Återinförsel av flodpärlmusslan till Svartån fortsätter: forsområdet vid historiska Junkarsborg restaurerades för att passa flodpärlmussor och laxfisk