Användning av stadens lokaliteter hösten 2023–våren 2024