Inflyttningsundersökningen visade att man flyttar till Raseborg från Helsingfors, Esbo och Lojo