Inbesparingar i elräkningen för företag på landsbygden – ansök om stöd från EU:s återhämtningsmedel för övergång till förnybar energi senast 15.10.2022