Ombyggnad av strandkonstruktioner och muddring i östra delen av Södra viken i Ekenäs