Raseborgs stad har återinfört pendlingsförmånen för kommuninvånare