Fiskarnas vandring styrs och undersöks i Billnäs: en ny typ av stängsel styr fiskarna för första gången i Finland tryggt till sin nedvandringsrutt