Avtal / Fakturering 

Avtal / Fakturering 

Ägarbyte / Kundbyte

När fastigheten byter ägare överförs vattenanslutningen till den nya ägaren. Uppgifter om ägarbyte bör meddelas Raseborgs Vattens kundtjänst antingen elektroniskt, med epost eller per telefon.

Uppgörande av avtal

Avslutande av avtal

Uppge vid anmälan:

  • mätarställning och datum för kundbytet
  • säljarens nya adress för slutfakturan
  • den nya ägarens namn och adress
  • antal personer som bor i fastigheten för bestämmande av uppskattad årsförbrukning
  • anmälarens kontaktuppgifter för eventuella förfrågningar

Raseborgs Vatten gör därefter ett bruksavtal med den nya kunden.

7.5.21Vattentjanstverkets_allmanna_leveransvillkor_RV

Ladda nerVisa

Fakturering

Vattenfakturorna skickas 4 gånger per år, den beräknade förfallodagen är i slutet av varje kvartal.  Årets fjärde faktura beräknas förfalla 15 december.

Fakturorna består av grundavgift samt vatten- och avloppsvattenavgift. Faktureras samma mängd avloppsvatten som rent vatten. 

Förbrukningen kontrolleras varje år på så sätt att vattenverket skickar ut en begäran om avläsning av vattenmätaren. Den meddelar du enklast via Förbrukningswebb-tjänsten. Avläsningen ligger som grund för kommande uppskattningsfakturor. Rätt information ger rätt faktura.

Arbetsfakturorna skickas då arbetet är slutfört.

Önskar du få din faktura elektroniskt, kan du göra ett e-fakturaavtal i din nätbank.

Utförligare uppgifter hittar du här

https://www.raseborg.fi/hem/ekonomi/e-faktura/