Raseborgs stads organisation omstruktureras till följd av social- och hälsovårdsreformen – förslaget vidare från stadsstyrelse till fullmäktiges behandling 6.6.2022