Tehys och SuPers strejk planerad att börja 1.4 kl. 06 – påverkar specialsjukvården (HUS)