Ändring i patientdataregistret orsakar fördröjningar i verksamheten vid Raseborgs hälsovårdscentral 23.2–3.3.2023