Iståndsättning av vattenområdet kring Junkarsborg får finansiering

Uppmaning att koka hushållsvatten i området Dragsvik-Langansböle-Horsbäck