Laureas och Metropolias samarbetsprojekt innoverar framtidens sätt att ta sig runt i Raseborg