Produktifiering av kreativt arbete – kunnande inom konst- och kulturbranschen som tjänst – anmälning öppen fram till 15.3.