Utställningar i Galleri Perspektivet 1.- 29.4.2022