Beslut

De flesta av byggnadstillsynens beslut görs som tjänsteinnehavarbeslut av byggnadsinspektörerna och tillståndsberedarna. Tjänsteinnehavarbesluten ges varje fredag och du hittar dem på kungörelse-sidan.

Information om coronavaccinering - klicka här!
Scroll Up