Driftstörningar och planerade arbeten

Driftstörningar och planerade arbeten

Länk till prenumerera på sms

Öppna kartan i ett nytt fönster

Felanmälan under arbetstid
019 289 2310

Felanmälan efter arbetstid
0400 427 008 (Ekenäs-Österby-Tenala)
044 744 6700 (Karis-Pojo-Svartå)


Vid problem med fastighetens interna ledningar anlita VVS-firma.