Landsbygdsfondens återhämtningsmedel riktas till landsbygdsföretagens digitaliserings-, klimat- och miljöinvesteringar samt bredband