På banavsnittet Hyvinge–Karis avlägsnas riskträd från och med senhösten