Information till besökare i simhallen och konditionssalen samt i ledd verksamhet