Fräscht i det nyöppnade filialbiblioteket i Svartå