Raseborgs succékampanj Landskapskontoret lockade över 1 000 deltagare