En enkät för invånare i byarna i Västra Nyland – kultur och fritidstjänster i byar 6.6.–30.6.2022