Välkommen till Ekenäs gymnasium

Välkommen till Ekenäs gymnasium

3.01.2024 / Tanja Flemmich

Du som planerar inleda dina gymnasiestudier hösten 2024 är välkommen på öppet hus till Ekenäs gymnasium måndagen den 15.1 kl. 9-11. Om du har förhinder den dagen är du även välkommen en annan dag att följa med en skolvardag, kontakta i så fall rektor eller studiehandledare.

Den gemensamma ansökan till andra stadiets utbildning är öppen den 20.2-19.3.2024. Antagningsresultaten kommer den 13.6.2024.

Varmt välkommen till en av Finlands bästa gymnasier och mest trivsamma!

Här kan du se en liten film om studier vid Ekenäs gymnasium:
Video


22.11.2023 / Tanja Flemmich

Anmälningen till höstens studentskrivningar är öppen till 24.11.2023.
Om du redan är student och vill försöka höja ett vitsord eller komplettera din examen, kontakta kansliet!

De första fem proven avgiftsfria, extra prov kostar 34 € /prov. Ett underkänt prov får skrivas om avgiftsfritt en gång, men höjningar av godkända prov kostar 34 €.

OBS! För redan utexaminerade studenter som önskar höja ett eller flera studentprov, uppbärs en avgift på 50 euro/studentprov för preliminär korrigering (utöver de vanliga studentexamensavgifterna). Avgiften uppbärs inte för det skrivningstillfälle som följer direkt efter att studentbetyg erhållits.16.06.2023 / Tanja Flemmich

Vi har antagit 74 nya studerande! Stort grattis till er alla!
Alla antagna har fått både e-post från Studieinfo och brev från skolan.

Vi hoppas ni meddelar om ni tar emot er plats före den 23.6.

Nya studerande 2023

Ladda nerVisa

5.06.2023 / Tanja Flemmich

Här kan du läsa om Ekenäs gymnasiums mångsidiga verksamhet.


5.06.2023 / Tanja Flemmich

Här kan du läsa rektor Petra Blomqvists tal från studentdimissionen 3.6.2023:

Årsöversikt:

Det är med glädje och stolthet vi idag avslutar Ekenäs gymnasiums 47 verksamhetsår. Vi har ett händelserikt och givande läsår bakom oss. Ett läsår som fyllts av gemensamma aktiviteter, gäster och projektresor, men framför allt en trivsam vardag tillsammans i skolan. Vi är en aktiv skola där dagarna fylls av ett mångsidigt program. Vi har även mycket engagerade studerande som aktivt deltar i formandet av skolvardagen. Det här gör att vardagen aldrig blir trist utan vi får alla ta del av upplevelser som lär oss något nytt och stärker gemenskapen. I år kan ni ta del av vår verksamhet i vår nytryckta årsbok som en grupp lärare och studerande har sammanställt tillsammans med vår kanslist.

Vi har arbetat hårt för att skolans värderingar ska genomsyra vår verksamhet. Värderingar såsom medmänsklighet, likabehandling, jämlikhet och välbefinnande har varit centrala under hela läsåret. Vi vill skapa en miljö där alla känner sig välkomna och accepterade. En skola där vi stöttar varandra både i framgångar och motgångar. En skola där alla studerande får samma möjligheter och resurser för att uppnå sin fulla potential. En skola där vi satsar på både fysiskt och psykiskt välbefinnande för att alla ska känna sig trygga och få både stöd och verktyg för framtiden. Jag är glad över hur vi lyckats integrera dessa värderingar i vår verksamhet så att de inte bara blir tomma ord i en läroplan.

Vi har i år på allvar kunnat återuppta vår livliga internationella verksamhet som länge varit ett kännetecken för vår skola. Under det här läsåret har vi arrangerat fem resor, vilket innebär att över 100 studerande har deltagit i en projektresa utomlands. Vi har även tagit emot gäster från Italien, Tyskland och Sverige. Dessutom har vi haft glädjen att ha två utbytesstuderande i skolan från Tyskland och från USA. Vår internationella verksamhet bygger på att vi har engagerade lärare som orkar och vill dra projektresor. Projekt som förutom själva resan kräver många extra timmar av planeringsarbete vid sidan av den vanliga undervisningen. Stort tack till alla lärare som tagit ansvar och arbetat för vår internationella verksamhet. 

Vi har även utökat vårt samarbete med högskolorna och arbetslivet. Studerande har fått möjlighet att  studera vid en valfri högskola eller skugga ett specifikt yrke under vår kompetensvecka. Flera studerande har även valt att åka på utbyten till något annat gymnasium för att prova på att studera i en ny miljö antingen på finska eller svenska. Kompetensveckan är en stor satsning i och med att vi formar ett individuellt program för alla studerande utgående från studerandes önskemål. 

Vi har i år även tagit en nystart med vår företagsamhetsfostran i och med studier i Ung Företagsamhet och fördjupad ekonomi. En stor grupp studerande har fördjupat sina ekonomiska kunskaper i teorin och också genom många studiebesök i regionen. Företagsamhet och driftighet är viktiga framtida kompetenser som vi gärna vill stärka. Vi kommer därför att stärka vårt samarbete med Raseborgs företagare nästa läsår vilket vi ser fram emot.

Vi har även en mycket aktiv studerandekår, aktiva studerandeteam och aktiva tutorer som bidrar till vår verksamhet och höjer trivseln i skolan. Därtill har vi en egen nygrundad Hem och skola förening som ger en guldkant i vår vardag. Föräldrabarometern som nyligen publicerades av Hem och skola visar att många föräldrar även under gymnasietiden aktivt vill ta del av barnens studier och vara delaktiga i vår skolvardag. 

Jag har fått mycket positiv respons på vår verksamhet, både utifrån skolan och via enkäter bland våra studerande. Intresset för att studera vid vår skola har ökat under de senaste åren och vi kan lyfta fram flera framgångsfaktorer. Många studerande betonar gemenskapen, den goda stämningen och känslan av att bli sedd och hörd. Det i kombination med engagerade lärares intresse för sina ämnen och utvecklandet av pedagogiken hör till våra absoluta styrkor. 

Resultaten i studentskrivningarna visar också att undervisningen håller en mycket god kvalitet. Årets studentkull har skrivit det bästa medeltalet i vårens studentskrivningar på 10 år vid Ekenäs gymnasium och vi ligger nu rejält över landets medeltal. Vi har i år även toppat i flera olika ämnen. I studentskrivningarna hade vi de bästa resultaten i Svenskfinland i både historia och samhällslära. Även i ämnena geografi och hälsokunskap låg vi i täten denna vår. Idag kom statistiken från STT:s gymnasiejämförelse där vår skola är på en sjätte plats av 345 gymnasier. En otroligt fin placering. 

Samtidigt som vi kan glädjas över de fina framgångarna och den goda stämningen i skolan behöver vi hela tiden blicka framåt. Det är viktigt att gymnasieutbildningen ständigt följer med sin tid. Idag ser vi att artificiell intelligens utvecklas med stormsteg. ChatGPT är en chatbot eller virtuell assistent som även tagit sig in i skolvärlden. Det är plötsligt väldigt enkelt att få svar på komplexa frågor på bara några sekunder. Det här är något som gymnasierna nu måste anpassa sig till. Innebär det här slutet på den traditionella undervisningen eller är det början på något helt nytt? Vi behöver fundera på hur vi kan använda artificiell intelligens som ett pedagogiskt verktyg. Hur kan vi implementera både mera källkritik och framtida kompetenser när vi använder artificiell intelligens som ett stöd för lärandet?

Samtidigt behöver vi hitta en balans mellan den snabba digitaliseringen och mera traditionella inlärningsmetoder. Många behöver skärmfri tid för att kunna koncentrera sig och ta in ny kunskap och många behöver skärmfri tid för att återhämta sig från det ständiga informationsflödet. Vi är glada över att ha kunnat hålla kvar den fysiska läroboken i realämnen tack vare studerandes önskemål och ett gott samarbete med stadens bibliotek. Majoriteten av våra studerande har konstaterat att de lär sig bättre genom att läsa långa texter i en tryckt bok istället för på skärm. 

Nyss publicerades en utredning över skolnätet i Raseborg. I utredningen föreslås att gymnasiet och högstadiet i framtiden kunde dela byggnad. Eftersom vi vet att det är bra att våra studerande byter studiemiljö efter högstadieåren känns det mera naturligt att öka samarbete med gymnasierna i regionen och yrkeshögskolan Novia som har ett fint campus intill Ekenäs gymnasium. Även om vi för tillfället har ett stort antal sökande till vårt gymnasium står alla gymnasier i Finland på sikt inför sjunkande studerandeunderlag vilket gör att samarbetet mellan gymnasierna behöver utvecklas. 

Gymnasieutbildningen utvecklas i huvudsak lokalt men det behövs också nationellt stöd för arbetet. Med tanke på de pågående regeringsförhandlingarna förväntar vi oss att det nya regeringsprogrammet innehåller riktlinjer för hur vi kan fortsätta säkerställa en gymnasieutbildning av hög kvalitet. De nedskärningar som gjorts inom gymnasierna de senaste 10 åren behöver få ett slut. 

En positiv sak inför nästa läsår är att utbildningsstyrelsen har beviljat finansiering för kvalitetsarbete. Under nästa läsår kommer alla tre gymnasier i Raseborg tillsammans att arbeta mot målet att garantera studerandes rätt till en kvalitativ undervisning som stärker den individuella lärstigen. Vi kommer att arbeta med nya undervisningsmetoder, samt stärka studerandes studieteknik, koncentrationsförmåga och motivation. 

Jag vill avsluta med att tacka de lärare som slutar efter det här läsåret. Stort tack till studiehandledare Ida-Lotta Törnroos för ditt fina arbete för och med våra studerande. Stort tack till Mathias Wickholm som vikarierat i matematik en stor del av läsåret. Jag vill även tacka vår mångåriga skolhälsovårdare Carola Rosenqvist som nu får njuta av sköna pensionärsdagar. Ni får gärna komma fram och ta emot en liten hyllning. 

Jag vill avslutningsvis passa på att tacka alla familjer och samarbetspartner som på ett eller annat sätt stött vår verksamhet. Tack också till alla bidragsgivare för ert värdefulla ekonomiska stöd. Och sist men inte minst vill jag rikta ett stort varmt tack till alla studerande, lärare och till hela personalen. Jag är stolt och glad över att få vara rektor i Ekenäs gymnasium. Tack vare er värdefulla arbetsinsats råder det en positiv och trivsam stämning vilket gör att det är roligt att jobba i vår skola. Tillsammans skapar vi en skola där alla kan trivas, utvecklas och få de bästa kompetenserna för framtiden.

Petra Blomqvist

Rektor Ekenäs gymnasium


31.05.2023 / Tanja Flemmich

Vi firar vårens nybakade studenter lördagen den 3.6 kl. 11-13 i Ekenäs bollhall. Alla som vill hylla våra studenter är välkomna att delta i dimissionen!

(Teckning av Liv Söderberg)


16.05.2023 / Tanja Flemmich

Grattis till alla studenter! Nedan lista över studenter vid Ekenäs gymnasium våren 2023:

Berglund, Andreas
Björkqvist, Nicklas
Björkstam, Caspian
Blomberg von der Geest, Jonatan
Bussman, Johan
Claesson, Alexander
Damén, Amanda
Forsman, Linus
Fröberg, Axel
Funck, Adrian
Gabrielsson, Nico
Grönlund, Ben
Henriksson, Emil
Holmberg, Karin
Hyvönen, Milla
Jensén, Filemon
Jung, Henrik
Kytöpuro, Emilia
Lans, Linnéa
Lindholm, Alma
Lindholm, Casper
Lindholm, Robert
Lindholm, Wilma
Lindqvist, Marcus
Lundell, Ada-Linn
Lundqvist, Tor
Luoma, Emilia
Martin, Anthon
Martin, Axel
Martin, Nathalie
Miettinen, Mandy
Mildh, Julia
Nyberg, Linnea
Pöysti, Saga
Qvarnström, Robert
Randström, Mattias
Sandbacka, Ellen
Sandell, Cilia
Sundström, Sara
Tuomisto, Cecilia
Törnebladh, Emma
Vesterinen, Annika
Westerberg, Monique
Westerholm, Castor
Westerlund, Christine
Österberg, Edvin
Österlund, Sara

3.05.2023 / Tanja Flemmich

Resultaten från vårens studentskrivningar publiceras den 16.5.2023. Skolan laddar upp resultaten i wilma. Poänggränserna finns på Studentexamens nämndens hemsida. Följande dag den 17.5 kan skribenterna se sina resultat och provsvar på Studieinfo. Mellan den 17-31.5.2023 kan en skribent göra anmälan om omprövning, mera direktiv finns på nämndens hemsida. 

Det digitala studentexamens betyget finns att ladda ner från Studieinfo den 3.6 2023. 

Vi firar vårens nybakade studenter lördagen den 3.6 kl. 11-13 i Ekenäs bollhall. Alla som vill hylla våra studenter är välkomna att delta i dimissionen!

Anmälan till höstens skrivningar är öppen fram till den 1.6. Anmälan till skolans kansli mellan kl. 9-14.


16.06.2022 / Tanja Flemmich

Ekenäs gymnasium har ännu lediga platser kvar som du kan ansöka om via vår kontinuerliga ansökan.

Ansökningsblankett (pdf)

Skriv ut, underteckna och skicka blanketten per post till:

Ekenäs gymnasium
Rosenvägen 12
10600 Ekenäs

Utanför skolans övre ingång finns en brun postlåda där du även kan lämna blanketten.
Du kan även scanna den ifyllda och undertecknade blanketten och skicka den per e-post till petra.blomqvist@raseborg.fi.

Bifoga en kopia av ditt avgångbetyg från högstadiet som bilaga.

För att beviljas en studieplats behöver du ha ett medeltal på minst 7,0 i läsämnena.

Vid frågor kan du kontakta skolans kansli, 019 289 3500 eller rektor, 019 289 3501.


16.06.2022 / Tanja Flemmich

Idag har vi antagit 52 nya studerande! Stort grattis till er alla!
Alla antagna har fått både e-post från Studieinfo och brev från skolan.

Vi hoppas ni meddelar om ni tar emot er plats före den 23.6.

Antagna2022 (2)

Ladda nerVisa

4.06.2022 / Tanja Flemmich

Som bilaga hittar du Ekenäs gymnasiums årsberättelse och kan läsa om verksamheten 2021-2022.

21-22åbwww

Ladda nerVisa

17.05.2022 / Tanja Flemmich

Grattis till alla studenter! Nedan lista över studenter vid Ekenäs gymnasium våren 2022:

Ahlberg Elmer 

Augustsson Elias 

Boström Ivar 

Doepel Anna 

Doepel Axel

Ekholm Erin 

Ekström William 

Emas Shanice 

Erlin Ylva 

Estlander Lisa 

Fagerström Nico 

Gottberg Jakob 

Grönroos Simone 

Gustafsson Oscar 

Hedman Jasper 

Henriksson Kasper 

Holmberg Jonna

Holmberg Wilma 

Hyvönen Ellen 

Kevin Edward 

Korenius Celina 

Koulougli Aksel 

Kuula Kaia 

Kytöpuro Samuel 

Lindh Allan

Lindqvist Ella 

Lundin William 

Lundström Lina-Lotta

Lustig Nico 

Lönnqvist Edith 

Lönnqvist Ellen 

Mahmod Niyan

Martin Leonardo 

Metzner Jakob 

Ollila Julia 

Pettersson Olivia 

Pöysti Moa 

Rehnström Julia 

Roos Jonathan 

Sadiq Valia

Sjöblom Sarah 

Sjöholm Daniel 

Skog Rebecca 

Smedslund Matilda 

Ström Alvin 

Söderström Josephine

Törnroos Sara 

Wahteristo My 

Marius Wasström

Wincent  Werner

Wikman Anton 

Öst Emil


20.12.2021 / Tanja Flemmich

Här kan du läsa skoltidningen som bjuder på både seriösare inslag och lite
humor.


17.06.2021 / Tanja Flemmich

Idag har vi antagit 85 nya studerande! Stort grattis till er alla!
Alla antagna har fått både e-post från Studieinfo och brev från skolan.

Vi hoppas ni meddelar om ni tar emot er plats före den 24.6

NyaStud21

Ladda nerVisa2.06.2021 / Tanja Flemmich

Tack vare nya direktiv från regionförvaltningsverket har vi fått besked om att studenterna får ta med gäster till dimissionen på lördag.

Studenterna får ta med 4 gäster per student! Samma students gäster får sitta närmare varandra medan avståndet till följande students gäster bör vara minst 2 meter. Alla bör använda munskydd och hålla avstånd under hela dimissionen.

Skolans egna studerande tar plats på läktarna, medan övriga gäster sitter på stolar. Studenterna sitter avskilt vända mot publiken. Dimissionen sänds även live och gäster som inte ryms med i bollhallen kan följa med hemifrån eller från skolans aula via stor skärm.


28.10.2020 / Tanja Flemmich

Anmälningen till höstens studentskrivningar är öppen till 28.5.2021.
Om du redan är student och vill försöka höja ett vitsord eller komplettera din examen, kontakta kansliet!

OBS! För redan utexaminerade studenter som önskar höja ett eller flera studentprov, uppbärs en avgift på 50 euro/studentprov för preliminär korrigering (utöver de vanliga studentexamensavgifterna). Avgiften uppbärs inte för det skrivningstillfälle som följer direkt efter att studentbetyg erhållits.


21.10.2020 / Tanja Flemmich

Nybbisarna har gjort en tidning i kurs Mo 01. Du kan läsa den här.12.05.2020 / Tanja Flemmich

Grattis till alla studenter! Nedan lista över studenter vid Ekenäs gymnasium våren 2020:

   Aulanko Malin 
   Blomqvist Ellinor 
   Burgmann Ida 
   Bäckman Axel 
   Dahlström Robin 
   Elenius Joshua 
   Estlander Sandra
   Ewalds Amanda 
   Fagerlund Melissa
   Forsskåhl Isabella 
   Forsskåhl Theresa 
   Forsström Elin
   Graeffe Benjamin 
   Grönqvist Wilma 
   Gustafsson Anna 
   Hallgren Felicia 
   Holmberg Lucas 
   Hällfors Isabelle 
   Isberg Ellen 
   Keränen Amanda
   Korpinen Maija 
   Kraufvelin Wilma
   Lehtola Daniela
   Lindh Anna 
   Lindh Emilia 
   Lindholm Frida 
   Lindqvist Sara 
   Lundin Maja 
   Lundström Lucas 
   Lundström Max 
   Löfgren Ellen 
   Lönnqvist Felix 
   Martin Alberth 
   Nikander Nadine 
   Nyberg Elin 
   Nylund Alina 
   Palmqvist Anna 
   Pihlström Alexander 
   Ramos Serrano Edgar 
   Randström Linus
   Rask Oliver 
   Rehnström Alexandra 
   Ring Anna 
   Råberg Malin 
   Rönnblad Annika 
   Rönnblad Heidi 
   Salin Amanda 
   Sandell Cedrik 
   Selin Tilde 
   Shaw Fredrik 
   Sjöholm Tia 
   Snabb Vanja 
   Stadius Elisabeth
   Sundberg Josefin 
   Sundström André 
   Volanen Evelina 
   Wallenius Karin 
   Werner Emilia 
   Westerholm Viktor 
   Åkerblom Jasmine 
   Österberg Knut 
   Österlund Janina 
Dubbelexamen:
Grandell Alexandra
Hiltunen Kalle
Malmström Emilia

4.12.2019 / Robin Sandgren

Digabi och Studentexamensnämnden har publicerat direktiv för hurdan dator som rekommenderas till de digitala studentproven. Följande länkar hjälper dig förhoppningsvis på traven då du väljer en bärbar dator inför dina gymnasiestudier.

https://www.abitti.fi/sv/anvisningar/anskaffning-av-dator/

Studentexamensnämndens checklista:

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Yleiset/bilaga_2-anvisning_examinandens_dator_2019.pdf

I synnerhet nämndens översikt kan vara bra att skriva ut och visa upp för datorförsäljaren då du skaffar din apparat. På EG tycker vi att det är extra viktigt att

  • uppstartandet från en USB-sticka sker så enkelt som möjligt, allra helst utan att vara tvungen att justera inställningarna på datorn
  • datorn har ett nätuttag för kabel, inte endast en trådlös nätkontakt

Uppmaning att koka hushållsvatten i området Dragsvik-Langansböle-Horsbäck