Miljötillstånd, registreringsanmälan och allmänt anmälningsförfarande