Sommartidtabellerna för kollektivtrafiken i Raseborg har publicerats