Svartåns fiskvägsuppföljning och undersökningen av nedåt vandrande fisk fortsätter i Billnäs