Raseborg fortsätter på positiv nettoflyttningskurva