Restaureringsarbetet i kustvattnen i västra Nyland inleds – 4 pilotområden har valts ut