Kulturfondens nyländska svenska dagen-pris till lektor Jan-Erik Till