Det preliminära ekonomiska resultatet för 2020 är positivt