Återinförandet av laxfiskstammen i Svartån inleddes: de första återinplanteringarna av öring gjordes i Raseborg