På banavsnittet mellan Karis och Hangö avlägsnas riskträd från järnvägens skyddsområde från och med våren