. Träffens teman lockade över 30 deltagare till Fagernäs Gård i Snappertuna.

Tage Björklunds gårdsplan hade fyllts med bilar, medan arrangörerna och deltagarna hade samlats inne i maskinhallen, som för kvällen hade förvandlats till ett föreläsningsutrymme, med vit duk, videokanon, kaffebord, broschyrer och sittplatser. Utanför hallen på fältet stod kvällens höjdpunkt och väntade: fyrhjulingen utrustad med markskanner. 

Projektchef Sara Vaskio öppnade träffen inomhus och berättade om projektet Raseborgs å. Temat i år för projektets arbetspaket “vattenvänligt jordbruk” är precisionsgödsling – därav också temat för odlarträffen. Aktuellt inom projektet är pågående markskanningar på fem olika gårdar på Idbäckens område.

Emil Hästbacka, rådgivare på Nylands Svenska Lantbrukssällskap, berättade om hur precisionsgödsling gynnar både jordbruket och vattenskyddet: ”Tanken med precisionsgödsling är att få gödselinsatserna på rätt plats på åkern, alltså där det behövs” Hästbacka tipsade om att det även finns avgiftsfria satellitbilder tillgängliga, som kan hjälpa till med planeringen av precisionsgödslingen. 

Härefter ledde Hankkijas Mikael Lindroos deltagarna ut på fältet och presenterade den orange fyrhjulingen, som utrustats med markskanner av modellen SoilOptix Gammaspektrometer. Lindroos berättade att markskanningen utförs med 12 meter bredd mellan körspåren, då skannern kan avläsa marken med 6 meters stråle. I medeltal kan man med fyrhjulingen skanna ca 30-35 ha/dag.

Med markskanning kan man lätt identifiera variationerna i bördigheten på skiftena. ”Då behöver man inte längre gödsla och kalka lika mycket överallt på skiftet. Tanken med precisionsgödsling är att inte kalka eller gödsla jämnt överallt, utan man sprider tillsatserna enligt behov, vilket minskar övergödsling och därmed tjänar både miljö och natur, liksom skörden”, fortsatte Lindroos.

Mikael Lindroos, Hankkija, presenterar fyrhjulingen utrustad med markskanner för fältträffens deltagare. (LUVY / Henna Björkqvist)

Projektkoordinator Henna Björkqvist, berättade om Projektet LUMME, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Inom projektet planeras och verkställs våtmarker och tvåstegsdiken på jordbruksmarker, samt samlas och delas information om jord- och skogsbrukets vattenskydd, bla. genom att ordna öppna fältträffar till jordbrukare samt kvällsträffar till skogsägare.

Pasi Valkama, specialforskare på Finlands miljöcentral (SYKE), berättade mera ingående om nyttorna med tvåstegsdiken inom jordbrukets vattenhushållning. Ett tvåstegsdike är bra att anlägga på ställen där det finns risk för översvämningar, eftersom tvåstegsdiken kan råda bot på det, berättade Valkama. Publiken kunde med hjälp en nyutgiven tvåstegsdikesbroschyr [Tvåstegsdike – Vesientila] granska hur tvåstegdiken skiljer sig från ett konventionellt dike. Valkama berättade att undersökningar visat att tvåstegsdikenas översvämningsterrasser kan binda fasta partiklar och näringsämnen från vattnet, medan tvåstegsdiket därtill även gynnar den biologiska mångfalden.

Hankkijas Mikael Lindroos avrundade evenemanget, med att presentera programmet Cropline och hur man med hjälp av den kan tolka resultaten från markskanningen. ”Efter varje skanning erbjuder vi kunden ett 1-1,5h Teamsmöte, för genomgång av resultaten tillsammans”, berättade Lindroos.

Arrangörerna för fältträffen Projektet Raseborgs ås och Projektet LUMMEs representanter var nöjda med att publiken ställde många frågor om markskanningen och tvåstegsdikena, vilket tydde på engagerande ämnen. Niklas Hyvärinen från Snappertuna, som deltog i träffen, kommenterade kvällen på följande vis: ”Det var intressant med nya metoder om hur man får fram åkerns behov av näringsämnen.”

Text Henna Björkqvist, LUVY

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer. 


30.09.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Åkerkanten och Enbackagatan är möjliga att reservera. Tomternas storlek är 1 267 m² – 1 275 m² och priset är 23 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E:post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


28.09.2022 / Petra Louhimies

Workshoppen ”Framtidens trafiktjänster i Raseborg”, del 2 – förhandsmaterialet nu tillgängligt!

I slutet av augusti träffades ett antal fiskarsbor – såväl bybor som representanter för staden – för att tillsammans komma med idéer om framtidens trafiktjänster i Raseborg. Av förslagen som uppstod under workshopparna har prototyper utvecklats och nu är det dags att begära respons. Fungerar dessa preliminära modeller för trafiktjänsterna och hur kunde de förbättras ytterligare?

Tjänsterna har nu modellerats och utvecklats vidare till olika tjänsteprototyper som presenteras här: [klicka här]

Du kan bekanta dig med prototyperna på förhand och samtidigt ge respons oberoende av om du deltar i workshopparna eller inte. All respons är viktig för oss och responsen samlas in anonymt.

Välkommen att delta i workshoppar där du får vara med och utveckla framtidens trafiktjänster i Raseborg!  

Samma prototyper kommer också att presenteras vid workshopparna i Fiskars och Pojo:

Fiskars, Café Pesula 5.10. kl 16-19

Pohja, Pohjan kirjasto, 6.10. kl 16-19

Workshopparna är fria tillställningar och du kan titta in under workshoppens gång enligt egen tidtabell. Experterna i projektet är på plats under hela workshoppen och tar emot responsen. Vi bjuder på förfriskningar och mellanmål. Obs Workshopparna hålls på finska.

Vad har hänt före workshoppen?

Responsworkshoppen baserar sig på workshoppen ”Framtidens trafiktjänster i Raseborg” som hölls i slutet av augusti och där fiskarsborna tillsammans kom med idéer för framtidens trafiktjänster.

Idékläcknings- och utvecklingsarbetet baserar sig på det arbete som gjorts under våren 2022: Genom en persontrafikundersökning och intervjuer fick invånarna i Raseborg framföra respons, önskemål och idéer om trafiktjänsterna. Utifrån dessa resultat har man identifierat de viktigaste utmaningarna och genom utvecklingsarbetet söker man lösningar på dessa. 

Vad händer med tjänsterna efter workshoppen?

Experterna inom projektet utvecklar tjänsterna vidare utifrån responsen från workshoppen. Om de vidareutvecklade tjänstelösningarna ordnas en andra responstillställning i början av november.

Anordnare: Yrkeshögskolan Laurea och yrkeshögskolan Metropolia i samarbete med Fiskars-Kyläseura – Fiskars-Byförening r.y. och Pojo kyrkoby byförening rf.

Ytterligare information: Projektchef Jaakko Hannula, jaakko.hannula@laurea.fi, tfn 050 441 3563 

Workshopparna är en del av projektet Smart Countryside Mobility, där man utvecklar tjänster för persontrafik och smågodslogistik i glesbygdsområdena i Nyland. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet genomförs 1.6.2021–1.8.2023. 

Läs mer om projektet: metropolia.fi/smartcountrysidemobility  
Följ projektet också i LinkedIn: linkedin.com/company/77761209/


21.09.2022 / Petra Louhimies

Uppdatering kl 14.08

Problemet är åtgärdat!

Vattenläcka i Karis centrum! Problemet åtgärdas under dagen.


19.09.2022 / Petra Louhimies

I höst inleder Raseborgs stad en strandbyggnadsentreprenad i Södra viken, där strandkonstruktionerna i vikens innersta del förnyas och muddringsarbeten utförs.

Arbetena inleds i oktober 2022 och avsikten är att alla arbeten ska vara färdigställda inför sommaren 2024.

De nya strandkonstruktionerna pålas, ankras och förstärks genom betonggjutning. Slutligen får konstruktionerna en träbeläggning, varvid konstruktionerna till sitt utseende i stor utsträckning kommer att motsvara den nuvarande kajen. Muddringsarbetena i området förläggs så att de utförs under perioderna 1.10.2022–31.3.2023 och 1.10.2023–31.3.2024. Alla muddermassor deponeras, antingen i Forssa eller på Raseborgs stads egen jordavstjälpningsplats.

Tekniska centralen


16.09.2022 / Cynthia Moed-Ring

Med hjälp av precisionsgödsling preciserar man gödseln dit det behövs, med tvåstegsdiken kan man förebygga lokala översvämningar och med hjälp av gipsspridning på åkern, bidrar man till bättre markstruktur –  dessa åtgärder bidrar även till positiv inverkan på vattendragen!

Projektet LUMME, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), ordnar tillsammans med Projektet Raseborgs å en svenskspråkig fältträff om precisionsgödsling (fosfor) och om vattenhushållningsfördelarna med tvåstegsdiken, tisdagen 27.9 i Snappertuna, Raseborg.
Lördagen 24.9 innan ordnas även i Karis (Raseborg) en gipsspridningsshow, som förverkligas av KIPSI-projektet som koordineras av Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen).

”Vi bjuder alla, som har möjlighet, att delta i båda evenemangen” uppmuntrar LUMME-projektets koordinator Henna Björkqvist. Ägaren av platsen för spridningen av gipsen, Skriks Gård, Thomas Björklöf bjuder även in alla jordbrukare till evenemangen. ”Teman för evenemangen är högaktuella. Alla åtgärder som binder näringen i själva åkermarken och som minskar gödselbehovet är välkomna för jordbrukare med tanke på världens nuläge”, konstaterar Björklöf.

Gipsspridningsshow, lördagen 24.9. Skriks gård, Karis

Under evenemanget kan man bekanta sig med KIPSI-projektet och följa med spridningen av gips på åkern. Med gipsbehandlingen kan man märkbart förebygga erosion på åkrarna samt avrinningen av fosfor och kol från dem. Valtra- traktorer finns även till påseende under evenemanget. Anmäl dig med senast 20.9. Anmälning via NTM-centralens sidor eller per e-post till niklas.gronroos@ely-keskus.fi.

Läs mera om evenemanget och anmälning (på finska) >> (https://www.ely-keskus.fi/web/kipsinlevitys -> tapahtumat)

Fältträff, tisdagen 27.9, Fagernäs gård, Snappertuna

Som evenemangets huvudtema hör vi om precisionsgödsling av fosfor, markskanning och användningen av resultaten från den i praktiken. Ämnena presenteras av Emil Hästbacka från Nylands Svenska Lantbrukssällskapet (NSL) samt Mikael Lindroos från Hankkija. Projektchef Sara Vaskio berättar om Projektet Raseborgs å.

Som andra ämne hör vi om tvåstegsdiken och deras fördelar i vattenhushållningen på åkrarna. Ämnet presenteras av specialforskare Pasi Valkama, från Finlands miljöcentral (SYKE). Projektkoordinator Henna Björkqvist, berättar om Projektet LUMME och dess åtgärder som innefattar bland annat verkställandet av våtmarker och tvåstegsdiken på Västra Nylands område.

Evenemanget är avgiftsfritt. Ingen förhandsanmälan behövs.

Tilläggsuppgifter: 

Henna Björkqvist
områdeskoordinator
henna.bjorkqvist@luvy.fi
045 7884 2810

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer. 

Projektet finansieras via de regionala vattendragsvisionerna Laxfiskarna till Svartån 2030, En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 och Kustvattenvision 2050 och via projektet Hiidenvesi restaurering av kommunerna Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå och Ingå. Därtill finansieras Hiidenvesi-projektet av Helsingforsregionens miljötjänster HRM, fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2022–2024.


9.09.2022 / Petra Louhimies

Centralgatan mellan Dalgatan och Köpmansgatan kommer att saneras. Bärlager samt asfaltyta förnyas och vatten-, avlopps- och dagvattenledningar saneras.

Arbetet påbörjas vecka 37 och slutförs i november.

Entreprenör är A. Berglund Ab. På området finns tillfälliga trafikarrangemang.

Vi beklagar olägenhet och störning som detta förorsakar.30.08.2022 / Petra Louhimies
Bild: Raija Kaljunen

I slutet av augusti samlades man i Pojo och Fiskars för att fundera kring hur trafiktjänsterna i Raseborg kunde se ut i framtiden. Under workshopparna som ordnades inom projektet Smart Countryside Mobility kom invånare och representanter för staden med idéer för hur man kunde utveckla nya lösningar på de utmaningar som identifierats utifrån data från vårens undersökning. Teman för workshopparna var kollektivtrafik, anropstrafik och byabuss, ny service baserad på delning samt tjänster som tar sig till invånarna.

Bild: Raija Kaljunen

Workshoppen i Pojo bibliotek 24.8 leddes av tjänstedesignerna Jaakko Hannula, Raija Kaljunen och Miia Seppänen från yrkeshögskolan Laurea. Såväl i Pojo som i Fiskars användes olika kreativa metoder för tjänstedesign. Projektledare Jaakko Hannula var mycket nöjd med tillställningarna.

”Det var fint att invånarna deltog så aktivt och entusiastiskt i de båda workshopparna. Invånarnas synpunkter kring alla teman kom fram på ett utmärkt sätt”, konstaterar Hannula.

Bild: Raija Kaljunen

Också vid tillfället på Cafe Bar Pesula i Fiskars 25.8 arbetade smågrupperna ivrigt. Avslutningsvis presenterade grupperna koncepten som de utvecklat för varandra.

”Vid båda workshopparna berättade grupperna att de utvecklade tjänsterna är avsedda att stödja och komplettera varandra, vilket jag anser vara en utmärkt utgångspunkt. Redan i diskussionerna lyftes genast fram preliminära förslag för hur idéerna kunde utvecklas vidare. Vi fick mycket vägkost med tanke på vidareutvecklandet av trafiktjänsterna”, konstaterar Hannula och tackar förutom deltagarna även Pojo kyrkoby byförening, Fiskars Byförening och Raseborgs stad.

”Ett varmt tack till byföreningarna för gott samarbete! Tillställningarna hade en hyfsad mängd deltagare och vi fick bra lokaler till vårt förfogande. Likaså ett varmt tack till vår samarbetspartner Raseborgs stad, vars representanter också deltog i workshopparna!”

Nästa steg för projektgruppen inom Smart Countryside Mobility är att utveckla de första prototyperna utifrån de tjänster som utformats under workshopparna, och dessa prototyper ska testas av invånarna i Raseborg i början av hösten.

Bilder och text: Raija Kaljunen

Smart Countryside Mobility är ett gemensamt projekt för yrkeshögskolorna Laurea och Metropolia. Genom projektet fås värdefull information med tanke på bland annat stadens framtida områdesplanering, kollektivtrafik och turism.

Läs mer om projektet (på finska): Smart Countryside Mobility | Metropolia


19.08.2022 / Maria Eriksson

På Hummeldal badstrand har den 18.8.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


18.08.2022 / Petra Louhimies

Välkomna på invigningen av den nya cykelvägen mellan Karis och Ekenäs, torsdagen den 25 augusti 2022 kl. 16.00

Plats: Nya vägunderfarten i Horsbäck.

Cykelvägen invigs av minister Thomas Blomqvist.

Byggarbetet med Horsbäcks vägunderfart i Raseborg på riksväg 25 är nu färdigt och därmed hela cykelvägsprojektet på 5,5 km mellan Karis och Ekenäs.

Under fjolåret byggdes avsnittet mellan Karis och Horsbäck, ca 5 km. I år färdigställdes den sista sträckan av cykelvägen, ca 0,5 km, i samband med vägunderfartsprojektet. 

Kostnaderna för hela byggprojektet uppgår till 1,33 miljoner euro. Byggherre för projektet är Raseborg stads tekniska central och för projektet har staden beviljats statsunderstöd på 0,65 milj. euro av Transport- och kommunikationsverket Traficom inom ramen för programmet för främjande av gång och cykling.

Som entreprenör för projektet har fungerat A. Berglund Ab.

Välkommen!


18.08.2022 / Petra Louhimies

Välkomna på invigningen av trafikarrangemangen i Läpp, onsdagen den 7 september 2022 kl. 12.00.

Plats: Vändplatsen i ändan av Doppinggränden.

I invigningsceremonin deltar

 • Minister Thomas Blomqvist
 • Projektchef Antti Koski, Väylävirasto
 • Entreprenörens representant

samt stadens representanter stadsdirektör Petra Theman, teknisk direktör Jan Gröndahl och stadsarkitekt Johanna Backas. Deltagarna kan ställa frågor till stadens representanter gällande Läppområdets utveckling.

Dragsviks traditionsmusikkår står för musiken, de första 70 deltagare bjuds på färska munkar från Shell. Saftservering.


Den planskilda anslutningen i Läpp i Raseborg öppnas för trafik den 31 augusti

Förbättringsarbetet på riksväg 25 vid Läpps anslutning är på slutrakan och anslutningen öppnas för trafik den 31 augusti. De sista arbetena utförs ännu i början av september.

Byggarbetet som inleddes sommaren 2021 vid Läpps anslutning håller på att bli klart enligt tidtabellen. I korsningen mellan riksväg 25 och landsväg 111 har man byggt en lättare planskild anslutning och trafikarrangemangen har förbättrats med en påfart och en avtagsfil.

”Anslutningsarrangemangen reducerar köerna och gör trafiken smidigare. Trafiksäkerheten förbättras särskilt när man svänger till vänster från landsväg 111, men också på andra platser i projektets influensområde”, säger projektchef Antti Koski från Trafikledsverket.


15.08.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Askersvägen, Videvägen, Pilträdsvägen, Aspvägen och Almvägen, Ollabågen och Ollagränd är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 970 – 2 000 m² och priset är 12 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


12.08.2022 / Maria Eriksson

På Campingens, Knipnäs, Hummeldal och Bajon badstränder har den 9.8.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.

På Box badstrand är antalet enterokocker större än det största tillåtna värdet 200pmy/100ml.


10.08.2022 / Petra Louhimies

Hur skulle kollektivtrafiken kunna betjäna oss bättre i Raseborg? Hur skulle en framtida byabuss eller tjänst som baserar sig på delad skjuts se ut? Tänk om tjänsterna rörde sig till invånarna ända till Fiskars och Pojo inom Raseborg.

Välkommen till Framtidens trafiktjänster i Raseborg -verkstäderna, där du har möjlighet att bolla idéer för nya trafiktjänster till Raseborg tillsammans med andra bybor.

Vi arbetar utgående från de enkäter och intervjuer som vi gjort under våren, samt med de utmaningar som tagits upp i resultaten. I verkstaden funderar vi på lösningar, som du har möjlighet att vidareutveckla i en annan verkstad senare under hösten.

Obs! Verkstaden hålls endast på finska, eftersom utvecklingsprojektet där verkstäderna ingår koordineras av Metropolia och Laurea.

Du kan välja mellan två till innehållet identiska tillfällen:

Pojo

24.8.2022 kl. 17.00–19.00. Verkstaden börjar kl. 17.00 med kaffe och mellanmål. Själva arbetet sker mellan kl.17.30-19.00.

Pojo bibliotek (Keskusraitti 4, Pohjankuru)

Anmäl dig till Pojo senast 15.8.2022: https://lnkd.in/eBGG232P  

Fiskars

25.8.2022 kl. 17.00–19.00. Verkstaden börjar kl. 17.00 med kaffe och mellanmål. Själva arbetet sker mellan kl.17.30-19.00.
Cafe Bar Pesula Fiskars (Hälleforsintie 1, Fiskars) 

Anmäl dig till Fiskars senast 15.8.2022: https://lnkd.in/euVUT4Cm 

Verkstaden är en del av Smart Countryside Mobility -projektet, där man utvecklar persontrafik- och logistiktjänster på glesbygden. Projektet är finansierat av Europas områdesutvecklingsfond. Projektet genomförs 1.6.2021-1.8.2023.

Läs mer om projektet (på finska): metropolia.fi/smartcountrysidemobility 
Följ projektet även på LinkedIn: www.linkedin.com/company/77761209/ 

Verkstäderna arrangeras i samarbete med Pojo kyrkoby byförening och Fiskars byförening.

#SmartCountrysideMobility #euroopanaluekehitysrahasto #EAKR #rakennerahastot #uudenmaanliitto #metropolia #laurea #tki #amk #uusimaa #raasepori #pohjankirkonkylänkyläyhdistys #pohja #pohjankirkonkylä #fiskarskyläseura #fiskars #kyläseura #kyläyhdistys


29.07.2022 / Maria Eriksson

På Campingens badstrand har den 25.7.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


18.07.2022 / Sara Vaskio

Rensningen av Raseborgs ås huvudfåra för att förbättra torrläggningen har varit aktuellt redan länge. Efter lång utredning och planering är arbetet redo att börja i juli 2022. Det omfattande grävarbetet börjar med förverkligandet av en stor våtmark på 20 ha vid Huskvarnträsket i Snappertuna.

Raseborgs å är cirka 13 kilometer lång och hör enligt typindelning till små vattendrag i lerjordar. Den har sitt ursprung i Karis, passerar Snappertuna och mynnar i Barösunds havsområde. Raseborgs ås huvudfåra översvämmar och eroderar lätt. Detta gör att jordpartiklar och näringsämnen frigörs och transporteras med vattnet till ån och vidare till havet. Situationen förvärras av att åfåran är nedslammad och övervuxen.

Översvämmning vid Raseborgs å, foto Esa Ervasti

Bukt på översvämningsproblemet

Huvudmålet med arbetet är att minska översvämningarna på åkrarna i området genom att eftersträva naturliga metoder. Naturenlig grundtorrläggning, innebär att det kommer att grävas ett långt tvåstegsdike i åfåran, med översvämningsterrasser på sidorna av fåran som kan ta emot det överflödande vattnet. Därtill har två våtmarker och bottentrösklar planerats för att bromsa upp vattenflödet. Rensningen gäller nästan hela åfåran, från Läppträsket ända till Tunalund. Det nästan 5 kilometer långa tvåstegsdiket blir det längsta i Finland.

Syftet med den naturenliga grundtorrläggningen är att kontrollerat återställa åns naturliga möjlighet att översvämma. Den biologiska mångfalden gynnas av naturenliga metoder och åfåran behöver inte dikningsunderhåll så ofta. Vid naturenlig dikning lämnas åns egentliga fåra orörd, men åns vattenledningsförmåga förbättras genom de översvämningsterasser som grävs, antingen på båda sidor eller bara på ena sidan av fåran.

Översvämmningsterasserna grävs på sidorna av åfåran.

Rensningsplaneringen av Raseborgs ås huvudfåra, har utarbetats i samarbete med Projektet Raseborgs å och Raseborgs ås dikningsbolag. Under projektets gång har noggranna kartläggningar gjorts angående åns djur, växtlighet och vattenkvalitet och uppföljning kommer att fortsätta efter grävarbetet. På åns avrinningsområde har även ett flertal andra åtgärder gjorts inom jord- och skogsbruk för att hindra läckage av näringsämnen, som exempel har våtmarker, erosionsskydd och sedimenteringsbassänger anlagts.

Det är Raseborgs ås dikningsbolag som kommer att genomföra rensningen. Dikningsbolaget är en vattenrättslig sammanslutning som har bildats för att genomföra en samfälld dikning. Sammanslutningens medlemmar är ägarna av de fastigheter med jordbruk, som drar nytta av dikningen.

NTM-centralen i Nyland har beviljat en del av finansiering till dikningsbolaget för naturenlig grundtorrläggningen.

Miljöeffekterna av den naturenliga grundtorrläggningen studeras i samarbete med Valumavesi-projektet, som leds av Finlands miljöcentral SYKE (Suomen ympäristökeskus > Menetelmiä maa- ja metsätalouden kestävään vesienhallintaan (Valumavesi) -hanke (syke.fi))

Tilläggsinformation:


14.07.2022 / Maria Eriksson

Uppföljningen av badvattenkvaliteten vid Gumnäs badstrand i Pojo visar att vattnet fyller kraven ställda i lagstiftningen. Avrådan från bad är därför upphävd. Skyltarna som informerar om avrådan avlägsnas från stranden efter hand. Vattenkvaliteten vid badstranden fortsätter att kontrolleras som vanligt enligt plan.


13.07.2022 / Petra Louhimies

Observera ändrade trafik- och parkeringsarrangemang då ni rör er i Gamla Stan. Ändringen gäller gatupartierna längst Västvallen och Södra Strandgatan mellan Basatorget och Fisktorget som tillsvidare är enkelriktade med körriktning söderut. Det är tillåten att cykla i bägge riktningarna! Skyltarna ”gäller ej cyklister” är beställda och påväg inom kort. Tack för ert tålamod.


12.07.2022 / Maria Eriksson

På Box och Bajon badstrand har den 12.7.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


11.07.2022 / Maria Eriksson

P.g.a. avloppsvattenläckage från Karis-Pojo reningsverk finns det risk för badvattenkvaliteten vid Gumnäs badstrand.
För att utreda ärendet ytterligare kommer prov att tas av vattnet 11.7.2022. Besökare uppmanas se till att t.ex. barn inte sväljer vattnet. Det rekommenderas också att man är noggrann med handhygienen och duschar efter simningen.
Ny information ges efter att undersökningarna blivit färdiga.
Tilläggsuppgifter:
Parkavdelningen/Raseborgs stads växel 019-289 2000
Sydspetsens miljöhälsa / Hangö stads växel tel. 019-220 31


11.07.2022 / Maria Eriksson

På Svedja badstrand har den 11.7.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


4.07.2022 / Petra Louhimies

En flock bestående av fem tjurar av rasen Highland cattle hjälper Raseborgs stad att vårda ett 12 ha stort område intill Stadsfjärden i Ekenäs. Området har stor potential att inom några år igen kunna fungera som livsmiljö för många sällsynta växter och djur.

Det är fråga om två naturskyddsområden, som ägs av Raseborgs stad och som ännu på 1950-talet fungerade som odlings- och betesmark. Betade strandområden och ängar som finns på området är vårdbiotoper som har en mycket stor artrikedom, men som i dagens läge är sällsynta då de snabbt växer igen utan betande djur eller annan skötsel.

Området har röjts och gärdats in enligt en skötselplan som Nylands NTM-central godkänt och Raseborgs stad har fått bidrag för projektet från miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi.   

Från en liten parkeringsplats vid Västerby strandväg kan man gå in i beteshagen via en trappa över elstängslet och vidare till fågeltornet med fin utsikt över Stadsfjärden. Tjurarna är fredliga, men man bör lämna dem ifred. Man ska inte mata eller klappa dem.

Raseborgs stads miljöchef Maria Eriksson: ” Vi är väldigt glada att vi kan återskapa viktiga livsmiljöer på detta sätt. Det blir intressant att följa med hur området utvecklas tack vare betet.”

Mer information:

Projektledning och betesplanering: Miljöchef Maria Eriksson, tfn 019 289 2375, maria.m.eriksson@raseborg.fi

Uppgifter om korna: Djurägare Henrik Ekholm, tfn. 044-2772884 henrik.ekholm1@emiliatestar


1.07.2022 / Petra Louhimies

För ett år sedan fanns det små yngel av flodpärlmussla i Svartån för första gången på årtionden, då ca 200 små musslor, som fötts upp vid en anläggning i Norge, återvände till Svartån i uppfödningslådor. De små musslorna har klarat sig bra och tillsammans med de övriga skyddsåtgärderna inger den genom uppfödning åstadkomna nya generationen hopp inför framtiden. Läs mera på LUVY:s hemsida.

En vuxen flodpärlmussla samt tre år gamla musslor, ett år efter plantering till ån i juni 2022. Bild: Juha-Pekka Vähä

30.06.2022 / Petra Louhimies

Projektet LUUVIRSU (Skyddet av rinnande vatten, restaurering och säkrande av naturens mångfald i Västra Nyland) fick en finansiering från Nylands NTM-central. Projektet främjar den rinnande vattennaturens mångformighet och återställer de rinnande vattenekosystemens funktion i Västra Nylands vattendrag i speciellt de objekt, som man i det nyländska vattenskyddets åtgärdsprogram 2022–2027 föreslagit åtgärder. Projektets totala budget är 554 000 euro under åren 2022–2024. Läs mera på LUVYs hemsida.

Iståndsättning av Junkarsborgs vattenområde i Raseborg är en del av projektet LUUVIRSU. Syftet med iståndsättningen är förbättra laxfiskarnas och flodpärlmusslans livsmiljöer kring Junkarsborg, samt att höja vattenledningskapaciteten för att förhindra översvämningar på åkrarna. Iståndsättningen planeras under året 2022 i samarbete med markägare och museimyndigheter.

Bild: Luvy r.f.

30.06.2022 / Petra Louhimies

Med sommaren kommer insamlingsbilarna till dina trakter

Rosk’n Rolls ambulerande avfallsinsamlingar Otto och Romulus startar sin sommarturné i västra Nyland. Otto och Romulus samlar in hushållens och sommargästernas metallskrot och farligt avfall. Avfall tas emot avgiftsfritt. Turnén börjar i Hangö måndagen den 4 juli och avslutas i Vichtis den 20 juli. Längs rutten finns närmare fyrtio hållplatser. Hållplatserna för sommarturnén är utvalda i synnerhet med tanke på sommargästernas behov.

Otto-bilen samlar in farligt avfall såsom lysrör, spillolja, bilbatterier, målarfärg, lösningsmedel, broms- och kylarvätskor, bekämpningsmedel samt städkemikalier.

Det tryggaste sättet att lämna in farligt avfall till insamlingen är då produkten är i sin originalförpackning eller i någon annan tät förpackning där innehållet är tydligt utmärkt. En kund kan hämta maximalt 50 liter, 5 ackumulatorer eller motsvarande mängd farligt avfall per gång.

Farligt avfall från hushåll tas även avgiftsfritt emot på avfallsstationerna samt i insamlingsskåpen för farligt avfall. Farligt avfall neutraliseras genom behandling i höga temperaturer och energin som uppstår i processen tas till vara.

Till Romulus-bilen kan man föra metallskrot som motsvarar mängden av ett vanligt personbilssläp. Romulus tar emot exempelvis cyklar, plåtbitar, vedeldade bastuugnar (utan stenar) och metallrör. Romulus samlar däremot inte in elapparater, men precis som metallskrotet, kan de föras avgiftsfritt till avfallsstationen för återvinning. Metallen som lämnas till insamlingen återvinns till returråvara för industrins behov.

Inget avfall får lämnas på hållplatserna i förväg.

Tidtabellerna och hållplatsinformationen för de ambulerande Otto och Romulus-insamlingarna finns på webbplatsen www.rosknroll.fi. På samma adress samt i Rosk’n Rolls väggkalender och i Roskis-tidningen finns mer information om vilka avfallsslag som tas emot på turnén. I juli turnerar också insamlingsbåten Otto i östra Nyland.

Tilläggsinformation och mera anvisningar fås också av Rosk’n Rolls kundtjänst tfn 020 637 7000 vardagar kl. 8.30–15.30. Insamlingsturnéerna finansieras med avfallshanteringens grundavgift.

Tidtabell för Raseborg

Tis. 12.7 Raseborg – Lojo
17.00–17.15 Pojo, torget, Centrumpromenaden
17.45–18.00 Antskog, Antskogs bruk, Harabackavägen 3
18.15–18.30 Karislojo, ekopunkten, Kekustie 36
19.00–19.15 Svartå, stadens depå, Lindersvägen–järnvägen.

Ons. 13.7 Raseborg
17.00–17.30 Vättlax, Vättlaxvägen–Brinkbackavägen
18.00–18.30 Bromarv, ekopunkten, Vättlaxvägen–Lillnäsvägen
19.00–19.30 Tenala kby, Tenala torg, Sockenvägen 20

Tors. 14.7 Raseborg
17.00–17.30 Sandnäsudd, bryggan, Sandnäsuddvägen 372
17.45–18.00 Rösund, hamnen, Rösundsvägen
18.15–18.45 Box, butiken, Boxvägen 291
19.30–19.45 Höstnäs, bryggan, Höstnäsvägen

Mån. 18.7 Raseborg
16.45–17.15 Sommarö, ekopunkten, Sommaröstranden 44
17.30–18.00 Baggö, hamnen, Baggövägen
18.45–19.00 Gammelboda, motionsplatsens parkeringsområde, Bergviksvägen 5

Tis. 19.7 Hangö – Raseborg
17.00–17.15 Lappvik, bryggan, Matrosvägen
17.30–18.00 Predium, hamnen, Järnösundsvägen 140
18.30–18.45 Ekenäs, Norra Hamnen, Norra strandgatan
19.00–19.15 Ekenäs, Ormnäs brygga, Skutvägen


28.06.2022 / Maria Eriksson

På Hummeldal badstrand har den 28.6.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


23.06.2022 / Petra Louhimies

Laxfiskarna till Karisån-vattendragsvisionen fick 86 000 euro från Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program

Svartån erbjuder utmärkta förhållanden för att undersöka, utveckla samt utöka erfarenheterna och kunskapen när det gäller konstruktioner som förbättrar fiskens vandringsmöjligheter. (LUVY / Johan Lindholm)

MUSKALAT-projektet, som följer med hur Svartåns fiskvägar fungerar och hur vandringen nedströms fungerar, erhöll en finansiering på 86 357 euro från Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program. Projektets totalbudget är 172 714 euro. Inom projektet gör man undersökningar vid Billnäs kraftverksdamm samt utplanterar fisk i Karisåns vattendrag under åren 2022–2024. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och det är en del av den större vattendragsvisionen Laxfiskarna till Karisån 2030. Visionens målsättning är, att återuppliva vattendragets laxfiskbestånd samt beståndet av flodpärlmussla samt att återställa den naturliga livscykeln. Den finansieras av områdets kommuner.

Under Laxfiskarna till Karisåns vattendragsvisionens första period (2016–2021) byggde man fiskvägar vid Svartåns två nedersta kraftverksdammar Åminnefors och Billnäs. Under den andra perioden av Karisåns vattendragsvision (2022–2029)  är den största ansträngningen att återskapa vandringdkontakten från havet via Svartån till Lojo sjö, Hiidenvesi sjö samt de ovanför liggande åarna.

Svartån erbjuder ypperliga förhållanden för att undersöka, utveckla samt utöka erfarenheter och kunskap gällande konstruktioner som förbättrar fiskens vandringsmöjligheter. Genom den finansiering, som man nu erhållit, kan man följa med hur fiskvägarna fungerar och utvärdera samt utföra ett långsiktigt utvecklingsarbete för att förbättra vandringsmöjligheterna. Detta är viktigt, eftersom det än så länge finns ganska knappt med information om hur de inhemska fiskvägarna fungerar. Planeringen av fiskvägar baserar sig långt på erfarenheter och undersökningar av fiskvägar utomlands.

Speciellt när det gäller fiskens vandring nedströms vet man väldigt lite trots att några undersökningar har gjorts under de allra senaste åren. Inte heller i Finland har man undersökt hur olika styrnings och lockningslösningar har fungerat då det gäller styrningen av fisken till fiskvägarna.  Ovanför Billnäs kraftverk byggde man år 2021 en styrkonstruktion för vandringen nedåt så att fisken, som var på väg neråt tryggt kunde ta sig till fiskvägen istället för att hamna i kraftverkets turbiner. Billnäs nedvandringskonstruktion är den första i sitt slag i världen och den har byggts som en del av Billnäs bruks nya friluftsled, Kulturvallen.

“Längs den kan lokalbefolkningen och resenärer bekanta sig med utöver områdets historia, kultur och vackra miljöer även med det vattenskyddsarbete som utförs i Svartån”, säger Raseborgs stads markanvändningsplanerare Minttu Peuraniemi, som verkar som vattendragvisionens projektchef i Raseborgs stad. “Vi är glada att MUSKALAT-projektets finansiering gör det möjligt att vidareutveckla konstruktionen samt att fortsätta med forskningsarbetet i anslutning till den.”

Inom MUSKALAT-projektet utför man även fiskutplanteringar inom Karisåns vattendragsområde. Inom vattendraget finns det mycket fina levnadsmiljöer för öringen som är tomma eller endast litet utnyttjade. För att stöd återupplivandet och återinförandet av öringsbeståndet krävs en aktiv utplanteringsverksamhet med en öringsstam som är ursprunglig i vattendraget. Även Ekenäs-Pojo fiskeriområde är med och finansierar och stöder MUSKALAT-projektet och då speciellt återupplivandet och vården av vandringsfiskbestånden.

Tilläggsuppgifter:

Juha-Pekka Vähä
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

MUSKALAT-projektet finansieras av Laxfiskarna till Svartån-visionens avtalsfinansiärer: Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Loppis och LUVY. Dessutom finansieras projektet av Ekenäs-Pojo fiskeriområde. Projektets totalkostnad är 172 714 euro. Projektet får finansiering från Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program motsvarande 50 % av de förverkligade kostnaderna.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.


21.06.2022 / Maria Eriksson

På Grabbskog och Box badstrand har den 20.6.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


17.06.2022 / Cynthia Moed-Ring

Sommaren står för dörren och den digraste blomningstiden börjar. Just nu är det samtidigt den rätta tiden att avlägsna skadliga främmande arter, såsom jättebalsamin, vresros, lupin och jättelokor från gårdar och trädgårdar. Laster på mindre än två kubik invasiva arter från hushåll tas emot avgiftsfritt på Rosk’n Rolls samtliga avfallsstationer.
Vissa främmande arter är klassade som invasiva eftersom de bevisligen hotar naturens mångfald och rubbar ekosystemet. Enligt lagen bör skadliga främmande arter bekämpas och man måste förhindra att de sprids.

Jättebalsaminens frukter

Tumregeln är att växterna rensas bort innan blomningen, då förhindras samtidigt fröbildningen. När skotten ännu är små blir också mängden avfall mindre.
Det lönar sig att aktivera hela grannskapet och samtidigt gå in för att tillsammans bekämpa invasiva arter. Den vägen kan man effektivt förhindra att arterna sprids.

Vresros

”På sistone har det varit mycket tal om vresrosen i synnerhet, och vi har också tagit emot vresros på avfallsstationerna”, säger Rosk’n Rolls regionchef Johanna Hynynen.
”Under de två senaste åren har också spanska skogssniglar förts till avfallsstationerna i allt högre grad.”

Försäljningsförbudet på vresros har varit i kraft i Finland redan i tre års tid men från och med den 1 juni är det också förbjudet att odla vresros.
I praktiken betyder förbudet att alla mark- och fastighetsägare – även invånare i enfamiljshus – måste avlägsna rosarten från sin tomt.


På påse till avfallsstationen
Det är förbjudet i lag att dumpa trädgårdsavfall i naturen, till exempel i ett skogsbryn. I synnerhet växtarter som sprids med fröer, såsom jättebalsamin och blomsterlupin, sprids lätt tillsammans med växtbaserat avfall.
Små laster med invasiva arter (under 2 m3) tas avgiftsfritt emot på Rosk’n Rolls avfallsstationer och läggs i insamlingen för brännbart blandavfall. För större mängder växtbaserat avfall, som till exempel uppstår i samband med talkon, bör man i förväg kontakta avfallsstationens mottagning och komma överens om hur man går till väga.

Gör så här:
• Om möjligt, handskas med växtavfall och jord på växtplatsen, den vägen minskar risken för att arten sprids någon annanstans.
• För det bortrensade växtavfallet till avfallsstationen, så lite jord som möjligt får finnas med. Även spanska skogssniglar tas emot på avfallsstationen i egenskap av skadlig främmande art.
• Packa de invasiva arterna i en tätt sluten sopsäck. På det sättet undviker du att växtdelar kommer åt att sprida sig under transporten.

Det lönar sig alltid att rapportera observationer av invasiva arter till Vieraslajit.fi-sajten.
På webbplatsen finns rikligt med information om olika främmande arter och om hur man bekämpar dem.

Källa: Vieraslajit.fi-webbplatsen

Tilläggsinformation:
regionchef Johanna Hynynen,
johanna.hynynen(at)rosknroll.fi,
tfn 020 637 7037

Blomsterlupin

14.06.2022 / Teresia Bergholm

Raseborgs stad har återinfört pendlingsreseförmånen. Bekräftade användarkonton och deras resesedelsaldo har överförts från Eazybreak till Epassi. Eazybreak slogs tidigare samman med Epassi. Epassi är den aktuella pendlingsapplikationen och fungerar tillsammans med VR:s ”Matkalla”-applikationen. För att få pendlingsreseförmånen måste kunden vara inskriven i Raseborg och stödbeloppet är 10 % av priset på VR:s periodbiljett, seriebiljetter stöds för närvarande inte.

Mera information finns här: https://www.raseborg.fi/boende-och-miljo/trafik-och-batliv/kollektivtrafik/formanssedlar-till-tag-och-anslutningsbiljetter/


9.06.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Gabrielsgränden, Mirjam Stäubers väg, Solkärrsvägen, Brantvägen och Brantgränden m.fl. är möjliga att reservera. Tomternas storlek är 1 000 – 1 600 m² och priset är 12 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


9.06.2022 / Petra Louhimies

För vem? Skogsägare och yrkesverksamma i skogsbranschen. Evenemanget är avgiftsfritt.

När? Torsdag 16.6.2022 kl. 12–17

Vad? Vi fokuserar på metoder, med vilka man kan minska skogsbrukets inverkan på vattendragen.

Var? Start från YH Novias parkering (Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs). Användning av egen bil är nödvändig.

Läs mera och anmäla dig här:
Vattenvård evenemang, Raseborg (lyyti.fi)

Anmälning senast 13.6. kl 16.

Arrangörer: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingfors regionen rf (VHVSY), Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. samt Finlands skogscentrals södra serviceområde.


9.06.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Mariastigen är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 1 100 m² och priset är 12 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


6.06.2022 / Petra Louhimies

Raseborg kommer att få ett nytt tillskott i evenemangsutbudet i år, då Home & Found-festivalen för återbruksboende går av stapeln den 10–12 juni. Home & Found-festivalen är ett nytt boendeevenemang,
som handlar om att hitta en ny livsstil, flytta ut på landet, att hybridjobba med ena foten i stan och den andra på landet, att upptäcka nya kreativa miljöer, dolda pärlor och bygemenskap, bygga hållbart och med respekt för det gamla, lära sig om renovering och att träffa likasinnade människor. Eftersom festivalen stöder stadens profil och värderingar på många olika sätt, finansierar Raseborgs stad evenemanget tillsammans med Nylands förbund.

För dem som är på jakt efter ett nytt hem i Raseborg har Home & Found-festivalen samlat stugor, hus och hem som kommer till försäljning eller uthyrning, objekten finns på festivalens webblats. Utöver dem har olika lokala aktörer hakat på festivalen och de bjuder på mångsidigt program i olika stadsdelar och byar runtom i Raseborg. Under festivalveckoslutet ordnas en egen Home & Found-mässa i vackra Billnäs bruk, där lokala företag och aktörer presenterar sina produkter och tjänster. På mässan finns även lokala experter inom bygg, renovering och inredning – man kan även bekanta sig med arbetsprover.

Raseborgs stads program under mässan


Raseborgs stad deltar i mässan med en egen monter och olika presentationer om stadens verksamhet i det så kallade Speaker’s Corner, som ligger på mässområdet. Presentationerna kommer att äga rum under både lördag och söndag enligt följande:

Lördag 11.6 – mässan öppen 10–17
kl. 13.30 Bildningen presenterar sig
kl. 15.35 Fritid & kultur presenterar sig

Utöver presentationerna deltar Raseborgs stadsarkitekt Johanna Backas i en paneldiskussion om framtida
byggande och boende tillsammans med andra sakkunniga kl. 11 i Speaker’s Corner.

Söndag 12.6 – mässan öppen 10–16
12.35 Bildningen presenterar sig
12.45 Fritid & kultur presenterar sig

Efter presentationerna kan du träffa stadens representanter för de olika verksamheterna och ställa frågor om till exempel skolor och daghem, vad det finns för frilufts- och fritidsmöjligheter eller vilket kulturutbud som erbjuds. Om du är intresserad av tomter, eller till exempel att bygga i Raseborg, kommer stadens bygg-, miljö- och planläggningsavdelningar även att ha personal på plats under både lördag och söndag kl. 12–16. De kan svara på preliminära förfrågningar och hjälpa till med hur man ska gå vidare.

– Vi är jätteglada över det här evenemanget och ser fram emot att få träffa både mässbesökare och
potentiella nya invånare. Vi svarar gärna på frågor om till exempel hur det är att bo i Raseborg,
hurdana stadsdelar och byar vi har, eller vilket mångsidigt utbud av sevärdheter, naturupplevelser
och fritidsmöjligheter vår stad kan erbjuda, berättar Raseborgs marknadsföringskoordinator Martina
Rosenqvist.

Festivalens och mässans öppettider


Som helhet pågår Home & Found-festivalen under veckoslutet 10–12.6.2022, mer info om
festivalprogrammet samt försäljnings-, och uthyrningsobjekt finns på festivalens webbplats.

Billnäsmässan under Home & Found-festivalen är öppen på lördag 11.6 kl. 10–17 och på söndag 12.6 kl.
10–16 på adressen Bruksvägen 8 i Billnäs bruk. Inträdet till mässan är fritt och det finns parkering kring
mässområdet. I Billnäs kan du samtidigt njuta av den anrika bruksmiljön och kanske äta en bit mat på
Brukskrogen eller den populära Scarlet o’Karis-terrassen invid Svartån.

Mer information om stadens medverkan på mässan:
Marknadsföringskoordinator Martina Rosenqvist, martina.rosenqvist@raseborg.fi, tfn +358 19 289 2016

Mer info om Home & Found-festivalen och dess arrangörer:
Projektchef Pauliina Seppälä: pauliina.seppala@homeandfound.fi, tfn +358 50 572 7910
Billnäsmässans arrangör Mats Grönblom: mats.gronblom@billnas.homeandfound.fi, tfn +358 40 053 9238
Festivalens webbplats: https://homeandfound.fi/sv


3.06.2022 / Teresia Bergholm

Enligt beslut av NTM- centralen kan ukrainare resa gratis på NTM-centralens köpta bussturer. Den fria reserätten är fr.o.m. 6.6.2022 till 31.8.2022. Passageraren visar sin fria rätt att resa med ett ukrainskt pass. Ett passbevis som utfärdats av polisen, gränskontrollmyndigheten eller Migrationsverket (Migri) anses vara ett dokument som motsvarar ett pass.

ELY-turer i Raseborgsområdet som omfattas av den fria reserätten:


3.06.2022 / Teresia Bergholm

Raseborgs stad har konkurrensutsatt sommartrafiken och som trafikidkare har Raseborgs Taxi & Buss Ab (Rolly Group) valts. En nyhet i sommartrafiken är att det nu finns bussturer också på lördagar, vilket förbättrar servicenivån särskilt i fråga om trafiken till de viktigaste turistmålen i Raseborg under sommaren. Alla bussar kan ta minst tre cyklar, så passagerarna kan också kombinera sin bussresa med cykling.

Den nya lördagsbussen tar lokalbefolkning och turister till de fantastiska bruken i Billnäs, Fiskars och Svartå. Utvecklingen av mera hållbara trafikformerna baserar sig också på Raseborgs strategi och Finlands turiststrategi. I och med bussturerna kan resenärerna nu enkelt ta sig med tåg till Karis resecenter och därifrån vidare till bruken.

Busstidtabellen kommer att gälla under sommaren 5.6–15.8.2022 (ändringar möjliga). Tidtabellerna hittas även under adressen www.matkahuolto.fi


31.05.2022 / Petra Louhimies

De år 2020 färdigbyggda Svartåns första fiskvägarna öppnades i år för tredje gången för vandringsfiskarna. Billnäs fiskväg öppnades 4.5 och Åminnefors fiskväg 13.5. Öppningen av den nedre fiskvägen i Åminnefors försenades lite från det planerade på grund av service och renoveringsarbeten, men nu är fiskvägarna öppna och fiskarna slipper åter att stiga förbi kraftverksdammarna via fiskvägarna. I år kommer fiskarna vid fiskvägarna att följas med kamera och räknare både vid Åminnefors och vid Billnäs.

Förverkligandet av laxfiskarnas vandringsmöjligheter från havet längs med Svartån till Lojosjön, Hiidenvesi,  ända till Högfors och Loppis, tog i början av året åter igen ett stort steg framåt. Raseborgs stad, Lojo stad, Vichtis kommun, Högfors stad och Loppis kommun samt Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) har avtalat om förverkligandet och finansieringen av “Laxfiskarna till Svartån – vattendragsvisionen 2030“ för perioden 2022–2029. Det är frågan om ett nationellt sett betydande och omfattande samarbete, som har inverkan på hela vattendragets tillstånd samt regionens dragkraft.     

Läs mera på LUVY:s hemsida.

Billnäs fiskväg och kraftverksdam sett från luften
Bild: Pia Nordström

25.05.2022 / Petra Louhimies

Den nationella cykelveckan firades i Raseborg 6–15.5 under växelvis soliga och mulna dagar. Temat för årets kampanj var rätt att röra sig tryggt och säkert.

I anslutning till lotteriet under cykelveckan frågade vi vart raseborgarna cyklar och i hurdana cykelsituationer man upplever otrygghet.

I vardagen cyklar man klart mest till jobb och skola. I närområdet är det också lätt att med cykel uträtta ärenden, såsom butiksbesök eller lämnande av barn på dagis. Svarandena njuter av cykling också på sin fritid och särskilt mycket gillas terrängrutterna i skogen.

I fråga om säkerheten var man mest orolig för mötena med vägtrafiken. Svarandena upplevde det som ställvis oklart om bilisterna lägger märke till cyklisterna. Man upplevde också att vägtrafiken blivit livligare med åren och att hastigheterna på vissa ställen är oroande höga.

Dessa situationer lyfte svarandena fram:

 • Att korsa vägen med cykel sker mot biltrafiken. Det upplevdes som otryggt att korsa vägen även vid övergångsställena.
 • Osäkerhet över om bilisten har sett cyklisten och om bilisten känner till trafikreglerna. Man nämnde som exempel situationer, där bilar i hög fart kör ut från parkeringsplatser eller gårdar.
 • Bristande kommunikation i trafiken. Man ger ingen klar signal om att bromsa in eller svänga.
 • Avsaknad av cykelväg eller bristfälligt underhåll. En del av vägnätet är för smalt för alla trafikanters behov.

Skolorna i Raseborg deltog aktivt i temaveckan.

I skolorna kontrollerades cyklarnas skick och utrustning, övades säker cykling, gjordes cykelutfärder och ordnades cykelorientering. I en del skolor fick de äldre eleverna planera och leda program för de yngre eleverna.

Tidningen Etelä-Uusimaa besökte Kila skola onsdag 18.5.

Läs artikeln här (på finska)

Tålamod är viktigt i trafiken! En av de svarande beskrev väl den situation som är vanlig utanför skolorna: en del barn körs med bil till skolan, medan andra rör sig bland trafiken till fots eller med cykel. I dylika situationer bör alla trafikanter säkerställa att de syns och kommunicera om sina rörelser. Man måste också komma ihåg att de allra yngsta och äldsta cyklisterna kan observera och reagera långsammare än man tänker sig.

Ordnandet av cykelveckan utvecklas som en del av stadens arbete för hållbar utveckling.

För nästa år önskar vi genom evenemang och rådgivning aktivera invånare och sammanslutningar i ännu högre grad. Här kan du lämna respons eller kommentarer i anslutning till temat.

Raseborgs stad önskar alla en fartfylld och trygg cykelsäsong!


25.05.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs planläggning arrangerade en framtidsworkshop i Ekenäs bibliotek den 17.5.2022 där ungdomar från Raseborg fick visionera om hur Raseborg kommer att se ut år 2050. Arbetet ingår i Raseborg 2050 -projektet och är en del av framtagningen av en utvecklingsbild för markanvändningen i Raseborg.

Ett digitalt verktyg användes för att ungdomarna också skulle få jobba digitalt.

Pojo har potential och nya havsrutter tas i bruk

I workshoppen deltog nio ungdomar, varav en del är medlemmar i Raseborgs ungdomsfullmäktige. Under workshoppen uppkom många funderingar om hur klimatet kommer att påverka miljön i framtiden. Om havsytan t.ex. skulle höjas kunde man kunna utnyttja mer båttrafik i Raseborg och skapa en rutt mellan Svartå och Ekenäs. Pojo hamn kunde också utvidgas och göras till ett attraktivt ställe att stanna på under resan. Om man dessutom kunde åka direkt med båten till Santa Fé vore det ett bra sätt att färdas på helgerna, tyckte ungdomarna.

Här fick man hitta på idéer och lägga rosa lappar på kartan.

Studieorten Raseborg med Finlands enda fjord

Pojoviken ansåg man att i framtiden kunde heta Raseborgs fjord och dess status som enda fjord i Finland kunde lyftas fram och marknadsföras mer. Raseborg som studieort kunde också få ett uppsving genom nya utbildningsmöjligheter. Hur låter det med en Harvard-filial i Raseborg? Finlands enda ö-universitet med inriktning på t.ex. marinbiologi i mitten av Pojoviken? Eller en modern lantbruksskola i Pojo trakten? Man kunde också tänka sig gemensamma skolor för olika språkgrupper.

Till slut presenterades alla gruppers kartor och idéer.

Mycket träd, hållbar trafik och ultralokal hälsovård

Man önskade sig mycket träd, gröna innergårdar, friluftsmöjligheter och konst på lyktstolpar i Raseborg i framtiden. Maten kunde vara lokalproducerad. Det kom också idéer om ny kollektivtrafik – buss eller metronätverk som skulle stäcka sig runt hela Raseborg. Kanske kunde man åka metro ända till Stockholm också? Hälsovården kunde vara ultralokal och ett sjukhus kunde finnas t.ex. på Skåldö och i Bromarv. Det kunde också finnas gemensamma kyrkor som är öppna för medlemmar av alla religioner. Raseborg kunde också ha en egen Eurovision -tävling där människor från olika byar kan delta med sina låtbidrag. Man kunde sedan rösta fram årets ”Raseborgslåt”.

Workshoppens koordinator Julia Ingo till vänster och stadsarkitekt Johanna Backas till höger tillsammans med ungdomarna som deltog.

Från idé till verklighet

Workshoppen faciliterades av Efe Ogbeide och Milla Kallio från Femma planning. Tillställningen var munter och även efter workshoppen fortsatte idéerna att kläckas. Stadsarkitekt Johanna Backas deltog i workshoppen och blev mycket inspirerad av ungdomarnas tankar:

-Det är helt fantastiskt! Vi fick idéer av ungdomarna som jag tycker att vi direkt kan föra vidare. Att ungdomarna ser så fördomsfritt på Raseborg som helhet var inspirerande och ögonöppnande för mig, berättar stadsarkitekt Johanna Backas.

Materialen från ungdomsworkhoppen sammanställs och används som underlag när den nya utvecklingsbilden av markanvändningen skapas. Utvecklingsbilden förväntas bli klar under 2023.


17.05.2022 / Cynthia Moed-Ring

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) påbörjade år 2021 projektet västra Nylands kustvattensvision i samarbete med Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Målet med projektet är att göra restaureringsplaner för de fyra pilotområdena. Dessutom utvecklas en kustvision för västra Nylands kustvatten, som är en gemensam, målmedvetet utarbetad vägkarta för restaureringsarbetet. Projektets mål är att få igång en avrinningsområdesbaserad restaurering av övergödda havsvikar och kustvatten till ett gott ekologiskt tillstånd.

I det här arbetet har vattenkvaliteten, floran och faunan granskats i Dragsviksfjärden i Raseborg. En modellering har gjorts av den yttre belastning som kommer ut i viken med hjälp av VEMALA-modellen och olika framtidsscenarier studerats. Förutom detta, har Dragsviksfjärdens avrinningsområde beskrivits och analyserats med hjälp av GIS. I planen har också olika restaureringsalternativ, deras effekter och kostnader övervägts på ett mångsidigt sätt.

Dragsviksfjärden i Raseborg är en vidsträckt grund havsvik med begränsat vattenutbyte. Längst in hittas Totalfladan, vilken klassificerats som ett fågelskyddsområde av nationell betydelse och som också är en del av Persöfladan-Totalfladans naturskyddsområde. Båttrafiken i Dragsviksfjärden är livlig och en hel del muddringar och slåtter har gjorts vid stränderna och de huvudsakliga båtlederna. En stor del av belastningen till viken rinner ut i Storängsbäcken från nordost. Största delen av det undersökta områdets odlingsmark ligger på gammal sjöbotten inom bäckens avrinningsområde.

De olika vattenkvalitetsparametrarna i Dragsviksfjärden uppvisar antingen otillfredsställande eller dåligt ekologiskt tillstånd. Syrebrist har ändå inte noterats i viken, vilket betyder att den inre belastningen troligen inte är betydande. Vattenvegetationen i viken har ökat markant under åren och påverkar kraftigt rekreationsanvändningen av viken.

Utdrag ur restaureringsplanen som visar figur 26. med en karta över avrinningsområdet och delavrinningsområdena.

Det lönar sig att fokusera restaureringsarbetet i Dragsviksfjärden till avrinningsområdet, så att den yttre belastningen kan minskas. Möjliga restaureringsmetoder i området är markförbättringsmedel, tvåstegsfåror och våtmarker samt konstruktioner för att stanna upp och rena dagvattenflöden.
Spridning av information och rådgivning till bosatta och verksamma i området är också viktigt.

Läs Dragsviksfjärdens restaureringsplan här.


11.05.2022 / Maria Eriksson

Sydspetsens miljöhälsa har för de större, s.k. EU-badstränderna fastställt badvattenklassificeringen inför i år.

Klassificeringen baserar sig på de senaste fyra badsäsongernas provresultat eller resultaten från minst 16 prov och uppdateras årligen efter badsäsongen.

2018201920202021
CampingenBraTillfredställandeTillfredställandeBra
GumnäsUtmärktBraBraBra
KnipanUtmärktUtmärktUtmärkt
SvedjaUtmärktUtmärktUtmärktUtmärkt

9.05.2022 / Petra Louhimies

Grundläggande förbättringsarbten inleds på Karis avfallsstation och pågår över sommaren. Arbetena kommer även att påverka trafikarrangemangen på avfallsstationen och placeringen av de olika funktionerna.

På avfallsstationen förbättras bland annat vattenkontrollen, markens konstruktionslager repareras och asfalten förnyas. Under tiden som ackordet pågår flyttar flaken och containrarna där största delen av avfallet lossas till avfallsstationens bakre del, där det hittills tagits emot bland annat kvistar och krattavfall. Till avfallsstationen kör man ändå fortsättningsvis genom den gamla porten och mottagningen av avfallslaster stannar kvar på samma ställe. Besöket på avfallsstationen kan räcka lite längre på grund av de tillfälliga arrangemangen.

Ackordet beräknas bli klart innan utgången av augusti.

Tilläggsinformation till media: Johanna Hynynen, regionchef, johanna.hynynen@rosknroll.fi, tfn 020 637 7037


5.05.2022 / Petra Louhimies

Våren har anlänt och likaså den nationella Cykelveckan!

Cykelveckan pågår drygt tio dagar, från fredag 6.5 till söndag 15.5. Temat för kampanjveckan i år är ”Var och en har rätt att cykla tryggt”.

I invånarenkäten 2020 var det största hindret för raseborgarna att cykla mera otrygghetskänslan i trafiken. Farliga ställen är i synnerhet korsningar och övergångsställen, där man cyklar bland livlig biltrafik. Som stad arbetar vi för att utveckla säkerheten och trivseln i fråga om cykeltrafiken bl.a. genom att genomföra de åtgärder som ingår i programmet för främjande av cykling och trafiksäkerhetsplanen.

Var och en av oss har ansvar för att möjliggöra säkerheten i trafiken. Detta gör man genom att följa två grundläggande principer: iaktta trafikreglerna och ge tydliga signaler åt andra trafikanter. Den nya vägtrafiklagen från år 2020 medförde också några ändringar för cyklister:

Kolla trafikreglerna för cyklister här!

Mer om växelverkan i trafiken på Trafikskyddets webbplats här.

Kom med

Vi vill uppmuntra raseborgarna att delta i cykelveckan! Du kan hoppa på cykeln en, flera eller alla dagar. Vi delar med oss av våra tips på stadens Facebookkonto.

Cykelveckans lotteri

Delta i lotteriet där du kan vinna ett 100 euros presentkort till en cykelaffär. Mer information och länk till lotteriformuläret nedan. Obs. Tid att delta 6.5-15.5

Klicka här för att delta i Cykelveckans lotteri

Kontaktperson i ärenden som berör stadens Cykelveckan
Hållbarhetskoordinator Salli Ojala, salli.ojala@raseborg.fi


27.04.2022 / Petra Louhimies

Under våren 2022 har Raseborgs planläggning arrangerat framtidsworkshoppar, vars syfte är att samla invånares tankar och idéer om framtiden. I workshoppen arbetar vi med året 2050 och materialet från workshopparna används i framtagandet av en utvecklingsbild för markanväningen i Raseborg. Nu har vi öppnat anmälningslänkarna till framtidsworkshopparna i Karis och Ekenäs. Du kan anmäla dig här:

10.5.2022 kl.18-20.30 i Karis (Karis FBK), vänligen anmäl dig senast 6.5.2022 via:
https://link.webropol.com/ep/kariskarjaa

18.5.2022 kl. 18-20.30 i Ekenäs (Ekenäs bibliotek, Svalan), vänligen anmäl dig senast 16.5.2022 via: https://link.webropol.com/ep/ekenastammisaari

Finns plats även i Snappertuna och Bromarv

Om du är snabb hinner du ännu anmäla dig även till Snappertuna eller Bromarv.

2.5.2022 kl. 18–20.30 i Snappertuna (Snappertuna skola), vänligen anmäl dig senast 28.4.2022 via:
https://link.webropol.com/ep/snappertuna

3.5.2022 kl. 18–20.30 i Bromarv (Hembygdens väl), vänligen anmäl dig senast 28.4.2022 via:
https://link.webropol.com/ep/bromarv

Vad är en utvecklingsbild?

En utvecklingsbild är i korthet en vision i kartformat som beskriver i stora drag hur man vill en stad skall se ut i framtiden. Jämfört med en generalplan är en utvecklingsbild inte lika detaljerad. Den är heller inte ”lagligt bindande” som en generalplan alltid är. För tillfället har Raseborg ingen gällande generalplan. Arbetet med utvecklingsbilden är ett steg på vägen till att en dag få en generalplan för hela Raseborg. En utvecklingsbild hjälper att kunna utveckla staden strategiskt och långsiktigt.

Läs mer om Raseborg 2050 -projektet.


14.04.2022 / Petra Louhimies

Den första framtidsworkshoppen arrangerades i Pojo den 6.4.2022. Tillställningen blev mycket lyckad och deltagarna var aktivt med under hela kvällen. Raseborgs planläggning som arrangerar workshopparna fick många intressanta framtidsvisioner och tankar från deltagarna. Materialen från workshopparna sammanställs och analyseras för att sen bli en del av det material som står som grund för utvecklingsbilden för markanvändning 2050 (Läs mer om utvecklingsbilden på Raseborg 2050-sidan).

Festsalen vid Pojo bibliotek var mötesplatsen för framtidsworkshoppen i Pojo.

I första delen av workshoppen berättade Efe Ogbeide och Milla Kallio från Femma planning om hur man kan tänka kring olika framtider. Det kan finnas önskvärda, trovärdiga eller t.ex. sannolika framtider. Sedan skrev deltagarna ner hur de tänkte att en vanlig dag kunde se ut år 2050. På basen av beskrivningarna fick man sedan fundera på vilka antaganden som stod som grund dem. Antar vi att det finns bilar i framtiden? Antar vi att Finland hör till EU? Antar vi att medeltemperaturen har höjts? Vad är dina antaganden om framtiden?

Raseborgsbor diskuterar sina beskrivningar om framtidens dag.

Efe Ogbeide från Femma planning lotsade deltagarna genom workshoppen på svenska och finska.

Samhällsgeografen Efe Ogbeide från Femma planning.

I en del av workshoppen fick deltagarna skriva ner händelser på en tidsaxel som påverkat oss både i det förflutna och som kommer att påverka oss i framtiden.

Niclas Skog från planläggningen deltog i Pojos workshop.

I pausen serverades smörgåsar och kaffe samt saft och frukter för att hålla ivern och kreativiteten uppe under hela kvällen.

Sen var det dags för att lägga ut idéer och önskade framtider på Raseborgs karta. Grupperna jobbade utgående från temana boende, miljö, trafik eller näringsliv.

Milla Kallio stöder en av grupperna i arbetet.

Hoppfulla och ivriga diskussioner kunde höras runt borden i festsalen.

Slutligen fick deltagarna skriva nyhetsrubriker för Framtidsbladet 2050. Många skratt och stora applåder följde när alstrena presenterades upp i salen.

Vill du vara med och delta i Raseborgs framtidsworkshoppar under våren 2022? På Raseborg 2050-sidan hittar du information om platser och datum för workshopparna samt anmälningslänkar till dem. Välkommen med!


14.04.2022 / Petra Louhimies

I nyaste numret av Kivestä muuramalla -tidning presenteras ett intressant byggprojekt i Raseborg; Villa Bergola, en fritidsbostad i vackert landskap, med fascinerande fasad. Topparkitekterna berömmer samarbetet med både kunden, Raseborgs stads byggnadstillsyn och byggarna. Du kan läsa artikeln och se på bilderna (på finska) via denna länk.


1.04.2022 / Petra Louhimies


Byggarbetet med Horsbäcks vägunderfart i Raseborg på riksväg 25 inleds i april med anläggandet av byggplatsen och byggandet av tillfälliga trafikarrangemang.

I Horsbäck byggs en ny vägunderfart som en del av projektet Karis-Ekenäs gång- och cykelväg. Under fjolåret byggdes avsnittet mellan Karis och Horsbäck, ca 5 km färdigt. Nu färdigställs den sista sträckan av gång- och cykelvägen, ca 0,5 km, i samband med vägunderfartsprojektet.

Under den tid vägunderfarten byggs kommer trafiken att ledas via en tillfällig omfartsväg med en hastighetsbegränsning på 50 km/h. Omfartsvägen tas i bruk i mitten av maj. Trafikanterna uppmanas att iakttaga stor försiktighet.

Projektet påbörjas i april och blir färdigt i augusti 2022. Kostnaderna för byggprojektet beräknas uppgå till 0,7 miljoner euro. Beställare är Raseborg stad och för projektet har staden beviljats statsunderstöd av Transport- och kommunikationsverket Traficom inom ramen för programmet för främjande av gång och cykling.

Entreprenör för projektet är A. Berglund Ab.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jan Gröndahl, tel. 019 289 2550, jan.grondahl@raseborg.fi
Planeringsansvarig Henrik Westerlund, tel. 019 289 3868, henrik.westerlund@raseborg.fi.

Karta över området

Karta över området där underfarten byggs

1.04.2022 / Petra Louhimies

Skärgårdspolitiken grundar sig på lagen om främjande av skärgårdens utveckling (1981/494). Skärgårdslagen är ett bevis på att skärgårdens särförhållanden är identifierade och att de kräver särskilda åtgärder av både staten och kommunerna. Lagen är en viktig stöttepelare för skärgårdsbor och skärgårdsområden.

Det förberedande arbetet med att uppdatera lagen har inletts. Syftet är att identifiera uppdateringsbehoven och lägga fram preliminära förslag till innehållet av de paragrafer som ska uppdateras. Skärgårdslagen är utfärdad 1981 och har inte uppdaterats systematiskt därefter. Omvärlden har förändrats väldigt mycket under de senaste fyrtio åren, vilket betyder att lagen måste uppdateras både lagtekniskt och innehållsligt. Det förberedande arbetet med att uppdatera lagen sker i samarbete med företrädare för olika statsförvaltningssektorer. En viktig del av arbetet är diskussionsmötena i de olika skärgårds- och insjöområdena och hörandet av skärgårdsborna med hjälp av denna enkät. En bedömning av uppdateringsbehoven blir klar före slutet av 2022.

Med enkäten vill ministeriet samla in skärgårdsbornas åsikter om lagens centrala innehållsliga teman: näringsverksamhet, tillgänglighet, tjänster, natur och miljö. I enkäten talas bara om skärgård, men begreppet omfattar också insjöområdena. Enkäten är öppen för alla. Svarstiden är till den 15 april 2022.

Ett stort tack redan på förhand för era värdefulla svar!

Mer information om det förberedande arbetet ges vid jord- och skogsbruksministeriet av Elina Auri, ledande sakkunnig, elina.auri@gov.fi, tfn. 0295 162 041 och Sami Tantarimäki, planerare, sami.tantarimaki@gov.fi, tfn. 0295 162 330

Klicka här för att delta i enkäten!

28.03.2022 / Petra Louhimies

I Svartåns två nedersta kraftverksdammar, Åminnefors och Billnäs, byggdes fiskvägar under åren 2018–2019. De öppnades i maj 2020, vilket återställde vandringsförbindelsen från havet till Svartåns huvudfåra samt dess sidobäckar. Under år 2021 undersökte man i fiskens rörelser i Svartån såväl uppåt som neråt i fiskvägarna. Undersökningarna gjordes i samarbete med Raseborgs stad, Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), Naturresursinstitutet samt Kala- ja vesitutkimus Oy.

Man följde med hjälp av en räknare och en videokamera med fiskarnas stigning från havet till ån i den nedersta fiskvägen vid Åminnefors kraftverk. Man följde med fiskens vandring nedströms med hjälp av med radiosändare försedda vandringsyngel allt från Billnäs ända ut till havet. Undersökningen var en fortsättning på undersökningen av fisken vandring nedströms som gjordes år 2017. Avsikten med den fortsatta undersökningen var att klargöra huruvida fiskarna hittar till fiskvägarna då de stiger upp i ån i riktning mot reproduktionsområdena samt å andra sidan då de är på väg nedströms mot havet och de vidsträckta områdena för att äta. Samtidigt undersökte man hur det styrnät, som installerats under gångbron ovanför kraftverket i Billnäs fungerar, då det gäller att styra fiskens rörelser i riktning mot fiskvägen.  

Läs mera på LUVY:s hemsida.

En brygga i Billnäs, hus i bakgrunden
Bild: Miina Rautiainen/LUVY r.f.

18.03.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Näckrosbågen är möjliga att reservera. Tomternas storlek är 1 039 – 1 841 m² och priset är 28 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.

E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshus/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs

Se området på kartan.


18.03.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Bodasvängen, Hallongården, Odongränd, Tranbärsvägen, Hallonvägen, Björnbärsvägen och Bergviksvägen är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 920 – 1 200 m² och priset är 23 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.

Det natursköna området endast 3 km utanför Ekenäs centrum. Daghem ca 300 meter ifrån,skolor ca 2,5 km och skolskjuts på 50 meter avstånd.


18.03.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Sångträdet, Sidensvansgränd, Näktergalsgränd, Gåsgränd, Sångsvansgränden och Trastvägen är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 890 – 2 100 m² och priset är 17 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.

Langansböle

Den lugna och sköna natur som endast är 5 km från centrum. Nära till daghem och närmaste butik endast 3,5 km.


18.03.2022 / Sonja Grönqvist

En egnahemstomt vid Bergsvängen är möjlig att reservera. Tomtens storlek är 935 m² och priset är 23 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E:post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


18.03.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Mattsgatan är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 1 100 – 1 200 m² och priset är 34 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


18.03.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Lomgränd är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 1 000 m² och priset är 23 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


14.03.2022 / Petra Louhimies

Planläggningsenheten i Raseborg hälsar Raseborgsborna välkomna till framtidsworkshoppar. Framtidsworkshopparna är en del av projektet Raseborg 2050, där planläggningsenheten i Raseborg utarbetar en utvecklingsbild för markanvändningen i Raseborg för år 2050. Workshoppens huvudsyfte är att samla insikter om hur invånarna vill att Raseborg ser ut i framtiden med fokus på boende, miljö, näringsliv och trafik.

Workshopsmetoden vi använder är en anpassad version av Sitras metod Framtidsfrekvensen. I metoden utmanar man bl.a. sina egna framtidsantaganden och föreställer sig alternativa framtider. Inga förhandskunskaper behövs för att delta. 

Workshopparna har plats för ett begränsat antal deltagare och de 20 första som anmäler sig till varje workshop ryms med. Worshopparna är tvåspråkiga. Vid tillfällena bjuds det på kaffe, te och salt tilltugg. Rådande coronarekommendationer och -restriktioner följs vid workshopparna.

Workshopparna ordnas enligt följande:

 • Pojo 6.4.2022 kl. 18–20.30
  • Plats: Festsal i Pojo bibliotek, Centrumpromenaden 4, Skuru
 • Tenala 19.4.2022 kl. 18–20.30
 • Svartå 27.4.2022 kl. 18–20.30
 • Snappertuna 2.5.2022 kl. 18–20.30
 • Bromarv 3.5.2022 kl. 18–20.30
 • Karis 10.5.2022 kl.18-20.30 (plats och anmälningslänk publiceras senare)
 • Ekenäs 18.5.2022 kl.18-20.30 (anmälningslänk publiceras senare)
  • Plats: Raseborgs stadsbibliotek i Ekenäs, rummet Svalan

Tidigare under vintern kunde raseborgarna delta i arbetet med utvecklingsbilden genom att besvara enkäten ”Visa på kartan”. Invånarna deltog flitigt i enkäten och man fick över 650 svar, vilket är ett fantastiskt resultat. Svaren analyseras under mars månad och de utnyttjas i arbetet med utvecklingsbilden för markanvändningen.

– Vi var positivt överraskade över invånarnas iver att besvara enkäten, säger stadsarkitekt Johanna Backas, som hoppas att entusiasmen fortsätter också i workshopparna. – Vi hoppas också att workshopparna blir roliga och inspirerande tillfällen, där vi tillsammans kan stärka tron på framtiden. 

Mer information om projektet och hur man kan delta hittar du på stadens webbplats: raseborg.fi/raseborg2050.

Tilläggsinformation:

Johanna Backas, stadsarkitekt
019-289 3843, johanna.backas@raseborg.fi

Pontus Högström, markanvändningsplanerare
019-289 3844, pontus.hogstrom@raseborg.fi

Fr.o.m. 1.4.2022 Julia Ingo, koordinator (delaktighet & kommunikation)
019-289 2015, julia.ingo@raseborg.fi


7.03.2022 / Petra Louhimies

Situationen i Ukraina orsakar oro och både staden och räddningsverket har fått mycket förfrågningar gällande skyddsrum.

För närvarande riktas inget sådant hot mot Finland som skulle kräva ibruktagande av skyddsrum. På grund av det stora intresset gällande skyddsrum har räddningsverket lagt ihop ett informationspaket med svar till de vanligaste frågorna.

Mer information på räddningsverkets sida här.

Klicka här för räddningsverkets infopaket!

Var finns allmänna skyddsrum?

På Västra Nylands område finns inga allmänna skyddsrum där invånare utan skyddsrum kunde skydda sig. Ifall man inte har en egen skyddsrumsplats är den primära åtgärden att söka skydd inomhus. Myndigheterna ger vid behov anvisningar om hur befolkningen skall agera. För att skydda befolkningen utan skyddsrumsplats kan också myndigheterna evakuera befolkningen från farozonen. Myndigheterna informerar om evakueringen av området är aktuellt.

Var finns mitt skyddsrum?

Skyddsrum finns vanligtvis i samband med större husbolag eller arbetsplatser och används då av personer som bor eller arbetar i dessa fastigheter. Det finns också skyddsrumsplatser i samband med offentliga utrymmen, såsom skolor och förskolor, där de också är avsedda för fastighetsanvändarnas behov.

I allmänhet ligger skyddsrummen i källaren, på marknivå eller som en del av separata byggnader, till exempel i samband med utomhusförråd.

Skyddsrummen är markerade med den internationellt erkända markeringen för befolkningsskydd, som är en blå triangel på ett orange botten. I mindre husbolag och i egnahemshus finns vanligtvis inga skyddsrum.

Jag har ingen information om mitt skyddsrum, var kan jag hitta information?

Det är möjligt att husbolaget/fastigheten inte har skyddsrum eller reserverade skyddsplatser i andra fastigheter. Flera fastigheter kan också ha ett gemensamt skyddsrum. Om situationen är oklar kan information om skyddsrum eller skyddsplatser säkrast hittas i fastighetens räddningsplan eller i fastighetens bygglovsdokument.

Fler svar på frågor angående skyddsrum hittar ni i räddningsverkets material, se länk ovan!


2.03.2022 / Teresia Bergholm

Gäller fr.o.m. 2.3.2022:

Kl. 6:35 avgång från Karis har avslutats. Kl. 6:50 avgång från Karis har flyttats med fem minuter, ny avgångstid kl. 6:45. En ny Karis-Fiskars tur körs, med avgångstid kl. 19:45. Turerna trafikeras på vardagar mån-fre.


28.02.2022 / Petra Louhimies

Hurudana tjänster för persontrafik saknar du i Raseborg? Hur rör du dig? Vad skulle behövas för att du inte skulle använda bil mer? Det här är en del av de frågor som vi nu söker svar på i enkäten för persontrafikstjänster i Raseborg.

Användarundersökningen utförs och analyseras av Laureas masterstuderanden i service design. Undersökningen är en del av projektet Smart Countryside Mobility, där man strävar till att utveckla innovativa lösningar för persontrafiken i Raseborg.

Läs mer om Smart Coutryside Mobility -projektet i vår artikel.

Svara på enkäten här senast den 15.3.2022.


28.02.2022 / Petra Louhimies

Smart Countryside Mobility är yrkeshögskolornas Laureas och Metropolias samarbetsprojekt, som strävar till att förbättra möjligheterna att ta sig runt på glesbygdsområden i Nyland samt skapa nya möjligheter för affärsverksamhet. Raseborg valdes till projektets utvecklingsområde.

– Raseborg är geografiskt ett stort och mångsidigt område och därför intressant som utvecklingsmål i projektet. På området finns en stark kultur av samarbete, som Bromarvs premiering till Årets Nyländska By 2022 är ett bra exempel på, kommenterar projektets sakkunnighetsteam.

På bilden projektets sakkunnighetsteam. Från vänster: Raija Kaljunen, Eetu Rutanen, Jaakko Hannula, Anni Vainio ja Harri Miinin.

Raseborg stöder projektet

Raseborgs stad stöder Smart Countryside Mobility -projektet genom att dela bakgrundsmaterial, lokalkännedom och genom att stöda projektets kommunikation. Projektets resultat utnyttjas bl.a. i framtagningen av utvecklingsbilden för markanvändningen och i utvecklingen av kollektivtrafiken och turismen.

– Vi är väldigt glada att sakkunnighetsteamet valde just Raseborg som utvecklingsområde. Raseborg är på basen av arealen en av de största städerna i södra Finland och det är väldigt viktigt för både våra invånare och turister att utveckla persontrafiken på ett hållbart sätt, berättar turistchef Ville Vuorelma.

Servicekoncepten utvecklas i nätverk

Utvecklingen av tjänster för persontrafik på området påbörjas under våren 2022 tillsammans med invånare, företag, staden och föreningar. Projektet pågår sedan ända till sommaren 2023. I det första skedet undersöks vilka vanor invånare har då de tar sig runt på området och hur tillgängliga olika slags persontrafikstjänster är. På basen av undersökningsresultaten utvecklas sedan tjänster för persontrafiken tillsammans med olika aktörer i Raseborg. Projektet finansieras av EU och är en del av åtgärderna som gjorts pga. coronapandemin.

Tilläggsinformation

Harri Miinin, projektchef Metropolia
+358 40 576 8392, harri.miinin@metropolia.fi

Jaakko Hannula, projektchef Laurea
+358 504413563, jaakko.hannula@laurea.fi

Minttu Peuraniemi, markanvändningplanerare
019-289 3844, minttu.peuraniemi@raasepori.fi

Ville Vuorelma, turistchef
019-289 2012, ville.vuorelma@raasepori.fi23.02.2022 / Petra Louhimies

I oktober 2021 valdes Raseborgs planläggning till en av tio aktörer som får delta i Sitras Framtidsfrekvensen -partnerskapsprogrammet. Partnerskapsprogrammet är en del av Sitras målsättning att öka kunskapen kring och popularisera framtidstänkandet i Finland. I programmet får de utvalda teamen bl.a. utbildning, material och sparrning kring användandet av Sitras workshopmetod Framtidsfrekvensen. Sammanlagt 78 aktörer ansökte om att få vara med.

Sitra satsar på Raseborg

Nu understöder Sitra Raseborgs framtidsarbete också genom ett betydande understöd. I ett nytt beslut underskrivet av Jyrki Katainen den 16.2.2022 har Sitra beviljat Raseborgs planläggningsenhet ett understöd på 30 000€ för delaktighetsarbetet i Raseborg 2050 -projektet.

Bild: Topias Dean /Sitra

Framtidsworkshopparna för invånare kommer att arrangeras under april och maj 2022. Närmare information om workshopparna ges senare under våren. Redan nu kan invånare i Raseborg vara med och delta i arbetet kring utvecklingsbilden. Under tiden 10.2-10.3.2022 samlar vi insikter om raseborgarnas vardagsrutter och viktiga platser via Visa på kartan -enkäten.

Läs mer om projektet på sidan Raseborg 2050.


17.02.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs planläggning arbetar fram en utvecklingsbild för markanvändningen för år 2050. I det första skedet av projektet samlar vi insikter från invånare genom Visa på kartan -enkäten.

Du kan svara på enkäten fram till den 10.3.2022. Det tar ungefär 30 minuter att svara på enkäten, beroende på hur många rutter du vill lägga till.

Tips! Vi rekommenderar att du använder en dator när du svarar på enkäten. Vi har märkt att det är lättast att märka in rutter på kartan så.

Resultaten från enkäten analyseras och tas i beaktan i den slutliga utformningen av utvecklingsbilden.

Tilläggsinformation om enkäten

Julia Ingo, koordinator (delaktighet & kommunikation)

019-289 2015, julia.ingo@raseborg.fi


10.02.2022 / Cynthia Moed-Ring

Västra Nylands vatten och miljö rf LUVY ordnar Kustvattenkvällar i mars, i samarbete med kustkommunerna Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt, för kommuninvånarna och stugägare. Evenemangen är webbinarier och de ordnas via Teams (man kan delta i evenemanget via datorns webbläsare). Under kvällarna hör du vad som är aktuellt inom vattenskyddet på den egna orten. 

LUVY har berett restaureringsplaner för pilotobjekt, som valts tillsammans med kustkommunerna: Tavastfjärden i Kyrkslätt, Pickalaviken i Sjundeå, Kyrkfjärden i Ingå och Dragsviksfjärden i Raseborg.  

Under webbinarierna presenterar vi den aktuella restaureringsplanen för den berörda orten samt de utförda undersökningarna och möjliga åtgärder.   

Vi berättar också preliminära resultat från den kartbaserade kustenkäten. Enkäten är öppen ännu fram till 27.3 på adressen: https://new.maptionnaire.com/q/6siv8tpa2yip. Du kan alltså ännu delta i enkäten! Målet är att hitta nya restaureringsobjekt, som har blivit mindre uppmärksammade och som väcker oro hos kommuninvånarna, stugägarna eller hos andra områdets användare.  

Åtgärderna inom avrinningsområdet bereds och planeras tillsammans  med markägarna. Vi kartlägger också, om det finns nya jordbrukare eller markägare, som är intresserade av vattenskyddsåtgärder på sin mark. Om du drömmer om en egen våtmark eller grubblar över huruvida tvåstegsdiken skulle lämpa sig på dina marker, kom med och lyssna! 

Evenemangens längd: 1,5h. Programmets innehåll specificeras ännu i februari.  

Kyrkslätt ti 8.3. kl 16:30
LUVY presenterar huvudpunkterna i Tavastfjärdens restaureringsplan och resultat från kartenkäten. Dessutom hör vi jordbrukarnas taltur samt restaureringsåtgärder av Virho ry.    

Ingå to 10.3. kl 17:30
LUVY presenterar huvudpunkterna i Kyrkfkärdens restaureringsplan och resultat från kartenkäten. Därtill hör vi ännu om vattenskyddsanläggningar som WWF verkställt. 

Raseborg ti 15.3. kl 17:00
LUVY presenterar huvudpunkterna i Dragsviksfjärdens restaureringsplan och resultat från kartenkäten. Efter detta hör vi om Raseborgsån-projektet.

Anmälningsblanketten till webbinariet finns på LUVY:s webbsida, via denna länk.

Sjundeå to 17.3. kl 17:00
LUVY presenterar huvudpunkterna i Pickalavikens restaureringsplan och resultat från kartenkäten. Evenemanget avslutas med presentationer av Kustvatten- och Sjundeåån- projekten.    

Kommunernas miljövårdschefer medverkar i evenemangen.  

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.  

Tilläggsuppgifter: 
Henna Björkqvist 
projektarbetare
LUVY
henna.bjorkqvist(at)luvy.fi
045 7884 2810


10.02.2022 / Petra Louhimies

Har du någon gång funderat på hur Raseborg kommer att se ut om trettio år? Hur kommer miljön att se ut? Hur vill du eller dina barn bo i Raseborg i framtiden? Hur tror du att trafiken fungerar? Bland annat dessa frågor kommer Raseborgs planläggningsenhet fundera på i projektet Raseborg 2050.

Utvecklingsbilden stöder generalplaneringen

I Raseborg 2050 projektet utarbetas en utvecklingsbild för markanvändningen i Raseborg för år 2050. Utvecklingsbilden byggs upp på basen av olika scenarier om framtidens samhälle med särskild vikt på trafik, näringsliv, boende och miljö. Slutresultatet är en kartpresentation som beskriver stadens framtidsvision för markanvändningen.

Utvecklingsbilden stöder generalplaneringen i staden, men den saknar rättsverkningar. Det här betyder att den inte har någon ”laglig” styrande effekt på t.ex. generalplanläggningen, detaljplanläggningen eller tillståndsprocesserna.

– Att skapa en utvecklingsbild är väldigt viktigt för oss eftersom det hjälper oss att få en bild av hur människor vill att staden ska se ut i framtiden. Det är också lättare för oss att jobba långsiktig och konsekvent med markanvändningsplaneringen när vi har en tydlig och inspirerande framtidsvision, berättar stadsarkitekt Johanna Backas.

Raseborgs planläggningsenhet satsar på delaktighet

Under våren 2022 har invånare möjlighet att delta i arbetet kring utvecklingsbilden både genom att svara på en kartenkät, och genom att delta i framtidsworkshoppar. Från alla insikter formas sedan olika scenarier som man bekanta sig och kommentera senare mot hösten.

– Det här är första gången vi har möjlighet att göra ett så här omfattande delaktighetsarbete. Det känns roligt att kunna inkludera invånarna och andra intresserade ännu mer i stadsplaneringen på en strategisk nivå, berättar stadsarkitekt Johanna Backas.

Även specialmålgrupper som företagare och barn kommer att involveras i arbetet. Efter delaktighetsskedet går planläggningsenheten in med sitt kunnande och gör konsekvensanalyser. Den slutliga utvecklingsbilden förväntas bli klar sommaren 2023.

Visa på kartan -enkäten

Redan nu kan invånare i Raseborg vara med och delta i arbetet kring utvecklingsbilden. Under tiden 10.2-10.3.2022 samlar vi insikter om raseborgarnas vardagsrutter och viktiga platser via Visa på kartan -enkäten. I enkäten kan man också berätta om vilka rutter eller platser som man anser att borde utvecklas i framtiden.

Mer information om projektet och hur man kan delta hittar du på sidan raseborg.fi/raseborg2050.

Länk till Visa på kartan -enkäten: https://new.maptionnaire.com/q/6u9alv2rxl2v

Tilläggsinformation

Johanna Backas, stadsarkitekt

019-289 3843, johanna.backas@raseborg.fi

Julia Ingo, koordinator (delaktighet & kommunikation)

019-289 2015, julia.ingo@raseborg.fi

Pontus Högström, markanvändningsplanerare

019-289 3844, pontus.hogstrom@raseborg.fi9.12.2021 / Petra Louhimies

Regionförvaltningsverket har avgett sitt beslut gällande ändringsansökan om regleringen av Lojo sjö.  De tillståndsvillkor, som varit i kraft i regleringstillståndet, har inte i alla situationer gjort det möjligt, att utföra en vettig reglering, eftersom regleringen har varit kopplad till kalendern.  I och med beslutet blir bl.a. regleringen av Lojo sjö under våren och sensommaren mera flexibel än tidigare. Läs mera på LUVY:s hemsida.

Raseborgs stad har viljat granska villkorena för att skydda lantbruksmarker från översvämningar.

Vattenkraftverk

1.12.2021 / Sara Vaskio

Projektperioden börjar lida mot sitt slut, men Raseborgs å garanteras en fortsättning för åren 2022–2023 tack vare ett bidrag på 244 000 euro av NTM-centralen i Nyland. Det gläder projektchef Sara Vaskio. - Tack vare tilläggsfinansieringen kan vi fortsätta det värdefulla arbete som påbörjats, säger hon. Vattenvård kräver tålamod och ihärdigt arbete.

Bukt på översvämningarna

Nästa planerade stora åtgärd är den naturliga rensningen av Raseborgsåns huvudfåra. Huvudmålet med dikningen är att minska översvämningar i området och samtidigt förbättra grundtorrläggning av åkrarna. Naturenlig rensning innebär att det på sidorna av huvudfåran grävs översvämningsterrasser. Syftet är att bereda plats åt vattnet vid översvämningar. Därtill kan terrasserna öka biodiversiteten och fånga näringsämnen som rinner till åfåran. Till planen hör även två våtmarker och bottentrösklar som bromsar upp vattenflödet. Dikningsprojektet är av stort intresse nationellt sett:
– Det handlar om Finlands längsta naturenliga rensning av en å. Det är Raseborgs åns dikningsbolag som ansvarar för projektet.

Våtmarken i Tranbokärr är ett exempel på en vattenvårdskonstruktion med många funktioner


Våtmarken i Tranbokärr är den senaste åtgärden i Projektet Raseborgs å. Våtmarken ligger i Karis vid en sidofåra till Raseborgs å. Våtmarker är viktiga mångfunktionella inslag i vattenvården, berättar Vaskio. Våtmarken uppehåller regnvatten och minskar på översvämningarna i den lätt översvämmande Raseborgs ån. Våtmarken fångar även upp näringsämnen i de djupa sedimenteringsbassänger och också växligheten fångar upp och använder näringsämnen som finns i vattnet. Dessutom ger våtmarken en god livsmiljö för många arter: vattenväxter, insekter och med dem trivs även fåglar och andra djur vid våtmarken. På så sätt berikar våtmarken den biologiska mångfalden.

Den nygrävda våtmarken i Tranbokärr.

Våtmarkens upptagningsområde är cirka 200 ha och den nya våtmarken är cirka 0,5 ha stor och ligger på Kaj Björklöfs marker. -Det har varit ett nöje att få ta del av det här projektet, säger Björklöf, Bygget gick bra och även vädret var på vår sida. Björklöf har också varit aktiv i projektet tidigare och deltagit i projektets vattenvänliga odlingsförsök. Syftet är att pröva nya odlingsmetoder, som ska förbättra markens struktur och minska avrinningen av näringsämnen från åkrarna till vattendragen.

Förhoppningsvis kommer vi att se många fåglar här i Tranbokärrs våtmark i vår, änderna hittade genast hit, berättar Kaj Björklöf.

Syftet med projektet Raseborgs å är att minska näringsbelastning som ån för med sig till Landbofjärden. Projektet ingår i miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd och ELY-centralen i Nyland kommer att stödja projektet med 244 000 euro under de kommande två åren. Dessutom får projektet stöd från Raseborgs stad och privata stiftelser. Markägarnas bidrag till projektet är mycket viktigt. Markägare stödjer projektet både genom talkoarbete och genom att ge sin egen mark till förfogande för vattenvård.

Tilläggsinformation:

Projektet är en del av miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd. Nylands NTM-central finansierar projektet med 163 800 euro 1.9.2020-31.12.2021. Programmets viktigaste mål är att minska näringsbelastningen till vattendragen och uppnå god vattenstatus i Östersjön.


19.11.2021 / Petra Louhimies

Hurdant är fritidsboende i Raseborg? Raseborgs planläggningsenhet vill höra din åsikt och du kan hjälpa till genom att besvara enkäten. Du hör till målgruppen om du har en andra bostad, en fritidsbostad eller en sommarstuga i Raseborg. Din hemkommun spelar ingen roll, det vill säga även raseborgare får besvara enkäten, ifall du har en fritidsbostad i Raseborg!

Enkäten är öppen fram till 5.12.2021. Det tar cirka 10 minuter att besvara enkäten. Bland dem som lämnar in sina kontaktuppgifter lottas ut ett gåvokort på 50 € till en dagligvaruhandel i Raseborg.

Klicka här och besvara enkäten!

Utredningen över fritidsboende är en del av markanvändningens utvecklingsbild. Målåret är 2050 och utvecklingsbilden utarbetas under åren 2021-2023. Utvecklingsbilden utarbetas i växelverkan med invånare och aktörer i Raseborg. Mer information om markanvändningens utvecklingsbild kommer att publiceras vid årsskiftet. Det lönar sig alltså att följa med på våra hemsidor!

Tilläggsuppgifter ges av: stadsarkitekt Johanna Backas; 019 289 3843.


16.11.2021 / Cynthia Moed-Ring

Avfallsbolaget Rosk’n Roll börjar samla in avlagda textilier med start den 15 november 2021. Till en början samlas avlagda textilier in på vissa avfallsstationer samt på några verksamhetsställen som drivs av utomstående samarbetspartner. De insamlade textilierna förädlas till returfiber.


Rosk’n Roll startar upp insamlingen av avlagda textilier på fem orter: Lovisa, Borgå, Ekenäs, Lojo och Vichtis. I inledningsfasen kan privatpersoner avgiftsfritt hämta avlagda kläder och hemtextilier till Lovisa avfallsstation och till Goodwills donationsställe i Lovisa, till Domargård avfallscentral i Borgå och till Goodwill-butiken i Borgå, till Ekenäs avfallsstation och till Emmaus Westerviks loppmarknad i Raseborg, till Munka avfallscentral i Lojo samt till Vichtis avfallsstation samt till återvinningcentralen Vihdin Kierrätyskeskus i Nummela.
Rosk’n Roll utökar insamlingsställena under de närmaste åren. Antalet insamlingsplatser och deras placering hittas på webbplatsen rosknroll.fi/avlagdatextilier.


Oanvändbart, rent och torrt
Slutstlitna kläder och hemtextilier från privathushåll hör till insamlingen för avlagda textilier.
“Tumregeln är att rena, torra och slutslitna, det vill säga oanvändbara klädesplagg och hemtextilier, klassas som avlagda textilier”, säger projektplanerare Marika Makkonen på Rosk’n Roll.
Till insamlingen får man ändå inte hämta exempelvis underkläder, strumpor, skor, täcken eller mattor och inte heller fuktiga, mögliga eller starkt luktande textilier. Textilier som innehåller skadedjur får inte heller sättas i insamlingskärlen. Dessa är blandavfall.
“Ifall insamlingsställena för avlagda textilier ännu inte finns på rimligt avstånd, så kan oanvändbara textilier fortsättningsvis sättas i insamlingskärlet för blandavfall. Därifrån fraktas de till avfallskraftverk och återvinns som energi”, tillägger Makkonen.

Till insamlingen för avlagda textilier hör slutslitna kläder och hemtextilier. Kläder och hemtextilier som fortfarande går att använda kan man skänka till välgörenhetsorganisationer eller sälja på loppmarknad.


Slutslitet blir returfiber
De avlagda textilierna sorteras enligt kvalitet hos våra samarbetspartner. Oanvändbara produkter slussas vidare till Sydvästra Finlands avfallsservice nya anläggning i Pemar, där textilierna bearbetas och förvandlas till returråvara. Av de återvunna fibrerna kan man tillverka exempelvis garn, olika fibertygsmaterial, isoleringar, akustikskivor och filterdukar samt kompositmaterial. Nya användningsändamål för fibrerna söks hela tiden.
Användbart material, som kan användas som sådant, riktas tillbaka till textilindustrin eller till nyproduktion via småföretagare.
“Ifall kläder och textilier i gott skick slinker ner i insamlingen, så återanvänds de som sådana. Rosk’n Roll uppmuntrar trots allt att lägga användbara kläder av god kvalitet till exempel i insamlingar som drivs av välgörenhetsorganisationer alternativt föra dem till butiker som säljer återvunna kläder eller till loppmarknader, i stället för att sätta dem i insamlingen för avlagda textilier”, säger Marika Makkonen.


Naturen tackar
Genom att hämta slutslitna kläder och hemtextilier till insamlingen för avlagda textilier gör du samtidigt naturen en tjänst. Textilindustrin hör till de stora miljöbelastarna, och enbart i Finland föds årligen runt 100 miljoner textilavfall.
Hittills har det inte varit möjligt att behandla avlagda textilier i Finland, men tack vare den nya förädlingsanläggningen i Pemar kan dina nötta jeans och din trasiga klänning få nytt liv i returfiberform.
Riksdagen godkände den nya avfallslagen i juni, och i den stipuleras att insamlingen av avlagda textilier måste startas upp i hela landet innan utgången av år 2023. De kommunala avfallsbolagen ansvarar för insamlingen av avlagda texilier från hemmen, i östra och i västra Nyland ligger ansvaret hos Rosk’n Roll.


FAKTA
Rosk’n Rolls insamlingsställen för avlagda textilier:

Raseborg: Ekenäs avfallsstation, Emmaus Westervik
Lojo: Munka avfallscentral
Vichtis: Vichtis avfallsstation, Vihdin Kierrätyskeskus i Nummela
Borgå: Domargård avfallscentral, Goodwills butik
Lovisa: Lovisa avfallsstation, Goodwills donationsställe
Insamlingsställena utökas under de närmaste åren, kontrollera den aktuella situationen och insamlingsställenas exakta adresser på vår webbplats www.rosknroll.fi.


Så här sorterar du avlagda textilier
Till insamlingen för avlagda textilier hör rena, torra, slutslitna och oanvändbara kläder och hemtextilier såsom jackor, byxor, skjortor, kjolar, lakan, handdukar och bordsdukar. Smuts eller lukt får inte lossa från textilierna, men ingrodda fläckar är inget hinder.
I insamlingskärlen får inte läggas mattor, skor, bälten, underkläder, strumpor, strumpbyxor, dynor, täcken, vadderade produkter eller mjukisdjur, och inte heller fuktiga, mögliga, starkt luktande eller skadedjursdrabbade textilier.


Gör så här:
• Packa de avlagda textilierna i en sopsäck, slut påsen tätt.
• Hämta säcken eller säckarna till ovannämnda insamlingsställen
• Du känner igen insamlingskärlen på dekalerna märkta med texten ”Avlagda textilier” på vinröd botten.


21.10.2021 / Petra Louhimies

Det tvåspråkiga skol- och verksamhetscentret Askers i Svartå (Askersvägen 51) har nått takhöjd. Det här firades i Askers blivande matsal med traditionell taklagsfest onsdagen den 20 oktober!

Skissbild på Askers byggnaden

Under taklagsfesten tackade stadens tjänsteinnehavare och förtroendevalda alla dem som deltagit i byggprojektet.

Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef tackade i sitt tal alla involverade för ett mycket gott och välutfört arbete. Bildningsdirektör, Tina Nordman tog i sitt tal fram skolutrymmenas betydelse för den enskilda individens utveckling och Anders Walls, fullmäktiges ordförande poängterade skolans betydelse för hela byn.

Sixten Lundberg och Uffe Enberg underhöll med musik och roliga historier, och det bjöds självklart på taklagsöl, mat och kaffe!

I det multifunktionella verksamhetscentret hittas i framtiden utöver skola (med gymnastiksal och utdelningskök) för 40 svenskspråkiga och 40 finskspråkiga elever också daghem, bibliotek, rådgivning och utrymmen för ungdomsverksamhet.

Läs också artikeln från våren 2021 samt Svartå skolans blogg ”I väntan på nya skolan”!


20.10.2021 / Petra Louhimies

Byggandet av Lindervägens underfart i Svartå påbörjas i november.

Nuvarande Lindersvägens plankorsning stängs när underfarten tas i bruk. Under byggnadstiden blir plankorsningen omändrat för att möjliggöra brobyggnadsarbeten på området. Byggnadsarbetena kommer också kräva korta trafikvbrott på Lindersvägen men projektet informerar om dessa störningar skilt. Skoltransporterna osv. beaktas.

Till projektet ingår också sänkning av landsväg 186 (Salo-Ingå vägen) vid Stormora korsningsbro (vid korsning av landsväg 186 och riksväg 25). Landsvägen sänks för att möjliggöra höga specialtransporter som numera måste köra genom Svartå centrum. Under arbetstiden kommer man att införa byggnadstida trafikarrangemang. Efter att arbetena är klara kommer specialtransporterna att flyttas till lv 186.

Tidtabell

 • Byggandet av Lindersvägens underfart påbörjas 25.11.2021 med förberedelse av järnvägens byggnadstida omändringar, och underfartsprojektet räknas bli klar i oktober 2022.
 • Arbeten på lv 186 påbörjas samtidigt och blir klara 10.12.2021.

Beställare och byggherre i projektet är Trafikledsverket.

Entreprenör YIT Suomi Oy.

Mera infomation on projektet ges av Erkki Mäkelä, Trafikledsverket, tfn. 0295343822, erkki.makela@vayla.fi

Material

Stormora lv 186

Ladda nerVisa

Asemapiirustus Linderintie

Ladda nerVisa

19.10.2021 / Petra Louhimies

Från och med 18.10 kan mikro- och småföretag på landsbygden ansöka om stöd för investeringar som främjar en övergång till förnybar teknik och företagets energi- och resurseffektivitet.

Investeringarna finansieras ur EU:s återhämtningsmedel som underlättar återhämtningen efter coronakrisen.

Läs mer:


28.09.2021 / Cynthia Moed-Ring

Vassen kring fågeltornet i Västerby har nyligen krossats. Syftet är att återskapa ett gammalt betesområde med en öppen strandäng som gynnar vadare och andra fåglar.

Det är fråga om två naturskyddsområden, som ägs av Raseborgs stad och som hör till Natura 2000-programmet. Röjningen av betesområdet görs enligt en skötselplan som Nylands NTM-central godkänt. Staden har fått bidrag för projektet från miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi. 

I området ingår ett vidsträckt vassbälte och en ung lundskog som tidigare varit öppna betesområden eller ängar. En del av området (ca 12 ha) återställs nu till betesmark och ingärdas. Lövsly, som växt upp på tidigare öppna områden, gallras. Värdefulla träd och speciellt sälg och asp samt busksnår sparas.

Från och med nästa vår kommer kor av rasen Highland Cattle att beta på området.

– Vandringsleden till fågeltornet och den fantastiska utsikten från tornet förbättras. Korna kommer att hjälpa oss vårda landskapet och hålla strandängen öppen. Det gynnar inte bara stadens invånare och fåglar utan också värdefulla växter, fjärilar, skalbaggar, humlor och bin, berättar Raseborgs stads miljöchef Maria Eriksson.

Mer information:

Projektledning och betesplanering: Miljöchef Maria Eriksson, tfn 019 289 2375, maria.m.eriksson(at)raseborg.fi

Vasskrossning: Hongiston Konetyö Oy, Arttu Hongisto, tfn 050 4351927


23.08.2021 / Teresia Bergholm

I början av september blir det en förändring av kollektivtrafikens biljettprodukter då den nya Västra Nyland-biljetten tas i bruk. Biljetten ersätter Raseborgs stadsbiljett och Västra Nylands regionalbiljett som tas ut ur försäljning. Om man laddat stadsbiljetten i augusti, kan perioden användas till slut.

Mera information om Västra Nyland-biljetten finns på: https://www.raseborg.fi/boende-och-miljo/trafik-och-batliv/kollektivtrafik/rabattbiljetter-till-bussar/.

Raseborgs stadsbiljett tas ur bruk 1.9.2021 i enlighet med tidigare beslut av stadsstyrelsen och fullmäktige. Beslutet beror på stadens ekonomiska besparingsbehov.


20.08.2021 / Teresia Bergholm

P.g.a. efterfrågan och bussrotationen, fr.o.m. måndag 23.8.2021,

Kl. 10:00 avgång från Ekenäs till Bromarv blir 20 minuter senare, ny tidtabell (mån-fre):

Ekenäs kl. 10:20
Österby kl. 10:25
Tenala kl. 10:35
Bromarv kl. 10:55

Kl. 10:35-11:15 turen Bromarv-Ekenäs ställs in, alltså den körs inte mera.

En ny tur (mån-fre):

Ekenäs kl. 16:10
Österby kl. 16:15
Tenala kl. 16:25
Bromarv kl. 16:45


19.08.2021 / Petra Louhimies

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) förverkligade förra veckan en forsrestaurering i Svartån vid Junkarsborg. Målet med den är att hjälpa den utrotningshotade flodpärlmusslans förökning och överlevnad i Svartån. Senare i höst planteras ännu ut Svartåns flodpärlmusselyngel som återvänt från Norge i det restaurerade området. Det restaurerade området lämpar sig nu också bättre som förökningsområde för laxfisk än tidigare. Läs mera på LUVY:s hemsida.

En grävmaskin muddrar i åfåran
Det strömmande området vid Junkarsborg restaurerades för att bättre passa laxfisk och flodpärlmusslor genom att lägga till grus och sten. Bild: LUVY/Joonas Tammivuori

5.08.2021 / Petra Louhimies

Trafikledsverket informerar.

Byggarbetet på riksväg 25 vid Läpps anslutning har inletts i juli under vecka 29 med anläggning av byggplatsen, röjning av trädbeståndet och nya trafikarrangemang.

I projektet byggs vid anslutningen mellan riksväg 25 och landsväg 111 en lätt planskild anslutning som förutsätter byggande av en ny korsningsbro. Samtidigt rivs den gamla underfartstunneln vid Bäljars. Dessutom bygger man i projektet en ny rondell vid anslutningen mellan lv 111, Läppåkersgatan och Doppinggränden.

Utöver förnyandet av belysningen i anslutningsområdet utökas vägbelysningen med cirka 1 km mot Hangö. Som Raseborgs stads egen upphandling genomförs också en förlängning av Doppinggränden. Under byggandet genomförs tillfälliga trafikarrangemang och omvägar.

”Syftet med projektet är att förbättra säkerheten och smidigheten av trafiken på riksväg 25. Genom de nya arrangemangen möjliggör man också en utveckling av markanvändningen i området”, berättar projektchef Elina Keränen vid Trafikledsverket om projektets bakgrund.

Kostnadskalkylen för projektet uppgår till 3,2 miljoner euro. Kostnaderna delas mellan Trafikledsverket och Raseborgs stad. Raseborgs stad står i sin helhet för kostnaderna för förlängningen av Doppinggränden.

Projektet inleds i juli 2021 och slutförs i augusti 2022. Beställaren är Trafikledsverket och Raseborgs stad, entreprenören är Louhintahiekka Oy

Karta över området

Kartbilden: Trafikledsverket


3.08.2021 / Carina Nyholm

Bostad vid Fjälldalsgatan 7 i Helsingfors uthyrs till studerande från Raseborg. Bostaden delas med två andra studerande. Månadshyran är 290,58 euro. Bostaden lottas ut i första hand bland sådana som nu studerar första året. Om sådana inte finns lottas bostaden ut bland alla andra sökande. Hyresavtalet upprättas för ett år i gången och kan förnyas maximalt i 5 år.

Tilläggsinformation ger bostadssekreterare Carina Nyholm, tfn 019 289 2811.

Fritt formulerad ansökan med studieintyg skall senast 18.8.2021 kl. 12.00 inlämnas till adressen Raseborgs hyresbostäder, bostadssekreterare Carina Nyholm, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.


2.08.2021 / Petra Louhimies

VR:s betalningssystem har ändrats från och med den 1.7.2021 så att fjärrtrafikens serie- och säsongsbiljetter inte längre säljs via R-kiosken. Det här betyder att staden inte längre kan erbjuda nya Eazybreak-resesedlar då dessa inte längre stöds av VR:s betalningssystem. (Eazybreaks produkter kan inte heller köpas via VR-appen.)

Staden utreder vilka möjligheter som finns att även framöver stöda arbetspendling till huvudstadsregionen och Åbo.

Den här informationen har också skickats per e-post i juli till stadens aktiva Eazybreak-användare.


18.07.2021 / Maria Eriksson

Snigelroskisarna är nu på plats, en vid Pumpvikens västra sida bredvid VNF, och den andra i Österby intill Näseängsvägen och Böningsvägens korsning.

I dem kan du alltså lägga avlivade mördarsniglar (anvisningar finns på locket och på hemsidan). Roskisarna har dubbla påsar, och kommer att tömmas av Rosk’n Roll en gång i veckan.

Dessa två roskisar är pilotförsök och om försöket lyckas kommer det att placeras ut flera roskisar enligt invånarnas önskemål.


9.07.2021 / Petra Louhimies

Som en del av projektet #Rannikkovesivisio frågar LUVY Raseborgs, Kyrkslätts och Ingås invånare och stugägare om deras observationer och åsikter gällande kustvattnet.

I projektet letar de också efter potentiella våtmarker och diken som behöver röjas för kommande förbättringar. Förbättringarna av dem kommer att inledas enligt resurser år 2022. Delta i kustvatten-enkäten och var med och påverka! Enkäten är öppen mellan 6.7-30.9.2021: https://new.maptionnaire.com/q/6siv8tpa2yip

Läs mer om projektet: https://www.luvy.fi/sv/projekt/kustvattenvisionen/


5.07.2021 / Petra Louhimies

Trafiken till Kodin Tavaratalo löper fr.o.m. 12.7. via den nybyggda infartsvägen från Ekenäsvägen. I samband med detta stängs den farliga korsningen. Stängning utförs i samarbete med rv25:ns väghållare Nylands NTM-central.


1.07.2021 / Petra Louhimies

Friluftsmöjligheterna i Raseborg utvecklas ytterligare då en ny promenad- och cykelleden öppnas i Billnäs. Leden, som går från Strandparken i Karis till Billnäs och runt bruksområdet bjuder på fina naturupplevelser längs Svartån och Kulturvallens infoskyltar öppnar upp områdets rika historia. Rutten kronas av den nya flytande bron, längs med vilken användarna kan gå till utsiktsplatån ovanför fisktrappan och njuta av den fina utsikten över bruksmiljön och Svartån.

Stadsstyrelseordförande Anders Walls håller tal vid pontonbrons öppning.

Pontonbron, byggd av Raseborg Stad, fungerar även som ett stängsel, som styr fiskarna tryggt neråt längs fiskvägen förbi vattenkraftverkets turbiner mot fisktrappan. Konstruktionen har fått understöd av Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU program, vars syfte är att förbättra vandringsfiskarnas levnadsförhållanden och strävar till att återhämta vandringsfiskståndets naturliga förökning i finska strömvatten. Från utsiktsplattformen, som bron leder till, kan besökarna följa med fiskarnas vandring och läsa mer om fiskvägen och bland annat om Flodpärlmusslan som lever i Svartån.

Skyltarna är placerade runt kulturvallen.

Utvecklingen av promenadrutterna fortsätter ännu det kommande året tillsammans med markägaren.

”Raseborgs Stad förtjänar de lokalas och även alla besökares tack för pontonbron och de nya cykelvägarna, förnyande av vägar och gatubelysning.” konstaterar Olli Muurainen från Billnäs bruk.

Kim Björklund och Aapo Roselius berättar om Billnäs unika historia.

Kulturvallen binder samman områdets unika kultur- och brukshistoria med den nya vandringsleden Åvallen och Banvallen. Genom nio stora informativa och vackert designade skyltar ger de ett ansikte åt Billnäs och dess historia. Bakom projektet står historikerna Kim Björklund och Aapo Roselius.

“Vi vill lyfta fram och peka på områdets fantastiska historia. De som vandrar i eller omkring bruket vandrar på en av Finlands industrihistorias viktigaste platser. Detta är en av våra absolut största symboler för industrialiseringen och moderniseringen av Finland” berättar Björklund och Roselius.

Stadsstyrelseordförande Anders Walls och Piia Nordström chef för samhällsteknik inspekterar den nya utkiksplatsen över fisketrappan.

Kulturvallen projektet har beviljats understöd av Svenska Kulturfonden och Karis-Pojo Sparbanksstiftelsen.Raseborgs Stad och Billnäs Bruk har tillsammans betalat för produktionen och uppsättningen av infoskyltarna. NTM centralens understöd har använts för införskaffning av skyltar och pausplatser till den nya leden mellan Strandparken och Billnäs. Det lokala företaget Kaviva Graphics har designat skyltarna och Mr Media ha tryckt och satt upp dom.
Längs rutten mellan Strandparken och Billnäs har man placerat nya pausplatser, bänkar och bord, vilka har införskaffats med hjälp av stöd från NTM centralen. Den nya rutten för en även till den nya terassrestaurangen Scarlett o Karis, där man kan njuta av drickor och grillmat med influenser från sydstaterna.

“Vi har tillsammans utvecklat en ännu mer dragkraftig helhet på området i och runt Billnäs bruk och Billnäs har blivit ett av must see platserna att besöka för inhemska och utländska turister” konstaterar Ville Vuorelma, Turistchef i Raseborg.


24.06.2021 / Petra Louhimies

Dela din observation via Origin by Oceans hemsida så kommer du att vara delaktig i att hjälpa Östersjön.

”Origin by Ocean Oy är ett finskt företag som fokuserar på algebearbetningsteknik, vars specialprodukter skapar nya möjligheter för naturbaserade produkter i många industrier. Vårt mål är att hjälpa till att lösa övergödningsproblemet i Östersjön genom att skapa nytt välbefinnande och kommersiellt hållbara medel. Tillsammans med avdelningen för mikrobiologi vid Helsingfors universitet kartlägger vi blågrönalgsituationen i Östersjön.”


10.06.2021 / Monica Österblad
Så här kan det se ut där trädgårdsavfall dumpats i skogen. Nässlor, tistlar och jättebalsamin.

Det är ännu vanligt att man slänger trädgårdsavfall i skogen, på allmänna områden eller t.ex. på en oskött del av grannens tomt. Dessa platser lämpar sig inte för trädgårdsavfall. Det är viktigt att förstå att trädgårdsavfall kan vara skadligt om det hamnar på fel ställe.                                                                                                                                        

Varför ska man inte slänga trädgårdsavfall utanför sin tomt?

 • Deponering av trädgårdsavfall är en av de främsta orsakerna till att invasiva främmande arter sprids. Många invasiva arter har importerats och sålts som trädgårdsväxter innan man märkte hur snabbt de sprider sig. Bland dessa finns till exempel jättebalsamin, jätteloka, vresros, parkslide, och lupin, men också japansk humle och röd jättegunnera. Med lite otur blir det som vi i dag tänker på som en lättodlad frodig trädgårdsväxt morgondagens invasiva art.
 • Växter som växer på platsen naturligt t.ex. blåbärsris konkurreras ut av växter som vi inte vill ha i naturen, till exempel kirskål och brännässlor.
 • Spansk skogssnigel (s.k. mördarsnigel) sprids lätt med trädgårdsavfall och jord som flyttas runt.
 • Högar med trädgårdsavfall i naturen ser mindre trevligt ut. Mycket fallfrukt drar också till sig gnagare.
 • Det är också direkt ett brott enligt avfallslagen att slänga avfall i miljön.
 • Du kan visa gott exempel till andra genom att hantera ditt trädgårdsavfall rätt!

Så här blir du av med trädgårdsavfall på rätt sätt:

 • Allt trädgårdsavfall tas emot på avfallsstationerna. Små lass av trädgårdsavfall från hushåll tas emot avgiftsfritt, då de är rätt sorterade. Ifall krattavfallet fraktats i sopsäckar ska det packas upp ur säckarna på avfallsstationen.
 •  Det går bra att kompostera krattavfall i ett ramverk eller i en öppen kompost på din gård.
 • Avklippta grenar kan flisas och användas som täckmaterial till exempel under buskar eller som strömaterial i komposten.

Tack för att ni hjälper till att värna om miljön!

Miljöbyrån och Samhällstekniska enheten i Raseborgs stad


9.06.2021 / Petra Louhimies

Bild: Havsvikarna är viktiga ur såväl rekreationshänseende som för fisket. (Foto: LUVY / Jussi Vesterinen)

Projektet Kustvattenvisionen, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), inleddes denna vår. Inom projektet gör man upp en vision och planer för västra Nylands kustvatten och utgående från dessa inleder man restaureringen av havsvikarna och kustvattnen.

Målsättningen med ”Kustvattnens vattendragsvision” inom projektet är, att få igång restaureringen av övergödda vikar och kustvattnen, utgående från avrinningsområdena så, att vattnen fås i ett ekologiskt gott skick.  Man samlar de västnyländska kustkommunerna samt övriga aktörer att verka tillsammans för att så effektivt som möjligt förbättra kustvattnens skick. Målsättningen är en långsiktig gemensam strävan att restaurera kustvattnen samt ett åtgärdsprogram för förbättrandet av kustvattnens skick.

Havsvikarna är viktiga ur såväl rekreationshänseende som för fisket.  Dessutom sammanhänger ekonomiska intressen med dem. I projektet granskar man havsvikarnas tillstånd samt möjligheterna att restaurera dem ur ekologiskt-, naturskyddsmässigt- samt rekreationshänseende. För de utvalda pilotområdena uppgör man restaureringsplaner under detta år.

Pilotområdena har valts ut tillsammans med kommunerna och de är:

 • Ingå, Kyrkfjärden
 • Kyrkslätt, Tavastfjärden
 • Raseborg, Dragsviksfjärden
 • Sjundeå, Pickalaviken

“Vid uppgörandet av restaureringsplanerna beaktar man respektive objekts särdrag. En heltäckande restaureringsplan skapar en grund för ett effektivt restaureringsarbete”, säger LUVYs vattendragssakkunniga Katja Pellikka.

För varje enskilt område sammanställer man befintlig samt den nyaste informationen om områdets vattenkvalitet, biologiska faktorer samt morfologi, ekologiskt tillstånd och dess utveckling. Dessutom gör man belastningsutredningar för de viktigaste rinnande vattnen. I granskningen beaktar man också områdets eventuella särdrag, värdefulla naturtyper (glon, flador), viktiga objekt för fågel- och fiskbestånden samt värdefulla havsmiljöer.  

”Uppgörandet av vattendragsvisionen är en viktig öppning för restaureringsarbetet i kustvattnen. Det är fint, att kommunerna har kommit med på en enhetlig front för att inleda det långsiktiga arbetet”, säger LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni.

Nylands NTM-central har finansierat projektet med 55 000 euro från programmet för effektiverat vattenskydd.

Tilläggsuppgifter:

Katja Pellikka
vattendragskunnig
LUVY
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452

Västra Nylands vatten och miljö r.f., LUVY, är en regional vattenskyddsförening och erbjudare av tjänster. Vår uppgift är att främja vattenskyddet, miljövården och miljöhälsovården i västra Nyland.


8.06.2021 / Teresia Bergholm

I samarbete med NTM-centralen och Hangö stad, har Raseborgs stad anordnat en sommarbuss
som går mellan Hangö och Fiskars-området. Vi hoppas att bussförbindelsen hjälper till att liva upp
turismen och underlätta förbindelser mellan sevärdheterna i regionen.

Tidtabell för sommarbussen, trafikeras 17.6-14.8.2021 (ändringar är möjliga):


8.06.2021 / Teresia Bergholm

Raseborgs stad har anskaffat närtågsturer från HRT – en tidig morgontur från Karis till Helsingfors
och en sen kvällstur från Helsingfors till Karis. Den sista trafikeringsdagen för dessa turer är
20.6.2021. Staden har anskaffat i samarbete med NTM-centralen och Ingå kommun ersättande
busstrafik, som startar 7.6.2021. Av konkurrenstekniska skäl, kommer närtåg och ersättande
bussar köras samtidigt under två veckors tid. För att förbättra servicenivån, sträcker sig den nya
bussförbindelsen hela vägen till Ekenäs.


8.06.2021 / Teresia Bergholm

Raseborgs stad har genom anbudsförfarande valt Raseborgs Taxi & Buss AB (Rolly Group) som
trafikant för sommarens busstrafik. De trafikerar enligt följande tidtabell (mån-fre) 1.6-15.8.2021
(ändringar är möjliga):


4.06.2021 / Petra Louhimies

Ett projekt, som undersöker laxarnas nedvandring, har inletts vid Billnäs kraftverksdamm i Raseborg. Under undersökningen byggs en separat brygg- och styrkonstruktion i samband med fiskvägen, som styr fiskarnas nedvandring. Målsättningen är, att fiskynglen skulle kunna vandra nedströms förbi kraftverket på ett tryggt sätt.  Undersökningen utförs av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) tillsammans med naturresursinstitutet, Kala- ja vesitutkimus Oy och Raseborgs stad. Läs mera på LUVY:s hemsida.

En person sitter i en båt och observerar fisk med radiosändare
rojektchef Juha-Pekka Vähä observerar fiskarna med sändare i Svartån. Bild: LUVY/Joonas Tammivuori


2.06.2021 / Petra Louhimies

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) har inlett utplanteringar för att återinföra laxfiskstammen i Svartåns vattendrag. Laxfiskarna, som nu utplanteras är öringar, som huvudsakligen fortplantar sig i bäckar. Laxen däremot utnyttjar huvudfårorna för sin reproduktion. Läs mera på LUVY:s hemsida.

En fiskyngel i vatten
 Laxfiskarna, som nu utplanteras är öringar, som huvudsakligen fortplantar sig i bäckar. Bild: LUVY/Joonas Tammivuori

1.06.2021 / Sara Vaskio

Skogscentralen har i samarbete med Projektet Raseborgs å under våren planerat ett flertal vattenvårdskonstruktioner vid Idbäckens avrinningsområde vid Raseborgs å. Projektet söker nu verkställare för naturvårdsplanerna.

Vi har, tillsammans med markägarna i området under våren kartlagt och planerat många nya vattenvårdskonstruktioner. Det finns planer för sedimenteringsbassänger, bottendammar, flödesregleringsdammar och andra konstruktioner, vars främsta uppgift är att minska att näringsämnen från skogen läcker ut i havet. Ett stort tack till markägarna som visat sig vara väldigt positivt inställda till dessa åtgärder, säger projektledare Mika Salmi från Skogscentralen. Salmi är nöjd med samarbetet med Projektet Raseborgs å, detta sätt att arbeta med avrinningsområden i skogsområden är relativt nytt. Nu hoppas vi att det kommer in många ansökningar för verkställandet av planerna.

Ansökningstiden går ut 13.6. Mera information om ansökan och planerna hittar ni i länken:

Luonnonhoitohankkeet | Metsäkeskus (metsakeskus.fi)

Skogscentralen planerar vattenvårdkonstruktioner i Idbäckens avrinningsområde

Inom Raseborgs å- projektet har en ny vattenvårdskonstruktion verkställts under vintern. Projektets första våtmark, våtmarken i Vallarsvedja är 0,5 ha stor och där har det har redan varit en hel del liv och rörelse under våren. Våtmarken har en varierande utformning och är planerad så att fåglar av olika slag skall trivas. Nu väntar vi på att växtligheten i det uppgrävda området tar sig och mångfalden i området ökar, säger projektchef Sara Vaskio. Följande våtmark är planerad och färdig att verkställas under höstens lopp i Tranbokärr.

Raseborgs å projektets första våtmark, i Vallarsvedja

Våtmarkerna har många funktioner förutom att de erbjuder ett hem för många olika växt- och djurarter. Våtmarken fångar upp näringsämnen i de djupa sedimenteringsbassänger och också växligheten fångar upp och använder näringsämnen som finns i vattnet. Regnvattnet uppehålls i våtmarken, detta lättar på översvämningarna i åns huvudfåra då allt regnvatten inte rinner ut på en gång.

En annan åtgärd, som redan planerats en längre tid är den naturenliga rensningen av huvudfåran. Planerna är äntligen på slutrakan. Nu efter omfattande utredningar hoppas vi att arbetet i huvudfåran snart kan börja, säger Vaskio. Dikningsprojektet dras av det lokala dikningsbolaget.

Syftet med projektet Raseborgs å är att minska näringsbelastning som ån för med sig till Landbofjärden. Vattenhushållningen och vattenvårdskonstruktionerna är en viktig del av detta. Ett flertal åtgärder har också gjorts inom jordbruket för att minska näringsläckage från åkrarna. Jag är så glad över den positiva inställningen till vattenvård som markägare och jordbrukare i området har, påpekar Vaskio. 

Projektperioden som Nylands NTM-central finansierar tar slut vid slutet av 2021, men Raseborgs stad har förbundit sig att förlänga projektet med två år, d.v.s. ända till slutet av år 2023. Miljöbyrån har anhållit om tilläggsfinansiering för att fortsätta projektet och finansieringsbeslutet förväntas inom kort.

Tilläggsinformation fås av

Projektchef Sara Vaskio

Projektet är en del av miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd. Nylands NTM-central finansierar projektet med 163 800 euro. Programmets viktigaste mål är att uppnå god vattenstatus.


20.05.2021 / Maria Eriksson

Vi vill tacka Karis Centrumförening rf. som bjuder på vårblommorna i Karis centrum. De har även bidragit till de nya krukor som kommer till sommaren på Köpmansgatan😊


20.05.2021 / Maria Eriksson

Lekparken är stängd 24.5-4.6.2021. Raseborg stad beklagar eventuella olägenheter arbetet kan medföra.


20.05.2021 / Monica Österblad

Yrkeshögskolan Novia har i samarbete med Raseborgs stad, Raseborgs Natur rf och lokala byaföreningar startat ett projekt som ska bekämpa fyra invasiva arter (jättebalsamin, vresros, lupin och spansk skogssnigel). Det ordnas bl.a. talkon, och studerande ska kartlägga förekomster. Invasiva arter minskar den biologiska mångfalden genom att ta utrymme, eller likt sniglarna föröka sig okontrollerat, vilket både direkt och indirekt kan påverka t.om. produktionsväxter. Projektet finansieras av NTM-centralen och Svenska kulturfonden.

Kontakta Kaisa Kauranen (se pressmeddelandet nedan) för närmare info om talkon; åtminstone vid Pumpviken (första gången må. 24.6 kl. 20) och i Svartå har tider redan bestämts för snigeltalkon.

Pressmeddelande_Bekämpning av invasiva främmande arter – Vieraslajien torjuntahanke

Ladda nerVisa


17.05.2021 / Monica Österblad
Spansk skogssnigel
Spansk skogssnigel

Mördarsniglarna (eller spansk skogssnigel) har vaknat igen, och allt tyder på att vinterns snötäcke gynnat övervintringen. Om man vill ha kvar grönskan i trädgården, lönar det sej att börja plocka nu genast. Om mängderna blir stora, vilket de blir på sina håll nu, så får hushåll nu föra både sniglar och invasiva växtarter gratis till Rosk’n Rolls avfallsstationer, packade i sopsäckar/påsar. Tänk på att de går till avfallsförbränning, så undvik onödiga mängder vätska (för sniglarna). Läs mera här: Invasiva främmande arter från hushåll tas emot utan avgift | Rosk’n Roll Oy Ab (rosknroll.fi)

På vår hemsida finns ett infoblad om spansk skogssnigel och hur man bekämpar den. Man kan rapportera skogssnigel-observationer på Vieraslajit.fi.


29.04.2021 / Petra Louhimies

Nya Fokus bygget framskrider. Arbetena kommer under sommarmånaderna att påverka trafikarrangemangen vid Centralgatan och i omgivningen. Fyllnadsarbetet runt sockeln på Fokus huset kräver att den för tillfället söderut enkelriktade Forsströmsgatan (gatuområde mellan Fokus huset och Latvala / Posten)  stängs i två etapper så att trafiken blir dubbelsidig från södra sidan när norra sidan stängs, och vice versa när södra sidan stängs. Störningarna i trafiken vid Forsströmsgatan varar i ca. 3 dagar och utförs mellan vecka 19-20. Elementlyft vid norra änden av Fokus huset kommer även att förorsaka en stängning av ena filen på centralgatan. Detta arbetsskede utförs i början av juni och varar 1-2 dagar.

Vi beklagar olägenheten

// LU Rakennus Oy, Viktor Strandberg tel. 045-8064050


29.04.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs energi utför kabelflyttningsarbete vid underfarten för lättrafik i Björknäs 3.5-21.5.2021. Under den här tiden är leden mellan Pehr Sommars gata och Industrigatan i Björknäs avstängt för trafik.


27.04.2021 / Maria Eriksson

Nu omvandlar vi vissa gräsmattor och vägrenar till ängar i Österby, Malmkulla och Kanaltorget i Karis. Utöver detta kommer vi även att inventera vissa gamla gräsmattor, det innebar att vi inte klipper gräset förrän i juli och under tiden inventerar vi floran för att ta reda på om dessa områden skulle kunna utvecklas till ängsytor, exempel på områden är Kvarnbacken, Herrknallen och Malmkulla. Även våra gräsklippningsrutiner ses över, områden som används aktivt av invånarna klipps oftare och ytor som ligger mer avsides klipps mer sällan för att tillåta gräsmarkens växter blomma innan de klipps.

Detta gör vi  för att gynna den biologiska mångfalden i stadens grönområden. I framtiden får vi njuta av vackra naturblommor som hjälper livsviktiga pollinerande insekter.

Förändringen i våra rutiner möjliggör också att vi kan effektivera skötseln på de områden som används mer intensivt och betjäna raseborgarna bättre.


22.04.2021 / Petra Louhimies

Raseborg stads Tekniska nämnd godkände Karis-Ekenäs gång- och cykelvägens översiktsplan på sitt möte 13.4.2021.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Karis-Ekenäs-cykelväg.jpg

Förberedelserna för byggstart pågår som bäst. Arbetena påbörjas i maj 2021 med skede 1, dvs. avsnittet Ekenäsvägen / Kodin Tavaratalo – Mekanikervägen, dvs. pl 500-5500 i ritningarna. Skede 2, pl 0-500, dvs. underfarten byggs år 2022.

Mera information ges av

Henrik Westerlund, planeringsansvarig tfn 019 289 3868
Piia Nordström, chef för samhällsteknik tfn 019 289 3852

Översiktsplanen Karis-Ekenäs cykelväg Yleissuunnitelma Karjaa-Tammisaari pyörätie 13.04.2021

Ladda nerVisa

19.04.2021 / Marika Stigell

Raseborgs stad har beslutat om avvikande arrangemang gällande vissa externa hyresgästers hyresbetalning och vill för egen del underlätta situationen för företagarna och föreningarna under coron-pandemin.

Raseborgs stad beviljar hyresfrihet under tidsperioden 8.3.2021 – 30.6.2021 åt företag och föreningar som är hyresgäster i stadens byggnader, områden samt anläggningar.

Det avvikande arrangemanget berör företag och föreningar som hyr av staden och vars situation märkbart har försvårats p.g.a. corona pandemin. Ifall hyresgästen har betalat hyran för denna tidsperiod återbetalas hyran.

Hyresgästen bör skriftligen anhålla om hyresfrihet, en fritt formulerad anhållan skall inlämnas per e-post till adressen soile.makinen@raseborg.fi . I anhållan bör motiveras hur rådande pandemi påverkar företagets/föreningens verksamhet. Anhållan ska inlämnas senast 31.5.2021.

Tekniska nämnden i Raseborg


15.04.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stad och de västnyländska kommunernas gemensamma kustbanegrupp bjuder allmänheten till ett webbinarium om kustbanan tisdagen den 20 april 2021 kl. 18.00. Webbinariet sänds via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ef6MXYeX10c

Hur är läget med kustbanan just nu – vilka är dess framtidsvyer? Hur jobbar de västnyländska kommunerna tillsammans för att försäkra kustbanans framtid?

Webbinariet består av två presentationer samt en paneldiskussion. Vi får även höra hälsningar från de andra medlemskommunerna i kustbanegruppen. Före paneldiskussionen ger Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl två korta presentationer som betraktar kustbanan från ett nationellt och ett lokalt perspektiv.

I paneldiskussionen medverkar följande personer:

 • Ragnar Lundqvist, Raseborgs stadsdirektör och ordförande i kustbanegruppen
 • Klara Paul, stipendiesakkunnig, raseborgare och aktiv användare av kustbanan
 • Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Som moderator fungerar Tove Virta.

Frågor till deltagarna kan skickas in på förhand via följande formulär: https://www.lyyti.fi/questions/adf8c0d7a0. Frågor kan även ställas under webbinariet via YouTubes chattfunktion.


15.04.2021 / Cynthia Moed-Ring

Raseborgs stad har beställt en ny skötsel- och användningsplan för Hagen, Ramsholmen och Högholmen i Ekenäs. Den nu färdigställda skötselplanen har gjorts med hjälp av bidrag från miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi. 

Skötselplanen har gjorts av Faunatica Oy, som specialiserat sig på naturinventeringar. Arbetet har utförts i samarbete med stadens miljöbyrå, stadens skogsbruksenhet och NTM-centralen. Den nya planen har denna vecka behandlats både i tekniska nämnden och i miljö- och byggnadsnämnden. Planen kommer nu att skickas till NTM-centralen i Nyland för godkännande.

Hagen-Ramsholmen-Högholmen är en av de mest betydande enhetliga koncentrationerna av lundvegetation i Nyland. Området är ett naturskyddsområde och hör till Natura 2000 -nätverket. Områdets vegetation varierar från torr hassellund till fuktiga klibbals-madkärr.

Inom området växer naturligt och delvis planterade exemplar av alla inhemska ädla lövträd. Många av dem representerar de största exemplaren av arten som påträffats i Finland. Undervegetationen består av krävande lundflora. Inom området förekommer även rikligt med murken ved och t.ex. skalbaggar och tickor som behöver murken ved.

Områdets helhetsareal är ca. 58 ha (Hagen ca. 26 ha, Ramsholmen ca 15 ha, Högholmen ca 13 ha och Gåsören ca 4 ha). Området ägs av Raseborgs stad.

Bron mellan Hagen och Ramsholmen ädellövträdslund med murken ved. (foto: Elina Manninen, Fautanica Oy 2.9.2020)

Det har funnits ett behov av att uppdatera den tidigare skötselplanen för att viktiga naturvärden ska kunna bevaras samtidigt som områdets användning för rekreation beaktas. Raseborgs stads miljöchef Maria Eriksson är glad över den nya skötselplanen: ”Området är fantastiskt och vi vill sköta det så att invånare kan fortsätta trivas här samtidigt som vi gynnar områdets enorma artrikedom och speciella naturvärden.”  

Stadens tidigare skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson är också nöjd: ”Den nya planen ger oss möjlighet att gynna ädla lövträd, som till exempel ek, på ett bättre sätt än tidigare. Nu kommer vi också kunna frakta bort kapade bitar och kvistar av träd som fallit över huvudstigarna, något som invånarna har efterlyst.”

Skötsel- och användningsplan Hagen-Ramsholmen-Högholmen 2021

Ladda nerVisa

Förändringar jämfört med den tidigare skötselplanen är i huvudsak:

 • kortare bitar under 3 m av murken ved i närheten av huvudstigarna får föras bort
 • enskilda representativa exemplar av ädla lövträd får gynnas genom att fälla konkurrerande träd
 • de större exemplaren av lärkträd och hästkastanj får stå kvar
 • Gåsören föreslås iordningställas till betesmark
 • behovet av röjning för att gynna hasselbuskar och andra trädslag än lönn har lyfts fram
 • terrängcykling tillåts endast på stigar av klass 1
 • En del klibbalar på Ramsholmen ringbarkas för att främja föryngringen av ask, som är mycket ljuskrävande.

Tilläggsinformation:

Skötselplanen och Helmi-projektet: Miljöchef Maria Eriksson, tfn 019 289 2375, maria.m.eriksson(at)raseborg.fi

Områdets skötsel: Skogsbruksingenjör Mats Wikström, tfn 019 289 3834,
mats.wikstron(at)raseborg.fi


14.04.2021 / Cynthia Moed-Ring

Nu är det vårstädningsdags i trädgården. Men – du kommer väl ihåg att en inte får bränna skräp? Inte ens ris och kvistar, om du bor i tätort. Röken stör grannarna, och elden kan sprida sej! Dessutom är det förbjudet, enligt Nylands avfallsnämnds föreskrifter: https://www.ujlk.fi/sv/bestammelser/

”Det är förbjudet att bränna avfall i syfte att göra sig av med det. I glesbygd får små mängder torrt ris och kvistar, ofarligt brännbart avfall som uppkommer vid jord- och skogsbruk, såsom torr halm och hyggesavfall samt obehandlat träavfall brännas på öppen eld.
I fastighetens eldstäder, även eldstäder som befinner sig utomhus, får obehandlat träavfall brännas, samt små mängder papper, papp och icke ytbehandlad kartong användas som tände. Förbränningen får inte förorsaka rök-, sot-, lukt- eller annan miljö- eller hälsoolägenhet.”

Här görs alltså skillnad på mysbrasan i en eldstad på gården (som är tillåten), och risbränning i en tunna (som eldas i syfte att bli av med riset – inte tillåtet).

Vad göra med riset då? Se det som en tillgång, och flisa det, lägg fliset under buskar eller på gångar. Har du inte tillgång till flismaskin, kan du bygga ett stängsel av ris. Det fungerar samtidigt som stängsel, vindskydd och insektshotell. Fyll på med nytt ris ovanifrån varje år!

Om du ändå vill slippa riset, eller har taggiga kvistar, kan det föras till avfallsstationen. Dit får en föra sorterat ris- och krattavfall gratis – om ris och krattavfall är sorterade separat. Läs mer här: https://www.rosknroll.fi/mottagning-av-avfall/avfallsstationer/sorteringsanvisningar/


8.04.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stad önskar utreda invånarnas syn på servicenivån inom kollektivtrafiken. Synpunkter samlas in via en webbenkät som är öppen fram till 23.4.2021. Det tar cirka 5 minuter att besvara enkäten.

Du kommer till enkäten via länken https://zef.fi/s/sdyt2v4l/.

Vi önskar svar också från dem som inte aktivt använder kollektivtrafiken!

Klicka här för att besvara enkänten

Raseborgs stad har inlett fastställandet av servicenivån inom kollektivtrafiken, som berör stadens område. Syftet med fastställandet av servicenivån är att beskriva hurdan servicenivå kollektivtrafiken ska ha i staden. Vid fastställandet beaktas

 • invånarnas rörlighetsbehov,
 • målen för utvecklingen av trafiksystemet samt
 • stadens möjligheter att finansiera kollektivtrafiken.

Fastställandet av servicenivån styr Raseborgs upphandling av kollektivtrafik framöver. 30.03.2021 / Teresia Bergholm

Raseborg stadsbiljett förnyas 8.4.2021. I fortsättningen laddas biljetten på Matkahuoltos nya resekort, vilket betyder att kortet måste bytas ut till ett ID-baserad resekort. Det gamla resekort kan dock användas till laddade periodens slut.

Med Raseborg stadsbiljett kan du under biljettens giltighetstid resa obegränsat inom Raseborg stads pendlingsområde.

 • Periodbiljetten gäller i 30 dygn från inköpsdagen.
 • Biljetten kan laddas i Matkahuolto, R-kiosker och bussar.
 • Stadsbiljetter säljs endast till personer folkbokförda i Raseborg.
 • Biljetten gäller inte i Pohjolan Liikennes bussar.
 • Andra separata avgifter uppbärs inte, såsom tillägg för snabbtur och nattur eller avgift för transport av barnvagn.

Stadsbiljetten är personlig och vid köp av biljetten ska du bestyrka din identitet med ett pass, ett identitetsbevis som beviljats av polisen eller ett körkort.

Servicesedel

När du köper en stadsbiljett ska du underteckna en servicesedel med anvisningar och villkor för stadsbiljetten. Du kan också skriva ut och fylla i servicesedeln på förhand innan du kommer för att köpa stadsbiljetten. Om gammalt resekort bara bytas ut till ett nytt kort, servicesedeln behöver inte fyllas i eller framställas.

Servicesedel för Raseborg stadsbiljett

Stadsbiljettens pris 

Stadsbiljettens pris är 60,00 €.


22.03.2021 / Cynthia Moed-Ring

Raseborgs stad har inlett ett projekt, där man planerar skötsel och delvis återgång till bete på två naturskyddsområden vid stranden i Västerby. Staden har fått bidrag, som täcker största delen av utgifterna, från miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi.

En stor del av området består av frodig strandvegetation som tidigare har betats. En del av området har redan utvecklats till en värdefull lund med död ved, som inte behöver skötsel. Syftet med projektet är att återställa vårdbiotoper som vuxit igen. Samtidigt har man också beaktat behovet av att bekämpa skadliga invasiva arter och förbättra vandringsleden till Stadsfjärdens fågeltorn.

I området ingår ett vidsträckt vassbälte och en ung lundskog som tidigare varit öppna betesområden eller ängar. En del av området (ca 12 ha) återställs till betesmark och ingärdas. Lövsly, som växt upp på tidigare öppna områden, gallras. Värdefulla träd och speciellt sälg och asp samt busksnår sparas. Den vassbevuxna strandängen slås och unga klibbalar röjs.

Rutten till Stadsfjärdens fågeltorn styrs i fortsättningen från Västerby strandväg där man redan byggt en parkeringsplats, söder om järnvägsövergången. Tidigare har stigen till fågeltornet gått rakt över järnvägsspåret, men denna rutt slopas av säkerhetsskäl. Hangö-Hyvingebanan elektrifieras inom de kommande åren, och den blivande betesmarken kommer att gränsa till järnvägsområdet.

Det är fråga om naturskyddsområden, som ägs av Raseborgs stad och som hör till Natura 2000-programmet. Inrättandet och röjningen av betesområdet har krävt en ny skötselplan som Nylands NTM-central godkände i slutet av februari. Skötselplanen har gjorts av Faunatica Oy, som specialiserat sig på naturinventeringar. Planen har gjorts i samarbete med stadens miljöbyrå, stadens skogsbruksenhet och NTM-centralen.

Såväl tekniska nämnden som miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg har godkänt planen, det praktiska arbetet på naturskyddsområdet kan därmed inledas. Röjningen av betesmarken på de delar som ligger utanför naturskyddsområdet inleddes redan i vintras.

Raseborgs stad söker nu djurägare som är intresserade av att hålla sina djur på bete på området. Enligt planen inleds betet på våren 2022 då man slutfört röjningen och gärdat in området. Man stävar efter ett flerårigt beteskontrakt som man även kan få miljöstöd för. Kor som gärna äter vass, som till exempel finsk boskap eller highland, lämpar sig för strandbete. Får lämpar sig däremot inte för det här området. Intresserade djurägare uppmanas kontakta Raseborgs miljöbyrå.

NTM-centralens naturskyddsexpert Esko Vuorinen: ”Projektet kan ge betydande naturskyddsfördelar, när utbudet av livsmiljöer på området blir mångsidigare. Speciellt vadare och andra fåglar gynnas då igenvuxna ängar och vassområden återställs till betesområden. I skötselplanen har man säkerställt att värdefulla lundområden får fortsätta att utvecklas naturenligt då de inte röjs. En stor del av området har såpass nyligen vuxit igen, att fördelarna med att återställa det till betesmark är större än nackdelarna.”

Raseborgs stads miljöchef Maria Eriksson: ”Det här projekt har redan en längre tid funnits på vår önskelista. Vi är övertygade om att området kunde ha ett större värde som ett närliggande naturområde, för fågelskådning och som ett område där vi kan främja naturens mångfald. Betet underlättar också bekämpningen av invasiva arter som jätteloka och spansk skogssnigel; staden har bekämpat jätteloka på området redan många år. Dessutom förbättras landskapsbilden och framför allt främjar vi bevarandet av värdefulla arter. Det är fint att staden med hjälp av miljöministeriets Helmi-program ges tillfälle att förverkliga dylika projekt, som på många vis gynnar både stadens invånare och natur.”

Mer information

Projektledning och betesplanering: Miljöchef Maria Eriksson, tfn 019 289 2375, maria.m.eriksson(at)raseborg.fi

Naturens mångfald och Helmi-projektet: Naturskyddsexpert Esko Vuorinen, esko.vuorinen(at)ntm-centralen.fi

Grundande av betesområde: Skogsbruksingenjör Mats Wikström, tfn 019 289 3834, mats.wikstron(at)raseborg.fi


12.03.2021 / Cynthia Moed-Ring

Västra Nylands vatten och miljö rf erbjuder avloppsvattenrådgivning per telefon eller e-post till fastighetsägarna i kommunerna i Västra Nyland, de fast bosatta och stugägarna. Man kan be om råd gällande glesbygdens avloppsvattenbehandling bl.a. lagstiftningens krav, olika tekniska lösningar för avloppsvattnet samt om situationen gällande det egna avloppsvattensystemets skick.


Rådgivningstelefon: 045 7750 7725


E-postadress: hajavesineuvonta(at)luvy.fi


25.02.2021 / Petra Louhimies

Under våren 2021 kommer Valonia, Ramboll och Thermopolis att anordna en gratis webbinarieserie om energilösningar för styrelsemedlemmar i husbolag samt fastighetsoperatörer. De tre webbinarierna i serien omfattar produktion och användning av solel, energirenoveringar samt introduktion av forumverksamhet för husbolag.

Webbinarierna är en del av de lokala energirådgivarnas och Motivas kampanj för husbolag som äger rum under våren 2021. Valonia ger lokal energirådgivning i Egentliga Finland, Ramboll i Nyland, Päijät-Häme samt Kymmenedalen och Thermopolis i Österbotten. Kampanjen ger husbolag information och diskussionsmöjligheter om olika energilösningar i form av webbinarier, informationsmaterial och forumverksamhet.

Spana in webbinariumprogrammet och registrera dig nedan.

Anmäl dig till webbinarierna

Webbinarierna för husbolag hålls kl. 17.30-19.00 på Microsoft Teams (länk skickas till deltagare efter anmälan).

17.3 Solel och laddning av elbilar
31.3 Husbolagets energirenoveringar och tillgängliga stödmöjligheter
20.4 Forumverksamhet för husbolag

Anmäl dig till ett eller flera webbinarier här.

Kampanjen arrangerar även webbinarium på finska. Se listan på de finska webbinarierna här.


23.02.2021 / Teresia Bergholm

Tidtabellerna för Raseborgs stads köptrafik förändras fr.o.m. 1.3.2021. Anslutningar till och från tåg i Karis har beaktats i nya tidtabellerna, som gör resekedjan smidigare. Utöver de köpta turerna, kommer trafikanter också att köra marknadsbaserad trafik. De nya tidtabellerna hittar du på Matkahuoltos sida.

Den nya busstidtabellen (köptrafik)


23.02.2021 / Petra Louhimies

Magasinbyggnaden, eller så kallade Gnägget, i Norra hamnen i Ekenäs uthyrs från 12.4.2021, efter att beslut om uthyrning vunnit laga kraft.

Byggnaden är byggd ca 1840, ursprungligen som saltförråd. Under tiden 1970 – 1991 fungerade byggnaden som diskotek och var ett landmärke för många unga. Byggnaden döptes då till Gnägget och namnet har levt kvar. Byggnaden har sedan 1995 fungerat som Forststyrelsens naturinformationscenter Naturum.

Byggnaden är 273 m2 stor och byggd i trä. Byggnaden uppvärms med el. Månadshyran är minst 1 777 €/mån (moms 0 %). I anbudet bör den erbjudna totalhyran €/mån framkomma. Hyrestiden är tidsbunden och omfattar tre år med en option på två tilläggsår. Om hyresgästen är mervärdesskatteskyldig påförs moms, som för tillfället är 24 %. Hyresgästen står för el- och vattenkostnaderna.

Mera information ges av fastighetsbyggmästare Stefan Sarkanen, tfn 019 289 3908 och fastighetschef Catharina Lindström, tfn 019 289 3985.

I anbudet bör bifogas en beskrivning av den tilltänkta verksamhet som ska idkas i byggnaden. Vid val av verksamhetsidkare görs en helhetsbedömning av verksamheten och den erbjuda månadshyran. Denna annons ersätter de tidigare annonserna gällande uthyrning av byggnaden.

Fritt formulerad ansökan inlämnas senast 5.3.2021 kl. 12.00 till e-postadress anna.friberg@raseborg.fi.

RASEBORGS STADS UTRYMMESFÖRVALTNING


19.02.2021 / Cynthia Moed-Ring

Miljöskyddsföreskrifterna är lokala bestämmelser som kompletterar miljöskyddslagen. Målsättningen med föreskrifterna är att med beaktande av de lokala förhållandena:
• förebygga förorening av miljön
• trygga en hälsosam, trivsam och mångsidig miljö
• hindra skadliga verkningar av avfall

Vy från Svartån

Bestämmelserna är bindande för alla som verkar i Raseborg. De gäller såväl invånare som företag/företagare och andra vars verksamhet kan leda till att miljön förorenas. De tillämpas inte på verksamhet som kräver tillstånd, registrering eller anmälan enligt miljöskyddslagen.

Miljö- och byggnadsnämnden godkände föreskrifterna i februari 2021 och de träder i kraft 22.3.2021.

I miljöskyddsföreskrifterna finns bland annat bestämmelser om:
• Behandling av avloppsvatten
• Tvätt och underhåll av fordon, båtar och maskiner
• Tvätt av mattor och textiler
• Snöavstjälpningsplatser
• Utnyttjande av avfall i markbyggnadsarbeten
• Förvaring och hantering av kemikalier
• Ur bruk tagna cisterner och besiktning av cisterner
• Distributionsställen för flytande bränslen
• Jordvärmesystem
• Störande buller
• Bekämpning av damm och halka
• Förebyggande av skadliga effekter av rökgasutsläpp
• Djurhållning och spridning av gödsel

Tilläggsinformation:
• miljöchef Maria Eriksson, maria.m.eriksson@raseborg.fi, 019-289 2375

Raseborgs stads miljöskyddsföreskrifter

Ladda nerVisa

18.02.2021 / Nina Sointu

Billnäs gamla bruksmiljö, som ligger endast några kilometer från Kustbanan och Karis tågstation är ett av Raseborgs utvecklingsområden.

Vid första anblicken kan Billnäs te sig som en fridfull, sömnig liten by, men i verkligheten vimlar det av liv i den snötäckta idyllen. Cykelleden Banvallen, som öppnade 2019 har lockat folk under senare år nu kan man lätt hoppa på tåget med sin egen cykel och ta sig från Karis station via Billnäs och Åminnefors bruk ända till Fiskars Bruk. Förutom cyklisterna, anlände också vandringsfiskarna till Billnäs ifjol, efter en paus mer än 60 år. Det blev möjligt tack vare den nybyggda fisktrappan, som underlättar fiskarnas färd förbi det gamla kraftverket, och vidare upp i Svartån.

Under den lugna idyllen vimlar det av liv i Billnäs bruk. BILD: JOHAN LJUNQVIST/MULTIFOTO

Friluftsrutt byggs i bruksområdet – utsiktsplats över fisktrapporna

Ett stort projekt som inleds i år i Billnäs är byggandet av en cirka 2 kilometer lång friluftsrutt runt bruksområdet. Längs rutten kommer det att placeras skyltar som berättar om Billnäs historia, dess byggnader och miljö. Ruttens höjdpunkt är utsiktsplatsen, som ska byggas längst upp på fisktrapporna – där kan man följa den årliga fiskvandringen först upp till Svartån och sedan tillbaka till havet. Observationsdäcket och pontonbron som leder till utsiktsplatsen planeras vara färdiga till sommaren 2021.

Fisktrapporna har redan i sig varit ett stort byggprojekt. Trappan leder förbi kraftverket i Billnäs och möjliggör att fisken igen kan vandra upp till yngelplatserna för lek. Vid en nyss gjord uppföljning av fisktrappans effekter på fiskstammen, kunde man till allas stora glädje se att bland annat laxen hade hittat tillbaka till Svartån. Laxen är viktig, eftersom den lever i symbios med den utrotningshotade flodpärlmusslan, vars larver utvecklas i vandringsfiskens gälar. Nu finns det hopp om av flodpärlmusslan återhämtar sig.

Svartån, som bland annat rinner genom Billnäs, är i sin helhet en värdefull naturdestination som är väl värd även ett långväga besök.

Ett centrum för distansarbete

Billnäs bruk har varit en plats för finsk industri och näringsliv i nästan 400 år och är för närvarande ett mycket populärt mötes- och bröllopställe. Snart öppnas det kulturhistoriskt betydelsefulla området för distansarbetare, när Billnäs Bruksbolag tar ett steg i en ny riktning.

– Under pandemin renoverade vi flera nya lokaler för våra gäster. Det är logiskt, att vi under denna föränderliga tid utvecklar nya möjligheter till distansarbete och nya mötesformer. Distansarbete i Billnäs kulturlandskap med ändamålsenliga utrymmen och tjänster kan finnas tillgängliga inom en snar framtid, berättar Olli Muurainen från Billnäs Bruk ab.

Muurainen har också satsat på områdets allmänna trivsel, till exempel genom att plantera ett stort antal japanska körsbärsträd, vars vårblomning alla kan njuta av.

Hem i Billnäs bruk

Fönstrena i den mer än 100 år gamla lägenhetsbyggnaden i rödtegel är stora och bjuder på en fantastisk utsikt över fisktrapporna. För fyra år sedan flyttade Tammerforsborna Jenna och Janne Aronen in i huset på Hammarborg. Paret var på jakt efter ett verkstadsutrymme för sitt företag Wood Mind – helst på en inspirerande, kreativ och naturnära plats. De såg en webbannons och styrde kosan mot Billnäs, och trots att de aldrig tidigare besökt Billnäs, kände de sig genast hemma. De blev stormförtjusta i brukets stämning, och innan de visste ordet av, undertecknade de ett kontrakt och blev Billnäsbor.

– Alla platser som vi hittills sett här i Raseborg har fängslat oss och det finns fortfarande så mycket nytt att utforska, beskriver Janne ivrigt.

Trenden att bosätta sig på landsbygden och bruksmiljöns unika atmosfär, bara en timmes färd med tåg till Helsingfors och Åbo, har gjort Billnäs till en attraktivt alternativ för många som planerar flytt.

– Intresset för Billnäs har ökat och vi kommer att fortsätta investera i tillgänglighet och trivsel i området, säger Raseborgs chef för samhällsteknik Piia Nordström.

Det innebär bland annat att nya tomter planeras, vägnätverket renoveras och friluftsområden vidareutvecklas med tanke på nya och gamla invånare.

*******

Mer information

Piia Nordström
Chef för samhällsteknik vid Raseborgs stad
piia.nordstrom@raasepori.fi, +358 19 289 3852

Olli Muurainen – Billnäs bruk
Olli.Muurainen@managementevents.com
billnäs.fi

Jenna & Janne Aronen
Woodmind, https://www.woodmind.fi/

Bilder
Skisser: JS Bygg & Design, www.js.fi
Foton: Multifoto, multifoto.fi

Banvallens cykelrutt https://www.visitraseborg.com/sv/aktiviteter/cykling/banvallen/
Billnäs fiskväg https://www.raseborg.fi/billnas-fiskvag/


9.02.2021 / Petra Louhimies

Torget, kvällstorget och julmarknaden i Ekenäs har genom avtal med Raseborgs stad tidigare skötts av Ekenäs centrumförening rf. Eftersom centrumföreningen har sagt upp avtalet, har staden sökt en ny samarbetspartner för att trygga en fortsatt torgverksamhet i Ekenäs. Till ny samarbetspartner valdes TomTori som tar över torgverksamheten i Ekenäs från och med 9.2.2021.

– Förändringen föranleder inga åtgärder av de försäljare som har årsplatser, utan allt löper som förut, intygar TomToris Tom Rönnblad.

TomTori har lång erfarenhet av att arrangera torghandel och har bl.a. varit stadens samarbetspartner när det gäller höstmarknaden som årligen arrangeras på marknadsplanen i Ekenäs. Tom Rönnblad har också administrerat torghandeln på Ekenäs torg tidigare via centrumföreningen.

– Vi är glada att vi får en erfaren samarbetspartner som kan ta över torghandeln i Ekenäs på kort varsel. Det är viktigt att torghandeln och verksamheten kring den fungerar smidigt och att torget finns kvar som träffpunkt även i framtiden, säger utvecklingschef Jennifer Gammals.

Tom Rönnblad vill utveckla torgverksamheten och har som tanke att t.ex. hålla ett större torg den första lördagen varje månad.

– Jag önskar likväl gamla som nya torghandlare och kunder hjärtligt välkomna att blåsa mera liv i torgverksamheten på Rådhustorget. Tillsammans gör vi torget till en ännu trivsammare och trevligare handelsplats och ett gemensamt vardagsrum, hälsar Tom Rönnblad från TomTori.

Vi träffas på torget!

TomTori
tfn 040 504 8090
info@tomtori.fi
www.tomtori.fi


29.01.2021 / Petra Louhimies

Uppföljning av Åminnefors fiskväg gav goda resultat med ca 2300 vandrande fiskar som använde fiskvägen. Bland dem fanns 10 olika fiskarter vilket betyder att att de olika fiskarna hittar fiskvägen, även de som är inte lika kraftiga simmare klarar sig genom den och en del (vimma) också lekte i den.

Uppföljningsprojektet är Raseborgs stads beställningarbete som utförs av Västra Nylands vatten och miljö LUVY rf:s forskare i enlighet med av fiskerimyndigheten ställda krav. Första året innehöll en hel del testning, omändringar och också vissa tekniska problem. Läs om uppföljningens resultat närmare i rapporten, som publicerats av LUVY rf. Det har också sammanställts en bildbilaga där man kan titta hurdana bilder fiskräknaren har tagit under 2020.

Julkaisu-1_2021_Mustionjoen-Aminneforsin-kalatien-vaelluskalaseuranta-vuonna-2020

Ladda nerVisa

Kuvaliite Mustionjoen kalatiet 2020

Ladda nerVisa

26.01.2021 / Anne Lindholm

Nylands landskapsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde 7.12.2020 (§ 128, § 129, § 130) bestämma med stöd av 201 § i markanvändnings- och bygglagen att den till helheten Nylandsplanen 2050 hörande och av Nylands landskapsfullmäktige 25.8.2020 (§ 20, § 21, § 22) godkända etapplandskapsplanen för Helsingforsregionen, etapplandskapsplanen för östra Nyland och etapplandskapsplanen för västra Nyland träder i kraft innan den har vunnit laga kraft. Nylands förbund och kommunerna har kungjort landskapsstyrelsens beslut i enlighet med 93 § i markanvändnings- och byggförordningen.

Helsingfors förvaltningsdomstol har emellertid i egenskap av besvärsinstans genom handläggningsbeslut fattade 22.1.2021 på basis av de besvär som anförts mot planerna förbjudit verkställigheten av landskapsfullmäktiges ovan nämnda beslut. Verkställighetsförbudet gäller så länge som handläggningen av ärendet pågår. Med andra ord är etapplandskapsplanerna i fråga inte i kraft förrän förvaltningsdomstolen genom egentliga beslut avgör ärendet.

Här kan man bekanta sig med Nylands gällande landskapsplaner.

Information i Helsingfors förvaltningsdomstols meddelande.

Meddelande om versktällighetsförbud

Ladda nerVisa

22.01.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stads projekt Karis-Ekenäs cykelväg har fått statens investeringsstöd 650 000 euro. Projektet är bland med projekten som får stöd via investeringsprogrammet för gång och cykling 2021 som Traficom administrerar.

Projektet uppskattas till 1,3milj € och det omfattar 5,5 km belyst cykelväg norr om RV25, från Ekenäsvägen i Karis till Langansböle i Ekenäs.

Projektet omfattar också en underfart som kommer att byggas till Horsbäck. Kodin Tavaratalos farlig korsning stängs och får en ny infart från Ekenäsvägens håll.

Arbetena inleds i år och blir klara 2022.

Området är nästan helt i privat ägo. Områdets markägare har utan ersättning överlåtit rätten att använda markbottnen till byggande av cykelväg. Det är verkligen unikt och staden tackar varmt alla markägare som bidragit till att cykelförbindelse från Karis till Ekenäs äntligen blir av.

Läs mera på Traficoms webbplats:
Kuntien kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseen ennätyksellinen 31,5 miljoonan euron tuki 51 hankkeelle | Traficom


21.01.2021 / Petra Louhimies

Traficom har utfärdat ett förbud mot att framföra farkost i följande farleder, då farlederna är isbelagda.

Finska viken: Espingskär-Träskö

Traficom utfärdar ett förbud mot att framföra farkost mellan Kalvholmen och Träskön i farleden Espingskär-Träskö under vintersäsongen. Förbudet är i kraft från 20.1.2021 tills det meddelas att förbudet hävs. Förbudet mot att framföra farkost gäller inte sådan användning av farkoster som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningsåtgärder eller av andra motsvarande orsaker och inte heller försvarsmaktens verksamhet.

Karta över farleder stängda för sjötrafik

Ladda nerVisa

13.01.2021 / Petra Louhimies

Gator på många ställen är för tillfälle trånga på grund av bilar samt snöhögar som samlats på körbanan och trottoaren.

Vi påminner alla husägare om att det förbjudet att tömma husgårdarnas snö till gatan. Fastigheterna måste se till att snön transporteras till snötipparna.

Fastighetägaren uppmanas vänligen se till att fastigheternas snöhögar avlägsnas från gatan samt från gångbanan.

Snöavstjäplningsplatser i Karis och Ekenäs

Snöavstjälpning för privata:

I Karis

 • Bäljars industriområde, nedanför Romu Keinänens

I Ekenäs

 • Horsbäck, Västanbyvägen (öppnas vid behov)
 • Jägarbackens strandområde (öppnas vid behov)
 • Hagen / Södra viken öppethållningstider vardaga kl 7-20, lördagar 7-16, söndagar stängt

Mera information fås av Johnny Jonsson, tfn. 019 289 3863

Tacksam för samarbete,

Raseborgs stad / vinterunderhållsteamet

Piia Nordström

Samhällsteknikens chef  tfn. 019 289 3852


30.12.2020 / Sonja Grönqvist

Stadens skogsbruksenhet planerar avverkningar inom park- och närskogar, inom de områden som framgår av kartorna.

Kartmaterial

Ladda nerVisa

Avverkningarna förverkligas 2021 – 22 i den takt väderleksförhållandena medger. Förutom dessa kan också andra objekt bli aktuella enligt invånarnas önskemål.

Stadens skogsbruksingenjör Mats Wikström tar gärna emot synpunkter och svarar på frågor per tfn 019-289 3834 eller per e-post: mats.wikstrom(at)raseborg.fi


30.12.2020 / Sonja Grönqvist

Stadens skogsinnehav uppgår till sammanlagt ca 4 350 ha. Av denna areal utgör de tätortsnära skogarna 1 065 ha. Med tätortsnära skogar avses både s.k. parkskogar inom detaljplaneområdena som skogar utanför men i omedelbar närhet av tätorterna och som frekvent utnyttjas för rekreation.

All skogsmark utanför detaljplaneområdena är certifierade enligt standarderna för både PEFC och FSC.

Lagstadgade naturskyddsområden finns sammanlagt 90 ha. Med beaktande av lagstadgat skydd, certifieringskriterier och generella hänsynsregler, kan konstateras att över 30 % av all skogbevuxen mark inte påverkas av skogsskötselåtgärder.

Över närskogarna har uppgjorts en skötselplan som du kan bekanta dig med genom länk nedan. Länken tar dig till en digital karta som du kan zooma till önskad storlek. Genom att placera muspekaren på en beståndsfigur och klicka, får du fram uppgifter om skogen just där. Om det inom figurgränsen finns en färgad symbol, kan du öppna en bild från just det skogsområdet.

Skötselplanens karta

Allmänna skötselprinciper

Ladda nerVisa

Kontaktperson: skogsbruksingenjör Mats Wikström, tfn 019 289 3834, e-post förnamn.efternamn(at)raseborg.fi.


18.12.2020 / Teresia Bergholm

Hur, var och när rör vi oss? Den nationella resvaneundersökningen kartlägger vår mobilitet hela det kommande året.

Den nationella resvaneundersökningen pågår igen. Undersökningen, som i årtionden regelbundet kartlagt våra mobilitetsvanor, har förnyats och ger oss ännu bättre information om hur aktuella fenomen syns i vår vardag såväl lokalt som nationellt. I år har fler än 90 000 personer bosatta i Finland bjudits in till undersökningen.

Mera information hittar du här: https://www.traficom.fi/sv/hlt


16.12.2020 / Petra Louhimies

Tidtabellerna för Raseborgs interna busstrafik ändras från och med 1.2.2021.

I den nya trafikmodellen har avgångarna inom köptrafiken (busstrafiken som Raseborgs stad köper av trafikföretag) samordnats med tågtidtabellerna i Karis för att resenärerna smidigt ska kunna byta från buss till tåg och tvärtom. Syftet med ändringarna är att göra bytesförbindelserna smidigare, vilket har också önskats särskilt från Pojo- och Fiskarshållet.

Den totala resetiden mellan till exempel Fiskars och Helsingfors kommer i bästa fall att förkortas med nästan en timme, eftersom man inte längre behöver stå och vänta på tåg eller buss. Dessutom kommer det i fortsättningen också att finnas en bytesförbindelse i Karis mellan köptrafiken från Bromarv/Ekenäs och tågen samt mellan Bromarv/Ekenäs och bussarna till Pojo och Fiskars.

Det nya resecentret gör trafiken smidigare och förbättrar fotgängarnas tillgänglighet

Det nya resecentret i Karis öppnades för ett år sedan i december 2019 vilket har gjort kollektivtrafiken smidigare i Raseborg i och med att busstationen flyttade bredvid järnvägsstationen. Dessutom har gångtunneln under bangården förbättrat möjligheterna att byta mellan buss, tåg och taxi samt gjort det lättare för fotgängare att röra sig mellan de olika stadsdelarna i Karis.

Det är nu mycket smidigt att byta mellan buss och tåg när man kan ta sig till bussplattformen och tågperrongen via tunneln. Personer som rör sig med barnvagnar eller stora väskor uppskattar också hissarna, säger Petra Louhimies, informatör vid Raseborgs stad.

Karis resecenter fungerar också som en ypperlig startpunkt för Raseborgs cykelrutter. Från resecentret kan man smidigt cykla till Fiskars längs Banvallen eller välja t.ex. Slottsrutten som går via Raseborgs slott till Ekenäs, säger Raseborgs turistchef Ville Vuorelma.

Målet är att minska koldioxidavtrycket också för trafikens del

Fungerande resekedjor är ett av de viktigaste strategiska målen för kollektivtrafiken både på riksnivå och på EU-nivå.

Muralmålningen vid Karis resecenter heter Resenärerna.

Synkroniseringen av buss- och tågtidtabellerna förbättrar pendlingsmöjligheterna på kustbanan till huvudstadsregionen och till Åbo. Som Hinku-kommun vill Raseborg främja kollektivtrafiken, och kommunen har som mål att ta i bruk gemensamma biljettprodukter för tåg- och busstrafiken.

Smidiga tågförbindelser som främjar pendlingstrafiken stöder Raseborgs stads mål att minska sitt koldioxidavtryck också när det gäller trafiken. Raseborgs stad har anslutit sig till energieffektivitetsavtalet 12.5.2020 genom godkännande av Energimyndigheten och har i och med avtalet förbundit sig att föregå med gott exempel inom främjandet av energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor samt genom att aktivt sprida information om sådan verksamhet och dess resultat. Genom sitt exempel kan staden också bidra till att minska växthusgasutsläppen i Finland, i detta fall genom att möjliggöra och motivera tågtrafiken som ett alternativ till personbil, berättar Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl.

Det avgår dagligen 12–14 tågturer från Karis till Helsingfors. Det första tåget avgår under vardagar redan kl. 5.44 och det sista avgår från Helsingfors till Karis kl. 23.03 och är framme i Karis 00.20. Tågtrafikens servicenivå är alltså relativt god från Raseborg till både Helsingfors och Åbo.

Städerna längs kustbanan vill att kustbanan repareras

Raseborgs stad arbetar tillsammans med Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå och Hangö för att kustbananan skall repareras och upprätthållas även i framtiden. Kustbanans arbetsgrupp kommunicerar aktivt till beslutsfattare och medier för att lyfta upp frågan. På Rantarata.info kan du läsa mer om vad kustbanan betyder för vår region.


15.12.2020 / Petra Louhimies

Byggande av Billnäs-Pumpvikens friluftsled har påbörjats. Friluftsleden byggs i enlighet med av Tekniska nämnden 18.8.2020 godkända parkplanen.

Först byggs avsnittet mellan omfartsvägen lv111/Pentby till Strandparken i Karis. Som entreprenör i projektet A. Berglund Oy.

Parkplan Friluftsled Billnäs Pumpviken

Ladda nerVisa

23.11.2020 / Monica Mannström

Raseborgs Vatten har låtit göra upp en generalplan för en förbindelsevattenledning och ett överföringsavlopp (tryckavlopp) på avsnittet Hangövägen–Snappertuna. Planen har utarbetats av Sweco Infra & Rail Oy.

Ifall linjen byggs kommer Raseborgs Vattens verksamhetsområde att utvidgas till området för den nya vattenförsörjningslinjen.

Presentationen kan du se här nedan

Presentation: Finnäs förbindelseledning

Ladda nerVisa

Ytterligare upplysningar ges av Raseborgs Vattens driftchef, Guy Westerholm (tfn 019-289 2340), och av projektchef Heikki Pärnä vid Sweco Infra & Rail Oy (tfn 050-316 0156).


13.11.2020 / Petra Louhimies

Köpmansgatan i Karis, avsnittet mellan Bangatan och Elin Kurcksgatan, blir enkelriktad gata (med Tekniska nämndens beslut 10.11.2020). Ändringsarbetena görs under vecka 47, dvs. fr.o.m. 16.11.2020.

Orsaken till denna ändring är brist på parkeringsplatser. Genom denna ändring, kan till gatans vänstra sida anvisas 8-10 st nya parkeringsplatser.

Mera information ges av Piia Nordström, Raseborg stad tfn 019 289 3852


11.11.2020 / Teresia Bergholm


Från denna veckan kan du stiga av byabussen vid Ekenäs Lidl/Tokmanni, resan måste bokas via kundtjänst eller webformulär.


10.11.2020 / Petra Louhimies

För Raseborgs stad har ett program för främjande av cykling utarbetats för åren 2020–2025. Projektet ingår i handlingsplanen för år 2020 och det har utarbetats i samarbete med stadens turismtjänster. För projektet har man fått statsunderstöd för mobilitetsstyrning av Traficom. Planen har utarbetats av Ramboll Finland Oy.

Program för främjandet av cykling i Raseborg 2020-2025

Ladda nerVisa

Bilaga 1 Utvecklingsplan, cykelvägsnät (på FI)

Ladda nerVisa

Bilaga 2 Invånarenkätens resultat (på FI)

Ladda nerVisa

Bilaga 3: Cykelvägnätets nuläge i Raseborg (på FI)

Ladda nerVisa

6.11.2020 / Sara Vaskio

Iståndsättningen av avrinningsområdet vid Raseborgs å har kommit i gång på allvar. På sensommaren användes 1000 m3 sten och grus i två av sidofårorna för att förhindra erosion från åkrarna, 80 hektar åker behandlades med jordförbättringsmedel, som minskar på avrinningen från åkrarna. Dessutom byggdes en damm med sedimenteringsbassäng för att hålla kvar avrinningsvattnet från skogsområdet, innan det rinner till åkerdikena.

Dessa är de första åtgärder som gjorts enligt åtgärdsplanen för avrinningsområdet vid Raseborgs å, planen blev färdig hösten 2019 och fokuserar på en bättre vattenhushållning, samt god markstruktur och växtskick på åkrarna. 

– De första åtgärderna i projektet har lyckats över förväntningarna! För detta får vi tacka de skickliga entreprenörer, markägare och alla experter som har hjälpt oss, säger en nöjd Minttu Peuraniemi, som har dragit projektet 2018-2020. Peuraniemi flyttar under hösten 2020 till nya uppgifter på stadens planläggningsenhet.  Projektets färska projektchef Sara Vaskio får för sin del hoppa på i farten. Saker går i rätt riktning och fart gillar jag, vi fortsätter att trycka på gasen, skrattar Vaskio.

Projektchefen Sara Vaskio står vid Raseborgs å

Det känns som att komma tillbaka till sina hemtrakter, säger Vaskio, som är uppvuxen i Ingå, gått i skola i Karis och har spenderat somrarna på sin sommarstuga i Snappertuna. Vaskio är agronom med inriktning på mikrobiologi. Vaskio har intresserat sig för vattenvård och Österjöns situation och studerar samtidigt vid Yrkeshögskolan Novia, på den internationella linjen Sustainable coastal management. Erfarenhet av projektledning har Vaskio från Valio, där hon jobbade som produktutvecklare.

Vaskio har ett hektiskt år framför sig. Näst i tur står byggandet av en våtmark i Vallarsvedja och därtill planeras vattenvårdskonstruktioner i Tranbokärr. Flera dammar och våtmarker för skogsområden planeras att förverkligas i området runt Idbäcken. Detta sker i samarbete med Skogscentralen. Spridning av jordförbättringsmedel kommer att fortsätta på projektområdet, detta för att minska avrinning av näringsämnen från åkermark. Till Vaskios uppgifter hör också att främja vattenvänligt jordbruk.

Förutom iståndsättandet av avrinningsområdet kommer projektet också i fortsättningen att stöda Raseborgsåns dikningsbolag med att genomföra rensning av huvudfåran. Planbilderna är helt på slutrakan och en naturenlig rensning, med tvåstegsdiken och våtmarker planeras att förverkligas under nästa år, konstaterar dikningsbolagets huvudombudsman Petra Troberg.

Arbetet med att minska näringsbelastningen slutar inte nästa år. Planer har redan gjorts med tanke på 2022. Projektets första del som finansierades av miljöministeriet avslutas detta år. För 2021 har projektet har fått tilläggsfinansiering av NTM centralen. Raseborgs stad har lovat tilläggsfinansiering för år 2022. Projektet, som leds av miljöbyrån söker tilläggsfinansieringen. 

Tilläggsinformation fås av

Projektchef Sara Vaskio

I projektet Raseborgs å minskas näringsbelastning som kommer med ån till Finska viken. Projektet leds av Raseborgs miljöbyrå. Miljöministeriet finansierar projektet till 2020 och därefter finansieras projektet av NTM centralen. Projektet förverkligar åtgärdsprogrammen för vatten- och havsvård i Finland, som siktar mot en bra status av vattenmiljöer.
24.09.2020 / Maria Eriksson

Ett förslag till skötselplan för stadens skogar i närheten av tätorterna har gjorts upp. Invånarna har nu möjlighet att framföra sina åsikter om planen via en webbenkät.

Så här deltar du:
Planen presenteras som en GIS– karttillämpning du hittar här: http://arcg.is/0r1n44.
Genom att klicka på en kartfigur får du fram uppgifter om skogsbeståndet på figuren. Förslaget till skötselplan har också en skriftlig del med allmänna målsättningar och skötselprinciper (som hittas här)

Bekanta dig med kartan och skötselprinciperna och framför dina åsikter via webbenkäten. Enkäten är öppen fram till 18.10.2020.

Förslaget till skötselplanen och invånarnas kommentarer kommer till slutlig behandling i tekniska nämnden före årsskiftet.

Närskog

11.09.2020 / Marika Stigell

Jordvärmeborrningarna vid Österby skola börjar vecka 38 och pågår ca 3-4 veckor. Arbetet medför buller och damm och att tung trafik kör på området.

Jordvärme är ett effektivt sätt att utvinna solenergi som lagras i marken och energikällan är förnybar och miljövänlig.

Jordvärme är även en ekonomisk energiform – återbetalningstiden på projektet är ca 6,5 år.

Raseborgs stad är en HINKU kommun

HINKU-nätverket är grundat år 2008 och nätverket samlar kommuner som bundit sig till utsläppsminskningar.

Österby skola har för tillfället oljeuppvärmning, och genom installation av jordvärme minskar Raseborgs stad sina CO2-utsläpp.


10.09.2020 / Cynthia Moed-Ring
Kajak i skärgården.

Ett utkast till Raseborgs miljöskyddsföreskrifter finns nu här. Du kan bekanta dej med utkastet och lämna in kommentarer till miljo@raseborg.fi senast den 2.10.2020.

Kontaktperson:
Maria Eriksson
Miljöchef
Planläggnings- och miljöavdelning
maria.m.eriksson(at)raseborg.fi
tel. 19 289 2375


10.09.2020 / Cynthia Moed-Ring
Närbild på huvudet av en laxfisk som simmar förbi kameran.
Bild: De första laxarna har vandrat upp i Svartån via fiskvägen i Åminnefors.

Det har varit livligt i fiskvägen i Åminnefors i Svartån och nu har man vid uppföljningen observerat att även havslaxen har hittat till fiskvägen. En videokamera, som installerats i fiskvägen, har dokumenterat de första laxarna i fiskvägen.

Man har följt med fiskarnas rörelser i Åminnefors fiskväg sedan i maj med hjälp av en så kallad VAKI-räknare och i slutet av augusti fick man vid sidan om räknaren även en videokamera för uppföljningen. I maj juni observerade man stor aktivitet i Åminnefors fiskväg, då VAKI-räknaren registrerade t.o.m. över hundra uppåt vandrande fiskar per dygn.   Efter en lugnare juli månad ökade trafiken i fiskvägen igen en aning och i slutet av augusti, då den nya videokameran togs i bruk, har man kunnat konstatera, att även att även laxar har hittat fiskvägen – det kunde man även anta redan på basen av de uppgifter som räknaren gav.

”Det var ett gripande ögonblick, att se laxen på nästan 10 kilogram i all sin prakt lugnt simma förbi videokameran” gläder sig Piia Nordström från Raseborgs stad, som ansvarat för byggandet av fiskvägarna.

”Det faktum, att laxfiskarna stiger, är den främsta mätaren på, att projektet lyckats och det är väldigt glädjande att se, att fiskvägen genast visat att den fungerar” gläder sig stadsstyrelsens ordförande Anders Walls från Raseborgs stad.

Svartåns fiskväg fungerar och gör det möjligt för vandringsfiskar, åtminstone vimba och lax, att vandra upp i ån. Uppföljningen fortsätter till slutet av november detta år. Efter det, att uppföljningen avslutats, klarnar det vilka alla arter, som har hittat fiskvägen redan under det första året. Den långsiktiga målsättningen med uppföljningen är, att uppskatta det vandrande beståndet och dess utveckling. Nu då de stigande fiskarnas mängd helt beror på utplanteringar och små, är det speciellt viktigt, att kunna uppskatta hur de byggda fiskvägarna fungerar.

”Att följa med hur de nybyggda fiskvägarna fungerar, är lika viktigt som det egentliga byggandet”, påminner projektchef Juha-Pekka Vähä från Västra Nylands vatten och miljö rf, som ansvarat för undersökningarna gällande fiskvägarnas funktion.

Det är viktigt, att utvärdera hur fiskvägsinvesteringen lyckats samtidigt, som man planerar de fortsatta åtgärderna dvs. byggandet av de två översta fiskvägarna. ”Det är också viktigt att veta hur de förverkligade åtgärderna lyckats även då de gäller att få finansiering för de följande åtgärderna” konstaterar Jaana Pönni från LUVY.

Tilläggsuppgifter:
Piia Nordström
Chef för samhällsteknik
piia.nordstrom(at)raseborg.fi
019 2893852

Juha-Pekka Vähä
Projektchef
Västra Nylands vatten och miljö r.f
juha-pekka.vaha(at)luvy.fi
045 7750 7727

Logotyp med blå vattendroppar och vågor mot vit bakgrund uppe och bokstäverna L U V Y nere.
Logo i grönt med stiliserad borg, vitsippa samt vågor till vänster och texten raseborg raasepori, till höger.
Tre stycken logon där den första har en blå stjärt samt vågor och texten freshabit i orange undertill. Den andra logon har flere gula stjärnor i ring med texten life inuti och blå bakgrund. Den tredje har två blå fåglar som flyger över en båge av stjärnor samt ett grönt landskap. Under detta står texten natura 2000.

10.09.2020 / Cynthia Moed-Ring
Sexton personer på rad tvärsöver en bäck. De langar ämbar åt varandra fyllda med sten.
Bild: Ett bäckrestaureringstalko i friskt höstväder är en utmärkt motvikt till kontorsarbetet!

Bäckrestaureringstalko onsdagen 23.9. kl. 17–20 i Brännmalmsbäcken i Sjundeå å. Praktiskt vattenvårdsarbete utlovas, där musklerna stärks och sinnet piggas upp i trevligt sällskap!

Vad? Vid bäckrestaureringen tillförs stenar till fåran för att liva upp den och bilda gömställen för öring och kräftor. Ta med gummistövlar eller vadarstövlar samt kläder som lämpar sig för utomhusarbete. Talkodeltagarna bjuds på törstsläckande drycker och litet tilltugg. Egna arbetshandskar rekommenderas.

Var? Mötesplats är Sjundeåvägen 560 (en skylt berättar när du är framme)

När? Onsdagen 23.9. kl 17–20

För vem? Här är just för dig ett enastående tillfälle att hjälpa öringarna och kräftorna i Sjundeå å på ett mycket konkret sätt. Tidigare erfarenhet av bäckrestaureringar behövs inte. Arbetet leds av sakkunniga på platsen. Det går att komma för en timme eller fast hela kvällen, allt efter din egen tidtabell.

Anmälan önskas för att underlätta organiseringen och för att kunna förbereda servering!

På grund av COVID-19 går det enbart att försäkra sig om att få lite talkomat genom att anmäla sig i förväg. Provianten packas i personliga påsar och det finns handdesinficeringsmedel på platsen. Talkot genomförs med beaktande av skyddsavstånd.

Anmälningar via telefon044 582 2348 eller e-post joonas.tammivuori@luvy.fi

I Brännmalmsbäcken i Sjundeå centrum genomfördes år 2019 en maskinell bäckresturering och en talkodag, då en bäckfåra restaurerades och förhållandena för vattenlevande organismer förbättrades i bäckens allra nedersta lopp nära Sjundeå ås huvudfåra. Under kommande talkon fortsätter restaureringarna genom att skapa skyddande platser för öringsyngel genom att utnyttja sten- och trämaterial. ”Den här lättillgängliga talkoplatsen lockade rikligt med deltagare i fjol. Vi hoppas att det kommer ivriga talkodeltagare också i år och att vi kan fortsätta det väl påbörjade restaureringsarbetet i bäcken och också se öringen föröka sig i bäcken”, säger Joonas Tammivuori, som förverkligar restaureringar i Sjundeå å vid Västra Nylands vatten och miljö rf.

Kom med!

Projektet Sjundeå å 2030 finansieras år 2020 av kommunerna i området: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt samt Rosk’n Roll Oy Ab, Föreningen Nylands friluftsområden och Västra Nylands vatten och miljö rf. Miljöministeriet finansierar projektet Sjundeå å 2030 till 50 % av de uppkomna kostnaderna ur programmet för effektiverat vattenskydd under åren 2020–2022. Läs mer om Sjundeå å 2030-projektet. http://www.siuntionjoki.fi/

Tilläggsinformation och anmälningar:

Joonas Tammivuori, projektarbetare joonas.tammivuori@luvy.fi
tel. 044 582 2348
Juha-Pekka Vähä, projektchef juha-pekka.vaha@luvy.fi
tel. 045 7750 7727

Evenemanget finns också på Facebook. https://www.facebook.com/vesijaymparisto/


9.09.2020 / Cynthia Moed-Ring
Närbild av brun häst mot blå himmel.
Häststallens miljöbelastning härstammar från många olika källor.
Det publicerade informationsmaterialet hjälper hästägarna och stallföretagarna att beakta miljösynvinkeln i stallens vardag.

Inom ramen för Sjundeå å 2030- och Hiidenvesi restaureringsprojekt, har man under detta år inlett ett pilotprojekt gällande miljörådgivning för häststall. Syftet med projektet är, att erbjuda information och lösningar, för att minska vattendragsbelastningen från stallen samt att främja miljöskyddet.

Som den första åtgärden i projektet har man publicerat skriftligt informationsmaterial gällande häststallens miljö- och vattenskydd. Materialet utgörs av den kortare Miljöskydd i häststallen samt den längre guiden Råd till häststall gällande skötseln av miljöärenden och tillstånd. Den kortare broschyrens syfte är, att fungera som en intresseväckande påminnelse, varför det är viktigt att bry sig om hästallens miljöärenden. I den längre guiden har man gått igenom utöver miljöskyddsinstruktionerna även häststallens miljölagstiftning och -bestämmelser.

Häststallen har ett många möjligheter att påverka sin miljöbelastning, berättar projektets rådgivare Hanna Keinänen från Västra Nylands vatten och miljö rf.”Speciellt gödseln och gödselhanteringen är i en central roll med tanke på miljöskyddet, eftersom de näringsämnen, som finns i hästgödseln, kan åstadkomma såväl goda som dåliga effekter. Gödseln är å en sidan ett utmärkt jordförbättringsmedel på åkrarna, men en belastning av miljön utgör en risk ifall gödseln används i för stora mängder och alltför nära vattendrag. Även t.ex. valet av strö- och bottenmaterial, avfallshanteringen samt en sakenlig dränering har stor betydelse för såväl miljön som säkerheten och trivseln”, fortsätter Keinänen.

Inom projekten förbereder man sig på rådgivning till de enskilda stallen inom Hiidenvesi sjös och Sjundeå ås tillrinningsområden och rådgivningen inleds under hösten. I projektet kontaktar man i första hand per brev de häststall, som ligger nära vattendrag eller på grundvattenområden och i brevet erbjuder man möjlighet till gratis karterings- och rådgivningsbesök till stallet. I samband med besöken, är det möjligt att uppdatera sina uppgifter gällande häststallens lagsstiftning och miljöskyddsbestämmelser. Dessutom utgör besöket ett bra tillfälle att fråga efter tips hur man på olika sätt kan beakta alla möjliga miljöärenden och vattenskyddet på ett stall.

Vattenskyddets effektiveringsprogram 2019–2023, som startades av miljöministeriet är en betydande satsning på vattenskyddet: målsättningen är ett gott tillstånd i Östersjön och inlandsvattnen. Nylands NTM-central finansierar Sjundeå å 2030- och Hiidenvesi restaureringsprojekt under åren 2020–2022 till 50 % med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram.

Guider och tilläggsinformation: https://www.vesientila.fi/sv/vesistokunnostus/haststall/


9.09.2020 / Cynthia Moed-Ring
Två personer granskar en avloppsvattenbrunn.

Övergångsperioden för förnyandet av otillräckliga avloppssystem som ligger på känsliga områden upphörde 31.10.2019. Avloppsvattenprojektets rådgivare hjälper till om systemet ännu inte är sanerat eller ifall det är oklart om övergångsperioden gäller ifrågavarande situation.

Enligt miljöskyddslagen borde avloppsvattenbehandlingen på känsliga områden motsvara lagstiftningens grundnivå från och med 31.10.2019. Grundvatten- och strandområden beräknas vara känsliga områden. Ifall byggnaden producerar avloppsvatten max 100 m från vattendrag eller hav eller är beläget på grundvattenområde hör fastigheten i fråga till övergångsperioden. Det är bra att notera att städernas och kommunernas miljöskyddsföreskrifter tar i beaktande lokala förhållanden och kan ha strängare begränsningar gällande miljöskyddslagstiftningen på känsliga områden. Dessutom kan vattentoaletter vara förbjudna på strandområden. Utanför känsliga områden bör avloppssystemet förnyas senast då det görs vattensystem, andra större renoveringar eller vissa korrigerings- eller förändringsarbeten som kräver lov, ex. en ny vattentoalett byggs, på fastigheten.

Avloppsvatten som uppkommer vid boende innehåller mycket näringsämnen, organiskt ämne som använder syre samt tarmbakterier. Ett fungerande avloppssystem minskar hygienskador på boendemiljön och stränderna samt minskar strändernas övergödning. Ett system som är bra gjort höjer fastighetens värde och skyddar brunnsvattnet mot förorening. Man behöver inte bli ensam med tankarna om lämplig behandling av avloppsvatten. ”Denna höst är ett ypperligt tillfälle att få avgiftsfri och opartisk rådgivning för att uppdatera avloppssystemet. Det går att beställa karterings- och rådgivningsbesök till fastigheten av rådgivarna i avloppsvattenprojektet, eller fråga råd på telefon eller via e-post”, berättar projektkoordinator Virve Ståhl. Rådgivarnas kontaktuppgifter finns på projektets hemsida www.luvy.fi/sv/projekt/glesbygdens-avloppsvatten/. På grund av coronasituationen utförs fastighetsbesöken endast utomhus och rekommendationen om skyddsavstånd samt -utrustning efterföljs. Oberoende av hur besöket förverkligas gås den nuvarande situationen i avloppsvattenbehandling igenom, en bedömning av avloppssystemets förnyelsebehov och råd för att förbättra och underhålla systemet ges under rådgivningstillfället.

Vid vissa situationer i livet kan det vara omöjligt att förnya avloppssystemet. På områden som är känsliga för förorening har fastighetsägaren möjlighet att ansöka om undantag av behandlingskraven för hushållsvatten. Kommunens miljöskyddsmyndighet kan bevilja undantag för högst fem år åt gången på basen av ansökan. Undantaget kan beviljas enligt livssituationen och man kan fortfarande ansöka om undantaget trots att det är en tid sedan övergångsperioden upphörde gälla. Blanketten för ansökan om undantag med dess bilagor finns på www.luvy.fi/sv/projekt/glesbygdens-avloppsvatten/blanketter.  Fastigheter som är befriade från förnyelsen på basen av åldersundantaget är de fastigheter vars ägare är födda före 9.3.1943 och är fastbosatta på fastigheten. Åldersundantaget gäller alltså inte fritidsbosättning.

Glesbygdens avloppsvattenprojekt i västra-Nyland är en fortsättning på LINKKI-projektet som fungerade under åren 2009–2019 och vars målsättning var att främja avloppsvattenhanteringen på glesbygden i samarbete med kommunerna. I finansieringen av glesbygdens avloppsvattenprojekt deltar områdets åtta kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet anslöts till strategin för de västnyländska kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten åren 2014–2021 och den koordinerades av Västra Nylands vatten och miljö r.f. Tilläggsinformation om avloppsrådgivningen på glesbygden finns på projektets hemsidor www.luvy.fi/sv/projekt/glesbygdens-avloppsvatten.
5.08.2020 / Petra Louhimies

På tisdagen den 4.8 samlades en grupp barn i ledning av Västnyländska kultursamfundets barnkulturkoordinator Pamela Andersson till en idéworkshop där barn fick tycka till om vad de skulle vilja ha i ”världens bästa park i min hemstad”. Workshoppen arrangerades i samarbete med staden i barnens egna trädgård; Cityträdgården, som är ett av de konkretiserade idéerna från barnens workshop i Fokus-huset förra året. Cityträdgården ligger i hjärtat av Karis på en tomt brevid den gamla brandstationen. Från stadens sida deltog representanter från stadens planläggning och kulturtjänster för att höra på barnens tankar och idéer.

Mest bra och fantastiska idéer

Barnen som var mellan 7 och 10 år fick lägga sina idéer på en tavla med kategorierna fantastisk, bra, ingen skillnad, tråkig och skrämmande. Mest idéer hamnade i kategorierna fantastisk och bra.

En av favoritidéerna var en ballongmaskin där man trycker på en knapp och så kommer en ballong ut. Man önskade också en lyktstolpe som samtidigt skulle vara en jukebox. Musiken kom också fram i idén om en kombinerad gokartbana som skulle köra till en scen där man kunde sitta och lyssna på musik, och sedan åka vidare. Vattenpark, hoppslott och naturområden med stora träd, solstolar och mycket djur önskades också. Man var lite oroade för att hundar bajsar mycket och då måste man ha tillräckligt med sopkorgar. Man tyckte att det är tråkigt om simhallen skulle vara stängd som under coronavåren. Det är också tråkigt om det finns rostiga gungor eller sandlådor där de bara växer gräs. Man upplevde att jobbiga grannar kan kännas skrämmande.

Barnens idéer sammanställdes och insikterna från workshoppen används i stadens utvecklingsarbete.


29.07.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stad har i samarbete med Folkhälsan byggt en ny motionspark i Skepparträdgården i Ekenäs som nu är öppen för allmänheten. Parken är en av Finlands största och där finns många redskap för träning som lämpar sig för olika målgrupper, också personer med funktionsnedsättning.

Vi hoppas att parken kommer ge invånare många trevliga motionsstunder! Välkomna!


21.07.2020 / Petra Louhimies

Över 8 100 karterings- och rådgivningsbesök för glesbygdens avloppsrådgivning har gjorts i de västnyländska kommunerna. Resultaten är samlade i kommunvisa sammanfattningar där de vanligaste avloppssystemen och deras förnyelsebehov, fastigheternas vattenförsörjning, användningen av objekten och hur de ligger i förhållande till känsliga områden är genomgångna.

Avloppsvattenprojektet LINKKI i Västra-Nyland strävade under åren 2009–2019 till att främja behandlingen av avloppsvatten i samarbete med kommunerna. I avloppsvattenprojektet deltog områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet finansierades även av Nylands NTM-central. Projektet anslöts till strategin för de västnyländska kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten åren 2014–2021 och den nationella avloppsrådgivningen. Huvudsyftet för arbetet i glesbygdens avloppsrådgivning har från första början varit fastighetsvisa karterings- och rådgivningsbesök där det på plats gås igenom avloppsvattenhanteringen på fastigheten och där rådgivning om lagstiftning samt möjliga kommunala miljöskyddsföreskrifter ges. Under LINKKI-projektet gjordes fastighetsvisa besök till över 8 100 fastigheter och i dessa karterades avloppshanteringens situation för cirka 8 800 objekt.

Karterings- och rådgivningsbesök förverkligades i huvudsakligen på känsliga strand- och grundvattenområden samt på tätt bebyggda glesbygdsområden. Rådgivningsområden valdes årligen ut med kommunerna. Antalet förverkligade besök i kommunerna varierade mellan 1 851 och 456 stycken. Förnyelsebehovet av avloppssystemen varierade märkbart mellan områden och användningen av byggnaden, dess vattenförsörjning och ålder inverkade på detta. I sin helhet uppfyllde cirka 34 % av avloppssystemen i Västra-Nyland inte lagstiftningens krav under karteringstidpunkten enligt de gjorda karteringarna. Däremot utgjorde objekt där det uppstår små mängder vatten, som traditionella sommarstugor och objekt med enkel vattenutrustning, över en fjärdedel, dvs. 28 %. ”Resultaten av sammanfattningarna är intressanta och det finns stora skillnader mellan kommunerna. Skillnaden i förnyelsebehovet korrelerar starkt med användningsändamålet för objekten. På områden med stugmajoritet är andelen objekt med små mängder avloppsvatten ofta stor. Eftersom stränderna i västra-Nyland ofta har en majoritet med fritidsbostäder och rådgivning har koncentrerats även på dessa för miljön känsliga områden framhävs andelen objekt med små mängder vatten i karteringsmaterialet.” berättar rådgivaren Hanna Keinänen i avloppsvattenprojektet.

Kommunvisa sammanfattningar har samlats i Vattnens kvalitet-sidan under glesbygdens avloppsvatten (https://www.vesientila.fi/sv/restaurering-av-vattendrag/glesbygdens-avloppsvatten/publikationer-och-rapporter/). Rapporterna är gjorda av alla kommuner förutom Kyrkslätt. Rådgivningsbesöken fortsätter i en stor utsträckning i Kyrkslätt även under 2020 varav sammanfattningen för Kyrkslätt publiceras senare. Även årliga lägesöversikt för varje verksamhetsår med resultat från alla karterings- och rådgivningsbesöken finns på Vattnens kvalitet-sidan. De enskilda rådgivningsområdenas avloppsvattenhantering kan granskas på kartan (https://www.vesientila.fi/sv/restaurering-av-vattendrag/glesbygdens-avloppsvatten/).

Under året 2020 fortsätter glesbygdens avloppsrådgivning i Västra-Nyland och det finansieras av kommunerna. Fastighetsägarna på glesbygden kan kontakta rådgivarna i projektet via telefon eller på e-post och vid behov görs även karterings- och rådgivningsbesök på plats. Rådgivarnas kontaktuppgifter samt rådgivningsområden för sommaren 2020 finns på hemsidan för glesbygdens avloppsvattenprojektet (https://www.luvy.fi/sv/projekt/glesbygdens-avloppsvatten/). 


20.07.2020 / Petra Louhimies

Under juni och juli månad utfördes i Jomalvik kanal i Raseborg undersökningar genom ramning och ekolod. Mätningarna utfördes med hjälp av mätningsfartyg och drönare. Trafikledsverkets djupmätningar i kanalen har avslutats och orsakar inte längre störningar för båttrafiken. På basis av resultaten har kanalen inte blivit grundare och den kan användas som förut.


10.07.2020 / Monica Österblad

Mördarsniglar, eller spansk skogssnigel, finns det ovanligt gott om i år. Det mest miljövänliga sättet att bekämpa dem är att samla in och avliva dem för hand. Det kan bli väldigt jobbigt för enskilda personer, så därför skulle det vara viktigt att så många som möjligt av oss plockar sniglar!

Ett infoblad på svenska finns nu att ladda ner längst nere på sidan Naturskydd.


26.06.2020 / Maria Eriksson

Soldäcket förenar Simmis och Knipans badstrand i Ekenäs. Vi hoppas att invånare och turister kan njuta av många soliga dagar där. Simövervakarna är på plats alla dagar mellan kl 11-18. Välkomna!

Simmis; Soldäck

8.06.2020 / Teresia Bergholm

Eftermiddagsturens tidtabell ändras fr.o.m. 10.6.2020:

MÅN-FREUrsprunglig tidNy tidtabell
Bromarv14:3014:00
Tenala14:5014:20
Ekenäs15:0014:35
Karis15:2014:55
Sannäs15:3015:05
Svartå15:4015:15
Karis15:5515:30
MÅN-FREUrsprunglig tidNy tidtabell
Karis16:0515:45
Ekenäs16:2516:05
Tenala16:3516:15
Bromarv17:0016:40


1.06.2020 / Petra Louhimies

Koronaepidemin har ändrat på finländarnas resebeteende och vi tror att stug- och naturliv kommer att höra till mångas semesterplaner för i år. Hyresstugor finns det inte i överflöd av, och därför vill vi kartlägga intresset för privatpersoner att hyra ut sina sommarstugor under den tiden de inte används.

Skulle du vara intresserad av att tjäna pengar på din stuga då inte är där, eller är du rädd för allt det extra jobbet du tror detta skulle medföra? Enkäten kan besvaras anonymt, eller så väljer du att lämna dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt och diskuterar mera. Det tar under 5 minuter att svara på enkäten.

Klicka här för att komma till enkäten.

Enkäten görs av EKSU Ekenäs stugservice & uthyrning

Vid frågor kontakta Daniel Råstedt, tfn 0407037850


29.05.2020 / Petra Louhimies

Först i tur står byggande av erosionsskydd i Grabbacka, samt spridning av jordförbättringsfiber i Sona. Erosionsskydd består av en rad bottendammar eller så kallade kaskadutskov i en naturskön och meanderande vattenfåra. Bottendammarna ska minska vattnets flödeshastighet i vattenfåran och därmed minska erosion vid vattenfårans kanter. Likadana konstruktioner byggs senare på sommaren även vid en vattenfåra som rinner från Malmkullahållet till Raseborgs å.

Näringsfiber spids vid Raseborgs å.

Jordförbättringsfiber sprids på åkerskiften för att förbättra jordens förmåga att hålla vatten och för att öka den mikrobiologiska aktiviteten i marken. Jordförbättringsfiber har konstaterats förbättra åkerns förmåga att effektivt hålla fast fosfor under flera år. Detta tack vare att man tillsätter organiskt material till åkermarken. Fibern är en biprodukt från skogsindustrin och den är behandlad så att den är trygg att använda som jordförbättringsmedel.

– Behandling av åkrar med träfiber är en fortsättning på experiment som gjordes ifjol, påminner projektchef Minttu Peuraniemi. Då behandlade vi åkrarna med gips och strukturkalk, som också är jordförbättringsmedel med vattenvårdseffekt. Erfarenheterna har varit positiva hittills.

På arbetsschema för sommaren finns även byggande av en reglerdamm, en så kallad rördamm, vid Sona. Dammen skall fördröja regnvatten i skogsområdena före vattnet hamnar i åkerdiken. Med dessa åtgärder verkställs åtgärdsplanen för minskande av näringsbelastningen på Raseborgs ås avrinningsområde. Planen färdigställdes förra hösten. Centrala frågor i planen är en bättre vattenhushållning samt bra struktur och växtskick på åkrarna.

– Åtgärder som görs på avrinnigsområdet stöder utmärkt grundtorrläggningsprojektet vid huvudfåran, eftersom de håller kvar vatten i bäckarna och längre upp på avrinningsområdet. Flödesläget vid Raseborgsåns huvudfåra underlättas då allt regnvatten inte störtar dit på en gång och orsakar översvämning på åkrarna, förklarar specialplanerare Harri Aulaskari på Nylands NTM-central, som har varit aktivt med i planeringsarbetet.

Rensningsplanering av Raseborgs ås huvudfåra, som utarbetas i samarbete med projektet och Raseborgs ås dikningsbolag, är på slutrakan. Coronapandemin har fördröjt bearbetning av planen och förhindrat dikningsbolagets sammaträde. – Planbilderna visar tydligt hur områdets översvämningsläge kommer att förbättras efter den naturenliga rensningen, glädjer sig dikningsbolagets huvudombudsman Petra Troberg. Jag tror att vi framskrider till konkurrensutsättning av arbetena under sommaren.

Syftet med projektet Raseborgs å är att minska näringsbelastning som ån för med sig till Landbofjärden. – Projektets start har präglats av omfattande utrednings- och planeringsarbeten, äntligen kan vi börja bygga, påpekar den nöjda projektchefen Peuraniemi. Projektperioden som miljöministeriet finansierar tar slut vid slutet av 2020, men Raseborgs stad har förbundit sig att förlänga projektet med två år, d.v.s. ända till slutet av år 2022. Miljöbyrån har anhållit om tilläggsfinansiering för ett fortsatt projekt från Nylands NTM-central. Finansieringsbeslut förväntas inom kort.

Tilläggsinformation:


28.05.2020 / Maria Eriksson

Vi kommer att utföra servicearbeten på bryggorna vid Simmis badanläggning. Vi har hittat vassa föremål i vattnet.

Hela anläggningen är stängd, vi utreder och öppnar genast då platsen är säker.


27.05.2020 / Teresia Bergholm

Bussbolagen Amper och Wikström kör sommartrafik under tiden 1.6-13.8.2020. Tidtabellerna finns här:

Amper
mån-fre
Wikström
mån-sön
Amper
mån-fre
Wikström
mån-sön
Bromarv9:4015:00
Hangö|13:00|
Ekenäs6:3010:2013:3515:30
Karis6:5010:5013:55|
Ingå7:1511:1514:2016:00
Kyrkslätt vgs7:4011:4014:4516:25
Helsingfors8:1512:1015:1516:55
Amper
mån-fre
Wikström
mån-sön
Amper
mån-fre
Wikström
mån-sön
Helsingfors 9:4512:4016:1017:40
Kyrkslätt vgs 10:1513:1016:4018:10
Ingå 10:4513:3517:1018:35
Karis 11:05|17:4019:00
Ekenäs 11:2514:1018:0019:25
Hangö 12:00||
Bromarv 14:4520:00

13.05.2020 / Petra Louhimies

I Karis framskrider Bangatans gatubyggnad och nu byggs de två upphöjda korsningar och övergångsställen, den ena blir vid Villa Haga (kommande Forsströmsgatan) och den andra vid Köpmansgatan.

Övergångsställen byggs etappvis så att bara en körfil är i bruk. Trafiken dirigeras först till södra körfilen medan man bygger den norra sidan. Köpmansgatans korsning och vägen mellan Villa Haga och Kotipizza är stängda. När norra sidan är byggt, byggs den södra sidan av vägen.

Trafiken dirigeras enligt följande planer:

Karis Bangatan skede 1 Karjaan Ratakatu vaihe 1

Ladda nerVisa

Karis Bangatan skede 2 Ratakatu vaihe 2

Ladda nerVisa

Entreprenör är NRC Group Finland Oy.

Vi beklagar störning och olägenhet som detta kan förorsaka.

Raseborgs stad, samhällsteknik


11.05.2020 / Teresia Bergholm

Stadsstyrelsen har beslutat att ta i bruk den ett år långa optionen för byabusstrafiken. Optionen gäller tiden 1.7.2020–30.6.2021. Byabussförsöket inleddes i augusti ifjol. Ifjol fick staden statligt stöd som täckte cirka 50 procent av kostnaderna för byabussen. Man utgår från att stöd beviljas även i fortsättningen, eftersom försöket har ansetts vara innovativt och nyttigt. Byabussen har fått mycket positiv respons från resenärerna. Raseborgs stad ämnar i fortsättningen effektivera marknadsföringen av servicen för att få flera kunder till byabussen – också bland sommarinvånarna.

Stadsstyrelsen har också fattat beslut om reducerad sommartrafik på grund av coronaviruset för tiden 14.5–14.8.2020. Bussarna trafikerar vardagar på följande rutter: Bromarv-Tenala-Ekenäs-Karis-Svartå och Antskog-Pojo-Karis-Ekenäs. Efter anbudsförfarande valdes Hangö Trafik, Friman & Co som trafikant.

I bussarna duger förutom enkelbiljett även Raseborgs stadsbiljett som resebiljett.

Sommartidtabell 2020 mån-fre

* vid behov

Antskog 7:20
Fiskars 7:30
Pojo 7:35
Karis 7:50
Ekenäs 8:10
Ekenäs, sjukhuset* 8:15

Ekenäs 9:20
Karis 9:40
Pojo 9:55
Fiskars 10:00
Antskog 10:10*

Antskog 14:55
Fiskars 15:05
Pojo 15:10
Karis 15:25
Ekenäs 15:45

Ekenäs 16:25
Karis 16:45
Poko 17:00
Fiskars 17:05
Antskog 17:15*

Bromarv 7:15
Tenala 7:35
Ekenäs, sjukhuset 7:50*
Ekenäs 7:55
Karis 8:15
Svartå 8:30
Sannäs 8:40
Karis 8:50

Karis 9:00
Ekenäs 9:20
Tenala 9:30
Bromarv 9:55

Bromarv 14:30
Tenala 14:50
Ekenäs 15:00
Karis 15:20
Sannäs 15:30
Svartå 15:40
Karis 15:55

Karis 16:05
Ekenäs 16:25
Tenala 16:35
Bromarv 17:00


8.05.2020 / Petra Louhimies

Svartåns två första fiskevägar har öppnats och tagits i bruk den 4.5.2020 (pga rådande situation, utan publik) och fiskarna kan nu äntligen vandra och söka nya boplatser i Svartån upp till Åkerfors. Se videorna nedan!

Till början görs nu först mätningar i båda fiskvägen och studeras hur fiskvägarna beter sig hydrauliskt i olika strömningssituationer.

Åminnefors fiskeväg får nu en fiskräknare och senare därtill videokamera och de testas så att båda fungerar bra när vandringsäsongen påbörjar i september. Målet är att kunna räkna fiskarnas antal och art. Västra Nylands Vatten och Miljö LUVY rf ansvarar för uppföljningsverksamheten och samarbetar i detta med Kymijoen vesi- ja ympäristötutkimus Oy. Kymmeneälvens sakkunniga hämtar till Svartån erfarenheter och metoder som har testats i Kymmeneälvens fiskuppföljningsprojekt. Fiskvägarnas hydraulik studeras av Kala- ja vesistötutkimus Oy och Luode Consulting Oy.

”Svartåns vatten är tidvis grumligt vilket förorsakar viss osäkerhet till räkningsmetoder och tolkning av fiskarnas art från videofilmen kan vara en utmaning”, påminner Jaana Pönni från LUVY rf. Erfarenheterna från Åminnefors styr planering av Billnäs uppföljningsmetod, som görs i samarbete med fiskhushållningsmyndigheten och sakkunniga. Uppföljningen är tänkt påbörjas i full skal 2022.

”Vi mycket att lära oss under de kommande åren. Uppföljning av fiskar som rör sig i fiskevägarna görs i den omfattningen som myndigheterna rekommenderar och steg för steg studerar vi metoderna och hur de lämpar sig här. Det kommer att vara spännande att få de första rapporterna nästa höst, men samtidigt är vi försiktiga med förväntningarna, vandringsfiskarna har ju varit borta snart 70 år” berättar Piia Nordström från Raseborgs stad.

Bakom projektet står kommunerna i området med ett starkt bidrag. Västra Nylands Vatten och Miljö rf. sammankallade år 2015 en sammarbetsgrupp för Laxfisk i Karisåns vattendragsvision, genom vilken bygget av fiskvägarna finansierats av Raseborgs stad, Lojo stad, Vichtis kommun, Högfors stad och Loppis kommun, Koskienergia Oy, Sappi Europe / Kirkniemi, Lojo miljökluster och SSO samt Pojo-Ekenäs och Lojo sjös fiskeområden. Bygget av fiskvägen har också fått betydande finansiering från EU:s projekt Freshabit Life IP. Raseborgs stad har fungerat som byggherr i projektet.

Svartåns fiskvägar fick i egenskap av fiskvägsstrategins spetsprojekt och ett starkt stöd av Jord- och skogsbruksministeriet samt Miljöministeriet samt från Egentliga Finlands NTM-centrals fiskhushållningstjänster och Nylands NTM-central.

Mera information ges av / lisätietoja antavat

Jaana Pönni, Västra Nylands Vatten och Miljö LUVY rf

Juha-Pekka Vähä, Västra Nylands Vatten och Miljö LUVY rf (fiskuppföljningsmetoden)

Piia Nordström, Raseborgs stad

Billnäs fiskväg öppnads 4.5.2020
Åminnefors fiskväg är också nu färdig och öppnades 4.5.2020

29.04.2020 / Maria Eriksson

Raseborgs stad ämnar bygga en ny motionspark i Skepparträdgården där lekparken är placerad idag.
Lekparken på området stängs fr.o.m. 28.4.2020 för att ge utrymme för den nya motionsparken.
I motionsparken kommer det att finnas redskap som lämpar sig för dom flesta besökarna.

Under tiden området är stängt rekommenderar Raseborgs stad besökare att använda lekredskapen som finns på Seminarieskolans gård eller Lejonparken som finns på Strandallén vid Stallörsparken.

Skepparträdgårdens nya motionspark

21.04.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stad utarbetar som bäst ett utvecklingsprogram för cykling. Programmet utarbetas som ett samprojekt mellan Raseborgs stads tekniska central samt stadens turismtjänster. I projektet utreds förutsättningar för vardagscykling, utvecklingen av cykelvägar och rutter samt cykelturismen i vår stad. Vilka är de viktigaste rutterna för skolbarnen, för de som vill cykla till jobbet eller de som cyklar på fritiden? Behövs det nya cykelvägar eller med vilka andra åtgärder kan vi göra cyklingen mer attraktiv?

Förutom cykling i vardagen inkluderar projektet utvecklingen av cykelturismen i Raseborg. Möjligheterna och förutsättningarna för utvecklingsarbetet är väldigt goda – den 200 km långa Kustrutten lanserades år 2018, Fiskars Trail Bike Center har 60 km av södra Finlands bästa terrängcykelstigar, brukslandskapsrutten Banvallen öppnades ifjol och Raseborgsetappen på den europeiska cykelrutten Eurovelo 10 utvecklas i år.

Delta i enkäten!

För att programmet ska bli så bra som möjligt önskar staden höra invånarnas och turisternas åsikter i frågan. Enkäten är öppen för alla. Svarande behöver inte cykla regelbundet eller ha prövat på cykelturism förut. Vi önskar svar av barn, vuxna, unga och äldre, turister, arbetsfärdscyklister – alltså, av dig!

Enklast svarar man på enkäten via datorn, men man kan även använda en smarttelefon. Enkäten är öppen fram till 10.5.2020. Enkäten finns på: https://app.maptionnaire.com/sv/8496/

Enkäten genomförs av Ramboll Finland Oy på uppdrag av Raseborgs stad.

Raseborgs stad har beviljats statsunderstöd från Traficom för utarbetandet av ett utvecklingsprogram för att främja cykling i Raseborg. Planen skall stå färdig i höst 2020.

Mer information ges av

Ville Vuorelma, turistchef, tfn. 019 289 2012
Piia Nordström, ansvarig gatuchef tfn. 019 289 3852


21.04.2020 / Petra Louhimies

Ekenäs skolområdets gatubyggnadsprojekt fortsätter, i år bygger vi om Fleminsgatan på avsnittet Ladugårdsgatan och simhallen. Lättrafikled byggs samt förnyas etappvis Flemingsgatans kommunalteknik tillsammans med Raseborgs Vatten:
– Skede 1: Höijersvägens och Flemingsgatans korsning grävs av
– Skede 2: Grävning på avsnittet Höijersvägen – Hedvig Sohlbergs gata
– Skede 3: Grävning på avsnittet Hedvig Sohlbergs gata – simhallen

Projektet förverkligas i enlighet med gatuplanen för Ekenäs skolområde. Projektet räknas bli färdig i höst.

Byggnadsarbeten kommer att störa trafiken. Flemingsgatan kommer att vara avstängt och omvägar och ersättande trafikarrangemang ordnas.

Entreprenör för projektet är A. Berglund Oy.

Tekniska centralen beklagar störning som projektet eventuellt förorsakar.

Raseborgs stads Tekniska central

Gatuplan för Ekenäs skolområde och Flemingsgatan

Ladda nerVisa

9.04.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stad vill utveckla sommarsäsongens kollektivtrafik även under rådande undantagsförhållanden. För att skapa en så fungerande och bra kollektivtrafik för sommaren som möjligt, utreder vi nu invånarnas användning av kollektivtrafiken speciellt till arbetsresor. Vi hoppas att få era synpunkter gällande rutter och tidtabeller för sommaren 2020. Du kan delta genom att klicka dig vidare till enkäten nedan. Tack för att du hjälper oss att utveckla kollektivtrafiken!

Enkät om kollektivtrafiken sommaren 2020


9.04.2020 / Petra Louhimies

Sköt om vattnet även på fritidsbostaden – Rådgivningen i västra Nyland fortsätter 2020

Avloppsvattenfrågorna är kanske inte de första i tanken vid första stugbesöket för året. Då sommarlovet närmar sig lockar inte ett luktande utedass, en trädgård som svämmar över av tvättvatten eller en obrukbar brunn till ett lättsamt tidsfördriv. Däremot möjliggör ett fungerande toalett- och avloppssystem både en trevlig tid på stugan och att närliggande vattendrag hålls i skick eller att dess tillstånd förbättras. Vattenutrustningen i och förbrukningsgraden av fritidsbostaden påverkar både behovet av hushållsvatten och behandlingen av avloppsvattnet.

Kolla in i brunnarna och granska tillståndet av brunnarna för avloppsvattnet och hushållsvattnet före stugan tas i bruk.

Man kan tänka sig att mängden avloppsvatten som bildas är små om det finns en vattenfri toalett (till exempelvis ett utedass) och mängden tvättvatten som uppstår är ungefär lika mycket som man orkar bära med ämbar. Dessa mängder avloppsvatten är så små att de i sig själv inte orsakar någon risk för förorening av miljön. Avloppsvattnet kan då kontrollerbart ledas till jordmånen till exempel via stenöga eller infiltreringsbrunn utan någon behandling. Om stugan får mer vattenutrustning i form av dusch, disk- eller tvättmaskin bör det finnas en tillräcklig behandling av detta gråvatten innan det leds i marken. I flera fall har behandlingen av detta smutsiga vatten blivit otillräckligt då vattenutrustningen har ökat och då bör systemet effektiveras.

På många sommarstugor finns det i dagsläge även en vattentoalett och då är behandlingen av avloppsvattnet mycket viktig. Behovet för behandlingen av avloppsvatten kan då redan jämföras med den i åretruntboende. Det är dock ofta mer utmanande att behandla avloppsvattnet på fritidsbostäder eftersom de används i varierande grad. Det finns en stor uppsättning olika alternativ i behandlingen av avloppsvatten och stugägaren behöver inte bli ensam i ärendet. Stugans avloppssituation kan kollas upp med en avloppsrådgivare. Rådgivarnas kontaktuppgifter finns här.

Kontrollera vattenkvaliteten

Om fastigheten har en egen hushållsvattenbrunn lönar det sig att kontrollera vattenkvaliteten med tre års mellanrum. I flera fall har stugans hushållsvatten aldrig kontrollerats eller det är en lång tid sen senaste kontrollen. På flera ställen undviks även onödig användning av brunnsvatten som hushållsvatten eftersom man inte känner till dess kvalité. Tilläggsinformation om undersökning av vattenbrunnen fås på exempelvis LUVYLab:s sidor och allmän information om brunnars vattenförsörjning på miljöförvaltningens sidor. Många av hushållsvattnets egenskaper är sådana att de inte kan upptäckas med sinnen. Av denna orsak lönar det sig att undersöka vattenkvaliteten med jämna mellanrum.

Det regionala avloppsvattenprojektet fortsätter

Västra Nylands avloppsvattenprojekt är en fortsättning av LINKKI-projektet, som under åren 2009–2019 strävade till att främja behandlingen av avloppsvatten i samarbete med kommunerna. I avloppsvattenprojektets finansiering deltog områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet anslöts till strategin för de västnyländska kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten åren 2014-2021 och den koordinerades av Västra Nylands vatten och miljö r.f. Tilläggsinformation om avloppsrådgivningen på glesbygden finns på projektets hemsidor.

Tilläggsuppgifter

Virve Ståhl
hankekoordinaattori/ projektkoordinator
LUVY
virve.stahl(at)luvy.fi
0504474993


18.03.2020 / Petra Louhimies

Har er by problem som ni skulle vilja lösa på ett Smart sätt? Nu har ni möjlighet att bli en Smart By.

Vad är en Smart By?

Smart by är t.ex. en by, en ort, ett samhälle, en kommun eller ett område som gemensamt tar fram lösningar för att möta sina utmaningar och problem. Det kan gälla livskvalitet, levnadsstandard, service eller t.ex. miljön. Nu finns det en chans att med experthjälp lösa utmaningar som ni har i er by.

Fem till sju byar i Svenskfinland och på Åland kommer att väljas ut bland ansökningarna och erbjudas ett servicepaket som finansieras av Landsbygdsnätverksamheten i Seinäjoki.

Så här deltar du

För att delta kan du fylla i detta intresseformulär före 30.4.2020 och anmäl er med i tävlingen om Finlands smartaste by – en by som tänker klara sig nu och i framtiden.

Vi har redan många finskspråkiga byar med, så nu söker vi speciellt svenskspråkiga byar genom den här tilläggsansökan.

Tilläggsinfo om tävligen får du genom att kontakta arrangören Uudenmaan Kylät ry – Nylands Byar r.f.


16.03.2020 / Petra Louhimies

Vårstädning av stadens gator pågår. I Karis startade tvättbilarna idag den 16.3.2020. I Ekenäs inleds arbetet imorgon.

Vänligen önskas att fastighetsägarna skulle sköta om trottoarens vårstädning senast nu under inkommande dagar. Vi skulle också vara tacksamma om bilarna skulle parkeras på egen gård – i stället för gatan – för att göra sopningsbilarnas arbete så smidigt som möjligt.

Soliga vårdagar åt alla raseborgare!

Samhällsteknik


2.03.2020 / Katja Koli

Finlands miljöcentral, miljöministeriet, Forststyrelsens Naturtjänster,Geologiska forskningscentralen och Naturresursinstitutet informerar;

Information om 87 ekologiskt betydelsefulla marina undervattensområden vid den finska kusten har nu för första gången sammanställts. Områdena, som sträcker sig från Finska viken till Bottenviken, är viktiga särskilt för mångfalden av arter och naturtyper och för den hotade och unika natur som finns där. Även områden med rik geologisk mångfald och områden i naturtillstånd finns med.

Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer (EMMA) har beskrivits i samarbete med ett stort antal havsmiljöexperter, baserat på omfattande mängder data och litteratur. Omkring 50 experter från över tio olika organisationer var involverade i arbetet. Målet var att ta fram en beskrivning av de viktigaste undervattensmiljöerna till stöd för havsplaneringen.

Nylands EMMA-områden. Bilden lånad från Finlands miljöcentrals hemsidor.

Mer information hittar du genom att klicka på denna mening


24.02.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stad utarbetar som bäst ett bostadspolitiskt program samt en välfärdsberättelse och -plan som stadsfullmäktige ska behandla senare i år. Som ett led i processen vill nu arbetsgrupperna för de två programmen veta vilka faktorer som invånarna upplever att bidrar till boende, trivsel och välfärd i hemstaden. 

Arbetsgrupperna har därför skapat en enkät där nuläget samt invånarnas önskemål och framtidsplaner kring boende och trivsel utreds.

Enkäten öppen till och med 9.3.2020

Enkäten finns tillgänglig på webben via adressen https://link.webropolsurveys.com/S/A8117DC5F14FA26B och är öppen till och med måndagen den 9 mars 2020. Svaren är anonyma och det tar ungefär 5 minuter att fylla i enkäten.

Behöver man hjälp med att fylla i enkäten eller inte har tillgång till internet, kan man alltid vända sig till Raseborgs bibliotek och få hjälp av bibliotekspersonalen.


11.02.2020 / Katja Koli

Under fältsäsongen 2019 nådde LINKKI-projektet genom sina karterings- och rådgivningsbesök totalt 641 fastigheter och 1279 personer i samband med glesbygdens avloppsvattenbehandling. Rådgivningen fortsätter året 2020 finansierat av kommunerna.

År 2019 ordnade LINKKI-projektet en postkortskampanj vars syfte var att påminna och väcka människorna att göra de nödvändiga förnyelserna av sina avloppssystem.

Över 8100 fastigheter i västra Nyland har fått avloppsvattenrådgivning under åren 2009–2019, men 27 000 fastigheter har ännu inte erbjudits rådgivning. Statsbidraget för LINKKI-projektet upphörde 31.10.2019 då övergångsperioden tog slut, men rådgivningsarbetet i västra Nyland fortsätter 2020 finansierat av kommunerna. Det är fortfarande möjligt att fråga råd av projektets rådgivare för glesbygdens avloppsvatten per telefon eller e-post, genom att komma på plats på allmänna tillställningar eller be om ett avgiftsfritt karterings- och rådgivningsbesök. I vissa kommuner fortsätter regionala fastighetsvisa rådgivningsbesök.

Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf och mera information om glesbygdens avloppsvattenrådgivning finns på projekts sidorna.

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl
projektkoordinator
LUVY
virve.stahl(at)luvy.fi
0504474993


3.02.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stad hyr ut åkerområden i Karis och Pojo för odlingsändamål (jordbrukslega). Intresserade kan lämna in ett anbud för att få odla på dessa åkrar i fem år genom att lämna in ett skriftligt anbud till Mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs, senast den 13 februari 2020 kl. 14.00. Anbuden ska vara slutna och märkta ”Jordbrukslega”.

Tilläggsinformation hittar du i kungörelsen ”Jordbrukslega” här: https://tweb.raseborg.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm


3.02.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stads bildningssektor ordnar ett öppet tillfälle för allmänheten i Svartå Slottskrog den 12.2.2020 klockan 18.00.

Under tillfället presenteras det nya Svartå skolcentrums:

 • bygglovsritningar
 • tidtabell för byggandet
 • planer gällande konstens procentprincip
 • riktlinjer för undervisningen

Vi önskar er alla välkomna!

Raseborgs stad/bildningssektor


27.01.2020 / Petra Louhimies

Kokningsuppmaningen upphör därmed genast.

Prov som togs på fredagen från Ekerö vattentag visar god kvalitet och vattnet fyller nu också kvalitets-rekommendationerna. Kokningsuppmaningen upphör därmed genast.

Extra prov sätts in i februari för att följa upp läget och för att komplettera rutinprovtagningen.

Inga fler meddelanden ges i ärendet.

Sydspetsens miljöhälsa


27.01.2020 / Katja Koli

Revideringen av naturvårdslagstiftningen har nu inletts. I det inledande skedet ordnas ett samråd där allmänheten har möjlighet att framföra synpunkter.

Naturvårdslagen är ett av de viktigaste redskapen när det gäller att trygga den biologiska mångfalden i Finland. Lagen stiftades för över 20 år sedan och behöver ses över för att den bättre ska kunna trygga arter, naturtyper och de tjänster som naturen tillhandahåller.

Reformens centrala mål är att främja bevarandet av biologisk mångfald med hjälp av mer välfungerande lagstiftning, att öka acceptansen för naturvård och att effektivisera de administrativa förfarandena. Ett ytterligare mål är att förtydliga naturvårdslagens roll som en del av miljölagstiftningen i stort och att granska naturvårdslagens betydelse när det gäller att begränsa klimatförändringen och främja en anpassning till den.

Fredagen den 24 januari öppnade miljöministeriet en enkät för att kartlägga allmänhetens synpunkter på revideringen av naturvårdslagstiftningen.

Resultaten av enkäten och samråden kommer att utgöra underlag för revideringen av naturvårdslagstiftningen.

Genom att klicka här kommer du vidare till sidan för enkäten.


20.01.2020 / Petra Louhimies

Anmälningar om byggande kan från och med 8.11.2019 skötas via MinSkatt allt efter att byggarbetet framskrider. Anmälan skall göras senast före varje byggnadsinspektion. Via MinSkatt kan du även sköta eventuella tilläggsutredningar på ett smidigt sätt. Märk att i och med ändringen är det inte längre möjligt att göra anmälningar om byggande i Lomake.fi.

Observera att du från och med 1.11.2019 inte längre behöver visa upp intyget för byggnadsinspektören i samband med byggnadsinspektionen.


30.12.2019 / Petra Louhimies

I Karis bibliotek ordnas den 7.1.2020 kl. 18 ett informations- och diskussionstillfälle om det nya Fokusbygget. Vi presenterar nuläget i planeringsprocessen, stadens verksamhet i den kommande byggnaden och resultaten från enkäten gällande biblioteksverksamheten i Raseborg.

Välkommen!


20.12.2019 / Petra Louhimies

Bästa skärgårdsinvånare, -vänner och -turister samt tillfälliga skärgårdsbesökare!

Jag har glädjen att önska dig välkommen att medverka i utvecklingen av skärgården!

Skärgårdsdelegationen har inlett arbetet med att ta fram ett landsomfattande skärgårdsprogram. Programmet skapar riktlinjer för skärgårdsutvecklingen under de kommande åren. De som bor i skärgården, tillbringar tid där och arbetar med skärgårdsfrågor har den bästa uppfattningen om nuläget och utvecklingsbehoven när det gäller att leva i skärgården. Vi i skärgårdsdelegationen vill höra vilka åtgärder det behövs för att göra vardagen smidig i skärgården med tanke på såväl permanentboendet som fritidsboendet.

Skärgården är en unik plats för boende, arbete och fritid. Skärgårdens potential är stor, oavsett om den hänför sig till företagande, natur eller kultur. Utöver potentialen finns det också utmaningar i skärgårdsområdena och därför försöker vi hitta metoder för att bevara skärgårdens livskraft och öka dess attraktivitet. Skärgården i inlandet är annorlunda än vid havet – båda dessa är värdefulla områden och gör den finländska skärgården enastående även internationellt sett. Det nya skärgårdsprogrammet utarbetas så att det beaktar de olika skärgårdsområdenas särdrag, styrkor och utvecklingsbehov.

Det är fint om du hinner svara på en enkät som öppnas via länken nedan. Svarstiden pågår fram till den 19 januari 2020. I slutet av enkäten har du möjlighet att delta i en utlottning.

Jag och hela skärgårdsdelegationen väntar ivrigt på dina idéer och åsikter om utvecklingen av skärgården! Ett stort tack redan på förhand för de värdefulla svaren.

Sandra Bergqvist
Skärgårdsdelegationens ordförande, riksdagsledamot

Mer information om den elektroniska enkäten och programmets genomförande

Målet med enkäten Skärgårdens röst är att ta reda på vad de som bor och de som tillbringar sin fritid i skärgården och de som känner till skärgårdsfrågor tänker om nuläget och utvecklingsbehoven när det gäller att leva i skärgården.

Enkäten har att göra med Skärgårdsdelegationens process att ta fram ett landsomfattande skärgårdsprogram. Arbetet fortsätter till våren 2020. Region- och kommunforskningscentret Spatia vid Östra Finlands universitet svarar för programarbetet tillsammans med TK-Eval. 

Vi lottar ut ett presentkort på 100 euro bland dem som svarar på enkäten. Vinnaren får själv välja presentkortet (antingen K-gruppen eller S-gruppen). Utlottningen sker i februari 2020 och vinnaren får presentkortet per post.

Enkäten besvaras anonymt och svaren behandlas konfidentiellt. Om du vill delta i utlottningen lämnar du vänligen dina kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna behandlas inte tillsammans med svaren.

Länk till enkäten: www.tk-eval.fi/saaristo

Svarstiden pågår till den 19 januari 2020.

Ytterligare information:

Keimo Sillanpää, specialforskare, TK-Eval, tfn 0500 961 554, keimo.sillanpaa(at)tk-eval.fi

Elina Auri, generalsekreterare, ledande sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 074 4900, elina.auri(at)mmm.fi