Beslut

De flesta av byggnadstillsynens beslut görs som tjänsteinnehavarbeslut av byggnadsinspektörerna och tillståndsberedarna. Tjänsteinnehavarbesluten ges varje fredag och du hittar dem på kungörelse-sidan.

COVID-19 aktuellt: artiklar om hur coronavirusepidemin påverkar stadens verksamhet samlade
Scroll Up