Satsningar på Pumpvikens parkområde det vinnande förslaget i Raseborgs medborgarbudget!