Välkommen att svara på strategienkät för Västra Nylands välfärdsområde!