Både människor och fiskar vallfärdar till Billnäs bruk