Byggnadstillsyn

Byggnadstillsynen ger råd och övervakar vad som byggs i Raseborg. Som myndighet följer vi gällande lagar och förordningar.