Iståndsättning av vattenområdet kring Junkarsborg får finansiering