Idéer för framtidens trafik kläcktes i Pojo och Fiskars