Användarundersökning för persontrafikstjänster i Raseborg