Invigning av cykelvägen Karis-Ekenäs 25.8.2022 kl. 16.00