Kustbanearbetsgruppen tar ställning till Trafikledsverkets utredning om utvecklingen av Kustbanan